czynniki kryzysu gospodarczego w polsce

gaw, Reuters

BlackRock: Kupujcie polską walutę, jest niedowartościowana

BlackRock: Kupujcie polską walutę, jest niedowartościowana

- Można zrozumieć wszystkie czynniki, które negatywnie wpłynęły na polską walutę, takie jak kryzys w strefie euro, sytuacja na Węgrzech czy osłabienie wzrostu gospodarczego. Teraz jednak waluta ta wygląda już na niedowartościowaną - oceniła zarządzająca portfelami europejskich funduszy obligacji BlackRock Beata Harasim. Ekonomistka zaleca kupowanie złotego.

Belka: Wahania złotego mają niekorzystne skutki dla Polski

Dzisiejszy kryzys gospodarczy przede wszystkim uderza w Polskę poprzez wahania kursu złotego. Jest to z jednej strony pewien czynnik stabilizujący gospodarkę. Niemniej jednak te wahania złotego mają liczne, niekorzystne skutki dla Polski - powiedział prezes NBP Marek Belka.

BZ WBK: Eksport kluczowy do wejścia Polski do grupy bogatych krajów

rozwiniętych na dobre" - ocenił Reluga podczas warsztatów BZ WBK "Program Rozwoju Eksportu". Wskazał, że głównym czynnikiem stojącym na sukcesem eksportowym Polski w minionych latach były niskie koszty pracy. "To się będzie zmieniało ze względu na zmiany demograficzne, które już

Rostowski: kryzys strefy euro nie został naprawiony

W debacie zorganizowanej przez ZBP wzięli udział eksperci z Polski i Wielkiej Brytanii - dwóch największych państw UE pozostających poza strefą euro. Zdaniem Rostowskiego, kryzys strefy euro nie został naprawiony, a jedynie "zacementowany" i "zagłodzony" przez działania

Bezrobocie w UE rośnie. Polska wyróżniona przez Eurostat

Bezrobocie w UE rośnie. Polska wyróżniona przez Eurostat

Kryzys gospodarczy silnie odczuli pracownicy w całej Unii Europejskiej. Z najnowszych danych Eurostatu wynika, że na koniec czerwca 2014 roku bez pracy było ponad 25 mln Europejczyków. W latach 2007-14 stopa bezrobocia w UE zwiększyła się z 7,2 proc. do 10,2 proc. Polska wśród prymusów - Jedynie

Rostowski: Kryzys strefy euro nie został naprawiony

Rostowski: Kryzys strefy euro nie został naprawiony

miałyby zapewnić jej bezpieczeństwo i funkcjonowanie. Dlatego mamy czynniki, które będą powodowały nawrót kryzysu, być może nawet w ostrym wariancie, a w najlepszym zapewnią zero wzrostu gospodarczego w Europie przez następne 5-10 lat - ocenił Rostowski podczas debaty zorganizowanej przez ZBP, w której

Zaleska: unia bankowa nie uchroni Europy przed kolejnym kryzysem

zostały zrealizowane. "Można powiedzieć, że strefie euro towarzyszy wieczna iluzja osiągnięcia pewnych celów" - oceniła. Wskazała, że w wyniku kryzysu strefa euro stanęła przed alternatywą rozpadu, albo ściślejszej integracji. Zdecydowano się budować strukturę zintegrowaną nie tylko walutowo

Polska nadal najatrakcyjniejszym krajem regionu dla inwestorów

, irlandzką, kanadyjską, portugalską, szwajcarską i włoską) wynika, że za nami są: Czechy, Estonia, Słowacja, Słowenia, Łotwa, Litwa, Chorwacja, Rumunia, Węgry, Serbia, Macedonia i Bułgaria. Ocenę przeprowadzono w oparciu o 21 czynników determinujących napływ kapitału zagranicznego. Polska dostała 4 pkt, na

Polska będzie trzecia w Unii Europejskiej

Polska będzie trzecia w Unii Europejskiej

Polska nie jest prymusem Europy. Ten "zaszczyt" przypadł Irlandii, krajowi mocno poturbowanemu podczas kryzysu finansowego, który potem zaskakująco sprawnie się z niego wydobył. W zeszłym roku Irlandia zanotowała wzrost PKB o 4,8 proc. - podała KE w najnowszej edycji prognoz

BZ WBK: Polska wejdzie do grupy bogatych krajów, gdy eksport sięgnie ok. 60% PKB

awansować do grupy krajów rozwiniętych na dobre" - ocenił Reluga podczas warsztatów BZ WBK "Program Rozwoju Eksportu". Wskazał, że głównym czynnikiem stojącym na sukcesem eksportowym Polski w minionych latach były niskie koszty pracy. "To się będzie zmieniało ze względu na zmiany

MFW: Rozwój sytuacji w strefie euro wpływa na połowę polskiej produkcji

MFW: Rozwój sytuacji w strefie euro wpływa na połowę polskiej produkcji

gospodarki jak polska, zrozumienie, w jakim stopniu zewnętrzne szoki wpływają na ekonomię, jest jednym z kluczowych czynników do prowadzenia polityki gospodarczej" - czytamy w opracowaniu.Eksperci MFW przewidują, że w średnim okresie wzrost w gospodarczy w Polsce będzie oscylował wokół 4 proc. Zwracają

"FAZ": Komorowski dał nowy impuls do dyskusji w Polsce o euro

"FAZ": Komorowski dał nowy impuls do dyskusji w Polsce o euro

"FAZ". Jak tłumaczy komentator, przez długi czas idea wspólnej waluty nie cieszyła się nad Wisłą popularnością, chociażby dlatego, że dewaluacja złotego uważana była za jeden z czynników, dzięki którym Polska tak dobrze poradziła sobie z kryzysem gospodarczym. To, że Słowacy musieli płacić za

Immofinanz Group spodziewa się dalszego, pozytywnego rozwoju na głównych rynkach

wzajemne sankcje gospodarcze między UE, a Rosją stanowią pewien czynnik niepewności. Skutków kryzysu na rozwój nieruchomości komercyjnych Immofinanz na swoich rynkach docelowych, w tym przede wszystkim Rosji, w obecnej chwili nie można jasno określić. „W ??średnim i długim okresie słaby rubel czy

Będą ujemne stopy EBC? Czy Polska powinna przyjąć euro?

Będą ujemne stopy EBC? Czy Polska powinna przyjąć euro?

polityki, która wynika z ich sytuacji gospodarczej. Oczywiście przy założeniu, że kursy dostosowują się elastycznie do zmian sytuacji gospodarczej i polityki pieniężnej. Polska m.in. dzięki osłabieniu złotego przeszła przez kryzys w 2009 r. suchą nogą. Dla wielu osób to argument, żeby nie zamieniać złotego

Oręziak: połączenie wzrostu gospodarczego i oszczędności jest wyzwaniem

zmiany, dzięki temu nasz wzrost gospodarczy nie ucierpiał mocno podczas kryzysu" - zauważyła profesor. Nie wykluczyła, że w UE przechyli się szala na politykę kreowania wzrostu PKB. Będzie to oznaczać, że walka z deficytami nie będzie priorytetem. "Może w ten sposób uda się odbudować wzrost

Prezydent Gruzji o współpracy z Polską w sektorach: turystyka, energia wodna, wino

elementem wymiany handlowej między Gruzją i Ukrainą, jednak - jak dodał - nie powinno mieć to istotnego wpływu na rozwój gospodarki. Jest też przekonany, że istnieje przestrzeń dla głębszej polsko-gruzińskiej współpracy gospodarczej. "W polsko-gruzińskich relacjach handlowych obserwujemy wzrost w

Złoty lekko osłabia się, czeka na kolejne ważne dane

rekordowo niskiego poziomu 2%. Taki ruch uzasadnia obserwowane spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce i strefie euro, ryzyka związane z kryzysem na wschodzie Ukrainy i konsekwencjami sankcji gospodarczych, prawdopodobieństwo dłuższej niż tylko letniej deflacji w Polsce, czy też luźna polityka

NBP: Około 40% firm w Polsce rozpocznie w tym roku inwestycje

% nieinwestujących firm)" - czytamy w raporcie. Niepewność na niektórych rynkach zbytu w ostatnim okresie jest dodatkowo nasilona przez utrzymujący się kryzys rosyjsko-ukraiński i jego konsekwencje dla międzynarodowego obrotu handlowego. Według NBP, czynniki te mogą wpływać negatywnie na plany inwestycyjne

Belka: obniżki stóp procentowych są bardzo prawdopodobne

, że w ostatnim czasie dane napływające z polskiej gospodarki świadczą o zwalniającym tempie jej wzrostu. "W ostatnim okresie wzrosła niepewność dotycząca perspektyw aktywności gospodarczej w Polsce, a przez to tempa powrotu inflacji do celu. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na

Borowski: porażką transformacji były furtki w systemie emerytalnym

transformacji udało nam się utrzymać długofalowy wzrost gospodarczy. Oczywiście były wahania cykliczne, ale generalnie polska gospodarka nie doświadczyła już potem recesji w odróżnieniu od wszystkich gospodarek naszego regionu - co było szczególnie widoczne w trakcie ostatniego globalnego kryzysu finansowego

Mateusz Szczurek w Davos: Polska jest otwartą gospodarką

Mateusz Szczurek w Davos: Polska jest otwartą gospodarką

- Szczurek był jednym z moderatorów dyskusji w sesji The New Currency Context dotyczącej ekonomicznych i politycznych czynników wpływających na globalne rynki walutowe - powiadomiła w piątek rzecznik prasowa MF Wiesława Dróżdż. Dyskusja dotyczyła kryzysu zadłużenia w Europie i Stanach Zjednoczonych

Szczurek: Polska jest otwartą gospodarką

Szczurek był jednym z moderatorów dyskusji w sesji The New Currency Context dotyczącej ekonomicznych i politycznych czynników wpływających na globalne rynki walutowe - powiadomiła w piątek PAP rzecznik prasowy MF Wiesława Dróżdż. Dyskusja dotyczyła kryzysu zadłużenia w Europie i Stanach

Raport NBP. Optymizm firm nieco przygasł

notowanej przed wybuchem światowego kryzysu finansowo-gospodarczego" - dodano. W raporcie wskazano, że w ostatnich kwartałach eksporterzy oceniali swoją sytuację coraz bardziej optymistycznie. Podkreślono, że dobra pozostała także sytuacja firm handlujących na rynkach rosyjskim i ukraińskim, a to

Prezesi PKO BP: Potrzebny nowy ład na rynku kredytów hipotecznych

20 lat pokazuje, że przez większość tego okresu, z wykluczeniem korekty cenowej po kryzysie w 2008 roku, ceny nieruchomości mieszkaniowych w Polsce rosły. Równocześnie przez ostatnie 22 lata Polska doświadczała nieprzerwanego wzrostu gospodarczego (rokroczny wzrost PKB od 1992 roku), a okresy

Belka: sytuacja na Wschodzie nie pomaga polskiej gospodarce

03.03. Warszawa (PAP) - To, co się dzieje na Wschodzie, ale także w Europie, nie pomaga w prowadzeniu bezpiecznej, stabilnej polityki gospodarczej, w tym polityki pieniężnej - ocenił w poniedziałek szef NBP Marek Belka. "To, co się dzisiaj dzieje na Wschód od Polski, ale także w ogóle w

Ekonomiści: kryzys rosyjski będzie ciążył polskiej gospodarce w 2015 r.

Zdaniem ekonomistów polska gospodarka będzie w tym roku rozwijać się w tempie ponad 3 proc., ale mogłoby być lepiej. O ile mechanizmy wewnętrzne działają poprawnie, o tyle niekorzystny wpływ na nią mogą mieć czynniki zewnętrzne, przede wszystkim wynikające z kryzysu rosyjskiego i niepewnej sytuacji

Ekonomiści: kryzys rosyjski będzie ciążył polskiej gospodarce w 2015 r.

Zdaniem ekonomistów polska gospodarka będzie w tym roku rozwijać się w tempie ponad 3 proc., ale mogło by być lepiej. O ile mechanizmy wewnętrzne działają poprawnie, o tyle niekorzystny wpływ na nią mogą mieć czynniki zewnętrzne, przede wszystkim wynikające z kryzysu rosyjskiego i niepewnej

Erste: rosną inwestycje w Europie Środkowo-Wschodniej

Zdaniem ekspertów Erste, ożywienie w inwestycjach prywatnych odgrywa kluczową rolę w odbudowie wzrostu gospodarczego w regionie. Rosną oszczędności krajowe i transfery finansowe środków unijnych, niwelując efekt spadku napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, co powinno przełożyć się na

Deloitte: Połowa CFO spodziewa się wzrostu PKB Polski poniżej 2,5% w 2015 r.

Warszawa, 21.01.2015 (ISBnews) - Połowa dyrektorów finansowych spodziewa się, że wzrost gospodarczy Polski w tym roku może być niższy niż 2,5%. Polscy CFO uważają, że sytuacja finansowa przedsiębiorstw w perspektywie trzyletniej będzie dobra. Spada jednak apetyt polskich firm na ryzyko, co

W 2017 r. wartość PKB na głowę Polaka sięgnie 74 proc. średniej w UE

makroekonomicznej przedstawionej w APK wskazano rozwój sytuacji u zagranicznych partnerów handlowych Polski. Dodatkowym czynnikiem ryzyka może być zaostrzenie sytuacji na Ukrainie, które grozi wyraźnym osłabieniem dynamiki aktywności gospodarczej w krajach WNP. Konsekwencją - zdaniem MF - może być osłabienie

Polska płaca nie jest taka minimalna. Przestroga pracodawców

wzrostu płacy minimalnej wobec mediany były Łotwa, Słowenia oraz Polska. We wszystkich tych krajach relacja ta wzrosła o ponad 10 proc. - To pokazuje, że w krajach objętych najostrzejszym kryzysem zdecydowano się za wszelką cenę chronić miejsca pracy - mówi "Wyborczej" Łukasz Kozłowski, ekspert

Wałęsa: w Polsce wciąż są możliwości dla inwestorów

większość bezpośrednich inwestycji w Polsce wynika z reinwestowania wypracowanego tu kapitału" - mówił doradca premiera, podkreślając, że inwestorzy cenią sobie w Polsce stabilność makroekonomiczną, monetarną i fiskalną, wspartą stabilną sytuacją polityczną. "Jest kryzys na świecie, wszystko się

Środowy poranek przynosi stabilizację notowań złotego, rynek czeka na RPP

25 punktów bazowych (pb), sprowadzając ostatecznie główną stopę do rekordowo niskiego poziomu 2%. Taki ruch uzasadnia obserwowane spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce i strefie euro, ryzyka związane z kryzysem na wschodzie Ukrainy i konsekwencjami sankcji gospodarczych (w tym duże szanse na

NBP: W horyzoncie projekcji bilans ryzyk dla ścieżki CPI i PKB jest symetryczny

"Ocenia się, że w horyzoncie projekcji bilans czynników ryzyka rozkłada się symetrycznie względem ścieżki centralnej projekcji dla inflacji i tempa wzrostu gospodarczego" - napisano ocenie źródeł niepewności projekcji. NBP ocenia, że otoczenie zewnętrzne, a w szczególności trwałość i

Rynek surowców i towarów jedną z przyczyn niskiej inflacji - komentarz ekspercki

ceny spadają. Międzynarodowe sankcje gospodarcze jeszcze obniżają ryzyko inflacyjne. Fed jest w fazie kończenia prawdopodobnie ostatniej wersji QE. Wzrost gospodarczy na świecie powoli się rozkręca, ale ze względu na ww. czynniki raczej jeszcze przez dłuższy czas inflacja nie będzie problemem. Łukasz

Ekonomiści: 3 proc. wzrostu PKB w 2014 prawie pewne; więcej - możliwe

prezentują optymistyczne podejście - na przeczekanie, w myśl zasady, że +jakoś to będzie+" - powiedziała prezes. Z badań wynika, że w Polsce na kryzys reaguje odpowiednio jedynie ok. 19 proc. firm. "Jest potrzeba dostarczania firmom dobrej informacji gospodarczej o przyszłości, by mogły budować

Polskie, czeskie i słowackie banki wyszły z kryzysu obronną ręką

w całym regionie powinien być dodatni, a od 2014 r. poprawie ulegnie także sytuacja na rynku pracy. Głównymi czynnikami wzrostu będą odbudowujący się popyt wewnętrzny i rosnący eksport, głównie do UE. W perspektywie pięciu lat można spodziewać się przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego do

Zbyt niskie stopy procentowe mogą zagrozić polskiej gospodarce?

najostrzejszej fazie, wynosiła 3,5 proc. Czy nasza sytuacja gospodarcza jest gorsza niż wówczas? Z pewnością nie. Dlatego nie rozumiem, czemu mielibyśmy dalej obniżać stopy. Niekonwencjonalna polityka pieniężna była receptą, którą banki centralne w niektórych krajach zastosowały na kryzys. Inna sprawa, czy

Standard & Poor's podtrzymała ratingi Polski A/A-2 i A/A-1, perspektywa stablina

gospodarczego Polski mogą w szczególności zaburzyć ekonomiczne koszty kryzysu na Ukrainie oraz/lub słabsze wyniki w strefie euro. Taki scenariusz lub wszelkie znaczące zmiany w polityce dotyczącej konsolidacji fiskalnej lub polityce monetarnej mogą negatywnie wpłynąć na ocenę ratingową. I odwrotnie, możemy

Pracy już jest więcej. A my ciągle czekamy na najgorsze

W lutym stopa bezrobocia utrzymała się na styczniowym poziomie 12 proc. To dobry wynik. Normalnie o tej porze roku mamy raczej wzrost bezrobocia. Dlatego ekonomiści obliczają tzw. poziom bezrobocia odsezonowanego (oczyszczony z wpływu tych czynników, pokazujący realny stan rynku pracy). Według

Karpiński: propozycja dot. unii energetycznej może integrować UE

mianownika różnych często rozbieżnych interesów gospodarczych" - wskazał. Ocenił, że jest też projektem politycznym, odwołującym się do solidarności, poczucia wspólnoty i europejskiej tożsamości. Minister powiedział, że ostatnie lata zmagania z kryzysem ekonomicznym przysłoniły nieco znaczenie tych

RPP: wzrost gospodarczy w przyszłym roku będzie niższy niż zakłada rząd

również w Polsce, ukształtuje się w przyszłym roku poniżej założeń przyjętych w uzasadnieniu (do projektu - PAP)" - napisano w dokumencie RPP. Zaznaczono, że opinia Rady opiera się na listopadowej projekcji inflacji i PKB przygotowanej przez NBP. Według RPP głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w

Deloitte: widać pierwsze oznaki wychodzenia firm budowlanych z kryzysu

by najlepiej wykorzystać szansę związaną z nową perspektywą UE na lata 2014-2020. W Polsce największych nakładów można spodziewać się w budownictwie drogowym, kolejowym, energetycznym i hydro-inżynieryjnym. Zdaniem ekspertów "kluczowymi czynnikami determinującymi rozwój tego sektora są: wzrost

Bezrobocie stoi, ale będzie malało. Boimy się utraty pracy

wyniki gospodarcze zarówno Polski, jak i naszych partnerów handlowych. Firma Markit podała dziś rano, że marcowy wskaźnik PMI (pokazujący nastroje w przemyśle i usługach) dla strefy euro wzrósł do najwyższego od ponad trzech lat poziomu 54,1 pkt. Poprawił się też wynik Niemiec, naszego najważniejszego

Główne tematy IV Europejskiego Kongresu Gospodarczego

charakter wspólnych wydatków UE - relacja kosztów i wartości dodanejCenne doświadczenie: kryzys finansowy UE szansą na trwałą reformę europejskiego modelu wzrostuUE i kraje Europy Centralnej wobec spowolnienia gospodarczegoCzego nauczył nas kryzys? Kluczowe czynniki sukcesu gospodarczego w niestabilnym

RING EKONOMICZNY - październik 2013 r.

znajdzie się pod wpływem czynników lokalnych. Poprawiająca się koniunktura gospodarcza w Polsce, w tym, jak oczekuję, wiele zaskakujących pozytywnie danych z polskiej gospodarki, będzie mieć pozytywne przełożenie na notowania polskiej waluty. Szczególnie, że jednocześnie będzie odsuwać się perspektywa

Każdy kredyt jest ryzykowny. Nie tylko frankowy

, globalna i polska gospodarka przyspieszają. Wzrost gospodarczy sięga 7-8 proc., ale na to nakłada się jakiś szok energetyczny (wzrost cen np. ropy). Bank centralny podnosi stopy procentowe do 6-7 proc., w skrajnym przypadku nawet 10 proc. Inny czarny scenariusz: na świecie dochodzi do kryzysu finansowego

Złoty lekko osłabia się, we wtorek będzie pod wpływem zmian EUR/USD

zasadne, że od ostatniego posiedzenia RPP nieco zmieniła się sytuacja. Inflacja w Polsce, ale też i w strefie euro, jest niższa niż to do tej pory prognozowano. Ożywienie gospodarcze ma miejsce, ale już teraz rodzą się pytania o to, na ile ono będzie silne i zgodne z zakładaną ścieżką. I wreszcie, już w

Polska musi wzmocnić gospodarkę, żeby odnieść sukces po przyjęciu euro, podaje raport NBP

grozić narastaniem tzw. bąbli spekulacyjnych. Ekonomista z NBP Michał Rubaszek, przedstawiając raport, przypomniał, że w 2009 r. NBP opracował obszerny dokument na ten sam temat, w którym stwierdzono, iż przyjęcie euro przyspieszy wzrost gospodarczy w Polsce oraz zamożność społeczeństwa. Raport tamten

NBP: euro szansą dla Polski na sukces, ale pod pewnymi warunkami

, mogą one grozić narastaniem tzw. bąbli spekulacyjnych. Ekonomista z NBP Michał Rubaszek przedstawiając raport przypomniał, że w 2009 r. NBP opracował obszerny dokument na ten sam temat, w którym stwierdzono, iż przyjęcie euro przyspieszy wzrost gospodarczy w Polsce oraz zamożność społeczeństwa. Raport

Rok 2015 wyzwaniem dla polskiej gospodarki; przede wszystkim bezrobocie

http://www.x-news.pl/#footageId=242163 Jak mówi PAP ekonomista Ryszard Petru, sytuacja gospodarcza Polski w 2015 r. powinna być lepsza niż w 2014 roku, co wynika ze zdrowej struktury wzrostu gospodarczego, opartego na konsumpcji i inwestycjach. "Dodatkowym czynnikiem prowzrostowym będą

Analitycy: udział eksportu netto we wzroście PKB będzie spadał

gospodarce" - podkreślił. Jak wyjaśnił, popyt krajowy ma coraz większy udział we wzroście gospodarczym Polski. Borowski zwrócił uwagę na spowolnienie wzrostu polskiego eksportu do strefy euro, w tym przede wszystkim do Niemiec. Eksport do tego kraju w ciągu pierwszych czterech miesięcy wzrósł o 10,8

Ciągle więcej firm chce zatrudniać, niż zwalniać

Stopniowa, ale systematyczna poprawa sytuacji na rynku pracy była do tej pory stabilizatorem naszego wzrostu gospodarczego. W tym roku załamał się nasz handel ze Wschodem, a ożywienie w strefie euro jest raczej ślamazarne. Nic dziwnego, że to popyt krajowy pozostał podstawowym czynnikiem

USA.Promocja polskiej energetyki na Manhattanie

na rychłe rezultaty współpracy. "Po raz pierwszy USA będą nie tylko partnerem w walce, ale też politycznym partnerem w zakresie gospodarczego bezpieczeństwa Polski" - oceniła. Pytana przez PAP, czy ewentualnych dostaw amerykańskiego gazu nie tamują przepisy prawne obowiązujące w USA

DB Polska: Nadchodząca hossa na rynku to okazja na bardziej agresywne inwestycje

Warszawa, 18.02.2015 (ISBnews) - Deutsche Bank Polska przewiduje w długiej perspektywie poprawę globalnej sytuacji gospodarczej i systematyczną odbudowę wartości aktywów giełdowych, poinformował wiceprezes Leszek Niemycki. W jego ocenie, należy wykorzystać sprzyjającą koniunkturę na nowe

W Polsce stopy procentowe ciągle jednymi z najwyższych w UE

zachęcić do większej aktywności polskich przedsiębiorców i gospodarstwa domowe. "Jeśli będziemy mieli wyższy wzrost gospodarczy poprzez niższe stopy, to będziemy mieli presję na wzrost cen, a nie ich spadek. Stopy procentowe w Polsce już jakiś czas temu powinny zostać obniżone, bo było widać, że mamy

Wzrost PKB Polski w IV kwartale wyższy, niż szacowano. Będzie jeszcze lepiej

III kwartale. Dynamika importu zwiększyła się z 7,3 proc. do 10,7 proc. - Dane potwierdzają, że polski eksport pozostał odporny na wpływ kryzysu ukraińskiego - przekonuje Jakub Borowski. Stało się tak jego zdaniem za sprawą reorientacji eksportu na rynki krajów Unii Europejskiej, w tym na rynek

Projekcja NBP: Wzrost PKB przyspieszy do 3,6% w 2014 r. i 2015 r.

się, że wzrost gospodarczy Polski będzie niższy i wyniesie 2,6% w 2014 r., a następnie 3,7% w 2015 i 3,5% w 2016 r. "Zgodnie z szacunkiem GUS za I kw. br., polska gospodarka znajduje się w fazie ożywienia, w skali zbliżonej do oczekiwań z poprzedniej, marcowej 'Projekcji inflacji i PKB

NBP: w 2015 r. inflacja wyniesie 1,1 proc., a PKB wzrośnie o 3 proc.

strukturalne niektórych gospodarek strefy euro. Dodatkowo pogorszeniu uległy nastroje przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w strefie euro, co w pewnej części powiązane jest z zaostrzeniem kryzysu rosyjsko-ukraińskiego. "Ze względu na powiązania handlowe relatywnie silniej oddziałuje on na polską

Czy Polska złapie falę wznoszącą? Rozmowa z Rezą Moghadamem z MFW

na takie czynniki jak decyzje w polityce pieniężnej w USA. Niedawno MFW podniósł prognozę wzrostu PKB dla Polski na 2014 r. z 2,2 do 2,4 proc., ale nasz potencjalny wzrost PKB jest dużo niższy niż przez kryzysem. Co powinniśmy zrobić, by znowu rosnąć w tempie 5 proc.? - Lata 2012-13 były trudne dla

Kursami walut rządzą emocje. Wojny walutowe są faktem

się dzieje w USA, w strefie euro, a także w Japonii. To nic innego jak próba eksportowania swojego kryzysu za granicę i poprawienia sytuacji gospodarczej kosztem innych krajów. Sprawia to, że nie ma impulsu do zakończenia wojen walutowych. Czy dla Polski parasolem ochronnym przed takimi wojnami może

Kryzysologia, czyli lekcje z pięciu lat w kłopotach

Ryszard Petru, przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich W Polsce o końcu kryzysu będziemy mogli powiedzieć wtedy, kiedy konsumpcja będzie rosła o kilka procent, tempo wzrostu PKB będzie wynosić ok. 3 proc., a przede wszystkim będziemy świadkami wzrostu inwestycji prywatnych. To będzie

Szczurek: wzrost PKB w tym roku może przekroczyć 3,3 proc.

. Pytany, czy kryzys za wschodnią granicą będzie miał negatywny wpływ na polską gospodarkę powiedział, że "licząc mechanicznie" spadek eksportu do Rosji i na Ukrainę przekłada się na niższy wzrost PKB o 0,4-0,5 pkt proc. "Na szczęście ten negatywny efekt, który jest widoczny (...), jest w

Glapiński: Podwyżka stóp w lipcu bardzo prawdopodobna

Zdaniem Glapińskiego polska gospodarka jest odporna na europejski kryzys, a słabszy złoty nie ogranicza inflacji. - Czynniki, które doprowadziły do podwyżki stóp w maju, utrzymują się do dzisiaj, więc podwyżka w lipcu wydaje mi się bardzo prawdopodobna - powiedział Glapiński. - Inflacja jest wysoka

Fundacji Kronenberga: Prawie 40% firm chce zdobywać kolejne rynki zagraniczne

niż w Polsce, a jednocześnie na rynkach zagranicznych większą uwagę poświęcają czynnikom makroekonomicznym jak np. ryzyko kursowe"- podkreślił Kosma. Największym wyzwaniem dla rozwoju  za granicą wskazywanym przez polskie firmy są czynniki makroekonomiczny (m.in. kursy walut, czy kryzys

Eksperci: budżet na 2015 rok realny do wykonania

ciągle dużym kryzysem na Ukrainie oraz z rejestrowanym ostatnio spowolnieniem tempa wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Dodatkowym czynnikiem ryzyka jest nasilenie się +wojny handlowej+ między Rosją a Unią Europejską" - zaznaczył. Jak mówił, straty dla UE wynikające z tej

Kwiatkowski: NIK pozytywnie oceniła wykonanie budżetu w 2013 r.

negatywnych skutków kryzysu demograficznego. Przypomniał, że w drugiej połowie 2012 r. prognozy gospodarcze dla Polski ulegały systematycznemu pogorszeniu. "Mimo to w toku prac nad projektem budżetu na rok 2013 rząd nie dokonał głębszej korekty założeń makroekonomicznych i budżetowych. Spowolnienie

Bank Światowy prognozuje 2-procentowy wzrost PKB w Polsce w 2009 r.

"Wzrost 2 proc. PKB w 2009 jest osiągalny" - powiedział w piątek na prezentacji raportu Thomas Laursen, menedżer BŚ na Polskę i kraje bałtyckie. "Wśród nowych członków UE Polska jest w najlepszej kondycji fiskalnej i finansowej" - dodał. "Polska jest dotknięta przez kryzys

KPF: Tylko 6% gospodarstw domowych deklaruje zakup mieszkania w ciągu 12 mies.

rynku consumer finance. II kwartał 2014", zrealizowanego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej. "Jednocześnie ujęta w badaniu ocena przyszłego bezrobocia, jak również ocena przyszłej sytuacji gospodarczej Polski

NBP: W 2014 r. celem RPP jest inflacja na poziomie 2,5 proc.

kształt polityki fiskalnej. Istotnym uwarunkowaniem polityki pieniężnej będzie również polityka makroostrożnościowa, która wraz z polityką pieniężną i polityką fiskalną wpływa na łączną restrykcyjność polityki gospodarczej" - czytamy.A co, gdy kryzys się nasili?"W przypadku gwałtownej eskalacji

Korzystamy na kryzysie. Polska to małe Chiny

Ostatnio jako przedstawiciel banków komercyjnych w Polsce tłumaczyłem inwestorom zagranicznym, dlaczego warto kupować polskie akcje. To, co jest ważne dla Europy i świata, to długoterminowy wzrost gospodarczy i przewidywalność. Wydaje mi się, że w ciągu ostatnich pięciu lat udało nam się pokazać

Rosną wydatki na zbrojenia w Europie Wschodniej. Polska w czołówce

inflacja. W tym roku, dodają analitycy SIPRI, Polska zwiększy wydatki wojskowe o kolejne 19 proc. Brak kryzysu i strach przed Rosją Zdaniem autorów raportu tak duży wzrost wydatków na zbrojenia wynika z dwóch powodów. Po pierwsze, Polska w znacznym stopniu, jak napisano, uniknęła gospodarczych problemów

Projekcja NBP: wzrost PKB w 2014 r. 3,6 proc.; inflacja 0,2 proc.

konfliktu pomiędzy Rosją i Ukrainą, jego wpływ na polską gospodarkę powinien być nadal ograniczony. "Niższy wzrost gospodarczy w Rosji i na Ukrainie może się przełożyć poprzez kanał handlowy na obniżenie wzrostu krajowego PKB o 0,2 pkt proc. w latach 2014-2015 oraz spadek inflacji CPI o 0,2 pkt proc. w

Eurostat: Rekordowe bezrobocie w strefie euro we wrześniu

spadł niepokój związany z kryzysem zadłużenia w strefie euro, to jednak dane gospodarcze wcale nie wskazują na ożywienie gospodarcze w kolejnych miesiącach. Najtrudniejsza sytuacja na rynku pracy jest w krajach głęboko dotkniętych kryzysem. W Hiszpanii stopa bezrobocia sięgnęła we wrześniu tego roku już

Złoty dostaje rykoszetem

spowolnienia gospodarczego i dotkniętą przez kryzys polityczny Turcję, ale też ogólnie o to, że zapoczątkowana w grudniu 2013 roku normalizacja polityki monetarnej przez Fed, po rozpoczęciu procesu systematycznego ograniczania wartości miesięcznie kupowanych aktywów, spowoduje ucieczkę inwestorów zagranicznych

KE podwyższa prognozy PKB dla Polski. W 2015 roku - wzrost o 3,4 proc.

gospodarczego w Unii Europejskiej po recesji rok temu - czytamy w prognozie, ale pod warunkiem, iż kraje UE będą wdrażać uzgodnione reformy gospodarcze. Rząd ma więcej optymizmu Mimo podniesienia prognoz Komisja Europejska jest wciąż bardziej powściągliwa niż polski rząd. Wieloletni Plan Finansowy Państwa na

Moody's potwierdza rating Polski - poziom A2, perspektywa stabilna

Walutowego, podała agencja ratingowa. "Głównym czynnikiem, który zaważył na decyzji Moody's o potwierdzeniu ratingu Polski, jest niezwykła odporność polskiej gospodarki w czasie globalnego kryzysu kredytowego oraz jej szybkie odbicie po kryzysie (...)" - głosi komunikat agencji ratingowej. W ocenie

Złoty dynamicznie odrobił straty: euro po 4,22 zł, dolar w dwa tygodnie potaniał o 6 proc.

pojedynkę nie wydają się groźnie, "ale skumulowane mogą wywołać panikę wśród inwestorów i na nowo rozbudzić finansowy kryzys". To m.in. obawy związane z akcesją Chorwacji, będącej w nie najlepszej kondycji finansowej, wciąż nierozwiązane problemy gospodarcze Słowenii, Grecji i posuwające się w

Europejski Kongres Gospodarczy (EEC - European Economic Congress)

EEC to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z działem osobistości świata polityki, biznesu, nauki i ekonomii, gości z Polski i z zagranicy. W minionej, III edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego, uczestniczyło sześć tysięcy gości, blisko tysiąc prelegentów i pół tysiąca

Ukraińska gospodarka jest na skraju zapaści, kraj ratują programy wsparcia

obietnic i mówił, że wszyscy będą bogaci i szczęśliwi. Naszym zadaniem w 2015 roku jest przeżycie - oświadczył. W najbliższą środę do Polski z dwudniową wizytą przyjeżdża przywódca Ukrainy Petro Poroszenko. Wraz z prezydentem Bronisławem Komorowskim weźmie m.in udział w polsko-ukraińskim forum gospodarczym

Kiedy skończy się nam kryzys gospodarczy w głowach

niewielkie, a znów odżywa w nas to, co było przyczyną straty: optymizm, a potem przesadna wiara we własne siły. Kryzys to dla nas bardziej emocje czy namacalne zjawiska - bezrobocie, wartość akcji? - Kryzys jest mieszanką czynników ekonomicznych i psychologicznych. To, co się uważa za przyczynę kryzysu w USA

Tarot inwestycyjny 2015: Dolar górą, frank w ryzach

mają problem z utrzymaniem dotychczasowego tempa wzrostu gospodarczego. Z drugiej - zbliżają się nieuchronnie podwyżki stóp procentowych w USA. Gdy do nich dojdzie, globalni inwestorzy będą mniej chętni do kupowania akcji na takich rynkach jak Polska. - Przejściowo złoty może stracić do euro i franka

NBP: Mamy dobre warunki dla systemu finansowego

w Polsce w 2011 r.". "Pomimo niekorzystnych warunków zewnętrznych, krajowy rynek pieniężny funkcjonował stabilnie. Ponadto uczestnicy rynków finansowych, podejmując decyzje inwestycyjne, w istotnym stopniu kierowali się czynnikami o charakterze lokalnym. W takiej sytuacji szybkie tempo

Kopacz: trzeba zwiększyć wysiłki na rzecz innowacyjności

środków z UE. Premier wzięła udział w konferencji "Polska 2015-2025. Jak efektywnie inwestować publiczne pieniądze?", zorganizowanej przez Konfederację Lewiatan w Warszawie. Szefowa rządu podkreśliła konieczność wzmożenia wysiłków na rzecz rozwoju nowoczesnych technologii. "Nie ma lepszej

Będzie gorzej, niż wcześniej myślano. Inflacja pełza.PKB wolniej w górę

otoczeniu gospodarczym. - W Stanach Zjednoczonych i Japonii wzrost PKB w I kw. br. przyspieszył. Natomiast w strefie euro utrzymała się recesja. Równocześnie w tym samym okresie w Chinach wzrost gospodarczy nieznacznie obniżył się" - informują nas autorzy projekcji. Pozytywne jest to, że pomimo kryzysu

Kryzys pokazał, że liczy się przemysł

Zachodniego WBK zostałem w maju 2007 roku, czyli w czasie, kiedy ruszył efekt domina na amerykańskim rynku hipotek i zaczęli siwieć nawet łysi finansiści na Wall Street.Czytaj też: Tak zaczął się kryzys. 5 lat od upadku banku Lehman BrothersNiedawno jeden z moich hiszpańskich przyjaciół pół żartem, pół serio

Pytlarczyk: Nie prześlizgniemy się przez kryzys

Leszek Baj: Znany z pesymistycznych wizji ekonomista Nouriel Roubini stwierdził niedawno, że 2013 rok może być fatalny dla światowej gospodarki. Jego zdaniem może nastąpić splot niekorzystnych czynników: kryzysu w strefie euro, stagnacji w USA, spowolnienia gospodarek rozwijających się

MFW: Polska ma mocne fundamenty, wzrost PKB coraz wyższy

W zeszłym tygodniu Międzynarodowy Fundusz Walutowy zakończył przegląd, po którym uznał, że Polska ma mocne fundamenty makroekonomiczne i może dalej korzystać z jego elastycznej linii kredytowej. W poniedziałek opublikowany został szerszy raport w tej sprawie. Fundusz podkreśla w nim, że nasza

MFW dobrze o Polsce

W zeszłym tygodniu Międzynarodowy Fundusz Walutowy zakończył przegląd, po którym uznał, że Polska ma mocne fundamenty makroekonomiczne i może dalej korzystać z jego elastycznej linii kredytowej. W poniedziałek opublikowany został szerszy raport w tej sprawie. MFW podkreśla w nim, że nasza

Fundacja Kronenberga: Prawie 40% firm chce zdobywać kolejne rynki zagr. (aktual)

polskie firmy są czynniki makroekonomiczny (m.in. kursy walut, czy kryzys gospodarczy) i konkurencja zagraniczna. Aby sobie z nimi poradzić firmy najczęściej inwestują w kapitał ludzki, konkurują ceną oraz jakością produktów i usług. "Problemem jest to, że mamy relatywnie mało osób, które mają

Lewandowski: nowa perspektywa finansowa udowodni użyteczność Europy

. Wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski podkreślił, że Polska może być dobrym przykładem na to, iż polityka spójności i fundusze unijne były "doskonałym lekarstwem i mechanizmem zwalczającym kryzys". "W 2009 r., kiedy większość państw była w recesji, Polska miała wzrost gospodarczy

"Wprost": Lewandowski zastąpi Rostowskiego i zostanie ministrem finansów

. Efekt? Polska w oczach zagranicznych inwestorów stała się krajem, który zamiast się zadłużać, oszczędza. A pieniądze, które w gospodarkę pompowały gospodarcze potęgi - np. Niemcy - popłynęły też do Polski.Przykład? Kiedy rząd Angeli Merkel kosztem zwiększenia długu o 5 mld euro wprowadził dopłaty do

Wzrost będzie, ale inflacji to nie ruszy

wyniesie ledwie 1 proc. Motorem napędzającym ten wzrost jest właściwie tylko handel zagraniczny. Bo zarówno inwestycje, jak i nasze wydatki kuleją. - Konsumpcja prywatna jest dużym zaskoczeniem. Dookoła nas w Europie siadła już w pierwszej fazie kryzysu, w Polsce wciąż rosła, ale kosztem oszczędności

Dane o zatrudnieniu i płacach pozytywnie wspierają wzrost PKB wg analityków

wzrost presji płacowej, co powinno być czynnikiem korzystnym dla poziomu krajowej konsumpcji i wzrostu gospodarczego. (...) Po 3 miesiącach br. tendencje na rynku pracy wyglądają nieco lepiej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W 2014 r. po pierwszym kwartale zatrudnienie w sektorze

Raport: Polska pierwsza pod względem atrakcyjności inwestycyjnej

inwestycji. Sekretarz generalny Polsko-Portugalskiej Izby Gospodarczej Tiago Costa zwrócił uwagę, że Polska jest bardzo atrakcyjnym rynkiem dla portugalskich firm. - Jesteście po Hiszpanii, Brazylii i Angoli największym rynkiem dla naszych firm. Rynek polski daje wiele szans i mimo kryzysu sobie radzi

Miliony złotych na biusty i nosy. Rekord wydatków na urodę

największy wynik w historii. Rynek cały czas rośnie, ale nie tak dynamicznie jak w latach poprzednich. Największy boom w chirurgii plastycznej odnotowywany był do czasu wybuchu kryzysu finansowego, czyli do lat 2008-09 - mówi Monika Stefańczyk. Konsultacja? Zapraszamy w 2017 roku W sumie w Polsce pacjenci

Ekonomiści: na 2015 r. resort finansów planuje luźną politykę fiskalną

polska gospodarka ma potencjał, by osiągnąć zapisy przyjęte w projekcie. "Wśród przedsiębiorców i konsumentów panuje optymizm. Mamy poprawę na rynku pracy i niską inflację, a co najważniejsze - zauważalnie +drgnęło+ w inwestycjach, które do tej pory były czynnikiem ograniczającym możliwości

IV Europejski Kongres Gospodarczy w dniach 14-16 maja 2012 r.

kryzysu zadłużeniowego i spowolnienia gospodarczego. Europa jest bowiem w trakcie tworzenia ram finansowych Wspólnoty i uruchamiania mechanizmów rozwojowych, poprzez które realizowany ma być nowy model wzrostu gospodarczego Unii. Kryzys finansowy UE nadaje tym działaniom naprawczym szczególnej

GUS: w grudniu ub.r. produkcja przemysłowa urosła o 8,4 proc.

21.01. Warszawa (PAP) - W grudniu 2014 r. produkcja przemysłowa w Polsce zwiększyła się o 8,4 proc. rdr - podał w środę Główny Urząd Statystyczny. Z danych wynika, że wzrost odnotowała też budowlanka - o 5 proc. w skali roku. Z wstępnych danych GUS wynika, że w ujęciu miesięcznym produkcja

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów