czynniki kryzysu gospodarczego w polsce

gaw, Reuters

BlackRock: Kupujcie polską walutę, jest niedowartościowana

BlackRock: Kupujcie polską walutę, jest niedowartościowana

- Można zrozumieć wszystkie czynniki, które negatywnie wpłynęły na polską walutę, takie jak kryzys w strefie euro, sytuacja na Węgrzech czy osłabienie wzrostu gospodarczego. Teraz jednak waluta ta wygląda już na niedowartościowaną - oceniła zarządzająca portfelami europejskich funduszy obligacji BlackRock Beata Harasim. Ekonomistka zaleca kupowanie złotego.

Belka: Wahania złotego mają niekorzystne skutki dla Polski

Dzisiejszy kryzys gospodarczy przede wszystkim uderza w Polskę poprzez wahania kursu złotego. Jest to z jednej strony pewien czynnik stabilizujący gospodarkę. Niemniej jednak te wahania złotego mają liczne, niekorzystne skutki dla Polski - powiedział prezes NBP Marek Belka.

Legg Mason o GPW: Umiarkowane wyceny, ale i spadek zysków banków i energetyki

), h) relatywnie niskie zadłużenie publiczne (ok. 47% PKB w Polsce w porównaniu do 93% w strefie euro, 104% w USA), i) obecny budżet Unii Europejskiej (2014-2020) na poziomie zbliżonym do poprzedniego (ok. 70 mld euro). Z kolei czynniki negatywne dla rynku akcji w ocenie zarządzających Legg Mason

Kapitał odpływa z rynków wschodzących. Jest najgorzej od 27 lat

Kapitał odpływa z rynków wschodzących. Jest najgorzej od 27 lat

niepokój o wzrost gospodarczy rynków wschodzących, głównie Chin, oraz perspektywa podwyżek stóp procentowych w USA. - Czynniki ograniczające napływy będą miały charakter długoterminowy i nie należy spodziewać się szybkiego odbicia, ale raczej długotrwałego zastoju - ocenił Charles Collyns, cytowany przez

Dlaczego wyborcy dają się omamiać?

Dlaczego wyborcy dają się omamiać?

wielu krajach europejskich zwrot w stronę polityki tożsamościowej, której celem jest ochrona tożsamości narodowej. W przypadku Polski mniejszą rolę odgrywają czynniki związane z kryzysem gospodarczym, który nie dotknął silnie naszego kraju. Istotne wydaje się jednak rosnące poczucie globalnej

Trzeba przygotować się na poważne zewnętrzne zagrożenia

Trzeba przygotować się na poważne zewnętrzne zagrożenia

Polska gospodarka od sześciu kwartałów rośnie w tempie przekraczającym 3 proc. w ujęciu rocznym. Za sprawą wielu czynników tempo to mogłoby jeszcze przyspieszyć w najbliższych kwartałach. Na przykład stopa bezrobocia jest najniższa od 2008 roku, a szanse na znalezienie pracy mierzone relacją liczby

Mazowsze najszybciej rozwijającym się regionem w UE

Mazowsze najszybciej rozwijającym się regionem w UE

Europejskiego Komitetu Regionów, na sukces naszych regionów przekłada się wiele czynników. - Wpływ ma jakość systemu edukacji w połączeniu z wysoką kulturą przedsiębiorczości oraz strategiczne położenie w Unii Europejskiej, a co za tym idzie, silne powiązania gospodarcze z kluczowymi gospodarkami Unii, m.in

FOR: politycy powinni naprawiać finanse publiczne, a nie nadal je psuć

publicznego. Główny ekonomista FOR Aleksander Łaszek zwrócił uwagę, że chroniczne problemy polskich finansów publicznych zwiększają ryzyko ich kryzysu. Jak mówił, dotychczas zły stan finansów publicznych w naszym kraju maskował relatywnie szybki wzrost gospodarczy. Zaznaczył jednak, że Polsce grozi istotne

Rostowski: kryzys strefy euro nie został naprawiony

W debacie zorganizowanej przez ZBP wzięli udział eksperci z Polski i Wielkiej Brytanii - dwóch największych państw UE pozostających poza strefą euro. Zdaniem Rostowskiego, kryzys strefy euro nie został naprawiony, a jedynie "zacementowany" i "zagłodzony" przez działania

Wybory prezydenckie. Reakcje w USA po wygranej Dudy. "Skoro w Polsce jest tak dobrze, dlaczego prezydent przegrał?"

Wybory prezydenckie. Reakcje w USA po wygranej Dudy. "Skoro w Polsce jest tak dobrze, dlaczego prezydent przegrał?"

za sobą koniec jednego z najlepszych i mających największe sukcesy gospodarcze rządów w Europie" - twierdzi Bloomberg. I dodaje: "Pod rządami Platformy Obywatelskiej Polska osiągnęła największy wzrost gospodarczy ze wszystkich krajów UE. Od wybuchu światowego kryzysu w 2008 roku standard

BZ WBK: Eksport kluczowy do wejścia Polski do grupy bogatych krajów

rozwiniętych na dobre" - ocenił Reluga podczas warsztatów BZ WBK "Program Rozwoju Eksportu". Wskazał, że głównym czynnikiem stojącym na sukcesem eksportowym Polski w minionych latach były niskie koszty pracy. "To się będzie zmieniało ze względu na zmiany demograficzne, które już

Bezrobocie w UE rośnie. Polska wyróżniona przez Eurostat

Bezrobocie w UE rośnie. Polska wyróżniona przez Eurostat

Kryzys gospodarczy silnie odczuli pracownicy w całej Unii Europejskiej. Z najnowszych danych Eurostatu wynika, że na koniec czerwca 2014 roku bez pracy było ponad 25 mln Europejczyków. W latach 2007-14 stopa bezrobocia w UE zwiększyła się z 7,2 proc. do 10,2 proc. Polska wśród prymusów - Jedynie

Do Europy Zachodniej płynie mniej inwestycji. Ale Polska mocna

Do Europy Zachodniej płynie mniej inwestycji. Ale Polska mocna

Investment Report, przed kryzysem gospodarczym to kraje Unii Europejskiej generowały oraz otrzymywały najwięcej inwestycji zagranicznych. Te czasy minęły i dziś kraje członkowskie zainwestowały łącznie jedynie 21 proc. kwoty, którą wydały na inwestycje zagraniczne w 2007 r., a więc przed rozpoczęciem kryzysu

Rostowski: Kryzys strefy euro nie został naprawiony

Rostowski: Kryzys strefy euro nie został naprawiony

miałyby zapewnić jej bezpieczeństwo i funkcjonowanie. Dlatego mamy czynniki, które będą powodowały nawrót kryzysu, być może nawet w ostrym wariancie, a w najlepszym zapewnią zero wzrostu gospodarczego w Europie przez następne 5-10 lat - ocenił Rostowski podczas debaty zorganizowanej przez ZBP, w której

Subran z Euler Hermes: Spowolnienie w Chinach ma ograniczony wpływ na Polskę

Warszawa, 18.09.2015 (ISBnews) - Jest wiele kanałów, którymi chińskie spowolnienie gospodarcze przekłada się na Europę. Spadek cen towarów oraz bardziej akomodacyjna polityka pieniężna prawdopodobnie zrównoważą czynniki negatywne, dlatego wpływ netto sytuacji w Chinach na Europę i Polskę będzie

Belka: jak dotąd deflacja nie zdestabilizowała gospodarki

", udało się uniknąć utraty gospodarczej stabilności. Prezes NBP zwrócił uwagę, że dzięki polityce NBP udało się uniezależnić polskie banki od finansowania zagranicznego, dzięki czemu Polsce udało się uniknąć w latach kryzysu losu krajów takich, jak Litwa, Estonia, Łotwa, Rumunia, Węgry, Hiszpania

Zaleska: unia bankowa nie uchroni Europy przed kolejnym kryzysem

zostały zrealizowane. "Można powiedzieć, że strefie euro towarzyszy wieczna iluzja osiągnięcia pewnych celów" - oceniła. Wskazała, że w wyniku kryzysu strefa euro stanęła przed alternatywą rozpadu, albo ściślejszej integracji. Zdecydowano się budować strukturę zintegrowaną nie tylko walutowo

Ile kosztowałby Grexit i w kogo uderzyłby najbardziej?

Ile kosztowałby Grexit i w kogo uderzyłby najbardziej?

poniosłyby znaczne straty. Spowolnienie gospodarcze, możliwa recesja Polska i cały region Europy Środkowo-Wschodniej są powiązane finansowo i handlowo ze strefą euro. Ekonomista William Jackson z Capital Economics przypomniał w poniedziałek w rozmowie z dziennikarzem "Financial Timesa", że kryzys w

MFW: Rozwój sytuacji w strefie euro wpływa na połowę polskiej produkcji

MFW: Rozwój sytuacji w strefie euro wpływa na połowę polskiej produkcji

gospodarki jak polska, zrozumienie, w jakim stopniu zewnętrzne szoki wpływają na ekonomię, jest jednym z kluczowych czynników do prowadzenia polityki gospodarczej" - czytamy w opracowaniu. Eksperci MFW przewidują, że w średnim okresie wzrost w gospodarczy w Polsce będzie oscylował wokół 4 proc. Zwracają

Polska będzie trzecia w Unii Europejskiej

Polska będzie trzecia w Unii Europejskiej

Polska nie jest prymusem Europy. Ten "zaszczyt" przypadł Irlandii, krajowi mocno poturbowanemu podczas kryzysu finansowego, który potem zaskakująco sprawnie się z niego wydobył. W zeszłym roku Irlandia zanotowała wzrost PKB o 4,8 proc. - podała KE w najnowszej edycji prognoz

Łukaszenka zwolnił więźniów politycznych. Zmienia się w demokratę? Nie, potrzebuje pieniędzy Zachodu

Łukaszenka zwolnił więźniów politycznych. Zmienia się w demokratę? Nie, potrzebuje pieniędzy Zachodu

kryzysie gospodarczym. Rosja, która od początku rządów Łukaszenki była finansowym zapleczem jego reżimu, pogrąża się w kryzysie. Oznacza to zmniejszenie jej finansowych możliwości. Spadek wartości rosyjskiego rubla ciągnie za sobą w dół białoruską walutę. Sytuacja gospodarcza Białorusi staje się coraz

"FAZ": Komorowski dał nowy impuls do dyskusji w Polsce o euro

"FAZ": Komorowski dał nowy impuls do dyskusji w Polsce o euro

"FAZ". Jak tłumaczy komentator, przez długi czas idea wspólnej waluty nie cieszyła się nad Wisłą popularnością, chociażby dlatego, że dewaluacja złotego uważana była za jeden z czynników, dzięki którym Polska tak dobrze poradziła sobie z kryzysem gospodarczym. To, że Słowacy musieli płacić za

BZ WBK: Polska wejdzie do grupy bogatych krajów, gdy eksport sięgnie ok. 60% PKB

awansować do grupy krajów rozwiniętych na dobre" - ocenił Reluga podczas warsztatów BZ WBK "Program Rozwoju Eksportu". Wskazał, że głównym czynnikiem stojącym na sukcesem eksportowym Polski w minionych latach były niskie koszty pracy. "To się będzie zmieniało ze względu na zmiany

