dalszy cyklu

The Dust rozmawia z inwestorami o finansowaniu gry na podstawie książek Piekary

się piętnaście wieków po tym jak Jezus Chrystus zstąpił z krzyża, ukarał swoich prześladowców i objął władzę w Imperium Rzymskim. Pisarz planuje wydanie dalszych książek w ramach Cyklu - obecnie obejmuje on 12 tomów. The Dust specjalizuje się w produkcji gier na urządzenia mobilne w dwóch modelach

EuroRating nadał Dino Polska ratinrating na poziomie BBB-, perspektywa stabilna

rosnące marże na sprzedaży na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat. Do czynników pozytywnych agencja zalicza również wysoką efektywność działalności mierzoną m.in. cyklem konwersji gotówki, który (z uwagi na szybką rotację zapasów, praktycznie zerowy cykl obrotu należności handlowych oraz

BIEC: Wskaźnik Dobrobytu spadł o 0,2 pkt m/m w grudniu

Warszawa, 19.12.2019 (ISBnews) - Wskaźnik Dobrobytu, odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa, w grudniu 2019 r. spadł o 0,2 punktu w stosunku do swej wartości z miesiąca poprzedniego, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Według analityków, perspektywy

Best miał 20,29 mln zł zysku netto, 222,9 mln zł EBITDA w 2019 r.

. zbliżaliśmy się do momentu przesilenia cyklu gospodarczego, a w takim okresie ceny wystawianych na sprzedaż wierzytelności są wysokie. Skoncentrowaliśmy się zatem na dalszym doskonaleniu naszych operacji, zwiększeniu ściągalności wierzytelności nabytych w latach poprzednich i poprawie efektywności

BIEC: WRP spadł o 1,2 pkt o m/m w lipcu, bezrobocie będzie rosło

Warszawa, 29.07.2020 (ISBnews) - Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia - spadł o 1,2 pkt w lipcu 2020 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Analitycy oczekują, że w dalszym ciągu część miejsc pracy ulegnie

Best planuje rozmowy z wybranymi inwestorami nt. mniejszościowego pakietu akcji

operacje, zróżnicowane źródła finansowania i mocna pozycja na rynku są solidną bazą do dalszej ekspansji. W nadchodzących latach spodziewamy się wzrostu podaży wierzytelności. W szczytowej fazie cyklu koniunkturalnego udział kredytów nieregularnych w polskim sektorze bankowym utrzymywał się na wysokim

EuroRating obniżył rating CCC do BB+ z BBB, perspektywa negatywna

stanu zapasów i wydłużający się cykl ich rotacji negatywnie wpływa na cykl konwersji gotówki. W rezultacie CCC miało w I kwartale 2019 roku po raz pierwszy w historii ujemną wartość kapitału obrotowego. W kontekście relatywnie słabej sytuacji kapitałowej i płynnościowej spółki EuroRating negatywnie

Spłaty wierzytelności należnych Grupie Best wyniosły 86,6 mln zł w II kw.

obrotu wierzytelnościami. Z oczywistych powodów nie dokonywaliśmy w tym czasie nowych inwestycji. Już wcześniej nasze podejście do zakupów było bardzo ostrożne. Sądzimy, że po przekroczeniu szczytu cyklu koniunkturalnego, rynek wierzytelności otworzy się ponownie jesienią, szczególnie gdy sektor bankowy

Ursus miał 86,24 mln zł straty netto z działalności kontynuowanej w 2019 r.

maszyn rolniczych z produkcją autobusów (w tym nisko i zero emisyjnych) w jednym podmiocie. W planach na rok 2020 jest także połączenie Ursus S.A. ze spółką Ursus Dystrybucja sp. z o.o., które umożliwi m. in. uzyskiwanie pełnej marży ze sprzedaży detalicznej na poziomie spółki dominującej, a także dalsze

EuroRating obniżył rating CCC do BB z BB+, perspektywa negatywna

płynnościowej CCC, którą EuroRating ocenia obecnie już jako słabą. Agencja zauważa także, że szybki wzrost stanu zapasów i wydłużający się cykl ich rotacji zwiększa zapotrzebowanie handlowej grupy na kapitał obrotowy. W ciągu ostatnich kilku kwartałów spółka radziła sobie z tym m.in. finansując się w coraz

Bank Pekao obniżył szacunek wzrostu PKB do 2,5% w br., 0,5% w scenariuszu pesym.

bieżącym roku.  "Prognozujemy, że w 2020 r. wzrost gospodarczy wyniesie 2,5%, przy dalszym wyhamowaniu zarówno wzrostu konsumpcji jak i inwestycji. W konsekwencji epidemii COVID-19 osłabi się popyt zagraniczny, popyt krajowy w niektórych branżach (turystyka, transport, kultura i sport) oraz

BBI Development miało 58,01 mln zł straty netto, 54,06 mln zł straty EBIT w 2019

na poziomie jednostkowym jak i skonsolidowanym, jednorazowym zdarzeniem, jakim była rezygnacja grupy z dalszej realizacji wieloetapowego projektu mieszkaniowego w Szczecinie. Była to trudna, ale ważna i potrzebna decyzja, podjęta po dokładnym rozważeniu krótko i długoterminowych skutków dla grupy i

The Dust i T-Bull mają list intenc. ws. mobilnej gry na podst. cyklu J. Piekary

Warszawa, 23.04.2019 (ISBnews) - The Dust i T-Bull wspólnie przygotują grę mobilną na podstawie 'Cyklu Inkwizytorskiego' autorstwa polskiego pisarza fantasy Jacka Piekary, podano w komunikacie. Spółki podpisały list intencyjny, a szczegółowe warunki umowy mają zostać uzgodnione do końca

Photon Energy ogłosiło zamiar wejścia na polski rynek

największy rynek energii słonecznej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej z zamiarem wdrożenia zintegrowanego modelu biznesowego obejmującego cały cykl życia elektrowni PV, jak również wykorzystania szans otwierających się przed segmentem, w którym działa Photon Water" - czytamy w komunikacie

Famur spodziewa się pozytywnej dynamiki przychodów w II półroczu

się przyszłej zmiany cyklu koniunkturalnego, którego spodziewa się od II półrocza 2020. "Przyspieszenie inwestycyjne w kraju i za granicą i pozytywny wiatr rynkowy cały czas nas wspomagają. Do końca roku na pewno będziemy korzystać z dobrego otoczenia rynkowego. Spodziewamy się pozytywnej

BIEC: WRP spadł o 1,1 pkt m/m w XII, istotny spadek bezrobocia będzie utrudniony

Warszawa, 02.01.2019 (ISBnews) - Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia - spadł o 1,1 pkt m/m w grudniu 2018 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Jest to trzeci miesiąc spadku. "

BIEC: WRP spadł o 0,6 pkt m/m w XI, niska podaż pracy hamuje spadek bezrobocia

Warszawa, 30.11.2018 (ISBnews) - Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia - spadł o 0,6 pkt m/m w listopadzie 2018 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Był to pierwszy wyraźny spadek odnotowany w

Sescom ma pozytywną rekomendację NCBR dot. 2,2 mln zł dofinansowania

ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, podała spółka. Wsparcie finansowe projektu umożliwi przeprowadzenie dalszych prac nad funkcjonalnościami analitycznymi autorskiego narzędzia klasy Business Intelligence Emitenta - SES BI. "Koszt całkowity projektu wynosi 3 195 275 zł, z

BIEC: Wskaźnik Dobrobytu wzrósł o 0,2 pkt m/m w maju

Warszawa, 21.05.2018 (ISBnews) - Wskaźnik Dobrobytu - odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa - wzrósł o 0,2 pkt m/m w maju br., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Analitycy podkreślają, że przyczyniły się do tego głównie wynagrodzenia, które rosły w

BIEC: WRP spadł o 1,2 pkt m/m w I, dalszy spadek bezrobocia będzie utrudniony

Warszawa, 31.01.2019 (ISBnews) - Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia - spadł o 1,2 pkt m/m w styczniu 2019 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Jest to czwarty miesiąc spadku. " Wcześniej

BIEC: WRP wzrósł o 0,4 pkt m/m w V, sezonowy maleje napływ ofert pracy

Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia - wzrósł o 0,4 pkt m/m w maju 2019 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Trzy składowe wskaźnika oddziałują w kierunku wzrostu

BIEC: WRP nie zmienił się m/m w X, dalszy spadek stopy bezrobocia ograniczony

Warszawa, 31.10.2018 (ISBnews) - Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia - nie zmienił się w ujęciu m/m w październiku 2018 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Według ekspertów, może dojść do

BIEC: WRP spadł o 0,42 pkt m/m w II, niska podaż pracy utrudni spadek bezrobocia

Warszawa, 28.02.2019 (ISBnews) - Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia - spadł o 0,42 pkt m/m w lutym 2019 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Jest to czwarty miesiąc spadku. "Wskaźnik

Mennica Polska miała 6,55 mln zł zysku netto, 5,69 mln zł EBIT w II kw. 2019 r.

w ramach zobowiązań krótkoterminowych. W efekcie wydłużeniu uległ cykl rotacji zapasów i zobowiązań krótkoterminowych (działalność deweloperska charakteryzuje się dłuższym cyklem operacyjnym w stosunku do działalności menniczej). Wskaźniki płynności szybkiej i natychmiastowej ukształtowały się na

BIEC: WWK wzrósł o 0,9 pkt w X; słabnie międzynarodowa konkurencyjność firm

Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce - wzrósł o 0,9 pkt m/m w październiku br., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. WWK pozostaje w tendencji spadkowej i od

BIEC: WRP spadł o 1 pkt m/m w styczniu, nasilają się ograniczenia podaży pracy

Warszawa, 31.01.2020 (ISBnews) - Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia - spadł o 1 pkt m/m w styczniu 2020 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Analitycy wskazują, że nasilają się ograniczenia podaży pracy

BIEC: WRP spadł o 0,8 pkt m/m w XII, spadek bezrobocia znacząco spowolni w 2020

Warszawa, 31.12.2019 (ISBnews) - Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia - spadł o 0,8 pkt m/m w grudniu 2019 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Analitycy wskazują, że dalszy równie szybki spadek bezrobocia

EuroRating obniżył rating CCC do BBB-, perspektywa negatywna

oraz z kapitału zapasowego), podano również. Agencja zwraca także uwagę na szybki wzrost stanu zapasów i wydłużający się cykl ich rotacji, co ma negatywny wpływ na cykl konwersji gotówki i zwiększa zapotrzebowanie spółki na kapitał obrotowy, osłabiając jej pozycję płynnościową. "Do czynników

BIEC: Wskaźnik Dobrobytu nie zmienił się m/m w grudniu

Warszawa, 19.12.2017 (ISBnews) - Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa w grudniu br. nie zmienił swej wartości w stosunku do notowań sprzed miesiąca, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Wzrost inflacji pogarsza siłę nabywczą dochodów

BIEC: WRP spadł o w lutym, coraz mniejsze możliwości dalszego spadku bezrobocia

Warszawa, 28.02.2020 (ISBnews) - Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia - spadł w lutym 2020 r., po raz piąty z kolei, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Analitycy wskazują na coraz wyraźniejsze ograniczenia

BIEC: Wskaźnik Dobrobytu spadł o 0,2 pkt m/m w czerwcu

Warszawa, 19.06.2018 (ISBnews) - Wskaźnik Dobrobytu - odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa - spadł o 0,2 pkt m/m w czerwcu br., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Na zanotowany spadek wpłynęło niższe niż przed miesiącem zatrudnienie, wolniejszy wzrostu

W co inwestować w dobie kryzysu? Eksperci wskazują dwa obszary

inflacja), w najgorszym – nominalną. W przypadku pieniędzy przeznaczonych na czarną godzinę nie możemy przesadnie ryzykować. Unikanie strat jest więc nadrzędnym kryterium, maksymalizacja zysku schodzi na dalszy plan. - Z tego powodu w przypadku poduszki finansowej w grę wchodzą takie formy lokowania

BIEC: WRP wzrósł o 0,8 pkt m/m w VIII, tempo spadku bezrobocia stabilizuje się

Warszawa, 31.08.2018 (ISBnews) - Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia - wzrósł o 0,8 pkt m/m w sierpniu 2018 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Według ekspertów, może dojść do stabilizacji stopy

The Dust ma umowę inwestycyjną dot. finansowania produkcji 15 gier

potencjałem monetyzacyjnym. Szczegóły związane z dalszymi planami rozwoju spółki zostaną przedstawione w zaktualizowanej strategii" - powiedział prezes Jakub Wolff, cytowany w komunikacie.  Spółka przypomniała, że 19 lipca b.r. zarząd podjął decyzję o aktualizacji strategii rozwoju. Nowa strategia

BIEC:BOP wzrósł o 1,6 pkt w VI,wyczerpują się zasoby osób skłonnych podjąć pracę

Warszawa, 10.07.2018 (ISBnews) - Barometr Ofert Pracy (BOP) - wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ofert pracy - wzrósł o 1,6 pkt m/m i wyniósł 264,8 pkt w czerwcu 2018 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC).  "Spowolnienie rozwoju rynku wolnych

BIEC: WPI spadł o 0,8 pkt m/m w VII, presja inflacyjna pozostanie umiarkowana

Warszawa, 15.07.2019 (ISBnews) - Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI) - prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych - spadł o 0,8 pkt m/m w lipcu, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Według BIEC, zagrożenie spowolnieniem

Volvo Buses dostarczy 40 autobusów na litewskiej firmie Ollex

dostarczone w 2019 roku. "Dzięki nowym autokarom będziemy w dalszym ciągu oferować naszym klientom usługi na najwyższym poziomie i prowadzić działalność przynoszącą zyski. Autokary charakteryzujące się wysoką jakością, konkurencyjnym kosztem utrzymania podczas całego cyklu życia pojazdu oraz dużą

Sescom miało 3,29 mln zł zysku netto w I kw. r.fin. 2018/2019

wyniósł 4,21 mln zł wobec 2,29 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 39,25 mln zł w I kw. r.fin. 2018/2019 wobec 28,88 mln zł rok wcześniej. Dalsze wzrosty sprzedaży Sescom zawdzięcza rozwojowi działalności na rynkach zachodnich, w tym szczególnie na rynku

Debata PIE, PFR: Wzrost PKB wyniesie powyżej 4% w 2019 r. i powyżej 3% w 2020 r.

