dalszych upadłości

tc

Budowa wciąż stoi. Hala przy Bema dalej niepewna

Budowa wciąż stoi. Hala przy Bema dalej niepewna

Nadal nie wiadomo, co z dalszą budową hali sportowej przy ul. Bema. Wykonawcy czekają na efekt rozmów z bankami. Tymczasem powiązana z nimi firma z Torunia wnioskuje o upadłość układową.

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wzrosła o 4,5% r/r do 1019 w 2019 r.

napędową polskiej gospodarki, jednak nie oznacza to, że firmy uzależnione bezpośrednio od popytu wewnętrznego nie borykają się z  problemami płynnościowymi. W handlu detalicznym liczba upadłości i restrukturyzacji wzrosła o 17% w 2019 r. Wysoka konkurencja, dalszy wzrost płac pracowników, rozszerzenie

Coface: Liczba upadłości, restrukturyzacji wzrosła o 1,2% r/r do 737 w I-III kw.

, który znacząco ograniczy konkurencyjność usług transportowych z Europy Środkowo-Wschodniej i z pewnością będzie miał wpływ na dalszą dodatnią dynamikę liczby upadłości wśród przedsiębiorstw transportowych" - oceniła dyrektor działu oceny ryzyka Coface.  Liczba upadłości wśród firm

W 2018 r. już 6,5 tys. Polaków ogłosiło upadłość. Od przyszłego roku prawo upadłościowe będzie jeszcze bardziej przyjazne dla dłużników

W 2018 r. już 6,5 tys. Polaków ogłosiło upadłość. Od przyszłego roku prawo upadłościowe będzie jeszcze bardziej przyjazne dla dłużników

dłużników, bo zdaniem projektodawcy – Ministerstwa Sprawiedliwości – postępowanie upadłościowe wobec zadłużonego konsumenta powinno być prowadzone tak, aby umożliwić umorzenie zobowiązań, zaś zaspokojenie wierzycieli niekiedy schodzi na dalszy plan. Kto może ogłosić upadłość konsumencką

KUKE: Liczba upadłości spadła o 14,5% r/r do 53 w marcu 2019 r.

Warszawa, 09.04.2019 (ISBnews) - Liczba przedsiębiorstw, które ogłosiły upadłość, spadła o 14,5% r/r do 53 w marcu br., podała Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). Pomimo rewizji w górę tempa tegorocznego wzrostu PKB Polski, KUKE podtrzymuje prognozę, że w tym roku nastąpi

Sąd ogłosił upadłość Kerdos Group

. Warszawy w Warszawie upadłości emitenta" - czytamy w komunikacie. Dalsze informacje będą mogły zostać udostępnione po otrzymaniu ww. postanowienia, podano także. Kerdos Group to spółka holdingowa, skupiona na sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów kosmetycznych i higienicznych poprzez sieć

Nextbike: Postępowanie restrukturyzacyjne pozwoli utrzymać płynność finansową

Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - Przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego i zawarcie układu z wierzycielami ma na celu zapobieżenie pogorszeniu sytuacji finansowej spółki, jej niewypłacalności oraz ogłoszenia jej upadłości, podał Nextbike Polska. To wszystko, zdaniem spółki, pozwoli na

BIG Info Monitor/BIK: Upadłość konsumencką ogłosiły 4 234 osoby w I-VIII 2018

widocznych w BIK  wynosi 157 378 zł. Utrzymuje się trend, w którym średnia długów kredytowych z roku na rok spada, co oznacza, że Polacy szybciej reagują i decydują się na upadłość, nie czekając biernie na dalszy wzrost zadłużenia. W pierwszym roku obowiązywania zliberalizowanych przepisów długi

Qumak złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, ale wciąż liczy na restrukturyzację

strategicznych w dalszym ciągu nie przyniósł efektów w postaci pozyskania inwestora strategicznego" - czytamy w komunikacie. Spółka zaznacza, że w przypadku złożenia wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości, w pierwszej kolejności rozpoznaje się wniosek restrukturyzacyjny (art. 11

KUKE: Liczba upadłości firm wzrosła o 50% r/r do 57 w czerwcu

miesięcy wzrosła na koniec czerwca do 1 029 - to o 26 przypadków (2,6%) więcej niż w maju. "W czerwcu nastąpił dalszy wzrost liczby ogłaszanych niewypłacalności, choć nadal skalę zjawiska można oceniać jako niewielką w stosunku do spowolnienia gospodarki. Upadłości i restrukturyzacje są obecnie

KRD: 46,73% bankrutów było notowanych w KRD na rok przed upadłością

472 osoby. Analitycy COIG prognozują, że do końca tego roku upadłości będzie o 16,31% więcej niż w 2018 r. Już niebawem wejdą w życie kolejne przepisy, dzięki którym łatwiej będzie ogłosić upadłość konsumencką. To może oznaczać dalszy wzrost" - podano. Według obecnie obowiązujących przepisów

Sąd wyznaczył tymczasowego nadzorcę sądowego dla Elektrobudowy

związek ze złożonym przez ww. podmiot wnioskiem o upadłość spółki wraz z wnioskiem o zabezpieczenie majątku poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego zostało dokonane przed rozpoznaniem merytorycznym zgłoszonego przez Technik Polska wniosku oraz

Zadłużyłeś się po uszy? Nowe przepisy ułatwią ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Zadłużyłeś się po uszy? Nowe przepisy ułatwią ogłoszenie upadłości konsumenckiej

W ubiegłym roku, według Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej, upadłość konsumencką ogłosiło 6549 osób. To o jedną piątą więcej niż rok wcześniej. Zobowiązania zeszłorocznych bankrutów przekroczyły 732 mln zł. Większość – 679,4 mln zł – to kredyty. 145 osób

Elektrobudowa odstąpiła od emisji akcji i chce wnioskować o ogłoszenie upadłości

Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Zarząd Elektrobudowy postanowił odstąpić do realizacji emisji akcji serii F oraz niezwłocznie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, podała spółka. "Zarząd Elektrobudowa S.A. informuje, że w dniu 19 marca 2019 r., w związku z: [1] brakiem możliwości - do

Qumak zamierza przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości spółki

upadłości Qumak, zarząd w dalszym ciągu widzi możliwość przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji spółki oraz szansę na pozyskanie inwestora strategicznego. W związku z powyższym zarząd kontynuuje przegląd opcji strategicznych z zainteresowanymi inwestorami" - czytamy dalej.  Zarząd informuje

KUKE: Liczba upadłości wzrosła o 14% r/r do 64 w styczniu 2019 r.

Warszawa, 28.02.2019 (ISBnews) - Liczba przedsiębiorstw, które ogłosiły upadłość wzrosła o 14,3% r/r do 64 w styczniu br., podała Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). Firma prognozuje liczbę upadłości i rozpoczętych postępowań sanacyjnych na ok. 1 200 na koniec 2019 r. 

Próchnik zdecydował o przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości

upadłości emitenta, zarząd spółki potwierdza, że w dalszym ciągu uznaje złożony przez spółkę w dniu 27 03 2018 r. wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego za słuszny i uzasadniony oraz nadal widzi realną szansę skutecznej restrukturyzacji działalności spółki. Jednakże mając na względzie postanowienia

TXM złożył wniosek o ogłoszenie upadłości z przyczyn formalnych

Warszawa, 29.04.2019 (ISBnews) - TXM złożył wniosek o ogłoszenie upadłości z przyczyn formalnych, wynika z komunikatu spółki. "Wobec przedłużającego się oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o restrukturyzację, z przyczyn formalnych, była zmuszona do złożenia wniosku o ogłoszenie

Euler Hermes: Liczba upadłości firm spadła o 14% r/r do 68 w marcu

sektorach gospodarki liczba upadłości wzrosła w hurcie (15 wobec 13 rok wcześniej) i w usługach (19 wobec 15), spadła natomiast w budownictwie (11 wobec 13) i w produkcji (17 wobec 26). "W przyszłości należy się spodziewać dalszych problemów i upadłości firm z sektora metalowego, maszyn i urządzeń

Nextbike Polska złożyło wnioski o postępowanie układowe i o ogłoszenie upadłości

restrukturyzacyjnego, wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie odrzucony, zaznaczyła spółka. "Należy podkreślić, że zarząd spółki zidentyfikował powstanie stanu zagrożenia niewypłacalnością, jednakże jednocześnie spółka zachowuje zdolność do realizowania bieżących zobowiązań, co pozwala spółce na dalsze

KUKE: Liczba upadłości spadła o 20,3% r/r w I, prognoza na 2016 r.: -4,6% r/r

Warszawa, 11.02.2016 (ISBnews) - Liczba upadłości firm ogłoszonych w styczniu br. wyniosła 47, co oznacza spadek o 16,1% m/m i o 20,3% w skali roku, wynika z danych pochodzących z Monitora Sądowego i Gospodarczego, cytowanych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). KUKE

Vistal Gdynia będzie rozmawiać z PZU nt. współpracy po wstrzymaniu gwarancji

Warszawa, 18.09.2017 (ISBnews) - Vistal Gdynia będzie rozmawiać z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń (PZU) na temat zasad dalszej współpracy po tym, jak ubezpieczyciel wstrzymał udzielanie nowych gwarancji, podała spółka. Jednocześnie poinformowała o cofnięciu wniosku o upadłość spółki zależnej

Próchnik wystąpił do sądu o niewstrzymywanie rozpoznania wniosku o upadłości

restrukturyzacyjnego. "W dacie złożenia wniosku o upadłość jego złożenie wynikało z daleko posuniętej ostrożności oraz wystąpienia dodatkowych okoliczności, które w ocenie zarządu spółki stanowiły zagrożenie dla dalszej działalności emitenta i poziomu jego wypłacalności. W szczególności zagrożeniem był i nadal

Geomar - spółka zależna Sygnity - chce złożyć wniosek o upadłość

Warszawa, 18.01.2019 (ISBnews) -  Geomar - spółka zależna Sygnity - podjęła decyzję o złożeniu wniosku o upadłość i przystąpił do jego złożenia w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podało Sygnity.  "Zarząd Sygnity informuje, że w związku ze

Sąd Rejonowy w Łodzi oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości Mirbudu

kontynuował działania mające na celu odzyskanie należnej zapłaty za wykonane i odebrane prace budowlane, m.in. poprzez trwające w dalszym ciągu postępowanie o ogłoszenie upadłości Fabryki Biznesu sp. z o.o. właściciela Galerii Handlowej Sukcesja" - czytamy dalej. Mirbud podejmie również kroki prawne

Mirbud: Złożony przez Fabrykę Biznesu wniosek o upadłość jest bezzasadny

Warszawa, 22.11.2017 (ISBnews) - Fabryka Biznesu – właściciel Galerii Handlowej Sukcesja w Łodzi – złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości Mirbudu. Spółka uważa wniosek za bezzasadny i będący próbą uniknięcia zapłaty należnego jej wynagrodzenia, podał Mirbud. '"4 października

Upadłość konsumencka i jej konsekwencje

Upadłość konsumencka - uwagi wprowadzająceNa wstępie należy wyjaśnić, że upadłość konsumencka dotyczy tylko osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Jest to rozwiązanie polegające na tym, że pozbywamy się swoich długów, ale jednocześnie tracimy majątek, który został przez nas

Stawką są tysiące miejsc pracy. Inicjatywa Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług

swoich sklepów w związku z wprowadzeniem zagrożenia epidemicznego polskie firmy z długoletnią tradycją stanęły w obliczu katastrofy. Praktycznie z dnia na dzień utraciły one zdolność dalszego funkcjonowania. Taka sytuacja w krótkiej perspektywie wiąże się z drastycznym spadkiem przychodów oraz

GetBack miał 1 022,84 mln zł straty netto, 566,47 mln zł straty EBIT w 2018 r.

prowadzenie skutecznej działalności windykacyjnej. W tej sytuacji istniały w zasadzie dwa scenariusze działania: upadłość lub ryzykowna próba przeprowadzenie złożonego postępowania restrukturyzacyjnego. Misję doprowadzenia do skutku scenariusza ratowania GetBack S.A. powierzono nowemu zarządowi. Nowy zarząd

Trakcja: Podwykonawca złożył wniosek o upadłość spółki, jest bezzasadny

Warszawa, 17.06.2019 (ISBnews) - W sądzie rejonowym w Warszawie zarejestrowany został wniosek spółki Impression o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Trakcja PRKiI wraz z wnioskiem o zabezpieczenie majątku poprzez powołanie tymczasowego nadzorcy sądowego, podała Trakcja. Spółka

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wzrosła o 13% r/r do 213 w I kw.

postępowań. Dobra koniunktura będzie ograniczać dalszy wzrost upadłości i restrukturyzacji, ale polska gospodarka ma już za sobą szczyt rozwoju gospodarczego. Przy obecnych ograniczeniach podażowych należy spodziewać się stopniowo wolniejszego tempa wzrostu gospodarczego w kolejnych latach. Ponadto

Sąd zdecydował o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego wobec Ursusa

do zmian zachodzących w spółce w ramach prowadzonego procesu, restrukturyzacja obecnego zadłużenia oraz redukcja kosztów prowadzenia działalności, podano także. Ursus zaznaczył, że jego priorytetem w dalszym ciągu pozostaje przeprowadzenie przyspieszonego postępowania układowego, dzięki któremu

Kogo nie można zwolnić z pracy. Nie tylko ochrona przedemerytalna

w okresie ochronnym? Gdy firma ogłosi upadłość lub dojdzie do likwidacji pracodawcy oraz w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W innych przypadkach pracodawca nie ma prawa wypowiedzieć pracownikowi w przedemerytalnym wieku ochronnym umowy o

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wzrosła o 14% r/r do 635 w I-III kw.

Warszawa, 02.10.2017 (ISBnews) - Liczba upadłości i restrukturyzacji polskich firm wzrosła o 14% r/r do 635 w pierwszych trzech kwartałach 2017 r. (wg danych na 28 września br.), wynika z raportu Coface. Prognoza Coface zakłada, że łączna liczba upadłości i restrukturyzacji obniży się o 0,7% na

Dostał wypowiedzenie z pracy dzień przed 4-letnim okresem ochronnym. "Decyduje data wręczenia dokumentów"

firmy Okres ochronny przepada, gdy następuje likwidacja zakładu pracy lub gdy sąd ogłasza jego upadłość. Jeśli więc w czasie pandemii zakład zostanie zamknięty, bez pracy zostaną też osoby objęte ochroną. A co, gdy firma nie ogłosiła upadłości, ale mimo dalszej działalności ogłasza zwolnienia

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji spadła o 1% r/r do 559 w I-III kw.

Warszawa, 03.10.2016 (ISBnews) - Liczba upadłości i restrukturyzacji polskich firm wyniosła 559 w po III kwartałach 2016 r., czyli o 1% mniej niż w analogicznym okresie 2015 r. (wg danych na dzień 29 września br.), wynika z raportu Coface. Prognoza Coface zakłada wzrost liczby upadłości i

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji w Polsce wzrośnie o 20,2% w 2018 r.

Warszawa, 05.10.2018 (ISBnews) - Liczba upadłości i restrukturyzacji firm w Polsce wzrośnie o 20,2% r/r w tym roku i o 9,3% r/r w przyszłym roku (po wzroście o 16,4% r/r w ub.r.), prognozuje Coface. W całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej (14 państw, w tym Rosja) oczekiwany jest wzrost

Prezes UOKiK: Gdy oddajemy deweloperowi oszczędności całego życia, to powinny być chronione jak te w banku

pieniędzy, które wpłacił na jego poczet. To wciąż częsta sytuacja? Marek Niechciał: Z danych, które posiadamy, wynika, że upadłości nie było dużo. W ubiegłym roku 11, z czego dziewięć dotyczyło małych firm. Brak spektakularnych upadłości nie znaczy jednak, że nabywcom mieszkań nie jest potrzebna lepsza

Enefit optymistycznie patrzy na perspektywę 2020 r. na polskim rynku

polski rynek jako bardzo perspektywiczny dla grupy i mamy plany dalszego rozwoju w Polsce" - powiedział Kowalski w rozmowie z ISBnews. Podkreślił, że grupa nie zmieniła swoich ambitnych planów i przy rosnącej sprzedaży zamierza nadal zwiększać zaangażowanie w Polsce. "Nie mamy celu

GPM Vindexus oczekuje wzrostu zysku w kolejnych kw., modyfikuje model windykacji

, które już zaszły oraz te planowane.  "Windykacja polubowna staje się bardziej racjonalna z naszego punktu widzenia. Pojawiła się niepewność związana ze zmianą przepisów i planowaną zmianą przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej. Ministerstwo Sprawiedliwości planuje zmianę modelu

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji firm budowlanych będzie rosła

zatorów płatniczych. Pomimo, że popyt na usługi budowlane będzie utrzymywał się na solidnym poziomie, trudności będą przekładać się na dalsze pogorszenie sytuacji płynnościowej budowlanki. W najbliższych kwartałach należy spodziewać się wzrostu liczby upadłości i restrukturyzacji firm budowlanych"

Mercor: Środki z emisji akcji zainwestujemy w produkcję i sprzedaż mcr Silboard

Warszawa, 28.05.2019 (ISBnews) - Mercor zamierza przeznaczyć środki pozyskane w drodze emisji akcji do inwestora finansowego na finalizację inwestycji w fabrykę płyty mcr Silboard koło Płocka oraz zabezpieczenie środków obrotowych na dalszą ekspansję, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Krempeć

Coface: Liczba wniosków o upadłość spadła o 7% r/r do 4469 w 2014 r.

gospodarczym 3,2% pozwalają szacować dalszy spadek liczby wniosków o ogłoszenie upadłości" - mówi Sielewicz, cytowany w komunikacie . Coface podało, że w 2014 r. ogłoszeniem upadłości zakończyło się 19,5% wniosków zarejestrowanych przez sądy. "Należy jednak pamiętać, że ze względu na czas

Citi Handlowy: Recesja w 2020 roku może być nieco płytsza i wynieść ok. 4%

- takie jak możliwość ponownego pogorszenia się kondycji gospodarki (jako odłożony w czasie efekt zaburzeń popytu i upadłości firm), a także ryzyko ponownego wzrostu zachorowań w miarę zwiększania interakcji społecznych. Według szacunków banku, czynnik zewnętrzny, tj. większa stymulacja fiskalna w

Przegląd informacji ze spółek

Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT) - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - zawarło porozumienie z konsorcjum Rafako - Mostostal Warszawa, wykonawcą bloku 910 MW w Jaworznie, oraz E003B7 sp. z o.o. (SPV) w sprawie naprawy uszkodzonych elementów kotła i harmonogramu dalszych prac, podał Tauron

Atradius: Niewypłacalność w branży motoryzacyjnej wzrośnie o 3% w ciągu roku

;Presja cenowa oraz wzrost kosztów towarów niezbędnych do produkcji, będą powodem dalszego spadku marż w branży motoryzacyjnej w Polsce w najbliższych miesiącach. Dodatkowo na niski poziom marż wpłyną wydatki na badania związane z rozwojem  rynku pojazdów elektrycznych oraz konieczność dostosowania

PIU: Zakłady ubezpieczeń na życie też powinny prowadzić PPK

. "Najistotniejsze zmiany, które proponujemy w projekcie, dotyczą uwzględniania specyfiki ubezpieczeniowej formy PPK, w tym m. in. kwestii ochrony aktywów w przypadku upadłości zakładu ubezpieczeń czy kwestii podatku od instytucji finansowych" - czytamy także.  Zapewnienie bezpieczeństwa

Przegląd prasy

powinien doświadczyć dalszej wyprzedaży --Huawei liczy, że Polska wprowadzi rozwiązania budowy sieci podobne do Niemczech --Pyramid Games zadebiutuje jutro na NewConnect --PARP: Rozpatrzono ponad 80% wniosków firm o pomoc na walkę ze skutkami COVID-19 --e-Kiosk przeanalizuje opcję wycofania akcji

Vistal kontynuuje rozmowy z partnerami, rozpoczął zbywanie wybranych aktywów

Warszawa, 15.09.2017 (ISBnews) - Vistal Gdynia kontynuuje rozmowy z bankami finansującymi i partnerami dotyczące warunków dalszej współpracy, a także wyodrębnił grupę aktywów do sprzedaży i rozpoczął proces ich zbycia, poinformował prezes Ryszard Matyka. "Jesteśmy w pełni świadomi sytuacji

Atradius: Upadłości w branży budowlanej mogą wzrosnąć o nawet 10% r/r w 2018 r.

Warszawa, 05.03.2018 (ISBnews) - Analitycy Atradius oceniają, że liczba upadłości w branży budowlanej w Polsce zwiększy się o nawet 10% r/r w 2018 r., wynika z raportu z cyklu Market Monitor. "Średni czas płatności w branży wynosi średnio 60-90 dni, ale w niektórych przypadkach osiąga on

Próchnik złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, liczy na restrukturyzację

Warszawa, 18.05.2018 (ISBnews) - Próchnik złożył do sądu rejonowego w Łodzi wniosek o ogłoszenie upadłości, podała spółka. Zarząd nadal widzi realną szansę skutecznej restrukturyzacji działalności spółki.  "We wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, emitent złożył wniosek o wstrzymanie

Ciech uzyska 'niezbędną wiedzę' ws. przyszłości Ciech Soda Romania do końca roku

kierunku budowy bardziej efektywnego i zdywersyfikowanego holdingu chemicznego. Cel ten będzie realizowany przede wszystkim przez zwiększanie przewag konkurencyjnych w kluczowym biznesie sodowym oraz dalsze inwestowanie w rozwój biznesów specjalistycznych" – dodał prezes. „Niestety, do

Dłużnik Kopeksu Kopex-Famago złożył wniosek o ogłoszenie upadłości

Warszawa, 01.08.2016 (ISBnews) - Kopex - Famago sp. z o.o. (Famago) - dłużnik Kopeksu - złożył w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wniosek o ogłoszenie upadłości, podał Kopex. "Emitent jest

Przegląd prasy

Gazeta Wyborcza --Emilewicz: Na razie inflacja wyhamowała; dodatkowo sytuacja na świecie, w tym ceny ropy, wspierają jej dalszy spadek --Emilewicz: W przyszłym roku osiągniemy już wzrost PKB blisko 4%; będziemy jechać szybciej niż nasi zachodni partnerzy ISBnews --Best miał 12,05 mln zł zysku

Konsekwencje upadłości wykonawcy

realizacji zamówienia w pełni. Podsumowanie Jak widać ogłoszenie upadłości ma istotny wpływ na pozycję wykonawcy na rynku zamówień publicznych. Pozwala mu co prawda do końca zrealizować udzielone już zamówienia, ale zwykle uniemożliwia mu dalsze ofertowanie do sektora publicznego. O ile zasadniczo jest to

Koniec marki Atlantic? Sąd zdecydował o likwidacji

Wojciech Morawski o upadłość układową walczył od początku czerwca. Gdyby ją otrzymał, mógłby zacząć dogadywać się z wierzycielami i krok po kroku odbudowywać firmę. Sąd nie dał mu szansy. Zadecydował o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej. Sąd argumentował, że plan wyjścia z zadłużenia, który

Rekord upadłości firm w Polsce. Małe i średnie firmy zabijane przez zatory płatnicze

, jak rozwiązać problem zatorów. Zebrane opinie ministerstwo ma wykorzystać w procesie tworzenia  przepisów ułatwiających ściąganie należności. Upadłości i restrukturyzacje przez brak płatności W Polsce działa ponad 2,3 mln przedsiębiorstw, w zeszłym roku co miesiąc pojawiało się około 50 nowych

Pan Jerzy przepijał wszystkie pieniądze i terroryzował rodzinę, teraz jest bezdomny. Jego dzieci muszą płacić mu alimenty?

, opłatę za pobyt w DPS można potrącać z tych świadczeń. Dzieci takiej osoby są zobowiązane do wnoszenia opłat, dopiero gdy jej własne dochody na to nie wystarczają i nie wnosi ich małżonek tej osoby. Z obowiązku płacenia dzieci i dalsi zstępni (np. wnuki) mogą zostać zwolnieni m.in. w przypadku, gdy sąd

Po rozszerzeniu czerwonych stref ta branża upadnie jako pierwsza

, a także wsparcie finansowe. Chodzi o 1,5 mld zł wsparcia w formie voucherów targowo-konferencyjnych, które można by wykorzystać w ciągu trzech lat. Apelują też o pomoc płynnościową. Tyle że prezes PFR Paweł Borys zapowiedział kilka dni temu, że rząd nie przewiduje dalszej pomocy publicznej, bo

Prezes UOKiK wszczął postępowania antyzatorowe względem 51 przedsiębiorców

prawie 100 tys. przedsiębiorców, które pozwoliły na dalsze wyodrębnienie 51 podmiotów, które podejrzewamy o największe zaległości w płatnościach" - powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie. Przedsiębiorcy zostali wytypowani po analizie informacji dotyczących

Avans wciąż do wzięcia. Action odpuszcza, jest nowy zainteresowany

zrezygnowała z tego przejęcia, nie podając przyczyn. - Zarząd Action podjął decyzję o zaniechaniu dalszych czynności w tej sprawie - podała spółka w komunikacie. Upadłość liczącej ponad 250 sklepów sieci Avans, którą sąd ogłosił w połowie maja była zaskoczeniem. Grupa Domex, do której należą sklepy, jeszcze

Stan epidemii a postępowania sądowe

 dalszym ciągu (ich bieg nie będzie rozpoczynał się od początku). Jeśli np. 14-dniowy termin został zawieszony 2 dni przed jego upływem, termin ten upłynie 2 dni po odwołaniu stanu epidemii. – Jak się wydaje, zawieszenie biegu terminów nie dotyczy terminów, które

IT Works i Manassa Investments dokapitalizują Qumak Professional Services

% udziałów w kapitale zakładowym QPS" – czytamy dalej. Mając na względzie zgłoszenie przez Qumak wniosku o ogłoszenie upadłości, zarząd pozytywnie ocenia zawarcie umowy inwestycyjnej, która pozwoli na dalsze płynne funkcjonowanie i rozwój spółki zależnej QPS, jednocześnie pozwalając emitentowi

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji spadła o 14% r/r do 328 w I półr.

Warszawa, 30.06.2016 (ISBnews) - Liczba upadłości i restrukturyzacji polskich firm wyniosła 328 w I połowie 2016 r., czyli o 14% mniej niż w analogicznym okresie 2015 r. (wg danych na dzień 27 czerwca br.), wynika z raportu Coface. Prognoza zakłada spadek liczby upadłości i restrukturyzacji

UKNF: Procedura przymusowej restrukturyzacji PBS wynika z prawa krajowego i UE

właściwym czasie usunąć zagrożenie upadłością. Powyższa ocena wynikała w szczególności ze znacznej skali problemów stwierdzonych w działalności PBS w Sanoku" - czytamy w komunikacie.  W ramach nadzoru KNF stwierdziła w PBS w Sanoku liczne i poważne nieprawidłowości, w tym w zakresie

Nowela dot. prostej spółki akcyjnej skierowana ponownie do sejmowej komisji

2,2 mld zł wartości dodanej i stworzyć około 50 tys. miejsc pracy. Wnosimy o dalsze procedowanie nad tą ustawą" - powiedział Lorek podczas debaty sejmowej.  Jednocześnie zgłosił dodatkowo dwie poprawki do projektu ustawy. Katarzyna Osos z Platformy Obywatelskiej - Koalicji Obywatelskiej

Immomok złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia części Almy, Krakowskiego Kredensu

toku. "Immomok Sp. z o.o. należąca do Ruchu Leclerc zamierza nabyć część przedsiębiorstwa Alma Market S.A. w upadłości oraz przejąć kontrole nad Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska S.A." - czytamy w komunikacie. Celem nabycia zorganizowanych części mienia Alma w Krakowie, Tarnowie i

FPP: Efektem opóźnień w kontraktach infrastrukt. 2,1 mld zł strat w transporcie

;W konsekwencji firmy te nie uzyskują zwrotu kosztów, które dotychczas poniosły oraz będą musiały ponosić w dalszym ciągu - przynajmniej po to, by utrzymać zasoby kadrowe i sprzętowe niezbędne do ponownego podjęcia prac po wznowieniu inwestycji. Zaburza to w bardzo poważny sposób ich płynność

KNF żąda zawieszenia obrotu akcjami Hawe

Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach. Znajdują się tam nie tylko dane finansowe, ale też np. komentarze zarządu o sytuacji spółki na rynku. Raporty za ubiegły rok w przypadku spółek będących w upadłości są szczególnie istotne, bo mogłyby nakreślić

KNF zawiesiła działalność Wielkopolska SKOK i wystąpiła z wnioskiem o upadłość

Warszawa, 03.02.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zawiesiła działalność Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Poznaniu (Wielkopolska SKOK) oraz postanowiła wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej spółdzielczej

GISPartner: Nie ma podstaw prawnych czy faktycznych do ogłoszenia upadłości

Warszawa, 21.07.2016 (ISBnews) - GISPartner uważa, że brak jest podstaw prawnych czy faktycznych do ogłoszenia jego upadłości, podała spółka. Wczoraj Qumak poinformował, że złożył wniosek o upadłość tej firmy. "Zarząd GISPartner jednoznacznie stwierdza, że brak jest podstaw prawnych czy

Przegląd informacji ze spółek

dalszych prac nad funkcjonalnościami analitycznymi autorskiego narzędzia klasy Business Intelligence Emitenta - SES BI. Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 16,8 mld zł w lipcu 2019 r., tj. wzrosła o 12,1% r/r, podała giełda. Asseco

Przegląd informacji ze spółek

właścicielami łotewskiego studia MadSword, poinformowała spółka. Strony powołają spółkę do której MadSword wniesie zespół i portfolio, a Blockchain Lab zapewni finansowanie. ML System spodziewa się dalszego wzrostu zainteresowania instalacjami fotowoltaicznymi, w szczególności w ramach programu "Mój Prąd

Kupujesz mieszkanie od dewelopera? Nowe przepisy ułatwią odzyskanie pieniędzy, gdy deweloper ogłosi upadłość

. osób pójdą w górę Wypłaty z deweloperskiego funduszu Wypłata pieniędzy z funduszu będzie możliwa: * w przypadku upadłości dewelopera i decyzji sędziego komisarza o „wyrażeniu zgody na odstąpienie od dalszego prowadzenia przedsięwzięcia deweloperskiego”; * gdy nabywca będzie chciał zgodnie z

Co robić, gdy firma ma kłopoty. Poradnik

Epidemia koronawirusa ma fatalny wpływ na gospodarkę. W bardzo dużym stopniu ograniczyła popyt na produkty i usługi przedsiębiorstw w Polsce, a to z kolei odbija się na dochodach. Z badań wynika, że ponad połowa przedsiębiorców negatywnie ocenia kondycję swoich firm. W dalszym ciągu spodziewają się

Idea Bank nie zamierza podejmować rozmów z DNLD L.P. nt. GetBacku

komunikacie. "Tym samym bank jednoznacznie odcina się od prób wciągnięcia go w odpowiedzialność za doprowadzenie do zagrożenia upadłością GetBack S.A." - podsumowano. Bank zapowiedział też, że za pośrednictwem raportów bieżących będzie informował o dalszych ewentualnych zmianach zachodzących w

Euler Hermes: Liczba upadłości firm wzrosła r/r do 69 w styczniu

Warszawa, 13.02.2017 (ISBnews) - Liczba upadłości firm w styczniu br. wyniosła 69 wobec 48 rok wcześniej, podał Euler Hermes na podstawie oficjalnych danych z Monitora Sądowego i Gospodarczego. Firma podkreśla, że chodzi o upadłości faktyczne - czyli niezdolności do regulowania zobowiązań wobec

Przegląd prasy

; Parkiet --Złoty wciąż traci na wartości. Ekonomiści są podzieleni, czy dojdzie do interwencji walutowych NBP --CFO Eurocashu: Rozwój sieci sklepów zszedł na dalszy plan, naistotniejsze będą wskaźniki zadłużenia. Dyskusja o dywidendzie z RN w przyszłym tygodniu --Recesja w przemyśle może być większa

Przegląd prasy

sennego dla Infoscanu  --MF przyjęło nowelę dot. sporządzania wieloletniej prognozy finans. dla JST --KUKE: Liczba upadłości firm wzrosła o 31,8% r/r do 58 w lipcu --Golińska z MŚ: Na eksport trafiło 500 tys. m3 drewna w I poł. 2020 r. --Play wprowadza ofertę Play Internet Stacjonarny bez

MSX Resources: Jesteśmy zmuszeni ogłosić upadłość w wyniku oszustwa

Warszawa, 27.05.2015 (ISBnews) - MSX Resources ogłasza upadłość likwidacyjną po tym, jak utraciło - w opinii spółki, w wyniku oszustwa przez Tarantoga Capital - możliwości kontynuacji projektu eksploatacji złóż miedzi i złota w Mongolii, poinformował przewodniczący rady nadzorczej spółki Tomasz

Pożyczyła 12 tys. zł, do oddania miała ponad 100. Schemat działania banku był prosty

obecnie sytuacja z upadłościami? - Na razie nie zaobserwowaliśmy w związku z epidemią zwiększenia liczby wniosków. Upadłość jest dla tych, których sytuacja życiowa nie pozwala na spłacanie zobowiązań. Dla takich osób to jedyna szansa na pozbycie się długu i komornika.  Jakie są pana prognozy odnośnie

Przegląd informacji ze spółek

akcję, podała spółka. Elektrobudowa w upadłości miała 61,78 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 18,58 mln zł straty operacyjnej, 13,39 mln zł straty EBITDA i 18,7 mln zł straty netto w I kw. 2020 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. AML Polska, spółka zależna British

Nowe mechanizmy wsparcia dla firm zagrożonych niewypłacalnością

, obejmujących jedynie niektóre zobowiązania, których restrukturyzacja ma zasadniczy wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa dłużnika.Ustawa daje możliwość przeprowadzenia przyspieszonego postępowania układowego, w przypadku którego, w terminie dwóch tygodni od dnia jego otwarcia, nadzorca sądowy będzie

Przegląd prasy

przyszłej perspektywie budżetowej  -- Sąd I instancji będzie mógł nakazywać firmom dalsze zatrudnianie bezprawnie zwolnionego pracownika, bez czekania na prawomocne orzeczenie --System identyfikacji i usuwania historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi nie funkcjonował skutecznie na żadnym

Strata netto Vistalu Gdynia wyniosła 75,3 mln zł w III kw. 2017 r.

mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 154,01 mln zł w porównaniu z 326,1 mln zł rok wcześniej. "Strategicznym celem emitenta i grupy emitenta jest dalsza kontynuacja działalności w oparciu o przeprowadzenie restrukturyzacji na podstawie otwartego przez Sąd

FPP/CALPE: Brak waloryzacji kontraktów budowlanych to 8 mld zł strat dla budżetu

wyższe koszty - związane z m.in. dalszymi opóźnieniami inwestycji i ponownymi przetargami - razem ponad 8 mld zł straty dla budżetu. "Choć szacunkowa łączna wartość brutto potencjalnej waloryzacji kontraktów na budowę dróg i linii kolejowych kształtuje się na poziomie 2,3 mld zł, to kwota

Metropolis przydzielił wszystkie oferowane obligacje serii B warte 5 mln zł

emisji obligacji jest zapewnienie Grupie Metropolis środków na nabycie nieruchomości w Paczółtowicach, na której Mango Resort Sp. z o.o (jednostka zależna od emitenta) zamierza zrealizować inwestycję w postaci kompleksu wypoczynkowego, co stanowi dalsze poszerzenie zakresu działalności rekreacyjno

Po wakacjach będzie trudniej pożyczyć pieniądze? Grozi nam kryzys kredytowy

szczególnie potrzebować kredytów. - Należy rozważyć dalsze zmiany dotyczące prawa upadłościowego oraz prawa restrukturyzacyjnego, w szczególności w celu pomocy tym przedsiębiorcom, u których zasadnicze pogorszenie sytuacji finansowej jest wyłącznie lub w znacznej mierze związane z pandemią COVID-19, a

BIG InfoMonitor/BIK: Suma budowlanych zaległości wynosi 4,57 mld zł

się rozpoczyna. Ryzyko, że dojdzie do kolejnej fali upadłości w sektorze, jak i wśród firm z nim powiązanych, jest coraz większe. Tym razem jednak może dotknąć również przedsiębiorstwa, które obronną ręką wyszły z poprzedniego kryzysu na placach budów. Obawy ku temu są, bo scenariusz zaczyna łudząco

KNF wnioskuje o zawieszenie obrotu akcjami Hawe, Hyperion i Topmedical

Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach. Znajdują się tam nie tylko dane finansowe, ale też np. komentarze zarządu o sytuacji spółki na rynku. Raporty za ubiegły rok w przypadku spółek będących w upadłości są szczególnie istotne, bo mogłyby nakreślić

Przegląd prasy

OC zapewne przełożą się na dalszy spadek kwoty składek --Jedna trzecia firm w Polsce inwestuje w efektywność energetyczną - to znacznie poniżej średniej unijnej --W niektórych obiektach już wszyscy najemcy podpisali nowe umowy, u dużych operatorów galerii to także 80-90% porozumień Parkiet

Blokował zakopiankę, teraz ratuje delikatesy Alma. Pracownicy wciąż czekają na zaległe wypłaty

pracowników w dalszym ciągu nie otrzymała nawet świadectw pracy, w związku z czym nie mogą się ubiegać np. o zasiłek dla bezrobotnych. Na wypłaty czekają także byli pracownicy VIS Retail - spółki córki producenta bielizny Atlantic, której upadłość została ogłoszona w sierpniu 2016 roku.

HansaAssets ogłosiło wezwanie na 0,06% akcji Olympic, celem delisting z GPW

Armin Karu posiada bezpośrednio 2 900 akcji uprawniających do 0,0019% głosów na walnym zgromadzeniu. Dalsze 2 900 akcji wzywającego, uprawniających do 0,0019% głosów na walnym zgromadzeniu jest również w posiadaniu żony Armina Karu - Kaia Karu. "Spółka zamierza nabyć w ramach wezwania 92 489

Kerdos Group złożył w sądzie wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego

w stosunku do emitenta dalszych postępowań egzekucyjnych lub zabezpieczających, co niechybnie prowadziłoby do pogorszenia sytuacji operacyjnej i ekonomicznej emitenta, jak również utrudniłoby przywrócenie emitentowi zdolności do wykonywania zobowiązań, co jest istotą postepowania sanacyjnego"

Dlaczego w Polsce firmy padają jak muchy?

Tomasz Prusek: Przerażająca jest ta fala upadłości w naszej gospodarce, szczególnie w branży budowlanej. Mecenas Andrzej Wysokiński*: Upadłość to element życia gospodarczego. Nie wszystkie przedsięwzięcia odnoszą sukces. Przykładowo uważa się, że cztery na pięć restauracji nie przetrwa pierwszego

Sąd Apelacyjny zasądził 2,2 mln zł wraz z odsetkami na rzecz MCI Capital

potwierdzenie w wydanych w sprawie łącznie trzech opiniach Instytutu Naukowego (niezależnego biegłego powołanego przez sąd), była skutkiem błędnych decyzji podjętych przez Skarb Państwa, które doprowadziły do upadłości spółki i naraziły MCI na stratę oszacowaną na poziomie 28,9 mln zł. Zostało to potwierdzone

KNF zawiesiła działalność BS w Nadarzynie i wnioskuje o jego upadłość

Warszawa, 21.10.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zawiesiła z dniem 21 października 2016 r. działalność Banku Spółdzielczego w Nadarzynie oraz postanowiła wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tego banku, podała Komisja. BS w Nadarzynie nie