dam prace górnicze

Sasin: Na Śląsku odnotowujemy znacząco mniejszą liczbę zarażonych koronawirusem

tury badań. Z danych wynika, że liczba zakażeń na Śląsku wyraźnie maleje. Do tej pory na całym Śląsku przeprowadzono ok. 220 tys. testów na obecność koronawirusa, w tym prawie 100 tys. wśród górników. Blisko 90% zarażonych osób przechodzi chorobę bezobjawowo, podano. Minister podkreślił, że główne

KGHM otworzył centrum sterowania i monitoringu w ZG Lubin

podczas prowadzenia akcji ratowniczej" - czytamy w komunikacie. W centrum sterowania pracownicy kopalni zyskują szeroki dostęp do informacji kluczowych dla produkcji, w tym pracy oddziałów górniczych, ciągów transportowych i wysypów, również tych zlokalizowanych w szczególnie trudnych warunkach

PG Silesia: Funkcjonowanie bez czeskiej kadry może sparaliżować kopalnię

kontrolą, ale już teraz widzimy pewne komplikacje w zarządzaniu firmą. Nie da się kierować takim przedsiębiorstwem zdalnie. Mówimy tu o niemal dwóch tysiącach miejsc pracy. Regulacje wprowadzone przez rząd dziwią o tyle, że nie są konsekwentne. Słusznie uwzględniają wyjątki od zakazu, jak m.in. transport

LW Bogdanka i ABB rozpoczęły projekt R&D w celu poprawy efektywności

Warszawa, 10.09.2019 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka rozpoczęła wraz z firmą ABB innowacyjny projekt wykorzystujący zaawansowaną analizę danych, podała spółka. Kompleksowe cyfrowe rozwiązanie ma poprawić efektywność wydobycia poprzez zapewnienie większej niezawodności maszyn górniczych

Stalprofil ponownie uruchomił skład handlowy w Katowicach

przedstawienie precyzyjnych danych liczbowych, dotyczących potencjalnego wpływu zatrzymania pracy składu na wyniki spółki, jednak szacuje, że wpływ ten nie będzie istotny z uwagi na: - przejęcie zdecydowanej części zamówień realizowanych dotychczas na składzie handlowym w Katowicach przez drugi skład spółki

Famur zlikwiduje oddział D450 w Rybniku, zwolni 204 osoby

zamierzonego grupowego zwolnienia i jednocześnie powiadomi urząd pracy o zamiarze przeprowadzenia zwolnień, podano także. Produkcja przenośników zgrzebłowych marki Nowomag oraz Ryfama zostanie skoncentrowana w oddziale w Nowym Sączu. Ostateczne dane o zakresie wpływu likwidacji oddziału na wyniki finansowe

PGG rozważy przeznaczenie części zysku na zwiększenie wynagrodzeń

Warszawa, 07.02.2020 (ISBnews) - Zarząd Polskiej Grupy Górniczej (PGG) podpisał ze stroną społeczną protokół rozbieżności w negocjacjach płacowych, podała spółka. PGG deklaruje, że część zysku netto może przeznaczyć na zwiększenie funduszu wynagrodzeń, o ile pozwoli na to sytuacja ekonomiczna

PGG przedstawi założenia restrukturyzacji 28 VII, wnioskuje o 1,75 mld zł z PFR

transformacji sektora energetycznego i wydobywczego. Z jednej strony zapewni ona bezpieczeństwo energetyczne, z drugiej da branży długoterminową stabilność. Priorytetem jest przy tym ochrona miejsc pracy" - powiedział wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, cytowany w komunikacie

JSW ma porozumienia z IBM, Microsoft i SAP ws. cyfrowej transformacji

;między innymi na usprawnienie procesów przetwarzania dużej ilości danych wykorzystywanych w branży górniczej. "Cyfrowa transformacja i całościowe podejście do działań związanych z optymalizacją miejsca pracy i zarządzania danymi są niemożliwe bez takich partnerów, jak Microsoft, IBM czy SAP, bez

Jak dostać rentę? Pandemia zmieniła zasady jej przyznawania

Jak dostać rentę? Pandemia zmieniła zasady jej przyznawania

górniczej, pod warunkiem kontynuowania w tych okresach stosunku pracy i gotowości pracownika do wykonywania pracy oraz pod warunkiem wykonywania tej pracy w miesiącu poprzedzającym zaprzestanie lub ograniczenie działalności przez pracodawcę w związku z COVID-19”. Przepis ten dotyczy też stażu

LW Bogdanka przetestowała łączność bezprzewodową w kopalni

Warszawa, 15.11.2018 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka przetestowała pod ziemią bezprzewodowy system komunikacji, podała spółka. Wdrożenie bezprzewodowej komunikacji i transmisji danych pod ziemią ma za cel poprawę wydajność pracy, ograniczenie postojów maszyn i zwiększenie bezpieczeństwa

PGG zakłada wydobycie ponad 30,5 mln ton węgla w 2018 r.