Główne tematy IV Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Proinwestycyjny charakter wspólnych wydatków UE - relacja kosztów i wartości dodanej Cenne doświadczenie: kryzys finansowy UE szansą na trwałą reformę europejskiego modelu wzrostu UE i kraje Europy Centralnej wobec spowolnienia gospodarczego Czego nauczył nas kryzys? Kluczowe czynniki sukcesu gospodarczego w

Podkarpackie. Mniejsze bezrobocie to efekt m.in. większej liczby ofert pracy

rynku pacy wynika z tego, że "lepiej jest przedsiębiorcom". "To, że obecnie jest mniej bezrobotnych samo się nie wzięło" - dodał. Podkreślił, że czynnikami, które sprzyjają rozwojowi gospodarki jest - po pierwsze w miarę stabilna sytuacja społeczna. "Po drugie Polska przeszła w

Porozumienie z Grecją przybliża Polskę do euro

gospodarczym w strefie euro, powinno się również przyczynić do osłabienia partii populistycznych i zmniejszenia ryzyka kryzysu zadłużenia w pozostałych krajach południa Europy. Oznacza to, że niemiecki dyktat zmniejsza prawdopodobieństwo rozpadu strefy euro w przyszłości. Dyktat ten, co ważne, został

Będą ujemne stopy EBC? Czy Polska powinna przyjąć euro?

polityki, która wynika z ich sytuacji gospodarczej. Oczywiście przy założeniu, że kursy dostosowują się elastycznie do zmian sytuacji gospodarczej i polityki pieniężnej. Polska m.in. dzięki osłabieniu złotego przeszła przez kryzys w 2009 r. suchą nogą. Dla wielu osób to argument, żeby nie zamieniać złotego

Oręziak: połączenie wzrostu gospodarczego i oszczędności jest wyzwaniem

zmiany, dzięki temu nasz wzrost gospodarczy nie ucierpiał mocno podczas kryzysu" - zauważyła profesor. Nie wykluczyła, że w UE przechyli się szala na politykę kreowania wzrostu PKB. Będzie to oznaczać, że walka z deficytami nie będzie priorytetem. "Może w ten sposób uda się odbudować wzrost

Trzy czynniki, które pomogły Polsce w kryzysie

bezrobociem, a wobec braku własnej waluty nie są w stanie odzyskać konkurencyjności. Płacą olbrzymią cenę za okres napływu taniego kapitału. Polska prymusem w Europie. Trzy czynniki Polska w tej trudnej sytuacji poradziła sobie najlepiej w Europie. Trzy czynniki pomogły nam przejść światowy i europejski

Prezydent Gruzji o współpracy z Polską w sektorach: turystyka, energia wodna, wino

elementem wymiany handlowej między Gruzją i Ukrainą, jednak - jak dodał - nie powinno mieć to istotnego wpływu na rozwój gospodarki. Jest też przekonany, że istnieje przestrzeń dla głębszej polsko-gruzińskiej współpracy gospodarczej. "W polsko-gruzińskich relacjach handlowych obserwujemy wzrost w

Mateusz Szczurek w Davos: Polska jest otwartą gospodarką

- Szczurek był jednym z moderatorów dyskusji w sesji The New Currency Context dotyczącej ekonomicznych i politycznych czynników wpływających na globalne rynki walutowe - powiadomiła w piątek rzecznik prasowa MF Wiesława Dróżdż. Dyskusja dotyczyła kryzysu zadłużenia w Europie i Stanach Zjednoczonych

Szczurek: Polska jest otwartą gospodarką

Szczurek był jednym z moderatorów dyskusji w sesji The New Currency Context dotyczącej ekonomicznych i politycznych czynników wpływających na globalne rynki walutowe - powiadomiła w piątek PAP rzecznik prasowy MF Wiesława Dróżdż. Dyskusja dotyczyła kryzysu zadłużenia w Europie i Stanach

Borowski: porażką transformacji były furtki w systemie emerytalnym

transformacji udało nam się utrzymać długofalowy wzrost gospodarczy. Oczywiście były wahania cykliczne, ale generalnie polska gospodarka nie doświadczyła już potem recesji w odróżnieniu od wszystkich gospodarek naszego regionu - co było szczególnie widoczne w trakcie ostatniego globalnego kryzysu finansowego

NBP: Około 40% firm w Polsce rozpocznie w tym roku inwestycje

% nieinwestujących firm)" - czytamy w raporcie. Niepewność na niektórych rynkach zbytu w ostatnim okresie jest dodatkowo nasilona przez utrzymujący się kryzys rosyjsko-ukraiński i jego konsekwencje dla międzynarodowego obrotu handlowego. Według NBP, czynniki te mogą wpływać negatywnie na plany inwestycyjne

Belka: obniżki stóp procentowych są bardzo prawdopodobne

, że w ostatnim czasie dane napływające z polskiej gospodarki świadczą o zwalniającym tempie jej wzrostu. "W ostatnim okresie wzrosła niepewność dotycząca perspektyw aktywności gospodarczej w Polsce, a przez to tempa powrotu inflacji do celu. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na

Kawalec: Projekt euro okazał się błędem. Warto się z tego wycofać

przeliczeniu na euro lub inne waluty naszych partnerów handlowych obniżyły się o 30 proc. Poprawiło to konkurencyjność polskich firm. Był to prawdopodobnie najważniejszy czynnik, dzięki któremu w 2009 r., w szczytowym roku kryzysu finansowego, byliśmy jedynym krajem w Europie ze wzrostem gospodarczym. Grecja

Belka: sytuacja na Wschodzie nie pomaga polskiej gospodarce

03.03. Warszawa (PAP) - To, co się dzieje na Wschodzie, ale także w Europie, nie pomaga w prowadzeniu bezpiecznej, stabilnej polityki gospodarczej, w tym polityki pieniężnej - ocenił w poniedziałek szef NBP Marek Belka. "To, co się dzisiaj dzieje na Wschód od Polski, ale także w ogóle w

W 2017 r. wartość PKB na głowę Polaka sięgnie 74 proc. średniej w UE

makroekonomicznej przedstawionej w APK wskazano rozwój sytuacji u zagranicznych partnerów handlowych Polski. Dodatkowym czynnikiem ryzyka może być zaostrzenie sytuacji na Ukrainie, które grozi wyraźnym osłabieniem dynamiki aktywności gospodarczej w krajach WNP. Konsekwencją - zdaniem MF - może być osłabienie

Prezesi PKO BP: Potrzebny nowy ład na rynku kredytów hipotecznych

20 lat pokazuje, że przez większość tego okresu, z wykluczeniem korekty cenowej po kryzysie w 2008 roku, ceny nieruchomości mieszkaniowych w Polsce rosły. Równocześnie przez ostatnie 22 lata Polska doświadczała nieprzerwanego wzrostu gospodarczego (rokroczny wzrost PKB od 1992 roku), a okresy

Ekonomiści: kryzys rosyjski będzie ciążył polskiej gospodarce w 2015 r.

Zdaniem ekonomistów polska gospodarka będzie w tym roku rozwijać się w tempie ponad 3 proc., ale mogłoby być lepiej. O ile mechanizmy wewnętrzne działają poprawnie, o tyle niekorzystny wpływ na nią mogą mieć czynniki zewnętrzne, przede wszystkim wynikające z kryzysu rosyjskiego i niepewnej sytuacji

Ekonomiści: kryzys rosyjski będzie ciążył polskiej gospodarce w 2015 r.

Zdaniem ekonomistów polska gospodarka będzie w tym roku rozwijać się w tempie ponad 3 proc., ale mogło by być lepiej. O ile mechanizmy wewnętrzne działają poprawnie, o tyle niekorzystny wpływ na nią mogą mieć czynniki zewnętrzne, przede wszystkim wynikające z kryzysu rosyjskiego i niepewnej

PKB: +3,6 proc. Inwestycje firm mocno w górę, będą nowe miejsca pracy

wzrost, najwyższy Rumunia 4,2 proc., a po Rumunii Polska - 3,5 proc. i Węgry - 3,1 proc. - powiedziała. Dodała, że Włochy utrzymały poziom sprzed roku, a Finlandia zanotowała niewielki spadek PKB. Dmochowska zaznaczyła, że tempo wzrostu gospodarczego w całej UE było w I kw. tylko nieznacznie wyższe niż w

NBP: W horyzoncie projekcji bilans ryzyk dla ścieżki CPI i PKB jest symetryczny

"Ocenia się, że w horyzoncie projekcji bilans czynników ryzyka rozkłada się symetrycznie względem ścieżki centralnej projekcji dla inflacji i tempa wzrostu gospodarczego" - napisano ocenie źródeł niepewności projekcji. NBP ocenia, że otoczenie zewnętrzne, a w szczególności trwałość i

Deloitte: Połowa CFO spodziewa się wzrostu PKB Polski poniżej 2,5% w 2015 r.

Warszawa, 21.01.2015 (ISBnews) - Połowa dyrektorów finansowych spodziewa się, że wzrost gospodarczy Polski w tym roku może być niższy niż 2,5%. Polscy CFO uważają, że sytuacja finansowa przedsiębiorstw w perspektywie trzyletniej będzie dobra. Spada jednak apetyt polskich firm na ryzyko, co

Polskie, czeskie i słowackie banki wyszły z kryzysu obronną ręką

w całym regionie powinien być dodatni, a od 2014 r. poprawie ulegnie także sytuacja na rynku pracy. Głównymi czynnikami wzrostu będą odbudowujący się popyt wewnętrzny i rosnący eksport, głównie do UE. W perspektywie pięciu lat można spodziewać się przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego do

Wałęsa: w Polsce wciąż są możliwości dla inwestorów

większość bezpośrednich inwestycji w Polsce wynika z reinwestowania wypracowanego tu kapitału" - mówił doradca premiera, podkreślając, że inwestorzy cenią sobie w Polsce stabilność makroekonomiczną, monetarną i fiskalną, wspartą stabilną sytuacją polityczną. "Jest kryzys na świecie, wszystko się

Ekonomiści: 3 proc. wzrostu PKB w 2014 prawie pewne; więcej - możliwe

prezentują optymistyczne podejście - na przeczekanie, w myśl zasady, że +jakoś to będzie+" - powiedziała prezes. Z badań wynika, że w Polsce na kryzys reaguje odpowiednio jedynie ok. 19 proc. firm. "Jest potrzeba dostarczania firmom dobrej informacji gospodarczej o przyszłości, by mogły budować

Polska płaca nie jest taka minimalna. Przestroga pracodawców

wzrostu płacy minimalnej wobec mediany były Łotwa, Słowenia oraz Polska. We wszystkich tych krajach relacja ta wzrosła o ponad 10 proc. - To pokazuje, że w krajach objętych najostrzejszym kryzysem zdecydowano się za wszelką cenę chronić miejsca pracy - mówi "Wyborczej" Łukasz Kozłowski, ekspert

W Irlandii dochód producentów mleka spadł o 92 proc. Rolnicy w UE szykują protest

złej sytuacji na unijnych rynkach rolnych jest susza, która wyrządziła znaczne szkody w niektórych regionach Europy. Nie bez znaczenia są także przedłużające się rosyjskie embargo na import unijnych artykułów rolnych oraz spowolnienie wzrostu gospodarczego w Chinach. Kombinacja tych czynników

Karpiński: propozycja dot. unii energetycznej może integrować UE

mianownika różnych często rozbieżnych interesów gospodarczych" - wskazał. Ocenił, że jest też projektem politycznym, odwołującym się do solidarności, poczucia wspólnoty i europejskiej tożsamości. Minister powiedział, że ostatnie lata zmagania z kryzysem ekonomicznym przysłoniły nieco znaczenie tych

Zbyt niskie stopy procentowe mogą zagrozić polskiej gospodarce?

najostrzejszej fazie, wynosiła 3,5 proc. Czy nasza sytuacja gospodarcza jest gorsza niż wówczas? Z pewnością nie. Dlatego nie rozumiem, czemu mielibyśmy dalej obniżać stopy. Niekonwencjonalna polityka pieniężna była receptą, którą banki centralne w niektórych krajach zastosowały na kryzys. Inna sprawa, czy

Stopa bezrobocia spadnie już niebawem do poziomu jednocyfrowego wg analityków

od momentu rozpoczęcia się kryzysu finansowego ponad 7 lat temu. W styczniu 2009 roku stopa bezrobocia była jednak jeszcze poniżej 10%. . Ich zdaniem po oddaleniu się widma bankructwa Grecji i ewentualnego jej wyjścia ze strefy euro w najbliższych okresach, wraz z pozytywną perspektywą gospodarczą

Belka: polityka stóp procentowych była bardzo udana

kadencje członków RPP, z wyjątkiem Jerzego Osiatyńskiego. Belka podkreślał, że Polska jest jedynym członkiem UE, który w dobie światowego kryzysu uniknął recesji. "Wiem, że +zielona wyspa+ to pojęcie, z którego się wyśmiewamy. Ja się nie wyśmiewam. To wielki sukces" - zaznaczył, a z sali

Europejski Kongres Gospodarczy (EEC - European Economic Congress)

EEC to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z działem osobistości świata polityki, biznesu, nauki i ekonomii, gości z Polski i z zagranicy. W minionej, III edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego, uczestniczyło sześć tysięcy gości, blisko tysiąc prelegentów i pół tysiąca

Pracy już jest więcej. A my ciągle czekamy na najgorsze

W lutym stopa bezrobocia utrzymała się na styczniowym poziomie 12 proc. To dobry wynik. Normalnie o tej porze roku mamy raczej wzrost bezrobocia. Dlatego ekonomiści obliczają tzw. poziom bezrobocia odsezonowanego (oczyszczony z wpływu tych czynników, pokazujący realny stan rynku pracy). Według

Deloitte: widać pierwsze oznaki wychodzenia firm budowlanych z kryzysu

by najlepiej wykorzystać szansę związaną z nową perspektywą UE na lata 2014-2020. W Polsce największych nakładów można spodziewać się w budownictwie drogowym, kolejowym, energetycznym i hydro-inżynieryjnym. Zdaniem ekspertów "kluczowymi czynnikami determinującymi rozwój tego sektora są: wzrost

W Brukseli protest rolników, ciągniki zablokowały ulice

przyczyn złej sytuacji na unijnych rynkach rolnych jest susza, która wyrządziła znaczne szkody w niektórych regionach Europy. Nie bez znaczenia są także przedłużające się rosyjskie embargo na import unijnych artykułów rolnych oraz spowolnienie wzrostu gospodarczego w Chinach. Kombinacja tych czynników

RING EKONOMICZNY - październik 2013 r.

znajdzie się pod wpływem czynników lokalnych. Poprawiająca się koniunktura gospodarcza w Polsce, w tym, jak oczekuję, wiele zaskakujących pozytywnie danych z polskiej gospodarki, będzie mieć pozytywne przełożenie na notowania polskiej waluty. Szczególnie, że jednocześnie będzie odsuwać się perspektywa

Lewiatan: Mało kiełbasy w projekcie najnowszego budżetu

agencji ratingowych taki manewr - przyspieszenie tempa wydatków wobec stabilizacji dochodów budżetowych - jest niezrozumiały. Nic nie zmusza Polski, będącej w relatywnie dobrej sytuacji gospodarczej, do tak ryzykownego manewru fiskalnego - podsumowuje Konfederacja. Jej zdaniem projekt ustawy budżetowej na

RPP: wzrost gospodarczy w przyszłym roku będzie niższy niż zakłada rząd

również w Polsce, ukształtuje się w przyszłym roku poniżej założeń przyjętych w uzasadnieniu (do projektu - PAP)" - napisano w dokumencie RPP. Zaznaczono, że opinia Rady opiera się na listopadowej projekcji inflacji i PKB przygotowanej przez NBP. Według RPP głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w

Magister do kosza? Zawodówki obniżają bezrobocie

wieku 13 lat i więcej. Czynników wpływających na bezrobocie jest oczywiście o wiele więcej, np. uwarunkowania historyczne, struktura lokalnego rynku pracy. Ale, jak donosi "DGP", w Poznaniu silne są środowiska rzemieślnicze i nawet przy niżu demograficznym liczba uczniów praktycznej nauki

Bezrobocie stoi, ale będzie malało. Boimy się utraty pracy

wyniki gospodarcze zarówno Polski, jak i naszych partnerów handlowych. Firma Markit podała dziś rano, że marcowy wskaźnik PMI (pokazujący nastroje w przemyśle i usługach) dla strefy euro wzrósł do najwyższego od ponad trzech lat poziomu 54,1 pkt. Poprawił się też wynik Niemiec, naszego najważniejszego

Korzystamy na kryzysie. Polska to małe Chiny

Ostatnio jako przedstawiciel banków komercyjnych w Polsce tłumaczyłem inwestorom zagranicznym, dlaczego warto kupować polskie akcje. To, co jest ważne dla Europy i świata, to długoterminowy wzrost gospodarczy i przewidywalność. Wydaje mi się, że w ciągu ostatnich pięciu lat udało nam się pokazać

Wzrost liczby zatrudnionych pozytywnie wpłynie na konsumpcję i PKB wg analityków

około 9.8%. W mocy pozostaje twierdzenie, że spadek bezrobocia przy jednocześnie wysokiej sile nabywczej wynagrodzeń (ze względu na deflację) sprzyjać będzie wzrostowi konsumpcji w Polsce. Tempo wzrostu gospodarczego wyniesie w mojej ocenie w 2015 roku co najmniej 3.6%" - główny ekonomista Banku

Eksperci: kłopoty z prądem i urlopy przyczyną słabszych danych z przemysłu

na uwadze fakt, iż sierpień zazwyczaj bywa słabszym miesiącem dla tego sektora - zauważa w komentarzu do danych ekspert Pracodawców RP Łukasz Kozłowski. Jak podkreślił - ogólny obraz sytuacji poprawia to, że w sierpniu mieliśmy do czynienia z korzystnym wpływem czynników sezonowych na ostateczny

Każdy kredyt jest ryzykowny. Nie tylko frankowy

, globalna i polska gospodarka przyspieszają. Wzrost gospodarczy sięga 7-8 proc., ale na to nakłada się jakiś szok energetyczny (wzrost cen np. ropy). Bank centralny podnosi stopy procentowe do 6-7 proc., w skrajnym przypadku nawet 10 proc. Inny czarny scenariusz: na świecie dochodzi do kryzysu finansowego

Polska musi wzmocnić gospodarkę, żeby odnieść sukces po przyjęciu euro, podaje raport NBP

grozić narastaniem tzw. bąbli spekulacyjnych. Ekonomista z NBP Michał Rubaszek, przedstawiając raport, przypomniał, że w 2009 r. NBP opracował obszerny dokument na ten sam temat, w którym stwierdzono, iż przyjęcie euro przyspieszy wzrost gospodarczy w Polsce oraz zamożność społeczeństwa. Raport tamten

NBP: euro szansą dla Polski na sukces, ale pod pewnymi warunkami

, mogą one grozić narastaniem tzw. bąbli spekulacyjnych. Ekonomista z NBP Michał Rubaszek przedstawiając raport przypomniał, że w 2009 r. NBP opracował obszerny dokument na ten sam temat, w którym stwierdzono, iż przyjęcie euro przyspieszy wzrost gospodarczy w Polsce oraz zamożność społeczeństwa. Raport

Analitycy: udział eksportu netto we wzroście PKB będzie spadał

gospodarce" - podkreślił. Jak wyjaśnił, popyt krajowy ma coraz większy udział we wzroście gospodarczym Polski. Borowski zwrócił uwagę na spowolnienie wzrostu polskiego eksportu do strefy euro, w tym przede wszystkim do Niemiec. Eksport do tego kraju w ciągu pierwszych czterech miesięcy wzrósł o 10,8

NBP: wzrost PKB w 2015 r. 3,6 proc.; inflacja minus 0,8 proc.

Polsce i na świecie w sezonie gospodarczym 2014/2015. Na obniżanie się cen żywności w ujęciu rocznym oddziałuje nałożone od drugiej połowy 2014 r. embargo Rosji na import produktów żywnościowych, w tym z Unii Europejskiej" - napisano. Projekcja inflacji i PKB została opracowana w Instytucie

USA.Promocja polskiej energetyki na Manhattanie

na rychłe rezultaty współpracy. "Po raz pierwszy USA będą nie tylko partnerem w walce, ale też politycznym partnerem w zakresie gospodarczego bezpieczeństwa Polski" - oceniła. Pytana przez PAP, czy ewentualnych dostaw amerykańskiego gazu nie tamują przepisy prawne obowiązujące w USA

Ciągle więcej firm chce zatrudniać, niż zwalniać

Stopniowa, ale systematyczna poprawa sytuacji na rynku pracy była do tej pory stabilizatorem naszego wzrostu gospodarczego. W tym roku załamał się nasz handel ze Wschodem, a ożywienie w strefie euro jest raczej ślamazarne. Nic dziwnego, że to popyt krajowy pozostał podstawowym czynnikiem

Rok 2015 wyzwaniem dla polskiej gospodarki; przede wszystkim bezrobocie

http://www.x-news.pl/#footageId=242163 Jak mówi PAP ekonomista Ryszard Petru, sytuacja gospodarcza Polski w 2015 r. powinna być lepsza niż w 2014 roku, co wynika ze zdrowej struktury wzrostu gospodarczego, opartego na konsumpcji i inwestycjach. "Dodatkowym czynnikiem prowzrostowym będą

Glapiński: Podwyżka stóp w lipcu bardzo prawdopodobna

Zdaniem Glapińskiego polska gospodarka jest odporna na europejski kryzys, a słabszy złoty nie ogranicza inflacji. - Czynniki, które doprowadziły do podwyżki stóp w maju, utrzymują się do dzisiaj, więc podwyżka w lipcu wydaje mi się bardzo prawdopodobna - powiedział Glapiński. - Inflacja jest wysoka

Czy Polska złapie falę wznoszącą? Rozmowa z Rezą Moghadamem z MFW

na takie czynniki jak decyzje w polityce pieniężnej w USA. Niedawno MFW podniósł prognozę wzrostu PKB dla Polski na 2014 r. z 2,2 do 2,4 proc., ale nasz potencjalny wzrost PKB jest dużo niższy niż przez kryzysem. Co powinniśmy zrobić, by znowu rosnąć w tempie 5 proc.? - Lata 2012-13 były trudne dla

Kryzysologia, czyli lekcje z pięciu lat w kłopotach

Ryszard Petru, przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich W Polsce o końcu kryzysu będziemy mogli powiedzieć wtedy, kiedy konsumpcja będzie rosła o kilka procent, tempo wzrostu PKB będzie wynosić ok. 3 proc., a przede wszystkim będziemy świadkami wzrostu inwestycji prywatnych. To będzie

Bank Światowy prognozuje 2-procentowy wzrost PKB w Polsce w 2009 r.

"Wzrost 2 proc. PKB w 2009 jest osiągalny" - powiedział w piątek na prezentacji raportu Thomas Laursen, menedżer BŚ na Polskę i kraje bałtyckie. "Wśród nowych członków UE Polska jest w najlepszej kondycji fiskalnej i finansowej" - dodał. "Polska jest dotknięta przez kryzys

DB Polska: Nadchodząca hossa na rynku to okazja na bardziej agresywne inwestycje

Warszawa, 18.02.2015 (ISBnews) - Deutsche Bank Polska przewiduje w długiej perspektywie poprawę globalnej sytuacji gospodarczej i systematyczną odbudowę wartości aktywów giełdowych, poinformował wiceprezes Leszek Niemycki. W jego ocenie, należy wykorzystać sprzyjającą koniunkturę na nowe

Kursami walut rządzą emocje. Wojny walutowe są faktem

się dzieje w USA, w strefie euro, a także w Japonii. To nic innego jak próba eksportowania swojego kryzysu za granicę i poprawienia sytuacji gospodarczej kosztem innych krajów. Sprawia to, że nie ma impulsu do zakończenia wojen walutowych. Czy dla Polski parasolem ochronnym przed takimi wojnami może

Wzrost PKB Polski w IV kwartale wyższy, niż szacowano. Będzie jeszcze lepiej

III kwartale. Dynamika importu zwiększyła się z 7,3 proc. do 10,7 proc. - Dane potwierdzają, że polski eksport pozostał odporny na wpływ kryzysu ukraińskiego - przekonuje Jakub Borowski. Stało się tak jego zdaniem za sprawą reorientacji eksportu na rynki krajów Unii Europejskiej, w tym na rynek

NBP: W 2014 r. celem RPP jest inflacja na poziomie 2,5 proc.

uwagę kształt polityki fiskalnej. Istotnym uwarunkowaniem polityki pieniężnej będzie również polityka makroostrożnościowa, która wraz z polityką pieniężną i polityką fiskalną wpływa na łączną restrykcyjność polityki gospodarczej" - czytamy. A co, gdy kryzys się nasili? "W przypadku gwałtownej

NBP: w 2015 r. inflacja wyniesie 1,1 proc., a PKB wzrośnie o 3 proc.

strukturalne niektórych gospodarek strefy euro. Dodatkowo pogorszeniu uległy nastroje przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w strefie euro, co w pewnej części powiązane jest z zaostrzeniem kryzysu rosyjsko-ukraińskiego. "Ze względu na powiązania handlowe relatywnie silniej oddziałuje on na polską

Szczurek: wzrost PKB w tym roku może przekroczyć 3,3 proc.

. Pytany, czy kryzys za wschodnią granicą będzie miał negatywny wpływ na polską gospodarkę powiedział, że "licząc mechanicznie" spadek eksportu do Rosji i na Ukrainę przekłada się na niższy wzrost PKB o 0,4-0,5 pkt proc. "Na szczęście ten negatywny efekt, który jest widoczny (...), jest w

Belka: polityka stóp procentowych była bardzo udana

kadencje członków RPP, z wyjątkiem Jerzego Osiatyńskiego. Belka podkreślał, że Polska jest jedynym członkiem UE, który w dobie światowego kryzysu uniknął recesji. Jego zdaniem pozwoliło to NBP uniknąć odejścia od "polityki prowadzonej za pomocą stóp procentowych". "Wiem, że +zielona wyspa

Eksperci: budżet na 2015 rok realny do wykonania

ciągle dużym kryzysem na Ukrainie oraz z rejestrowanym ostatnio spowolnieniem tempa wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Dodatkowym czynnikiem ryzyka jest nasilenie się +wojny handlowej+ między Rosją a Unią Europejską" - zaznaczył. Jak mówił, straty dla UE wynikające z tej

Kwiatkowski: NIK pozytywnie oceniła wykonanie budżetu w 2013 r.

negatywnych skutków kryzysu demograficznego. Przypomniał, że w drugiej połowie 2012 r. prognozy gospodarcze dla Polski ulegały systematycznemu pogorszeniu. "Mimo to w toku prac nad projektem budżetu na rok 2013 rząd nie dokonał głębszej korekty założeń makroekonomicznych i budżetowych. Spowolnienie

Eurostat: Rekordowe bezrobocie w strefie euro we wrześniu

spadł niepokój związany z kryzysem zadłużenia w strefie euro, to jednak dane gospodarcze wcale nie wskazują na ożywienie gospodarcze w kolejnych miesiącach. Najtrudniejsza sytuacja na rynku pracy jest w krajach głęboko dotkniętych kryzysem. W Hiszpanii stopa bezrobocia sięgnęła we wrześniu tego roku już

Moody's potwierdza rating Polski - poziom A2, perspektywa stabilna

Walutowego, podała agencja ratingowa. "Głównym czynnikiem, który zaważył na decyzji Moody's o potwierdzeniu ratingu Polski, jest niezwykła odporność polskiej gospodarki w czasie globalnego kryzysu kredytowego oraz jej szybkie odbicie po kryzysie (...)" - głosi komunikat agencji ratingowej. W ocenie

MFW chwali Polskę, ale ostrzega, że rok 2013 może być trudny

. Przypomniała, że polska gospodarka, która jako jedyna w UE nie weszła w recesję podczas globalnego kryzysu, ostatnio odnotowuje spowolnienie. Wyjaśniła, że jest to spowodowane zarówno czynnikami zewnętrznymi (kryzys eurolandu) jak i wewnętrznymi. Popyt na polski eksport osłabił się, gdyż większość partnerów

Złoty dynamicznie odrobił straty: euro po 4,22 zł, dolar w dwa tygodnie potaniał o 6 proc.

, które w pojedynkę nie wydają się groźnie, "ale skumulowane mogą wywołać panikę wśród inwestorów i na nowo rozbudzić finansowy kryzys". To m.in. obawy związane z akcesją Chorwacji, będącej w nie najlepszej kondycji finansowej, wciąż nierozwiązane problemy gospodarcze Słowenii, Grecji i

Czy region wrocławski jest atrakcyjny dla inwestycji?

prowadzenia firmy "drogą na szczyt". Na swoim przykładzie pokażą, jak przewidywać ryzyka i je pokonywać. Głos w dyskusji zabiorą także eksperci gospodarczy EY i PKO Banku Polskiego, którzy wskażą najważniejsze czynniki determinujące rozwój polskiej gospodarki. Sprawdź, kiedy odbędą się kolejne

Kiedy skończy się nam kryzys gospodarczy w głowach

niewielkie, a znów odżywa w nas to, co było przyczyną straty: optymizm, a potem przesadna wiara we własne siły. Kryzys to dla nas bardziej emocje czy namacalne zjawiska - bezrobocie, wartość akcji? - Kryzys jest mieszanką czynników ekonomicznych i psychologicznych. To, co się uważa za przyczynę kryzysu w USA

Złoty dostaje rykoszetem

spowolnienia gospodarczego i dotkniętą przez kryzys polityczny Turcję, ale też ogólnie o to, że zapoczątkowana w grudniu 2013 roku normalizacja polityki monetarnej przez Fed, po rozpoczęciu procesu systematycznego ograniczania wartości miesięcznie kupowanych aktywów, spowoduje ucieczkę inwestorów zagranicznych

NBP: Mamy dobre warunki dla systemu finansowego

w Polsce w 2011 r.". "Pomimo niekorzystnych warunków zewnętrznych, krajowy rynek pieniężny funkcjonował stabilnie. Ponadto uczestnicy rynków finansowych, podejmując decyzje inwestycyjne, w istotnym stopniu kierowali się czynnikami o charakterze lokalnym. W takiej sytuacji szybkie tempo

Kryzys pokazał, że liczy się przemysł

siła i globalny potencjał gospodarki polskiej, co w perspektywie przekłada się na sytuację nas wszystkich. Polska polityka gospodarcza przeszła od perspektywy żabich skoków do penetracji terenów łowieckich dużych drapieżników. To bardzo dobrze. Oczywiście, mierzymy siły na zamiary, ale istnieje już

Pytlarczyk: Nie prześlizgniemy się przez kryzys

Leszek Baj: Znany z pesymistycznych wizji ekonomista Nouriel Roubini stwierdził niedawno, że 2013 rok może być fatalny dla światowej gospodarki. Jego zdaniem może nastąpić splot niekorzystnych czynników: kryzysu w strefie euro, stagnacji w USA, spowolnienia gospodarek rozwijających się

Projekcja NBP: wzrost PKB w 2014 r. 3,6 proc.; inflacja 0,2 proc.

konfliktu pomiędzy Rosją i Ukrainą, jego wpływ na polską gospodarkę powinien być nadal ograniczony. "Niższy wzrost gospodarczy w Rosji i na Ukrainie może się przełożyć poprzez kanał handlowy na obniżenie wzrostu krajowego PKB o 0,2 pkt proc. w latach 2014-2015 oraz spadek inflacji CPI o 0,2 pkt proc. w

KE podwyższa prognozy PKB dla Polski. W 2015 roku - wzrost o 3,4 proc.

gospodarczego w Unii Europejskiej po recesji rok temu - czytamy w prognozie, ale pod warunkiem, iż kraje UE będą wdrażać uzgodnione reformy gospodarcze. Rząd ma więcej optymizmu Mimo podniesienia prognoz Komisja Europejska jest wciąż bardziej powściągliwa niż polski rząd. Wieloletni Plan Finansowy Państwa na

Kryteria przetargowe MON są niejasne, Polacy ich nie rozumieją - Debata ISBnews

. Wynika z nich m.in., że najważniejsze kryteria, którymi powinien kierować się rząd kupując broń dla wojska, to: broń wyprodukowana w Polsce (49% żołnierze, 50% ogółem ankietowanych Polaków) oraz wysoka jakość (71% żołnierze, 45% Polacy). Ankietowani wskazali również jako istotny czynnik nowoczesność

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery