dacie emisji

Ekologiczne auta? Polska szósta od końca

Emisja CO2 w 13,7 mln nowych aut i w rozbiciu na kraje. Opublikowane dziś dane pokazują, jak polityka proekologiczna państwa (lub jej brak) przekłada się na konsumenckie wybory obywateli.

Polscy producenci kotłów nie chcą być kojarzeni ze smogiem

Polscy producenci kotłów nie chcą być kojarzeni ze smogiem

niemieckim, gdzie obowiązują naprawdę surowe wymogi. W Polsce nie ma wymogów, są za to coraz większe pieniądze na dotacje wspierające wymianę przestarzałych kotłów - mówi Trzopek. - Dlatego zadbaliśmy o to, żeby "Polskie Ciepło" miały tylko kotły, których nie da się przerobić na urządzenia starego

BGK wyemitował 4-letnie obligacje o wartości nominalnej 1,85 mld zł

dokumentu, zdematerializowane, rejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA o kodzie ISIN PL0000500252". Emitent wykupi obligacje w kwocie równej wartości nominalnej w dacie wykupu, tj. w dniu 28 październik 2023 r. Emitent zapłaci z dołu, w każdej dacie płatności odsetek, odsetki od

Enea wyemituje obligacje serii ENEA0624 o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł

ENEA0220, podano również Obligacje będą emitowane jako obligacje na okaziciela, nie będą mieć formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w dacie emisji w depozycie zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Enea będzie ubiegać się o wprowadzenie

Stracili na giełdzie, teraz walczą o odzyskanie utopionych pieniędzy

Stracili na giełdzie, teraz walczą o odzyskanie utopionych pieniędzy

emisji publicznej (kosztują ok. 2 zł). No, ale ówcześni właściciele firmy - m.in. Leszek Czarnecki - wyszli na tym interesie nie najgorzej. Razem z nowo emitowanymi akcjami sprzedali inwestorom własne. Ktoś stracił, ktoś zyskał - historia jakich wiele. Drobni ciułacze, którzy uwierzyli w sukces LC Corp

Murapol: Bliżej nam do powrotu na Catalyst niż do debiutu na głównym rynku GPW

jedną z opcji strategicznych, ale nie mówimy o dacie. Przy niskich wycenach, przy tym stanie giełdy to nie jest dobry moment. Teraz bardzo zajęliśmy się restrukturyzacją" - powiedziała Sroka. Murapol jest ogólnopolskim deweloperem działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. W 2018 r

BGK wyemitował obligacje czteroletnie o łącznej wartości nominalnej 2 mld zł

. Emitent zapłaci z dołu, w każdej dacie płatności odsetek, odsetki od wartości nominalnej obligacji zgodnie z odpowiednią stopą procentową określoną na podstawie warunków emisji obligacji serii BGK0223S017A" - czytamy w komunikacie. Wartość zaciągniętych przez spółkę zobowiązań na dzień 31 grudnia

Echo wyemitowało obligacje na kwotę 150 mln zł w ramach programu

wyemitowane na okres kończący się w dacie 31 maja 2024 roku. Oprocentowanie obligacji ustalone zostało w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę dla inwestorów. Odsetki wypłacone będą w okresach półrocznych. Wykup obligacji w dniu wykupu nastąpi po wartości nominalnej obligacji. Wyemitowane

Bank Pekao ma zgodę KNF na zakwalifikowanie obligacji s. D do kapitału Tier II

Warszawa, 09.07.2019 (ISBnews) - Bank Pekao otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na zakwalifikowanie sztuk obligacji podporządkowanych serii D, o jednostkowej wartości nominalnej 500 000 zł i łącznej wartości nominalnej 350 000 000 zł oraz dacie wykupu 4 czerwca 2031 r., jako

PKO Bank Hipoteczny wyemitował listy zastawne wartości 100 mln euro 

zastawne zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu.  "Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Gdyni podaje informacje o: 1) dacie rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: data rozpoczęcia: 1 marca 2019 r., data zakończenia:  1 marca 2019 r. 2) dacie

PKO Bank Hipoteczny wyemitował listy zastawne wartości 100 mln euro 

. Listy zastawne zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu.  "Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Gdyni podaje informacje o: 1) dacie rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: data rozpoczęcia: 25 lutego 2019 r., data zakończenia: 25 lutego 2019 r

PGE zdecydowała o emisji dwóch serii obligacji na łączną kwotę 1,4 mld zł

okaziciela, nie będą mieć formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w dacie emisji w depozycie zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. PGE będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu Catalyst w terminie 90 dni od

Kruk uchwalił program emisji obligacji o łącznej wartości nom. do 700 mln zł

serii obligacji będą określone w warunkach emisji dla danej serii obligacji" - czytamy w komunikacie. Kruk nie określił daty końcowej trwania programu. Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. (ISBnews)

KE: Poziom emisji CO2 w UE objętych handlem uprawnieniami spadł o 8,7% w 2019 r.

(instalacje stacjonarne i linie lotnicze) byli zobowiązani do zgłoszenia swoich zweryfikowanych emisji z 2019 r. do 31 marca 2020 r. i do oddania odpowiedniej liczby uprawnień do 30 kwietnia 2020 r. Zweryfikowane dane dotyczące emisji zostały udostępnione na publicznej stronie internetowej dziennika

Rada nadzorcza PKO BP: nie popieramy już Pruskiego

jedynie w przypadku niewykonania przez danego akcjonariusza w całości prawa poboru. W wyniku planowanej emisji akcjonariusz nie poniesie również szkody, ponieważ akcjonariusz, który podejmie decyzję o niewykonywaniu prawa poboru, będzie mógł zbyć prawo poboru w transakcjach na GPW."

BGK wyemitował 4-letnie obligacje o wartości nominalnej 500 mln zł

kwocie równej wartości nominalnej w dacie wykupu, tj. w dniu 3 października 2021 r. Emitent zapłaci z dołu, w każdej dacie płatności odsetek, odsetki od wartości nominalnej obligacji zgodnie z odpowiednią stopą procentową określoną na podstawie warunków emisji obligacji serii BGK1021S015A" - czytamy

Echo Investment wyemitowało obligacje na łączną kwotę 100 mln zł

siedzibą w Warszawie, Programu Emisji Obligacji do maksymalnej kwoty 1 mld zł, spółka wyemitowała w dniu 11 kwietnia 2019 roku obligacje kuponowe na łączną kwotę 100 mln zł. Wartość nominalna oraz cena emisyjna jednej obligacji wyniosła 10 000 zł. Obligacje zostały wyemitowane na okres kończący się w dacie

ZM Henryk Kania wyemituje obligacje serii H o wartości nominalnej do 150 mln zł

będzie miał prawo wcześniejszego wykupu obligacji na własne żądanie, jednak nie wcześniej niż w dniu przypadającym 12 miesięcy po dacie emisji. Emitent zawiadomi obligatariuszy o wcześniejszym wykupie obligacji z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni przed datą wcześniejszego wykupu" - czytamy dalej

Echo Investment wyemituje obligacje serii J i J2 o łącznej wartości do 40 mln zł

przewiduje, że w dacie wykupu obligacji serii J oraz J2, tj. w dniu 21 września 2023 roku, wartość zobowiązań finansowych spółki nie powinna znacząco odbiegać od poziomu zobowiązań finansowych spółki wg stanu na 30 września 2018 roku" - czytamy w komunikacie. W przypadku obligacji obu serii termin

Akcjonariusze LPP zdecydowali o programie obligacji o wartości do 300 mln zł

[...] przez proponowane nabycia obligacji do oznaczonych inwestorów kwalifikowanych [...]; obligacje nie będą miały formy dokumentu [...]; obligacje będą emitowane w seriach o wartości i ilości określonej przez zarząd spółki; planowany wykup obligacji będzie przypadał pięć lat od daty emisji

Wzrasta przewaga "Faktów" nad "Wiadomościami"

Wzrasta przewaga "Faktów" nad "Wiadomościami"

; Wirtualnemedia.pl (@wirtualnemedia) 2 maja 2016 Jak w zeszłym tygodniu pisał Martin Stysiak, "Wiadomości" TVP 1 tylko w kwietniu straciły 250 tys. widzów z grupy komercyjnej, a ponad 700 tys. widzów ogółem w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej (dane od 1 do 25 kwietnia). - TVP 1, TVP 2, Polsat i

BGK wyemitował obligacje serii BGK0520S014A o wartości nominalnej 1,2 mld zł

w dacie wykupu, tj. w dniu 19 maja 2020 r. Emitent zapłaci z dołu, w każdej dacie płatności odsetek, odsetki od wartości nominalnej obligacji zgodnie z odpowiednią stopą procentową określoną na podstawie warunków emisji obligacji. Daty płatności odsetek ustalone zostały na: 19 listopada 2017r., 19

Millennium Bank Hipoteczny zakłada 1. emisję listów zastawnych w PLN w 2021 r.

banku hipotecznego. Bank Millennium jest w czołówce polskich banków udzielających kredytów hipotecznych. Według danych na koniec kwietnia, bank zajmuje 5. pozycję z ponad 10-proc. udziałem w nowej sprzedaży" - czytamy także. Jak podkreślono, termin pierwszej emisji listów zastawnych uzależniony

Echo wyemitowało obligacje na łącznie 140 mln zł

wyemitowane na okres kończący się w dacie 25 kwietnia 2022 roku. Oprocentowanie obligacji ustalone zostało w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę dla inwestorów. Odsetki wypłacone będą w okresach półrocznych. Wykup obligacji w dniu wykupu nastąpi po wartości nominalnej obligacji. Wyemitowane

Echo Inv. rozpocznie 11 X ofertę publiczną obligacji serii I na ok. 50 mln zł

października 2018 r., przewidywany termin dopuszczenia obligacji do obrotu na rynku regulowanym w ramach Catalyst: 19 listopada 2018 r., podano w ostatecznych warunkach obligacji. "Emitent przewiduje, że w dacie wykupu obligacji serii I, tj. w dniu 8 listopada 2023 roku, wartość zobowiązań finansowych

MCI Capital wyemituje obligacje serii N o łącznej wartości do 45 mln zł

dniu 29 grudnia 2021 r. Obligacje pozostaną imiennymi do dnia złożenia przez spółkę wniosku o dopuszczenie obligacji do obrotu na alternatywnym systemie obrotu Catalyst organizowanym przez BondSpot S.A. (data konwersji obligacji)" - czytamy w komunikacie. W dacie konwersji obligacji zostaną

OT Logistics wyemituje obligacje serii H o wartości do 125,45 mln zł

serii D i F" - czytamy w komunikacie. Obligacje będą obligacjami oprocentowanymi, amortyzowanymi i zabezpieczonymi (przedmiot zabezpieczenia zostanie ustalony z wierzycielami finansowymi). Obligacje będą zapadać w dniu 20 listopada 2020 r. lub w innej ustalonej z wierzycielami finansowymi dacie

Kruk wyemituje niezabezpieczone obligacje o wartości nom. do 50 mln zł

Warszawa, 12.06.2019 (ISBnews) - Kruk podjął decyzję w sprawie zwiększenia emisji niezabezpieczonych obligacji serii AH1, podała spółka. Emisja obejmie nie więcej niż 50 tys. obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda, z terminem wykupu przypadającym na 72 miesiące licząc od daty

Polnordu wyemituje 5-letnie obligacje o łącznej wartości nom. do 150 mln zł

planuje rozpoczęcie procesu od 6 listopada 2019 r., a przewidywaną datą przydziału obligacji jest 15 listopada 2019 r. "Obligacje są oprocentowane od daty emisji do daty wykupu obligacji. Kwota odsetek obliczana jest odrębnie dla każdego 3-miesięcznego okresu odsetkowego. Wysokość stopy procentowej

Enea chce wyemitować obligacje do kwoty 1 mld zł w II kw. 2019 r.

;Oprocentowanie obligacji będzie zmienne. Zakładany termin zapadalności obligacji będzie wynosił 5 lat od daty emisji, a celem emisji jest refinansowanie zadłużenia spółki" - czytamy dalej. Do dziś Enea w ramach programu wyemitowała obligacje o łącznej wartości 1,5 mld zł, podano także. W czerwcu 2014 r

Benefit Systems ustanowił program emisji obligacji o wart. do 100 mln zł

systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podano również. "Warunki programu nie określają celu emisji poszczególnych serii obligacji, jednakże może on zostać wskazany w warunkach emisji obligacji danej serii. Intencją emitenta przy ustanowieniu programu jest

BBI Development wyemitowało 3-letnie obligacje o wartości nominalnej 15 mln zł

obligacji: datą emisji obligacji jest 22 lutego 2019 roku, zaś data wykupu obligacji nastąpi w dniu 22 lutego 2022 roku. Oprocentowanie obligacji będzie ustalane wg stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę dla obligatariuszy, osobno dla każdego półrocznego okresu odsetkowego. Pierwszy termin wypłaty

Akcjonariusze GetBack zdecydowali o emisji akcji bez prawa poboru

procesie budowania księgi popytu wylegitymują się posiadaniem co najmniej 0,5% akcji w kapitale zakładowym spółki w dacie podjęcia uchwały" - czytamy dalej. Spółka w raportach bieżących informowała już o wstępnym zainteresowaniu objęciem akcji GetBack przez potencjalnych inwestorów: Shavit Capital

OT Logistics ma porozumienia ws. przesunięcia spłaty kredytów i obligacji

podstawie której ostateczna data spłaty została przesunięta z 29 maja 2020 r. na 30 czerwca 2020 r., oraz porozumienie z jedynym obligatariuszem obligacji G, w sprawie zmiany warunków emisji obligacji G, przewidujące zmianę terminu wykupu obligacji G z 29 maja 2020 r. na 30 czerwca 2020 r., podała spółka

LC Corp przeprowadził emisję obligacji na łączną kwotę 60 mln zł

Warszawa, 22.05.2019 (ISBnews) - LC Corp dokonał emisji czteroletnich niezabezpieczonych obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, o łącznej wartości nominalnej 60 mln zł, podała spółka. Data wykupu przypada 22 maja 2023 r. Wartość nominalna jednej obligacji to 1000 zł, czytamy w

CCC wyemituje obligacje serii 1/2018 o łącznej wartości nominalnej do 210 mln zł

obligacji serii 1/2014 spółce lub mBank S.A. działającemu jako dealer w stosunku do obligacji, w dacie waluty odpowiadającej dniu emisji obligacji tj. 29 czerwca 2018 r. Spółka nabędzie obligacje serii 1/2014 o łącznej wartości nominalnej 203 450 000 zł zaoferowane przez ich posiadaczy w celu umorzenia

Elektrobudowa oczekuje na podpisanie umowy zmieniającej do umowy o finansowanie

emitenta; 2) przydział emisji akcji emitenta serii F; oraz 3) wpłata środków przez inwestorów z tytułu objęcia akcji emitenta serii F. B. data końcowa została zmieniona na dzień 23 marca 2020 r. C. najpóźniej w dniu 25 marca 2020 r. wszystkie niespłacone kwoty główne, wraz z odsetkami z

Zapisy na obligacje Kruka serii AJ1 w emisji publicznej rozpoczną się 12 VIII

Kruk, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 5 lipca 2019 r. Na jego podstawie Kruk będzie miał możliwość emisji obligacji przez rok od daty zatwierdzenia. Wartość nominalna całego programu to 700 mln zł, przypomniano także. Na początku sierpnia Kruk podjął decyzję w sprawie

PCC Rokita zakończyło emisję obligacji serii GB o wartości 17,8 mln zł

Warszawa, 12.05.2020 (ISBnews) - PCC Rokita zakończyło subskrypcję obligacji serii GB emitowanych w ramach VII Programu Emisji Obligacji, podała spółka. Ostatecznie wyemitowano 178 094 obligacje, a wartość emisji wyniosła 17,81 mln zł. "1. Data rozpoczęcia i zakończenia

Famur wyemituje 5-letnie obligacje serii B o wartości nominalnej do 200 mln zł

. Warunki wypłaty oprocentowania obligacji serii B zostały szczegółowo opisane w warunkach emisji obligacji serii B. Dniem rozpoczęcia naliczania odsetek od obligacji serii B będzie data emisji (wliczając ten dzień)" - czytamy w komunikacie. Datą emisji obligacji serii B będzie 27 czerwca 2019 r

Akcjonariusze GetBack zdecydowali o emisji do 50 mln akcji

zgromadzenia z dnia 17 kwietnia 2018 r. wylegitymują się posiadaniem co najmniej 0,5% akcji w kapitale zakładowym spółki w dacie podjęcia niniejszej uchwały i wyrażą takie zainteresowanie" - czytamy również w uchwale.   Cena emisyjna jednej akcji emitowanej w ramach kapitału docelowego zostanie

Vivid Games wyemituje nowe akcje dla dwóch swoich pożyczkodawców

akcji nowej emisji, w związku z czym zobowiązanie spółki do zwrotu pożyczek wygaśnie, podano także. "Emitent zobowiązany jest do podjęcia czynności zmierzających do emisji akcji w terminie 30 dni od daty złożenia żądania wykonania opcji. Emitent będzie informował odrębnymi raportami o kolejnych

CCC chce zmienić warunki emisji obligacji serii 1/2018

Warszawa, 24.03.2020 (ISBnews) - CCC zwołało na 15 kwietnia br. zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii 1/2018, podała spółka. Przedmiotem zgromadzenia obligatariuszy będzie zmiana (niekwalifikowanych) warunków emisji polegająca na zmianie parametrów obligacji. CCC zastrzega sobie prawo

Ghelamco wyemitowało obligacje serii PPC o łącznej wartości 30 mln zł

odsetkowych liczonych od daty emisji do dnia wykupu. Oprocentowanie jest zmienne, równe stawce WIBOR 6M, powiększonej o marżę w wysokości 4,0 pkt proc. w skali roku. Płatność odsetek będzie dokonywana w dniu zakończenia danego okresu odsetkowego. Wykup obligacji nastąpi poprzez świadczenie pieniężne w dacie

Braster chce przesunąć termin wykupu obligacji serii A na 9 listopada 2020 r.

następować poprzez zapłatę przez Braster na rzecz obligatariuszy kwoty w wysokości 5% wartości nominalnej obligacji w dniach płatności odsetek dla od 6 do 7 okresu odsetkowego, 8% wartości nominalnej obligacji w dniach płatności odsetek dla od 8 do 10 oraz 66% wartości nominalnej obligacji, w dacie płatności

Tauron ma umowy z EBI ws. kolejnej emisji obligacji hybrydowych na 350 mln zł

stanowi uzupełnienie wartej 400 mln zł emisji A, w związku z tym w grudniu 2018 r. Tauron podpisała z EBI umowy na emisje obligacji podporządkowanych o łącznej wartości 750 mln zł. "Zgodnie z umową subskrypcyjną obligacje będą emitowane w ramach jednej serii. Data emisji obligacji została ustalona

Cyfrowy Polsat utworzył program obligacji na 1 mld zł, celuje w emisję w I kw.

obligacji) zostanie określona w warunkach emisji obligacji danej serii; h) obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych; i) obligacje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu

Akcjonariusze LPP zdecydują 13 IX o emisji obligacji o wart. do 300 mln zł

emitowane w seriach o wartości i ilości określonej przez zarząd spółki; - planowany wykup obligacji będzie przypadał pięć lat od daty emisji danej serii obligacji; - cel obligacji nie musi zostawać określony" - czytamy w projekcie uchwały.  LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp

BBI Development wyemituje obligacje o łącznej wartości 12 mln zł

) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji: Jednostkowa wartość nominalna obligacji wynosi 1 000,00 zł, zaś jednostkowa cena emisyjna równa jest jednostkowej wartości nominalnej; 5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji: WEO przewidują, że datą emisji obligacji będzie 31 stycznia

NWAI DM: Proponowane zmiany na rynku obligacji mogą uniemożliwić jego rozwój

pojawienia się kolejnego GetBacku zostałoby ograniczone. Problem jednak w tym, że ww. postulaty tylko pozornie wydają się krokiem w stronę rozwoju rynku" - czytamy w komunikacie. "Po pierwsze, zmiany do ustawy z dużym prawdopodobieństwem uniemożliwią powstawanie większości obligacji w dacie ich

LPP zdecydowało o emisji 5-letnich obligacji o wartości nominalnej 300 mln zł

oznaczonych inwestorów kwalifikowanych, a  planowany wykup obligacji będzie przypadał pięć lat od daty emisji. Na początku września br. wiceprezes Przemysław Lutkiewicz powiedział ISBnews, że LPP środki z planowanej emisji obligacji o wartości nominalnej do 300 mln zł chce przeznaczyć przede wszystkim

LC Corp wyemitował 2- i 4-letnie obligacje o łącznej wartości nom. 100 mln zł

dokonany według wartości nominalnej obligacji" - czytamy w komunikacie.  Obligacje dwuletnie zostały wyemitowane na następujących warunkach: data emisji - 19 października 2018 roku; data wykupu - 19 października 2020 roku, wartość nominalna jednej obligacji to 1 000 zł, zaś wartość nominalna

ING Bank Hipoteczny wyemituje 5-letnie zielone listy zastawne warte 400 mln zł 

tygodniach bank zamierza przeprowadzić pierwszą emisję listów zastawnych w złotych. Bank rozważa także przeprowadzenie w pierwszym kwartale lub na początku drugiego kwartału 2020 roku benchmarkowej emisji listów zastawnych w euro na rynku europejskim, jednak konkretna data będzie uzależniona w dużej mierze

Nowak, MF: Wycena euroobligacji to 1. tego typu transakcja o ujemnej rentowności

Warszawa, 04.02.2020 (ISBnews) - Dokonana przez Ministerstwo Finansów (MF) wycena 5-letnich obligacji benchmarkowych nominowanych w euro o wartości nominalnej 1,5 mld euro to pierwsza transakcja kraju spoza strefy euro, kiedy na rynku pierwotnym udało się osiągnąć ujemną rentowność przy danym

MCI Capital wyemitował obligacje serii N o łącznej wartości nominalnej 45 mln zł

wcześniejszych informacji, dzień wykupu obligacji będzie przypadać 29 grudnia 2021 r. Obligacje pozostaną imiennymi do dnia złożenia przez spółkę wniosku o dopuszczenie obligacji do obrotu na alternatywnym systemie obrotu Catalyst organizowanym przez BondSpot. W dacie konwersji obligacji zostaną zamienione na

Play ma umowę dot. ustanowienia programu emisji obligacji do 2 mld zł

łącznej wartości nominalnej wyemitowanych w ramach programu i niewykupionych obligacji w wysokości do 2 mld zł w danym czasie, podała spółka. "P4 zamierza dokonać pierwszej emisji obligacji w ciągu trzech miesięcy od ustanowienia Programu. Oferta obligacji będzie skierowana wyłącznie do inwestorów

Tauron miał szacunkowo 161 mln zł zysku netto, 957 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

. podjęto decyzję o zmianie strategii zabezpieczenia potrzeb umorzeniowych segmentu Wytwarzanie w zakresie uprawnień do emisji CO2. W konsekwencji jednorazowo dokonano zamiany giełdowych kontraktów na zakup uprawnień do emisji CO2 z datą dostawy w grudniu 2020 r. na kontrakty pozagiełdowe z datą dostawy w

KGHM ma umowę ramową z EBOR ws. objęcia obligacji o wartości nom. 2 mld zł

organizatorzy i dealerzy. Spółka podała wtedy, że termin zapadalności wyemitowanych obligacji będzie wynosił od 5 do 15 lat od daty emisji, że będą niezabezpieczonymi obligacjami zwykłymi na okaziciela i będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej i  zostaną zarejestrowane w depozycie papierów

KGHM wyemituje 5- i 10-letnie obligacje o łącznej wartości nominalnej 2 mld zł

nominalnej 400 mln zł oraz papierów 10-letnich serii B o wartości nominalnej 1 600 mln zł, podała spółka. "Wartość nominalna jednej obligacji: 1 000 zł. Cena emisyjna jednej obligacji: równa wartości nominalnej obligacji. Data emisji: 27 czerwca 2019 r." - czytamy w komunikacie. Data wykupu

CCC ma zgodę banków na zawarcie umowy o warunkach finansowania do 30 IV 2021 r.

roku. Wszystkie inne zaległości powstałe po dniu 20 marca zostały rozterminowane do 30 września 2020 r. i określone zostały warunki ich spłaty po tej dacie. Umowa zawiera szereg standardowych warunków dotyczących zobowiązań wierzycieli, jak m.in., zakaz żądania spłaty istniejącego zadłużenia

Zapisy na obligacje Kruka w ofercie publicznej ruszą 19 marca

Obligacji Publicznych spółki Kruk, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 5 lipca 2019 roku. Na jego podstawie Kruk ma możliwość emisji obligacji przez rok od daty zatwierdzenia. Wartość nominalna całego programu to 700 mln zł, przypomniano. Ofertę przeprowadzi konsorcjum

PKN Orlen przydzielił i uzgodnił warunki emisji euroobligacji na 750 mln euro

Warszawa, 02.06.2016 (ISBnews) - PKN Orlen, poprzez spółkę zależną Orlen Capital AB, zakończył proces przydziału i uzgodnienia warunków emisji euroobligacji o wartości 750 mln euro (ok. 3,3 mld zł), rocznym kuponie 2,5% i dacie wykupu 7 czerwca 2023 roku, podała spółka. "Dążyliśmy do

Bank Pekao zdecydował o emisji obligacji podporządkowanych na 1,25 mld zł

WIBOR6M, powiększoną o ustaloną marżę w wysokości 1,52%; 5. Format emisji: 10NC5, obligacje z dziesięcioletnim okresem wykupu, z zastrzeżoną opcją call dającą prawo bankowi do wykupu wszystkich obligacji w terminie 5 lat od daty emisji, pod warunkiem otrzymania zgody KNF; 6. Cena emisyjna równa wartości

CCC uplasowało 13,7 mln akcji nowej emisji i pozyskało 506,9 mln zł

Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - CCC uplasowało wszystkie oferowane tj. 13,7 mln akcji nowej emisji, podała spółka. Cena emisyjna akcji została ustalona na 37 zł, co oznacza, że spółka pozyskała z emisji 506,9 mln zł. Nowe środki zostaną przeznaczone na wzmocnienie kapitału obrotowego spółki, w

Famur zamierza przeprowadzić emisję obligacji w II kw.

zasady wykupu będą określone w warunkach emisji obligacji danej serii i mogą przewidywać przedterminowy wykup obligacji na żądanie emitenta lub na żądanie obligatariusza na zasadach wskazanych w warunkach emisji; 3. obligacje będą emitowane jako niezabezpieczone; 4. jeżeli emisja obligacji nastąpi do

KGHM ma umowę emisyjną z instytucjami dot. programu obligacji do 4 mld zł

000 000 000 zł. 3) Termin zapadalności wyemitowanych obligacji będzie wynosił od 5 do 15 lat od daty emisji. 4) Obligacje będą niezabezpieczonymi obligacjami zwykłymi na okaziciela i będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. 5) Obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie papierów

ING Bank Hipoteczny planuje 1. emisję listów zastawnych w złotych jeszcze w br.

zastawnych w euro, która miałaby dojść do skutku w I kwartale 2020 roku, jednak konkretna data będzie uzależniona w dużej mierze od tempa budowania cover poola, które z kolei zależy od sprawności dokonywania wpisów hipotecznych przez polskie sądy. Decyzja o emisji zostanie podjęta w oparciu o istniejące w

Fitch przyznał ostateczny rating BBB- dla euroobligacji PKN Orlen

uzgodnienia warunków emisji euroobligacji o wartości 750 mln euro (ok. 3,3 mld zł), rocznym kuponie 2,5% i dacie wykupu 7 czerwca 2023 roku. Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Skonsolidowane przychody

Moody's przyznał ostateczny rating Baa3 dla euroobligacji PKN Orlen

, poprzez spółkę zależną Orlen Capital AB, zakończył proces przydziału i uzgodnienia warunków emisji euroobligacji o wartości 750 mln euro (ok. 3,3 mld zł), rocznym kuponie 2,5% i dacie wykupu 7 czerwca 2023 roku. Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też

Zmiana polityki rachunk. ZA Puławy obniży wynik netto o 57,3 mln zł w I poł. br.

o 57,3 mln zł, a EBITDA o 70,8 mln zł. "Dotychczas rozliczenie dotacji z tytułu nieodpłatnie otrzymanych praw do emisji CO2 ujmowane było w okresach sprawozdawczych w oparciu o rzeczywiste emisje w danym okresie, aż do wyczerpania kwoty dotacji wynikającej z nieodpłatnie przyznanych praw do

Akcjonariusze Qumaka zdecydowali o emisji do 13 mln akcji serii L bez pp

istniejących akcji spółki w dacie rejestracji uczestnictwa" - czytamy w treści podjętej uchwały.  W przypadku gdy uprawnieni inwestorzy objęci prawem pierwszeństwa nie obejmą w całości lub w części zaoferowanych im akcji serii L zarząd spółki może zaoferować nieobjęte akcje również innym

Unified Factory dokona 9 XI wcześniejszego wykupu obligacji serii A

podlegać spłacie w wyniku realizacji opcji wcześniejszego wykupu na żądanie równe będzie: wartości nominalnej obligacji, wartości odsetek naliczonych za okres odsetkowy kończący się w dacie wcześniejszego wykupu (z wyłączeniem tego dnia), oraz opcji wcześniejszego wykupu, liczonej jako procent wartości

LPP rozpoczął budowę księgi popytu na obligacje o wartości do 300 mln zł

akcjonariusze LPP zdecydowali na walnym zgromadzeniu o emisji przez spółkę obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł skierowanej do oznaczonych inwestorów kwalifikowanych, a  planowany wykup obligacji będzie przypadał pięć lat od daty emisji. Na początku września br. wiceprezes

MF: Sześć banków ma mandat na organizację emisji 3-letnich euroobligacji

Warszawa, 30.06.2020 (ISBnews) - BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, HSBC, PKO BP i Société Générale otrzymały mandat na zorganizowanie emisji 3-letnich obligacji benchmarkowych nominowanych w euro, podało Ministerstwo Finansów (MF). "Ministerstwo Finansów

BBI Development zdecydowało o emisji obligacji o wartości nom. 15 mln zł 

niestanowiący publicznego proponowania papierów wartościowych" - czytamy w komunikacie.  Datą emisji obligacji będzie 22 lutego 2019 roku, zaś wykup obligacji nastąpi 22 lutego 2022 roku. "Oprocentowanie obligacji będzie ustalone wg stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę dla obligatariuszy

CCC chce zmiany warunków emisji obligacji o wart. 210 mln zł

Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - CCC zwołało na 30 kwietnia br. zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii 1/2018, podała spółka. Przedmiotem zgromadzenia obligatariuszy będzie zmiana (niekwalifikowanych) warunków emisji polegająca na zmianie parametrów obligacji. "Emitent działając na

BOŚ wyemitował trzyletnie obligacje serii S o wartości 100 mln zł

obligacji są naliczane od daty emisji (włącznie) i płatne w każdej dacie płatności odsetek. Ostatnim dniem naliczania odsetek będzie dzień poprzedzający dzień, w którym nastąpi wykup obligacji. Obligacje oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową równą stopie bazowej

MF sprzedało 3-letnie euroobligacje za 2 mld euro przy ok. 6 mld euro popytu

-letnich obligacji benchmarkowych nominowanych w euro o terminie wykupu 7 lipca 2023 r. Wartość nominalna nowej emisji obligacji wyniosła 2 mld euro, przy zgłoszonych ofertach na poziomie ok. 6 mld euro" - czytamy w komunikacie. "Obligacje wyceniono na 29 punktów bazowych powyżej średniej stopy

ZM Henryk Kania złożyły wniosek o przyspieszone postępowanie układowe

okres 48 miesięcy od daty początkowej. Każda rata układowa będzie oprocentowana w wysokości 2% w stosunku rocznym. Odsetki będą naliczane od daty początkowej. Odsetki naliczone od raty układowej będą należne i płatne w przewidzianej dacie spłaty raty układowej. 4. Wierzytelności ZUS, zobowiązania

Murapol wykupi przedterminem obligacje kilku serii o łącznej wartości 9,5 mln zł

. przedterminowego ich wykupu.  "Warto w tym miejscu podkreślić, że powyższe uprawnienia zostały uruchomione, zgodnie z postanowieniami postanowień warunków emisji obligacji serii T, U, W i Z, tj. w momencie przedterminowego wykupu instrumentów dłużnych o terminie zapadalności przypadającym po dacie

Ursus miał 21,16 mln zł straty netto w II kw. 2018 r.

" - czytamy w raporcie. Ujemny kapitał obrotowy Grupy w okresie po dacie bilansowej a przed publikacją śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego został pokryty emisją nowych akcji spółki (o której mowa w nocie 22), podczas której objętych zostało 5 420 000 akcji po cenie 2,50 zł za

LPP wyemitowało obligacje o wartości nominalnej 300 mln zł

walnym zgromadzeniu o emisji przez spółkę obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł skierowanej do oznaczonych inwestorów kwalifikowanych, a  planowany wykup obligacji będzie przypadał pięć lat od daty emisji. Na początku września br. wiceprezes Przemysław Lutkiewicz powiedział

BOŚ wyemitował obligacje serii U o łącznej wartości nominalnej 56 mln zł

. Obligacje są oprocentowane. Odsetki od wartości nominalnej obligacji są naliczane od daty emisji (włącznie) i płatne w każdej dacie płatności odsetek. Ostatnim dniem naliczania odsetek będzie dzień poprzedzający dzień, w którym nastąpi wykup obligacji. Obligacje oprocentowane są w zmiennej wysokości

OT Logistics wdrożyło uzgodnione warunki dalszej współpracy z wierzycielami

sposób, że ostateczna data spłaty kredytów udzielonych emitentowi oraz jego wybranym spółkom zależnym na podstawie umowy wspólnych warunków została przesunięta z dnia 30 czerwca 2020 r. na dzień 30 kwietnia 2021 r., a także uchylone zostały wszystkie istniejące na dzień 29 czerwca 2020 r. przypadki

Kruk wyemituje 6-letnie niezabezpieczone obligacje o wartości nom. do 35 mln zł

Warszawa, 03.06.2019 (ISBnews) - Kruk podjął decyzję w sprawie emisji niezabezpieczonych obligacji serii AH1, podała spółka. Emisja obejmie nie więcej niż 35 tys. oligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda, z terminem wykupu przypadającym na 72 miesiące licząc od daty przydziału obligacji

IMS planuje skupić 730 tys. akcji po 3,7 zł za sztukę

uprawniają do 2,25% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu, podano także.  Data rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży akcji to 3 grudnia, zaś zakończenie planowane jest na 16 grudnia br. Przewidywany termin transakcji nabycia akcji to 20 grudnia.  Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu

PGE rozważa emisję obligacji o wartości do 1 mld zł w II kw. br.

. Termin zapadalności wyemitowanych obligacji będzie wynosił 7 lub 10 lat od daty emisji. "Obligacje mogą zostać wyemitowane w jednej albo kilku seriach. Oferta obligacji zostanie przeprowadzona wyłącznie na terytorium Polski. Emisja obligacji nastąpi w trybie art. 33 pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia

GetBack ustanowił publiczny program emisji obligacji na rynku rumuńskim

siedzibą w Bukareszcie) oraz nie będą zabezpieczone. Obligacje będą emitowane w jednej lub większej liczbie serii. Warunki emisji obligacji będą składać się z podstawowych warunków emisji obligacji oraz ostatecznych warunków emisji obligacji danej serii, które będą ustalane odrębnie dla danej serii

BNP Paribas BP kupił koronaobligacje PFR o wartości 1 mld zł

częściowo sfinansować ten program, który ma szansę wspomóc nawet 670 tys. polskich przedsiębiorstw" - powiedział dyrektor zarządzający Pionu Zarządzania Aktywami i Pasywami w Banku BNP Paribas Jarosław Rot, cytowany w komunikacie. Bank BNP Paribas kupił obligacje z datą waluty przypadającą na 27

GetBack ma pożyczkę od DNLD wys. 50 mln zł, z opcją zwiększenia do 85 mln zł

GetBack" - czytamy w komunikacie.  Umowa przewiduje, że w przypadku rozpoczęcia, po dacie zawarcia umowy pożyczki, przez GetBack oferty prywatnej akcji serii F, DNLD S.a.r.l. będzie przysługiwać prawo do żądania wcześniejszej spłaty pożyczki, w części obejmującej kwotę uczestnictwa tego

Work Service zawarł warunkowe porozumienia z obligatariuszami

. oprocentowanie obligacji serii W, serii X oraz serii Z będzie zmienne, oparte o stopę WIBOR 3M płatny cokwartalnie, marżę w wysokości 100 bps w skali roku płatną w całości w dacie wykupu; dodatkowo obligatariuszom tych obligacji będzie przysługiwała dodatkowa premia w wysokości 287 bps w skali roku płatna w

Akcjonariusze Agory zdecydują 27 III o przyjęciu programu motywacyjnego

wynikowe oraz, w przypadku ich przyjęcia, cele indywidualne finansowe oraz cele indywidualne niefinansowe (warunki przyznania)" - czytamy również. "1.2.1. Przyznanie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia 30% maksymalnej liczby akcji nowej emisji przypadających danej osobie

Zielone listy zastawne ING Banku Hipotecznego zadebiutowały na GPW

poinformował ISBnews, że bank rozważa także przeprowadzenie w pierwszym kwartale lub na początku drugiego kwartału przyszłego roku benchmarkowej emisji listów zastawnych w euro na rynku europejskim. Konkretna data będzie uzależniona w dużej mierze od tempa budowania cover pool, które z kolei zależy od

Elektrobudowa oczekuje podpisania dziś umowy zmieniającej do umowy finansowania

popytu (book buildingu) na akcje emitenta; (ii) przydział emisji akcji emitenta serii F; oraz (iii) wpłata środków przez inwestorów z tytułu objęcia akcji emitenta serii F. B. Data końcowa została zmieniona na dzień 15 listopada 2019 r. C. Najpóźniej w dniu 20 listopada 2019 r. wszystkie

Kredyt Inkaso ustanowiło publiczny program emisji obligacji do 300 mln zł 

okresie 12 miesięcy od daty zatwierdzenia prospektu, związanego z tą emisją, podała spółka.  "Zgodnie z uchwałą, warunki emisji obligacji w ramach programu zawarte będą w prospekcie oraz zostaną uszczegółowione w ostatecznych warunkach emisji obligacji danej serii, przy czym dla poszczególnych

Mabion uzgodnił z EBI warunki finansowania do 30 mln euro

finansowania będą przewidywać, że poszczególne transze finansowania będą podlegały spłacie w terminie 5 lat od dnia wypłaty danej transzy. Okres dostępności kredytu wynosić będzie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy finansowania. Kredyt będzie oprocentowany według stałej stopy procentowej, nie wyższej niż 2,7

Gorenje planuje emisję commercial papers na kwotę do 40 mln euro

Warszawa, 13.01.2017 (ISBnews) - Gorenje planuje emisję commercial papers o łącznej wartości do 40 mln euro, podała spółka. Planowana data emisji to 24 stycznia br., a data zapadalności papierów to 22 grudnia br. "Gorenje wykorzysta wpływy z emisji commercial papers do dywersyfikacji

Elektrobudowa podpisała umowę zmieniającą do umowy finansowania

) rozpoczęcie budowania księgi popytu (book buildingu) na akcje emitenta; (ii) przydział emisji akcji emitenta serii F; oraz (iii) wpłata środków przez inwestorów z tytułu objęcia akcji emitenta serii F. B. Data końcowa została zmieniona na dzień 30 listopada 2019 r. C. Najpóźniej w dniu 5 grudnia 2019