węgla rzędu 15,8 mln ton, co da roczne wydobycie w 2018 r. na poziomie ponad 30,5 mln ton" – powiedział Rogala, cytowany w komunikacie. Polska Grupa Górnicza jako spółka celowa powstała w celu przejęcia majątku i zobowiązań Kompanii Węglowej. 1 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa

Kalendarium ISBnews

dane o inflacji bazowej za czerwiec --14:00: Podsumowanie Międzynarodowego Forum Górniczego   PIĄTEK, 14 lipca --14:00: NBP opublikuje dane o bilansie płatniczym za maj    PONIEDZIAŁEK, 17 lipca  --11:00: Eurostat poda dane o wskaźniku HICP za czerwiec   

Rząd przyjął projekt ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej

: poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, pozyskiwania i przeróbki surowców mineralnych, rekultywacji gruntów po działalności górniczej i przemysłowej, przetwarzania odpadów w celu odzysku surowców mineralnych; - wykonywanie prac kartografii geologicznej i środowiskowej

Prezydent podpisał ustawę zwiększającą limit wydatków na górnictwo do 7 mld zł

budżetowej działań wykonywanych po zakończeniu prac likwidacyjnych w wyrobisku górniczym Piaseczno realizowanych przez Kopalnię Siarki "Machów" S.A. w likwidacji. "W wyniku wprowadzonych zmian został przedłużony do końca 2020 r. okres dotowania zadań realizowanych przez Kopalnię Soli &bdquo

Wzrost zatrudnienia będzie spowalniać w kolejnych miesiącach wg analityków

minimalnej w 2021 roku, która także wpłynie na znaczną część siatki płac" - Rafał Benecki, Jakub Rybacki z ING Banku Śląskiego. "Z jednej strony lepsze dane dot. zatrudnienia, a z drugiej - słabsze w zakresie wynagrodzeń - w naszej ocenie nie oznaczają zmiany oceny sytuacji na rynku pracy, raczej

Samorządy tną dodatki do pensji nauczycieli, spotyka to dwie trzecie z nich. Jak odzyskać pieniądze?

Samorządy tną dodatki do pensji nauczycieli, spotyka to dwie trzecie z nich. Jak odzyskać pieniądze?

nie dostali żadnych wytycznych, jak prowadzić zdalne zajęcia. Ponadto niemal wszyscy musieli wykorzystywać do pracy prywatny sprzęt. Większość przyznawała, że praca wypełnia im niemal całą dobę. Lekcji przeważnie nie dało się prowadzić zgodnie z planem, który obowiązywał w szkole. Jeśli odbywały się w

PiS chce redukcji danin od górnictwa. Ma rację? [SPRAWDZAMY]

PiS chce redukcji danin od górnictwa. Ma rację? [SPRAWDZAMY]

wyliczeń związanych ze zwolnieniem kopalń z podatków. Gdzie szukać oszczędności? Według danych z Ministerstwa Finansów branża górnicza w 2013 roku przelała do kasy państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 1226 mln zł. Rok wcześniej spółki górnicze zapłaciły 2158 mln zł. Tak jak wszystkie duże

Przegląd informacji ze spółek

Eurocash ma 100 sklepów w sieci agencyjnej prowadzącej mobilną sprzedaż produktów FMCG w małych miejscowościach i wsiach w Polsce, podała grupa. W związku z planowaną dalszą ekspansją sieci, jej przedstawiciele cały czas szukają chętnych do pracy. W Zakładzie Górniczym Janina, należącym do Taurona

MŚ skierowało do uzgodnień projekt nowelizacji prawa geologicznego i górniczego

Warszawa, 15.09.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Środowiska skierowało do uzgodnień projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze (PGG) oraz niektórych innych ustaw, który zakłada m.in. uproszczenie postępowań w związku z koncesjami na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie

Bankructwo czeskich kopalń a sprawa polska

Kopex zarobił w ubiegłym roku na czeskim rynku (sprzedaż maszyn i usług górniczych) 11,5 mln zł. W 2014 r. było to 34,8 mln zł. Spółka przyznaje jednak, że Czechy nie są dla niej wiodącym rynkiem, a zyski czerpie głównie z kontraktów zawartych z Rosją, Serbią czy Argentyną. Te dane pokazują jednak, w

Kopex ma partnerstwo biznesowe z JurMasz na rynku rosyjskim

Rosji nie tylko da nam możliwość oferowania na rynku rosyjskim wyprodukowanego na miejscu produktu, obniży również koszty pracy i transportu" - ocenił Wolski. W latach 2015-2017 górnictwo rosyjskie ma zaplanowane znaczne zwiększenie wydatków na maszyny i urządzenia. W 2015 roku Grupa Kopex

Tauron miał szacunkowo 12 mln zł straty netto, 3 599 mln zł EBITDA w 2019

Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia wypracował 12 mln zł skonsolidowanej straty netto i 3 599 mln zł zysku EBITDA w 2019 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. "Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za: (a) 2019 r. Przychody ze sprzedaży i

Premier Szydło odwołała prezesa WUG

Ministerstwo Środowiska. Od wczoraj Wyższym Urzędem Górniczym kieruje jeden z dotychczasowych wiceprezesów Piotr Wojtacha, który z urzędem związany jest od stycznia 2011 r. Funkcję tę będzie sprawował aż do czasu powołania nowego prezesa. Priorytety byłego prezesa WUG Mirosław Koziura był związany z WUG od lat

Nawet 360 zł na górnictwo z domowych portfeli Polaków?

