dalsze finansowanie

PFR chce inwestować w drogi i energetykę, finansować dalszy rozwój firm

nie przygotowania do budowy. Grupa rozmowy z różnymi firmami, by odpowiednio wcześniej ustalić strukturę finansowania, która umożliwi inwestycję. Fundusz nie wyklucza dalszych inwestycji także w sektor wydobywczy, obok zaangażowania w Polską Grupę Górniczą. Wiceprezes zwrócił uwagę, że istniejące

BGK zagwarantował Tauronowi dalsze 400 mln zł finansowania obligacyjnego

Warszawa, 23.11.2015 (ISBnews) - Tauron Polska Energia zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) drugi aneks do umowy programowej, na mocy którego gwarantowana przez BGK kwota finansowania w postaci programu emisji obligacji zwiększona została o 400 mln zł, podała spółka. Zawarcie drugiego

Rafako zdecyduje o dalszym finansowaniu po przyjęciu układu PBG

Warszawa, 30.03.2015 (ISBnews) - Rafako podejmie decyzje o ścieżkach przyszłego finansowania, w tym o ewentualnej emisji akcji, po głosowaniu nad układem w procesie upadłościowym spółki-matki PBG, wyznaczonym na koniec kwietnia, poinformowała prezes Agnieszka Wasilewska-Semail. "Jeśli

Bez ważnej zmiany w podatkach. Rekordowy deficyt

deficyt i osłabi złotego. Dalsze sankcje Amerykanie poinformowali o poszerzeniu listy osób objętych sankcjami w związku z działaniami rosyjskimi na wschodzie Ukrainy. Wśród dodanych osób są głównie przedstawiciele firm realizujących projekty na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Warto zwrócić uwagę, że jest to

KE zaostrza walkę z terroryzmem, praniem brudnych pieniędzy i ucieczkami przed podatkami

KE zaostrza walkę z terroryzmem, praniem brudnych pieniędzy i ucieczkami przed podatkami

- Zaproponowane we wtorek zmiany stanowią odpowiedź na nowe metody finansowania terroryzmu, zwiększają przejrzystość w celu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i pomagają skuteczniej walczyć z unikaniem opodatkowania - czytamy w komunikacie Komisji Europejskiej. Komisja tłumaczy, że jej

Banki odkręcają kurek z kredytami dla firm

Podobnego zdania są ekonomiści BRE Banku, przewidując, że od czerwca banki zaczną udzielać firmom coraz większej liczby pożyczek. Wszystko dlatego, że banki szukają nowego źródła zarobku. W przyszłym roku nie mogą po raz kolejny podnieść marż i prowizji, dlatego jak czytamy w "Rz", banki

CD Projekt mógłby rozważyć dual listing, ale w dalszej przyszłości

Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - CD Projekt mógłby rozważyć dual listing w dalszej przyszłości, aby uzyskać dostęp do dodatkowego finansowania, poinformował prezes Adam Kiciński. "Dual listing jest tematem, który moglibyśmy kiedyś rozważyć. Jesteśmy polską firmą z operacjami w kraju i

Jak kryzys wpływa na zamówienia publiczne ?

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Zmniejszająca się ilość zleceń generowanych przez podmioty działające na rynku komercyjnym zmusza firmy dotychczas nie ubiegające się o zamówienia publiczne do zainteresowania się zamówie

CI Games wydłużył finansowanie kredytowe z mBanku o wartości 15 mln zł

; oraz "Lords of the Fallen 2", podała spółka. "Finansowanie przez bank mimo trwającej wciąż pandemii jest nadal atrakcyjne kosztowo. W najbliższych miesiącach będziemy prowadzić dalsze rozmowy dotyczące finansowania w kolejnych latach. Możliwe jest, że jego poziom kolejny raz może

Enea i Energa zawiesiły finansowanie projektu Ostrołęka C

połączeniu z trudnością pozyskania zewnętrznego finansowania. Zmienne warunki wymagają przeprowadzenia szeregu dalszych analiz w tym parametrów technicznych oraz ekonomicznych" - czytamy w komunikacie. Istotnymi okolicznościami znacząco wpływającymi na decyzję o zawieszeniu finansowania projektu są

Cyfrowy Polsat podjął działania związane z pozyskaniem finansowania do 1 mld zł

nominalnej do 1 mld zł. Spółka rozważa pozyskanie obu źródeł finansowania lub jednego z nich w zależności od warunków rynkowych i dalszych decyzji zarządu" - czytamy w komunikacie. Działania będą zmierzały do oszacowania możliwych warunków finansowych i umownych dotyczących pozyskania nowego kredytu

Polenergia oczekuje 418 mln zł wyniku EBITDA w 2024 r. 

w 2024 roku.  Polenergia wspólnie z Equinor planuje dalszy rozwój i osiągnięcie etapu gotowości do budowy 1 440 MW na Bałtyku do 2023 roku. Ponadto spółka planuje do 2024 roku realizację projektów lądowych farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych o łącznej mocy 315 MW, z czego 186 MW dotyczy

EFL otrzymał 150 mln euro pożyczki od CEB na finansowanie inwestycji MŚP

Warszawa, 19.06.2020 (ISBnews) - Europejski Fundusz Leasingowy (EFL) podpisał kolejną umowę kredytową z Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB), podał EFL. Leasingodawca otrzymał pożyczkę w wysokości 150 mln euro na finansowanie inwestycji mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym

ZMorph pozyskał 5 mln zł, planuje kolejną rundę finansowania w połowie roku

. "W połowie 2020 r. firma planuje kolejną rundę finansowania, by pozyskać dodatkowe środki na dalszy dynamiczny rozwój, w tym uruchomienie produkcji nowych drukarek, będących obecnie w fazie rozwoju" - czytamy dalej. Dzięki środkom z inwestycji i wsparciu na poziomie strategicznym firma mogła

Victoria Dom planuje uruchomić program emisji obligacji na 200 mln zł

Warszawa, 21.07.2020 (ISBnews) - Victoria Dom zakończyła publiczną emisję trzyletnich obligacji korporacyjnych pozyskując 11 mln zł, podała spółka. W celu dalszego finansowania rozwoju zarząd zamierza uruchomić program emisji obligacji o łącznej wartości 200 mln zł. "Wiodący warszawski

CEZ podpisał umowę kredytu z EBI o wartości 330 mln euro

Warszawa, 17.12.2019 (ISBnews) - CEZ podpisał umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) w sprawie kredytu o wartości 330 mln euro, podała spółka. "Grupa CEZ podpisała umowę kredytu w Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na kwotę 330 mln euro na finansowanie inwestycji celem

Prezes PKN Orlen: Zawieszenie finansowania Ostrołęki C to słuszna decyzja

Warszawa, 14.02.2020 (ISBnews) - PKN Orlen ocenia, że decyzja o zawieszeniu przez Energę i Eneę finansowania projektu Ostrołęka C jest słuszna, poinformował prezes Daniel Obajtek. "Spółki Energa i Enea podjęły słuszną decyzję biznesową. Przyjmujemy ją z zadowoleniem. Jako podmiot

Rząd proponuje wsparcie przewoźników kolejowych kwotą 900 mln zł

zaproponowany został jako mechanizm finansowania rekompensaty zgodnie z wymogami prawa europejskiego. "Projektowane przepisy dot. mechanizmu finansowania rekompensaty (rozwiązanie polegające na przekazywaniu przez ministra właściwego do spraw transportu środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania

QNA Technology buduje IP cloud i chce przejść do fazy sprzedażowej

Warszawa, 18.08.2020 (ISBnews/ISBtech) - QNA Technology - spółka, w którą poprzez fundusz Kvarko zaangażowany jest giełdowy Tech Invest Group - rozpoczyna budowę IP cloud i rozważa pozyskanie dalszego finansowania na przejście do sprzedaży pilotażowej, poinformował ISBtech CEO spółki Artur

BGK i Bank Pekao wesprą kontrakt Trasko Inwest na Białorusi kwotą 57 mln euro

'Finansowe Wspieranie Eksportu'. Z naszych analiz wynika, że ekspansja zagraniczna uczestników programu dotyczy przede wszystkim krajów Unii Europejskiej - 58% wskazań, a w dalszej kolejności właśnie Białorusi - 51%. Wzmacniamy pozycję polskich firm za granicą. Jednym z naszych celów jest również wspieranie

Johnson Matthey ma 135 mln euro kredytu na nową fabrykę od EBOR i KfW IPEX-Banku

. "Łączone finansowanie składa się z 90 mln euro kredytu EBOR-u i 45 mln euro kredytu z KfW IPEX-Banku" - czytamy w komunikacie. Johnson Matthey będzie w fabryce w Koninie produkował materiały katodowe wykorzystywane w produkcji baterii do samochodów elektrycznych. Zakład będzie pierwszą

Selvita prowadzi rozmowy ws. akwizycji z 5 podmiotami, chce sfinalizować 1 w br.

. Dodatkowo, w miarę publikowania w ciągu kolejnych kwartałów danych oczekujemy, że banki będą bardziej otwarte na udostępnianie finansowania zewnętrznego firmom. Oczekujemy, że będziemy mogli uzyskać takie finansowanie pod nasze akwizycje. Kolejnym źródłem finansowania będzie dalsze finansowanie leasingiem

KE proponuje pilotaż, który ma zwiększyć zdolność inwestycyjną MŚP

Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska zaproponowała nowy instrument finansowy, opracowany wraz z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI), który ma wspierać kapitał wysokiego ryzyka i finansowanie rozwoju dla perspektywicznych firm, poinformowano. Program ESCALAR ma w fazie

XTPL planuje emisje akcji oraz obligacji zamiennych na akcje

. informuje, że wobec otrzymania od potencjalnych inwestorów wstępnych deklaracji dotyczących zaangażowania się w finansowanie działalności spółki, jak również mając na uwadze dalsze plany rozwojowe spółki oraz jej potrzeby finansowe podjął decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do pozyskania nowego

Elektrobudowa odstąpiła od emisji akcji i chce wnioskować o ogłoszenie upadłości

powyższej daty - uzgodnienia z bankami oraz towarzystwami ubezpieczeń będącymi stronami umowy z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie finansowania emitenta [...] porozumienia o fundamentalnym znaczeniu dla możliwości dalszego prowadzenia działalności przez emitenta, dotyczącego restrukturyzacji istniejącego

Immofinanz sfinalizował refinansowanie Vienna Twin Towers kwotą 120 mln euro

Warszawa, 16.12.2019 (ISBnews) - Immofinanz, w ramach dalszej optymalizacji struktury finansowej, zakończył warte 120 mln euro refinansowanie dla Vienna Twin Towers, będącego częścią myhive am Wienerberg, podała spółka. "Umowa pożyczki z UniCredit Bank Austria została zawarta na 15 lat

Pekao Leasing ma umowę kredytu na 200 mln zł z ICBC

Warszawa, 13.02.2020 (ISBnews) - Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) udzieli Pekao Leasing, spółce z grupy Banku Pekao, 200 mln zł kredytu na finansowanie leasingu dla polskich przedsiębiorców, podał bank. Jest to pierwsze finansowanie ICBC dla spółki leasingowej w Polsce. "

CCC powróci do planów IPO eobuwie.pl, gdy EBITDA spółki przekroczy 50 mln euro

IPO jest rozważane w celu pozyskania przez eobuwie.pl środków na finansowanie dalszego rozwoju działalności. Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. (ISBnews)

Krótki poradnik dla kredytobiorców w czasach pandemii. Co mogą zrobić przedsiębiorcy w trudnej sytuacji?

Wpływ pandemii na umowy finansowania 1. Pandemia koronawirusa i związane z nią ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej rodzą dla kredytobiorców dwa główne ryzyka:  - Trudności w terminowej spłacie zobowiązań finansowych (np. kredytów), a nawet utraty zdolności kredytowej wskutek

INC w nowej strategii celuje w 6-krotny wzrost wartości firmy do IX 2022 r.

spółki Skinwallet, przypomniano. "Jednym z kluczowych elementów naszej strategii jest rozwój technologiczny oraz cyfryzacja usług. Już teraz jesteśmy jedynym domem maklerskim prowadzącym internetową platformę crowdinwestycyjną. W planach mamy dalszy rozwój finansowania społecznościowego, m.in

Alior Leasing dokonał sekurytyzacji części portfela wierzytelności na 500 mln zł

podmiotu spoza grupy kapitałowej Alior Banku. To duży krok spółki leasingowej w stronę samodzielności i motywacja dla organizacji do dalszego rozwoju kompetencji w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego. Następnym, istotnym celem spółki leasingowej będzie dalsza dywersyfikacja źródeł finansowania

Agora nie planuje obecnie przeprowadzenia emisji akcji

Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Agora nie rozważa obecnie przeprowadzenia emisji akcji ani innej formy pozyskania dodatkowych środków na rynku kapitałowym, wynika ze słów członka zarządu Grzegorza Kani. "Na chwilę obecną nie jest rozważane finansowanie z rynku kapitałowego czy to w formie

Agora: Pandemia uniemożliwi zrealizowanie celów finansowych strategii do 2022 r.

działań rozwojowych Grupy Agora" - czytamy w komunikacie. Zarząd Agory podjął zarówno działania oszczędnościowe, jak i płynnościowe, aby zapewnić bezpieczeństwo finansowe Grupy do końca 2020 r., a także czas na dalsze negocjacje z bankami w sprawie finansowania Grupy Agora, podkreślono. Po

Grupa EBI wzięła udział w sekurytyzacji zainicjowanej przez EFL

), należący do grupy Crédit Agricole, podał bank. Celem transakcji jest wsparcie nowego finansowania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), spółek o średniej kapitalizacji i mikroprzedsiębiorstw w Polsce, a także promowanie przedsiębiorczości kobiet. Przełoży się ona na udostępnienie

mBank liczy na dalszy stopniowy wzrost marży odsetkowej w 2019 r.

Warszawa, 30.04.2019 (ISBnews) - mBank liczy na stopniowy wzrost marży odsetkowej w 2019 roku, podała instytucja. Nie widzi natomiast przestrzeni do dalszej redukcji kosztów finansowania. Perspektywy dla mBanku na 2019 r. w zakresie wyniku odsetkowego i marży to: Dalszy stopniowy wzrost marży

Elektrobudowa: PKO BP przystąpił do zmienionej umowy o finansowanie

Warszawa, 23.09.2019 (ISBnews) - PKO Bank Polski przystąpił w charakterze wierzyciela do umowy o finansowanie zmienionej umową zmieniającą, podała Elektrobudowa. "Zarząd Elektrobudowa [...] informuje, iż powziął informację o złożeniu w dniu 20 września 2019 roku przez Powszechna Kasa

ZPL: Branża leasingowa sfinansowała 56,9 mld zł aktywów inwest. w I-III kw.

. Szacunki ZPL pokazują, że największą, bo liczącą ok 71,4-proc. grupę korzystających z leasingu stanowią klienci o obrotach do 20 mln zł. Do tej grupy zaliczane są mikro i małe firmy. 28,3% stanowią klienci o obrotach powyżej 20 mln zł, a klienci indywidualni 0,2%. Finansowanie sektora publicznego w dalszym

Rząd zdecydował o finansowaniu restrukturyzacji górnictwa z budżetu do 2023 r.

naprawiania szkód górniczych wywołanych ruchem zakładu górniczego" - czytamy w komunikacie. Według resortu, pozwoli to na dalsze finansowanie świadczeń dla pracowników, którzy przejdą wraz ze zbędnym majątkiem do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. do końca 2018 r., i którzy zdecydują się skorzystać ze

Emitel przeprowadził refinansowanie na kwotę 1,5 mld zł

Warszawa, 21.02.2020 (ISBnews) - Emitel zrefinansował istniejący kredyt i wydłużył dostępny okres finansowania, podpisując umowę kredytową z konsorcjum 6 banków, w ramach której zapewnił sobie finansowanie o wartości 1,5 mld zł (z możliwością powiększenia do 1,6 mld zł po spełnieniu określonych

Santander Consumer Bank i Santander Consumer Multirent współpracują z Mitsubishi

skorzystania z takiej formy finansowania poprawia płynność i umożliwia odważniejsze zarządzanie zamówieniami. Warto podkreślić, że marka Mitsubishi zanotowała wzrost sprzedaży rok do roku o 50%. Nowy produkt z oferty Santander Consumer Multirent ma pomóc w dalszym rozwoju importera, wskazano także. Santander

Santander CM i Santander CB rozpoczęły współpracę z siecią Mitsubishi Motors

samochodów możliwość skorzystania z takiej formy finansowania poprawia płynność i umożliwia odważniejsze zarządzanie zamówieniami. Warto podkreślić, że marka Mitsubishi zanotowała wzrost sprzedaży rok do roku o 50%. Nowy produkt z oferty Santander Consumer Multirent ma pomóc w dalszym rozwoju importera

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi pozostanie przebieg pandemii

Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - W rozpoczynającym się tygodniu w centrum uwagi znajdą się informacje dotyczące dalszego przebiegu pandemii oraz spotkanie Eurogrupy, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). Niezmiennie dane dotyczące liczby zachorowań w Europie i w USA będą kluczowe dla

ZPL: Branża leasingowa sfinansowała 77,8 mld zł aktywów inwestycyjnych w 2019 r.

słabsze, ale wciąż wyraźnie pozytywne perspektywy rysują się dla finansowania maszyn i IT. Natomiast negatywne perspektywy dla dalszego rozwoju są prognozowane w przypadku finansowania transportu ciężkiego, podano dalej.  "Prognoza wyników branży leasingowej pokazuje umiarkowane

Pekao Leasing ma umowę kredytową z CEB na 100 mln euro

Warszawa, 24.10.2019 (ISBnews) - Pekao Leasing, spółka leasingowa z grupy kapitałowej Banku Pekao podpisała z Bankiem Rozwoju Rady Europy (Council of Europe Development Bank - CEB) umowę kredytową o wartości 100 mln euro, podał Bank Pekao. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na finansowanie w

mBank liczy na dalszy stopniowy wzrost marży odsetkowej w 2019 r.

wynikający ze zmieniającej się struktury portfela kredytowego. Brak przestrzeni do dalszej redukcji kosztów finansowania", podano w prezentacji wynikowej. W 2018 r. wynik odsetkowy wzrósł o 11,5% do 3 496 mln zł, a marża o 10 bp do 2,58%, dzięki zmianie struktury aktywów i stabilnym kosztom

Vivid Games do końca roku zdecyduje o sfinansowaniu obligacji i dużego projektu

.  "Od dłuższego czasu analizujemy możliwości dalszej eksploatacji komercyjnej tej marki. Stworzenie kolejnej części to czasochłonny proces i duża inwestycja, tym niemniej nowa gra umożliwi osiągnięcie skokowo wyższych przychodów. Kontynuacja serii wymagałaby sięgnięcia po finansowanie

Energa i Enea przedłużyły okres analiz projektu Ostrołęka C o ok. miesiąc

Warszawa, 08.05.2020 (ISBnews) - Energa i Enea, inwestorzy budowy Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW, podjęły decyzję o przedłużeniu okresu analiz dotyczących dalszych działań w tym projekcie, podała Energa. "Energa i Enea [...] postanowiły o przedłużeniu okresu

Kruk zwiększył finansowanie dostępne z mBanku o 40 mln zł do 140 mln zł

do pozyskania zewnętrznego finansowania w formie emisji obligacji na rynku prywatnym i publicznym. Dodatkowe finansowanie bankowe to kolejny duży sukces. Doceniamy zaufanie, którym obdarzają nas nasi obecni partnerzy biznesowi. To także ważny sygnał dla naszych obecnych akcjonariuszy, że dalsza

ZBP: Finansowanie przez banki hipotek na poziomie 60 mld zł mało realne w 2020r.

bankowy będzie w stanie zapewnić finansowanie" - powiedział Furga podczas konferencji prasowej.  "Bez zmian przepisów, które nakładają na sektor bankowy wysokie obciążenia, to ten poziom 60 mld zł nie jest w dalszej perspektywie do utrzymania. [...] Raczej nie widzę możliwości

BBI Development miało 58,01 mln zł straty netto, 54,06 mln zł straty EBIT w 2019

na poziomie jednostkowym jak i skonsolidowanym, jednorazowym zdarzeniem, jakim była rezygnacja grupy z dalszej realizacji wieloetapowego projektu mieszkaniowego w Szczecinie. Była to trudna, ale ważna i potrzebna decyzja, podjęta po dokładnym rozważeniu krótko i długoterminowych skutków dla grupy i

Scope Fluidics chce warunkowo rozszerzyć model rozwoju realizowanych projektów

dodatkowego finansowania, przy czym dodatkowe finansowanie nie jest niezbędne do rozwoju i komercjalizacji systemu PCR|ONE (...). Z kolei, jak już wcześniej emitent informował, dalsza realizacja drugiego kluczowego dla emitenta celu (rozwój i komercjalizacja systemu BacterOMIC) wymaga pozyskania dodatkowego

Carbon Studio powołało spółkę zależną Iron VR do produkcji mniejszych gier VR

Iron VR została Karolina Koszuta. Pieniądze na finansowanie rozwoju nowej spółki będą pochodzić od zewnętrznych partnerów. Carbon Studio nie angażuje własnych środków finansowych i zasobów ludzkich w realizację produkcji tworzonych przez Iron VR, podano. "Od dłuższego czasu rozważaliśmy

MFPR planuje dalsze zwiększanie Funduszu Pożyczkowego

Warszawa, 27.05.2020 (ISBnews) - Pożyczki płynnościowe finansowane z Programu Inteligentny Rozwój (POIR) wpisały się w zapotrzebowanie firm w okresie pandemii. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR) planuje dalsze zwiększanie Funduszu Pożyczkowego - dodatkowe środki będą wykorzystane

NBP: Można oczekiwać dalszego spadku zyskowności sektora bankowego

akwizycji przedsiębiorstw z sektora technologii finansowych (FinTech). Może to prowadzić do dalszego umacniania przewagi konkurencyjnej największych i najbardziej zyskownych podmiotów" - napisano też w raporcie. Według banku centralnego, w dłuższym okresie na wzrost kosztów finansowania będą wpływać

Elektrobudowa: Projekt umowy ws. finansowania ogranicza budowanie portfela zam.

przedmiotem dalszych rozmów pomiędzy spółką a instytucjami finansującymi, poprzez pozyskanie przez spółkę finansowania od głównych akcjonariuszy lub osoby trzeciej, które nastąpi poprzez: a) podwyższenie kapitału zakładowego spółki, b) udostępnienie pożyczki (pożyczek) podporządkowanych, c) lub innej

Projekt Accolade w Legnicy otrzymał 21 mln euro finansowania z Banku Pekao

, finansowany przez nasz bank. Wierzymy w dalszy dynamiczny rozwój polskiego rynku magazynowego. Chcemy wspierać rozwój klientów Pekao, działających w tym sektorze nawet w czasach globalnego spowolnienia gospodarczego" - skomentował transakcję dyrektor biura finansowania nieruchomości komercyjnych w Banku

Mabion miał 63,74 mln zł straty netto, 63,27 mln zł straty EBIT w 2019 r.

postaci kredytów i pożyczek, finansowanie pozyskiwane z dotacji oraz długoterminowa umowa o współpracy z Mylan i innymi potencjalnymi partnerami mogą zapewnić spółce finansowanie niezbędne do zakończenia prac rozwojowych związanych z lekiem MabionCD20 i komercjalizacji tego leku i uzasadniają dalsze

eobuwie.pl rozpoczęło wstępne działania w związku z IPO i debiutem na GPW

. "IPO jest rozważane w celu pozyskania przez eobuwie.pl środków na finansowanie dalszego rozwoju działalności spółki" - czytamy w komunikacie. Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na

Prime Bit Games rozwiązał umowę z inwestorem ws. produkcji i wydania gier

Warszawa, 18.12.2019 (ISBnews) - Prime Bit Games zawarł porozumienie o rozwiązaniu dwóch umów z inwestorem, których celem było współfinansowanie produkcji i wydania gier: "Froggy Adventure" i "Dark Tower 2", poinformowała spółka. "Strony uznały, że dalsze wykonanie tych

Grupa Azoty ma porozumienie z Hyundai i KIND nt. finansowania Polimerów Police

), stanowiące podstawę do prowadzenia dalszych rozmów w sprawie potencjalnego udziału Hyundai i KIND w finansowaniu planowanego przez PDH projektu inwestycyjnego "Polimery Police", podały spółki. Udział Hyundai Engineering i KIND polegałby na objęciu nowych akcji w kapitale zakładowym PDH i

Ryvu: Realizujemy własną strategię, oczekujemy wzrostu wartości NodThery

finansowania NodThery jego udziały w tej spółce spadną, jednakże oczekuje sukcesywnego wzrostu wartości brytyjskiej spółki, jak i wyceny udziałów, poinformował ISBnews dyrektor ds. naukowych i wiceprezes Ryvu Therapeutics Krzysztof Brzózka. Na początku czerwca NodThera, w której Ryvu Therapeutics ma udziały

PZF: Obroty firm faktoringowych wzrosły o 2% r/r w I-V pomimo spadków w IV i V

miesiącach. Głównym celem firm faktoringowych pozostanie wspieranie klientów w okresie spowolnienia oraz zapewnienie finansowania ich ponownego rozwoju" - powiedział przewodniczący komitetu wykonawczego PZF, który objął stery Związku już po wybuchu pandemii mówi Jarosław Jaworski, cytowany w komunikacie

GetBack nie podpisze w ciągu 8 tygodni umów dot. finansowania swojego funduszu

Warszawa, 09.04.2018 (ISBnews) - GetBack nie podpisze we wskazanym terminie 8 tygodni umów kredytowych z bankiem z siedzibą za granicą, umożliwiających finansowanie swojego funduszu do kwoty 300 mln zł, podała spółka.   "Zarząd GetBack S.A. informuje, w nawiązaniu do

Grupa Nest Banku ma umowę o współpracy z Brutto.pl 

finansowania. Dotychczasowa oferta pozwalała na finansowanie faktury tylko w formie pożyczki pod fakturę, a dzięki nowej współpracy, klienci Brutto.pl wkrótce otrzymają możliwość wybrania jednego z produktów Faktorii - faktoringu cichego, a w dalszej kolejności również faktoringu jawnego oraz odwrotnego"

New Work pozyskał 2,1 mln euro finansowania na realizację strategii

potrzeb rynku - zarówno jeśli chodzi o właścicieli nieruchomości, jak i najemców. Finansowanie w serii B na kwotę 2,1 mln euro da nam możliwość dalszej realizacji powziętej strategii biznesowej, chociaż nie wiemy dokładnie, jak będzie wyglądać nowa rzeczywistość" - powiedział CFO Marcin Sojda

Grupa EBI uruchomi do 40 mld euro na walkę z kryzysem spowodowanym pandemią

udzielanej przez grupę EBI i krajowe banki promocyjne, podał Europejski Bank Inwestycyjny. Finansowanie do wysokości 40 mld euro może zostać uruchomione w krótkim czasie przy wsparciu w postaci gwarancji Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego i środków z budżetu Unii Europejskiej. Dla sektora opieki

Agora zawiesiła negocjacje ws. finansowania, otrzymała prolongatę spłaty kredytu

Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Agora w związku z pandemią koronawirusa zawiesiła negocjacje z konsorcjum banków w celu pozyskania kredytu m.in. na finansowanie bądź refinansowanie wydatków akwizycyjnych oraz inwestycyjnych Grupy Agora, zgodnych ze strategią biznesową na lata 2018-2022, a także

Strategia PKO BP zakłada 5 mln użytkowników aplikacji IKO w 2022 r.

końca roku liczba ta sięgnie 4,25 mln. "[PKO BP] będzie umacniał relacje z klientami poprzez zaoferowanie cyfrowych doświadczeń w najlepszej aplikacji mobilnej - IKO 5.0" - czytamy w prezentacji poświęconej ogłoszonej dziś strategii. Celem banku jest "dalsza digitalizacja procesów

Nestmedic prowadzi ustalenia z Deutsche Balaton nt. dual listingu

finansowania długoterminowego rozwoju i dalszej ekspansji. "Pozyskanie nowego inwestora jest dla nas dużym sukcesem. Uzyskane finansowanie bardzo pozytywnie wpłynie na rozwój Nestmedic, a co za tym idzie naszego mobilnego KTG Pregnabit. Środki zainwestowane przez Deutsche Balaton AG umożliwią nam

GPM Vindexus rekomenduje wypłatę 0,1 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

oraz dalszą realizację strategii, planów i perspektyw rozwoju grupy kapitałowej spółki; c) potrzeby płynnościowe grupy i utrudnione możliwości pozyskiwania finansowania w związku z negatywnym wpływem pandemii COVID-19 na rynek finansowy w Polsce; d) stopę dywidendy i wskaźniki wypłaty stosowane

Akcjonariusze Mabionu udzielą spółce pożyczek w łącznej wys. do 15 mln zł

zewnętrznego finansowania i my jako akcjonariusze i założyciele, wypełniamy poczynioną deklarację wsparcia dla spółki. Nasze dalsze współfinansowanie tego projektu wynika z przekonania i wiary, zarówno w to ważne przedsięwzięcie, jakim jest zarejestrowanie i wprowadzenie do sprzedaży na rynkach europejskich i

Comperia.pl zdecydowała o przeprowadzeniu przeglądu wariantów rozwoju

Warszawa, 08.06.2017 (ISBnews) - Comperia.pl zdecydowała o przeprowadzeniu przeglądu wariantów rozwoju Grupy i sposobów ich finansowania, podała spółka. "W następstwie przeprowadzonej na posiedzeniu rady nadzorczej [...] dyskusji na temat perspektyw dalszego rozwoju grupy kapitałowej Grupy

Polwax odstąpił tymczasowo od emisji akcji serii E, rozważy opcje strategiczne

związku z powyższym zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu innych opcji pozyskania korzystniejszych źródeł finansowania lub innych opcji wspierających dalszy rozwój działalności spółki. "Podczas powyższego przeglądu rozważane będą różne opcje strategiczne, w tym w szczególności: pozyskanie

DNB Bank Polska miał 68,2 mln zł zysku netto w 2018 r.

. Istotnym elementem, który w 2018 roku znacząco wpłynął na poziom zysku netto był niski poziom ryzyka kredytowego wyrażający się poprzez pozytywny wpływ odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych" - podano także. DNB Bank Polska zgodnie z obraną strategią ma w planach dalszy wzrost biznesu

PGE GiEK: Koszty opłat z tytułu emisji CO2 to ponad 6 mld zł w 2020 r.

. "Koszty CO2 niewspółmiernie wzrosły od 2016 roku, wówczas płaciliśmy 1,25 mld zł rocznie, a w tym roku zapłacimy ponad 6 mld zł" - powiedziała dziennikarzom Czemiel-Grzybowska. Jak dodała, ten dodatkowy podatek, który jest płacony przez spółkę, musi wygenerować źródło finansowania z majątku

PBKM rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 r.

uzasadniona jest koniecznością zabezpieczenia finansowania planowanych inwestycji kapitałowych, a także planowanymi, w perspektywie najbliższych kwartałów, nakładami inwestycyjnymi na działalność badawczo-rozwojową. Jednocześnie przeprowadzona przez spółkę w ostatnim okresie emisja akcji serii M miała na celu

Getin Holding ma 2 niewiążące oferty dotyczące zakupu Idea Bank Białoruś

efektem m.in. dalszych ograniczeń nakładanych na sektor bankowy przez regulatora oraz spadku sprzedaży związanego z powodowanym pandemią pogorszeniem sytuacji ekonomicznej. Od stycznia do marca Idea Bank Białoruś odnotował wzrost salda kredytowego (+8,5% w BYN) oraz depozytowego (+7,4% w BYN). W obliczu

Addictions.ai pozyskuje blisko 2 mln zł i zmienia nazwę na DigitalMedical

Warszawa, 20.07.2020 (ISBnews) - Addictions.ai, rozwijająca cyfrową platformę Helping Hand, ekosystem terapii uzależnień wspierany przez sztuczną inteligencję, pozyskała ok. 2 mln zł finansowania, które pozwoli jej na rozszerzenie działalności, podano w komunikacie. "Do końca 2020

Polenergia wg nowej strategii chce mieć projekty o mocy 821 MW do 2024 r.

rozpoczęcia budowy pierwszej farmy wiatrowej na Bałtyku do 2023 roku oraz rozwój technologii gazowych jako wstęp do wielkiej transformacji wodorowej. Nakłady na realizację strategii wyniosą 0,5 mld zł, nie licząc 2,6 mld zł na morskie farmy wiatrowe na Bałtyku. Budowanie wartości dla akcjonariuszy, dalszy

KUKE rozszerza do 100% zakres ochrony ubezpieczeniowej w eksporcie inwestycyjnym

;banków w dalszym finansowaniu projektów eksportowych polskich przedsiębiorstw. KUKE przejmie całość ryzyka transakcyjnego, dzięki czemu banki nie będą musiały tworzyć rezerw na pokrycie ewentualnych strat wynikających z braku płatności przez zagranicznego odbiorcy. Dotychczasową

CI Games w najbliższym czasie opracuje plan finansowania dłużnego

funkcjonowanie. Posiadamy także zabezpieczone finansowanie produkcji dodatków do gry oraz rozpoczęcie realizacji nowego projektu. Na bieżąco spływają płatności od dystrybutorów z tytułu sprzedaży gier, oczekujemy także dalszych wpływów ze sprzedaży kolejnych kopii w nadchodzących miesiącach. W 

ARP udzieli spółce Wobi-Stal 11,5 mln zł kredytu na m.in. nowe inwestycje

zabezpieczonych antykorozyjnie metalowych elementów konstrukcyjnych o wysokiej jakości. Dzięki temu stanie się jednym z niewielu producentów takich części w Europie, podano także. "Utworzone w ARP Centra Obsługi Przedsiębiorców wspomagają firmy z sektora MŚP w pozyskiwaniu finansowania na dalszy rozwój

Senackie komisje rekomendują poprawki do tarczy, trwa debata plenarna

koronawirusa. PFR będzie głównym podmiotem odpowiedzialnym za zwalczanie sytuacji kryzysowych spowodowanych COVID-19 i za pomoc przedsiębiorcom. Nowela usuwa także ograniczenia wynikające z dotychczasowych przepisów, np. dopuszcza finansowanie przedsiębiorców nie tylko w formie obejmowania nowo wyemitowanych

CI Games prognozuje przychody z dystrybucji cyfrowej na 3,26 mln zł w IV kw. br.

zł, podano także.  "Posiadane przez grupę kapitałową CI Games środki pieniężne w kwocie w wysokości 11,4 mln zł (na dzień 30 września 2018 r.), dostępne finansowanie bankowe w wysokości 27,7 mln zł (na dzień 30 września 2018 r.) oraz zakładane wpływy z cyfrowej sprzedaży gier z

KGHM Polska Miedź ma umowę z BGK na uruchomienie kredytu w wys. do 450 mln USD

pozwolą na realizację dalszych kroków zmierzających do optymalizacji struktury finansowania" - dodała wiceprezes ds. finansowych Katarzyna Kreczmańska-Gigol. KGHM sukcesywnie poprawia wyniki produkcyjne i sprzedażowe. Produkcja miedzi płatnej w styczniu 2019 roku wyniosła 58,7 tys. ton, o 21

TSG jest gotów kontynuować rozmowy nt. akwizycji w Europie w czasie pandemii

ewentualnym sposobie finansowania, nie mniej kilka takich transakcji na rynku już widzieliśmy" - dodał prezes. W kwietniu spółka poinformował, że przygląda się około 70 podmiotom, z których część mogłaby znaleźć się na krótkiej liście. "Ze względu na pandemię, tam, gdzie mogliśmy rozpocząć

Kreditech ma 20 mln euro na rozwój, Polska jednym ze strategicznych rynków

klientów "near-prime". Wywodząca się z Niemiec firma, działająca w Polsce pod marką Monedo Now, pozyskała niedawno 20 mln euro finansowania od prywatnych inwestorów i międzynarodowych venture capital na dalszy globalny rozwój. Polska należy do 4 głównych rynków tego lendtechu, zajmując drugą

NBP: Banki zakładają zaostrzenie polityki kredytowej w III kw.

popytu na kredyty dla przedsiębiorstw, uzasadniały go głównie wzrostem zapotrzebowania na finansowanie zapasów i kapitału obrotowego oraz zapotrzebowania na finansowanie inwestycji.  "Na III kwartał 2019 r. pojedyncze banki przewidują kontynuację zaostrzania polityki kredytowej w segmentach

Kruk ma umowę kredytu do 50 mln zł z Bankiem Pocztowym

obligacje spółki na rynku publicznym - wartość oferty wyniosła 30 mln zł. Także w listopadzie Kruk zwiększył dostępne finansowanie bankowe i podpisał aneks do umowy kredytowej z mBank, który zwiększył dostępność obecnej linii kredytowej o 40 mln, do 140 mln zł łącznie. Kruk ma miejsce na bilansie na dalsze

PKN Orlen złożył ofertę finansowania Ruchu, chce przejąć 100% akcji tej spółki

Warszawa, 11.04.2019 (ISBnews) - PKN Orlen złożył ofertę finansowania Ruchu, z zamiarem przejęcia 100% akcji spółki, poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek. "Złożyliśmy dziś ofertę finansowania #RUCH, z zamiarem przejęcia 100% akcji spółki. Badanie due dilligence wskazało synergie

EFL ma zgodę KE na przejęcie części udziałów w Hama Polska

Polska wynosi prawie 500 mln zł, a wielkość finansowanej floty to ponad 3 100 pojazdów. Transakcja nabycia udziałów oraz dokapitalizowania DBK Rental przez EFL przewiduje wieloletnią współpracę pomiędzy przyszłymi udziałowcami. Nawiązanie strategicznego partnerstwa to także mocne zaangażowanie dla

Monevia przekroczyła próg 200 mln zł wykupionych faktur od mikro- i małych firm

rezultacie mamy stabilne źródła finansowania dalszego rozwoju i jesteśmy silnym partnerem biznesowym" - podkreślił Drowanowski. Monevia jest polską firmą działającą w sektorze bieżącego finansowania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystuje środowisko online i zaawansowane nowe

Cormay przeanalizuje warianty pozyskania finansowania, m.in. emisję akcji

kapitału docelowego, przy założeniu wprowadzenia odpowiedniego upoważnienia do statutu emitenta, zaznaczono również.  "Zarząd nie wyklucza przy tym innych możliwości finansowania. Wspomniany wariant finansowania zostanie poddany dalszej analizie, w szczególności pod kątem wszelkich niezbędnych

Victoria Dom miała 0,5 mln zł zysku netto w I poł. 2020 r.

sprzedaży oraz zysku netto w okresie ostatnich czterech lat jest rezultatem rozszerzenia oferty w kilku dodatkowych dzielnicach i dynamicznej sprzedaży tych projektów. Planujemy dalszy wzrost skali swojej działalności wykorzystując posiadany bank ziemi" - podkreślił Wasiluk. Jego zdaniem, sytuacja na

MZN Property ma rozmowy dot. nabycia spółki obsługującej rynek nieruchomości

przypadku podjęcia przez emitenta ewentualnych dalszych decyzji w tym zakresie" - czytamy w komunikacie. MZN Property (dawniej Morizon) to technologiczna platforma nieruchomościowo-finansowa umożliwiająca wyszukiwanie, finansowanie i wspierająca dokonywanie transakcji na rynku nieruchomości. MZN

Infoscan oraz mLeasing wprowadzają na rynek zdrowia nową usługę

Warszawa, 06.09.2019 (ISBnews) - Infoscan rozpoczął z mLeasing współpracę, w ramach której będzie oferować finansowanie zakupu urządzenia MED Recorder oraz licencji na dostęp do systemu telemedycznego Osascan dla lekarzy i placówek medycznych, które zdecydują się na korzystanie z rozwiązania