dalszego przeznaczenia

Akcjonariusze Radpolu zdecydują 17 sierpnia o niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 22.07.2020 (ISBnews) - Zwyczajne walne zgromadzenie Radpolu, zwołane na 17 sierpnia 2020 r., zdecyduje o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. w kwocie 4 587 262,32 zł w całości na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał. "Mając na względzie obecną sytuację związaną z pandemią

Grupa WP rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

Warszawa, 26.05.2020 (ISBnews) - Zarząd Wirtualna Polska Holding rekomenduje przeznaczenie całego zysku netto za rok 2019 w kwocie 8 879 024,47 zł na kapitał zapasowy, podała spółka. "Zarząd spółki, rekomendując przeznaczenie na kapitał zapasowy całego zysku za rok 2019 i w konsekwencji

Aplisens zarekomendował wypłatę 0,25 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 rok

Warszawa, 05.05.2020 (ISBnews) - Aplisens zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 2,98 mln zł z zysku za 2019 rok na wypłatę dywidendy, co daje 0,25 zł na jedną akcję, podała spółka. "Zarząd Apliksens [...] podjął uchwałę o rekomendowaniu zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki 

Akcjonariusze GPM Vindexus zdecydowali o 0,3 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

Warszawa, 01.07.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Giełdy Praw Majątkowych Vindexus zdecydowali o przeznaczeniu 3,78 mln zł z zysku netto za 2018 na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,3 zł na akcję, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy podjęło uchwałę nr 10 w

Maxcom rekomenduje 2 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 i lata ubiegłe

Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - Zarząd Maxcom zdecydował o zarekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenie 5,4 mln zł z zysku netto za 2019 rok na dywidendę oraz z lat ubiegłych, co oznacza wypłatę w wysokości 2 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd Maxcom SA […] mając na uwadze

Cyfrowy Polsat rekomenduje wypłatę 1 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat rekomenduje przeznaczenie na dywidendę łącznie 639,546 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd rekomenduje walnemu zgromadzeniu: - przeznaczenie całości zysku netto spółki za rok obrotowy 2019 w

Akcjonariusze Vindexusa zdecydowali o wypłacie 0,25 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 19.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Giełdy Praw Majątkowych Vindexus zdecydowali o przeznaczeniu 2,9 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,25 zł na akcję z zysku za 2017 r., wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia. W ubiegłym roku akcjonariusze Giełdy Praw

Wittchen rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 rok

proponuje walnemu zgromadzeniu przeznaczenie do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy 30-70% skonsolidowanego zysku netto przeznaczonego do podziału, osiągniętego za dany rok obrotowy, jednakże polityka ta obowiązuje przy uwzględnieniu szeregu różnych czynników dotyczących spółki, jej grupy

Grupa PZU: Obietnica dotycząca rosnących dywidend 'pozostaje realna'

. W maju br. akcjonariusze PZU zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 2 417 864 400 zł, co oznacza wypłatę w wysokości 2,8 zł na jedną akcję. W czerwcu ub.r. akcjonariusze PZU zdecydowali o przeznaczeniu 2 158,81 mln zł z zysku za 2017 rok na dywidendę, tj. wypłatę w wysokości 2,5 zł na akcję

ZWZ Medicalgorithmics zdecyduje 2 VIII o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

; Rekomendując przeznaczenie całości zysku za rok 2019 na kapitał zapasowy, zarząd Medicalgorithmics S.A. uwzględnił przede wszystkim potrzeby kapitałowe spółki Medicalgorithmics S.A. oraz grupy kapitałowej Medicalgorthmics, wynikające z trwającej pandemii COVID-19, która może jeszcze przejściowo wpływać

Konsorcjum Stali chce rekomendować niewypłacanie dywidendy za 2018 i 2019 r.