Think tank WiseEuropa przeanalizował, czy inwestycja spółek energetycznych w Polską Grupę Górniczą (powstałą na gruzach Kompanii Węglowej) może być opłacalna ekonomicznie. Raport w liczbach potwierdza to, na co wcześniej zwracali uwagę eksperci - bez głębokiej reformy 1,5 mld zł, które spółki

JSW rozpoczęło wiercenie otworów badawczych w obszarze Bzie-Dębina 2-Zachód

Warszawa, 25.10.2018 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) rozpoczęła wiercenie nowych powierzchniowych otworów badawczych w obszarze górniczym Bzie-Dębina 2-Zachód, podała spółka. W ten sposób JSW poszerza zakres prac zmierzających do zabezpieczenia dostępu do zasobów węgla koksowego

Przegląd informacji ze spółek

innowacyjnych terapii, podała spółka. Budimex kończy renowację i modernizację dworca kolejowego w Białymstoku. Wykonanie prac w budynku jest zaawansowane w 88%, a Wojewódzki Konserwator Zabytków dokonał już odbioru prac konserwatorskich ujętych w projekcie, podały spółka i PKP S.A. Wartość przebudowy dworca

Budimex ma umowę na prace przy bloku energ. Tameh w Krakowie za 126 mln zł netto

. Wartość przedmiotu kontraktu to 125,68 mln zł netto. "O wyborze oferty Budimeksu SA jako najkorzystniejszej spółka informowała [...] 30 maja 2017 r." - przypomniano w komunikacie. Termin rozpoczęcia prac przypada w dacie zawarcia kontraktu, a termin zakończenia - 12.08.2019 r. Grupa Tauron

Przegląd informacji ze spółek

Odpis aktualizujący wartość aktywów Polskiej Grupy Górniczej (PGG) obniży skonsolidowany wynik netto Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) za 2019 r. o 79 mln zł i nie będzie mieć wpływu na wynik EBITDA, podała PGE. Cordia International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Ré

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 wzrósł o 11,14% m/m do 767,58 pkt w lipcu

. Kolejne sesje przyniosły ostudzenie nastrojów na parkiecie w wyniku czego kurs GIP60 zatrzymał się w okolicach 720 pkt. Taka sytuacja trwała aż do 20 lipca, kiedy porozumienie w sprawie unijnego funduszu odbudowy po kryzysie stało się faktem, a Główny Urząd Statystyczny opublikował dane o produkcji

PIG wesprze PGE Baltica w przygotowaniach do budowy morskich farm wiatrowych

Baltica we wzajemnych konsultacjach merytorycznych i operacyjnych podczas prac projektowych.  "Celem planowanej współpracy z naszym partnerem merytorycznym będzie wsparcie PGE w pozyskiwaniu najwyższej jakości danych geologicznych niezbędnych do realizacji inwestycji. Badania te są bardzo

Związkowcy z Kopexu apelują do wicepremiera Morawieckiego, by pomógł uratować firmę

Trudna sytuacja finansowa polskich kopalń i brak środków na inwestycje dały się we znaki firmom okołogórniczym. Cierpią nawet giganci jak Kopex - firma produkująca maszyny górnicze i wykonująca usługi dla branży. Spółki górnicze, które balansują na granicy wypłacalności, płacą za usługi czy

Nowa szansa dla górnictwa. Powstanie Polska Grupa Górnicza

, BGK, BZ WBK i PKO BP - zgodziły się objąć nowe obligacje na kwotę 1,037 mld zł, które nowa spółka będzie musiała spłacić w trzech transzach w latach 2019-26. - Porozumienie dało możliwość uratowania bardzo wielu miejsc pracy na Śląsku. Nie chodzi tylko o uratowanie 32 tys. miejsc pracy w Polskiej

Dynamika wzrostu wynagrodzeń utrzyma się na podwyższonym poziomie wg analityków

. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym spadło o 0,1% i wyniosło 6 386 tys. osób. Ekonomiści oceniają, że sytuacja na rynku pracy wciąż pozostaje wsparciem dla konsumpcji, mimo słabnącej presji płacowej. Analitycy są zgodni, że dzisiejsze dane nie wpłyną na

Górniczy związkowcy stoją murem za emerytami. Nie chcą się zgodzić na ich zwolnienia z PGG

prasowy Sierpnia '80, ci, którzy bronią emerytów górniczych, szkodzą górnictwu. - Audyt wyraźnie wykazał skalę problemu i zarząd PGG musi być konsekwentny w realizowaniu jego zaleceń - dodaje. W jego ocenie, trzeba dać szansę młodym osobom ubiegającym się o zatrudnienie w branży. - Biurka dyrektorów

Szydło obiecała wyborcom elektrownię w Ostrołęce. I zbudują

Przy okazji postępu prac w sprawie budowy elektrowni podpisano też list intencyjny z Polską Grupą Górniczą (PGG) ws. dostaw węgla do nowej siłowni. Propozycja umowy jest ewenementem, bo zakłada dostawy węgla na okres 30-40 lat. Dla porównania kopalnia Bogdanka, zanim została wchłonięta przez koncern

Związki zawodowe podpisały porozumienie ws. włączenia KHW do PGG

Wieczorek. W ciągu 2 tygodni powołane zostaną zespoły. Na podstawie wyników ich prac zostanie podjęta decyzja o dalszej ewentualnej eksploatacji ich złóż. "Podpisanie porozumienia otwiera drogę do połączenia Katowickiego Holdingu Węglowego i Polskiej Grupy Górniczej. Po fuzji powstanie silna firma

NIK negatywnie ocenia politykę koncesyjną dla złóż miedzi i węglowodorów

;opóźnieniami i nadmierną uznaniowością, wynika z raportu przygotowanego przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK). Według Izby, w efekcie nadal nie ma m.in. wiarygodnych danych dotyczących potencjału złóż gazu łupkowego, co utrudnia prowadzenie realistycznej polityki surowcowej i nie jest bez znaczenia dla

Przegląd prasy

polskich przewoźników i kierowców --Prezes NFZ: Zakładamy, że udział NFZ w ogólnej puli wydatków na zdrowie będzie systematycznie rósł w kolejnych latach --BGK rozpoczął zabezpieczanie eksportu w rublu, jako pierwsza skorzystała rosyjska spółka córka producenta maszyn górniczych Famuru Puls Biznesu

Przegląd prasy

Feerum zdecydowali o wypłacie 0,5 zł dywidendy na akcję za 2019 --United Label pozyskał 3 mln zł w pierwszej transzy emisji akcji --BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane rynku pracy USA i CPI Polski --ZBP ogłosi za kilkanaście dni swój program przeciwdziałania 'credit crunch' 

Poznali biznesplan węglowego giganta i szokujące dane. Jak można tracić na sprzedaży tak astronomiczną kwotę?

- Osiągnięcie rentowności kopalń w 2017 roku, wzrost wydajności pracy, dalsza obniżka kosztów produkcji węgla, zmniejszenie zadłużenia oraz wdrożenie systemu wynagradzania uzależnionego od wyników spółki - to niektóre oczekiwania inwestorów wobec Polskiej Grupy Górniczej (PGG), przekazane górnikom

PGNiG podłączyło blok gazowy 0,9 MW na odwiercie metanowym w Gilowicach

listopada 2017 roku, PGNiG wydobyło blisko 900 tys. m³ gazu. Tak dobry wynik dał podstawy do prowadzenia dalszych prac" - czytamy dalej. Jak dotąd PGNiG zrekonstruowało dwa i odwierciło trzy kolejne odwierty w okolicach Gilowic. Przy badaniach geologicznych wykorzystano technikę trójwymiarowego

Średnia pensja w grudniu przekroczyła 4,6 tys. zł brutto. Płace ciągle rosną, ale wolniej

grudniu może być związane z pogłębieniem się dynamiki spadkowej w sektorze górniczym. W największych spółkach górniczych ograniczono wypłaty premii - uważa Piotr Piękoś, starszy ekonomista Pekao. Obecnie w sektorze górniczym pracuje ponad 170 tys. osób. Także ekonomiści PKO BP oceniają, że rynek pracy

Rząd PiS obiecał ograniczyć import węgla. A ten wzrósł

najnowszych danych Polska Grupa Górnicza, czyli spółka, powstała na gruzach bankrutującej największej firmy górniczej w Europie - Kompanii Węglowej - do końca września miała 364 mln zł straty netto - więcej, niż zakładał biznesplan. Mimo tak fatalnej sytuacji spółki minister energii Krzysztof Tchórzewski już

Mniej górników, mniej strajków. Rząd PiS wie, co robi, zwiększając środki na reformę branży

branży. Na początku roku w górnictwie zatrudnionych było ponad 100 tys. osób, według ostatnich danych Agencji Rozwoju Przemysłu obecnie liczba ta zmalała do 87 tys. osób. Pomaga program dobrowolnych odejść Górnicy sami chcą odchodzić z pracy, bo uważają, że w obliczu likwidacji nierentownych kopalń

PGNiG: Zakończono pierwszą fazę projektu nowej technologii wiercenia MiniDrill

Warszawa, 06.06.2018 (ISBnews) - Eksperci z Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH), Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) i firmy EuroTech zakończyli pierwszą, demonstracyjną fazę projektu nowej technologii wiercenia MiniDrill, podało PGNiG. Technologia MiniDrill polega na wierceniu

PAIH:Turcja niedoszacowanym partnerem biznes.,ale sytuacja się poprawia(aktual.)

Guleryuz zapowiedział, że kolejne spotkanie powinno nastąpić w Turcji najprawdopodobniej w maju br. Według danych PAIH, od 2007 r. przedsiębiorcy z Turcji zrealizowali (jako bezpośrednie inwestycje) w Polsce 14 projektów inwestycyjnych. Wartość tureckich inwestycji w naszym kraju wynosi 112,3 mln USD. W

PAIH: Turcja wciąż niedoszacowanym partnerem biznes., ale sytuacja się poprawia

łącznej wartości 281,6 mln USD i utworzyli 915 miejsc pracy. "Rynek turecki jest rynkiem dosyć wymagającym i potrzebna jest duża cierpliwość. W momencie, kiedy mamy już partnera biznesowego, możemy liczyć na współpracę długofalową. Jeżeli chodzi o rynek górniczy w Turcji, to oczekuje się od nas

Przegląd informacji ze spółek

marcu 2019 roku przez Monnari Trade wyniosły ok. 19,3 mln zł i były wyższe o 16,97% r/r, podała spółka. Newag odnotował 57,26 mln zł jednostkowego zysku netto w 2018 r. według wstępnych danych, podała spółka. W ramach realizowanej przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) budowy

Fundusz Kvarko zainwestował w firmę teledetekcyjną Hyperlab Solution

Warszawa, 21.06.2018 (ISBnews) - Kvarko zainwestował 1 mln zł w spółkę Hyperlab Solution, która prowadzi prace nad stworzeniem unikatowej bazy danych oraz opracowaniem autorskich algorytmów przetwarzania danych teledetekcyjnych, w tym hiperspektralnych, podał fundusz. Dzięki opracowanej

Przegląd prasy

Budimeksu za 486,8 mln zł netto na S7 Modlin-Czosnów z najwyższą oceną --NBP: Zysk netto banków wzrósł o 3,3% r/r do 13,12 mld zł w I-X 2019 --Total FIZ rozpoczął proces ABB na akcje Scope Fluidics po maks. 70 zł/szt.  --Wydajność pracy w USA spadła o 0,2% kw/kw w III kw. - dane fin

Przegląd informacji ze spółek

zysku netto w I kw. 2020 r., przy przychodach na poziomie 269,1 mln zł, według szacunkowych danych, podała spółka. Grupa Azoty i Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie zawarły porozumienie w sprawie nawiązania długoterminowej współpracy, podała spółka. Wspólne projekty będą

Cztery kopalnie do likwidacji. A to dopiero początek restrukturyzacji

. W ostatnich 16 latach strata kopalni na sprzedaży węgla wyniosła aż 509 mln zł. Przy czym niemal 281 mln zł to straty poniesione w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Do tego Wujek-Śląsk jest jedną z najbardziej niebezpiecznych kopalń. Według danych Wyższego Urzędu Górniczego w ciągu ostatniej dekady

Tauron miał wstępnie 525 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.

polityka rachunkowości dotycząca prezentacji aktywów górniczych związanych z drążeniem wyrobisk chodnikowych produkcyjnych i zbrojeniem ścian w segmencie Wydobycie. W efekcie skumulowane koszty prac związanych z drążeniem wyrobisk chodnikowych produkcyjnych i zbrojeniem ścian są prezentowane w pozycji

KGHM: Komisja Europejska nie uznała koncesji w rej. Pucka za pomoc państwa

. Przedmiotem oceny KE, przeprowadzonej na wniosek Darley Energy Poland (DEP), było udzielenie KGHM koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż soli potasowo-magnezowej w rejonie Pucka wraz z prawem pierwszeństwa w uzyskaniu prawa użytkowania górniczego. KGHM posiada koncesję na prowadzenie prac w tym rejonie

Dariusz Pietyszuk został prezesem firmy Kopex. Wyprowadzi ją na prostą?

. Pracę ma stracić ok. 300 osób z ok. 5 tys. zatrudnionych w grupie. Spółka nie chce ujawnić, jakie oszczędności przyniosą pozostałe działania restrukturyzacyjne. Te dały jednak już pierwsze efekty, bo strata netto Kopeksu w pierwszym kwartale br. zmniejszyła się do 20 mln zł. Fuzja z Famurem wyzwaniem

Wypadek przy pracy. I co dalej?

Pod względem liczby wypadków przy pracy rok 2017 nie był najszczęśliwszy. Z najnowszych danych GUS wynika, że podczas wykonywania obowiązków zawodowych poszkodowanych zostało 88 330 osób. To o 0,5 proc. więcej niż w 2016 roku. Spośród 88 330 poszkodowanych ogółem, 87 400 osób uległo wypadkom przy

Po danych o produkcji za maj analitycy szacują spadek PKB w II kw. na 8-10% r/r

spadek produkcji górniczej – do -14,3% r/r z -8,8% r/r w kwietniu. Było to związane z ograniczaniem czasu pracy i zamykaniem niektórych kopalń ze względów epidemiologicznych. Co ważne, czerwiec przyniesie najpewniej jeszcze dużo głębszy spadek wydobycia ze względu na szeroko zakrojone zamknięcia

Przegląd prasy

Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita  --Polska Grupa Górnicza rozważa zmniejszenie wydobycia węgla i odchudzenie całej grupy, jeśli nie sprzeda całej swej produkcji energetyce, dowiedział się dziennik 

