dalszej odsprzedaży

Prawnik: można handlować Windowsami OEM

- Jeśli Microsoft raz sprzedał dany egzemplarz oprogramowania OEM na terytorium Wspólnoty Europejskiej, to nie może kontrolować dalszego nim obrotu, a więc dalszych odsprzedaży - pisze w ?Rzeczpospolitej? Paweł Żerański, aplikant radcowski w Kancelarii Radcy Prawnego Macieja Gładysza

Rawlplug zaprosił do sprzedaży max. 1,5 mln akcji własnych po 7,5 zł/sztuka

większej niż 1 500 000, stanowiące łącznie nie więcej niż 4,606% kapitału zakładowego spółki, będą przeznaczone do umorzenia lub dalszej odsprzedaży" - wskazano również. Grupa Rawlplug zajmuje się opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań z zakresu technik zamocowań, ich projektowaniem, produkcją i

TXM złożył plan restrukturyzacyjny; chce, by układ wszedł w życie w II kw. 2020

formie sieci sklepów detalicznych - jest to podstawowe założenie toczącego się postępowania restrukturyzacyjnego; 2) odsprzedaż zapasu z nierentownych i likwidowanych sklepów oraz old stoku; 3) porozumienie z bankami w sprawie dalszego finansowania; 4) odzyskanie rynkowych warunków handlowych w relacjach

Unified Factory rozpoczął negocjacje z Netią ws. umowy na contact center

Warszawa, 10.01.2018 (ISBnews) - Unified Factory rozpoczął negocjacje z Netią w sprawie zawarcia umowy na wdrożenie platformy contact center hostowanej przez Netię, przeznaczonej do dalszej odsprzedaży aktualnym i przyszłym klientom Netii, podała spółka. Umowa ma określać warunki finansowe

GK Boryszew skupiła 25 446 149 akcji własnych za łączną kwotę 164,39 mln zł 

programu skupu będą przeznaczone do dalszej odsprzedaży lub do umorzenia. Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad

Akcjonariusze PMPG upoważnili zarząd do przeprowadzenia buy-back'u

liczba akcji nabywanych na podstawie upoważnienia wraz z innymi akcjami własnymi posiadanymi przez spółkę nie może być wyższa niż 2 077 946" - czytamy dalej.   Nabyte przez spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży, podano także.  PMPG Polskie Media jest grupą

KNF wnioskuje o przywrócenie obrotu akcjami Krezusa od poniedziałku

przesłanki uzasadniające dalsze zawieszenie obrotu akcjami Krezus SA. Wznowienie obrotu akcjami spółki nastąpi od dnia 29 października 2018 r." - czytamy w komunikacie. 23 października zarząd GPW zdecydował - na wniosek KNF o zawieszeniu obrotu na głównym rynku GPW akcjami spółki Krezus. Komisja

Orange Polska miało 55 mln zł zysku netto, 1353 mln zł EBITDAal w II kw. 2019

rentowności mixu przychodów, to jest: spadających wysokomarżowych przychodów z telefonii stacjonarnej i wzrostu przychodów ze sprzedaży sprzętu, usług IT i integracyjnych oraz odsprzedaży energii elektrycznej, które są niżej marżowe" - czytamy w raporcie. Poprawę rentowności przynosi koncentrowanie się

Netia odebrała od Unified Factory skonfigurowany system contact center

operatorskim pozwalające oferować licencje w ilościach hurtowych i wspierać operatora w dalszej odsprzedaży. UF Easy jako łatwy w instalacji i następnie prosty w obsłudze produkt łączący kilka kanałów komunikacji (głos, chat, email oraz facebook messenger) został wzbogacony dla Netii o kanał SMS i dzięki temu

Tower Investments przyjął program skupu do 100 tys. akcji własnych

Warszawa, 25.07.2018 (ISBnews) - Tower Investments przyjął program skupu do 100 tys. w pełni pokrytych zdematerializowanych akcji własnych, podała spółka. Celem skupu jest dalsza odsprzedaż akcji. "Spółka składać będzie zlecenia maklerskie kupna akcji w łącznej liczbie nie większej niż

Akcjonariusze Trans Polonii przyjęli program nabywania akcji własnych

; b. transakcji zawartych na rynku regulowanym; c. zawierania transakcji pakietowych; d. zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, podano także. Według informacji spółki, akcje nabyte w ramach programu mogą zostać przeznaczone do: umorzenia, dalszej odsprzedaży lub w inny sposób

Ferrum złożyło zapis dotyczący sprzedaży akcji własnych w wezwaniu Watchet

zakładowego emitenta, uprawniających do wykonywania 2,39% głosów na walnym zgromadzeniu, przy czym akcje własne podlegają ograniczeniu, o którym mowa w art. 364 § 2 KSH. Posiadane akcje własne zostały nabyte w wykonaniu dwóch programów skupu akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży

Orlen Paliwa podpisał umowę na dostawę 16 mln l oleju napędowego dla spółek KOWR

współpraca będzie wielopłaszczyznowa" - powiedział. Przedmiotem dalszych negocjacji mają być takie produkty i usługi z oferty Grupy Orlen, jak: sól paszowa i tabletki solne do uzdatniania wody z IKS Solino, oleje i środki smarne z Orlen Oil, nawozy z Anwilu, karty flotowe PKN Orlen czy usługi Orlen

Akcjonariusze Ronsona zgodzili się na buy-back do 2,5 mln akcji kosztem 2 mln zł

przyszłych transakcjach obejmujących nabycie akcji lub innych aktywów w innych spółkach; (iv) dalszej odsprzedaży; lub (v) rozdysponowania w inny sposób przez zarząd spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności, za zgodą rady nadzorczej" - czytamy dalej. Ronson to spółka

FO Dębica: Zmiana modelu współpracy z Goodyear powinna zwiększyć wynik w 2018 r.

będzie miała możliwość (ale nie obowiązek), w razie potrzeby, odkupu opon produkowanych pod markami należącymi do Dębicy od Goodyear w celu ich dalszej odsprzedaży, podano również. Ponadto Goodyear, w ramach umów, umożliwi Dębicy korzystanie z wszelkich danych technicznych i licencji, w zakresie w

ABC Data rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2016 i buy-back za 5 mln zł

mogą zostać przeznaczone do: i. dalszej odsprzedaży akcji własnych, w tym, w procesach przejęcia i akwizycji, w szczególności odsprzedaży dokonywanej na rzecz udziałowców/akcjonariuszy w przejmowanych podmiotach w zamian za udziały/akcje tych podmiotów, lub w ramach realizacji zobowiązań spółki

Ferrum skupiło 0,3797% akcji w ramach zakończonego 5-letniego programu buy-back

Warszawa, 09.05.2017 (ISBnews) - Ferrum zakończyło program skupu akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży, poinformowała spółka. W ramach programu skupiono 93 185 akcje po średniej cenie 10,25 zł za sztukę, podano także. "Spółka przypomina, że począwszy od dnia 6

Action ma partnerstwo strategiczne z Samsungiem w projekcie digitalizacji rynku

Warszawa, 18.11.2014 (ISBnews) – Action zawarł z Samsung Electronics Polska umowę partnerstwa strategicznego w projekcie digitalizacji rynku, podała spółka. „Na mocy tej umowy Samsung Electronics Polska sprzeda emitentowi do dalszej odsprzedaży Monitory Samsung LFD oraz telewizję

Benefit planuje emisję do 184 tys. akcji i sprzedaż do 100 tys. akcji (aktual.)

sportowych, jak i wspierających go inwestycji fitness" - czytamy w komunikacie. Spółka zamierza przeprowadzić: emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej wyłącznie do wybranych inwestorów oraz dalszą odsprzedaż akcji własnych w drodze złożenia oferty nabycia akcji własnych

Benefit planuje emisję do 184 tys. akcji i buy-back do 100 tys. walorów

, jak i wspierających go inwestycji fitness" - czytamy w komunikacie. Spółka zamierza przeprowadzić: emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej wyłącznie do wybranych inwestorów oraz dalszą odsprzedaż akcji własnych w drodze złożenia oferty nabycia akcji własnych skierowanej

Akcjonariusze Robyga zdecydują 1 marca do skupie do 20% akcji

Warszawa, 29.01.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Robyga zdecydują o programie skupu własnych akcji, stanowiących do 20% kapitału zakładowego, w celu ich dalszej odsprzedaży, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 1 marca. "Spółka oraz spółki zależne mogą nabyć nie więcej niż

Straszą kontaktem z osobą zakażoną i wyłudzają dane. Plaga fałszywych pism

. Skradzione dane mogą posłużyć do zasięgnięcia kredytu czy dalszej odsprzedaży firmom zajmującym się telemarketingiem. Z raportu InfoDOK, opublikowanego przez Związek Banków Polskich, wynika, że w II kwartale 2020 roku zablokowano aż 1680 prób wyłudzeń kredytów na łączną kwotę 63 mln zł. To najwyższa liczba

Akcjonariusze Monnari Trade zdecydują o skupie do 20% akcji 10 stycznia

mogą zostać umorzone, przeznaczone do dalszej odsprzedaży zgodnie z pkt 10. i 11. niniejszej uchwały, mogą być przedmiotem zastawu na zabezpieczenie zobowiązań zaciągniętych przez spółkę; ich własność może być przeniesiona tytułem zapłaty za nabycie przez spółkę lub spółkę od niej zależną aktywów

P.o. prezesa Aliora: Przejęcie Ruchu wyłącznie na potrzeby restrukturyzacji 

, poinformował wiceprezes kierujący pracami zarządu Alior Banku Krzysztof Bachta. W I kw. zostanie przedstawiony szczegółowy plan restrukturyzacji Ruchu.  "Intencją wniosku o koncentrację jest umożliwienie Alior Bankowi przejęcia akcji kolportera w celu ich dalszej odsprzedaży na rzecz inwestora lub

Orange Polska miał 52 mln zł zysku netto, 109 mln zł EBIT w II kw. 2020 r.

zakupów klientów wywołanych pandemią koronawirusa) oraz w kategorii pozostałe (na skutek zmiany warunków biznesowych w zakresie odsprzedaży energii elektrycznej w stosunku w 1 połowy 2019 r.)" - czytamy dalej. Według spółki EBITDAaL (nowa miara rentowności operacyjnej wprowadzona pod standardem

IMS rozpocznie 20 lutego skup akcji własnych z program do 1 mln szt.

łączną kwotę do 2,5 mln zł wraz z kosztami nabycia.  "Celem programu skupu akcji jest nabycie przez spółkę nie więcej niż 1 000 000  akcji własnych w celu ich: - umorzenia, lub - przeznaczenia do dalszej odsprzedaży, lub - przeznaczenia na inny prawnie dopuszczalny cel wskazany przez

Orange ma list intencyjny z T-Mobile ws. dostępu do sieci światłowodowej Orange

wielorodzinnych (bez prawa dalszej odsprzedaży hurtowej) na obszarach nieregulowanych" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z najważniejszymi założeniami komercyjnymi, T-Mobile zapłaci z tego tytułu na rzecz Orange Polska: - opłatę wstępną za dostęp do budynków wielorodzinnych zamieszkałych przez klientów

Forum Energii: Konieczne jest przyspieszenie prac nad ustawą o offshore

Warszawa, 17.02.2020 (ISBnews) - Projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych proponuje szereg dobrych rozwiązań, jednak konieczne jest dalsze zaangażowanie rządu w co najmniej kilku obszarach - w tym dotyczących zagospodarowania obszarów morskich i

Alumetal rezygnuje z zaangażowania w SKTB Aluminium, nadal myśli o akwizycjach

Warszawa, 04.11.2016 (ISBnews) - Alumetal zdecydował o wykorzystaniu opcji put w transakcji nabycia udziałów we francuskim SKTB Aluminium, czyli odsprzedaży 15% udziałów w spółce większościowym akcjonariuszom po cenie zakupu, poinformował prezes Szymon Adamczyk. Podkreślił jednak, że spółka nadal

Polmlek i Polmlek Olsztyn wnioskują do UOKiK o zgodę na połączenie

prowadzi działalności produkcyjnej w zakresie szeroko rozumianych produktów mleczarskich, przedmiotem działalności jest skup mleka surowego i jego dalsza odsprzedaż na rzecz różnych producentów wyrobów mleczarskich. Podmioty należące do grupy kapitałowej Polmlek Olsztyn działają na rynku przetwórstwa mleka

URE: Nie zmienią się płatności za gaz dla gospodarstwach domowych w 2015 r.

% dla gazu zaazotowanego Ls. W przypadku odbiorców PGNiG - nabywających paliwa do dalszej odsprzedaży oraz odbiorców końcowych o rocznym zużyciu większym niż 25 mln m3 - spadek średnich cen wyniesie 4% dla gazu wysokometanowego i 1,4% dla gazu zaazotowanego. Natomiast stawki przedsiębiorstw sieciowych

Akcjonariusze Esotiq & Henderson zdecydują o skupie do 20% akcji 19 stycznia

osobom, które były zatrudnione w spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, 2) realizacji programu opcji menedżerskich, 3) umorzenia akcji własnych spółki i obniżenia kapitału zakładowego spółki, 4) dalszej odsprzedaży akcji własnych spółki, 5) wydania akcji własnych spółki w

KE nałożyła zobowiązania na Gazprom chroniące swobodny przepływ gazu w CEE

też zbiór przepisów dostosowanych do przyszłych zachowań Gazpromu. Zobowiązuje się w niej Gazprom do podjęcia pozytywnych działań na rzecz dalszej integracji rynków gazu w regionie i pomocy w tworzeniu prawdziwego wewnętrznego rynku energii w Europie. Dzięki temu klienci Gazpromu w Europie Środkowo

URE zatwierdziło niższe ceny dla klientów hurtowych PGNiG

Warszawa, 14.06.2016 (ISBnews) - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził nową niższą taryfę hurtową na paliwo gazowe dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), podała spółka. "Dla klientów hurtowych PGNiG (kupujących gaz do dalszej odsprzedaży lub odbiorców

Orange Polska zmienia zasady rozliczania przychodów od klientów IPTV

;Równocześnie Orange Polska planuje w dalszym ciągu rozwijać silne partnerstwo z platformą satelitarną nc+ i dosprzedawać pakiety nc+ dla klientów IPTV. Jeśli chodzi o ofertę telewizyjną w technologii DTH, to nie ulega ona zmianie. Nadal będzie oparta na odsprzedaży treści TV platformy satelitarnej nc+, a

Spółki celowe o raporcie NIK: Komercjalizacja badań w gestii jednostek naukowych

celowych, a ich jednostek macierzystych, gdyż to one są odpowiedzialne za dostarczenie wyników o potencjale wdrożeniowym. Wskazane jest także, aby 'decyzje o dalszym istnieniu lub o ewentualnej likwidacji (…) spółek' podejmować w oparciu o ocenę całego spektrum ich działalności oraz odpowiednio

AAA Auto spodziewa się wzrostu liczby klientów r/r do 200 tys. w 2019 r.

obsłużyła łącznie ok. 2,2 mln klientów zainteresowanych wykupem lub sprzedażą samochodu (liczba ta odnosi się do całej grupy, która prowadzi obecnie 46 salonów w Czechach, Polsce na Słowacji i na Węgrzech). "Liczba klientów, którzy dokonali u nas transakcji odsprzedaży lub kupna, najszybciej rośnie w

Pracodawcy RP: Nowelizacja ustawy o biokomponentach nie wyeliminuje wyłudzeń VAT

transakcji wewnątrzwspólnotowej taki podstawiony podatnik nie odprowadza należnego podatku VAT z tytułu dalszej odsprzedaży. "Rodzi się więc pytanie dlaczego projektodawca zdecydował się na takie rozwiązanie w przypadku, gdy forsowana propozycja nie uzdrowi rynku? Tym bardziej, że przepisy unijne

Akcjonariusze IMS zdecydowali o skupie akcji za łączną kwotę 6 mln zł

być: a) przeznaczone do nabycia dla pracowników lub osób, które były zatrudnione w spółce lub spółkach z grupy kapitałowej IMS przez okres co najmniej 3 lat, lub b) umorzone, lub c) przeznaczone do dalszej odsprzedaży lub d) przeznaczone na inny prawnie dopuszczalny cel wskazany przez zarząd spółki

Impexmetal zakończył buy-back, skupił akcje stanowiące 3,61% kapitału

średniej cenie 3,39 zł, tj. za łączną kwotę 24 441 082,53 zł (razem z prowizją maklerską)" – czytamy w komunikacie.  Zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia, nabyte akcje mogą być przeznaczone do dalszej odsprzedaży, do umorzenia lub na sfinansowanie przejęć. Wykorzystanie akcji na jeden

Orange Polska miało 2 mln zł straty netto, 71 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

) za I kw. 2019 roku wyniosła 643 mln zł i w ujęciu rocznym zmniejszyła się o 2,4%, ale z wyłączeniem zysków ze sprzedaży aktywów (niższych o 14 mln zł r/r) była prawie stabilna. Spadek marży bezpośredniej został niemal w całości zrównoważony przez dalszą optymalizację kosztów pośrednich. Niższa marża

10 mln zł kary dla PGNiG. Dostawca gazu nie wykonał części decyzji UOKiK

W grudniu 2013 r. UOKiK przyjął zobowiązanie PGNiG do usunięcia z umów sprzedaży gazu nieprawidłowych zastrzeżeń. Chodziło m.in. o klauzule, które ograniczały hurtowym i detalicznym odbiorcom możliwość zmniejszania zamawianej ilości gazu, a także dalszą jego odsprzedaż, uzależniając to od zgody

Prezes Sygnity: Aktualna wycena spółki jest bardzo mocno zaniżona

% kapitału za łącznie do 6,24 mln zł. Nabywanie akcji własnych w ramach programu może następować za cenę nie wyższą niż 100 zł. Akcje własne spółki mogą zostać nabyte w celu: ich umorzenia; finansowania transakcji inwestycyjnych spółki, w szczególności w celu dalszej odsprzedaży w procesach przejęcia i

Altus TFI nie zrezygnuje z konsolidacji rynku funduszy inwestycyjnych

Warszawa, 08.07.2015 (ISBnews) - Altus TFI chce uczestniczyć w dalszej konsolidacji rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce i wciąż posiada na to odpowiednie środki, poinformował prezes funduszu Piotr Osiecki. "Nadal chcemy uczestniczyć w konsolidacji rynku funduszy inwestycyjnych w

Haitong Bank podniósł wycenę Cyfrowego Polsatu do 30 zł, nadal rekomenduje kupuj

zatrzymania obecnych, a także jako przedmiot odsprzedaży dla innych dostawców płatnej telewizji" - czytamy w komunikacie poświęconym rekomendacji. W czasach, kiedy dobrej jakości technologia i infrastruktura telekomunikacyjna stają się dobrem ogólnie powszechnym, prawdziwym czynnikiem, który

Sygnity rozpoczyna program skupu akcji własnych o max. wartości 6,24 mln zł

nominalna nie przekracza 20% kapitału zakładowego. Akcje własne spółki mogą zostać nabyte w celu: ich umorzenia; finansowania transakcji inwestycyjnych spółki, w szczególności w celu dalszej odsprzedaży w procesach przejęcia i akwizycji; realizacji przyszłych systemów motywacyjnych, podano również

T-Mobile Polska zapowiada wchodzenie w kolejne obszary biznesowe w 2018 r.

będzie następstwem listu intencyjnego, umożliwi T-Mobile oferowanie klientom pełnego zakresu usług mobilnych i stacjonarnych. "Współpraca nie przewiduje prawa do dalszej odsprzedaży hurtowej oraz określa niektóre kluczowe elementy komercyjne, takie jak opłatę wstępną za dostęp do budynków

PGNiG: URE zatwierdziło zmianę hurtowej taryfy gazowej

, podała spółka. "Dla odbiorców obsługiwanych przez PGNiG (odbiorców hurtowych czyli takich, którzy kupują gaz do dalszej odsprzedaży oraz największych odbiorców końcowych o rocznym zużyciu większym niż 25 mln m3) średnia cena paliwa gazowego została obniżona średnio o 7,1% w przypadku gazu

Unified Factory rozpoczyna działalność na rynku amerykańskim

 on-premises), white label (odsprzedaż licencji) oraz integracji z kanałami e-commerce" - powiedział Okniński, cytowany w komunikacie. "Unified Factory, oferujący oprogramowanie z obszaru automatyzacji obsługi klienta, szuka możliwości dalszego rozwoju oraz wzrostu kapitalizacji

PGNiG: URE zatwierdziło nową hurtową taryfę, średnia obniżka cen gazu o 5%

oraz 4,9% dla gazu zaazotowanego. Taryfa obowiązuje wobec odbiorców obsługiwanych przez PGNiG SA. Są to odbiorcy hurtowi, czyli tacy, którzy kupują gaz do dalszej odsprzedaży, oraz najwięksi odbiorcy końcowi o rocznym zużyciu większym niż 25 mln m3. Nowa taryfa będzie obowiązywać do 31 grudnia 2015

Monnari rozpoczyna program skupu akcji własnych, wyda do 33,65 mln zł

komunikacie. Akcje własne nabywane będą za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku BPS, podano również. Akcje własne skupione w ramach programu mogą zostać: umorzone, przeznaczone do dalszej odsprzedaży, mogą być przedmiotem zastawu na zabezpieczenie zobowiązań zaciągniętych przez spółkę, ich własność

Orange Polska miało 91 mln zł zysku netto w III kw. 2018 r. wg MSSF15

kw. 2018 r. według MSSF15 (2 800 mln zł według MSR18 wobec 2 814 mln zł rok wcześniej). "Spadek przychodów ograniczony do zaledwie -0,5% r/r (zgodnie z MSR18), odzwierciedlający: dalszą wysoką dynamikę wzrostu przychodów z usług konwergentnych; poprawę w usługach niekonwergentnych dzięki

URE: Całkowita zainstalowana moc cieplna spadła do 54,26 GW w 2016 r.

ciepła oddanego do sieci (49,9%) była przedmiotem dalszego obrotu. W 2016 r. spośród 401 wytwórców ciepła biorących udział w badaniu tylko 30% wytwarzało ciepło w kogeneracji. Udział ciepła wytwarzanego w kogeneracji z produkcją energii elektrycznej w produkcji ciepła ogółem w 2016 r. wyniósł 61%, tj

URE zatwierdził nowe taryfy na paliwo gazowe dla PGNiG i PGNiG Obrót Detaliczny

Warszawa, 15.03.2016 (ISBnews) - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził nowe taryfy na paliwo gazowe dla PGNiG oraz PGNiG Obrót Detaliczny. Dla odbiorców hurtowych (kupujących gaz do dalszej odsprzedaży oraz odbiorców końcowych o rocznym zużyciu większym niż 25 mln m3) średnia cena

IMS przyjął program skupu do 1 mln akcji, w I transzy proponuje cenę 2,6 zł

zaopiniowaniu rady nadzorczej. "Celem programu jest nabycie przez spółkę nie więcej niż 1 000 000 akcji w celu: a) ich umorzenia, lub b) przeznaczenia do dalszej odsprzedaży, lub przeznaczenia na inny prawnie dopuszczalny cel wskazany przez zarząd spółki. [...] Program będzie trwał od dnia 26 września

ZUE zakończyło buy-back, skupiło 1,5% akcji

łącznej liczbie nie większej niż 381 217 akcji tj. ok. 1,66% kapitału zakładowego spółki i przeznaczenia na ten cel nie więcej niż 3 950 000 zł. "Akcje zostały nabyte przez spółkę poza zorganizowanym obrotem giełdowym, w celu dalszej odsprzedaży. Akcje były nabywane przez spółkę od pracowników

Co daje leasing konsumencki? Tańsze raty, brak problemów z ubezpieczeniem i serwisem, assistance. Ale są i wady

problem z jego odsprzedażą. Nie bez przyczyny mówi się, że kierowca cieszy się dwa razy: jak kupuje samochód i kiedy go… sprzedaje. Każdy, kto próbował kiedyś odsprzedać swój samochód, wie, jak jest to kłopotliwe. W przypadku leasingu nie mamy tego problemu: jeździmy samochodem w okresie trwania

Do programu rabatowego PGNiG zgłosiło się już 30 klientów

gaz do dalszej odsprzedaży oraz nabywających gaz bezpośrednio ze złóż. Pozostali klienci z portfela PGNiG od sierpnia 2014 r. są obsługiwani przez spółkę PGNiG Obrót Detaliczny. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju

Energetyczna koalicja portów. Kupujemy prąd razem z Gdańskiem i Gdynią

., Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. oraz na potrzeby dalszej odsprzedaży dla odbiorców energii działających na terenach portów" - poinformowały porty. Wspólny zakup 220 GWh energii ma skutkować niższą ceną niż w przypadku zakupu prądu przez każdy z portów osobno. Umowa ma obowiązywać

Midas wydłużył termin zawarcia umowy ze Sferią do końca marca 2015 roku

zawarcia umowy hurtowej, Sferia będzie sprzedawała w modelu hurtowym na rzecz Grupy Midas usługi wytworzone w sieci telekomunikacyjnej, a spółka będzie miała prawo do dalszej odsprzedaży takich usług. Midas, należący do telekomunikacyjnej grupy miliardera Zygmunta Solorza-Żaka, chce do końca roku

Kupiłeś podróbkę na zagranicznym portalu. Czy będziesz miał kłopoty?

nie powstydził tej oferty Czytaj też: Przesyłka z AliExpress. Jak kupować, żeby nie przepłacić? Celnicy nie sprawdzają każdej przychodzącej paczki, otwierają je losowo. Interesują ich przede wszystkim przesyłki zawierające dużą ilość towaru, bo wtedy w grę wchodzi dalsza ich odsprzedaż, jak również

Benefit Systems chce przeznaczać min. 50% zysku na skup akcji w latach 2016-2019

złożonej akcjonariuszom spółki za pośrednictwem domu maklerskiego, podano także. "Skupione akcje własne mogą być przeznaczone do umorzenia na podstawie odrębnej uchwały walnego zgromadzenia bądź do dalszej odsprzedaży, wymiany lub też na inny cel określony uchwałą zarządu" - czytamy dalej

Przegląd prasy

--Mordasewicz: Podatek od sieci oznacza spadek wynagrodzeń, podatków i składek ZUS --Twan Steenweg został prezesem PS Trade Trans z grupy PKP Cargo --MLP Group planuje inwestycje BTS w celu dalszej odsprzedaży --Ciech nadal pracuje nad zwiększeniem efektywności działania --GDDKiA ogłosiła przetarg na

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, poinformowała spółka.  Źródło: ISBnews  Unified Factory, Netia: Unified Factory rozpoczął negocjacje z Netią w sprawie zawarcia umowy na wdrożenie platformy contact center hostowanej przez Netię, przeznaczonej do dalszej odsprzedaży aktualnym i przyszłym klientom Netii, podała spółka

Elżanowski: Obniżka cen w taryfach PGNiG równoważy interesy rynku i spółki

nabywających paliwa do dalszej odsprzedaży oraz odbiorców końcowych o rocznym zużyciu przekraczającym 25 mln m 3 będzie obowiązywała przez 4 miesiące, tj. do końca kwietnia 2015 roku. Taryfa dla odbiorców detalicznych zatwierdzona została na okres do 31 grudnia 2015 r. PGNiG jest obecne na warszawskiej

PGNiG obniża ceny gazu o 4% dla klientów hurtowych, o 0,8-1,8% dla detalicznych

. Dotychczas PGNiG Obrót Detaliczny korzystał z taryfy PGNiG SA, natomiast po wprowadzeniu nowych taryf każda ze spółek będzie dokonywać rozliczeń w oparciu o własne zasady rozliczeń oraz ceny i stawki opłat. "Taryfa PGNiG mająca zastosowanie do przedsiębiorstw nabywających paliwa do dalszej

Przegląd informacji ze spółek

grudnia ub. roku, podał bank.  Tower Investments przyjął program skupu do 100 tys. w pełni pokrytych zdematerializowanych akcji własnych, podała spółka. Celem skupu jest dalsza odsprzedaż akcji. Zarząd PKP Cargo zdecydował o dokonaniu odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składników zbędnego

Zysk netto PMPG Polskie Media wzrósł r/r do 7,99 mln zł w 2016 r.

upoważniło zarząd spółki do skupu akcji celem ich odsprzedaży do funduszy. PMPG Polskie Media jest perspektywiczną spółką generującą dobre wyniki finansowe, która w dalszym ciągu jest bardzo atrakcyjna wskaźnikowo. Skup będzie prowadzony w transzach, wkrótce powinna ruszyć pierwsza z nich"

Kredyt Inkaso: Nowa cena w wezwaniu Waterland to duży upside dla akcjonariuszy

chciał wykorzystać KI jako platformę do dalszego lewarowania, poinformował prezes Kredyt Inkaso Paweł Szewczyk. "Cieszymy się, że Waterland zdecydował się podwyższyć cenę do 25 zł za akcję, bo to stwarza jeszcze większe szanse powodzenia wezwania. Zakładam, że podwyższenie ceny to reakcja na

Uważaj przy zakupie używanego auta z Niemiec. Jak nie dać się nabrać na kruczki w umowie?

roszczenia z tytułu gwarancji nie chciał uznać sprzedawca. Twierdził on bowiem, że umowa została zawarta między dwoma przedsiębiorcami, a konsument kupił samochód w celu jego dalszej odsprzedaży. Polski konsument utrzymywał, że auto nabył jako osoba fizyczna i na własny użytek. Jednak w formularzu umowy

PCM liczy na dostawy 4,5 tys. samochodów do korporacji i 5 tys. do MSP w 2015 r.

odsprzedaży poleasingowych aut. Coraz więcej pojazdów sprzedajemy w detalu i to przynosi już efekty. Ten trend powinien zostać zachowany, zwłaszcza, że w Warszawie otworzyliśmy kolejny duży punkt sprzedaży" - wskazał Kizielewicz. Jak podano w informacji, receptą na spadającą niezależnie od spółki

Przegląd informacji ze spółek

dalszej poprawy rentowności działalności w kolejnych kwartałach, podała spółka.  Firma Oponiarska Dębica zawarła z Goodyear Dunlop Tires Operations ramowe umowy sprzedaży oraz  odsprzedaży, które zmieniają dotychczasowy model współpracy pomiędzy spółką a Grupą Goodyear. Zmiana powinna mieć

Przegląd informacji ze spółek

planuje realizację budynków w systemie BTS (build to suit) poza aktualnie prowadzonymi parkami magazynowymi w celu dalszej odsprzedaży, poinformował dyrektor generalny i wiceprezes MLP Group Radosław T. Krochta. Ciech kontynuuje realizację przyjętej strategii, czego efektem są dobre wyniki I półrocza

Przegląd prasy

. roku, podał bank.  --Tower Investments przyjął program skupu do 100 tys. w pełni pokrytych zdematerializowanych akcji własnych, podała spółka. Celem skupu jest dalsza odsprzedaż akcji. --Zarząd PKP Cargo zdecydował o dokonaniu odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składników zbędnego taboru

Przegląd informacji ze spółek

kwota wynagrodzenia to 91,94 mln zł netto, podało BBI. Unified Factory rozpoczął negocjacje z Netią w sprawie zawarcia umowy na wdrożenie platformy contact center hostowanej przez Netię, przeznaczonej do dalszej odsprzedaży aktualnym i przyszłym klientom Netii, podała spółka. Umowa ma określać

Sankcje UE wobec Rosji będą przedłużone

Unia Europejska nałożyła na Rosję łącznie trzy rodzaje sankcji. Pierwsze to restrykcje wobec anektowanego Krymu (zakaz inwestycji, handlu, współpracy firm turystycznych), które w zeszłym tygodniu przedłużono do czerwca 2017 r. Z kolei we wrześniu Unia musi podjąć decyzję co do dalszego

Przegląd informacji ze spółek

-handlowej Kopeksu po podziale spółki, poinformował prezes Mirosław Bendzera. Ferrum zakończyło program skupu akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży, poinformowała spółka. W ramach programu skupiono 93 185 akcje po średniej cenie 10,25 zł za sztukę, podano także. Famur planuje

KNF: Opcje walutowe o połowę lżejsze

zdaniem zdecydowana większość firm korzystała z opcji prawidłowo, czyli zabezpieczała się przed dalszym umocnieniem złotego. U nich negatywną wycenę instrumentów pochodnych równoważą wyższe, po przeliczeniu na złote, przychody z eksportu. W zdecydowanie trudniejszej sytuacji znajdują się przedsiębiorcy

Cormay chce odzyskać władzę w Orphee, później nowa strategia i emisja akcji

- doprowadzenie przejęcia do końca lub odsprzedaż pakietu. "Nie możemy zostać w tej spółce na 50%. W grudniu spodziewamy się wyroku sądu arbitrażowego, który zdeterminuje sytuację, ale niekoniecznie zamknie sprawę. Nie wykluczam dalszych rozmów z pozostałymi udziałowcami. Wydaje się, że głównym problemem

Przegląd informacji ze spółek

"kupuj" i ceny docelowej 136,6 zł, wynika z raportu datowanego na 11 czerwca. Akcjonariusze Alchemii zdecydowali o upoważnieniu zarządu do przeprowadzenia skupu akcji spółki w celu umorzenia lub odsprzedaży za maksymalnie 100 mln zł i o niewypłacaniu dywidendy, wynika z uchwał zwyczajnego

Przegląd prasy

. --Zysk netto Emperii wzrósł r/r do 30,5 mln zł w 2014 r. --MNI obejmie akcje Hyperiona za 68 mln zł, celem dalsza odsprzedaż --Zysk netto Banku Millennium 162,6 mln zł w I kw. 2015 r., konsensus: 150 mln zł --PMPG: Kamil Durczok żąda 7 mln zł zadośćuczynienia od AWR Wprost --Zysk netto Voxel wzrósł r

Przegląd informacji ze spółek

programie skupu własnych akcji, stanowiących do 20% kapitału zakładowego, w celu ich dalszej odsprzedaży, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 1 marca. Skarb Państwa - Ministerstwo Finansów podpisało z Sygnity umowę na "Zakup usług dla Systemu e-Podatki i jego komponentów, a także

Na warszawskim parkiecie bez OFE może hulać wiatr?

chcą nadal płacić za akcję więcej, niż wynika z ich wyceny, upatrują w perspektywie odsprzedaży pakietu akcji posiadanego przez skarb państwa. Obecnie rząd ma kontrolny pakiet głosów na walnym giełdy i może pokusić się o dalszą jej prywatyzację. A w takim przypadku, jak uczą międzynarodowe

Kto nie walczy nie wygrywa - zwrot VAT z faktur od nieuczciwego kontrahenta jest możliwy

z dnia 11 lutego 2015r., sygn. akt III SA/Wa 1701/14 opisano następującą sytuację:Podatnik dokonał nabyć artykułów spożywczych i przemysłowych celem ich dalszej odsprzedaży. W toku kontroli skarbowej UKS ustalił, że podmiot, od którego podatnik dokonał nabyć jest tzw. "znikającym

Przegląd informacji ze spółek

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził nowe taryfy na paliwo gazowe dla PGNiG oraz PGNiG Obrót Detaliczny. Dla odbiorców hurtowych (kupujących gaz do dalszej odsprzedaży oraz odbiorców końcowych o rocznym zużyciu większym niż 25 mln m3) średnia cena paliwa gazowego została

Kupujesz mieszkanie? Sprawdź, czy warto się z tym spieszyć

;dziurę w ziemi". Byli tacy, którzy zarabiali krocie na odsprzedaży mieszkań w budowie - im była bardziej zaawansowana, tym odstępne było wyższe. Na szczęście to już historia. Wybuch kryzysu finansowego pod koniec 2008 r., który zmusił banki do przykręcania śruby kredytowej, zastał wiele firm z

GE Money Bank i BPH są o krok od fuzji

inwestorom możliwości odsprzedaży akcji BPH. Amerykanie kupili jedynie od włoskiego UniCredit pakiet 100 proc. udziałów w spółce HoldCO77, do której wcześniej Włosi wnieśli swoje akcje BPH. Dzięki przejęciu HoldCO77 amerykańska grupa pośrednio stała się właścicielem 65,9 proc. akcji BPH. Była to finalna

UOKiK nie zawsze ma rację?

) wpisał maksymalną wysokość rabatu do dalszej odsprzedaży. Mało tego, inicjator porozumienia, czyli Gamrat, przewidział sankcje za nieprzestrzeganie wyznaczonego limitu. UOKiK uznał, że to nic innego, jak ustalenie ceny minimalnej produktu, poniżej której nie mogli zejść sprzedawcy. A ponieważ nie mogli

Deweloper kontra mieszkańcy. "Nie chcemy zamurowywać okien"

zmiany w projektach. Świadczą one o tym, że właściciel traktuje inwestycję tylko komercyjnie i przygotowuje ją do dalszej odsprzedaży. Naszą wspólnotę niepokoi podjęcie robót na części wspólnej z naszą nieruchomością. Tego typu roboty grożą zawaleniem naszej kamienicy, która jest posadowiona w części na

Czarna strona Diesla. Kierowcy nabici w podatki i ekologię

, tańsze paliwo i wyższą cenę przy odsprzedaży". Taka pomyślało i zrobiło 11 mln brytyjskich kierowców i miliony kierowców w innych krajach, którzy z aut benzynowych przesiedli się na wysokoprężne. Wielu z nich wkrótce pożałuje tej decyzji. Porozmawiajmy, jak oddychać po ludzku. Zapraszamy na debatę

Giełda krok w krok za światem

- przesądziła o poniedziałkowym odreagowaniu na GPW. Było ono jednak słabsze, niż można się było spodziewać, potwierdzając ciężki uraz psychiczny większości inwestorów po piątkowym tąpnięciu notowań. Ci z portfelami wypełnionymi akcjami powstrzymywali się wczoraj, co zrozumiałe, od odsprzedaży mocno

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Electronics Polska sprzeda emitentowi do dalszej odsprzedaży Monitory Samsung LFD oraz telewizję hotelową o wartości 65.292.010,00 zł. Transakcja zostanie zrealizowana nie później niż do dnia 28 listopada 2014 roku" – czytamy w komunikacie. Źródło: ISBnews   Grupa AB: Chce wykorzystać

France Telecom kupuje TP SA

Orange. Dalsze negocjacje z Francuzami dotyczyły nie tylko ceny, ale i pakietu socjalnego, i uczestniczyły w nich związki zawodowe. Wiadomo już, że w umowie sprzedaży będzie klauzula uniemożliwiająca wycofanie przez określony czas TP SA z giełdy. Pieniądze od inwestora wpłynęłyby do budżetu w ciągu