Warszawa, 19.12.2019 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy w Polsce w tym roku przekroczy 4%, a w kolejnym roku dynamika wzrostu PKB przekroczy 3%, choć wyzwaniem na 2020 rok pozostaje wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i dalszy spadek inwestycji szczególnie po stronie samorządów, uważają

BIEC:WPI wzrósł o 0,4 pkt m/m w I, rosną obawy, że wyższa inflacja utrwali się

Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). "W przestrzeni publicznej istnieje wiele obaw zarówno o poziom inflacji w najbliższych miesiącach, jak i o trwałość tendencji inflacyjnych. O jej wysokości oraz o tym czy zagości u nas na dłużej zadecyduje splot czynników o charakterze lokalnym oraz globalnym

Bank Pekao i Alior Bank odstąpiły od dalszych negocjacji ws. połączenia

Warszawa, 08.08.2018 (ISBnews) - Bank Pekao nie doszedł do porozumienia co do warunków połączenia z Alior Bankiem i odstąpił od dalszych negocjacji. Pekao pozostaje otwarty na opcje wzrostu nieorganicznego, które mogą zwiększyć wartość generowaną dla akcjonariuszy i są zgodne z

CBRE: Rynek nieruchomości komercyjnych wróci do stanu sprzed COVID za 1,5 roku

komercyjnych był rekordowy. Wartość inwestycji w naszym kraju przekroczyła 7,7 mld euro, co oznacza wzrost o niemal 3 mld w porównaniu do wyniku sprzed dwóch lat. Cykl wzrostowy został jednak gwałtownie zatrzymany przez pandemię koronawirusa. Niemniej jednak utrzymujące się środowisko niskich stóp procentowych

Rząd przyjął uchwałę w sprawie WPFP na lata 2019-2022

Polsce utrzymuje się poniżej celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego" - czytamy w komunikacie. W horyzoncie WPFP planowana jest dalsza redukcja deficytu, który bez efektów jednorazowych w 2020 roku wyniesie 0,9% PKB, a deficyt strukturalny, tj. uwzględniający cykl koniunkturalny, 1,6% PKB

PSPA: Liczba rejestracji elektrycznych aut osobowych wzrosła o 97% r/r w 2019

naładowania pojazdu w domu lub w firmie, komfort posiadania samochodu elektrycznego. Z drugiej strony, w przypadku wyboru dalszej trasy, pojazdy te mają taką samą łatwość przemieszczania się i tankowania jak samochody spalinowe. Sprawia to, że przez znacznie większy cykl życia pojazdy PHEV

BIEC: WPI nie zmienił się m/m w XII, spada presja inflacyjna ze strony firm

Warszawa, 10.12.2019 (ISBnews) - Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI) - prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych - spadł o 0,8 pkt m/m we wrześniu; był to piąty spadek z rzędu, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Według

BIEC: WRP wzrósł o 0,9 pkt m/m w VI, słabnie tempo spadku bezrobocia

Warszawa, 29.06.2018 (ISBnews) - Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia - wzrósł o 0,9 pkt m/m w czerwcu 2018 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie.  "W ubiegłym roku w analogicznym okresie

BIEC: Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) wzrósł o 9 pkt w lipcu

Warszawa, 28.07.2020 (ISBnews) - Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce - wzrósł o blisko 9 pkt m/m w lipcu br., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Wiele wskazuje na to, że gospodarka otrząsnęła

BoomBit planuje wydać co najmniej 10 gier w modelu GaaS w 2010 roku

a Service (GaaS) już się w naszym przypadku dokonało, to był dla nas naturalny kierunek dalszego rozwoju" - powiedział wiceprezes i współzałożyciel spółki Hannibal Soares na konferencji prasowej. Według niego, dzięki temu wprowadzane na rynek gry mają znacznie dłuższy cykl życia - powyżej 3

BIEC: WWK spadł o 0,9 pkt w XI; wskaźnik zapowiada spowolnienie gospodarki

Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce - spadł o 0,9 pkt m/m w listopadzie br., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Wskaźnik nadal wykazuje tendencję spadkową

Prezes Pekao: Nie rozpatrujemy obecnie żadnych projektów akwizycyjnych 

. "Z naszego punktu widzenia kwestia potencjalnej fuzji z Aliorem jest zamknięta" - podkreślił prezes.  Krupiński powtórzył, że proces negocjacji z Aliorem trwał długo, był bardzo dobrze przygotowany. Jednakże biorąc pod uwagę moment cyklu makro na świecie i w Polsce

BREWE Leasing zamierza wprowadzić do oferty weksle hybrydowe

którymś z rocznych okresów inwestycyjnych, otrzymuje KWIT-y Dochodowe z coraz wyższymi kuponami. Na początku jest to 7,5% w skali roku, i oprocentowanie to systematycznie wzrasta do poziomu 9,5%. "Oczywiście, decyzja o pozostaniu w cyklu inwestycyjnym zależy od inwestora. Ma on swobodę wyjścia z

BIEC: WRP wzrósł o 0,6 pkt m/m w maju, utrzymuje się niska aktywność zawodowa

Warszawa, 30.05.2018 (ISBnews) - Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia - wzrósł o 0,6 pkt m/m w maju 2018 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie.  "Jest to drugi z rzędu miesiąc, gdy wskaźnik

BOŚ Bank: 70% MŚP zainwestowało w przedsięwzięcia proekologiczne w ciągu 3 lat

inwestycje w rozwiązania proekologiczne w najbliższych trzech latach. Najwięcej chce wyposażyć się w instalację fotowoltaiczną (13%) i przeprowadzić termomodernizację - 7%. W dalszej kolejności planują wymianę oświetlenia (5%), działania zmierzające do ograniczenia zużycia surowców lub materiałów (5%) czy

Polskie akcje, mimo swojej siły, mogą być pod presją słabszych nastrojów w Azji

w brytyjskim parlamencie i nie należy oczekiwać, by rynki ignorowały doniesienia i plotki z Londynu. Oczywiście wszystko rozstrzygnie się podczas finalnego głosowania 11 grudnia, ale perspektywy dalszych relacji Wielkiej Brytanii z UE będą katalizatorem zmian na światowych rynkach akcji i walut

BIEC: WRP wzrósł o ok. 1 pkt m/m w VII, wyhamowuje tempo spadku bezrobocia

Warszawa, 31.07.2018 (ISBnews) - Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia - wzrósł o ok. 1 pkt m/m w lipcu 2018 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Według analityków, o dalszy spadek bezrobocia

IERiGŻ: Zbiory zbóż mogą być niższe r/r w 2020 roku, a ceny na pewno będą wyższe

Instytutu - będzie droższe niż przed rokiem o 6-9%. "Jeżeli w dalszej części okresu wegetacji utrzyma się susza, to zbiory zbóż w Polsce w 2020 r. mogą wynieść 26,5 mln ton, co oznaczałoby spadek o ponad 8,2% w stosunku do 2019 r." - napisano w przesłanej ISBnews prognozie. "Jeżeli

Selvita: Celem komercjalizacja badań na jak najbardziej zaawansowanych etapach

Warszawa, 02.08.2017 (ISBnews) - Selvita celuje w wydłużenie cykli inwestycyjnych w obszarze badań i komercjalizację projektów na zaawansowanych etapach, co pozwoli generować większą wartość i wyższe tantiemy ze sprzedaży, poinformował prezes Paweł Przewięźlikowski.  "Chcemy

BIEC: WPI spadł o 0,2 pkt m/m w II, wzrosły oczekiwania inflacyjne

Warszawa, 15.02.2019 (ISBnews) - Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI) - prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych - spadł o 0,2 pkt m/m w lutym, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. "Tempo spadku

BIEC: WRP spadł o 0,8 pkt m/m w marcu, zasoby pracy wyczerpują się

Warszawa, 30.03.2018 (ISBnews) - Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia - spadł o 0,8 pkt m/m w marcu 2018 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie.  "Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z

Centrum Obsługi Administracji Rządowej ponownie wybrało ofertę T-Mobile

  do 31.11.2022. Opiewa na kwotę 31 924 793,34 zł" - czytamy w komunikacie. W ramach kontraktu T-Mobile dostarczy COAR w ramach zamówienia podstawowego 30 719 kart SIM z taryfami głosowymi i do transmisji danych oraz 22 109 urządzeń mobilnych. Dalsze 8 257 kart SIM voice i

BIEC: WPI spadł o 0,6 pkt m/m w V, konsumenci obawiają się wzrostu cen

Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI) - prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych - spadł o 0,6 pkt m/m w maju, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Konsumenci w dalszym ciągu obawiają się że ceny

ZM Ropczyce miały 4,5 mln zł zysku netto, 3,84 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

- letni cykl dużego ożywienia gospodarczego materiałów ogniotrwałych. W kontekście aktualnie panującej sytuacji w gospodarce, uzyskane przychody na poziomie 79,2 mln zł są potwierdzeniem stabilnej pozycji i zrównoważonej polityki ekonomicznej spółki. Po raz kolejny potwierdziła się

Abadon RE ogłosił wezwanie na pozostałe 34% akcji Awbudu po 1,08 zł za sztukę

spółki, nie zmieniając zasadniczo jej profilu działania. Realizacja tych zadań wymaga jednak szeregu zmian w zakresie finansowania spółki oraz jej dalszej integracji w ramach grupy kapitałowej Murapol. Z tego względu, w ocenie nabywającego, niezbędnym jest ustrukturyzowanie bieżącego wsparcia finansowego

BoomBit planuje wydać co najmniej 10 gier w modelu GaaS w 2019 r. (aktual.)

naturalny kierunek dalszego rozwoju" - powiedział wiceprezes i współzałożyciel spółki Hannibal Soares na konferencji prasowej. Według niego, dzięki temu wprowadzane na rynek gry mają znacznie dłuższy cykl życia - powyżej 3 lat, w porównaniu do poniżej 1 roku w przypadku tradycyjnego modelu, a także

BIEC: Wskaźnik Dobrobytu spadł o 0,3 pkt m/m w październiku

Warszawa, 19.10.2016 (ISBnews) - Wskaźnik Dobrobytu - odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa - spadł o 0,3 punktu m/m w październiku br., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. "Był to kolejny, drugi z rzędu miesiąc zmniejszania się jego

Photon Energy miał 0,73 mln euro straty netto, 7,94 mln euro EBITDA w 2019 r.

wzrost dochodu całkowitego rok do roku o 218,6%, do 8,06 mln euro. W analizowanym okresie skonsolidowany kapitał własny wzrósł do rekordowego poziomu 37,84 mln euro. "Rok 2019 był kolejnym okresem dynamicznego wzrostu dla Photon Energy we wszystkich liniach biznesowych, tj. obejmujących cały cykl

Nadchodzi ekologiczna rewolucja. Piwo będzie sprzedawane w...papierowych butelkach

folii wokół sześciopaków skleja puszki kroplą biodegradowalnego kleju. Cykl życia ekobutelki  Co o papierowej butelce sądzą eksperci? Zdaniem dr hab. inż. Hanny Żakowskiej, dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – COBRO – Instytut Badawczy Opakowań przedstawione rozwiązanie "nie

Asseco ma umowę z MS na utrzymanie EKW o wartości 14,3 mln zł

, oprócz bieżącego utrzymania systemu, Asseco będzie świadczyć m.in. usługi wsparcia technicznego, rozwoju systemu oraz przeprowadzi cykl szkoleń dla użytkowników wewnętrznych. Wartość kontraktu to ponad 14,3 mln zł brutto. "Asseco jest największą polską spółką IT, która posiada ugruntowaną pozycję

BIEC: BOP wzrósł o 5,1 pkt w II, perspektywy zatrudnienia wciąż optymistyczne

Warszawa, 10.03.2017 (ISBnews) - Barometr Ofert Pracy (BOP) - wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ofert pracy - wzrósł o 5,1 pkt m/m i wyniósł 218,6 pkt w lutym 2017 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). "Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez

PKO BP: Tempo wzrostu PKB osłabi się w kolejnych kwartałach

Warszawa, 28.05.2018 (ISBnews) - Wzrost produktu krajowego brutto (PKB) w kolejnych kwartałach 2018 roku spowolni, ale pozostanie wyższe od potencjalnego, uważają ekonomiści PKO Banku Polskiego.  "Światowa gospodarka minęła najprawdopodobniej szczyt cyklu. Podobnie jest z

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 4% w 2019 r. i 3,7% w 2020 r.

perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 - ich dynamika będzie się obniżać. Uwarunkowania te będą negatywnie wpływać na tempo wzrostu inwestycji, które zgodnie ze scenariuszem bazowym projekcji nie osiągnie w tym cyklu maksymalnego poziomu z poprzednich cykli koniunkturalnych, podał także bank centralny

DM Vestor wydał rekomendację dla akcji Eurocash 'redukuj' z wyceną 50 zł

optymalizacji cyklu konwersji gotówki w przejmowanych podmiotach generował gotówkę na kolejne przejęcia. Obecny udział spółki w rynku hurtowym ogranicza naszym zdaniem potencjał do dalszych przejęć hurtowni, podczas gdy rynek detaliczny charakteryzuje się szybszą rotacją zapasów i należności, a wydłużanie cyklu

Zgłoszenia do polskiej edycji programu CEE-Released przyjmowane do 6 czerwca

wejściu na rynki krajów Centralnej i Wschodniej Europy. 3.           Wsparcie w dalszym rozwoju działalności poprzez cykl warsztatów obejmujących kluczowe wyzwania nagrodzonych firm, w tym: wdrażanie strategii rozwoju i ekspansji, pozyskiwanie

Bank Pekao podniósł prognozę wzrostu PKB w 2018 r. do 4,8% r/r

warunkach szczytu cyklu koniunkturalnego sprzyja utrzymywaniu się presji płacowej, w związku z czym oczekujemy, że w dalszej części roku dynamika płac będzie się kształtować na wysokich poziomach - w okolicach 7-8% r/r" - czytamy w raporcie. "Trend spadkowy bezrobocia wyraźnie wyhamowuje - na

DM mBanku podniósł rekomendację LPP do 'akumuluj' z wyceną 7,4 tys. zł

pieniężnych. Wyniki sprzedażowe z ostatnich miesięcy potwierdzają poprawę jakości w kolekcji wiosna-lato'17 oraz jej dobre przyjęcie. Oczekujemy, że zapowiadana dalsza poprawa jakości kolekcji przełoży się na kontynuację wzrostu wyników spółki w IV kw. 2017 oraz w 2018 roku. Jednocześnie zakładamy

ZBP: Banki mogą udzielić 65 mld zł nowych kredytów mieszkaniowych w 2020 r.

mówią nawet o 70 mld zł" - powiedział Furga podczas konferencji prasowej. Jak wskazał, na rozwój rynku kredytów mieszkaniowych w tym roku wpływ będą miały przede wszystkim rosnące ceny nieruchomości. Wzrostom sprzyja także ciągle wysoki popyt oraz możliwy dalszy wzrost liczby osób traktujących

Zainaugurowano program GPW Growth mający wspierać rozwój małych i średnich firm

programu, rozpoczęli cykl dziesięciu sesji wykładów i spotkań. "Takie projekty, jak GPW Growth to kolejny przykład na to, że małe i średnie przedsiębiorstwa mogą w naszym kraju liczyć na wsparcie. W tej kadencji to właśnie przede wszystkim z myślą o nich wprowadziliśmy cały szereg rozwiązań, w tym

BOŚ: Inwestycje wzrosną do 5% r/r w II poł. 2017 roku, 8% r/r w 2018 r.

inwestycji analitycy oczekują w 2018 roku na poziomie 8%, z większą kontrybucją inwestycji firm. Przy wyższych bazach odniesienia skala dalszego wzrostu inwestycji sektora SFP będzie nieznaczna, podano także. "W pierwszym rzędzie oczekujemy dalszej poprawy wyników inwestycji firm publicznych (np

BIEC: WPI spadł o 0,7 pkt m/m w XII, nastąpi zahamowanie presji inflacyjnej

Warszawa, 15.01.2019 (ISBnews) - Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI) - prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych - spadł o 0,7 pkt m/m w grudniu, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Był to piąty z rzędu spadek

BIEC: WWK wzrósł o 0,3 pkt w VI, na razie nie grozi raptowne spowolnienie

Warszawa, 28.06.2019 (ISBnews) - Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce - wzrósł o 0,3 pkt m/m w czerwcu br., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Według Biura, gospodarka wytraciła swój impet

Dynamika wzrostu konsumpcji prywatnej wyhamuje w 2020 roku wg analityków

potwierdzający zmianę fazy cyklu. Fundamenty do wzrostu sprzedaży nie są już tak silne jak w ubiegłym roku. W 2020 dalsze rozszerzenie zakazu handlu w niedziele będzie dodatkowo ograniczało dynamikę sprzedaży detalicznej. Dodatkowym czynnikiem ograniczającym sprzedaż jest możliwy wzrost stopy

BIEC: Wskaźnik Dobrobytu spadł o 0,8 pkt m/m w sierpniu

Warszawa, 20.08.2018 (ISBnews) - Wskaźnik Dobrobytu - odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa - spadł o 0,8 pkt m/m w sierpniu br., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Był to największy jednorazowy jego spadek od blisko dwóch lat. "Do spadku

Belka: Nie widzę miejsca na dalsze obniżki stóp procentowych

Warszawa, 04.03.2015 (ISBnews) - Po głębszym niż oczekiwano cięciu stóp procentowych (o 50 pb zamiast prognozowanych 25 pb) Rada Polityki Pieniężnej (RPP) napisała, że ta decyzja oznacza zamknięcie cyklu. Jej przewodniczący i prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Marek Belka stwierdził, że

Generali Investments TFI: Złoto pozostanie atrakcyjną inwestycją w 2020 r. 

Warszawa, 10.02.2020 (ISBnews) - Złoto ma za sobą bardzo dobry rok, a w 2020 roku kruszec ten będzie nadal poszukiwanym rozwiązaniem inwestycyjnym. Wzrostowi cen złota sprzyja m.in. zaawansowana faza cyklu koniunkturalnego, w jakiej się niewątpliwie znajdujemy, ale i długotrwałe środowisko

BIEC: WWK spadł o 0,5 pkt w IV, niepokoją słabsze zamówienia, wyższe koszty

Warszawa, 29.04.2019 (ISBnews) - Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce - spadł o kolejne 0,5 pkt m/m w kwietniu br., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Niepokoi przede wszystkim stopniowe

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

.  Stopa lombardowa wynosi więc nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Z "minutes" z

Port w Modlinie otrzymał pozytywną opinię ULC, jest gotowy do sezonu wakacyjnego

Portem spełnia ustalone przepisami prawa wymagania dla utrzymania ważności certyfikatu" - czytamy w komunikacie. "We wszystkich kontrolowanych obszarach nie stwierdzono ani jednej niezgodności, dzięki temu cykl kontroli powinien wydłużyć się z jednego roku na 2 lub 3 lata, wymaga to jednak

Aktywa OFE spadły o 2,6% m/m do 158,08 mld zł na koniec czerwca

Warszawa, 05.07.2018 (ISBnews) - Wartość aktywów zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (OFE) spadła o 2,6% m/m do 158,08 mld zł na koniec czerwca 2018 r., podały Analizy Online i Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych (IGTE). "Czerwiec przyniósł dalszy spadek aktywów

BIEC: Wskaźnik Dobrobytu wzrósł o 0,7 pkt m/m we wrześniu

Warszawa, 19.09.2017 (ISBnews) - Wskaźnik Dobrobytu, odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa, wzrósł o 0,7 pkt proc. m/m we wrześniu br., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Był to drugi miesiąc znacznego wzrostu wskaźnika, nie notowany od 2016 roku

BIEC: WWK spadł o 0,9 pkt w III, pojawiły się oznaki osłabienia gospodarczego

Warszawa, 29.03.2019 (ISBnews) - Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce - spadł o 0,9 pkt m/m w marcu br., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Wskaźnik powrócił do obserwowanych od ponad roku

BIEC: WPI nie zmienił się w V, presja inflacyjna może się ponownie pojawić

Warszawa, 15.05.2018 (ISBnews) - Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI) - prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych - nie zmienił się m/m w maju, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Analitycy podkreślają, że w dalszym

Leonardo z umową na dostawę 4 śmigłowców AW101 Marynarce Wojennej za 1,65 mld zł

;Jesteśmy dumni, że MON potwierdziło swoje zaufanie do Leonardo jako jednego z kluczowych partnerów w zakresie współpracy na rzecz obronności narodowej, modernizacji polskich sił zbrojnych oraz rozwoju technologiczno-przemysłowego. Zobowiązujemy się do dalszego umacniania naszej obecności i zaangażowania w

Indeks WIG20 nie może dać sobie rady z poziomem 2400 pkt

Warszawa, 16.04.2019 (ISBnews/ CMC Markets) - Notowania na GPW mogą być pod wpływem spekulacji o wstrzymaniu dalszych podwyżek stóp procentowych przez Fed. Emocji inwestorom mogą w najbliższych dniach dostarczać też doniesienia dotyczące negocjacji handlowych między UE a USA. Jednak dziś

Atradius: Wartość dodana polskiej branży spożywczej wzrośnie o 4% w 2020 r.

Warszawa, 19.12.2019 (ISBnews) - Rosnący popyt wewnętrzny oraz zapotrzebowanie eksportowe będą odpowiadać za wzrost wartości dodanej branży w 2020 roku o 4%, wynika z raportu z cyklu Market Monitor, opublikowanego przez ubezpieczyciela należności Atradius. "Branża spożywcza jest jedną z

Selvita: Celem komercjalizacja badań na jak najbardziej zaawansowanych etapach

Warszawa, 02.08.2017 (ISBnews) - Selvita celuje w wydłużenie cykli inwestycyjnych w obszarze badań i komercjalizację projektów na zaawansowanych etapach, co pozwoli generować większą wartość i wyższe tantiemy ze sprzedaży, poinformował prezes Paweł Przewięźlikowski.  "Chcemy

BIEC: WWK wzrósł o 0,3 pkt m/m w V, ujawniają się symptomy spowolnienia gospod.

Warszawa, 30.05.2018 (ISBnews) - Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, wzrósł o 0,3 pkt proc. m/m w maju br., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. "Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK

Rośnie prawdopodobieństwo dalszych spadków na GPW

procentowych miała pozytywny wydźwięk dla rynku akcyjnego, o tyle nie spowodowała długotrwałej euforii. Stało się tak prawdopodobnie dlatego, że Rada zakończyła cykl luzowania polityki monetarnej i zabrakło "paliwa", które mogłoby napędzać dalsze, pozytywne oczekiwania. Zdaniem Niedźwieckiego