Przegląd prasy

górnictwa węgla tworzony jest pod presją, a storpedować mogą go nie tylko górnicze związki zawodowe, ale też banki finansujące największą z węglowych firm --Dybuła z BNP Paribas BP: Scenariusza V-kształtnego ożywienia gospodarczego w Polsce nie można skreślać --Rynekpierwotny.pl: W maju ceny nowych

Prairie chce złożyć wniosek o koncesję wydobywczą w połowie 2017 r.

przez ministra środowiska, co dało PD Co. trzyletnie wyłączne prawo pierwszeństwa do zawarcia umowy użytkowania górniczego. Spółka pracuje obecnie nad dokumentami, które są elementami wniosku o koncesję. Projekt zagospodarowania złoża jest aktualnie konsultowany z ekspertami, po czym zostanie złożony

Przegląd informacji ze spółek

Grupa Selena w ramach tarczy antykryzysowej otrzymała wsparcie, dzięki któremu mogła utrzymać prawie 600 miejsc pracy w Polsce, poinformował prezes Krzysztof Domarecki. W zakładzie produkcji klejów i uszczelniaczy Libra w Dzierżoniowie, należącym do Grupy Selena nie przeprowadzono żadnych

Rosnące płace nadal wpływają pozytywnie na konsumpcję wg analityków

, zgodnie z którą w kolejnych miesiącach trwałe przyspieszenie wzrostu płac jest mało prawdopodobne, a ich roczna dynamika będzie się kształtować w okolicach 7%" - główny ekonomista Credit Agricole Bank Polska Jakub Borowski. "Z punktu widzenia RPP bieżące dane z rynku pracy są bez znaczenia dla

Rząd szuka inwestora dla kolejnej kopalni. Ale to fikcyjny przetarg?

Związkowcy z zabrzańskiej kopalni Makoszowy mogą świętować pierwszy, i raczej ostatni, sukces. W poniedziałek Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK - państwowe przedsiębiorstwo powołane m.in. do likwidowania nierentownych zakładów górniczych), w której strukturach od maja ubiegłego roku znajdują się

Emerytowani górnicy dostaną deputat węglowy? Decyzję podejmą posłowie

większość, zwłaszcza że resort energii wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pracuje nad specustawą, która ma uregulować kwestię deputatów dla emerytów górniczych. Walka o deputaty Z inicjatywą zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy ws. deputatu węglowego wystąpił

Prairie szacuje zasoby węgla w Dębieńsku wg JORC na ponad 300 mln ton

, spełniającego międzynarodowe standardy. Szacunki zasobów, sporządzone na podstawie tych wyników oraz danych z istniejących wyrobisk górniczych oraz historycznych otworów wiertniczych, wraz ze wstępną analizą ekonomiczną wykonalności projektu staną się podstawą do sporządzenia Studium ewaluacyjnego (Scoping

Energetyka. Ratowanie górnictwa z kasy państwowej

spółka górnicza Europy - Kompania Węglowa. Restrukturyzacja branży zaproponowana przez PO-PSL napotkała opór społeczny na Śląsku, bo związkowcy nie godzili się na zamykanie nierentownych kopalń i wywołali falę strajków na Śląsku. Wzmocniło to politycznie PiS, które w kampanii wyborczej zapowiedziało, że

Kompania Węglowa: PGG musi wystartować od maja

Bogdanka, gdzie wynik przekracza 1,1 tys. on. Polska Grupa Górnicza musi powstać 1 maja Jak mówił Sędzikowski, Polska Grupa Górnicza (wcześniej Nowa Kompania Węglowa) musi wystartować od 1 maja. - Wcześniej to jest niemożliwe, a po tym terminie będziemy mieli problemy z płynnością. Właśnie rozpoczynamy

Przegląd prasy

Warszawa, 05.02.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Skandaliczna praca jednej z ubojni niszczy reputację polskiej żywności - wg ekspertów, jego poprawa będzie kosztowała miliony złotych --Instytut Dyrektorów: 29% brytyjskich

Przegląd prasy

Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita  -- Naukowcy mają już pewność, że koronawirus zmutował na 3 odrębne szczepy, które pojawiły się w różnych regionach świata  --Polska Grupa Górnicza od czerwca

Przegląd informacji ze spółek

uruchomił nowy szyb L-VI w Rynarcicach, podała spółka. Nowa inwestycja KGHM zoptymalizuje udostępnienie rejonu północnego wydobycia w lubińskich Zakładach Górniczych, skróci drogi dojazdu oraz zwiększy efektywny czas pracy i poprawi warunki pracy górników. (ISBnews)

W kopalni jak w "Seksmisji": "Związek rządzi, związek radzi, związek nigdy cię nie zdradzi"

Kompanii Węglowej - największej górniczej spółki w Europie. Stało się to dopiero w momencie, gdy nad spółką zawisła groźba bankructwa i utraty ok. 40 tys. miejsc pracy. Plan zakładał zamknięcie najbardziej niedochodowych kopalń. Ale nie został zrealizowany, między innymi przez opór związków zawodowych, pod

Właściciel hurtowni z Sosnowca nie może znaleźć pracowników. "Nie wierzę w żadne bezrobocie"

Jarosław Odrobina jest prezesem firmy Gozdawa, która prowadzi dwie hurtownie piwa, wina i napojów. Jedna mieści się w Kazimierzu Górniczym, dzielnicy Sosnowca, z której pochodzi przedsiębiorca, a druga w Żorach. Praca tutaj polega głównie na sortowaniu butelek, wkładaniu ich do właściwych skrzynek

Symbol polskiego górnictwa hitem turystycznym. Turyści w zabrzańskiej kopalni m.in. pracują

W kaskach i odzieży ochronnej turyści zjeżdżają prawdziwą szolą (górnicza winda) do zabytkowej kopalni Guido, poznają historię górnictwa i na własne oczy przekonują się, jak wygląda praca pod ziemią. Szlakiem zabytków techniki Zabrzańska kopalnia Guido mieści się na istniejącym od 2006 r. Szlaku

Przegląd informacji ze spółek

Kawula. Instalacja opóźnionego koksowania (DCU) - najważniejszy element projektu EFRA - pracuje na 100% zdolności, choć nie da się wykluczyć drobnych spowolnień w kolejnych miesiącach, poinformował wiceprezes Grupy Lotos ds. produkcji i handlu Jarosław Kawula. Zarząd PKO Banku Polskiego podjął

Czy górnikom należą się specjalne przywileje?

górniczych jednak będą. Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz w wywiadzie udzielonym w czerwcu radiowej Trójce przyznał, że jego resort wspólnie z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych opracowuje listę stanowisk uprawniających do wcześniejszej górniczej emerytury. Projekt

Famur potrzebuje kilku miesięcy do pełnej integracji operacyjnej z Kopeksem

dobrej drodze i zgodnie z planem, ale jeszcze dużo pracy przed nami" – powiedziała ISBnews.tv Panek podczas Gali Dyrektor Finansowy Roku.  Podczas tegorocznej edycji wydarzenia Olga Panek została wyróżniona tytułem Dyrektor Finansowy Roku w kategorii dużych przedsiębiorstw, przede

Przegląd informacji ze spółek

produkcji szyb z kropkami kwantowymi w połowie 2021 r., poinformował prezes Dawid Cycoń. Sprzedaż miedzi płatnej KGHM Polska Miedź wyniosła 61,8 tys. ton w maju 2020 r. i była niższa o 3% niż rok wcześniej, podała spółka, przedstawiając wstępne dane. Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM

Brama przed smogiem. Czy da się oddychać pełną piersią na osiedlu

Bartyzel wraz z zespołem badawczym z Wydziału Fizyki i Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej postanowił znaleźć odpowiedź na to pytanie. Jego badania opisuje Jakub Chełmiński w najnowszej książce „SMOG. Diesle, kopciuchy, kominy, czyli dlaczego w Polsce nie da się oddychać”. Naukowiec

Przegląd informacji ze spółek

terytorium Chin Kontynentalnych, Hongkongu, Makau i Tajwanu, podała spółka. Konsorcjum Bumechu, jego spółki zależnej Bumech Technika Górnicza, Przedsiębiorstwa Robót Specjalistycznych Wschód i Lubelskich Zakładów Remontowych zawarło umowę z Jastrzębską Spółką Węglową (JSW) na drążenie pochylni w Kopalni

Przegląd informacji ze spółek

projekt wykorzystujący zaawansowaną analizę danych, podała spółka. Kompleksowe cyfrowe rozwiązanie ma poprawić efektywność wydobycia poprzez zapewnienie większej niezawodności maszyn górniczych. Zakończeniu projektu planowane jest w lutym 2020 roku. Elektrobudowa zakończyła proces weryfikacji

Przegląd informacji ze spółek

Polskiego powołała zarząd na kolejną kadencję, rozpoczynającą się 3 lipca br., ze Zbigniewem Jagiełłą na stanowisku prezesa, podał bank. Oferta konsorcjum Bumechu, jego spółki zależnej Bumech - Technika Górnicza, Przedsiębiorstwa Robót Specjalistycznych Wschód i Lubelskich Zakładów Remontowych, warta

Przegląd informacji ze spółek

48,68 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej w 2019 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Łączne przychody Grupy BoomBit wyniosły 15,6 mln zł w marcu 2020 r. co oznacza wzrost o 22% m/m, podała spółka. Nakłady marketingowe wyniosły w tym okresie łącznie 8,3 mln zł (wzrost o 29% m

Przegląd informacji ze spółek

Mostostalu Zabrze - zawarła z ArcelorMittal Poland umowę dotyczącą realizacji przez MZRP zadania pn. "Modernizacja Wielkiego Pieca nr 3 w Dąbrowie Górniczej", podał Mostostal Zabrze. Wartość prac objętych umową wynosi ok. 27 mln zł netto. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) zdecydował o

Prairie planuje zakończyć prace nad BSW dla kopalni Jan Karski we wrześniu br.

wypełnienia wymagań koncesyjnych i złożenia wniosku o koncesję wydobywczą dla kopalni Jan Karski" - czytamy dalej. Celem już wykonanych prac była aktualizacja danych historycznych, które pochodzą z lat 60. i 70. XX wieku i nie spełniają standardów wymaganych przy budowie nowoczesnych kopalń i

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

transmisji danych. Za wnioskiem senackiej Komisji Infrastruktury o odrzucenie tej ustawy opowiedziało się 53 senatorów, 43 było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu. Źródło: ISBnews E-PIT: Aż 97% podatników rozliczyło się w standardowym terminie do 30 kwietnia. Około 18,3 mln rocznych deklaracji

Na kontach ZUS leżą pieniądze, które nie wiadomo do kogo należą

wpisać nazwę naszego zakładu pracy i dowiemy się, gdzie dokumenty są dostępne. Ostatnią deską ratunku jest powołanie świadków, którzy potwierdzą że pracowaliśmy z nimi w danej firmie. Jak zadbać o kapitał początkowy – czytaj w serwisie Wyborcza.biz

KUKE: Liczba upadłości wzrosła o 14% r/r do 64 w styczniu 2019 r.

. Jednym z najpilniej obserwowanych jest wskaźnik cen w przewozach morskich Baltic Dry Index, który obecnie znajduje się na najniższym poziomie od 2,5 roku. "Trudniejsze czasy widać w podwyższonym poziomie upadłości w branży transportowej. Na razie nie da się jednoznacznie stwierdzić, co jest w tym

PGNiG rozpoczęło próbę pozyskania metanu z pokładów węgla kamiennego

Warszawa, 08.09.2016 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) rozpoczęło prace wiertnicze w woj. śląskim (Gilowice) celem pozyskania metanu z węgla kamiennego, poinformowała spółka. Nowatorski projekt spółka realizuje z realizuje wspólnie z Państwowym Instytutem Geologicznym

Od górniczych protestów ziemia nie zapłonęła

- Już za cztery dni skończą się rządy PO na zawsze - mówili górniczy związkowcy podczas zorganizowanej w Warszawie manifestacji. W proteście miało uczestniczyć 1,5 tys. osób, jednak do stolicy przyjechało najwyżej kilkaset. Górnikom towarzyszyli także przedstawiciele innych branż zawodowych, m.in

Przegląd informacji ze spółek

Górniczą (PGG) w przetargu na "Dostawę nowych przenośników zgrzebłowych ścianowych i podścianowych, kruszarek, urządzeń przekładkowych oraz wyposażenia elektrycznego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda", w zakresie zadania nr 1 pn. "Dostawa nowych przenośników zgrzebłowych

Kto pod ziemią, nic nie straci

Dziś minister gospodarki razem z ministrem pracy jadą na Śląsk rozmawiać ze związkowcami o reformie emerytur górniczych. Chcą przekuć w czyny zapowiedzi premiera Donalda Tuska z exposé. Zgodnie z nimi ministrowie nie będą forsować żadnych radykalnych rozwiązań. Znając górnicze realia, trudno

Tauron miał 189 mln zł zysku netto w III kw. wg wstępnych danych

III kwartałem 2016 r.): - spadek wolumenu sprzedanego węgla o 0,2 mln ton, tj. o 11,2% będący rezultatem prac przezbrojeniowych oraz zdarzeń o charakterze górniczo-geologicznym. Znaczący spadek kosztów umorzenia praw majątkowych w związku z niższą ceną nabycia zielonych certyfikatów przez segment

Przegląd informacji ze spółek

Famur ma umowę z Polskiej Grupy Górniczej (PGG) o wartości  65,56 mln zł netto na dostawę nowych przenośników zgrzebłowych, podała spółka. Zarząd Kruka podjął uchwałę w sprawie ustalenia VI Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 700 mln zł, w ramach którego

Niemiecki inwestor ma problem. Sypią się plany budowy kopalni w Orzeszu

poziom wydobycia kształtował się na poziomie ok. 3 mln ton. Węgiel miałby przede wszystkim trafić na eksport, głównie do Czech, Niemiec i Austrii. Nowa kopalnia może dać ok. 700 nowych miejsc pracy w samej kopalni i kolejne 1,7 tys. osób, które mogłyby zatrudniać firmy dla niej pracujące.

Famur miał wstępnie 58 mln zł zysku netto i ok. 291 mln zł EBITDA w 2017 r.

Warszawa, 20.02.2018 (ISBnews) - Famur miał 1 458 mln zł skonsolidowanych przychodów, ok. 291 mln zł EBITDA i ok. 58 mln zł zysku netto w 2017 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Ponadto grupa podała, że zysk z działalności operacyjnej wyniósł ok. 116 mln zł, dług netto ok. 80 mln

500 złotych nie jest żadną zachętą, żeby rodzić dzieci

1,2 tys. zł. Nie było mowy o tym, żeby Żaneta po urlopie macierzyńskim nie wróciła do pracy na pełnym etacie. Z pomocą przyszli urzędnicy: przydzieli im opiekunkę do dzieci. Miasto dało im też większe, 75-metrowe mieszkanie. Każdy dzień przynosił niespodzianki i wyzwania. Karmienie i przewijanie całej