dających prawo

Rozmawiał: Marcin Bojanowski

Emerytury według minister Fedak

Emerytury według minister Fedak

OFE nie konkurują między sobą. Wymusić konkurencję można tylko, dając ludziom prawo wyboru: fundusz ma słabe wyniki, to ja wycofuję swoje pieniądze - mówi w rozmowie z ?Gazetą? minister pracy Jolanta Fedak

"GP": Fiskus będzie ścigał internetowych handlowców

Fiskus zmieni prawo, by łatwiej ścigać osoby dające ogłoszenia na Allegro - czytamy w "Gazecie Prawnej". Nowe zapisy w ordynacji podatkowej chce wprowadzić ministerstwo finansów

Są pieniądze na nowe radiowozy a policja jeździ złomem

4200 radiowozów oznakowanych i nieoznakowanych chce kupić policja. To część programu modernizacji i łakomy kąsek dla producentów. Ale policjanci jeszcze długo będą jeździć złomem, bo zakupy stoją przez skomplikowane procedury przetargowe, dające prawie nieograniczone możliwości protestowania.

Personnel Service proponuje automatyczne odnawianie prawa do pracy Ukraińcom

przepisy, dające możliwość automatycznego odnawiania zezwoleń na pracę na okres obowiązującej kwarantanny. Priorytetem jest zapewnienie legalnego prawa do pobytu i pracy dla pracowników z Ukrainy, którzy utracą w najbliższym czasie tę możliwość. Dzięki temu zminimalizujemy w dużym stopniu skutki

ME: TSUE wydał korzystny dla Polski wyrok ws. korzystania przez Gazprom z OPAL-u

Warszawa, 10.09.2019 (ISBnews) - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał dziś korzystny dla Polski wyrok ws. korzystania przez Gazprom z gazociągu OPAL - uchylił decyzję Komisji Europejskiej dającą rosy jskiemu koncernowi prawo korzystania z gazociągu w 100%, podało

Ringier Axel Springer nabył w wezwaniu 33,5 mln akcji MZN Property

. Liczba nabytych akcji odpowiada 78,99% kapitału zakładowego spółki, dających łącznie prawo do wykonywania tyluż głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Cena transakcyjna wyniosła 1,97 zł za jedną akcję, podano. "Rozliczenie wszystkich zawartych transakcji nastąpi w dniu 29 kwietnia 2020 r., w

Total FIZ rozpoczął proces ABB na akcje Scope Fluidics po maks. 70 zł/szt. 

Warszawa, 10.12.2019 (ISBnews) - Total FIZ - akcjonariusz Scope Fluidics - rozpoczął proces budowania przyspieszonej książki popytu (ABB), którego celem jest oferowanie i sprzedaż w ramach oferty do 170 772 akcji spółki, stanowiących do ok. 7,37% w kapitale zakładowym oraz dających prawo do

Wysokość kary umownej jako kryterium oceny ofert

Wysokość kary umownej jako kryterium oceny ofert

parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne. W przepisach Prawa zamówień publicznych Ustawodawca pozostawił zamawiającemu swobodę w doborze kryteriów pozacenowych, dając mu możliwość ustalenia takich kryteriów oceny ofert, które w najwyższym stopniu zagwarantują, że wybór oferty

Spotawheel rozpoczął działalność w Polsce

Warszawa, 20.08.2019 (ISBnews) - Spotawheel, firma technologiczna handlująca używanymi samochodami w internecie, zainaugurowała działalność w Polsce, podała spółka. Spotawheel gwarantuje pełną obsługę transakcji, dając do pięciu lat gwarancji na sprzedawane przez siebie używane samochody. "

United Beverages wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia Distribev Orbico

Beverages S.A. z siedzibą w Toruniu kontroli nad spółką Distribev Orbico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, poprzez nabycie od spółki Orbico d.o.o. z siedzibą w Zagrzebiu, Chorwacja 80% udziałów dających prawo do sprawowania kontroli nad tą spółką (koncentracja w rozumieniu art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy o

Prawnicy Czytelnikom. Czy można zatrudniać tylko młodych?

Prawnicy Czytelnikom. Czy można zatrudniać tylko młodych?

nie być brane pod uwagę. Oczywiście osoba niedefiniująca się jako młoda nadal może wziąć udział w procesie rekrutacji i wysłać swoją kandydaturę. Jeśli jej aplikacja zostanie odrzucona z powodu wieku, będzie to klasyczny przykład dyskryminacji ze względu na wiek, dający niedoszłemu kandydatowi prawo

POLOmarket przystąpił do PPK z PKO TFI jako instytucją realizującą program

przedstawicielami naszych pracowników, partnerem wybranym do realizacji Programu PPK w całej Grupie POLOmarket będzie PKO TFI" - powiedział dyrektor operacyjny POLOmarket Bartosz Pietruszka, cytowany w komunikacie. Obecnie POLOmarket jest pracodawcą dającym zatrudnienie ponad 6300 osobom.  "

Prezes Celon Pharma rozważa dokapitalizowanie Mabionu poprzez Glatton 

akcji Mabionu, stanowiących 7,33% udziałów w kapitale i dających 6,39 % na walnym zgromadzeniu. Do Celon Pharma należy 620 350 akcji Mabionu, stanowiących 4,52 % kapitału i dających 7,07% na walnym zgromadzeniu. W połowie czerwca akcjonariusze Mabionu zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego o

Świadczenia ciągłe

Świadczenia ciągłe

Ustawa Prawo zamówień publicznych nie definiuje pojęcia świadczenia ciągłego, zatem zgodnie z art. 14 tej ustawy zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego. Doktryna prawa cywilnego definiuje pojęcia „świadczeń jednorazowych, okresowych i ciągłych". W przypadku świadczeń ciągłych

Argumenol nabył 26,36% akcji ZE PAK w wezwaniu

nabył 13 395 868 akcji spółki, oznaczonych kodem ISIN: PLZEPAK00012. Ilość nabytych akcji odpowiada 26,36% kapitału zakładowego spółki, dających łącznie prawo do wykonywania 13 395 868 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co odpowiada 26,36% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Cena

Indykpol ma porozumienie w sprawie działań na rzecz wycofania spółki z GPW

działania w celu wycofania akcji spółki z obrotu regulowanego, podała spółka. "Akcjonariusze posiadają łącznie 2 459 126 akcji, stanowiących ok. 78.70% kapitału zakładowego i dających prawo do 6 032 626 głosów na walnym zgromadzeniu spółki [...], co stanowi ok. 90,07% ogółu głosów na walnym

Pozasądowe rozwiązywanie sporów możliwe w dzisiejszym stanie prawnym

Pozasądowe rozwiązywanie sporów możliwe w dzisiejszym stanie prawnym

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), która wejdzie w życie od dnia 1 stycznia 2021 roku, wprowadza przepisy dające stronom umowy o wykonanie zamówienia publicznego możliwość pozasądowego rozwiązania sporu. Zgodnie z art. 591 ust. 1 wskazanej

Brewe Leasing rusza na początku października z emisją kwitów dochodowych

Przedsiębiorstw Finansowych i Managerskiego Programu Motywacyjnego. "Nowy papier wartościowy spełnił moje oczekiwania. Kwit Dochodowy Brewe Leasing skonstruowany został na bardzo tradycyjnej podstawie - prawa wekslowego. Zabezpieczyliśmy go w sposób dający inwestorom przekonanie o tym, że mogą nam zaufać i

ITA: Import włoskich produktów spożywczych do Polski sięgnie 934 mln euro w br.

418,28 mln euro rok wcześniej.  Włochy są liderem w dostarczaniu makaronu do Polski -  w tym roku wartość eksportu tego produktu wyniesie prawie 35 mln euro, dając tym samym włoskim producentom 40-proc. udział w polskim rynku. Włochy są także głównym dostawcą na polski rynek przetworzonych

Rolmex ogłosił przymusowy wykup 21,3% akcji Indykpolu po 65 zł za akcję

wykupu posiadają łącznie 2 459 126 akcji zwykłych na okaziciela spółki oraz akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu spółki, stanowiących 78,7% kapitału zakładowego spółki i dających prawo do 6 032 626 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi ok. 90,07% ogółu głosów, poinformowano. "

Enter Air sfinalizował umowę objęcia 49% akcji Germania Flug

7,7 mln zł). Objęcie udziałów w szwajcarskim przewoźniku miało nastąpić ze środków własnych. Umowa inwestycyjna zawiera opcję call uprawniającą Enter Air do objęcia dodatkowych akcji Germania Flug dających łącznie do 80% akcji. Germania Flug jest spółką prawa szwajcarskiego prowadzącą działalność

KIPF ogłosiła wezwanie na akcje Pelionu po 52,33 zł za sztukę

Warszawa, 13.03.2017 (ISBnews) - Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji (KIPF) ogłosiła publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Pelion po cenie 52,33 zł za akcję. Wzywający zamierza skupić do 8 273 693 akcji, w tym do 8 250 393 akcji na okaziciela, dających do

ZM Henryk Kania złożyły zarzuty ws. uchwał dot. Cedrobu i Tarczyńskiego

wierzycieli z dnia 5 września 2019 r. w przedmiocie wyrażenia opinii o zasadności zawarcia umowy przerobowej oraz umowy dzierżawy z Cedrob S.A., emitent zarzuca, że: a) jest sprzeczna z prawem, przez to, że: (i) sprzeciwia się realizacji celów postępowania restrukturyzacyjnego, tj. restrukturyzacji

Bank Millennium wyemituje obligacje podporządkowane o wartości do 830 mln zł

obligacji będzie równa jej wartości nominalnej. "Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego obligacje będą stanowić instrumenty w Tier II Banku" - czytamy w komunikacie. Emisja zostanie przeprowadzona w formacie 10NC5, czyli obligacje z dziesięcioletnim terminem wykupu, z opcją call dającą

United Beverages wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia Sobieski Trade

S.A. z siedzibą w Toruniu kontroli nad Sobieski Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Kołaczkowie, poprzez nabycie od spółki Marie Brizard Wine & Spirits Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 100% udziałów dających prawo do sprawowania wyłącznej kontroli nad tą Spółką (koncentracja w rozumieniu art. 13 ust. 2 pkt

Redan obejmie akcje TXM za 7,9 mln zł, Concordia - obligacje zam. za 20 mln zł

liczby akcji TXM, dających prawo do 67,95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, zaś Concordia posiada 22,12% ogólnej liczby akcji TXM, dających prawo do 16,27% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. 10 lipca br. Walne Zgromadzenie TXM podjęło decyzję o emisji

Santander BP wprowadził pakiet e-usług dla mikro i małych firm

Polsce. Bank przygotował także narzędzie w postaci bezpłatnej eUmowy, dającej dostęp do aplikacji Umownik - narzędzia, które umożliwia wygenerowanie aktualnej i zgodnej z prawem umowy w oparciu o ponad 30 dostępnych szablonów. Znajdują się w niej np. umowy sprzedaży, zlecenia, o dzieło, NDA, RODO. W

Artifex Mundi zakończył prace w projekcie Rogal, odpisze kwotę 3,9 mln zł

prac, podano także. "Zarząd spółki nie wyklucza jednak, iż w przyszłości uda się doprowadzić do wznowienia przez spółkę działań związanych z przygotowaniem gry lub zbycia całości albo części praw do gry. Jednakże, na chwilę obecną, zarząd spółki ocenia prawdopodobieństwo wystąpienia takich

Moody's: Polskie banki mogą ograniczyć akcję kredytową w zw. z wyrokiem TSUE

, którzy spłacili swoje kredyty hipoteczne. "Spodziewamy się, że batalie prawne będą długie i prawdopodobnie potrwają kilka lat, dając bankom czas na dalsze wzmocnienie ich buforów wobec straty z tytułu tych ekspozycji. Jednak wzrost liczby spraw sądowych oraz historia spraw rozstrzyganych na

Polinvest 9 Srl ma zgodę UOKiK na przejęcie udziałów Reesco

własność 50 udziałów Reesco, o łącznej wartości nominalnej 125 tys. zł, stanowiących łącznie 50% kapitału zakładowego Reesco i dających prawo do 50% głosów na zgromadzeniu wspólników, podano na stronie internetowej Urzędu. Polinvest należy do grupy kapitałowej 21 Partners, europejskiej grupy

Enter Air obejmie akcje szwajcarskiej linii lotniczej warte ok. 7,7 mln zł

zawiera opcję call uprawniającą Enter Air do objęcia dodatkowych akcji Germania Flug dających łącznie do 80% akcji, podano również. Germania Flug jest spółką prawa szwajcarskiego prowadzącą działalność lotniczą na podstawie koncesji lotniczej wydanej przez szwajcarski organ nadzoru nad rynkiem lotniczym

KE proponuje wspieranie turystyki poprzez system bonów, zaleca plany naprawcze

wprowadzanie bonów i voucherów dla pasażerów i podróżnych. "Przewoźnicy i operatorzy podróży powinni stosować wspólne podejście, dając pasażerom i podróżującym atrakcyjny i niezawodny wybór między zwrotem gotówki, zgodnie z ich prawami wynikającymi z prawa UE, a skorzystaniem z bonu" - zaznacza

MCI Management nabył w wezwaniu 4,033 mln akcji MCI Capital

Warszawa, 20.08.2018 (ISBnews) - MCI Management nabył w wezwaniu 4 033 598 akcji MCI Capital, podał pośredniczący Trigon Dom Maklerski. „Ilość nabytych akcji odpowiada 7,63% kapitału zakładowego spółki, dających łącznie prawo do wykonywania 4 033 598 głosów na walnym

TF Silesia wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia WZK Victoria

przez TFS nastąpi w drodze nabycia pakietu 151 111 akcji WZKV należącego do ARP, dającego łącznie z posiadanymi akcjami prawo podejmowania strategicznych decyzji dotyczących funkcjonowania i istnienia spółki, w tym poprzez uprawnienie do powoływania członków zarządu i rady nadzorczej oraz samodzielnego

Pożyczka od wujka albo kolegi wygodniejsza niż w banku? Fiskus pilnuje, czy nie kombinujesz

określony przez strony umowy. Jeśli nie został określony, wówczas pożyczkę należy zwrócić w ciągu sześciu tygodni od wypowiedzenia umowy przez dającego pożyczkę, czyli od zażądania zwrotu pożyczki. To od nas zależy, czy pieniądze zostaną przekazane w gotówce, czy przelewem bankowym, jednak w razie problemów

Zamawiający definiuje pojęcia używane przy warunkach udziału w przetargu

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych to na zamawiającym ciąży obowiązek zapewnienia, aby warunki udziału w postępowaniu  pozwalały na wyłonienie wykonawcy dającego rękojmię należytego wykonania zamówienia. Konstruując zapisy warunków udziału w przetargu zamawiający

Więcej kobiet może dostać podwyżkę emerytury. Co zrobić, aby ją dostać?

jej postrzegania w odniesieniu do powszechnego świadczenia emerytalnego. Tymczasem reguły te zostały zmodyfikowane, nie dając ich adresatom możliwości stosownej reakcji” – uznali sędziowie. Wydawało się, że wszystkie kobiety urodzone w 1953 r. mogą teraz domagać się prawa do wyższej

PORR i TGE Gas Engineering rozbudują Terminal LNG za ok. 1,9 mld zł

. wykorzystywany jako napęd w transporcie, także morskim. Zdecydowaliśmy się na o 13% większą pojemność trzeciego zbiornika i drugie nabrzeże do cumowania statków, dające możliwość przeładowywania LNG na mniejsze jednostki, czyli bunkrowania statków" - powiedział prezes spółek Polskie LNG i Gaz-System Tomasz

BGK pozyskał z COSME środki, zabezpieczające 10,5 mld zł kredytów dla MŚP

rozwiązania, dając szansę przedsiębiorczym, przede wszystkim tym, którym trudno jest uzyskać kredyt. Gwarancje COSME to bardzo ważny program, który pozwala jeszcze lepiej rozwijać się polskiej gospodarce. Przez prawie cztery lata trwania programu udzieliliśmy ponad 25 tys. gwarancji dla 22 tys

Cyfrowy Polsat i Karswell w wyniku wezwania mają 110,7 mln akcji Netii

wezwania: 1) Cyfrowy Polsat nabył 34 662 045 akcji; 2) Karswell Limited nabył 76 040 399 akcji" - czytamy w komunikacie. Liczba nabytych akcji odpowiada 33% kapitału zakładowego spółki, dających łącznie prawo do wykonywania 110 702 444 głosów (33%) na walnym zgromadzeniu spółki. Planowane

Grupy WP: Spółka zal. nabędzie 10% udziałów w Nocowanie.pl, będzie miała ok. 85%

mniejszościowego udziałów Nocowanie.pl, które przed zmianą zakładały wykup połowy udziałów mniejszościowych należących do KR po zakończeniu roku obrotowego 2019 oraz pozostałych udziałów mniejszościowych należących do KR po zakończeniu roku obrotowego 2020. Zmieniona umowa wspólników przewiduje prawo do realizacji

Enea ukończyła przebudowę linii Morzyczyn - Drawski Młyn za ponad 127 mln zł

powietrze i ochrona środowiska. Dzięki oddaniu tej inwestycji po raz kolejny wpisujemy się w politykę środowiskową kraju, dając nowy impuls do rozwoju odnawialnych źródeł energii. Linia Morzyczyn - Drawski Młyn stwarza bowiem nowe możliwości również w kontekście przyłączenia źródeł rozproszonych i produkcji

PI III FIZAN wnioskuje do UOKiK o zgodę na przejęcie United Oilfield Services

jest w toku. „Planowana koncentracja […] polegać ma na przejęciu przez Private Investor III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie - w drodze nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki, dających prawo do wykonywania 100% głosów na

PGNiG: Po wyroku TSUE przesył gazu przez Nord Stream I spadnie o 12,4 mld m3

w negocjacjach w sprawie przesyłu gazu" - podkreślił szef PGNiG. W jego ocenie, wpływ decyzji TSUE na rynki poszczególnych krajów, w tym Polski, Ukrainy Czech czy Słowacji, będzie "wyłącznie pozytywny". TSUE uchylił dziś decyzję Komisji Europejskiej dającą Gazpromowi prawo

PO stawia na obniżenie podatków i wyższą płacę

, które szczegółowo będziemy przedstawiać - jesteśmy zdecydowani, żeby je obniżyć. Jeżeli chodzi o handel w niedzielę, to - traktując pracowników podmiotowo, dając im możliwość dwóch wolnych niedziel w miesiącu - jednak utrzymać, [chcemy] umożliwić handel w niedzielę" - powiedział szef PO

WEI: Zmiana w kodeksie pracy najlepszą propozycją dot. zakazu handlu w niedziele

Warszawa, 07.11.2017 (ISBnews) - Modyfikacja zmiany kodeksu pracy, dająca prawo do dwóch wolnych niedziel pracownikowi jest najlepszym rozwiązaniem regulacyjnym dotyczącym zakazu handlu w niedziele, wynika z raportu Warsaw Enterprise Institute "Zakaz handlu w niedzielę. Konsekwencje dla

BZ WBK wyemituje obligacje podporządkowane serii F o wartości nom. 1 mld zł

, czyli obligacje z dziesięcioletnim terminem wykupu, z opcją call dającą prawo bankowi do wykupu wszystkich obligacji w dniu przypadającym po 5 latach od dnia emisji, pod warunkiem otrzymania zgody KNF, podano także. "Wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 500 tys. zł, a  cena emisyjna

Presco Group wezwało do sprzedaży 6,527 mln akcji własnych po 6,5 zł sztuka

Warszawa, 14.09.2016 (ISBnews) - Presco Group ogłosiło wezwanie do sprzedaży 6 527 363 akcji własnych, dających prawo do niemal 33% z ogólnej liczby głosów, po 6,5 zł za akcję, podano w komunikacie. Zapisy będą przyjmowane w dniach od 4 do 18 października. Przewidywany dzień transakcji

Bricks Acquisitions Limited nabyło w wezwaniu 98,16% akcji Robyga

dniu 7 lutego 2018 r. w ramach realizacji odpowiedzi na wezwanie, zawarte zostały transakcje kupna na łączną liczbę 284 066 044 akcji zwykłych na okaziciela spółki Robyg S.A. […]. Ilość nabytych akcji odpowiada 98,16% kapitału zakładowego spółki, dających łącznie prawo do wykonywania 284 066 044

Nestmedic prowadzi ustalenia z Deutsche Balaton nt. dual listingu

obligacji zamiennych na akcje skierowaną wyłącznie do nowego inwestora, emisję warrantów subskrypcyjnych dających prawo do objęcia akcji skierowaną wyłącznie do  inwestora, przy czym wykonanie praw z warrantów przez Deutsche Balaton AG nastąpi pod warunkiem spełnienia określonych "kamieni milowych

Cherrypick Games miał 3 mln zł straty netto, 3,39 mln zł straty EBIT w 2019 r.

wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5,28 mln zł w 2019 r. wobec 3,96 mln zł rok wcześniej. "Miniony rok był dla nas czasem szczególnych wyzwań, ale także wielu pouczających i dających cenne kierunkowskazy doświadczeń, które w mądry sposób będziemy chcieli wykorzystać w

Sejm znowelizował ustawę o ordynacji podatkowej

Warszawa, 06.08.2015 (ISBnews) - Sejm uchwalił w końcowym brzmieniu nowelizację ustawy  'Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw', która  wprowadza zasadę, że niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego będą rozstrzygane na korzyść podatników

COIG: Liczba upadłości firm wyniesie poniżej 600 w całym 2018 r.

-Kurpiewska, radca prawny i licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, specjalizująca się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, polscy przedsiębiorcy zaczęli dostrzegać istotne korzyści płynące z wejścia w postępowanie restrukturyzacyjne, dające możliwość sprawnego wyjścia z długów i nowego startu w

Będą ułatwienia dla firm

Zdaniem  Ministerstwa Gospodarki, które przygotowało projekt ustawy - Prawo działalności gospodarczej, spora część obecnie obowiązującej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 r., mimo wielokrotnego nowelizowania, nie spełnia już oczekiwań przedsiębiorców, ponieważ nie

Czterech akcjonariuszy Stalproduktu ma porozumienie ws. wezwania na akcje

liczby głosów spółki. W wyniku zawarcia porozumienia, udział zawiadamiających w ogólnej liczbie głosów w spółce przekroczył 33 1/3%" - czytamy dalej. Po zawarciu porozumienia akcjonariusze posiadają łącznie 2 781 866 akcji spółki reprezentujących 41,37% kapitału zakładowego spółki, dających

PFR uruchomił program 'PFR dla miast' celem wspierania wdrażania innowacji

, pozwala skuteczniej zarządzać miastem i, co ważne - może mieć wpływ na zatrzymanie procesu depopulacji, dając lokalnej społeczności nowy impuls rozwojowy" - powiedział prezes PFR Paweł Borys, cytowany w komunikacie. Na platformie pfrdlamiast.pl PFR udostępnił bazę miejskich innowacji, gdzie

Przedsiębiorcę, który zbyt często choruje, ZUS chce wykreślić z ewidencji gospodarczej

wyjątkowo, co stanowi zagwarantowanie praw przedsiębiorcy wynikających z "Konstytucji biznesu" – w tym w szczególności zasady nakazującej rozstrzyganie niedających się usunąć wątpliwości, co do stanu faktycznego na korzyść przedsiębiorcy – mówi radca prawny Agnieszka Majewska

BGK: 26 wniosków o wartości ok. 136 mln zł w wiosennym naborze do programu SBC

Włodzimierz Kocon, cytowany w komunikacie. Społeczne Budownictwo Czynszowe to program Banku Gospodarstwa Krajowego, który wspiera powstawanie nowych mieszkań. Program trafia do towarzystw budownictwa społecznego (TBS), spółdzielni mieszkaniowych i spółek gminnych, dając im dostęp do taniego kredytu. Celem

Ponad 140 tys. Polek będzie mogło domagać się podwyższenia emerytury

kobiet z rocznika 1953 r. przez ostatnie lata zalewały skargami Ministerstwo Pracy, ZUS i Rzecznika Praw Obywatelskich. Bezskutecznie. - Tylko nasz rocznik dostaje emerytury powszechne z odliczeniem wypłaconych już składek. Przez to emerytury są bardzo niskie. Dlaczego jesteśmy traktowane nierówno

Przegląd informacji ze spółek

grupy kapitałowej Synektik w I kwartale roku obrotowego 2019 (IV kw. roku kalendarzowego) wyniesie według szacunków 37 500 000 zł, dając 57% wartości sprzedaży za analogiczny okres w poprzednim roku, podała spółka.  Wartość nominalna portfeli wierzytelności nabytych przez Grupę Best wyniosła 111

FlixBus spodziewa się jeszcze szybszego wzrostu liczby pasażerów w Polsce w 2020

. dzięki nim zarejestrowano w Polsce ponad 50 nowych autobusów, dzięki czemu prawie 1/3 floty to pojazdy z tego rocznika, w tym roku popyt na nowe autobusy może być jeszcze większy. Ważny jest też 'ruch' w obszarze autobusów używanych, w bardzo dobrym stanie. We FlixBusie mamy wewnętrzny rynek pojazdów

TSEU: Polska naruszyła prawo UE w sprawie wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej

Warszawa, 17.04.2018 (ISBnews) - Podjęte przez Polskę działania gospodarki leśnej na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska naruszają prawo Unii Europejskiej, ogłosił Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Realizacja tych działań prowadzi bowiem do zaniku części tego obszaru. 

Akcjonariusze Qumaka zdecydowali o emisji do 30 mln akcji serii M

Warszawa, 04.01.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Qumaka zdecydowali o emisji do 30 mln akcji serii M bez prawa poboru, wynika z uchwał walnego. „Podwyższenie zostanie dokonane w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 30 000 000 sztuk akcji serii M, o wartości nominalnej

Mała waga, wielkie osiągi. 200 tytułów mistrza świata na sprzęcie z mazowieckiej wsi

, dając niepełnosprawnym możliwość podjęcia aktywnej rehabilitacji, można wyczynowo. Paraolimpijczycy na handbike’ach rywalizują w dyscyplinie kolarstwa szosowego. – Handbike to stosunkowo świeża dyscyplina sportu i staje się z każdym rokiem coraz bardziej profesjonalna. Kiedy naście lat temu

Lewiatan zaskarżył zakaz handlu w niedziele do Trybunału Konstytucyjnego

zawiera ponadto przepisy wywołujące niedające się usunąć wątpliwości interpretacyjne i w związku z tym narusza, zdaniem wnioskodawcy, zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa" - powiedział radca prawny, dyrektor departamentu prawnego Konfederacji Lewiatan Krzysztof Kajda

L'Oréal wdraża działania celem wsparcia salonów fryzjerskich w ponownym otwarciu

płatności należne od wszystkich niezależnych salonów i fryzjerów współpracujących z markami w Polsce oraz dla dystrybutorów. W Polsce około 1000 klientów skorzystało z tej inicjatywy. W Europie pomoc otrzymało 65 000 salonów, a na całym świecie - prawie 100 000. - L'Oréal wspiera Fryzjera: Dział

Ulga podatkowa na dziecko czy 500 plus? Można stracić świadczenie

rok. Jeżeli w poprzednim roku korzystał z ulgi na dzieci i otrzymał zwrot, to może się okazać, że przekroczył kryterium dochodowe dające mu prawo do otrzymania 500 zł na dziecko. Rodzina, która woli pobierać 500 plus, może zrezygnować z ulgi podatkowej na dzieci. Dlatego przed wypełnieniem zeznania

Akcjonariusze Cube.ITG nie uchwalili emisji akcji z powodu braku quorum

1 509 600 akcji i dających tyleż samo głosów (15,18% kapitału zakładowego), a zgodnie z treścią art. 445 Kodeksu spółek handlowych do podjęcia skutecznej uchwały w sprawie zmiany statutu spółki przewidującej upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

KNF zatwierdziła prospekt Enter Air w zw. z dopuszczeniem do obrotu akcji A i B

podtrzymała plan emisji do 2,3 mln nowych akcji. "To rozwiązanie jest połączone ze zmianami dokonanymi w statucie spółki, mającymi za zadanie zabezpieczyć spółkę przed niekontrolowanym przejęciem przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dążymy do wypracowania modelu dającego większą

Akcjonariusze Qumaka zadecydują 5 grudnia o emisji do 30 mln akcji serii M

Warszawa, 02.11.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Qumaka zadecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 5 grudnia, o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję do 30 mln akcji serii M w drodze subskrypcji prywatnej i pozbawieniu w całości prawa poboru dotychczasowych

Prezes Altus TFI ma zgodę KNF na przekroczenie 50% głosów w spółce

Warszawa, 08.09.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na nabycie przez Piotra Osieckiego oraz Osiecki Inwestycje sp. z o.o. akcji Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, dających prawo do ponad 50% głosów na walnym zgromadzeniu, podała Komisja. "KNF

Sfinks Polska przyjął aktualizację strategii na lata 2019-2022

części przedsiębiorstwa (ZCP). "W ocenie emitenta czynniki takie jak m.in.: dynamicznie zmieniający się rynek pracy i związana z tym presja płacowa, zmiany przepisów prawa tj. głównie zakaz handlu w niedzielę i wprowadzenie MSSF 16, przewidywany wzrost cen i kosztu pieniądza, wysoki poziom dźwigni

Więcej kobiet może dostać podwyżkę emerytury

wypłaconych wcześniejszych emerytur. To przełożyło się na mniejszy kapitał składkowy i automatycznie zmniejszone świadczenie o 400 zł. APELE DO RZECZNIKA Tysiące kobiet z rocznika 1953 przez ostatnie lata zalewały skargami Ministerstwo Pracy, ZUS oraz rzecznika praw obywatelskich. Bezskutecznie. – Tylko

Przegląd informacji ze spółek

do 170 772 akcji spółki, stanowiących do ok. 7,37% w kapitale zakładowym oraz dających prawo do łącznie 170 772 głosów na walnym zgromadzeniu, podał Scope Fluidics. Medicalgorithmics w toku przeglądu dostępnych opcji strategicznych zdecydował o pozyskaniu kapitału w trybie emisji akcji na Giełdzie

Odpowiedzialność członków zarządu za sporządzenie sprawozdania finansowego

członków zarządu w zakresie przygotowania oraz podpisania sprawozdania finansowego spółki, a także ich odpowiedzialności za sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedstawimy również, jak kształtują się powyższe kwestie w przypadku

Comp Platforma Usług: Małe sklepy pierwszym wyborem dla 54% Polaków

wystarczające. Jedynie 2% respondentów uznało je za bardzo słabe lub niewystraczające, podczas gdy w supermarketach odsetek odpowiedzi negatywnych był prawie 5-krotnie wyższy" - czytamy dalej. Poza bezpieczeństwem, znaczenia nabiera też fakt, że obecnie klienci bardziej doceniają lokalne sklepy i chcą je

Elementy umowy powierniczej

powiernictwa jako umowy o dokonywanie czynności prawnych oraz czynności natury faktycznej wykazuje cechy właściwe umowie zlecenia (wyrok z dnia 18 lutego 2004 r., sygn. akt V CK 216/03). Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego

Nowy sposób na naciąganie nieostrożnych inwestorów? Inwestycja w weksle bardzo ryzykowna

. Dyskonto będzie wypłacane np. w równych, kwartalnych ratach, a wraz z ostatnią wypłatą nastąpi zwrot zainwestowanych pieniędzy.   Wygląda na to, że taka inwestycja może być bezpieczna, bo przecież zabezpieczona nieruchomością i dająca spory zysk. Ale… Wątpliwości UOKiK i KNF To rozwiązanie

Projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika rząd ma przyjąć w IV kw. 2018 r.

gospodarczej, jak również działalności publicznej nie dającej się pogodzić z godnością urzędu" - podkreślono w materiale. Projekt ustawy przewiduje, że do zadań Rzecznika będzie należało m.in: 1) opiniowanie projektów aktów normatywnych z zakresu prawa podatkowego; 2) promowanie mediacji między

Bank Millennium wyemituje obligacje o łącznej wartości nom. do 700 mln zł

niepublicznej i będą niezabezpieczone. "Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego obligacje będą stanowić instrumenty w Tier II banku [...] Emisja zostanie przeprowadzona w formacie 10NC5 czyli obligacje z dziesięcioletnim terminem wykupu, z opcją call dającą prawo bankowi do wykupu wszystkich

Akcjonariusze BGŻ BNP Paribas zdecydują 18 V ws. emisji do 13,3 mln akcji

staną się przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Obecnie kapitał zakładowy Banku dzieli się na 84 238 318 akcji dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu" – czytamy w komunikacie. Zwyczajne walne zgromadzenie

Giełda w Luksemburgu zawiesiła notowania Orco w zw. z wezwaniem na akcje

posiadający bezpośrednio 30,4% praw głosu w Orco Property Group), dające się tym samym trzy udziały pośrednie w Orco Property Group. Nukasso w ciągu 10 dni opracuje i opublikuje dokument dotyczących oferty, który zostanie przedłożony do zatwierdzenia przez organy nadzorcze. Wzywający tj. Nukasso jest w

Bank Pekao zdecydował o emisji obligacji podporządkowanych na 1,25 mld zł

WIBOR6M, powiększoną o ustaloną marżę w wysokości 1,52%; 5. Format emisji: 10NC5, obligacje z dziesięcioletnim okresem wykupu, z zastrzeżoną opcją call dającą prawo bankowi do wykupu wszystkich obligacji w terminie 5 lat od daty emisji, pod warunkiem otrzymania zgody KNF; 6. Cena emisyjna równa wartości

Cena maksymalna akcji w IPO Idea Banku została ustalona na 32,0 zł

liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. W takim przypadku Leszek Czarnecki będzie kontrolować akcje stanowiące 59,33% kapitału i dające prawo do 59,82% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Banku (w tym poprzez Getin Holding S.A. odpowiednio: 45,04% i 45,69%). Obecnie Czarnecki posiada akcje

Zaklęte rewiry pomocy społecznej. Bez walki nie odzyskasz przysługujących ci świadczeń

kolegium odwoławczego. Nie poskutkowało. Przepisy dotyczące pomocy społecznej są tak skonstruowane, że przyznanie jednego świadczenia może spowodować utratę pozostałych, np. alimenty z Funduszu Alimentacyjnego są wliczane do dochodu przy wyliczeniach dających prawo do 500 plus. Podobnie jest z ulgą

BGŻ BNP Paribas: Polska 8. importerem, 13. eksporterem miodu na świecie

z zagranicy oraz duża ilość miodu dystrybuowana w ramach sprzedaży bezpośredniej, może świadczyć o tranzytowym charakterze Polski w międzynarodowym handlu tym produktem, dając nam w 2017 r. ósmą pozycję światowego importera miodu i trzynastą lokatę w światowym eksporcie" - powiedziała ekspertka

Ustawa PZP - Rozdział 2: Rada Zamówień Publicznych

polskimi; 2) korzystają z pełni praw publicznych; 3) nie były karane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 4) posiadają wiedzę i autorytet dające rękojmię prawidłowej

Ustawa PZP - Rozdział 2: Rada Zamówień Publicznych

właściwy do spraw gospodarki powołuje członków Rady spośród osób, które: 1) są obywatelami polskimi; 2) korzystają z pełni praw publicznych; 3) nie były karane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa lub inne przestępstwo popełnione w celu

Spółka Abrisu skupiła w wezwaniu 1,92 mln akcji WDX

transakcje kupna na łączną liczbę 1 915 740 akcji spółki WDX, w tym 1 855 740 akcji zwykłych na okaziciela oraz 60 000 akcji uprzywilejowanych imiennych. Ilość nabytych akcji odpowiada 20,74% kapitału zakładowego spółki, dających łącznie prawo do wykonywania 1 975 740 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co

Społka Bestu ma umowę z ING BSK na zakup portfela o wartości nom. 92,4 mln zł

skutkiem na dzień zawarcia umowy" - czytamy w komunikacie.  Nabycie wierzytelności finansowane jest ze środków własnych fundusz, podano także. Emitent poprzez Best Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych funduszu dających prawo do

Presco Group podnosi cenę w wezwaniu na swoje akcje do 7,35 zł

objęte zapisami w odpowiedzi na wezwanie, w tym także za akcje spółki objęte zapisami złożonymi przed dniem opublikowania niniejszej informacji.  Presco Group 14 października br. ogłosiło wezwanie do sprzedaży 6 527 363 akcji własnych, dających prawo do niemal 33% z ogólnej liczby głosów, po

Emperia: Skup akcji spółki przez Elpro przedłużony do 31 marca

komunikacie. Od dnia rozpoczęcia programu skupu akcji do 23 grudnia br. spółka Elpro Development nabyła 571 893 akcje dające prawo do 571 893 (3,768%) głosów na walnym zgromadzeniu i stanowiących 3,768% kapitału zakładowego. Emperia Holding jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2002 r. Grupa

Spółki celowe o raporcie NIK: Komercjalizacja badań w gestii jednostek naukowych

długi horyzont czasowy, dający możliwość osiągnięcia założonych efektów" - czytamy dalej w stanowisku. Spółki celowe - jako biznesowe ramię swoich jednostek macierzystych - bazują nie tylko na wiedzy i kompetencjach pozyskanych z jednostek macierzystych, ale również na budowanym przez lata na

Andrzejewski Investments Ltd zainteresowana odpowiedzią na wezwanie Presco Group

wezwanie do sprzedaży 6 527 363 akcji własnych, dających prawo do niemal 33% z ogólnej liczby głosów, po 6,5 zł za akcję. Zapisy będą przyjmowane w dniach od 4 do 18 października. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 21 października. Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia

Rewolucyjny wyrok NSA. Jeśli niesłusznie zapłacisz podatek VAT, nie dostaniesz zwrotu

”. Dlaczego? Bo według fiskusa o taki zwrot może wystąpić tylko płatnik (a więc komornik) albo dłużnik egzekucyjny (czyli właściciel nieruchomości, która trafiła na licytację). „Takiego prawa nie ma natomiast nabywca towaru (nieruchomości)”. Pan Marek odwołał się do Wojewódzkiego Sądu

Jest nowy pomysł rządu na "Mieszkanie plus". Czy młodzi wybiorą tę opcję zamiast kredytu na 30 lat?

deweloperami w celu usunięcia wszystkich barier, które hamują proces inwestycyjny. Już we wrześniu wejdą w życie nowe rozwiązania prawa budowlanego, które z pewnością go przyspieszą. W tym duchu pracujemy też nad cyfryzacją procesu inwestycyjno-budowlanego. Naszym celem jest przyspieszenie procesu wydawania

Prawnicy czytelnikom odc. 19. Czy współwłaściciele spółki są zwolnieni z płacenia składek ZUS?

niełatwych decyzji. Prowadzenie biznesu w tych czasach jest niezwykle trudne. W podobnie trudnych sytuacjach są często pracownicy i chcą wiedzieć, jakie przysługują im prawa. Pod tym linkiem znajduje się PIERWSZY odcinek: Jak mocno szef może obniżyć mi pensję? Co z podatkiem za niewypłacane pensje moich

Akcjonariusze Famuru zgodzili się na emisję akcji dla TDJ, TDJ rozpoczyna ABB

akcji spółki, stanowiących 15% w kapitale zakładowym oraz dających prawo do łącznie 72 970 500 głosów na walnym zgromadzeniu spółki (procedura ABB). Rozpoczęcie procedury ABB jest następstwem zawarcia przez spółkę, TDJ oraz doradców finansowych umowy plasowania akcji, która określa warunki

Grupa Europa: Polacy wydają 100-200 zł rocznie na polisę chroniącą mieszkanie

już w Polsce standardem, posiada je prawie 80% badanych. Ponad połowa badanych przyznaje, że ich cztery kąty są ubezpieczone nieprzerwanie od co najmniej ośmiu lat. 74% właścicieli nieruchomości kupuje polisy mieszkaniowe na 1 rok. Pozostali korzystają z możliwości zawarcia ubezpieczenia na dłuższy

Akcjonariusze BAH zdecydowali o wypłacie 0,92 zł dywidendy na akcję

kwartał. Dzięki temu akcje BAH mogą być traktowane jak aktywo przynoszące stały dochód. Silne, zdrowe fundamenty spółki oraz realny plan dynamicznego rozwoju, pozwolą nam utrzymać wysoki potencjał dywidendowy. Niski obecnie kurs naszych walorów sprawia, że są one inwestycją dającą zdecydowanie