Warszawa, 02.11.2018 (ISBnews) - Zarząd Konsorcjum Stali zamierza wnioskować do walnego zgromadzenia akcjonariuszy o przeznaczenie całości wypracowanych zysków za lata obrotowe 2018 i 2019 na kapitał zapasowy, podała spółka, prezentując politykę w sprawie podziału zysku. "W ocenie zarządu

Cyfrowy Polsat rekomenduje wypłatę 0,93 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 28.05.2019 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat rekomenduje przeznaczenie na dywidendę łącznie 594,777 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,93 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd rekomenduje walnemu zgromadzeniu: - przeznaczenie całości zysku netto spółki za rok obrotowy 2018 w

Rząd planuje zasilenie PLK i Funduszu Dróg Samorządowych dodatk. środkami

Warszawa, 14.08.2020 (ISBnews) - Rząd planuje nowelizację ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, by umożliwić przekazanie środków PLK SA, z przeznaczeniem na inwestycje kapitałowe oraz budowę i modernizacją przystanków kolejowych, a także Funduszu Dróg

OT Logistics rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2016 r.

Warszawa, 29.05.2017 (ISBnews) - OT Logistics rekomenduje przeznaczenie całego zysku za 2016 r. na kapitał zapasowy, podała spółka. "Zarząd OT Logistics informuje, że biorąc pod uwagę przyszłe plany inwestycyjne i umożliwienie dalszego rozwoju grupy kapitałowej OT Logistics podjął uchwałę

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka. OT Logistics podpisał dokumentację wdrażającą (z zastrzeżeniem warunków wejścia w życie) uzgodnione kluczowe warunki dalszej współpracy grupy z głównymi wierzycielami finansowymi, podała spółka. Zwyczajne zgromadzenie wspólników Frozen District zdecydowało o przeznaczeniu 14 mln zł na

PBKM rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 r.

Warszawa, 13.07.2020 (ISBnews) - Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) podjął decyzję o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia całości kwoty zysku netto wypracowanego w 2019 roku na kapitał zapasowy, podała spółka. "Rekomendacja zarządu spółki w powyższym kształcie

Przegląd informacji ze spółek

LPP odnotowało 40 mln zł skonsolidowanej straty operacyjnej w II kw. 2020/2021 obejmującym okres od maja do lipca 2020 r., przy 2 100 mln zł przychodów (spadek o 10% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane. Akcjonariusze Develii zdecydują o przeznaczeniu 144,96 mln zł z części zysku

Asseco Poland przeznaczy m.in. 1 mln zł na wsparcie sektora zdrowia

Warszawa, 24.03.2020 (ISBnews) - Zarząd Asseco Poland podjął decyzję o przeznaczeniu m.in. 1 mln zł na wsparcie sektora zdrowia w Polsce w związku z koronawirusem, poinformował prezes Adam Góral. "Zarząd Asseco podjął decyzję o przeznaczeniu 1 mln zł na wsparcie sektora zdrowia. Działamy

GPM Vindexus rekomenduje wypłatę 0,3 zł dywidendy na akcję 

. roku akcjonariusze GPM Vindexus zdecydowali o przeznaczeniu 2,9 mln zł na dywidendę, tj. wypłatę w wysokości 0,25 zł na akcję z zysku za 2017 r. Rok wcześniej akcjonariusze spółki zdecydowali o przeznaczeniu 2,32 mln zł na dywidendę, co oznaczało wypłatę w wysokości 0,2 zł na akcję. Polityka 

GPM Vindexus zarekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2018 r. 

przekazanie części zysku netto za rok 2018 na wypłatę dywidendy, w pozostałym zakresie pozostawienie wypracowanych zysków w spółce" - napisał Kuchno w liście do akcjonariuszy.  W czerwcu ub. roku akcjonariusze GPM Vindexus zdecydowali o przeznaczeniu 2,9 mln zł na dywidendę, tj. wypłatę w

Akcjonariusze PBKM zdecydują 18 sierpnia o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Bank Komórek Macierzystych (...) po rozpatrzeniu wniosku zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r. i opinii rady nadzorczej w tym zakresie, uchwala co następuje: - Zysk netto osiągnięty przez spółkę w roku obrotowym od 1

Akcjonariusze GPM Vindexus zdecydują 6 lipca o 0,1 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 09.06.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Giełdy Praw Majątkowych Vindexus zdecydują o wypłacie dywidendy wysokości 1,16 mln zł tj. 0,1 zł na akcję z zysku za 2019 rok, wynika z projektów uchwał na walne, zaplanowane na 6 lipca.  ZWZ zdecyduje o przeznaczeniu zysku

Bank Pekao chce przeznaczyć na dywidendę min. 90% zysku za 2018 r.

obszarach. Z zysku za 2018 rok bank zamierza przeznaczyć na dywidendę min. 90% zysku, podał bank.  "Propozycja podziału zysku, pozytywnie oceniona przez radę nadzorczą Banku Pekao, zakłada:   - przeznaczenie na dywidendę co najmniej 90% zysku banku za rok 2018; dodatkowo, jeżeli

Strategia Aplisens zakłada przeznaczanie min. 25% rocznych zysków na dywidendy

dywidendowej na poziomie nie niższym niż 25% osiąganych zysków netto Aplisens S.A. oraz nie wyklucza dalszych skupów akcji własnych" - czytamy w komunikacie. W 2019 r. akcjonariusze Aplisensu zdecydowali o przeznaczeniu 4,41 mln zł z zysku netto za 2018 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 0,35 zł na akcję

Akcjonariusze Maxcom zdecydują 14 VI o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 18.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Maxcom zdecydują o przeznaczeniu kwoty 2,7 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 14 czerwca. "Zarząd spółki proponuje przeznaczenie części zysku netto spółki w

PZU rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

, ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku netto PZU za rok obrotowy 2019 podejmie ZWZ spółki. W maju ub. r. akcjonariusze PZU zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 2 417 864 400 zł, tj. wypłatę w wysokości 2,8 zł na jedną akcję.  Grupa PZU jest największą instytucją finansową w

Huty do redukcji

Chociaż w ubiegłym roku zatrudnienie w hutnictwie obniżyło się o kolejne 2,1 tys. pracowników, konieczna jest dalsza redukcja. Związkowcy uważają, że nie będzie to proste, bo pomoc publiczna przeznaczona na restrukturyzację zatrudnienia kończy się w tym roku. Pracodawcy nie podzielają ich obaw

Celon Pharma rekomenduje 0,24 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r.

Warszawa, 22.03.2019 (ISBnews) - Zarząd Celon Pharma podjął decyzję o zarekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia 10,8 mln zł z zysku netto za 2018 r., wynoszącego 29,7 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,24 zł na akcję, podała spółka. Kwota 18,9 mln zł ma zostać

Celon Pharma rekomenduje wypłatę 0,17 zł na akcję dywidendy za 2017 r.

Warszawa, 07.05.2018 (ISBnews) - Celon Pharma rekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu przeznaczenie 7,65 mln zł z zysku za 2017 r. na wypłatę dywidendy, co daje 0,17 zł na akcję, podała spółka. „Zarząd podjął uchwałę o zarekomendowaniu przeznaczenia wypracowanego zysku netto za

PKO BP: Rekomendowana dywidenda z zysku za 2018 r. wyniesie 1,33 zł na akcję

; - czytamy w komunikacie. Bank podał dziś wcześniej, że zarząd zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia 1 662,5 mln zł z zysku netto na dywidendę, na kapitał rezerwowy - kwotę 5,15 mln zł. Zarząd zaproponował, aby część zysku w kwocie 1 667,65 mln zł pozostała niepodzielona. "

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Master Pharm zdecydowali o przeznaczeniu całości zysku netto za 2019 rok w kwocie 9,63 mln zł, na kapitał zapasowy, wynika z uchwały walnego zgromadzenia. Akcjonariusze Comarchu zdecydowali o przeznaczeniu 12,2 mln zł z zysku netto za 2019 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w

Aplisens przewiduje buy-back o wartości do 11 mln zł w IV kwartale 2019

prasowej. Jak wyjaśnił, kwota do 8 mln zł przeznaczona jest na zakup akcji własnych w celu ich umorzenia, a kolejne 3 mln zł z przeznaczeniem na system motywacyjny. "W tym drugim przypadku, biorąc pod uwagę obecną cenę akcji, wydamy zapewne nieco mniej" - dodał. Prezes zapowiedział również

BBI Development przeprowadzi przegląd opcji dla projektu 'Małe Błonia'

ewentualnej zmiany przeznaczenia gruntów będących własnością PD10 i ich zagospodarowania pod inwestycje handlowo-usługowe" - czytamy w komunikacie. Dotychczasowa realizacja powyższych założeń nie doprowadziła jednak do osiągnięcia przez PD10 przychodów, które pozwoliłyby poprawić wynik finansowy spółki

Akcjonariusze Vindexusa zdecydowali o wypłącie 0,2 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 14.06.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Giełdy Praw Majątkowych Vindexus zdecydowali o przeznaczeniu 2,32 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,2 zł na akcję, wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Giełda Praw

Akcjonariusze Vistuli zdecydują 27 VI o niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 30.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Vistuli zdecydują o przeznaczeniu zysku za 2017 r. na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia, zwołanego na 27 czerwca. "Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia, że zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym spółki

Master Pharm zakończył przegląd opcji strategicznych

właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r. (ISBnews)  

Akcjonariusze GPM Vindexus zdecydują 28 VI o wypłacie 0,3 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 03.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Giełdy Praw Majątkowych Vindexus zdecydują 28 czerwca o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 3,48 mln zł, co da wypłatę w wysokości 0,3 zł na akcję, wynika z projektów uchwał.  "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Giełda Praw

KGHM rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

-CoV-2" - czytamy dalej. W czerwcu ub.r. akcjonariusze KGHM Polska Miedź zdecydowali o przeznaczeniu całego zysku za 2018 r. na kapitał zapasowy. KGHM Polska Miedź odnotował 1 421 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 1 657 mln zł

Akcjonariusze Banku Millennium zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2018 r. 

Warszawa, 25.03.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Banku Millennium zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2018 rok częściowo na pokrycie efektu wdrożenia Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 9 oraz na kapitał rezerwowy, wynika z podjętych uchwał.  "

Akcjonariusze VRG zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 r.

projekcie. Wcześniej podawano, że zgodnie z realizowanym przez zarząd planem rozwoju spółki, przeznaczenie zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018 w całości na kapitał zapasowy ma na celu umożliwienie finansowania dalszej zrównoważonej rozbudowy sieci dystrybucji detalicznej

Akcjonariusze Monnari zdecydują 25 maja o niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 30.04.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Monnari Trade zdecydują o przeznaczeniu zysku za 2017 r. w wysokości 6,36 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 25 maja. "W związku z planami dalszego rozwoju organicznego tj. zwiększenia

Amica przekazała 200 tys. zł jednoprofilowemu szpitalowi zakaźnemu w Poznaniu

decyzja o przeznaczeniu dodatkowych 200 tys. zł na działalność szpitala, który jest obecnie właściwą lecznicą zakaźną walczącą z epidemią koronawirusa w naszym regionie" - powiedział prezes Grupy Amica Jacek Rutkowski, cytowany w komunikacie. Grupa Amica przekazała wcześniej środki finansowe

Akcjonariusze Kruka zdecydują 25 VI o 5 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Kruka zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 25 czerwca br. o przeznaczeniu 94,65 mln zł z kapitału zapasowego na dywidendę w wysokości 5 zł na akcję, wynika z projektów uchwał. "Walne zgromadzenie postanawia wypłacić dywidendę dla

Akcjonariusze VRG zdecydują 17 VI o niewypłacaniu dywidendy

" - czytamy w projekcie. Zgodnie z realizowanym przez zarząd planem rozwoju spółki, propozycja przeznaczenia zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018 w całości na kapitał zapasowy ma na celu umożliwienie finansowania dalszej zrównoważonej rozbudowy sieci dystrybucji

Akcjonariusze Santander BP zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

31 grudnia 2019 r. Z zalecenia Komisji wynika, że na dzień 31 grudnia 2019 r., Bank spełniał kryteria do przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy do 50% zysku wypracowanego w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. W piśmie z dnia 26 marca 2020 r. Komisja wskazała, iż mając

CDRL rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 r.

przedstawionego w dniu 24 marca 2020 r. dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019 i postanowiła zarekomendować zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu przeznaczenie zysku netto za 2019 rok w kwocie 15 011 935,14 zł w całości na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie. Powyższy wniosek

Akcjonariusze GPM Vindexus zdecydują 19 VI o wypłacie 0,25 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 24.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Giełdy Praw Majątkowych Vindexus zdecydują 19 czerwca o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 2,88 mln zł, co da wypłatę w wysokości 0,25 zł na akcję, wynika z projektów uchwał.  "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Giełda Praw

Akcjonariusze Pepeesu zdecydują 11 maja o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r. 

Warszawa, 13.04.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego Pepees zadecydują o przeznaczeniu zysku netto wypracowanego w 2017 r. w całości na kapitał rezerwowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zaplanowane na 11 maja.  "Postanawia się zysk za

Soho Development planuje przeznaczyć ok. 24 mln zł na skup akcji własnych

zbieżne z uchwałą walnego zgromadzenia spółki o przeznaczeniu zysku za poprzedni rok obrotowy na kapitał rezerwowy służący sfinansowaniu skupu akcji własnych, zaznaczono. "Zarząd podtrzymuje również wolę dalszej realizacji strategii dystrybucji środków do akcjonariuszy w formie skupów akcji

IMS rozpocznie 20 lutego skup akcji własnych z program do 1 mln szt.

łączną kwotę do 2,5 mln zł wraz z kosztami nabycia.  "Celem programu skupu akcji jest nabycie przez spółkę nie więcej niż 1 000 000  akcji własnych w celu ich: - umorzenia, lub - przeznaczenia do dalszej odsprzedaży, lub - przeznaczenia na inny prawnie dopuszczalny cel wskazany przez

Przegląd informacji ze spółek

związanego z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 oraz ograniczeniami wprowadzonymi przez rząd podjął decyzję o zmianie terminu zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki na 16 czerwca 2020 r. podała spółka. Z projektów uchwał wynika, że akcjonariusze mają m.in. zdecydować o przeznaczeniu na dywidendę łącznie 38,4

Master Pharm rozpoczął przegląd opcji strategicznych

specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r. (ISBnews)  

Przegląd informacji ze spółek

Inter Cars odnotował 26,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 50,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Akcjonariusze Solar Company zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. na kapitał

Sejm skierował nowelę wprowadzającą zerową stawkę akcyzy na CNG i LNG do komisji

wiele udogodnień i uproszczeń m.in. papierowy dokument dostawy stosowany przy przemieszczaniu poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie

Przegląd informacji ze spółek

zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji własnych po cenie 40 zł za sztukę i za maksymalnie łącznie 16,5 mln zł (razem z kosztami nabycia), podała spółka. Akcjonariusze CEZ zdecydowali o przeznaczeniu 18,29 mld CZK z zysku netto za 2019 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 34 CZK na akcję

NWZ CCC zdecydowało o emisji nowych akcji po cenie nie niższej niż 30 zł/szt.

oraz brakiem możliwości przewidzenia przez zarząd jej dalszej ewolucji i wpływu na sytuację gospodarczą, zarówno sytuację spółki, jak i sytuację ogólną, mogłoby być okresem zbyt długim w kontekście zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb płynnościowych spółki. "Zamiarem spółki jest przeznaczenie

Akcjonariusze Vindexusa zdecydowali o 0,15 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 29.06.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Giełdy Praw Majątkowych Vindexus zdecydowali o przeznaczeniu 1,74 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,15 zł na akcję, wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Giełda Praw

Mabion planuje emisję do 1 907 281 akcji bez prawa poboru

. Celem planowanej emisji jest pozyskanie dodatkowego finansowania z przeznaczeniem na kapitał obrotowy spółki, a w szczególności na przyspieszenie prowadzonego rozwoju produktu leczniczego MabionCD20 oraz osiągnięcie założonych kamieni milowych zmierzających do złożenia w możliwie najkrótszym terminie

Akcjonariusze Vindexusa zdecydowali o 0,1 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 01.06.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Giełdy Praw Majątkowych Vindexus zdecydowali o przeznaczeniu 1,16 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,1 zł na akcję, wynika uchwał walnego. "Zwyczajne walne zgromadzenie (...) postanawia zysk netto za rok 2014 wynoszący 5

Przegląd informacji ze spółek

stworzone przez dyrektywę PSD2. Archicom podjął uchwałę w sprawie zawieszenia polityki dywidendowej w zakresie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019, podała spółka. W związku z tym rekomenduje przeznaczenie 44,6 mln zł (tj. kwoty odpowiadającej zyskowi netto w kwocie 61,03 mln zł pomniejszonemu o

Przegląd informacji ze spółek

;Digital, który częściowo sfinansował produkcję gry. Akcjonariusze Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) zdecydują podczas walnego zgromadzenia spółki, zwołanego na 24 czerwca, o przeznaczeniu 520,05 mln zł z zysku netto za 2019 rok na wypłatę dywidendy, co oznacza 0,09 zł na każdą

Akcje Gaming Factory zadebiutowały na GPW

projektów jest jednym z naszych głównych założeń. Szacujemy, że bezpośrednie koszty produkcji większości gier finansowanych ze środków z emisji, będą zawierały się w przedziale ok. 100-500 tys. zł, nie wykluczamy także przeznaczenia części środków z emisji na pojedyncze projekty o wyższych kosztach

Akcjonariusze Ursusa zdecydują 27 VIII m.in. o dalszym istnieniu spółki

Warszawa, 03.08.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Ursusa w restrukturyzacji zdecydują podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 27 sierpnia m.in. o dalszym istnieniu spółki oraz o pokryciu straty netto za 2019 r., w wysokości 74,61 mln zł, z zysków z lat przyszłych, podano w projektach

ABC Data zdecydowało o niewypłacaniu dywidendy i 5 mln zł na buy-back

Warszawa, 29.06.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze ABC Data zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy oraz o przeznaczeniu 5 mln zł z zysku za 2016 r. na buy-back, jak również o wydzieleniu z kapitału zapasowego 20 mln zł na kapitał rezerwowy celem finansowania wypłat zaliczkowych dywidend, podała spółka

MFPR planuje dalsze zwiększanie Funduszu Pożyczkowego

przejdą ocenę u pośredników finansowych - część pośredników już złożyło w BGK wnioski o zwiększenie dostępnych kwot. Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak zapowiedziała kolejne zwiększenia budżetu, z przeznaczeniem również na nowe nabory wniosków, aby więcej firm mogło skorzystać z tego atrakcyjnego

LW Bogdanka proponuje zmianę w wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy

Warszawa, 10.06.2015 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka proponuje przeznaczyć kwotę 102 mln zł z zysku netto za 2014 na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, podała spółka.  "Zarząd wnioskuje, aby zwyczajne walne zgromadzenie (...) utworzyło kapitał

Uniserv-Piecbud nie planuje dywidend w najbliższych 2 latach

zarząd emitenta zamierza wnioskować o niewypłacanie dywidendy i o przeznaczenie środków finansowych na finansowanie bieżących i przyszłych projektów oraz zabezpieczenie płynności w celu realizowania rozwoju działalności i zwiększania wartości grupy kapitałowej. W kolejnych latach obrotowych zarząd

OFE PZU 'Złota Jesień' chce, by dywidenda Grupy Kęty wyniosła 170,17 mln zł

. Proponowany poziom dywidendy nie spowoduje uszczerbku w sytuacji finansowej spółki i powoli na jej dalszy rozwój" – czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały. Wcześniej Grupa Kęty podała, że jej zarząd rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie 125,73 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendę

Przegląd informacji ze spółek

, przyszłych inwestycji i zakładanych przychodów, rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 823 399 zł z zysku za 2019 r., co oznacza wypłatę w wysokości 0,32 zł na akcję, podała spółka. Grupa CCC uruchomiła w Czechach i na Słowacji aplikację mobilną i planuje jej udostępnienie także dla użytkowników w Rumunii

Przegląd informacji ze spółek

. obligacji serii A2 o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł, emitowanych przez spółkę w ramach I Programu Emisji Obligacji, podała spółka. Akcjonariusze Master Pharm zdecydują w trakcie walnego zgromadzenia spółki, zwołanego na 24 czerwca, o przeznaczeniu całości zysku netto za 2019 rok w kwocie 9,63 mln

Vindexus rekomenduje 0,25 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

zgromadzeniu akcjonariuszy wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy spółki w wysokości 0,25 zł na jedną akcję" - czytamy w komunikacie. W czerwcu 2017 r. akcjonariusze Vindexusa zdecydowali o przeznaczeniu 2,32 mln zł na dywidendę, co dało wypłatę w wysokości 0,2 zł na akcję. Wcześniej spółka przyjęła

Przegląd informacji ze spółek

rekomendację przeznaczenia części zysku za 2019 rok na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy tj. 9,5 zł dywidendy na jedną akcję, podała spółka.  Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji należący do Rockbridge zmienił nazwę na Rockbridge FIZ Gier i Innowacji, poinformował fundusz. Zarządzającym nowym

Przegląd informacji ze spółek

ustalono do końca I półrocza 2021 r., a maksymalne wynagrodzenie określono do kwoty 26,175 mln zł brutto.  Akcjonariusze Stalproduktu zdecydowali o przeznaczeniu 16,74 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 3 zł na akcję, poinformowała spółka. CD Projekt zakłada, że

J.W. Construction rozważa emisję obligacji na łącznie do 100 mln zł

określone w warunkach emisji obligacji" - czytamy w komunikacie. Spółka rozważa pozyskanie środków finansowych z przeznaczeniem na zakup gruntów pod planowane projekty deweloperskie, podano także. J.W. Construction Holding to polski deweloper mieszkaniowy, notowany od 2007 r. na warszawskiej

Akcjonariusze Sfinks Polska zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 31.05.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Sfinks Polska zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto w kwocie 42 647 864,39 zł za rok obrotowy trwający od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r. w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał

Polityka dywidendowa Vigo System zakłada niewypłacanie dywidendy za l. 2017-2020

działalność spółki oraz jej dalszy dynamiczny rozwój" - czytamy dalej.  Polityka dywidendowa ma podlegać okresowym przeglądom. Zgodnie z nową polityką dywidendową, zarząd będzie rekomendował zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu niewypłacenie dywidendy za rok obrotowy 2017 i przeznaczenie całego

Przegląd informacji ze spółek

Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) zdecydują o wypłacie dywidendy wysokości 1 208,9 mln zł tj. 1,4 zł dywidendy na akcję z zysku wypracowanego w 2016 r., wynika z uchwał na walne, zaplanowane na 29 czerwca.  Akcjonariusze Gekoplastu zdecydują o przeznaczeniu 3,33 mln zł z zysku netto za 2016 r. na

Przegląd informacji ze spółek

lipca spółka chce zadebiutować na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Akcjonariusze Krka zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r., wynoszącego 270,87 mln euro, w następujący sposób: 133,27 mln euro na dywidendę (4,25 euro na akcję), 68,8 mln euro na rezerwy

MF: Sprzedaż obligacji detalicznych wzrosła m/m do 1 251 mln zł w czerwcu

. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 537,8 mln zł (43% udział w strukturze sprzedaży). W dalszej kolejności zainteresowaniem cieszyły się obligacje 4-letnie (33%) ,2-letnie (16%), 10-letnie (7%) i 3-letnie (1%). "Na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu

Solar Company rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 rok

Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - Zarząd Solar Company podjął decyzję dotyczącą rekomendacji akcjonariuszom rozporządzenia zyskiem netto za 2019 r., poprzez przeznaczenie całości osiągniętego zysku na kapitał zapasowy, podała spółka. Zarząd spółki podjął jednocześnie decyzję o ograniczeniu

Master Pharm miało 10,74 mln zł zysku netto, 15,74 mln zł EBITDA w 2018 r.

wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r. (ISBnews)  

Movie Games rekomenduje 0,32 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r.

Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - Zarząd Movie Games, po dokonaniu analizy obecnej sytuacji finansowej spółki, przyszłych inwestycji i zakładanych przychodów, rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 823 399 zł z zysku za 2019 r., co oznacza wypłatę w wysokości 0,32 zł na akcję, podała spółka

Agora rekomenduje wypłatę 0,5 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 14.05.2019 (ISBnews) - Zarząd Agory podjął uchwałę w sprawie rekomendacji akcjonariuszom przeznaczenia kwoty 23 290 415,50 zł zł na wypłatę dywidendy, co daje 0,5 zł na akcję, podała spółka. Wypłata dywidendy nastąpi w części z zysku netto za 2018 rok, a w części z kapitału

Alumetal rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

z dalszym rozprzestrzenianiem się zagrożenia epidemiologicznego zarząd spółki będzie rekomendował dalsze pozostawienie w spółce środków przekazanych na utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy, w celu zabezpieczenia sytuacji finansowej spółki, podkreślono. Powyższy

Zapisy w IPO Gaming Factory startują 24 VI, spółka chce pozyskać 15-17 mln zł

, poprzez produkcję lepszych jakościowo gier, bierzemy pod uwagę przeznaczenie środków z emisji na pojedyncze gry o wyższych kosztach produkcji - w granicach 1 mln zł" - dodał Adamkiewicz. Część wpływów na produkcję gier, zostanie przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z portowaniem przez spółkę

Przegląd informacji ze spółek

zdecydują w trakcie walnego zgromadzenia spółki, zwołanego na 25 czerwca, o przeznaczeniu całości zysku netto za 2019 rok w kwocie 7,32 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał. Akcjonariusze SimFabric podejmą na walnym zgromadzeniu zwołanym na 26 czerwca br. decyzję w sprawie przejścia

Akcjonariusze Master Pharm wzywają do sprzedaży 7 028 494 akcji po 4,2 zł/szt.

obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 71,22

Bank Pekao chce przeznaczać 75% zysku za dywidendę w kolejnych latach

kontynuację wypłaty wysokich dywidend przy zachowaniu ponadprzeciętnych wskaźników kapitałowych oraz dalszej realizacji strategii skoncentrowanej na wzrostach w dochodowych obszarach. Za 2018 rok bank zamierzał przeznaczyć na dywidendę min. 90%. Polityka dywidendy zakłada także przeznaczenie na

UOKiK: Nowe przepisy dot. kontroli inwestycji wejdą w życie 24 lipca br.

, chemikaliów i nawozów, materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym; tworzących oprogramowanie wykorzystywane w usługach podstawowych dla społeczeństwa, takich jak: energia, paliwa, zaopatrzenie w wodę, zaopatrzenie w gotówkę, płatności kartą

Przegląd informacji ze spółek

. Akcjonariusze BNP Paribas Bank Polska zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za 2018 rok w wysokości 364,74 mln zł w całości na kapitał rezerwowy, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 27 czerwca. Akcjonariusze Zakładów Azotowych Police, wchodzących w skład Grupy Azoty, zdecydują na

Przegląd informacji ze spółek

zdecydują podczas walnego zgromadzenia, zwołanego na 17 czerwca br., o przeznaczeniu zysku neto za 2019 rok w całości na kapitał rezerwowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. Zarząd KGHM Polska Miedź zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom niewypłacania dywidendy za 2019 r., podała spółka

Akcjonariusze Vistula Group zdecydują 29 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2015 r.

rozwoju, przeznaczenie zysku za 2015 na kapitał zapasowy spółki ma na celu umożliwienie finansowania dalszej rozbudowy sieci dystrybucji detalicznej oraz przeprowadzenie inwestycji odtworzeniowych w najważniejszych lokalizacjach salonów firmowych poszczególnych marek, zwiększenie kapitału obrotowego, a

W reformie OFE pierwszą transzę opłaty przekształceniowej zwiększono do 70%

, a przy tym aby SFIO nie musiały utrzymywać wysokiej rezerwy gotówkowej z przeznaczeniem na płatność drugiej transzy tej opłaty (stąd obniżenie drugiej transzy do 30%). "W celu zapewnienia większej elastyczności projektowanych rozwiązań najpóźniejsze daty, do których będzie mogła nastąpić

Master Pharm odstąpił od negocjacji ws. zakupu podmiotu z branży farmaceutycznej

prowadzenia negocjacji warunków transakcji".  Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Prezes Celon Pharma rozważa dokapitalizowanie Mabionu poprzez Glatton 

kapitału zakładowego. Spółka podała wówczas, że celem planowanej emisji jest pozyskanie dodatkowego finansowania z przeznaczeniem na kapitał obrotowy, a w szczególności na przyspieszenie prowadzonego rozwoju produktu leczniczego MabionCD20 oraz osiągnięcie założonych kamieni milowych zmierzających do

Famur zakłada mniej nowych inwestycji, więcej usług serwisowych w II poł. 2020

planuje kontynuować ogłoszoną w 2018 roku politykę dywidendową. Zarząd rozważa zaproponowanie akcjonariuszom przeznaczenia na wypłatę dywidendy ok. 75% skorygowanego o zdarzenia jednorazowe zysku netto Famuru za rok 2019. Ostateczna rekomendacja zostanie przedstawiona na podstawie zatwierdzonych i

KOWR: Eksport wołowiny i cielęciny wzrósł r/r do 196 tys. ton w I-V 2018 r.

wołowych i cielęcych, o 11% mniej niż przed rokiem. "Według prognozy IERiGŻ - PIB w 2018 r. import do Polski może być o około 3% większy niż w 2017 r., przede wszystkim na skutek wzrostu przywozu bydła żywego (głównie cieląt przeznaczeniem do dalszego odchowu)" - podano także w raporcie