dalej po gospodarce przestrzennej

Podkomisja nadzwyczajna rozpatrzy rządowy projekt ustawy Prawo wodne

rozpatrzenia rządowego projektu ustawy - Prawo wodne. Posłowie zdecydowali, że podkomisja będzie liczyła 13 posłów: 7 z Prawa i Sprawiedliwości, 3 z Platformy Obywatelskiej i po 1 osobie z PSL, Nowoczesnej i  Kukiz15. "Generalnym celem postulowanej reformy jest wzrost współfinansowania gospodarki

Skobel z ME: II stopień wodny na Wiśle gotowy w 2028 r., koszt ok. 3,9 mld zł

Wody Polskie w czerwcu bieżącego roku koncepcji programowo-przestrzennej dla zadania (m.in. przepławki, niwelowanie hałasu podczas budowy, rozwiązania umożliwiające migrację zwierząt podczas budowy)" - czytamy dalej. 1 grudnia 2017 r. ministrowie środowiska, gospodarki morskiej i żeglugi

Polityka surowcowa obejmie wyznaczenie surowców strateg. i weryfikację podatków

. Założenia przewidują m.in.: - Wyznaczenie surowców strategicznych, kluczowych i krytycznych dla polskiej gospodarki i określenie ich przepływów materiałowych (wydobycie, produkcja ze źródeł pierwotnych, import, eksport, zużycie, odzysk ze źródeł wtórnych, zagospodarowanie odpadów wydobywczych

Polska Agencja Kosmiczna została jednym z wykonawców projektu sat4envi

zadania różnych szczebli administracji dotyczące: lokalnej i regionalnej infrastruktury technicznej, ochrony środowiska, rolnictwa, transportu, porządku i planowania przestrzennego, ekologii, gospodarki wodnej, leśnictwa itp. W ramach programu zostaną opracowane koncepcje i zakres merytoryczny szkoleń

Deloitte: Szwajcarskie firmy chcą przenosić do Polski procesy z wartością dodaną

szwajcarska gospodarka ma wyjątkowe przewagi konkurencyjne, co pokazują dane dotyczące produktywności. Należy tu wymienić zwłaszcza produkcję farmaceutyków, telekomunikację, energetykę czy produkcję zaawansowaną technologicznie" - czytamy dalej w komunikacie. Szwajcaria jest drugim, po USA, największym

Prairie: Kopalnia Jan Karski ma silne poparcie lokalnych społeczności

dalej. CBM Indicator przeprowadził osobne badanie wśród mieszkańców Cycowa, z którego wynika, że 82% mieszkańców jest świadomych znaczenia węgla dla rozwoju gospodarki. 74% zgadza się na powstanie kopalni w gminie Cyców lub sąsiedniej gminie. Istotnym aspektem jest fakt, że gmina Cyców już dziś może

Ustawa o ułatwieniach przy inwestycjach mieszkaniowych skierowana do uzgodnień

roku 2018 wydatki będą finansowane z bieżących środków budżetu państwa. W kolejnych latach wydatki budżetu będą zaplanowane w cz. 20 (Gospodarka) – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, cz. 18 (Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo) – Główny Urząd Nadzoru

Rząd przyjął projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych

społeczno-gospodarczy. Brak dogodnych połączeń mostowych skutkuje izolacją przestrzenną na obszarach rozdzielonych granicami administracyjnymi" - podsumowano. Zasadniczo nowe przepisy będą obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw (regulacje dotyczące wpłat na FDS mają

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o lasach wprowadzającą pierwokup dla SP

odbiega od wartości rynkowej gruntu, może w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia wystąpić do sądu o ustalenie ceny tego gruntu. W takim przypadku wartość nieruchomości określa sąd zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami" - czytamy dalej. Ustawa wprowadza zasadę, iż czynności

ARP patronem konkursu 'Galileo Masters', celem wsparcie technologii kosmicznych

Warszawa, 30.11.2016 (ISBnews) - Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) po raz trzeci objęła patronatem konkurs "Galileo Masters". Działanie te wpisuje się w przygotowany przez spółkę "Kompleksowy program rozwoju sektora technologii kosmicznych w Polsce". Jego głównym celem jest

NIK: Odnowienie infrastruktury wodociągowej może potrwać 100 lat

. W 2016 r. na potrzeby gospodarki narodowej i ludności pobrano ok. 10,58 km3 wody, z tego 2,05 km3, tj. 19,4%, na potrzeby eksploatacji sieci wodociągowych. Dostawę wody dla zbiorowego zaopatrzenia ludności, w 28% pokryto z zasobów wód powierzchniowych i w 72% z zasobów wód podziemnych. Największy

Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

Neska.  W wyniku przeprowadzonego badania rynkowego 'eSky.pl: Podróże po COVID-19' wynika, że produkt związany z rezygnacją z podróży zachęciłby jedną piątą respondentów do dokonania rezerwacji w serwisie. Wśród powodów, jakie powinno obejmować ubezpieczenie, respondenci wymienili: chorobę

Rząd przyjął projekt ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości

stronie internetowej). Ma być też instytucją, która będzie przekazywała nieruchomość zamienną za nieruchomość podlegającą wywłaszczeniu (jeśli wywłaszczony będzie chciał zamiany w miejsce odszkodowania)" - czytamy dalej. Nadzór nad działalnością KZN ma sprawować minister właściwy do spraw

Budowa domu krok po kroku. Co się zmieni w 2015 roku? [PORADNIK]

ostemplowany. To po to, by komuś nie przyszło do głowy dokonanie jakichś przeróbek w projekcie. Wiceprezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich Marek Poddany uważa, że nawet gdyby jakiś urzędnik "przeoczył" niezgodność projektu domu z planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach

Budowa domu w 2016 r.

Budowa domu w 2016 r.

zagospodarowania przestrzennego. A jeśli takiego planu nie ma - decyzji o warunkach zabudowy. Ponadto wiążące dla projektanta są przepisy określające "warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie". Projektant, łamiąc prawo (bo żąda tego od niego inwestor) ryzykuje utratę

Mapa reprywatyzacji to hit czy populizm? Dwie opinie

Mapa reprywatyzacji to hit czy populizm? Dwie opinie

przestrzennego, Marcin Bajko, dyrektor biura gospodarki nieruchomościami, Ewa Nekanda-Trepka, była konserwator zabytków, wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz czy burmistrz Śródmieścia Wojciech Bartelski - którzy podejmowali decyzje w sprawie działek przejmowanych przez Macieja Marcinkowskiego. Po

Druga bitwa o handel a la PiS może wykończyć polskich kupców

Druga bitwa o handel a la PiS może wykończyć polskich kupców

z przedstawicieli ministra gospodarki i ministra rozwoju rolnictwa. Wszystko to przyniosło pieniądze do budżetu Węgier, ale Węgrzy dalej robią, tak jak robili, zakupy w wielkich sieciach. Czy da się podobne rozwiązania wprowadzić w Polsce? Oczywiście. Tyle że zakaz handlu w niedzielę jest jednak u

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

spółka w raporcie. Grupa Cyfrowego Polsatu liczy na utrzymanie poziomu EBITDA w całym 2020 r. i na wyższą sprzedaż sprzętu, usług i reklam w następnych miesiącach wraz z kolejnymi etapami odmrażania gospodarki, poinformowali przedstawiciele zarządu. Cyfrowy Polsat widzi duże możliwości synergii po

O mieszkaniach bez franków i polityki

O mieszkaniach bez franków i polityki

były traktowane przez kolejne rządy po macoszemu. Uznano, że problemy mieszkaniowe rozwiąże niewidzialna ręka rynku. A jeśli któryś rząd próbował jej pomagać, to w sposób nieprzemyślany. Chyba najpoważniejszym błędem było wygaszenie w 2003 r. wszystkich planów zagospodarowania przestrzennego sprzed

Gdańsk-Elbląg w 30 minut? Ruszył przetarg na projekt S7

Gdańsk-Elbląg w 30 minut? Ruszył przetarg na projekt S7

się za budowę tych odcinków, które z punktu widzenia natężenia ruchu i potrzeb kierowców były najmniej pilne. Tak jak nic nie dzieje się na odcinku z Gdańska do Elbląga, tak wciąż nie ruszyła budowa dojazdu do samej Warszawy - zarówno od Mławy do Płońska, jak i dalej, w miejscu, gdzie obecnie biegnie

Chcecie działkę? To macie

być stawka dzierżawy. Jaroszewski podkreśla, że kilka razy pytał o cenę wydzierżawienia (m.in. podczas komisji gospodarki komunalnej), ale nie uzyskał satysfakcjonującej odpowiedzi. - Usłyszałem, że stawka jest jeszcze nieznana, bo trwają negocjacje - mówi radny PO i dodaje, że podobne wątpliwości

Miasteczko Ursus. Powstanie dzielnica na 25 tys. ludzi?

zaś znów dyskutować nad przyszłością terenów Ursusa na jednej z najbliższych posiedzeń komisji gospodarki przestrzennej. Celtic przeszedł do kontrataku. Wczoraj zorganizował konferencję, na której przekonywał, że jego inwestycja jest korzystna dla Warszawy. - Mamy niesamowitą okazję, by powstało

Bunt przeciw wieżowcom, czyli berlińska lekcja dla Warszawy

w strefie euro sprawił, że Niemcy postrzegane są jako filar wspólnotowej gospodarki, gdzie najbezpieczniej lokować fundusze. Ale i władze wypromowały Berlin jako atrakcyjne miasto, choć nie w duchu, jakiego życzono by sobie tuż po zjednoczeniu. Tak czy owak, tuzy z rynku nieruchomości atakują Berlin

Zabytkowe nieruchomości w Polsce z licytacji

zagospodarowania i istniejącej infrastruktury, do którego nie wnosi żadnych zastrzeżeń. KLIKNIJ PO WIĘCEJ INFORMACJI»> Przedmiot oferty Pierwsza licytacja nieruchomości stanowiących: zespół pałacowo-parkowy położonych w miejscowości Niewodniki gmina Dąbrowa, przy ul. Zamkowej 4, na działkach: nr 200/2

Nie chcą kupić szpitala. Popełniono błędy?

wadium i ogłoszony przetarg trzeba było odwołać. Zdaniem Andrzeja Betki, dyrektora departamentu geodezji i gospodarki nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego, potencjalnych inwestorów mogła odstraszyć konieczność utrzymania lub wyburzenia stojących tam budynków. Marszałek chce na kompleksie szpitalnym

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

podziału robót budowlanych. 2. W każdym tomie wszystkie strony powinny być trwale spięte i opatrzone numeracją. *Obecnie działem administracji rządowej - budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo kieruje Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, na