dam prace dla cudzoziemca

Jak zatrudnić cudzoziemca spoza UE? Nie wystarczy samo zezwolenie na pracę. Wszystko o procedurach i dokumentach

Pracodawcy narzekają, że w Polsce brakuje rąk do pracy. Chętnych szukają już nie tylko na Ukrainie, ale też w coraz odleglejszych zakątkach świata, jak Tadżykistan czy Uzbekistan. Jakie formalności trzeba załatwić, żeby zatrudnić cudzoziemca?

FPP i CALPE proponują pakiet zmian, by ułatwić zatrudnianie cudzoziemców

obowiązku meldunkowego nawet powinien - otrzymać numer PESEL. Dzięki otrzymaniu numeru PESEL, osoba taka może założyć profil zaufany - fakt ten ułatwia ewentualne wprowadzenie do systemu ePUAP historii oświadczeń danego cudzoziemca. Ułatwiłoby to cudzoziemcowi obliczenie okresów pracy na podstawie

FPP, CALPE: Pandemia uwydatniła patologie związane z pracą na 'śmieciówkach'

za pośrednictwem platform cyfrowych. Zarówno dla młodych Polaków, jak i dla cudzoziemców - głównie obywateli Indii ze statusem studenta – taka praca jest sposobem na uzyskanie niezależności finansowej. Z drugiej strony wiąże się ona z wieloma rodzajami ryzyka, w tym ekonomicznym – np

PUIG: Cudzoziemcy oczekują na pozwolenie na pracę w Polsce od ok. 45 dni do roku

Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Obcokrajowcy oczekują na pozwolenie w Polsce na pracę od ok. 45 dni do roku w Polsce, wynika z danych zebranych przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą (PUIG). Najszybciej procedury związane z legalizacją pobytu i pracy dla cudzoziemców przebiegają na

Jak zatrudnić cudzoziemca i dlaczego warto zrobić to legalnie

Jak zatrudnić cudzoziemca i dlaczego warto zrobić to legalnie

, nadwyżkę rozlicza i opłaca rodzic - wyjaśnia Beata Kopczyńska. Umowa o pracę i własna firma Z cudzoziemcem świadczącym dla nas pracę możemy podpisać - tak jak z pracownikiem z Polski - umowę o pracę. Pracownik podlega wówczas wszystkim ubezpieczeniom społecznym obowiązkowo, czyli ubezpieczeniu emerytalnemu

MRPiPS: Zezwoleń więcej o 100%, oświadczeń o pracy dla cudzoziemców o 40% w 2017

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). "Na koniec 2017 r. wg szacunkowych danych pracodawcom zostało wydanych przez wojewodów ok. 250 tys. zezwoleń na pracę dla cudzoziemców ze wszystkich państw trzecich (spoza UE). W 2017 r. powiatowe urzędy pracy zarejestrowały ok. 1,8 mln oświadczeń o

Personnel Service: Niższa dynamika zatrudniania cudzoziemców to efekt regulacji

złożono powiadomienie o niepodjęciu pracy przez danego cudzoziemca, wskazała firma. Dominującą grupą obcokrajowców podejmujących zatrudnienie w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy są obywatele Ukrainy. Dotyczyło ich prawie 92% oświadczeń wpisanych do ewidencji w I połowie 2018 roku

PwC: Luka na rynku pracy sięgnie 1,5 mln osób do 2025 roku

demograficznych wprowadzenie ulg podatkowych i ułatwień administracyjnych, które pozwolą na aktywizację zawodową określonych grup, a także uproszczą procedury zatrudniania cudzoziemców. "Kluczowe jest dla polskiego rynku pracy ujednolicenie przepisów i procedur administracyjnych związanych z zatrudnianiem

Instytut Biznesu: Potrzebne przepisy ułatwiające obecność pracowników z Ukrainy

, wskazano w dokumencie. "Konieczne dla dobra rozwoju polskiej gospodarki może okazać się wypracowanie nowych rozwiązań prawnych m. in. w obszarach wykonywania pracy, postępowania wizowego i pobytu cudzoziemców w Polsce" - stwierdzono. Instytut Biznesu postuluje, aby rząd podjął się dyskusji

Deloitte: Zmiany w przepisach imigracyjnych nie zmienią znacząco rynku pracy

dotyczące zatrudniania cudzoziemców nie zmienią znacząco sytuacji na rynku pracy, wprowadzą za to więcej wymogów formalnych dla pracodawców z sektora rolnego, ogrodniczego i turystycznego. W ostatnich latach jednym z najbardziej widocznych zjawisk w polskim życiu społecznym jest migracja Polaków, w tym

Kwieciński: Nowa polityka migracyjna będzie gotowa w połowie roku

przykład o zezwolenie na pobyt czasowy. Te dane pokazują, że imigracja nie ma charakteru wyłącznie cyrkulacyjnego i sezonowego" - napisano też w komunikacie. W 2017 r. wydano 235 tys. zezwoleń na pracę dla cudzoziemców oraz zarejestrowano 1,8 mln oświadczeń pracodawców o zamiarze powierzenia pracy

Opiekunka do starszej osoby. Ile kosztuje pomoc i czy trzeba płacić składki i podatki?

Opiekunka do starszej osoby. Ile kosztuje pomoc i czy trzeba płacić składki i podatki?

rolniczej, a chcemy zatrudnić cudzoziemca dla potrzeb naszej rodziny, powinniśmy podać podklasę działalności 97.00.Z (gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników). Określenie podklasy działalności jest potrzebne urzędowi po to, by podjąć właściwą procedurę (zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę

Jak szukać pracy w dobie koronawirusa

Jak szukać pracy w dobie koronawirusa

zatrudnienie, a bezrobotni podzielić się swoją historią i zaprezentować w kilku zdaniach kandydaturę. Do takich grup należą: „Widzialna Ręka – pracadam/szukam/dyskusja” czy „Koronaworkers – oferty pracy w kwarantannie”. Warto też założyć profil w serwisach

Personnel Service: UP nie są przygotowane na zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

to na pracodawcy spoczywała odpowiedzialność za prawidłowość danych wpisywanych w oświadczeniu o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Urzędnik jedynie przyjmował wniosek i sprawdzał, czy okres, na jaki chce się zatrudnić pracownika ze Wschodu, nie przekracza 180 dni (czyli sześciu miesięcy

Rząd przyjął projekt ustawy o cudzoziemcach

Administracji, spodziewane jest dalsze duże zainteresowanie legalizacją pobytu cudzoziemców związanego z wykonywaniem pracy" - podało CIR.  W projekcie przewiduje się ponadto możliwość ustanowienia limitów zezwoleń na pobyt czasowy, jakie będą mogły być udzielone cudzoziemcom w danym roku

Do Shell Business Operations Kraków dołączyło 250 nowych osób w I-IV 2020

pracowników do pracy" - powiedziała dyrektor generalna Shell Business Operations Kraków Agnieszka Pocztowska, cytowana w komunikacie. Obecnie centrum prowadzi rekrutacje na stanowiska m.in. specjalistów ds. podatków, zarządzania danymi, analityki biznesowej, zakupów i marketingu, podano również

Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca do opieki nad starszą osobą

Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca do opieki nad starszą osobą

pierwszy: formalności w urzędzie pracy Trzeba zacząć od wizyty w powiatowym urzędzie pracy, właściwym dla naszego miejsca zamieszkania. Składamy tam oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, które urząd wpisuje do ewidencji oświadczeń (albo starosta wydaje decyzję odmowną). Urzędy mają na

Biedronka zwiększyła zatrudnienie o ponad 2 tys. osób w 2018 r.

numerem infolinii. Według danych GUS, cytowanych w materiale, w 2017 r. cudzoziemcom wydano 235,6 tys. zezwoleń na pracę w Polsce. W porównaniu do 2016 r. było to prawie dwa razy więcej. W 2017 r. Ukraińcy stanowili ponad 80% tej grupy. Cudzoziemcy coraz chętniej przyjeżdżają też do Polski na studia

Pracowałem w Niemczech i zostałem zwolniony z pracy z powodu koronawirusa. Czy należy mi się dodatek? Prawnicy Czytelnikom, odc. 79

Pracowałem w Niemczech i zostałem zwolniony z pracy z powodu koronawirusa. Czy należy mi się dodatek? Prawnicy Czytelnikom, odc. 79

firmy doradczej PwC, Rymarz Zdort, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, Wardyński i Wspólnicy, WKB Wierciński Kwieciński Baehr. Do 9.04.2020 pracowałem w Niemczech i zostałem zwolniony z pracy z powodu koronawirusa. Czy należy mi się dodatek? Nadmieniam, że składki na ubezpieczenie i podatek płaciłem w Polsce

ADP: Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce wzrosło o 5,43% r/r w II kw. 2019

na rynku pracy z kwartału na kwartał jest coraz więcej, np. rosnące koszty prowadzenia biznesu, regulacje dot. zezwolenia na pracę cudzoziemców, większe wymagania kandydatów. Szczególnie niepokojący dla pracodawców jest najniższy od 1990 r. poziom bezrobocia, wynoszący w czerwcu rekordowe 5,3%. Jest

Lewiatan proponuje działania osłonowe dla przedsiębiorców w związku z COViD

m.in. uwolnienia środków pieniężnych zgromadzonych na kontach VAT, odroczenia wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT, zawieszenia wszystkich terminów procesowych oraz ułatwień w zatrudnieniu cudzoziemców. Proponuje też wprowadzenie kont czasu pracy oraz zawieszenie kontroli przedsiębiorców

Rekordowa liczba cudzoziemców zatrudnianych w Opolu. Skąd ten trend?

stanowią obywatele Ukrainy, reszta to m.in. Rosjanie - mówi Tomasz Kwiatek, wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu. Z analiz PUP wynika, że cudzoziemcy podejmują pracę, która dla przeciętnego Kowalskiego nie jest dobrze płatna. - Mamy oferty pracy m.in. dla spawacza z wynagrodzeniem 2 tys. zł. Ale

Stopa bezrobocia wzrośnie w II połowie roku wg analityków

szybko widoczne byłoby i w statystykach dotyczących zatrudnienia, i płac" - główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. "Ostatnie lepsze od oczekiwań dane (m.in. stabilizacja stopy bezrobocia, wzrost zatrudnienia cudzoziemców) sugerują, że rynek pracy w Polsce wychodzi ze stanu

Cudzoziemcy kupują mieszkania w Polsce. Ukraińcy wprowadzają się na stałe

raczej nie ma miliarderów traktujących nasz rynek jako bezpieczną przystań dla kapitału. Jeśli nie widzisz wykresu, znajdziesz go pod tym linkiem. Najwięcej wydali Niemcy, coraz mniej wyspiarzy Nie wiadomo, czy dana nacja ma ulubione miasta, ale cudzoziemcy kupują mieszkania głównie w Warszawie, Krakowie

Personnel Service: Nawet pół miliona Ukraińców pracuje w 'szarej strefie'

" - dodał prezes. Personnel Service wskazuje, że dla rozwiązania problemu szarej strefy wśród Ukraińców niezbędne są takie rozwiązania systemowe, które pozwolą lepiej kontrolować pracodawcę składającego oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. "W tym momencie pracodawca nie

ADP: Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce wzrosło o 5,07% r/r w III kw. 2019

rzutuje to na wzrost dynamiki zatrudnienia w firmach produkcyjnych. Wręcz przeciwnie. Nasi wschodni sąsiedzi są coraz mniej zainteresowani pracą w Polsce. Głównie ze względu na polepszającą się sytuację gospodarczą na Ukrainie oraz rosnące zainteresowanie pracą w Czechach i Słowacji. Szansą dla krajowych

Lewiatan: Rząd i prezydent nie doceniają skali zagrożenia gospodarki

mogły w ogóle funkcjonować: - zawieszenie terminów procesowych - zawieszenia obowiązku badań lekarskich dla pracowników, skoro nie działa medycyna pracy - przedłużenie oświadczeń o zatrudnieniu cudzoziemców - uwolnienia środków z kont split payment VAT - odsunięcia podatków sankcyjnych

FPP i CALPE: Pomoc społeczna dla starszych może wzrosnąć o ponad 145% w 6 lat

sytuacji na rynku pracy ponownie uda się osiągnąć niższy deficyt w stosunku do planowanego, wyraźnie widoczne staje się, że polski system emerytalny znajduje się pod narastającą presją niekorzystnych tendencji demograficznych, a rezerwy krótkoterminowej poprawy sytuacji w postaci marginalizacji OFE zostały

"Tarcza antykryzysowa". Znamy szczegóły poprawionego pakietu pomocowego dla pracowników i firm

, że rząd podobnie patrzy na krytyczną sytuację, w której się dziś znajdujemy, i podejmie z nami rzeczowy dialog. - Uwzględniono zmianę w zatrudnieniu cudzoziemców. A więc mamy przedłużenie o 60 dni, od czasu ustania pandemii ważności oświadczeń o prace pozwoleń o prace, pobytu i wiz. To ważne dla

Cudzoziemcy nie palą się do kupowania gruntów rolnych w Polsce

zbyt wielu Z najnowszych danych MSWiA, które prowadzi specjalne rejestry transakcji z udziałem cudzoziemców (osób fizycznych i prawnych), wynika jednak, że rząd nie musiał sięgać po tak drastyczne środki. Nie palą się oni bowiem zbytnio do kupowania nieruchomości w naszym kraju. Prawdopodobnie

Za ponad rok zatrudnianie Ukraińców będzie bardziej skomplikowane

Od początku konfliktu w Donbasie w 2014 roku, kiedy sytuacja na Ukrainie uległa destabilizacji, do Polski przyjechało już ok. 1 mln Ukraińców. Większość z nich pracuje dzięki uproszczonej procedurze - tzw. oświadczeniu o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Na czym ona polega? Obywatele

ASM: Liczba godzin pracy w sklepach rośnie o ok. 30% tuż przed wolną niedzielą

spadek liczby wypracowanych godzin per osoba. Ciekawe jest jednak to, że przy obecnej strukturze osób dostępnych na rynku pracy efekt będzie taki, że wzrośnie liczba cudzoziemców, którzy dorabiają przed niedzielami niehandlowymi w retail, a spadnie liczba godzin dla osób z Polski (pełnoetatowych)"

Citi Handlowy: Liczba pracowników zagranicznych w Polsce spadnie o 5-10% w 2020

;Chociaż spodziewamy się, że złagodzenie polityki migracyjnej w Niemczech będzie negatywne dla polskiego rynku pracy, ryzyko masowego i szybkiego odpływu imigrantów z Polski jest mniejsze niż często się je przedstawia" - stwierdzili analitycy. Zwrócili uwagę na następujące kwestie: * Zmiany w

Praca Ukraińców zdrożeje. Będą dwa rodzaje zezwoleń na pracę dla obcokrajowców

Od stycznia 2017 r. znikną tzw. oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, na podstawie których Ukraińca czy Rosjanina można było do tej pory zatrudnić bez żadnych formalności. Zastąpią je sformalizowane zezwolenia na pracę sezonową i krótkoterminową, a cudzoziemcy mają zacząć

Pracuj.pl: Co czwarta polska firma chce w tym roku zatrudniać Ukraińców

zatrudnieniu obywateli zza wschodniej granicy. Daje to wynik o 51% większy niż odnotowany w tym samym okresie roku ubiegłego. Jeśli taka dynamika zostanie utrzymana na przestrzeni całego roku, to w całym 2017 pracodawcy mogą złożyć oferty pracy dla prawie 1,2 mln cudzoziemców" - czytamy w komunikacie

Randstad: 26% pracodawców zwiększy wynagrodzenia w najbliższym czasie

. Warto jednak pamiętać, że nie każda praca da się zastąpić i nie w każdym przypadku jest to racjonalne ekonomicznie" - wyjaśniła Fedorczuk. Wobec trudności rekrutacyjnych część przedsiębiorców zatrudnia cudzoziemców. W najnowszym badaniu obcokrajowy pracują w 24% ankietowanych firm (1 pkt proc

Koronawirus i twoje pieniądze. Jak państwo chce pomóc pracownikom? Wszystko o "tarczy antykryzysowej"

. Wydłużeniu podlega też ważność kart parkingowych, wydanych zarówno dla osób z niepełnosprawnościami, jak i placówek zajmujących się opieką nad nimi. 7. Orzeczenie o niezdolności do pracy Termin ważności orzeczeń o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz

"Tarcza antykryzysowa" dla pracowników i firm. Jak skorzystać z pomocy?

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 50 proc. pensji minimalnej, podwyższone o kwotę składek na ubezpieczenie społeczne. Łącznie pomoc państwa wynosiłaby więc 1533,09 zł brutto dla każdego pracownika. – Jeżeli firma ma przestój i pracownicy nie przychodzą do pracy, pracodawca musi im płacić

Darowizny od firm. Jak najkorzystniej je przekazywać. Poradnik

obdarowanego z długu, jaki ma wobec darczyńcy. Dla kogo darowizna Darowiznę mogą otrzymać: * organizacje pozarządowe (np. fundacje i stowarzyszenia), które nie są jednostkami sektora finansów publicznych i nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz m.in. Kościoły, stowarzyszenia jednostek samorządu

2 i pół miliarda złotych – tyle zarobili w Polsce i wysłali do swoich domów rodzinnych obywatele Ukrainy. A to dane tylko za 3 miesiące

cudzoziemców, którzy osiedlili się w Polsce na stałe, to nie mamy pełnych danych o ich zarobkach. Wiemy tylko ile pieniędzy przelewają do swoich rodzin i znajomych, którzy zostali w ich ojczyznach. Tu kwoty są znacznie mniejsze, ale też szybko rosną. Cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe przelali w trzecim

Wynajem mieszkania. Pracownicy ze Wschodu to najemcy podwyższonego ryzyka?

Luba, Ukrainka spod Iwano-Frankowska, która zarabia w Łodzi sprzątaniem, mówi, że jej rodakom trudno wynająć mieszkanie. Jej samej dopisało szczęście. – Moja siostra sprząta w domu jednego pana, który miał mieszkanie do wynajęcia. Był zadowolony z pracy Swietłany, dlatego zgodził się wynająć

Przegląd prasy

redukcja liczby cudzoziemców i wzrost samozatrudnienia stają się amortyzatorami pogarszającej się sytuacji na rynku pracy --Prezes Lewiatan Holding: W efekcie pandemii obserwujemy wzrost znaczenia mniejszych, lokalnych sklepów - ten trend zostanie z nami na dłużej Puls Biznesu --fDi Markets: Liczba

Nie ma takiego zawodu jak taksówkarz. I znam cztery powody, dlaczego pasażerowie uciekają od korporacji

dla nikogo z zagranicy. Za to bez problemu można adres skopiować np. z mapy Google'a czy strony internetowej i wkleić do aplikacji. W ten sposób, żeby dojechać z punktu A do B, nie trzeba wymówić ani jednego słowa. Dla wszystkich cudzoziemców, którzy łamią sobie język na polskim – bezcenne. Te

"Tarcza antykryzysowa 3.0". Co się zmieniło w przepisach?

PRAWO PRACY Zwolnienie ze składek ZUS Zwolnienie z obowiązku opłacania składek do ZUS dla: (i) pracodawców zatrudniających do 9 pracowników oraz (ii) osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą opłacających składki ZUS wyłącznie na własne ubezpieczenie

Przegląd prasy

zdecydują 30 VI o braku dywidendy i programie buy-back --Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 1,87 mln w USA --Jednostkowe koszty pracy w USA wzrosły o 5,1% kw/kw w I kw. - dane fin. --Wydajność pracy w USA spadła o 0,9 kw/kw w I kw. - dane fin. --Spółka Erbudu podpisała umowę na

Islandia: Coraz więcej Polaków na bezrobociu

W Reykjaviku ogłoszono dane dotyczące bezrobocia wśród cudzoziemców. Wynika z nich, że bez pracy pozostaje co szósty cudzoziemiec mieszkający na wyspie. 61% z nich to Polacy. Niemal co czwarty polski obywatel przed utratą zatrudnienia pracował w budownictwie. Teraz, z powodu pogłębiającego się

Ukraińscy pracownicy w Polsce mają swój związek zawodowy. Pomógł OPZZ

podobną pracę na Ukrainie oferuje się 5-7 tys. hrywien, rzadko 10 tys. - Nagle okazało się, że Polska jest dla Ukraińców tym, czym dla Polaków np. Wielka Brytania - mówią związkowcy z wydziału międzynarodowego OPZZ, który zajmuje się pracownikami z zagranicy. Cudzoziemcy mogą pracować w Polsce na

Wyprawka 300+. Dla kogo te pieniądze i jak się o nie starać?

przypadku cudzoziemców spoza UE trzeba będzie mieć zezwolenie na pobyt czasowy lub kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”. Dodatkowo trzeba będzie udowodnić, że się mieszka w Polsce razem z innymi członkami rodziny. Ile dzieci dostanie pomoc? Ministerstwo szacuje, że w 2018 r. będzie

Randstad: Wynagrodzenie chce zwiększyć 27% firm w najbliższych 6 m-cach

miejsca pracy do 39% z 31% w porównaniu z końcem 2017 roku, zaś w ujęciu rocznym wzrost sięgnął 5 pkt proc. Największy odsetek pracodawców tworzących nowe miejsca pracy dotyczy firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu (51%), podobnie jak w przypadku podwyżki wynagrodzeń. Najchętniej nowe miejsca

Personnel Service: 73% Ukraińców chce pracować w Polsce dłużej niż pół roku

kierunku dobrych zmian w polityce migracyjnej. Wprowadzono m.in. nowy typ zezwolenia na pracę sezonową, co okazało się świetnym pomysłem. Jak wynika z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, tylko w I półroczu 2018 roku złożono aż 157 tys. tego typu oświadczeń. Biorąc jednak pod

Imigranci nie zabiorą Polakom etatów. Ekspert: "Przyjazd uchodźców nie wpłynie na polski rynek pracy"

rozmowie z agencją Newseria Biznes Monika Kolasińska, radca prawny z Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy. Wnioski o nadanie statusu uchodźcy rozpatrywane są przez Urząd ds. Cudzoziemców. Podczas wywiadu statusowego ustalane są okoliczności wyjazdu cudzoziemca z kraju pochodzenia i powody, dla których prosi on

MR: Tarcza Antykryzysowa uchwalona przez Sejm - szczegóły wybranych rozwiązań

wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracydla firm w kłopotach;  * ochronę konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk; * czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności

Firmy chcą zatrudniać obcokrajowców

pracę tylko Polakom. - Przedsiębiorcy są pragmatyczni. Ważna jest dla nich efektywność po rozsądnych kosztach, a to, czy ktoś jest Polakiem czy cudzoziemcem, nie ma znaczenia - komentuje dr Paweł Wójcik, wiceprezes 4P Research Mix. Aż 87 proc. właścicieli firm byłoby gotowych zatrudnić cudzoziemca na

"Nie oddam cię do przytułku". Jak łączyć pracę i własne życie z opieką nad bliskim, który wymaga stałej pomocy?

jako przychód z innych źródeł. Przyznanie i wypłata zasiłku następuje na wniosek ubezpieczonego. Potrzebne jest zwolnienie lekarskie. Opieka nad chorym rodzicem. Specjalny zasiłek dla opiekuna Jeśli rodzic jest w takim stanie, że opieki nad nim nie można łączyć z pracą, możemy zrezygnować z

Personnel Service: Niepokoi stały wzrost wskaźnika obciążenia demograf. w Polsce

tarapatach. Najnowsze dane tylko to potwierdzają. Stały wzrost wskaźnika obciążenia demograficznego powinien być alarmujący. Z tej perspektywy przyciąganie młodych pracowników m.in. z Ukrainy wydaje się świetnym wyjściem. I to z dwóch powodów. Z jednej strony, brakuje rąk do pracy i właśnie te luki

Przegląd prasy

Warszawa, 24.06.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Zamiast sprowadzać cudzoziemców na stałe z rodzinami, rząd woli zachęcać do pracy osoby 50+, długotrwale bezrobotnych oraz nakładać opłaty na bezdzietnych Polaków wg gazety

MR: Szacowana całkowita wartość pakietu pomocowego to co najmniej 10% PKB

.  - Przedłużenie legalnego pobytu  i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców Wydłużenie wiz pobytowych i zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców. Wydłużenie terminu składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, przedłużenie wizy oraz przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli

PFHR: Liczba pracowników tymczasowych spadła o 14% r/r w 2018 r.

odczuwają nie tylko konsekwencje utrzymującego się rynku pracownika, ale również zmian regulacji i zaostrzenia limitów czasowych korzystania z pracy tymczasowej przez pracodawców użytkowników, wynika z danych przedstawionych przez Polskie Forum HR, członka Konfederacji Lewiatan. Jeszcze nigdy spadek liczby

Przegląd prasy

przebiega zgodnie z planem --Deweloperzy liczą, że wraz z zakończeniem epidemii klienci na nowo rozpoczną poszukiwania mieszkań --Tarcza antykryzysowa podtrzymuje status quo zatrudnienia cudzoziemców w Polsce - pobyt i praca imigranta są wciąż legalne, nie wymaga to wypełniania dodatkowych formalności

Lawinowy wzrost liczby zezwoleń na pracę w Polsce, Ukraińcy płacą nawet 300 dol.

Tylko w pierwszej połowie tego roku urzędy pracy zarejestrowały ponad 630 tys. zezwoleń na pracę dla obcokrajowców. W całym 2015 r. było to ponad 780 tys. W 97 proc. dotyczy to Ukraińców. W sadach pod Grójcem czy Płońskiem brakuje rąk do pracy, szczególnie w sezonie, więc częściej można usłyszeć

Resort pracy: stopa bezrobocia nadal spada. W październiku rekordowo niska - 8,2 proc.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zawsze nieco wcześniej niż Główny Urząd Statystyczny podaje dane o rynku pracy. Informacje czerpie bezpośrednio z urzędów pracy. Później GUS czasami koryguje dane o bezrobociu ze względu na bardziej aktualne informacje dotyczące liczby osób

Przegląd prasy

bezrobocia w Polsce wyniosła nadal 3,3% w sierpniu --Kwieciński: Wzrost inwestycji będzie wyższy w 2019 niż w 2018 roku --GUS: Liczba zezwoleń na pracę dla cudzoziemców wzrosła do 217,3 tys. w I półr. --PKB Wielkiej Brytanii spadł o 0,2% kw/kw w II kw. 2019 wg fin. danych --Pepco chce mieć 200

PAIH: Polskie firmy mogą szykować się do ekspansji w Malezji od IV kw. 2020 r.

leżącymi w malezyjskiej części wyspy Borneo. Ciągle utrzymany jest zakaz wjazdu dla cudzoziemców na terytorium całej Malezji: zarówno Półwyspu Malajskiego jak i malezyjskiego Borneo. "Jeszcze w lutym 2020 r. stopa bezrobocia w Malezji wynosiła ok. 3,3 %. Przewiduje się, że sytuacja na tamtejszym

Więcej władzy dla ABW

Szef MSWiA Mariusz Błaszczak potwierdził wczoraj informacje "Wyborczej" o szerokich uprawnieniach dla ABW, jakie da tej służbie ustawa antyterrorystyczna. Na wspólnej konferencji z koordynatorem służb specjalnych Mariuszem Kamińskim zapowiedział: - Projekt ustawy zostanie przedstawiony

Przegląd prasy

--BOŚ Bank: Dane z USA i Niemiec oraz posiedzenie RPP kluczowe w tym tygodniu --Emilewicz: Na Szczycie Bałkanów Zachodnich pokażemy, że poszerzanie UE trwa --Wskaźnik ISM dla przemysłu USA spadł do 51,7% w czerwcu --Wskaźnik PMI dla przemysłu USA wzrósł do 50,6 pkt w VI wg fin. danych --Mabion otrzymał

Work Service: Emigracji zarobkowej do Niemiec nie ograniczy nowa ustawa socjalna

Warszawa, 12.12.2016 (ISBnews) - Obecnie 17% Polaków rozważających emigrację zarobkową chciałoby podjąć pracę w Niemczech, wynika z badań Work Service. Trendu nie ograniczy przyjęta na początku grudnia w Bundestagu ustawa przewidująca, że niepracujący cudzoziemcy z krajów Unii Europejskiej

Jak się starać o kartę dużej rodziny?

Karta dużej rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin, w których jest troje lub więcej dzieci. Rodzice mogą liczyć na rabaty zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Dla kogo karta dużej rodziny Kartę dostanie każdy członek rodziny, w której rodzice, rodzic

Przegląd prasy

powrót do trendu aprecjacji nieprędko --Zubelewicz głosował przeciw uchwale RPP ws. założeń polityki pieniężnej na 2020 --MRPiPS: Liczba zezwoleń na pracę sezonową dla cudzoziemców to 70 027 w I półr. --Grupa Piotr i Paweł wdrożyła większość zaplanowanych działań sanacyjnych --Wysokie obroty na

Kalendarium ISBnews

--14:00: GUS poda dane o ruchu granicznym i wydatkach cudzoziemców w Polsce w IV kw. 2015 r.

Co się zmieni w rentach socjalnych? Niepełnosprawni dorośli dostaną 165 zł więcej. Komu przysługuje świadczenie z ZUS?

posiadającym polskie obywatelstwo, cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego m.in. w związku z zamierzonym wykonywaniem pracy lub prowadzeniem

Szukasz pracy? Headhunterzy już na ciebie polują. Jak szukać pracy online? Jak stworzyć dobry profil w serwisach

pracy. Czytaj też:  Wyślij córkę do technikum. Będzie zarabiać więcej niż po studiach [LISTA NAJBARDZIEJ POŻĄDANYCH ZAWODÓW] Rekrutacja online LinkedIn, serwis Golden Line, Facebook, Twitter, Nasza Klasa, YouTube, blogi – to kopalnia kandydatów dla headhunterów i firm, które szukają

Przegląd prasy

; --Obecny kryzys dla branży górnictwa może być ostatecznym ciosem lub dać impuls do głębszej restrukturyzacji -- Komisja Europejska ściśle powiązała rozwój i przyszłe finansowanie rolnictwa z dbaniem o środowisko Parkiet  --Prezes GPW: Emisja długoterminowych obligacji o stałej stopie procentowej

Rośnie popularność pracy z domu. Dla kogo to dobra opcja?

Praca zdalna, bez konieczności codziennego odwiedzania siedziby firmy, to korzyść nie tylko dla pracownika, ale i pracodawcy – począwszy od zmniejszenia kosztów wynajmu i utrzymania powierzchni biurowych, przez zadowolenie i większą wydajność pracowników. Dla rodziców niepełnosprawnych dzieci

Przegląd prasy

ze scaleniem --ZPF/IRG SGH: Polacy oszczędzają średnio 14% swych dochodów, widoczny wzrost --7Levels zamierza wydać więcej r/r tytułów zewnętrznych w 2020 r. --PUIG: Cudzoziemcy oczekują na pozwolenie na pracę w Polsce od ok. 45 dni do roku --IMS wdrożył usługę audiomarketingu w 223 sklepach

Prawnicy czytelnikom, odc. 5. Czy mogę wziąć L4 ze strachu?

– Kancelaria Radców Prawnych sp.k. świadczy pomoc prawną dla przedsiębiorców. Specjalizujemy się w prawie: gospodarczym, cywilnym, pracy, spółek handlowych, ochrony danych osobowych i e-commerce. Zajmujemy się doradztwem i restrukturyzacją w związku z COVID-19. Jesteśmy wyróżniani w rankingach

Renta rodzinna czy renta socjalna. Komu się należą?

Renta socjalna czy renta rodzinna? To dwa różne świadczenia. ZUS wypłaca 281,7 tys. rent socjalnych (dane z 2019 r.). Przeznacza na to 307 mln zł miesięcznie. Prawo do świadczenia mają osoby pełnoletnie całkowicie niezdolne do pracy z powodu niepełnosprawności, która powstała:  przed

Przegląd prasy

najemcami --Skarb Państwa odpowiedział na wezwanie PKN Orlen na akcje Energi --Maląg: W ramach 'tarczy' wypłacono 1,5 mld zł na ochronę 250 tys. miejsc pracy --Alior Bank udostępnił przedsiębiorcom zdalną wymianę dokumentów --Bank Handlowy rozszerza wsparcie dla klientów o kredyt z gwarancją BGK

Od września wyższa renta socjalna. Sprawdź, na jaką podwyżkę możesz liczyć

niezdolną do pracy uważa osobę, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy”. Renta socjalna należy się osobom posiadającym polskie obywatelstwo oraz cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt stały. Czytaj także: Pracowałeś w

Prawnicy czytelnikom odc. 7. Prowadzę salę zabaw. Mogę organizować urodziny?

prawnych. Wysokie standardy pracy i kompetencje członków zespołu od lat znajdują potwierdzenie w prestiżowych rankingach międzynarodowych. 3. Moje pytanie dotyczy "tarczy antykryzysowej" dla samozatrudnionych. Moja sytuacja wygląda następująco: pracuję na etacie i sezonowo prowadzę działalność

Waloryzacja emerytur w 2018 r. Już wiemy, ile wyniesie

. Aktywnych zawodowo jest 17,2 mln Polaków. Bez pracy pozostaje 1,2 mln osób. W kwietniu bezrobocie według GUS wyniosło 7,7 proc., ale według danych BAEL (gdzie odrzucamy tych, którzy nie są zainteresowani pracą) to zaledwie 5,4 proc. To najniższy poziom w historii! Rosną też płace. W sektorze przedsiębiorstw

Przegląd prasy

--Rząd chce przekazać ARP do 1,7 mld zł na mechanizm gwarancji umów leasingowych --Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 3 283 tys. w USA --Wzrost PKB w USA wyniósł 2,1% kw/kw w IV kw. 2019 r. wg fin. danych --Rząd chce, by PFR mógł uczestniczyć w obrocie na rynku kapitałowym

Przegląd prasy

roku cudzoziemcy przywłaszczają sobie kilkadziesiąt samochodów, najczęściej klasy premium Puls Biznesu -- W mBanku powstał specjalny zespół, który zajmuje się poszukiwaniem kupca na paneuropejską platformę bankową --Wydłuża się termin dopuszczenia do ruchu ostatniej serii pojazdów Pesy dla

Work Service: Już 19% Polaków deklaruje wyjazd zarobkowy do Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania będzie przyjmować imigrantów, kiedy opuści Unię Europejską, ani jakie świadczenia oraz warunki pracy dla cudzoziemców uda się wypracować podczas negocjacji z Brukselą. Nie ma jednak wątpliwości, że Brexit znacząco wpłynie na kierunki emigracji - do tej pory Wielka Brytania była bowiem

Crowe Horwarth: Wzmożone kontrole urzędnicze wsród największych wyzwań dla firm

Warszawa, 20.01.2017 (ISBnews) - Zarządzanie wartościowymi pracownikami, cyberbezpieczeństwo oraz ochrona danych, a także spodziewane wzmożone kontrole urzędnicze są wymieniane wśród najważniejszych wyzwań dla firm w bieżącym roku, wskazuje raport firmy Crowe Horwarth, poinformował prezes TGC

Work Service: Niemal 40% firm planuje rekrutację w najbliższym kwartale

zgłasza 60% firm planujących rekrutację. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce 2 lata temu. Przez ten czas to osoby o niskich kwalifikacjach były najbardziej pożądane, ale w tej grupie miejsca pracy coraz częściej pomagają wypełniać cudzoziemcy" - powiedział prezes Maciej Witucki, cytowany w

Przegląd prasy

Warszawa, 14.08.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Uncja złota kosztowała we wtorek ponad 1530 USD - najwięcej od kwietnia 2013 r. --MRPiPS: Liczba zezwoleń na pracę dla cudzoziemców wzrosła do 217,3 tys. w I półr. --PG

Przegląd prasy

ciągle zmieniają zdanie -- Jubilerska sieć W.Kruk chce spróbować sprzedaży sztucznych diamentów  -- 570 tys. cudzoziemców, głównie Ukraińców było objętych na koniec 2018 r. ubezpieczeniem emerytalno-rentowym  Parkiet  -- Dziesięć największych banków notowanych na GPW miało w IV kw

Przegląd prasy

dostosuje się do wyroku unijnego sądu już w pierwszej instancji ws. wycinki w Puszczy Białowieskiej --Do prawie 1,83 mln wzrosła w minionym roku liczba oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, tj. o 39% r/r Parkiet --Polenergia zamierza

Kalendarium ISBnews

. planów   --11:00: Konferencja Feerum nt. wyników    --14:00: GUS poda dane o koniunkturze konsumenckiej w marcu   WTOREK, 29 marca --14:00: GUS poda dane o ruchu granicznym i wydatkach cudzoziemców w Polsce w IV kw. 2015 r.   ŚRODA, 30 marca --09:30: Konferencja

Płaca minimalna w górę! Sprawdź, jakie jeszcze świadczenia będą wyższe od przyszłego roku

wzoru: wysokość minimalnego wynagrodzenia (czyli w 2019 r. – 2250 zł) dzieli się przez wymiar czasu pracy w danym miesiącu i mnoży przez 20 proc. Dla przykładu: w sierpniu tego roku było to 2,39 zł dodatku za każdą przepracowaną w porze nocnej godzinę. Taki dodatek dostają głównie osoby

Przegląd prasy

policji --Jujubee: Gra Realpolitiks trafiła do łącznie ok. 50 tys. graczy w 2017 r. --Przychody Vistula Group wzrosły o ok. 16,3% r/r do ok. 107,2 mln zł w grudniu --MRPiPS: Zezwoleń więcej o 100%, oświadczeń o pracy dla cudzoziemców o 40% w 2017 --Emperia: Sprzedaż Stokrotki wzrosła o ok. 11,9% r

Zmiany w rentach: socjalnej, rodzinnej i inwalidzkiej. Kto dostanie podwyżki? Ile można dorobić?

. Pani Barbara dostała rentę, mimo że niezdolność do pracy powstała po upływie 18 miesięcy od zakończenia pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Najniższe renty Renty nie są za wysokie – średnio wynoszą 1752 zł brutto (dane ZUS z lipca 2018). ZUS ustalił też minimalną wysokość renty. I tak: &ndash

Przegląd prasy

wyniosła 5,5 tys. zł na koniec I półrocza --Wskaźnik PMI dla sektora przemysłu Niemiec to 56,9 pkt w VII wg fin. danych --UTK: Zysk EBIT przewozów pasażer. to 170 mln zł, towarowych 440 mln zł w 2017r. --Personnel Service: Niższa dynamika zatrudniania cudzoziemców to efekt regulacji --Nowi

Sygnity ma umowę z MPiPS na utrzymanie i rozwój PSZ za ok. 31 mln zł brutto

system PSZ to nowoczesne rozwiązanie wspierające pracowników urzędów pracy w zakresie obsługi klientów, zgłaszanych ofert pracy i szkoleń, analizy rynku pracy, poziomu i  struktury bezrobocia, a także rozliczenia dofinansowań unijnych. Jest to rozwiązanie interoperacyjne umożliwiające wymianę danych

Personnel Service: Ukraińcy pracują już w co drugiej dużej firmie w Polsce

zamiarze powierzenia pracy obywatelom Ukrainy (wobec 1,26 mln w ub.r.). "Z danych GUS wynika, że tylko w sierpniu o 8,8% wzrosła produkcja przemysłowa, a stopa bezrobocia była na rekordowo niskim poziomie 7%. Dobre są też nastroje firm. We wrześniu przedsiębiorcy z sektora usług ocenili

Polska gastarbeiterów? Samsung we Wronkach zatrudnia Ukraińców

- dodaje. A chętnych nie ma Trudności w znalezieniu pracowników i migracji zarobkowej potwierdzają dane pochodzące z powiatowych urzędów pracy. W tym roku wielkopolskie PUP-y zarejestrowały ok. 50 proc. więcej oświadczeń złożonych przez pracodawców o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi spoza Unii

Dalszy spadek bezrobocia jest możliwy w kolejnych miesiącach wg analityków

spaść do około 6,7%, ale istotne będzie w tym kontekście to, na ile uda się zaktywizować osoby, które nie są obecnie zainteresowane podjęciem pracy, bądź przekwalifikować osoby, dla których obecnie ofert pracy nie ma" – główny ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek. Do III kw. efekty

Obcokrajowcy nie lubią Polski czy Polska nie lubi "obcych"?

zatrudnić obcokrajowca może wyszukać go poprzez pośrednika. Następnie zgłasza jego dane w powiatowym urzędzie pracy. Na podstawie dokumentu z powiatowego urzędu cudzoziemiec otrzymuje wizę z zezwoleniem na sezonowe zatrudnienie. Pracodawca nie miał jednak obowiązku zgłaszania do urzędu pracy niestawienia