czynniki kryzysu gospodarczego w polsce

gaw, Reuters

BlackRock: Kupujcie polską walutę, jest niedowartościowana

BlackRock: Kupujcie polską walutę, jest niedowartościowana

- Można zrozumieć wszystkie czynniki, które negatywnie wpłynęły na polską walutę, takie jak kryzys w strefie euro, sytuacja na Węgrzech czy osłabienie wzrostu gospodarczego. Teraz jednak waluta ta wygląda już na niedowartościowaną - oceniła zarządzająca portfelami europejskich funduszy obligacji BlackRock Beata Harasim. Ekonomistka zaleca kupowanie złotego.

Belka: Wahania złotego mają niekorzystne skutki dla Polski

Dzisiejszy kryzys gospodarczy przede wszystkim uderza w Polskę poprzez wahania kursu złotego. Jest to z jednej strony pewien czynnik stabilizujący gospodarkę. Niemniej jednak te wahania złotego mają liczne, niekorzystne skutki dla Polski - powiedział prezes NBP Marek Belka.

'Minutes': Część członków RPP oczekuje przyspieszenia wzrostu PKB w 2016 r.

do środków trwałych, a także umiarkowany wzrost popytu nie stwarzający bodźców do rozszerzania zdolności produkcyjnych" - napisał też Narodowy Bank Polski (NBP). Członkowie RPP oceniali, że - obok popytu wewnętrznego - do wzrostu aktywności gospodarczej w Polsce przyczyniać się będzie także

PMR szacuje wzrost rynku artykułów i odzieży sportowej na 5,6% r/r w 2015 r.

Warszawa, 11.01.2016 (ISBnews) - Rynek artykułów i odzieży sportowej w Polsce wzrósł o 5,6% r/r i osiągnąć wartość 7,3 mld zł (po wzroście o 4,9% w 2014 r.), wynika z prognoz firmy PMR. "W 2015 r. głównymi czynnikami wspierającymi wzrost rynku były ożywienie gospodarcze oraz wzrost

Szałamacha: Obniżenie linii kredytowej MFW da 42 mln zł oszczędności w 2016 r.

mln zł" - napisał Szałamacha w komentarzu. "Prognoza wzrostu PKB Polski na 2016 rok została właśnie podniesiona przez Bank Światowy do 3,7% z 3,6%, co dodatkowo potwierdza solidne fundamenty polityki gospodarczej rządu" - dodał minister. Szałamacha poinformował też, że rozważa

Szałamacha: Obniżenie linii kredytowej MFW da 42 mln zł oszczędności w 2016 r.

; - napisał Szałamacha w komentarzu. "Prognoza wzrostu PKB Polski na 2016 rok została właśnie podniesiona przez Bank Światowy do 3,7% z 3,6%, co dodatkowo potwierdza solidne fundamenty polityki gospodarczej rządu" - dodał minister. Szałamacha poinformował też, że rozważa stopniowe wychodzenie

Międzynarodowy Fundusz Walutowy potwierdził silne fundamenty polskiej gospodarki

Międzynarodowy Fundusz Walutowy potwierdził silne fundamenty polskiej gospodarki

wiarygodności Polski na międzynarodowych rynkach finansowych. Ta rola była szczególnie znacząca w okresie największych napięć w strefie euro w okresie globalnego kryzysu finansowego. W ostatnich latach stopniowa poprawa sytuacji w otoczeniu zewnętrznym Polski, zwłaszcza w strefie euro, spowodowała pewne

PKO BP: Wzrost PKB coraz wolniejszy, RPP nie zmieni stóp proc. do końca 2016 r.

takiego scenariusza oceniamy na 35%" - powiedział szef działu analiz. Według przedstawicieli PKO BP, najpoważniejsze źródło niepewności dla wzrostu gospodarczego w Polsce w 2016 r. wiąże się z eskalacją kryzysu w gospodarkach wschodzących, szczególnie w Chinach. Dodatkowym czynnikiem ryzyka jest

MF: Międzynarodowy Fundusz Walutowy potwierdził silne fundamenty polskiej gospodarki

finansowych. Ta rola była szczególnie znacząca w okresie największych napięć w strefie euro w okresie globalnego kryzysu finansowego. W ostatnich latach stopniowa poprawa sytuacji w otoczeniu zewnętrznym Polski, zwłaszcza w strefie euro, spowodowała pewne złagodzenie zagrożeń dla polskiej gospodarki

Kapitał odpływa z rynków wschodzących. Jest najgorzej od 27 lat

Kapitał odpływa z rynków wschodzących. Jest najgorzej od 27 lat

niepokój o wzrost gospodarczy rynków wschodzących, głównie Chin, oraz perspektywa podwyżek stóp procentowych w USA. - Czynniki ograniczające napływy będą miały charakter długoterminowy i nie należy spodziewać się szybkiego odbicia, ale raczej długotrwałego zastoju - ocenił Charles Collyns, cytowany przez

Dlaczego wyborcy dają się omamiać?

