czystości nadbałtyckich

Zysk netto z dz. kont. City Service wzrósł r/r do 5,1 mln euro w I-III kw. 2015

jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 5,11 mln euro  wobec 2,04 mln euro zysku rok wcześniej. City Service świadczy usługi zarządzania nieruchomościami w krajach nadbałtyckich i Europie Środkowo-Wschodniej. W 2012 roku sfinalizowało transakcję nabycia od Skarbu Państwa 100

Kurs akcji City Service nie zmienił się na debiucie na rynku głównym GPW

Service świadczy usługi zarządzania nieruchomościami w krajach nadbałtyckich i Europie Środkowo-Wschodniej. W 2012 roku sfinalizowało transakcję nabycia od Skarbu Państwa 100% udziałów w polskiej spółce Zespół Zarządców Nieruchomości WAM. Spółka koncentruje się na usługach związanych z zarządzaniem