dalszego kontynuowania

Komisja Finansów Publicznych będzie kontynuować dyskusję ws. ustawy CHF jutro

Warszawa, 20.02.2019 (ISBnews) - Komisja Finansów Publicznych (KFP) postanowiła kontynuować w czwartek dyskusję na temat projektu ustawy przedstawiony przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy

KNF oczekuje od banków i ubezpieczycieli zatrzymania zysków z lat poprzednich

Jastrzębski.  "Z uwagi na obecną sytuację związaną z epidemią oraz możliwymi dalszymi negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi tego stanu oczekujemy, że banki i zakłady ubezpieczeń, niezależnie od podjętych już w tym zakresie działań, zatrzymają całość wypracowanego w poprzednich latach zysku"

InventionMed ma umowę dystrybucyjną z koreańską Proster Company Ltd.

zamówienia produktów za łączną kwotę ponad 5 mln USD rocznie, otrzyma on wyłączność na sprzedaż produktów na terytorium Korei Południowej. Umowa została zawarta na okres 2 lat z możliwością jej przedłużenia o dalsze okresy" - czytamy w komunikacie. Strony będą również kontynuować współpracę określoną

Ursus miał 86,24 mln zł straty netto z działalności kontynuowanej w 2019 r.

działalność finansowana jest środkami własnymi, w ramach współpracy z indywidualnymi podmiotami zewnętrznymi i środkami uzyskanymi z przedpłat (pełne lub częściowe przedpłaty dokonywane przez klientów, polityka przedpłat może być kontynuowana w dalszym okresie restrukturyzacji i wykonywania układu)"

BOŚ Bank:W tym tygodniu w centrum uwagi posiedzenie EBC i dane z rynku pracy USA

). "W bieżącym tygodniu kontynuowana będzie seria publikacji danych obrazujących skutki pandemii dla światowej gospodarki w II kw. Najistotniejsze będą dane z rynku pracy oraz wskaźniki koniunktury ISM w przemyśle i usługach w USA. W tym tygodniu odbędzie się posiedzenie rady EBC. Oczekujemy, że rada

Rafako nie spodziewa się dalszych odpisów i korekt na kontraktach

Wasilewska-Semail. Zarząd nie obawia się również głosowania na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 28 maja, które ma decydować w sprawie dalszego istnienia spółki. "Trzeba powiedzieć jasno, że musimy precyzyjnie zdiagnozować przyczyny strat w 2019 r., bo nie jest możliwe dalsze działanie

EBC utrzymał stopy procentowe bez zmian

zbliżenie to konsekwentnie odzwierciedla się w dynamice inflacji bazowej" - czytamy w komunikacie. Rada postanowiła także, żeby kontynuować zakupy w ramach programu nadzwyczajnych zakupów w czasie pandemii (PEPP) z pulą w wysokości 1 350 mld euro, a horyzont czasowy dla zakupów w ramach PEPP ma trwać

Prime Bit Games rozwiązał umowę z inwestorem ws. produkcji i wydania gier

Warszawa, 18.12.2019 (ISBnews) - Prime Bit Games zawarł porozumienie o rozwiązaniu dwóch umów z inwestorem, których celem było współfinansowanie produkcji i wydania gier: "Froggy Adventure" i "Dark Tower 2", poinformowała spółka. "Strony uznały, że dalsze wykonanie tych

Groclin miał 6,19 mln zł straty netto z działalności kont. w 2019 r.

Warszawa, 23.06.2020 (ISBnews) - Groclin odnotował 6,19 mln zł straty netto z działalności kontynuowanej w 2019 roku wobec 20,54 mln zł zysku z działalności kontynuowanej w 2018 r. Spółka miała 23,28 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki

TXM miał 57,92 mln zł straty netto z dz. kont., -18,3 mln zł EBITDA w 2019

Warszawa, 01.07.2020 (ISBnews) - TXM w restrukturyzacji odnotował 57,92 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w 2019 r. wobec 53,09 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowana strata netto w działalności kontynuowanej i zaniechanej

Pekao przedłużyło umowę na obsługę terminali z Biedronką i Hebe

Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - Bank Pekao podpisał z Biedronką i Hebe porozumienie w zakresie obsługi akceptacji kart płatniczych przez kolejne 5 lat, podał bank. "Sieć Biedronka oraz Hebe będą kontynuowały dotychczasową, blisko 5-letnią współpracę z Bankiem Pekao w ramach podpisanego

ZPC Otmuchów miały 3,13 mln zł straty netto z działaln. kont. w I poł. 2019 r.

Warszawa, 23.09.2019 (ISBnews) - Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów (ZPC Otmuchów) odnotowały 3,13 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2019 r. wobec 3,93 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowana strata netto ogółem (z

Ursus połączył się z Ursus Bus, będzie kontynuował działalność obu spółek

uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia emitenta z dnia 11 lutego 2020r. oraz uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Ursus Bus S.A. z dnia 11 lutego 2020 r." - czytamy w komunikacie. Ursus po połączeniu będzie kontynuował działalność własną, a także będzie prowadził działalność w zakresie

PGE GiEK: Koszty opłat z tytułu emisji CO2 to ponad 6 mld zł w 2020 r.

. Spółka chcąc sprostać wymaganiom narzuconym przez UE, realizuje wiele inwestycji dostosowawczych. Obecnie kontynuowane są prace o wartości 14 mld zł. Prezes podkreśliła, że PGE GiEK ma w aktywach energetyki węglowej ok. 30 mld zł, czyli to jest aktywo, które w przyszłości stanowić będzie podstawę

PBKM rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 r.

uzyskanie środków na realizację strategii dalszych planów akwizycyjnych i rozwoju, w związku z tym zdaniem zarządu wypłacanie dywidendy za 2019 rok jest nieuzasadnione" - czytamy w komunikacie. Rekomendacja zarządu spółki w powyższym kształcie została w tym samym dniu pozytywnie zaopiniowana przez

Akcjonariusze Rafako zdecydowali na NWZ o dalszym istnieniu spółki

zarząd Rafako S.A. do kontynuowania dotychczasowej działalności Rafako S.A., bez konieczności ze strony zarządu zwoływania kolejnych walnych zgromadzeń oraz podejmowania ponownie przez walne zgromadzenie Rafako S.A. uchwał(y) w przedmiocie dalszego istnienia spółki tak długo jak negatywny wynik Rafako

CD Projekt: Wydatki na prace rozwojowe wyniosły 333 mln zł w I-III kw. 2019 r.

koniec września br. osiągnęło poziom 333 mln zł" - czytamy w komunikacie. "Ostatnie miesiące minęły nam pod znakiem intensywnej pracy nad dalszą produkcją 'Cyberpunka'. Trwają wewnętrzne i zewnętrzne testy gry, rozpoczęliśmy również lokalizacje na poszczególne wersje językowe. Jednocześnie

Tatrzański Bank Spółdzielczy ma zgodę KNF na przejęcie 2 innych BS

zgodą trzech banków wyrażoną w stosownych uchwałach podjętych przez ich organy statutowe. Wszystkie ww. banki są uczestnikami systemu ochrony zrzeszenia BPS" - czytamy w komunikacie. Organy statutowe łączących się banków zidentyfikowały najważniejsze szanse i bariery dalszego rozwoju

Kaufland przejął trzy markety po sieci Tesco

Warszawa, 12.02.2020 (ISBnews) - Kaufland otworzy trzy sklepy w największych miastach Polski - w Warszawie, Krakowie oraz w Gdańsku 13 lutego br., podała sieć. Są to lokalizacje, w których dotychczas funkcjonowały sklepy Tesco.   "W 2020 r. planujemy kontynuować działania mające na

Bank Millennium zakłada utrzymanie poziomu sprzedaży kredytów hipot. z I kw. 

dochodów klienta na bardziej ryzykowne środowisko. W marcu było pewne przyspieszenie ze strony klientów, którzy byli już zdecydowani, finalizowali transakcję i zaciągali kredyt. W kwietniu to zostało zatrzymane, ale w dalszym ciągu jesteśmy optymistami. Nie przewidujemy w nieruchomościach mieszkaniowych

Selvita liczy na przekroczenie celów zawartych w strategii na lata 2020-2023

Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Selvita liczy, że cele założone w strategii na lata 2020-2023 zrealizuje "z nawiązką", poinformował prezes Bogusław Sieczkowski. "Po cichu liczymy, że będziemy kontynuować tradycję i dowieziemy [cele] z nawiązką" - powiedział Sieczkowski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi zrezygnował z prac zleconych Erbudowi za 57 mln zł

remontowych zostały ujawnione wady istotnych elementów konstrukcyjnych. Niedopuszczalne było kontynuowanie robót bez wzmocnienia stropów. Taka sytuacja powodowałaby znaczne zwiększenie kosztów inwestycji po stronie zamawiającego. Wobec powyższego zamawiający uznał, że dalsze prowadzenie inwestycji &ndash

Qumak złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, ale wciąż liczy na restrukturyzację

prawa restrukturyzacyjnego). "Jednocześnie zarząd kontynuuje przegląd opcji strategicznych, widząc możliwość przeprowadzenia restrukturyzacji spółki oraz szansę na pozyskanie inwestora strategicznego. Zarząd poinformuje w kolejnych raportach bieżących o dalszych istotnych decyzjach spółki w tej

BoomBit chce wydawać rocznie 3-6 gier w formule GaaS

Warszawa, 03.02.2020 (ISBnews) - Zarząd BoomBit podjął uchwałę w sprawie aktualizacji celów strategicznych i m.in. w perspektywie najbliższych 1-2 lat planuje wydawanie rocznie 3-6 gier w formule Game as a Service (GaaS) i dalszy intensywny rozwój portfolio gier typu hyper-casual, podała spółka

Work Service miał 10,36 mln zł zysku netto z dz. kont. w 2018 r.

084,75 mln zł w 2018 r. wobec 2 132,8 mln zł rok wcześniej. "W minionym roku kontynuowaliśmy proces sprzedaży spółek, głównie zagranicznych, aby pozyskać środki na spłatę zadłużenia. Dzięki temu jesteśmy w stanie nie tylko zapewnić grupie dalsze funkcjonowanie, ale przede wszystkim rozwijać naszą

PKN Orlen: Chcemy jeszcze bardziej uniezależnić się od dostaw ropy ze Wschodu

Krynica-Zdrój, 03.09.2019 (ISBnews) - PKN Orlen będzie kontynuował działania mające na celu dalszą dywersyfikację dostaw ropy i chce jeszcze bardziej uniezależnić się od dostaw z kierunku wschodniego, zadeklarował członek zarządu PKN Orlen ds. rozwoju Zbigniew Leszczyński. "Dalsza

Mercor miał 4,76 mln zł zysku netto z dział. kontyn. w IV kw. r.obr. 2019/2020

Warszawa, 06.07.2020 (ISBnews) - Mercor odnotował 4,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w IV kw. roku obrotowego 2019/2020 (styczeń-marzec 2020) wobec 1,03 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowany zysk netto z działalności

Groclin miał 0,73 mln zł straty netto, 1,82 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

wcześniej. EBITDA wyniosła 1,82 mln zł wobec 4,66 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 40,98 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 55,67 mln zł rok wcześniej. "Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w ramach działalności kontynuowanej w I kwartale 2019 roku osiągnęły poziom

BAH zbada możliwość pozyskania inwestorów dla swoich spółek zależnych

finansowych rozliczeń oraz zasad operacyjnego przejęcia działalności importerskiej będą przedmiotem uzgodnień pomiędzy stronami. "Ponadto emitent wskazuje, iż kontynuowanie przeglądu opcji strategicznych w zakresie prowadzonej działalności przez podmioty z grupy kapitałowej emitenta jest związane z

Prezes Pekao: Odpływ inwestorów z Europy Zachodniej będzie kontynuowany 

Warszawa, 07.10.2019 (ISBnews) - Odpływ inwestorów z rynków Europy Zachodniej będzie kontynuowany nie tylko ze względu na Brexit, ale też coraz niższe stopy zwrotu, które mogą na nich uzyskiwać, ocenił prezes Banku Pekao Michał Krupiński w rozmowie z ISBnews. "Z całą pewnością

Alumetal: Planowane przestoje w branży mogą mieć wpływ na wyniki finansowe

raportu obserwujemy pierwsze negatywne symptomy związane z działaniami firm i państw w zakresie powstrzymania koronawirusa COVID-19 na perspektywę funkcjonowania zakładów produkcyjnych Grupy Alumetal, jakkolwiek w dalszym ciągu wszystkie zakłady kontynuują produkcję i realizują zawarte kontrakty

Cena złota bez istotnych zmian po decyzji Fed

Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews/ Superfund TFI) - Bieżący tydzień obfituje w istotne dane makroekonomiczne i wydarzenia wpływające na nastroje inwestorów. Przede wszystkim, jest to tydzień pełen kluczowych decyzji banków centralnych, dotyczących poziomów stóp procentowych oraz dalszej polityki

FFiL Śnieżka wstępnie zadowolona z sytuacji w II kw.; kontynuuje inwestycje

płynnościową i kontynuowała program inwestycyjny (ciąg dalszy I etapu budowy Centrum Logistycznego, zakończenie głównych wdrożeń w ramach cyfrowej transformacji, modernizacja wydziałów produkcyjnych w polskich zakładach). Śnieżka kontynuowała integrację z Poli-Farbe bez istotnych zakłóceń. W świetle powyższych

Groclin miał 2,66 mln zł straty netto z działalności kont. w III kw. 2019 r.

Warszawa, 26.11.2019 (ISBnews) - Groclin odnotował 2,66 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2019 r. wobec 8,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 1,94 mln zł wobec 3,82 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik

FO Dębica miała wstępnie 21,23 mln zł straty netto w II kw. 2020 r.

spółki wyniósł 1,26 mln zł, przy przychodach na poziomie 797,81 mln zł, podano również. "Zarząd kontynuuje monitorowanie wpływu pandemii COVID-19 na aspekty finansowe, biznesowe oraz operacyjne spółki i będzie dalej podejmował adekwatne decyzje zapewniające ciągłość działania oraz bezpieczną i

Play sfinalizował transakcję nabycia udziałów Virgin Mobile Polska za 59 mln zł

wszystkich warunków zawieszających z umowy przedwstępnej, w tym uzyskaniu zgody antymonopolowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Cena nabycia, bez uwzględnienia gotówki i długu VMP, wyniosła 13,4 mln euro (59 mln zł) i podlega ewentualnym dalszym korektom związanym z procedurą tzw. closing

Strategia Aplisens nie wyklucza akwizycji celem poszerzenia asortymentu grupy

Żurawski zapowiedział, że Aplisens planuje kontynuować i rozwijać działania, które realizował w minionych trzech latach. "Jednym z filarów nowej strategii jest dalszy wzrost skali działalności grupy na poszczególnych rynkach w oparciu o efektywne wykorzystanie potencjału produkcyjnego. Naszym celem

X-Trade Brokers miał wstępnie 293,49 mln zł zysku netto w I półroczu 2020 r.

wstępnych wyników. "XTB posiada solidny fundament w postaci stale rosnącej bazy klientów i liczby aktywnych klientów. W I półroczu 2020 r. grupa odnotowała kolejny rekord w tym obszarze pozyskując 52 434 nowych klientów wobec 16 089 rok wcześniej. To efekt kontynuowania zoptymalizowanej strategii

Amica przedłużyła negocjacje ws. nabycia praw do marki Fagor

Warszawa, 28.02.2019 (ISBnews) - Amica nadal będzie negocjować ws. nabycia praw do marki Fagor, podała spółka. "Fagor S. Coop oraz spółka Amica podjęły decyzję o przedłużeniu procesu negocjacyjnego i dalszym kontynuowaniu - po dniu 28 lutego 2019 r. - w dobrej wierze negocjacji dotyczących

Dino planuje ok. 850 mln zł inwestycji i większą r/r liczbę otwarć w 2019 r.

przeznaczamy na dalszy rozwój. Otwieramy kolejne sklepy i rozbudowujemy zaplecze logistyczne. Łączna wartość inwestycji, które zrealizowaliśmy w 2018 r. wyniosła 634 mln zł i była o 58% większa niż rok wcześniej. Dzięki temu stworzyliśmy 3,4 tys. nowych miejsc pracy i na koniec roku zatrudnialiśmy w Grupie

UOKiK: Santander BP i BNP Paribas BP zmodyfikowały zasady wakacji kredytowych

Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) kontynuuje otwarte 9 kwietnia postępowanie wyjaśniające w zakresie udzielanych przez banki tzw. wakacji kredytowych, w których weryfikuje m.in. prawidłowość naliczania i informowania konsumentów o rzeczywistych

Ulma miała wstępnie 93,8 mln zł przychodów i 8,7 mln zł zysku netto w I półr.

rezultacie okazało się jednak, że pomimo prowadzenia szeregu obostrzeń sanitarnych budowy na rynku krajowym były skutecznie kontynuowane, a faktyczne wstrzymanie prac budowlanych w pojedynczych przypadkach na rynkach eksportowych nie miało istotnego przełożenia na ostateczny wynik sprzedażowy grupy

GUS: Płace w firmach wzrosły o 3,6% r/r, zatrudnienie spadło o 3,3% w czerwcu

czerwcu 2020 r., podobnie jak w poprzednim miesiącu, zaobserwowano w niektórych podmiotach dalsze ograniczenie zatrudnienia (nieprzedłużanie umów terminowych oraz rozwiązywanie umów o pracę). Jednakże ze względu na przywracanie wymiarów etatów pracowników sprzed pandemii i wznawianie przyjęć, odnotowano

BM Reflex: Ceny paliw na stacjach w kolejnym tygodniu raczej wzrosną

Warszawa, 26.06.2020 (ISBnews/ BM Reflex) - Podwyżki cen paliw na stacjach z minionego tygodnia, zwłaszcza w przypadku benzyn, mogą być kontynuowane także w przyszłym tygodniu, wynika z komentarza rynkowego analityków Biura Maklerskiego Reflex. Poniżej komentarz rynkowy BM Reflex: Wyższe ceny

Piotr Sobiś złożył rezygnację z funkcji prezesa GLG Pharma

nie pozwala na dalsze efektywne wykonywanie obowiązków wynikających z powierzonej funkcji" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie Sobiś zadeklarował chęć dalszej współpracy ze spółką i będzie kontynuował zaangażowanie w obszarze jej działalności operacyjnej w charakterze doradcy, podano także

CI Games wypracowało 13,1 mln zł przychodów w II kw. 2020 r.

w wysokości 0,3 mln zł i dostępne finansowanie o wartości 15 mln zł. Producent i wydawca gier kontynuuje pracę nad "Sniper Ghost Warrior Contracts 2", którego premiera odbędzie się w IV kwartale br., podano. "Mamy za sobą kolejny udany kwartał. Największą pozycją był 'SGW Contracts

Grupa Żywiec miała 234,15 mln zł zysku netto, 324,89 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

premium i Strefy Zero. Utrzymaliśmy też pozycję lidera najszybciej rosnących segmentów rynku jak premium i piwa bezalkoholowe. Na nasze wyniki bardzo pozytywnie wpłynął też dalszy dynamiczny rozwój Browaru Namysłów i efekty synergii wynikające z tej akwizycji" - napisał prezes Francois-Xavier Mahot w

Rafał Jarodzki zrezygnował z funkcji wiceprezesa Archicomu

Jarodzki jest współtwórcą Grupy Archicom. Przez wiele lat sprawował funkcję wiceprezesa zarządu i wraz z rezygnacją zadeklarował dalszą współpracę z zarządem w ramach funkcji w radzie nadzorczej spółki. "Mam pełne przekonanie, że wspólnie zbudowaliśmy znakomity, profesjonalny zespół składający się z

Bumech miał 6,69 mln zł straty netto z dz. kont., 9,5 mln zł EBITDA w 2019 r.

Warszawa, 25.05.2020 (ISBnews) - Bumech odnotował 6,69 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w 2019 r. wobec 33,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Pomimo aktualnie trudnej i historycznie nieznanej nikomu sytuacji, miło jest mi poinformować

Primetech miał 120,6 mln zł zysku netto, 2,24 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

Warszawa, 26.08.2019 (ISBnews) - Primetech odnotował 122,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej   przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 4,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowany zysk

BM Reflex: Obniżki cen paliw na stacjach będą kontynuowane

Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews/ BM Reflex) - Kolejne załamanie na rynku ropy naftowej na początku tygodnia przyniosło dalsze obniżki cen hurtowych, co zwiększa szanse na kontynuowanie obniżek cen na stacjach, wynika z komentarza rynkowego analityków Biura Maklerskiego Reflex. Poniżej komentarz

GUS: Płace w firmach wzrosły o 1,2% r/r, zatrudnienie spadło o 3,2% w maju

do formularza badania DG-1)" - czytamy w komunikacie. "W maju br., w porównaniu z kwietniem br., odnotowano dalszy spadek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw. Spowodowane było to m.in. tym, że jeszcze w kwietniu kontynuowano wypłacanie nagród

PZU chce kontynuować politykę dywidendy, oczekuje niższej dynamiki sprzedaży

Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) zamierza kontynuować dotychczasową politykę dywidendy, poinformował członek zarządu i CFO Tomasz Kulik. PZU na razie nie widzi istotnego wpływu obecnej sytuacji na wyniki grupy w I kwartale br., ale spodziewa się niższej od

EBC utrzymał stopy bez zmian, zwiększył wartość programu PEPP o 600 mld euro

zostanie wydłużony co najmniej do końca czerwca 2021 r. Ponadto spłaty kapitału po okresie zapadalności papierów wartościowych kupowanych w ramach PEPP będą reinwestowane do końca 2022 r. Do końca roku będą ponadto kontynuowane zakupy netto w ramach programu skupu aktywów (APP), na kwotę 20 mld euro

Selvita uplasowała wszystkie akcje serii C, pozyskała 90,6 mln zł

Inwestorów do Selvity, realizowanej przez nas strategii oraz przekonania o dużym potencjalne naszego biznesu. Chciałbym podziękować za udział w emisji i wsparcie naszych strategicznych planów. Zapewniam, że dołożymy wszelkich starań, aby zrealizować przedstawione w strategii założenia i kontynuować

Polnord miał 51,3 mln zł straty netto z dział. kontynuowanej w I-III kw. 2019 r.

Warszawa, 02.12.2019 (ISBnews) - Polnord odnotował 51,3 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie I-III kw. 2019 r. wobec 37,26 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata netto ogółem przypisana

Immofinanz obniżył dzięki refinansowaniu przyszłe odsetki o 18,3 mln euro/rok

działalność kontynuowaną, bez biznesu w Rosji. "Ponadto, nasze plany obejmują dalsze kroki optymalizacyjne w 2018 r." - powiedział dyrektor finansowy Stefan Schönauer, cytowany w komunikacie. Grupa inwestycyjno-deweloperska Immofinanz AG jest spółką notowaną na głównym rynku warszawskiej

Grupa MOL zakończyła transport rzeczny 65 modułów do Projektu Poliole

do rumuńskiego portu w Konstancy na Morzu Czarnym, skąd kontynuował podróż drogami rzecznymi przez Dunaj i Cisę do miejscowości Tiszaújváros. Kolejna partia ładunków opuściła port Genk w Belgii, a dalszy szlak żeglugi rzecznej przebiegał przez rzeki Ren, Maine, kanał Ren-Men-Dunaj

BM Reflex: Podwyżki cen benzyn i diesla mogą być kontynuowane

./l do 5,13 PLN/l. Na niezmienionym średnim poziomie 2,40 PLN/l pozostały ceny autogazu. Niestety podwyżki cen benzyn i diesla mogą być kontynuowane. Obecnie wszystkie trzy gatunki paliw są droższe niż przed rokiem. Za benzynę Pb95 płacimy bowiem 13 gr./l więcej niż rok temu. Litr oleju napędowego

BM Reflex: Ceny benzyny będą raczej stabilne, diesel i LPG lekko w górę

Warszawa, 22.11.2019 (ISBnews/ BM Reflex) - Na podstawie analizy cen benzyn na rynku hurtowym można się spodziewać dalszej stabilizacji cen na stacjach, a jeśli chodzi o ceny detaliczne diesla i autogazu, podwyżki mogą być kontynuowane, ale w nieco mniejszej skali niż dotychczas, wynika

BBI Development miało 58,01 mln zł straty netto, 54,06 mln zł straty EBIT w 2019

na poziomie jednostkowym jak i skonsolidowanym, jednorazowym zdarzeniem, jakim była rezygnacja grupy z dalszej realizacji wieloetapowego projektu mieszkaniowego w Szczecinie. Była to trudna, ale ważna i potrzebna decyzja, podjęta po dokładnym rozważeniu krótko i długoterminowych skutków dla grupy i

Alior bliski pilotażu Platformy CASH; dla Bancovo rozważa inwestora

Warszawa, 06.08.2019 (ISBnews) - Alior Bank ocenia, że w jest w stanie "na dniach" uruchomić pilotaż Platformy CASH u klientów Grupy PZU, poinformował prezes Krzysztof Bachta. Z kolei dla dalszego rozwoju projektu Bancovo rozważane są różne opcje właścicielskie. "Platforma CASH

Pharmena miało 0,76 mln zł straty netto, 0,98 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r.

stałych klientów nie zrealizowała zakładanych planów sprzedażowych. Do tego doszły większe koszty związane z działalnością niemieckiej spółki zależnej Menavitin GmbH i komercjalizacją leku 1-MNA. Kontynuujemy prace nad poprawą sprzedaży produktów w kraju, a także odbudową obrotów z eksportu. W ostatnich

Złoty rano nieco mocniejszy, uwaga na GBP/PLN

kształtował się na poziomie 4,2918 zł, USD/PLN 3,8775 zł, CHF/PLN 3,9166 zł, a GBP/PLN 5,0230 zł. W dalszej części notowań złoty może zyskiwać na wartości, korzystając z poprawy nastrojów na rynkach globalnych. Szczególnie, gdyby amerykański dolar kontynuował poniedziałkowe osłabienie, sprowokowane

Libet będzie kontynuował przegląd opcji strategicznych

będą miały ograniczony wpływ na wyniki grupy. Zależy nam na kontynuowaniu procesu, który umożliwi spółce dalszą redukcją zadłużenia i skupienie się na najważniejszych dla nas obszarach" - dodał prezes Thomas Lehmann, cytowany w materiale. Prezes zaznaczył, że grupa nie kończy przeglądu opcji

Grupa Żywiec miała 6,49 mln zł zysku netto, 12,48 mln zł EBIT w I kw. 2019 r.

skali roku. W nadchodzących miesiącach Grupa Żywiec będzie kontynuować skuteczną strategię wzrostu rentowności sprzedaży poprzez rozwój oferty piw premium, w tym piwnych specjalności, piw smakowych i bezalkoholowych, które stanowią najszybciej rosnące segmenty rynku. Mając na uwadze spodziewany dalszy

Selvita celuje w strategii na 2020-2023 w osiągnięcie ponad 300 mln zł sprzedaży

Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Selvita, zgodnie z opublikowaną strategią na lata na lata 2020-2023, planuje osiągnąć przychody na poziomie powyżej 300 mln zł przy stabilnej marży EBITDA oraz kapitalizację spółki na poziomie ponad 1 mld zł. Spółka chce też zbudować solidne podstawy do dalszego

Famur miał wstępnie ok. 253 mln zł zysku netto w 2019 r.

urządzeń elektrycznych, gdzie przychody zwiększyły się o ok 14% r/r." - powiedział prezes Famuru Mirosław Bendzera, cytowany w komunikacie. Grupa Famur kontynuowała analizę budżetów kontraktów oraz przegląd aktywów segmentu Surface. W wyniku tych prac ujawniono kolejne ryzyka oraz zdecydowano o

CDRL chce kontynuować negocjacje ws. warunków przejęcia spółki za granicą

Warszawa, 05.09.2018 (ISBnews) - Oferta CDRL dotycząca zakupu większościowego pakietu akcji zagranicznej spółki posiadającej sieć sklepów z artykułami dla dzieci nie została przyjęta przez sprzedającego. Polska spółka zamierza jednak prowadzić dalsze rozmowy ws. warunków finansowych

MZN Property miało 1,73 mln zł zysku netto, 2,15 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

związanym z nim rynku kredytowym pozostawała pod wpływem sprzyjającej sytuacji makroekonomicznej. Trwający wzrost gospodarczy, historycznie niskie bezrobocie i bardzo dobre nastroje konsumentów stanowiły główne czynniki stymulujące popyt na nieruchomości i tworzyły korzystne warunki dla dalszego rozwoju

MPiT oczekuje wzrostu produkcji przemysłowej o ponad 5% r/r w lutym

wyniku PMI, który w styczniu wyniósł 48,2 i świadczył o dalszym pesymizmie w sektorze, produkcja nie kontynuowała negatywnego trendu; rosła we wszystkich głównych grupach przemysłowych. Niepokojące dla dalszych wyników produkcji w kolejnych miesiącach mogą być rosnące znacząco zapasy wyrobów gotowych

Alior Bank oczekuje poprawy wyniku z prowizji w II poł. roku

Warszawa, 19.08.2020 (ISBnews) - Alior Bank oczekuje, że druga połowa tego roku przyniesie poprawę wyniku prowizyjnego. Celem jest także dalsza optymalizacja kosztowa i zwiększenie przychodów, poinformowali przedstawiciele zarządu. "Wynik [z prowizji] jest optymistyczny. W drugim kwartale

Polmos Żyrardów przekazał 28 tys. l spirytusu do prod. środków dezynfekcyjnych

, cytowany w komunikacie. Polmos Żyrardów od lat aktywnie angażuje się w działania z obszaru społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Destylarnia Belvedere z Żyrardowa jako pierwsza otrzymała dotację od Unii Europejskiej na dalsze wzmacnianie swoich działań w zakresie zrównoważonego rozwoju. Do

Kościński na ECOFIN: Chcemy równych możliwości w zakresie obniżonych stawek VAT

Kościński, cytowany na na profilu Ministerstwa Finansów w serwisie Twitter. Jednocześnie zapewnił, że popiera cele chorwackiej prezydencji w UE w zakresie kontynuowania działań w dziedzinie podatków bezpośrednich i pośrednich: zapewnienia sprawiedliwego opodatkowania i zapobiegania oszustwom podatkowym

BOŚ Bank: Bexit w tym tygodniu w centrum uwagi rynków

Warszawa, 21.10.2019 (ISBnews) - W rozpoczynającym się tygodniu w centrum uwagi inwestorów znajdzie się kwestia Brexitu, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). "Główna uwaga rynkowa będzie natomiast zapewne skupiała się na kwestii Brexitu. Dziś kontynuowane będzie

CI Games: 'Sniper Ghost Warrior Contracts' będzie rentowny najpóźniej w III kw.

produkcyjne związane z kontynuacją strzeleckiej serii. "Sniper Ghost Warrior Contracts 2" jest na zaawansowanym etapie rozwoju, a tytuł ma szanse zadebiutować jeszcze w tym roku, podano także. CI Games kontynuuje również rozwój "Lords of the Fallen 2". Prace prowadzi wewnętrzny zespół

Ryvu Therapeutics ma umowę o współpracy z Galapagos NV

badawczej, Ryvu Therapeutics odpowiedzialne będzie za wczesne fazy odkrywania związków. Zgodnie z umową Galapagos uzyska wyłączne prawa do własności intelektualnej opracowanej przez Ryvu Therapeutics i kontynuowania dalszych prac rozwojowych w trakcie współpracy. Po spełnieniu uzgodnionych kryteriów i

Bank Pekao i Alior Bank odstąpiły od dalszych negocjacji ws. połączenia

Pekao kontynuuje i umacnia współpracę z podmiotami z Grupy PZU"- czytamy dalej.  W osobnym komunikacie Alior Bank poinformował, że kontynuuje konsekwentne działania w celu realizacji swojej obecnej strategii 'Cyfrowego Buntownika' i dalszego samodzielnego rozwoju w ramach Grupy PZU

Pharmena miała 9,43 mln zł straty netto, 10,27 mln zł straty EBIT w 2019 r.

roku sprzedaż produktów pod marką Menavitin w kanale e-commerce na rynku niemieckim. Działania związane z wprowadzeniem marki Menavitin były finansowane ze środków pozyskanych z przeprowadzonej emisji akcji serii E w 2019 roku. W zeszłym roku grupa kontynuowała równocześnie prace badawcze nad lekiem 1

Qumak zawiesił realizację strategii na lata 2017-2020

zarząd spółki ogłosił plan naprawczy, z przeznaczeniem do przedstawienia na NWZ 5 grudnia. Najważniejsze założenia dalszego planu naprawczego Qumaka to kontynuowanie procesu transformacji spółki, uzyskanie finansowania na realizację celów spółki, zakończenie sporów sądowych oraz rozwijanie działalności

Mercor chciałby zwiększyć r/r zysk netto w r.obr. 2019/2020

sprzedaży. Cieszy, że nasze spółki w Czechach, Słowacji, na Węgrzech i w Rumunii rosną i mają coraz większy udział w swoich krajach. Liczymy, że ta tendencja zostanie utrzymana" - kontynuował prezes. W ub. r. obr. grupa zwiększyła skalę działania zarówno w kraju (+32% do 202 mln zł) jak i za granicą

Victoria Dom sprzedała 1 129 mieszkań w I-III kw. 2019 r.; podtrzymuje plany

Warszawa, 02.10.2019 (ISBnews) - Victoria Dom sprzedała 1 129 mieszkań w okresie I-III kw. 2019 r., co oznacza wzrost o 60% r/r, podała spółka. Zarząd podtrzymuje plan sprzedaży w tym roku łącznie ok. 1 500 lokali. "Kontynuujemy wieloletni już trend wzrostowy osiągając regularnie nowe

Maxcom chce zostać liderem rynku telefonów kom. dla seniorów w Europie w 5 lat

, a klientów senioralnych będzie przybywało. W Polsce jesteśmy liderem, a chcemy kontynuować ekspansję zagraniczną i osiągnąć pozycję lidera w Europie na rynku telefonów komórkowych dla seniorów (zarówno w segmencie telefonów klasycznych, jak i smartfonów). Obecnie czołowym graczem

iFun4all planuje premiery 2 nowych gier w 2018 r.

Warszawa, 20.12.2017 (ISBnews) - iFun4all przewiduje w założeniach strategii biznesowej na 2018 r. wydanie w przyszłym roku dwóch nowych gier, podała spółka. iFun4all zamierza kontynuować tworzenie gier w systemie "premium" na komputery oraz konsole, ze szczególnym uwzględnieniem

Carrefour Polska otworzył 101 nowych sklepów franczyzowych w 2018 r.

& Collect, która daje klientom sieci możliwość odbierania produktów niespożywczych zamówionych na platformie Carrefour.pl. W 2019 r. Carrefour planuje dalsze inwestycje w rozwój swojej oferty franczyzowej oraz sieci sklepów w całej Polsce, wskazano także. "W 2019 r. będziemy kontynuować

Alumetal zakłada ograniczanie produkcji od kwietnia

Warszawa, 24.03.2020 (ISBnews) - Alumetal do końca marca zaplanował wykorzystanie 100% zdolności produkcyjnych, natomiast w kolejnych tygodniach zakłada ograniczanie produkcji, poinformowała prezes Agnieszka Drzyżdżyk. "Ciągle produkujemy, kontynuujemy swoją produkcję. Oczywiście, sytuacja

Wikana zakończyła przegląd opcji strategicznych, kontynuuje aktualną strategię

analizy, emitent na chwilę obecną nie zdecydował się wybrać opcji dalszego rozwoju spółki drogą akwizycji przy wsparciu inwestora zewnętrznego lub podwyższenia kapitału zakładowego emitenta, innych zmian struktury właścicielskiej czy zawarcia aliansu strategicznego" - czytamy w komunikacie. Emitent

Biomass Energy Project spodziewa się wzrostów przychodów w II półroczu

gospodarce" - dodał prezes. Wskazał, że w segmencie elektromobilności spółka kontynuowała prace rozwojowe i badawcze związane z energetyką odnawialną oraz magazynowaniem energii, w tym w szczególności w dziedzinie produkcji i magazynowania energii pochodzącej z fotowoltaiki, banków energii na bazie

Benefit Systems miał 40,81 mln zł straty netto, 19,32 mln zł EBITDA w II kw.

tym kraju miała także korzystna dla nas interpretacja podatku VAT. Dobre wyniki na rynkach zagranicznych po okresie lockdown utwierdzają nas w przekonaniu, że kraje te mają duży potencjał do dalszego wzrostu" - dodał Józefiak. W segmencie Kafeterie, w którym odnotowano wzrost liczby

Getin Holding miał 47,63 mln zł zysku netto z dział. kont. w III kw. 2019 r.

Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Getin Holding odnotował 47,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 16,4 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. "W III kwartale br. Grupa Getin

Huawei: Polska ma potencjał, by cyfryzacji administracji uczyli się od niej inni

Warszawa, 10.03.2020 (ISBnews) - W porównaniu z sąsiednimi krajami, postęp cyfryzacyjny w polskiej administracji jest wyraźny, ale należy kontynuować procesy, tak by inne państwa chciały się uczyć od Polski, ocenił wiceprezes Huawei w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i krajach nordyckich

KGHM po raporcie NIK: Będziemy kontynuować działania naprawcze w Sierra Gorda

Warszawa, 20.08.2019 (ISBnews) - Zarząd KGHM Polska Miedź w pełni przyjmuje do wiadomości wnioski z raportu Najwyższej Izby Kontroli (NIK), dotyczącego inwestycji KGHM w Sierra Gorda, jednocześnie podkreślając, że będzie kontynuował działania naprawcze zmierzające do poprawy wyników operacyjnych

Alior Bank będzie kontynuował realizację strategii 'Cyfrowego buntownika'

Warszawa, 13.03.2018 (ISBnews) - Alior Bank będzie kontynuował realizację strategii 'Cyfrowego buntownika' i wzmacniał pozycję w segmencie mikro i małych firm, poinformowała pełniąca obowiązki prezesa Alior Banku Katarzyna Sułkowska.  "Zarząd pod moim kierownictwem będzie

ASM Group ocenia, że trend wzrostowy był kontynuowany w III kw.

10,6 mln zł (wzrost o 100,6% r/r), zaś skonsolidowany zysk operacyjny 4,4 mln zł (o 0,2 mln zł mniej niż przed rokiem). Zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 0,67 mln zł wobec 3,08 mln zł rok wcześniej. "Dynamiczny wzrost wyników sprzedażowych to pochodna realizacji strategii

Zysk netto z dz. kont. Kopeksu wyniósł 0,39 mln zł w III kw. 2017 r.

621,27 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 39,96 mln zł wobec 407,08 mln zł straty rok wcześniej. "Czynnikiem mający istotny wpływ na dalszą działalność Emitent będzie kontynuowanie działań w obszarze restrukturyzacji operacyjnej, majątkowej

Złoty traci do dolara i franka, zyskuje do słabnącego funta

. Konsekwencją tego napięcia politycznego na Wyspach może być nie tylko bezumowny brexit, ale też wcześniejsze wybory parlamentarne. Na tej fali traci dziś funt. W tym do słabo spisującego się złotego. To osłabienie może być w dalszej części tygodnia kontynuowane. Polityka jest czynnikiem ryzyka również we

Złoty mocniejszy, korzysta z poprawy nastrojów na rynkach finansowych

Warszawa, 05.02.2020 (ISBnews) - Środowy poranek przynosi nieznaczne umocnienie złotego. Tym samym kontynuuje on ruch zainicjowany już wczoraj, korzystając na ogólnej poprawie nastrojów na rynkach finansowych i mniejszym strachu przed gospodarczymi konsekwencjami epidemii koronawirusa w Chinach