Dlaczego wyborcy dają się omamiać?

wielu krajach europejskich zwrot w stronę polityki tożsamościowej, której celem jest ochrona tożsamości narodowej. W przypadku Polski mniejszą rolę odgrywają czynniki związane z kryzysem gospodarczym, który nie dotknął silnie naszego kraju. Istotne wydaje się jednak rosnące poczucie globalnej

Trzeba przygotować się na poważne zewnętrzne zagrożenia

Trzeba przygotować się na poważne zewnętrzne zagrożenia

Polska gospodarka od sześciu kwartałów rośnie w tempie przekraczającym 3 proc. w ujęciu rocznym. Za sprawą wielu czynników tempo to mogłoby jeszcze przyspieszyć w najbliższych kwartałach. Na przykład stopa bezrobocia jest najniższa od 2008 roku, a szanse na znalezienie pracy mierzone relacją liczby

Moody's: Zaniechanie ograniczenia zadłużenia może wpłynąć na rating Polski

Moody's: Zaniechanie ograniczenia zadłużenia może wpłynąć na rating Polski

Carlson wskazuje, że "dużym czynnikiem ryzyka w kontekście ratingu byłoby poluzowanie dyscypliny fiskalnej czy zaniechanie ograniczenia zadłużenia". Pytana o mocne strony polskiej gospodarki podkreśliła jej wysoką odporność na kryzys. - Widzieliśmy to w bardzo trudnym okresie dla

Mazowsze najszybciej rozwijającym się regionem w UE

Mazowsze najszybciej rozwijającym się regionem w UE

Europejskiego Komitetu Regionów, na sukces naszych regionów przekłada się wiele czynników. - Wpływ ma jakość systemu edukacji w połączeniu z wysoką kulturą przedsiębiorczości oraz strategiczne położenie w Unii Europejskiej, a co za tym idzie, silne powiązania gospodarcze z kluczowymi gospodarkami Unii, m.in

FOR: politycy powinni naprawiać finanse publiczne, a nie nadal je psuć

publicznego. Główny ekonomista FOR Aleksander Łaszek zwrócił uwagę, że chroniczne problemy polskich finansów publicznych zwiększają ryzyko ich kryzysu. Jak mówił, dotychczas zły stan finansów publicznych w naszym kraju maskował relatywnie szybki wzrost gospodarczy. Zaznaczył jednak, że Polsce grozi istotne

Rostowski: kryzys strefy euro nie został naprawiony

W debacie zorganizowanej przez ZBP wzięli udział eksperci z Polski i Wielkiej Brytanii - dwóch największych państw UE pozostających poza strefą euro. Zdaniem Rostowskiego, kryzys strefy euro nie został naprawiony, a jedynie "zacementowany" i "zagłodzony" przez działania

Adamiec: Polskie akcje są w mocnych rękach. W 2016 roku WIG20 w górę?

Adamiec: Polskie akcje są w mocnych rękach. W 2016 roku WIG20 w górę?

globalnych rynkach. W Polsce największy problem stanowi nieprzewidywalność posunięć nowej władzy. I to nie tylko w sferze politycznej, ale i gospodarczej. Nasze akcje atrakcyjne Jednak za najbardziej prawdopodobny scenariusz w 2016 r. uznaję odrodzenie się globalnego zainteresowania giełdami rynków

Wybory prezydenckie. Reakcje w USA po wygranej Dudy. "Skoro w Polsce jest tak dobrze, dlaczego prezydent przegrał?"

Wybory prezydenckie. Reakcje w USA po wygranej Dudy. "Skoro w Polsce jest tak dobrze, dlaczego prezydent przegrał?"

za sobą koniec jednego z najlepszych i mających największe sukcesy gospodarcze rządów w Europie" - twierdzi Bloomberg. I dodaje: "Pod rządami Platformy Obywatelskiej Polska osiągnęła największy wzrost gospodarczy ze wszystkich krajów UE. Od wybuchu światowego kryzysu w 2008 roku standard

BZ WBK: Eksport kluczowy do wejścia Polski do grupy bogatych krajów

rozwiniętych na dobre" - ocenił Reluga podczas warsztatów BZ WBK "Program Rozwoju Eksportu". Wskazał, że głównym czynnikiem stojącym na sukcesem eksportowym Polski w minionych latach były niskie koszty pracy. "To się będzie zmieniało ze względu na zmiany demograficzne, które już

Bezrobocie w UE rośnie. Polska wyróżniona przez Eurostat

Bezrobocie w UE rośnie. Polska wyróżniona przez Eurostat

Kryzys gospodarczy silnie odczuli pracownicy w całej Unii Europejskiej. Z najnowszych danych Eurostatu wynika, że na koniec czerwca 2014 roku bez pracy było ponad 25 mln Europejczyków. W latach 2007-14 stopa bezrobocia w UE zwiększyła się z 7,2 proc. do 10,2 proc. Polska wśród prymusów - Jedynie

Rostowski: Kryzys strefy euro nie został naprawiony

Rostowski: Kryzys strefy euro nie został naprawiony

miałyby zapewnić jej bezpieczeństwo i funkcjonowanie. Dlatego mamy czynniki, które będą powodowały nawrót kryzysu, być może nawet w ostrym wariancie, a w najlepszym zapewnią zero wzrostu gospodarczego w Europie przez następne 5-10 lat - ocenił Rostowski podczas debaty zorganizowanej przez ZBP, w której

Do Europy Zachodniej płynie mniej inwestycji. Ale Polska mocna

Do Europy Zachodniej płynie mniej inwestycji. Ale Polska mocna

Investment Report, przed kryzysem gospodarczym to kraje Unii Europejskiej generowały oraz otrzymywały najwięcej inwestycji zagranicznych. Te czasy minęły i dziś kraje członkowskie zainwestowały łącznie jedynie 21 proc. kwoty, którą wydały na inwestycje zagraniczne w 2007 r., a więc przed rozpoczęciem kryzysu

Subran z Euler Hermes: Spowolnienie w Chinach ma ograniczony wpływ na Polskę

Warszawa, 18.09.2015 (ISBnews) - Jest wiele kanałów, którymi chińskie spowolnienie gospodarcze przekłada się na Europę. Spadek cen towarów oraz bardziej akomodacyjna polityka pieniężna prawdopodobnie zrównoważą czynniki negatywne, dlatego wpływ netto sytuacji w Chinach na Europę i Polskę będzie

Zaleska: unia bankowa nie uchroni Europy przed kolejnym kryzysem

zostały zrealizowane. "Można powiedzieć, że strefie euro towarzyszy wieczna iluzja osiągnięcia pewnych celów" - oceniła. Wskazała, że w wyniku kryzysu strefa euro stanęła przed alternatywą rozpadu, albo ściślejszej integracji. Zdecydowano się budować strukturę zintegrowaną nie tylko walutowo

MFW: Rozwój sytuacji w strefie euro wpływa na połowę polskiej produkcji

gospodarki jak polska, zrozumienie, w jakim stopniu zewnętrzne szoki wpływają na ekonomię, jest jednym z kluczowych czynników do prowadzenia polityki gospodarczej" - czytamy w opracowaniu. Eksperci MFW przewidują, że w średnim okresie wzrost w gospodarczy w Polsce będzie oscylował wokół 4 proc. Zwracają

Ile kosztowałby Grexit i w kogo uderzyłby najbardziej?

poniosłyby znaczne straty. Spowolnienie gospodarcze, możliwa recesja Polska i cały region Europy Środkowo-Wschodniej są powiązane finansowo i handlowo ze strefą euro. Ekonomista William Jackson z Capital Economics przypomniał w poniedziałek w rozmowie z dziennikarzem "Financial Timesa", że kryzys w

Union Investment: Moody's może obniżyć rating Polski w maju

dynamice wzrostu gospodarczego oraz stabilności sektora bankowego w Polsce. Agencje ratingowe bardzo rzadko znacząco różnią się w swych ocenach. Obecnie rating Moody's jest o dwa oczka wyższy niż obniżony rating S&P. Fitch znajduje się dokładnie pośrodku. Oczekujemy, że w maju - przy okazji rewizji ratingu

Polska będzie trzecia w Unii Europejskiej

Polska nie jest prymusem Europy. Ten "zaszczyt" przypadł Irlandii, krajowi mocno poturbowanemu podczas kryzysu finansowego, który potem zaskakująco sprawnie się z niego wydobył. W zeszłym roku Irlandia zanotowała wzrost PKB o 4,8 proc. - podała KE w najnowszej edycji prognoz

"FAZ": Komorowski dał nowy impuls do dyskusji w Polsce o euro

"FAZ". Jak tłumaczy komentator, przez długi czas idea wspólnej waluty nie cieszyła się nad Wisłą popularnością, chociażby dlatego, że dewaluacja złotego uważana była za jeden z czynników, dzięki którym Polska tak dobrze poradziła sobie z kryzysem gospodarczym. To, że Słowacy musieli płacić za

Główne tematy IV Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Proinwestycyjny charakter wspólnych wydatków UE - relacja kosztów i wartości dodanej Cenne doświadczenie: kryzys finansowy UE szansą na trwałą reformę europejskiego modelu wzrostu UE i kraje Europy Centralnej wobec spowolnienia gospodarczego Czego nauczył nas kryzys? Kluczowe czynniki sukcesu gospodarczego w

Łukaszenka zwolnił więźniów politycznych. Zmienia się w demokratę? Nie, potrzebuje pieniędzy Zachodu

kryzysie gospodarczym. Rosja, która od początku rządów Łukaszenki była finansowym zapleczem jego reżimu, pogrąża się w kryzysie. Oznacza to zmniejszenie jej finansowych możliwości. Spadek wartości rosyjskiego rubla ciągnie za sobą w dół białoruską walutę. Sytuacja gospodarcza Białorusi staje się coraz

BZ WBK: Polska wejdzie do grupy bogatych krajów, gdy eksport sięgnie ok. 60% PKB

awansować do grupy krajów rozwiniętych na dobre" - ocenił Reluga podczas warsztatów BZ WBK "Program Rozwoju Eksportu". Wskazał, że głównym czynnikiem stojącym na sukcesem eksportowym Polski w minionych latach były niskie koszty pracy. "To się będzie zmieniało ze względu na zmiany

Wójcik widzi siebie jako 'swingującego' członka RPP

raczej jako tzw. swingujący członek Rady. Wskazał jednak przy tym, że obecnie widzi niewielkie pole do obniżenia stóp procentowych. "Polityka pieniężna powinna być elastyczna, nie można być nastawionym doktrynalnie. Decyzje należy podejmować w oparciu o bieżące wskaźniki oraz czynniki zewnętrzne

Co czeka rynek pierwotny w przyszłym roku?

warunki prawne, bezpieczeństwo klientów i regulacje, to polski rynek plasuje się naprawdę w czołówce europejskiej. Na pewno ważnymi czynnikami sprzyjającymi rozwojowi są dostęp nabywców do finansowania i dobre warunki kredytowe. Aktualnie mamy do czynienia z bardzo korzystną sytuacją w tym zakresie

Podkarpackie. Mniejsze bezrobocie to efekt m.in. większej liczby ofert pracy

rynku pacy wynika z tego, że "lepiej jest przedsiębiorcom". "To, że obecnie jest mniej bezrobotnych samo się nie wzięło" - dodał. Podkreślił, że czynnikami, które sprzyjają rozwojowi gospodarki jest - po pierwsze w miarę stabilna sytuacja społeczna. "Po drugie Polska przeszła w

Będą ujemne stopy EBC? Czy Polska powinna przyjąć euro?

polityki, która wynika z ich sytuacji gospodarczej. Oczywiście przy założeniu, że kursy dostosowują się elastycznie do zmian sytuacji gospodarczej i polityki pieniężnej. Polska m.in. dzięki osłabieniu złotego przeszła przez kryzys w 2009 r. suchą nogą. Dla wielu osób to argument, żeby nie zamieniać złotego

GetBack: Ok. 40% Polaków gotowe zaciągać dług wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach

wpadających w zadłużenia jest poprawa sytuacji gospodarczej kraju, wyjście z kryzysu" - skomentował wiceprezes GetBack Paweł Trybuchowski, cytowany w komunikacie. Zgodnie z wynikami badania, pożyczki rezerwujemy na sytuacje wyjątkowe. Za takie ankietowani uznali: zakup lekarstw - 56%, opłatę za

Porozumienie z Grecją przybliża Polskę do euro

gospodarczym w strefie euro, powinno się również przyczynić do osłabienia partii populistycznych i zmniejszenia ryzyka kryzysu zadłużenia w pozostałych krajach południa Europy. Oznacza to, że niemiecki dyktat zmniejsza prawdopodobieństwo rozpadu strefy euro w przyszłości. Dyktat ten, co ważne, został

Oręziak: połączenie wzrostu gospodarczego i oszczędności jest wyzwaniem

zmiany, dzięki temu nasz wzrost gospodarczy nie ucierpiał mocno podczas kryzysu" - zauważyła profesor. Nie wykluczyła, że w UE przechyli się szala na politykę kreowania wzrostu PKB. Będzie to oznaczać, że walka z deficytami nie będzie priorytetem. "Może w ten sposób uda się odbudować wzrost

Trzy czynniki, które pomogły Polsce w kryzysie

bezrobociem, a wobec braku własnej waluty nie są w stanie odzyskać konkurencyjności. Płacą olbrzymią cenę za okres napływu taniego kapitału. Polska prymusem w Europie. Trzy czynniki Polska w tej trudnej sytuacji poradziła sobie najlepiej w Europie. Trzy czynniki pomogły nam przejść światowy i europejski

Prezydent Gruzji o współpracy z Polską w sektorach: turystyka, energia wodna, wino

elementem wymiany handlowej między Gruzją i Ukrainą, jednak - jak dodał - nie powinno mieć to istotnego wpływu na rozwój gospodarki. Jest też przekonany, że istnieje przestrzeń dla głębszej polsko-gruzińskiej współpracy gospodarczej. "W polsko-gruzińskich relacjach handlowych obserwujemy wzrost w

Mateusz Szczurek w Davos: Polska jest otwartą gospodarką

- Szczurek był jednym z moderatorów dyskusji w sesji The New Currency Context dotyczącej ekonomicznych i politycznych czynników wpływających na globalne rynki walutowe - powiadomiła w piątek rzecznik prasowa MF Wiesława Dróżdż. Dyskusja dotyczyła kryzysu zadłużenia w Europie i Stanach Zjednoczonych

Szczurek: Polska jest otwartą gospodarką

Szczurek był jednym z moderatorów dyskusji w sesji The New Currency Context dotyczącej ekonomicznych i politycznych czynników wpływających na globalne rynki walutowe - powiadomiła w piątek PAP rzecznik prasowy MF Wiesława Dróżdż. Dyskusja dotyczyła kryzysu zadłużenia w Europie i Stanach

Borowski: porażką transformacji były furtki w systemie emerytalnym

transformacji udało nam się utrzymać długofalowy wzrost gospodarczy. Oczywiście były wahania cykliczne, ale generalnie polska gospodarka nie doświadczyła już potem recesji w odróżnieniu od wszystkich gospodarek naszego regionu - co było szczególnie widoczne w trakcie ostatniego globalnego kryzysu finansowego

Belka: obniżki stóp procentowych są bardzo prawdopodobne

, że w ostatnim czasie dane napływające z polskiej gospodarki świadczą o zwalniającym tempie jej wzrostu. "W ostatnim okresie wzrosła niepewność dotycząca perspektyw aktywności gospodarczej w Polsce, a przez to tempa powrotu inflacji do celu. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na

Belka: sytuacja na Wschodzie nie pomaga polskiej gospodarce

03.03. Warszawa (PAP) - To, co się dzieje na Wschodzie, ale także w Europie, nie pomaga w prowadzeniu bezpiecznej, stabilnej polityki gospodarczej, w tym polityki pieniężnej - ocenił w poniedziałek szef NBP Marek Belka. "To, co się dzisiaj dzieje na Wschód od Polski, ale także w ogóle w

Kawalec: Projekt euro okazał się błędem. Warto się z tego wycofać

przeliczeniu na euro lub inne waluty naszych partnerów handlowych obniżyły się o 30 proc. Poprawiło to konkurencyjność polskich firm. Był to prawdopodobnie najważniejszy czynnik, dzięki któremu w 2009 r., w szczytowym roku kryzysu finansowego, byliśmy jedynym krajem w Europie ze wzrostem gospodarczym. Grecja

W 2017 r. wartość PKB na głowę Polaka sięgnie 74 proc. średniej w UE

makroekonomicznej przedstawionej w APK wskazano rozwój sytuacji u zagranicznych partnerów handlowych Polski. Dodatkowym czynnikiem ryzyka może być zaostrzenie sytuacji na Ukrainie, które grozi wyraźnym osłabieniem dynamiki aktywności gospodarczej w krajach WNP. Konsekwencją - zdaniem MF - może być osłabienie

NBP: W horyzoncie projekcji bilans ryzyk dla ścieżki CPI i PKB jest symetryczny

"Ocenia się, że w horyzoncie projekcji bilans czynników ryzyka rozkłada się symetrycznie względem ścieżki centralnej projekcji dla inflacji i tempa wzrostu gospodarczego" - napisano ocenie źródeł niepewności projekcji. NBP ocenia, że otoczenie zewnętrzne, a w szczególności trwałość i

Prezesi PKO BP: Potrzebny nowy ład na rynku kredytów hipotecznych

20 lat pokazuje, że przez większość tego okresu, z wykluczeniem korekty cenowej po kryzysie w 2008 roku, ceny nieruchomości mieszkaniowych w Polsce rosły. Równocześnie przez ostatnie 22 lata Polska doświadczała nieprzerwanego wzrostu gospodarczego (rokroczny wzrost PKB od 1992 roku), a okresy

Polskie, czeskie i słowackie banki wyszły z kryzysu obronną ręką

w całym regionie powinien być dodatni, a od 2014 r. poprawie ulegnie także sytuacja na rynku pracy. Głównymi czynnikami wzrostu będą odbudowujący się popyt wewnętrzny i rosnący eksport, głównie do UE. W perspektywie pięciu lat można spodziewać się przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego do

Ekonomiści: kryzys rosyjski będzie ciążył polskiej gospodarce w 2015 r.

Zdaniem ekonomistów polska gospodarka będzie w tym roku rozwijać się w tempie ponad 3 proc., ale mogłoby być lepiej. O ile mechanizmy wewnętrzne działają poprawnie, o tyle niekorzystny wpływ na nią mogą mieć czynniki zewnętrzne, przede wszystkim wynikające z kryzysu rosyjskiego i niepewnej sytuacji

Ekonomiści: kryzys rosyjski będzie ciążył polskiej gospodarce w 2015 r.

Zdaniem ekonomistów polska gospodarka będzie w tym roku rozwijać się w tempie ponad 3 proc., ale mogło by być lepiej. O ile mechanizmy wewnętrzne działają poprawnie, o tyle niekorzystny wpływ na nią mogą mieć czynniki zewnętrzne, przede wszystkim wynikające z kryzysu rosyjskiego i niepewnej

PKB: +3,6 proc. Inwestycje firm mocno w górę, będą nowe miejsca pracy

wzrost, najwyższy Rumunia 4,2 proc., a po Rumunii Polska - 3,5 proc. i Węgry - 3,1 proc. - powiedziała. Dodała, że Włochy utrzymały poziom sprzed roku, a Finlandia zanotowała niewielki spadek PKB. Dmochowska zaznaczyła, że tempo wzrostu gospodarczego w całej UE było w I kw. tylko nieznacznie wyższe niż w

Ekonomiści: 3 proc. wzrostu PKB w 2014 prawie pewne; więcej - możliwe

prezentują optymistyczne podejście - na przeczekanie, w myśl zasady, że +jakoś to będzie+" - powiedziała prezes. Z badań wynika, że w Polsce na kryzys reaguje odpowiednio jedynie ok. 19 proc. firm. "Jest potrzeba dostarczania firmom dobrej informacji gospodarczej o przyszłości, by mogły budować

Wałęsa: w Polsce wciąż są możliwości dla inwestorów

większość bezpośrednich inwestycji w Polsce wynika z reinwestowania wypracowanego tu kapitału" - mówił doradca premiera, podkreślając, że inwestorzy cenią sobie w Polsce stabilność makroekonomiczną, monetarną i fiskalną, wspartą stabilną sytuacją polityczną. "Jest kryzys na świecie, wszystko się

Polska płaca nie jest taka minimalna. Przestroga pracodawców

wzrostu płacy minimalnej wobec mediany były Łotwa, Słowenia oraz Polska. We wszystkich tych krajach relacja ta wzrosła o ponad 10 proc. - To pokazuje, że w krajach objętych najostrzejszym kryzysem zdecydowano się za wszelką cenę chronić miejsca pracy - mówi "Wyborczej" Łukasz Kozłowski, ekspert

Karpiński: propozycja dot. unii energetycznej może integrować UE

mianownika różnych często rozbieżnych interesów gospodarczych" - wskazał. Ocenił, że jest też projektem politycznym, odwołującym się do solidarności, poczucia wspólnoty i europejskiej tożsamości. Minister powiedział, że ostatnie lata zmagania z kryzysem ekonomicznym przysłoniły nieco znaczenie tych

Zbyt niskie stopy procentowe mogą zagrozić polskiej gospodarce?

najostrzejszej fazie, wynosiła 3,5 proc. Czy nasza sytuacja gospodarcza jest gorsza niż wówczas? Z pewnością nie. Dlatego nie rozumiem, czemu mielibyśmy dalej obniżać stopy. Niekonwencjonalna polityka pieniężna była receptą, którą banki centralne w niektórych krajach zastosowały na kryzys. Inna sprawa, czy

W Irlandii dochód producentów mleka spadł o 92 proc. Rolnicy w UE szykują protest

złej sytuacji na unijnych rynkach rolnych jest susza, która wyrządziła znaczne szkody w niektórych regionach Europy. Nie bez znaczenia są także przedłużające się rosyjskie embargo na import unijnych artykułów rolnych oraz spowolnienie wzrostu gospodarczego w Chinach. Kombinacja tych czynników

Europejski Kongres Gospodarczy (EEC - European Economic Congress)

EEC to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z działem osobistości świata polityki, biznesu, nauki i ekonomii, gości z Polski i z zagranicy. W minionej, III edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego, uczestniczyło sześć tysięcy gości, blisko tysiąc prelegentów i pół tysiąca

Stopa bezrobocia spadnie już niebawem do poziomu jednocyfrowego wg analityków

od momentu rozpoczęcia się kryzysu finansowego ponad 7 lat temu. W styczniu 2009 roku stopa bezrobocia była jednak jeszcze poniżej 10%. . Ich zdaniem po oddaleniu się widma bankructwa Grecji i ewentualnego jej wyjścia ze strefy euro w najbliższych okresach, wraz z pozytywną perspektywą gospodarczą

Tarot inwestycyjny: ryzyko wynikające z polityki kontra optymiści

nieustannie taniejącą ropą. Tam indeks osunął się o zaledwie 4 proc. Gdzie polityka nie działa? Co nas czeka w 2016 r.? - Z pewnością nie będzie łatwo, a o prostym podejściu do inwestycji można zapomnieć. Głównymi czynnikami wpływającymi na polski rynek cały czas będzie polityka, kondycja rynków wschodzących

RING EKONOMICZNY - październik 2013 r.

znajdzie się pod wpływem czynników lokalnych. Poprawiająca się koniunktura gospodarcza w Polsce, w tym, jak oczekuję, wiele zaskakujących pozytywnie danych z polskiej gospodarki, będzie mieć pozytywne przełożenie na notowania polskiej waluty. Szczególnie, że jednocześnie będzie odsuwać się perspektywa

Deloitte: widać pierwsze oznaki wychodzenia firm budowlanych z kryzysu

by najlepiej wykorzystać szansę związaną z nową perspektywą UE na lata 2014-2020. W Polsce największych nakładów można spodziewać się w budownictwie drogowym, kolejowym, energetycznym i hydro-inżynieryjnym. Zdaniem ekspertów "kluczowymi czynnikami determinującymi rozwój tego sektora są: wzrost

Pracy już jest więcej. A my ciągle czekamy na najgorsze

W lutym stopa bezrobocia utrzymała się na styczniowym poziomie 12 proc. To dobry wynik. Normalnie o tej porze roku mamy raczej wzrost bezrobocia. Dlatego ekonomiści obliczają tzw. poziom bezrobocia odsezonowanego (oczyszczony z wpływu tych czynników, pokazujący realny stan rynku pracy). Według

RPP: wzrost gospodarczy w przyszłym roku będzie niższy niż zakłada rząd

również w Polsce, ukształtuje się w przyszłym roku poniżej założeń przyjętych w uzasadnieniu (do projektu - PAP)" - napisano w dokumencie RPP. Zaznaczono, że opinia Rady opiera się na listopadowej projekcji inflacji i PKB przygotowanej przez NBP. Według RPP głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w

Magister do kosza? Zawodówki obniżają bezrobocie

wieku 13 lat i więcej. Czynników wpływających na bezrobocie jest oczywiście o wiele więcej, np. uwarunkowania historyczne, struktura lokalnego rynku pracy. Ale, jak donosi "DGP", w Poznaniu silne są środowiska rzemieślnicze i nawet przy niżu demograficznym liczba uczniów praktycznej nauki

W Brukseli protest rolników, ciągniki zablokowały ulice

przyczyn złej sytuacji na unijnych rynkach rolnych jest susza, która wyrządziła znaczne szkody w niektórych regionach Europy. Nie bez znaczenia są także przedłużające się rosyjskie embargo na import unijnych artykułów rolnych oraz spowolnienie wzrostu gospodarczego w Chinach. Kombinacja tych czynników

Lewiatan: Mało kiełbasy w projekcie najnowszego budżetu

agencji ratingowych taki manewr - przyspieszenie tempa wydatków wobec stabilizacji dochodów budżetowych - jest niezrozumiały. Nic nie zmusza Polski, będącej w relatywnie dobrej sytuacji gospodarczej, do tak ryzykownego manewru fiskalnego - podsumowuje Konfederacja. Jej zdaniem projekt ustawy budżetowej na

Bezrobocie stoi, ale będzie malało. Boimy się utraty pracy

wyniki gospodarcze zarówno Polski, jak i naszych partnerów handlowych. Firma Markit podała dziś rano, że marcowy wskaźnik PMI (pokazujący nastroje w przemyśle i usługach) dla strefy euro wzrósł do najwyższego od ponad trzech lat poziomu 54,1 pkt. Poprawił się też wynik Niemiec, naszego najważniejszego

Wzrost liczby zatrudnionych pozytywnie wpłynie na konsumpcję i PKB wg analityków

około 9.8%. W mocy pozostaje twierdzenie, że spadek bezrobocia przy jednocześnie wysokiej sile nabywczej wynagrodzeń (ze względu na deflację) sprzyjać będzie wzrostowi konsumpcji w Polsce. Tempo wzrostu gospodarczego wyniesie w mojej ocenie w 2015 roku co najmniej 3.6%" - główny ekonomista Banku

Analitycy: udział eksportu netto we wzroście PKB będzie spadał

gospodarce" - podkreślił. Jak wyjaśnił, popyt krajowy ma coraz większy udział we wzroście gospodarczym Polski. Borowski zwrócił uwagę na spowolnienie wzrostu polskiego eksportu do strefy euro, w tym przede wszystkim do Niemiec. Eksport do tego kraju w ciągu pierwszych czterech miesięcy wzrósł o 10,8

Polska musi wzmocnić gospodarkę, żeby odnieść sukces po przyjęciu euro, podaje raport NBP

grozić narastaniem tzw. bąbli spekulacyjnych. Ekonomista z NBP Michał Rubaszek, przedstawiając raport, przypomniał, że w 2009 r. NBP opracował obszerny dokument na ten sam temat, w którym stwierdzono, iż przyjęcie euro przyspieszy wzrost gospodarczy w Polsce oraz zamożność społeczeństwa. Raport tamten

NBP: euro szansą dla Polski na sukces, ale pod pewnymi warunkami

, mogą one grozić narastaniem tzw. bąbli spekulacyjnych. Ekonomista z NBP Michał Rubaszek przedstawiając raport przypomniał, że w 2009 r. NBP opracował obszerny dokument na ten sam temat, w którym stwierdzono, iż przyjęcie euro przyspieszy wzrost gospodarczy w Polsce oraz zamożność społeczeństwa. Raport

Bank Światowy prognozuje 2-procentowy wzrost PKB w Polsce w 2009 r.

"Wzrost 2 proc. PKB w 2009 jest osiągalny" - powiedział w piątek na prezentacji raportu Thomas Laursen, menedżer BŚ na Polskę i kraje bałtyckie. "Wśród nowych członków UE Polska jest w najlepszej kondycji fiskalnej i finansowej" - dodał. "Polska jest dotknięta przez kryzys

Każdy kredyt jest ryzykowny. Nie tylko frankowy

, globalna i polska gospodarka przyspieszają. Wzrost gospodarczy sięga 7-8 proc., ale na to nakłada się jakiś szok energetyczny (wzrost cen np. ropy). Bank centralny podnosi stopy procentowe do 6-7 proc., w skrajnym przypadku nawet 10 proc. Inny czarny scenariusz: na świecie dochodzi do kryzysu finansowego

Glapiński: Podwyżka stóp w lipcu bardzo prawdopodobna

Zdaniem Glapińskiego polska gospodarka jest odporna na europejski kryzys, a słabszy złoty nie ogranicza inflacji. - Czynniki, które doprowadziły do podwyżki stóp w maju, utrzymują się do dzisiaj, więc podwyżka w lipcu wydaje mi się bardzo prawdopodobna - powiedział Glapiński. - Inflacja jest wysoka

Eksperci: kłopoty z prądem i urlopy przyczyną słabszych danych z przemysłu

na uwadze fakt, iż sierpień zazwyczaj bywa słabszym miesiącem dla tego sektora - zauważa w komentarzu do danych ekspert Pracodawców RP Łukasz Kozłowski. Jak podkreślił - ogólny obraz sytuacji poprawia to, że w sierpniu mieliśmy do czynienia z korzystnym wpływem czynników sezonowych na ostateczny

USA.Promocja polskiej energetyki na Manhattanie

na rychłe rezultaty współpracy. "Po raz pierwszy USA będą nie tylko partnerem w walce, ale też politycznym partnerem w zakresie gospodarczego bezpieczeństwa Polski" - oceniła. Pytana przez PAP, czy ewentualnych dostaw amerykańskiego gazu nie tamują przepisy prawne obowiązujące w USA

Gospodarka rozwija się w tym roku szybciej niż w 2014 r. wg analityków

koniunktury dla Niemiec nie sygnalizują problemów wynikających z pogorszenia perspektyw gospodarczych Chin, a reszta strefy euro również stopniowo wydźwiga się z kryzysu. W kierunku poprawy koniunktury w krajach unii walutowej oddziałuje ciągle osłabiające się euro" - główny ekonomista GO Markets Polska

Czy Polska złapie falę wznoszącą? Rozmowa z Rezą Moghadamem z MFW

na takie czynniki jak decyzje w polityce pieniężnej w USA. Niedawno MFW podniósł prognozę wzrostu PKB dla Polski na 2014 r. z 2,2 do 2,4 proc., ale nasz potencjalny wzrost PKB jest dużo niższy niż przez kryzysem. Co powinniśmy zrobić, by znowu rosnąć w tempie 5 proc.? - Lata 2012-13 były trudne dla

Kryzysologia, czyli lekcje z pięciu lat w kłopotach

Ryszard Petru, przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich W Polsce o końcu kryzysu będziemy mogli powiedzieć wtedy, kiedy konsumpcja będzie rosła o kilka procent, tempo wzrostu PKB będzie wynosić ok. 3 proc., a przede wszystkim będziemy świadkami wzrostu inwestycji prywatnych. To będzie

Ciągle więcej firm chce zatrudniać, niż zwalniać

Stopniowa, ale systematyczna poprawa sytuacji na rynku pracy była do tej pory stabilizatorem naszego wzrostu gospodarczego. W tym roku załamał się nasz handel ze Wschodem, a ożywienie w strefie euro jest raczej ślamazarne. Nic dziwnego, że to popyt krajowy pozostał podstawowym czynnikiem

Rok 2015 wyzwaniem dla polskiej gospodarki; przede wszystkim bezrobocie

http://www.x-news.pl/#footageId=242163 Jak mówi PAP ekonomista Ryszard Petru, sytuacja gospodarcza Polski w 2015 r. powinna być lepsza niż w 2014 roku, co wynika ze zdrowej struktury wzrostu gospodarczego, opartego na konsumpcji i inwestycjach. "Dodatkowym czynnikiem prowzrostowym będą

DB Polska: Nadchodząca hossa na rynku to okazja na bardziej agresywne inwestycje

Warszawa, 18.02.2015 (ISBnews) - Deutsche Bank Polska przewiduje w długiej perspektywie poprawę globalnej sytuacji gospodarczej i systematyczną odbudowę wartości aktywów giełdowych, poinformował wiceprezes Leszek Niemycki. W jego ocenie, należy wykorzystać sprzyjającą koniunkturę na nowe

Kursami walut rządzą emocje. Wojny walutowe są faktem

się dzieje w USA, w strefie euro, a także w Japonii. To nic innego jak próba eksportowania swojego kryzysu za granicę i poprawienia sytuacji gospodarczej kosztem innych krajów. Sprawia to, że nie ma impulsu do zakończenia wojen walutowych. Czy dla Polski parasolem ochronnym przed takimi wojnami może

NBP: W 2014 r. celem RPP jest inflacja na poziomie 2,5 proc.

uwagę kształt polityki fiskalnej. Istotnym uwarunkowaniem polityki pieniężnej będzie również polityka makroostrożnościowa, która wraz z polityką pieniężną i polityką fiskalną wpływa na łączną restrykcyjność polityki gospodarczej" - czytamy. A co, gdy kryzys się nasili? "W przypadku gwałtownej

Wzrost PKB Polski w IV kwartale wyższy, niż szacowano. Będzie jeszcze lepiej

III kwartale. Dynamika importu zwiększyła się z 7,3 proc. do 10,7 proc. - Dane potwierdzają, że polski eksport pozostał odporny na wpływ kryzysu ukraińskiego - przekonuje Jakub Borowski. Stało się tak jego zdaniem za sprawą reorientacji eksportu na rynki krajów Unii Europejskiej, w tym na rynek

Szczurek: wzrost PKB w tym roku może przekroczyć 3,3 proc.

. Pytany, czy kryzys za wschodnią granicą będzie miał negatywny wpływ na polską gospodarkę powiedział, że "licząc mechanicznie" spadek eksportu do Rosji i na Ukrainę przekłada się na niższy wzrost PKB o 0,4-0,5 pkt proc. "Na szczęście ten negatywny efekt, który jest widoczny (...), jest w

NBP: w 2015 r. inflacja wyniesie 1,1 proc., a PKB wzrośnie o 3 proc.

strukturalne niektórych gospodarek strefy euro. Dodatkowo pogorszeniu uległy nastroje przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w strefie euro, co w pewnej części powiązane jest z zaostrzeniem kryzysu rosyjsko-ukraińskiego. "Ze względu na powiązania handlowe relatywnie silniej oddziałuje on na polską

Moody's potwierdza rating Polski - poziom A2, perspektywa stabilna

Walutowego, podała agencja ratingowa. "Głównym czynnikiem, który zaważył na decyzji Moody's o potwierdzeniu ratingu Polski, jest niezwykła odporność polskiej gospodarki w czasie globalnego kryzysu kredytowego oraz jej szybkie odbicie po kryzysie (...)" - głosi komunikat agencji ratingowej. W ocenie

Eurostat: Rekordowe bezrobocie w strefie euro we wrześniu

spadł niepokój związany z kryzysem zadłużenia w strefie euro, to jednak dane gospodarcze wcale nie wskazują na ożywienie gospodarcze w kolejnych miesiącach. Najtrudniejsza sytuacja na rynku pracy jest w krajach głęboko dotkniętych kryzysem. W Hiszpanii stopa bezrobocia sięgnęła we wrześniu tego roku już

Eksperci: budżet na 2015 rok realny do wykonania

ciągle dużym kryzysem na Ukrainie oraz z rejestrowanym ostatnio spowolnieniem tempa wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Dodatkowym czynnikiem ryzyka jest nasilenie się +wojny handlowej+ między Rosją a Unią Europejską" - zaznaczył. Jak mówił, straty dla UE wynikające z tej

Kwiatkowski: NIK pozytywnie oceniła wykonanie budżetu w 2013 r.

negatywnych skutków kryzysu demograficznego. Przypomniał, że w drugiej połowie 2012 r. prognozy gospodarcze dla Polski ulegały systematycznemu pogorszeniu. "Mimo to w toku prac nad projektem budżetu na rok 2013 rząd nie dokonał głębszej korekty założeń makroekonomicznych i budżetowych. Spowolnienie

MFW chwali Polskę, ale ostrzega, że rok 2013 może być trudny

. Przypomniała, że polska gospodarka, która jako jedyna w UE nie weszła w recesję podczas globalnego kryzysu, ostatnio odnotowuje spowolnienie. Wyjaśniła, że jest to spowodowane zarówno czynnikami zewnętrznymi (kryzys eurolandu) jak i wewnętrznymi. Popyt na polski eksport osłabił się, gdyż większość partnerów

Złoty dynamicznie odrobił straty: euro po 4,22 zł, dolar w dwa tygodnie potaniał o 6 proc.

, które w pojedynkę nie wydają się groźnie, "ale skumulowane mogą wywołać panikę wśród inwestorów i na nowo rozbudzić finansowy kryzys". To m.in. obawy związane z akcesją Chorwacji, będącej w nie najlepszej kondycji finansowej, wciąż nierozwiązane problemy gospodarcze Słowenii, Grecji i

Kiedy skończy się nam kryzys gospodarczy w głowach

niewielkie, a znów odżywa w nas to, co było przyczyną straty: optymizm, a potem przesadna wiara we własne siły. Kryzys to dla nas bardziej emocje czy namacalne zjawiska - bezrobocie, wartość akcji? - Kryzys jest mieszanką czynników ekonomicznych i psychologicznych. To, co się uważa za przyczynę kryzysu w USA

Złoty dostaje rykoszetem

spowolnienia gospodarczego i dotkniętą przez kryzys polityczny Turcję, ale też ogólnie o to, że zapoczątkowana w grudniu 2013 roku normalizacja polityki monetarnej przez Fed, po rozpoczęciu procesu systematycznego ograniczania wartości miesięcznie kupowanych aktywów, spowoduje ucieczkę inwestorów zagranicznych

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery