dacie przystąpienia

Nie będzie ograniczeń wydobycia ropy

Minister ropy i surowców mineralnych Arabii Saudyjskiej poinformował, że nie przystąpi do umowy ograniczającej wydobycie ropy. Słabsze dane z Niemiec i USA. Kolejne zagrożenia dla wpływów do budżetu Polski.

Cena sprzedaży przedsiębiorstwa ABC Data ustalona na 147,61 mln zł

ABC Data S.A. oraz ABCD Marketing nastąpi w dniu 1 lipca 2019 r."- czytamy w komunikacie. ABC Data poinformowało o zawarciu umowy zmieniającej (tzw. amendment agreement) do umowy ramowej z dnia 21 grudnia 2018 r. Na podstawie umowy zmieniającej, do umowy ramowej przystąpiła ABCD Marketing

ABC Data ma umowę ramową z inwestorem, będzie wezwanie na 100% akcji

zł. Poręczenie nastąpiło na podstawie umowy dotyczącej poręczenia zawartej pomiędzy ABC Datą oraz MCI, poinformowano także. ABC Data podało dziś wcześniej, że 12 grudnia 2018 r. przystąpiło do negocjacji z wybranym inwestorem strategicznym, tj. z ALSO Holding AG (podmiot prawa szwajcarskiego) w

KE: Polska spełnia część kryteriów przystąpienia do strefy euro

sytuację makroekonomiczną, lub borykają się z trudnościami w zakresie otoczenia biznesu i ram instytucjonalnych. Wpływ pandemii koronawirusa na dane historyczne wykorzystane do przygotowania sprawozdania jest ograniczony. Datą graniczną sprawozdania był 23 kwietnia, a określone w Traktacie metody

Koszty zatrudnienia pracownika [PORADNIK]

Koszty zatrudnienia pracownika [PORADNIK]

terminie. Przepisy wskazują jasno, że wynagrodzenie powinno być wypłaconej co najmniej raz w miesiącu o ustalonej dacie. Szczegóły dotyczące terminu powinny być opisane w regulaminie wynagrodzenia lub w umowie podpisanej bezpośrednio z pracownikiem na początku rozpoczęcia współpracy - wyjaśnia Piotr

Cyfrowy Polsat ma umowę wydłużającą termin spłaty kredytów do 30 IX 2024 r.

;do aktu przystąpienia do umowy kredytów w zakresie dodatkowego kredytu  zawartego w dniu 27 listopada 2019 r. obejmująca, między innymi, następujące zmiany: (i) zmianę daty ostatecznej spłaty dodatkowego kredytu terminowego przewidzianego w akcie przystąpienia na dzień 31 marca 2025 r.; oraz

GetBack rozpoczął przygotowania do restrukturyzacji

publikacji wyżej wymienionych raportów ustalona była na dzień 30 kwietnia 2018 roku. GetBack nie może opublikować raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego w tej dacie, tj. w dniu 30 kwietnia 2018 r. z uwagi na powzięcie przez zarząd GetBack wątpliwości odnośnie do prawidłowości, rzetelności i

Prezes PFR: Firmy, które chcą "tarczę", muszą się podzielić informacjami

Prezes PFR: Firmy, które chcą "tarczę", muszą się podzielić informacjami

giełdę? Będziemy w tej transakcji partycypować. A taki ruch procentuje w przyszłości. Sprawdzając, czy firma spełnia kryteria do otrzymania pomocy, przeprowadzacie badanie due diligence. Uzyskujecie w ten sposób wiedzę na temat nie tylko finansów, ale też informacji prawnych. Dacie gwarancję tym firmom

Energa: 48% uprawnionych pracowników zdecydowało się na udział w PPK

Energa, które na koniec czerwca ub. roku zatrudniały powyżej 50 pracowników. Umowy z instytucją finansową na prowadzenie programu w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych powinny zostać zawarte do 12 maja br. Dane o tym, ile osób przystąpi do drugiej tury programu będą znane najprawdopodobniej pod koniec

Pracownicze plany kapitałowe (PPK) - najważniejsze pytania i odpowiedzi

Pracownicze plany kapitałowe (PPK) - najważniejsze pytania i odpowiedzi

.? – Pracodawca nalicza i pobiera składki na PPK od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po dacie podpisania umowy o prowadzenie PPK i przekazuje je do wybranej instytucji do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym składki zostały pobrane. Firmy zatrudniające co najmniej 250 pracowników

Zakłady Mięsne Henryk Kania złożyły zaktualizowane propozycje układowe

Kluczowych Leasingodawców), Grupa 6 i Grupa 7, nastąpi w ostatnim dniu kwartału kalendarzowego kończącego się po dacie uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego układ, nie wcześniej jednak niż po 30 dniach od daty uprawomocnienia się układu. Wierzyciele, których wierzytelności zostały

Elektrobudowa warunkowo wydłużyła termin uzgodnienia termsheet do 30 IX br.

finansowania w rozumieniu umowy o finansowanie, staną się wymagalne (o ile dana kwota nie stała się wymagalna przed tą datą)" - czytamy w komunikacie. Elektrobudowa otrzymała również oświadczenia zmieniające do dotychczas złożonych oświadczeń od Banku Polska Kasa Opieki S.A., Generali Towarzystwo

Analizy.pl: Liczba klientów TFI wzrosła o 6,9% r/r do 2,49 mln na koniec 2019r.

od 20 TFI (przy czym jedna osoba może być klientem więcej niż jednego towarzystwa). Wzrost to zasługa głównie pracowniczych programów emerytalnych.  Dane nie zawierają klientów funduszy zdefiniowanej daty w ramach pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Gdyby brać pod uwagę również klientów

Rzecznik MŚP apeluje o odmrożenie gospodarki, najpóźniej do 1 lipca

Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - O wyznaczenie i ogłoszenie ostatecznej daty zniesienia ograniczeń w funkcjonowaniu firm zwrócił się do premiera rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz. W jego ocenie, operacja "odmrażania gospodarki" powinna zakończyć się najpóźniej 1

First Data Polska podpisał umowę na uczestnictwo w systemie Inkart

dokonanych kartami płatniczymi zdecydowaliśmy się przystąpić do systemu Inkart. Wierzymy, że szeroka skala naszej działalności istotnie wpłynie na jego dalszy, dynamiczny rozwój" - dodała dyrektor Pionu Współpracy z Instytucjami Finansowymi w First Data Polska Jolanta Rycerz. System Inkart został

Elektrobudowa ma umowę zmieniającą do umowy w sprawie finansowania spółki

zaktualizowane o wskazaną powyżej datę, jak również przedmiotowe oświadczenie zostało uzupełnione o zapis, iż jeżeli do dnia 7 sierpnia 2019 r. Bank PKO BP nie przystąpi do umowy o finansowanie jako wierzyciel lub spółka nie podpisze aneksu do umowy przelewu wierzytelności zawartej pomiędzy spółką a bankiem, na

Torpol przebuduje stację Łódź Kaliska za 330,7 mln zł netto

od daty rozpoczęcia. Dziś odbyło się uroczyste podpisanie umowy na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych na stacji Łódź Kaliska w ramach projektu pn. 'Prace na liniach kolejowych nr 15, 16 na odcinku Łódź Kaliska - Zgierz - Kutno' oraz projektu pn. 'Dokończenie budowy wiaduktu wschodniego

Spółki z Grupy Boryszew mają przedwstępną umowę sprzedaży aktywów aluminiowych

zobowiązali się do sprzedaży 190 mln akcji spółki stanowiących na datę zawarcia umowy 100% kapitału zakładowego spółki, uprawniających do 100% głosów na walnym zgromadzeniu spółki, przy czym: - Boryszew zobowiązał się do sprzedaży 117 720 968 akcji spółki stanowiących na datę zawarcia umowy 61,96% kapitału

Przegląd prasy

delistingową, którą akcjonariusze podjęli dwa lata temu -- Moc odnawialnych źródeł energii w Polsce przekroczyła już 10 gigawatów, ale celu UE wys. 15% energii z OZE w 2020 r. raczej nie da się spełnić --Otwarcie galerii handlowych z początkiem maja przyczyniło się do zaskakująco mocnego odbicia sprzedaży

PZU uruchomił szybką obsługę szkód dla poszkodowanych w gminie Wojciechów

;  "Już dziś w terenie działają pracownicy PZU, tak aby jak najszybciej pomóc naszym klientom. Aktywnie ustalamy poszkodowanych ubezpieczonych w PZU, dotrzemy do nich nie czekając na zgłoszenia. Wypłacimy odszkodowanie w ciągu jednego dnia od daty zgłoszenia szkody" - czytamy w

Przegląd informacji ze spółek

Games. Pracownicy Banku Pekao mogą zdalnie podpisywać dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym od Asseco Data Systems. Dzięki utworzeniu Biznesowego Punktu Potwierdzania Tożsamości proces wydawania e-podpisu odbywa się w banku, podał Pekao. Tauron Polska Energia zakłada, że w Zakładzie

UKE, MC i operatorzy podpisali porozumienie ws. ochrony użytkowników internetu

Warszawa, 24.03.2020 (ISBnews) - Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), Ministerstwo Cyfryzacji, NASK oraz Orange Polska, Polkomtel, P4 i T-Mobile Polska przystąpiły do porozumienia o współpracy w zakresie szczególnej ochrony użytkowników internetu przed stronami wyłudzającymi dane, w tym dane

Grupa Azoty ma umowę z Hyundai Engineering na realizację Polimerów Police

. Wynagrodzenie będzie płatne w ratach po ukończeniu i odbiorze kolejnych etapów realizacji projektu Polimery Police" - czytamy dalej. Data rozpoczęcia realizacji zobowiązań wykonawcy została wyznaczona na 1 sierpnia 2019 roku, przy czym do czasu wydania polecenia przystąpienia do pełnej realizacji strony

Spółki z Grupy Asseco rozpoczynają nowe międzynarodowe projekty w energetyce

międzynarodową umowę na rozszerzenie dotychczasowej współpracy z włoską grupą energetyczną Enel, poinformowało Asseco. Po wygranym przetargu, Asseco Litwa podpisało umowę na utrzymanie i rozwój systemu bilingowego, działającego w państwowej grupie energetycznej lgnitis (Lietuvos Energija). Ponadto przystąpiło

Mostostal Zabrze wstępnie zainteresowany przejęciem działalności Elektrobudowy

lutego 2003r. Prawo upadłościowe - przedsiębiorstwa Elektrobudowa bądź jego zorganizowanej części, w tym m.in. w postaci całości lub części działalności w zakresie realizacji kontraktów" - czytamy w komunikacie. Podjęcie decyzji o przystąpieniu do wstępnych rokowań wpisuje się w realizację

Cube.ITG uplasował akcje serii C za łączną kwotę 19,73 mln zł

potrącenie wierzytelności wobec spółki, w tym również wierzytelności wynikających z przystąpienia w dniu 24 sierpnia 2017 r. spółki do długu spółki pośrednio zależnej Data Techno Park wobec podmiotów nabywających akcje. Podmioty obejmujące akcje zobowiązały się do nie rozporządzania objętymi akcjami w

Oferta PPK Skarbiec TFI jest już dostępna na portalu PFR - Moje PPK

wielkiego entuzjazmu wśród pracowników, to jednak dane z innych krajów pokazują, że projekty podobne do PPK stają się powszechne. Potrzeba na to trochę czasu, aby 'przyzwyczaić' ludzi do takiego planu. Wtedy ci, którzy nie przystąpili widząc korzyści dla uczestników decydują się jednak na uczestnictwo. Np

Czy warto być w PPK? Oszczędzanie na przyszłość

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) zaczęła obowiązywać w lipcu 2019 r. Na początku nowy program objął pracowników największych firm zatrudniających powyżej 250 osób, których jest ich 4,2 tys. Ostatecznie, jak wynika z danych Polskiego Funduszu Rozwoju, państwowej spółki, która

PHN wybrał generalnego wykonawcę do budowy Skysawa za ok. 325 mln zł netto

'shell and core' wraz z budową łącznika metra. Termin realizacji prac objętych umową dla budynku A o powierzchni około 11 500 m2 został ustalony w ciągu 104 tygodni od daty przekazania terenu budowy, a dla budynku B - wieży liczącej 155 m wysokości, w ciągu 156 tygodni od daty przekazania terenu budowy

J.W. Construction ogłosił skup do 1 mln akcji własnych po 2,18-3,4 zł/szt.

Warszawa, 26.07.2019 (ISBnews) - J.W. Construction Holding postanowił przystąpić do nabywania do 1 mln akcji własnych w celu umorzenia po cenie 2,18-3,4 zł sztuka, podała spółka. Program będzie prowadzony w okresie od 29 lipca 2019 r. do 31 lipca 2020 r. "W ramach programu spółka

Spółki zależne ZE PAK planują zwolnienia grupowe maksymalnie 209 pracowników

PAK KWB Konin oraz PAK Górnictwo o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych i rozpoczęciu procedury konsultacji, jest powiadomienie zakładowych organizacji związkowych o przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia oraz zwrócenie się do organizacji związkowych o przystąpienie do konsultacji

MRPiPS: Przedsiębiorcy turystyczni mogą już rejestrować się na PUE ZUS

Warszawa, 27.07.2020 (ISBnews) - Przedsiębiorcy turystyczni mogą zarejestrować się do programu Polski Bon Turystyczny na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS). Do rejestracji mogą przystąpić firmy lub organizacje pożytku publicznego, które realizują usługi

URE ogłosił pierwsze w 2017 r. aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE

wartości energii elektrycznej przeznaczonej do sprzedaży w danej aukcji. W przypadku, gdy kilku uczestników aukcji zaoferuje taką samą cenę sprzedaży energii elektrycznej, wówczas oferty te szeregowane są według kolejności ich wysłania, przy czym w przypadku modyfikacji oferty, decyduje data i

Borys z PFR liczy, że zdecydowana większość uczestników OFE przystąpi do IKE

Warszawa, 16.04.2019 (ISBnews) - Zdecydowana większość uczestników otwartych funduszy emerytalnych (OFE) przystąpi do indywidualnych kont emerytalnych (IKE), w które mają zostać przekształcone OFE, uważa prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys. Osobiście uważam, że zdecydowana

NCBR uruchomiło pilotażowe działanie akceleracyjne z amerykańskim stanem Nevada

technologicznych - przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w obszarze technologicznym o krótkiej historii działalności prowadzonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, których data wpisu do właściwego rejestru jest nie krótsza niż 6 miesięcy. Startup może mieć w szczególności formę spółki kapitałowej

PZU oferuje bezpłatnie ubezpieczenie NNW dla dzieci na czas wakacji

finansową i specjalistyczną opiekę dla swoich pociech" - dodał prezes PZU Życie Roman Pałac, cytowany w komunikacie. PZU Pomoc od dzisiaj zapewnia  rodzicom i opiekunom dzieci do 18. roku życia możliwość bezpłatnego przystąpienia na czas wakacji, od 20 czerwca do 1 września, do ubezpieczenia NNW

Grupa ZE PAK planuje zwolnienia grupowe do 237 pracowników

" - czytamy w komunikacie. W konsekwencji tych decyzji spółki zwróciły się do organizacji związkowych o przystąpienie do konsultacji. Ponadto, PAK KWB Adamów powiadomi Powiatowy Urząd Pracy w Turku o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych, natomiast PAK Górnictwo powiadomi Powiatowy Urząd

Rozpoczęła się budowa mostu na Dunajcu w ciągu DK75, kosztem 189 mln zł

. Dzięki aktualizacji Programu Budowy Dróg Krajowych przez obecny rząd możemy dzisiaj przystąpić do budowy mostu na Dunajcu w Kurowie. To ważny dzień dla każdego, komu zależy na walce z wykluczeniem komunikacyjnym Sądecczyzny" powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas rozpoczęcia

Przegląd prasy

Grupy AB zdecydowali o skupie akcji na kwotę do 15 mln zł --Dane o sprzedaży detal. wskazują na silny popyt konsumpc. w IV kw. wg analityków --NTT, ABC Data oraz TelForceOne kolejnymi dystrybutorami Oppo w Polsce --MI: Budimex ma umowę na budowę S19 na północ od Rzeszowa za 286,4 mln zł --Euler

Action pracuje nad propozycjami restrukturyzacji swoich zobowiązań finansowych

Warszawa, 17.11.2017 (ISBnews) - Action w restrukturyzacji przystąpiło do prac związanych z opracowaniem danych i informacji uzasadniających propozycje restrukturyzacji swych zobowiązań finansowych w celu ich prezentacji wierzycielom, podała spółka. "W ramach powyższych czynności spółka

Compensa TU na Życie zaoferuje PPK od 1 lipca

inwestycyjnego (gwarantowany dostęp do min. 8 funduszy zdefiniowanej daty), jak i z dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej, stanowiącej integralną część oferty i sprzedażowy atut z punktu widzenia pośredników i pracodawców.  "PPK to długoletnie oszczędzanie i inwestowanie, szansa na zmianę

Bank Pekao planuje zwolnienia grupowe maksymalnie 1200 osób w 2020 roku

warunków zatrudnienia maksymalnie 1 350 pracownikom banku, w okresie od 12 marca 2020 r. do 31 października 2020 r." - czytamy w komunikacie. Bank powiadomi zakładowe organizacje związkowe o przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia oraz zwróci się do organizacji związkowych o przystąpienie do

MR: Obsługa bonu turystycznego będzie odbywać się na PUE ZUS

Ministerstwo Rozwoju. Prace nad stworzeniem systemu są już w końcowej fazie.   "Zainteresowani przystąpieniem do programu Polski Bon Turystyczny będą mogli za pośrednictwem PUE ZUS zarejestrować się na liście podmiotów turystycznych. Lista ta będzie udostępniana na stronach Polskiej Organizacji

Obniżenie emerytur mundurowych. Jak się bronić przed ustawą dezubekizacyjną

niepodległej Polsce, świadczonej na takich samych zasadach, na jakich wypracowywali je po raz pierwszy funkcjonariusze przyjęci do służby po tej dacie?”. I odpowiada: „Takie działanie wydaje się mieć charakter represyjny i dyskryminacyjny i może stanowić zaprzeczenie zasady zaufania obywateli do

Bumech: JSW wstrzymała realizację umowy na prace w Ruchu Zofiówka

konsorcjum przystąpili do negocjacji z zamawiającym celem pozyskania robót zastępczych" – czytamy dalej. Pod koniec lutego konsorcjum z udziałem Bumech Mining - spółki zależnej Bumechu – zawarło umowę z JSW na prace w kopalni Borynia-Zofiówka Jastrzębie o wartości 20,99 mln zł netto

Unimot miał wstępnie 18 mln zł skorygowanej EBITDA w III kw. 2019 r.

z tym, zarząd przystąpi do jej analizy i w przypadku istotnej zmiany - spółka przekaże taką informację odrębnym raportem, podano również. Ostateczne dane zostaną opublikowane w raporcie okresowym za III kwartał br. 13 listopada, dodano. Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym

Mabion otrzymał odpowiedź z EMA dot. nowego procesu rejestracji MabionCD20

wygenerowania takich danych, jakie zostały zaproponowane i na które Agencja odpowiedziała" - czytamy w komunikacie. Spółka podała, że obecnie z pomocą zewnętrznych ekspertów w dziedzinie regulacji przystąpiła do analizy otrzymanych z EMA dokumentów. Następnie przygotuje harmonogramy prac, w celu ich

Elektrobudowa ma umowę ujednolicającą finansowanie działalności spółki

zmieniającą i ujednolicającą do umowy w sprawie finansowania działalności spółki z 28 maja 2019 r., podała spółka. "Na mocy umowy ujednolicającej: A. do umowy o finansowanie przystąpiły w charakterze wierzycieli PZU oraz KUKE, B. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń złożył spółce, bankowi Polska Kasa

Grupa Azoty Polyolefins wydała polecenie realizacji projektu Polimery Police

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty Polyolefins - spółka zależna Grupy Azoty i Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) - wydała Hyundai Engineering Co., Ltd polecenie przystąpienia do pełnej realizacji (full notice to proceed) w ramach umowy o kompleksową realizację projektu

Centrum UNEP/GRID-Warszawa zorganizuje II edycję programu 'Climate Leadership'

Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Centrum UNEP/GRID-Warszawa przeprowadzi drugą edycję programu "Climate Leadership" dla firm, podało Centrum. "Organizatorzy już teraz zapowiadają drugą edycję programu i poszukiwanie firm chętnych do przystąpienia do projektu" - czytamy w

Przegląd informacji ze spółek

dywidendę, co oznacza wypłatę 9,5 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne. Skonsolidowany zysk netto Stalproduktu wyniósł 78,48 mln zł w I półroczu 2020 r. w porównaniu do 137,28 mln zł, stanowiących średnią wyników z I półrocza 2018 i 2019 roku, podała spółka, prezentując dane przygotowane w

Sąd zatwierdził układ przyjęty przez zgromadzenie wierzycieli Biomed-Lublin

Surowic i Szczepionek, podała spółka. W układzie uwzględniono następujące zapisy: "Grupa 1 - wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo oraz wierzyciele, którzy nie wyrazili zgody na przystąpienie do układu Propozycja: zawarcie ugód / porozumień pozasądowych przy jednoczesnym kontynuowaniu umów

Amber Gold. 67 osób przystąpiło do pozwu zbiorowego

się do grupy nowych pokrzywdzonych przez spółkę Amber Gold skończy się trzy miesiące po dniu publikacji ogłoszenia. Do pozwu mogą przystąpić osoby, które dokonały wpłaty środków na rzecz spółki Amber Gold w dniach 22 stycznia 2010 r. - 17 sierpnia 2012 r. Pierwsza data to dzień wydania przez

Co się należy pracującym studentom?

, która może przystąpić do ubezpieczenia chorobowego, dobrowolnie nie zrobi tego, to nie otrzyma świadczeń w razie choroby czy macierzyństwa. Osoba, która opłaca składki na ubezpieczenie chorobowe, zapewnia sobie prawo do: zasiłku chorobowego – gdy jest niezdolna do pracy z powodu choroby; zasiłku

Borys z PFR: Partycypacja w PPK i nowych PPE w dużych firmach sięgnęła 41%

korzystających z PPE i PPK to jest obecnie 44% ogółu osób zatrudnionych w dużych firmach" - powiedział Borys podczas konferencji prasowej. Dane o partycypacji to szacunek, który może podlegać zmianom - granica błędu to 2-3%, podkreślił. "Na ten moment nie obserwujemy istotnych zjawisk typu

Samar: Import aut używanych spadł o 65,6% r/r do 32,25 tys. sztuk w kwietniu

Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Liczba rejestracji używanych samochodów osobowych i dostawczych o DMC do 3,5 tony sprowadzonych do Polski w kwietniu wyniosła 32 250 sztuk, czyli o 65,6% mniej niż rok wcześniej i jednocześnie najmniej od maja 2004 roku, czyli od przystąpienia Polski do Unii

Bank Millennium planuje skup do 6 mln akcji własnych za maks. 30 mln zł 

program wynosi nie więcej niż 30 mln zł, podał bank. Bank przystąpi do nabywania akcji własnych z dniem 24 lipca br. "W ramach programu bank może nabyć nie więcej niż 6 000 000 akcji, stanowiących nie więcej niż około 0,5% kapitału zakładowego spółki zgodnie z uchwałą WZ (maksymalna liczba akcji do

Przegląd informacji ze spółek

uchwałom podjętym 5 września 2019 r., podała spółka. Echo Investment podjęło uchwałę w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2019, w wysokości 206,35 mln zł tj. 0,5 zł na 1 akcję, podała spółka. Ultimate Games ustalił datę premiery gry "Deadliest Catch

Aegon chce mieć 'istotny udział' w rynku PPK

Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - Aegon PTE przedstawił ofertę PPK, w tym szczegółowy schemat opłat za zarządzanie w funduszach zdefiniowanej daty, zgodnie z którym spadają one wraz ze zmniejszaniem się udziału części akcyjnej w funduszu. Spółka liczy na zdobycie istotnego udziału w

URE ogłosił kolejne aukcje na sprzedaż energii z OZE

elektrycznej przeznaczonej do sprzedaży w danej aukcji.W przypadku, gdy kilku uczestników aukcji zaoferuje taką samą cenę sprzedaży energii elektrycznej, wówczas oferty te szeregowane są według kolejności ich wysłania, przy czym w przypadku modyfikacji oferty, decyduje data i godzina wysłania ostatniej

Geomar - spółka zależna Sygnity - chce złożyć wniosek o upadłość

Warszawa, 18.01.2019 (ISBnews) -  Geomar - spółka zależna Sygnity - podjęła decyzję o złożeniu wniosku o upadłość i przystąpił do jego złożenia w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podało Sygnity.  "Zarząd Sygnity informuje, że w związku ze

Lewiatan: W pakiecie osłonowym potrzebna także nowelizacji ustawy o OZE

, a to oznaczałoby, że wyłonione w ramach aukcji projekty fotowoltaiczne nie powstaną z powodu braku finansowania. Opóźnienie realizacji inwestycji, czego skutkiem jest niewytworzenie energii po raz pierwszy w terminie wskazanym w ustawie, powoduje także, że wytwórca nie może przystąpić z daną

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, Polkomtel, P4 i T-Mobile Polska przystąpiły do porozumienia o współpracy w zakresie szczególnej ochrony użytkowników internetu przed stronami wyłudzającymi dane, w tym dane osobowe, w okresie stanów nadzwyczajnych, m.in. stanu epidemii, podał UKE. Źródło: ISBnews Telekomunikacja: Skutkiem walki z epidemią

Kalendarium ISBnews

.   WTOREK, 17 października --VII edycja BIG DATA & AI: Think Big Congress, dzień I --10:00: Konferencja prasowa Bowimu nt. wyników i strategii --14:00: GUS opublikuje dane dot. przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2017 r.   (ISBnews)

Sześciu kandydatów na miejsce w programie stażowym dla sektora kosmicznego

, zazwyczaj zamieniają go na długoterminowy kontrakt" - powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz na uroczystym zakończeniu programu.   Od chwili przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej w 2012 roku, polski sektor kosmiczny rozwija się bardzo

Skarbiec liczy, że w PPK zgromadzi ponad 15% obecnej wartości aktywów w 2022 r.

do przyjęcia oferty Skarbca. Miesiąc po miesiącu będą pojawiać się informacje o tym, które firmy przystąpiły - listopad jest datą graniczna. To pozwoli przyjąć dokładniejsze parametry" - dodała. Prezes poinformowała, że Skarbiec TFI  jest już gotowy z treścią statutu, kończy rozmowy

Przegląd prasy

dla przemysłu Niemiec spadł do 41,4 pkt we wrześniu wg wst. danych --Jujubee ustaliło datę premiery gry 'Deep Diving Simulator' na Mac na 26 września --DataWalk ma memorandum z Anderson Police Department w USA --Nexera: Na terenach mniej zurbanizowanych z outsourcingu IT korzysta 38% firm

Borys: Wartość aktywów w PPK powinna sięgnąć 3 mld zł na koniec 2020 r.

firmy posiadające PPK oraz te, które założyły pracownicze programy emerytalne (PPE) po wejściu w życie ustawy o PPK w grudniu ub.r. Licząc tylko firmy, które założyły PPK, partycypacja wyniosła 39%. Dodał wówczas, że dane o partycypacji to szacunek, który może podlegać zmianom, a granica błędu to 2-3

Marczuk z PFR: Prawie 2 tys. firm podpisało do tej pory umowy w II fali PPK

) po wejściu w życie ustawy o PPK w grudniu ub.r. Licząc tylko firmy, które założyły PPK, partycypacja wyniosła 39%. Dodał wówczas, że dane o partycypacji to szacunek, który może podlegać zmianom, a granica błędu to 2-3%.  Liczba uczestników PPK wyniosła 1 128 tys. pracowników. Kolejne 144 tys

KIR: Ponad 1,5 tys. polskich urzędów w programie obrotu bezgotówkowego

Warszawa, 19.06.2018 (ISBnews) - Do Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej, realizowanego przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR) we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii przystąpiło ponad 1,5 tys. urzędów, tj. 60

TSUE: Nie stosując się do mechanizmu relokacji, Polska naruszyła unijne przepisy

można szybko relokować 100 osób. Nie przystąpiła jednak - jak argumentuje Trybunał - do tych relokacji i nie złożyła żadnej późniejszej deklaracji w tej sprawie. Węgry natomiast nigdy nie podały liczby osób, które można szybko relokować na ich terytorium na podstawie wiążącej je decyzji w sprawie

PKO BP ma list intencyjny z JP Morgan dot. Interbank Information Network

Warszawa, 04.10.2018 (ISBnews) - PKO Bank Polski - jako jedyny przedstawiciel krajowego sektora bankowego - podpisał list intencyjny z JP Morgan dotyczący przystąpienia do opartej na technologii blockchain sieci wymiany informacji, podał bank. Interbank Information Network (IIN) przyspieszy

DTP przystąpiło do negocjacji z inwestorem branżowym

doprowadzić do integracji działalności operacyjnej spółki z biznesem inwestora branżowego, co wpłynie na wartość emitenta. W związku z przystąpieniem do tych negocjacji, emitent, w ramach procesu due diligence, udostępni inwestorowi branżowemu szczegółowe dane dotyczące emitenta i jego działalności"

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi polskie CPI, umowa handlowa USA-Chiny

Warszawa, 13.01.2020 (ISBnews) - W bieżącym tygodniu w centrum uwagi rynków znajdzie się publikacja struktury grudniowej inflacji w Polsce, natomiast na rynkach globalnych - podpisanie pierwszej części umowy handlowej USA-Chiny, a także publikacje danych, informacje dot. Brexitu, uważają

Przegląd informacji ze spółek

Primetech (dawniej Kopex) - jako sprzedający - zawarli warunkową umowę zobowiązującą sprzedaży 95,01% akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów w Tarnowskich Górach (PBSz) za kwotę 204 mln zł, podały Primetech i JSW. ABC Data przystąpiło 12 grudnia 2018 r. do negocjacji z wybranym inwestorem strategicznym, tj

Alior Bank wypowiedział umowy kredytowe i umowę faktoringową spółce Onico

pogorszeniem sytuacji finansowej spółki, - stwierdzone przez bank rozbieżności w treści wniosku umowy kredytowej według danych finansowych spółki za rok 2017 oraz wstępnych wyników finansowych za 2018 rok, z treścią opublikowanych danych sprawozdań spółki za rok 2018 - wykazujących istotne różnice

Przegląd informacje ze spółek

JHM Development nabył działkę o powierzchni 1,7 ha w Gdańsku, na której planuje zbudować ok. 260 lokali, podała spółka. Cena nabycia to 9,84 mln zł brutto. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wyznaczył datę pierwszego notowania obligacji serii 1/2018 CCC na rynku Catalyst na 28

Kalendarium ISBnews

PIĄTEK, 7 lipca --11:00: Spotkanie prasowe PGNiG nt. porozumienia ws. przystąpienia PGNiG do Międzynarodowego Centrum Doskonałości w zakresie metanu z kopalń węgla   PONIEDZIAŁEK, 11 lipca --09:00: NBP opublikuje "Raport o inflacji - lipiec 2016" z projekcją CPI i PKB

RN Cloud Technologies zgadza się na nabycie Imagine The Future za 320 mln zł

PERPETUM 10 FIZAN, podano w materiale.  Cloud Technologies S.A. działa na rynku reklamy internetowej w segmencie technologii do przetwarzanych w chmurze (Cloud Computing) dużych zbiorów danych (Big Data). W maju br. akcjonariusze Cloud Technologies zdecydowali o upoważnieniu zarządu do podjęcia

IZFiA będzie udostępniać raporty stóp zwrotu FIZ-ów niepublicznych

, podkreślono w komunikacie. "Do inicjatywy przystąpiło siedem TFI, które przekazują do Izby dane z wyceną certyfikatów inwestycyjnych. Mamy sygnały z kolejnych TFI, które są zainteresowane włączeniem swoich funduszy do tego raportowania. Będziemy się starali propagować tę idee, by udostępnianie danych

Comarch ma umowę na obsługę funduszy PPK z Aviva Investors Poland TFI

przystąpieniu do programu, przez deklaracje pracowników oraz informacje o wysokości składek będą bezpośrednio przekazywane z oprogramowania kadrowo-płacowego firm do systemów informatycznych Aviva. Dzięki pełnej integracji środowisk informatycznych zarówno instytucji finansowej, jak i przedsiębiorstw dane

NFOŚiGW rozdysponuje 60 mln zł dotacji z UE na gospodarowanie wodami opadowymi

klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, lub których gęstość zaludnienia jest wyższa niż 1200 mieszkańców/km2, albo jeśli projekt dotyczący zagospodarowania wód opadowych jest ujęty w kontrakcie terytorialnym dla danego województwa według stanu na 31 października 2016 r. Do konkursu - poza

GetBack złożył wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego

poinformował, że podjął decyzję o przystąpieniu do prac nakierowanych na sporządzenie dokumentów związanych z restrukturyzacją w "celu potrzebą ochrony praw i interesów spółki, akcjonariuszy oraz kontrahentów w obliczu kumulacji zdarzeń zaistniałych w ostatnim czasie, a zakomunikowanych w ostatnich

Gaz-System: Po I fazie open season dla Baltic Pipe decyzja dot. szybkiej ścieżki

Warszawa, 06.06.2017 (ISBnews) - Procedura open season dla gazociągu Baltic Pipe zostanie przeprowadzona w dwóch fazach. Jeżeli w ramach I fazy, do 25 lipca br., zostaną złożone zamówienia na wystarczającą przepustowość, Gaz-System i duński operator przesyłowy Energinet.dk przystąpią do

Konsorcjum z Trakcją i Mostostalem Warszawa ma umowę na odc. S61 za 685,9 mln zł

czerwiec 2021 rok. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury. Maksymalny okres gwarancji wynosi 10 lat" - czytamy w komunikacie. W osobnym komunikacie Ministerstwo Infrastruktury podało, że inwestycja realizowana będzie w systemie "Projektuj i buduj". Zadaniem wykonawcy, przed

ZBP: Banki przekazały m.in. 10 tys. testów i 30 mln zł na walkę z koronawirusem

usługi na konkretnym obszarze.  Banki myślą również o bezpieczeństwie swoich pracowników oraz klientów, w tym o grupie wymagającej szczególnego wsparcia, czyli seniorach. Bankowcy, bardzo szybko przystąpili także do akcji #zostanwdomu, dostosowując większość oferowanych usług do obsługi zdalnej

Polonus rozpoczął integrację przewoźników autobusowych pod marką Polonus Partner

ramach sieci otrzymają jednolity standard podróży: m.in wybór numerowanego miejsca na wybranych kursach, bezpłatną opcję zmiany daty wyjazdu w ramach zamiany na podróż w tej samej relacji, możliwość kupna biletu za gotówkę lub kartą u kierowcy, elektroniczną odprawę pasażerów, geolokalizację autokaru na

BGŻ BNP Paribas chce zakończyć wydzielenie działalności faktoringowej w III kw.

Warszawa, 28.01.2019 (ISBnews) - Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas zdecydował o przystąpieniu do realizacji założeń dotyczących wydzielenia z banku działalności faktoringowej i przeniesienia jej do spółki BGŻ BNP Paribas Faktoring sp. z o.o., podał bank. Zakończenie prac związanych z wydzieleniem

Opiekunka do starszej osoby. Ile kosztuje pomoc i czy trzeba płacić składki i podatki?

oświadczenia. W oświadczeniu trzeba podać swoje dane (imię, nazwisko, adres, numer PESEL, numer telefonu) oraz informacje dotyczące opiekunki (imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, obywatelstwo, nazwa, seria i numer dokumentu podróży, jego data wydania i ważności, numer wizy lub karty pobytu oraz okres

Jak samodzielnie opłacać składki do ZUS i NFZ? Czy da się płacić mniej na emeryturę i leczenie?

odkładać na emeryturę lub rentę? Również mają taką możliwość? Pracujący dorywczo – na umowie o dzieło czy nawet bez umowy, choć praca „na czarno” jest nielegalna, mogą przystąpić do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych. Jak się dobrowolnie ubezpieczyć w ZUS? Do takiego

Santander BP zamierza zwolnić do 1 400 pracowników do końca roku

przystąpienie do konsultacji. Ponadto zarząd banku powiadomi urząd pracy o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych w banku" - czytamy w komunikacie. Bank opublikuje kolejny komunikat w sprawie zwolnień grupowych po zakończeniu wymaganych prawem konsultacji z organizacjami związkowymi i zawrze w nim

Przegląd informacji ze spółek

. 158 mln USD, co oznacza spadek o ok. 16% r/r, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane.  Jujubee ustaliło datę premiery gry "Deep Diving Simulator" wraz z dodatkiem "Adventure Pack" na platformie Mac na 26 września 2019 roku, podała spółka. Podstawowa cena gry

Przegląd prasy

przedsiębiorców --Kościński: Do środy z podatku PIT wpłynęło 10 mld zł, czyli tyle, ile przez cały czerwiec. Dane dotyczące VAT z czerwca były dobre -- Tona tworzyw sztucznych, które nie trafi ą do recyklingu, tylko do spalarni lub na składowisko będzie kosztować 3,5 tys. zł  Puls Biznesu 

Ursus dostarczy ciągniki i maszyny rolnicze do Zambii za 100 mln USD

podpisaniu przez kupującego protokołów odbioru towarów z każdej wysyłki" - napisano też w komunikacie. Umowa z IDC została zawarta na okres 3 lat od daty jej wejścia w życie i obowiązuje do czasu całkowitego wykonania jej postanowień. Przystąpienie do realizacji umowy nastąpi niezwłocznie po

Zmiany w 300 plus dla ucznia. Jak starać się o dodatek na wyprawkę?

rozpoczynające rok szkolny, ale tylko do ukończenia 18. roku życia lub 20. roku życia w przypadku kontynuacji nauki w danej szkole, rozpoczętej przed ukończeniem 18. roku życia. Uczące się dzieci z niepełnosprawnościami będą pobierały pieniądze dłużej – do ukończenia 24. roku życia (niezależnie od daty

Sejm przyjął ustawę o dodatku solidarnościowym, podniósł kwotę zasiłku

obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu z tytułu stosunku pracy w 2020 roku oraz rozszerzyli prawo do ubiegania się o dodatek dla osób, które utraciły pracę po 15 marca (początkowo w projekcie była data 31 marca b.r.) Projekt ustawy stanowił przedłożenie prezydenta, powstał we współpracy z NSZZ

Przedsiębiorca nie pozwolił, aby skarbówka zrobiła z niego oszusta podatkowego

, które w dacie nabycia objęte były planem zagospodarowania pod budownictwo mieszkaniowe. Charakter gruntu ma być oceniany w kontekście rzeczywistej i realnej możliwości jego zabudowy, a nie w oparciu o formalne przeznaczenie". I wreszcie "za niedopuszczalne należy uznać wywodzenie

Rosnon rozważa refinansowanie zapadających w 2017 obligacji w tym roku

Warszawa, 06.05.2016 (ISBnews) - Ronson nie wyklucza, że przystąpi w tym roku do refinansowania zapadających w czerwcu 2017 r. obligacji na 83,5 mln zł, poinformował dyrektor finansowy Tomasz Łapiński. Nie planuje jednak w tym roku emisji skierowanych na bieżące potrzeby. "Bieżące potrzeby