czynniki bezrobocia w polsce

woj, PAP

Średnie bezrobocie w eurolandzie 10,4 proc. Więcej niż w Polsce

Średnie bezrobocie w eurolandzie 10,4 proc. Więcej niż w Polsce

Stopa bezrobocia w strefie euro w grudniu 2011 roku po uwzględnieniu czynników sezonowych wyniosła 10,4 proc., wobec 10,4 proc. w listopadzie, po korekcie - poinformował w komunikacie Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej. W Polsce stopa bezrobocia wyniosła 9,9 proc.

Bardzo dobre dane z rynku pracy. Bezrobocie w marcu w dół

Resort pracy podał, że stopa bezrobocia w marcu zmalała o 0,3 pp do poziomu 13,6%. Oznacza to, że z ewidencji bezrobotnych wykreślono aż 72 tys. osób. Liczba bezrobotnych wciąż przekracza 2,18 mln osób, ale w analogicznym okresie ubiegłego roku było ich 130 tys. więcej. ...

Kosiniak-Kamysz: Najwyższy poziom bezrobocia w całym 2014 r. był już w styczniu

Najwyższy poziom bezrobocia, który rynek pracy może odnotować w 2014 r. był już w styczniu - powiedział minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że ożywienie na rynku pracy jest trwałe.

Dla Gazety: Ewald Raben, prezes Grupy Raben

Z naszych obserwacji wynika, że prawdopodobnie gospodarka Polski właśnie rusza z miejsca, ale niepokoi fakt, iż w krajach UE wskaźniki ekonomiczne nie wzrastają, a w niektórych przypadkach wręcz spadają. Jeśli okaże się, że zmniejszy się wymiana handlowa między Polską a jakimś państwem europejskim

BIEC: WRP zwiastuje stabilizację lub niewielką poprawę na rynku pracy w 2014 r.

ożywienie jest jeszcze zbyt słabe i trwa zbyt krótko, by mieć istotne przełożenie na spadek bezrobocia. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym stopa bezrobocia nie uległa większym zmianom w ciągu całego 2013 roku, podobnie jak w listopadzie, kiedy wyniosła 13,6%. Zmiany na rynku pracy a

NBP: Sytuacja na rynku pracy coraz lepsza, przyspiesza wzrost liczby pracujących

spadła do 10,1%, a dane pochodzące z rejestrów wskazują na stopę bezrobocia na poziomie 13,2% (w obu przypadkach dane wyrównane sezonowo). "Zmiany te wynikają z dwóch czynników. Po pierwsze, w tym okresie wzrosła liczba osób pracujących i zmalało znacząco ryzyko utraty pracy. Po drugie, nie ma

MF: Potencjalne tempo wzrostu PKB wzrośnie do 3,4% w 2015 z 3,2% w l. 2013-2014

Warszawa, 16.04.2014 (ISBnews) - Potencjalne tempo wzrostu PKB wzrośnie z poziomu 3,2% szacowanego dla lat 2013-2014 do ok. 3,4% w 2015 r., głównie wskutek oczekiwanego przyspieszenia tempa wzrostu produktywności czynników produkcji oraz kontynuacji zmniejszania się stopy bezrobocia równowagi

"Dziennik Gazeta Prawna": Łódź wymiera, Warszawę ratują "słoiki"

"Dziennik Gazeta Prawna": Łódź wymiera, Warszawę ratują "słoiki"

Gdyby nie "słoiki", czyli ludność napływowa, kurczyłaby się również Warszawa. Liczba mieszkańców maleje także w tych miastach, w których się dobrze zarabia i gdzie nie ma bezrobocia - Katowicach i Poznaniu. Podobnie jest w Bydgoszczy, Gdańsku, Kielcach, Opolu, Szczecinie i Wrocławiu

'Minutes' RPP: Wzrost PKB w III kw. będzie wyższy niż 0,8% r/r w II kw. 2013 r.

w porównaniu z pozostałymi krajami Unii Europejskiej i nie jest to - ich zdaniem - czynnik silnie wpływający na poziom zatrudnienia i bezrobocia w Polsce" - zaznacza NBP. Część członków RPP argumentowała, że mimo stopniowego ożywienia wzrostu, w kolejnych kwartałach utrzyma się ujemna luka

Bezrobocie mocno w górę w styczniu - 13,3 proc.

poziom wskaźnika bezrobocia może być niższy, niż wstępnie określony na podstawie liczby pracujących z końca grudnia 2011 roku - głosi komunikat. - To duży skok. Uwzględniając czynniki sezonowe i sytuacją na rynku pracy szacowaliśmy, że wynik będzie ok. 13 proc. Co gorsze, tendencja wzrostowa w lutym może

Gospodarka przyspiesza szybciej, niż oczekiwano

Gospodarka przyspiesza szybciej, niż oczekiwano

państw Zachodu. Polska gospodarka wykazała się jednak zaskakującą odpornością na wpływ czynników zewnętrznych, które nie przełożyły się na istotne pogorszenie sytuacji w naszym kraju. Chociaż czwartkowe dane jeszcze niczego nie przesądzają, coraz więcej wskazuje na to, że Polska doświadczy - podobnie jak

Kosiniak-Kamysz: Najwyższy poziom bezrobocia w całym 2014 r. był już w styczniu

10.03. Warszawa (PAP) - Najwyższy poziom bezrobocia, który rynek pracy może odnotować w 2014 r. był już w styczniu - powiedział minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że ożywienie na rynku pracy jest trwałe. "Dane o sytuacji na rynku pracy w lutym są bardzo

Dane z naszej gospodarki wsparły złotego

We wtorek GUS podał, że w lutym stopa bezrobocia spadła do 13,9 proc. z 14 proc. miesiąc wcześniej. Dane zaskoczyły rynek, który oczekiwał wzrostu bezrobocia do 14,1 proc. "Niespodziankę sprawiły też dane o sprzedaży detalicznej, która w lutym wzrosła o 7 proc. w relacji rocznej, przekraczając

W 2017 r. wartość PKB na głowę Polaka sięgnie 74 proc. średniej w UE

niewielki deficyt rachunku bieżącego, napływ inwestycji zagranicznych oraz istotny spadek premii za ryzyko związany z ograniczeniem nierównowagi finansów publicznych. Zakłada się, że duże znaczenie dla kształtowania się kursu walutowego będzie miał ostatni z wymienionych czynników, w tym wyjście Polski z

W czwartek złoty zyskał na wartości

2013 roku, a miesiąc do misiąca spadła o 0,6 proc. Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że sprzedaż detaliczna w lutym rdr wzrosła o 6,2 proc., a mdm spadła o 1,4 proc. Stopa bezrobocia w lutym wyniosła 13,9 proc. wobec 14,0 proc. w styczniu. Międzynarodowy Fundusz Walutowy poinformował w

PMR: Rynek suplementów diety będzie rósł o 9-10% rocznie w latach 2015-2018

był ponownie kanał pozaapteczny, w którym sprzedaż wzrosła o około 16%.  "Biorąc pod uwagę czynniki makroekonomiczne, w następnych latach należy oczekiwać szybszego wzrostu płac realnych, wraz z postępującym ożywieniem gospodarczym i spadkiem bezrobocia, co pozytywnie wpłynie na tempo

Eksperci: w 2014 r. będzie lepiej na rynku pracy

rynku pracy w 2013 roku wskazywał też główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu Janusz Jankowiak. Szacuje on, że stopa bezrobocia w 2014 r. wyniesie 12-13 proc. "Poprawa będzie wynikała głównie z czynników cyklicznych, przede wszystkim z przeznaczenia dużych środków publicznych na wydatki w

Eurostat: Rekordowe bezrobocie w strefie euro we wrześniu

Eurostat: Rekordowe bezrobocie w strefie euro we wrześniu

stosunkowo dobrą sytuację na rynku pracy. W Austrii według Eurostatu bezrobocie we wrześniu sięgało ledwie 4,4 proc., w Luksemburgu - 5,2 proc., a w Niemczech i Holandii - 5,4 proc. W Polsce stopa bezrobocia liczona metodologią Eurostatu była we wrześniu na poziomie 10,1 proc., czyli lekko poniżej średniej

Raport EY: Pomimo optymistycznych sygnałów, strefa euro pozostaje w tyle na drodze do ożywienia

Stopa bezrobocia w eurolandzie utrzyma się na poziomie 11% co najmniej do 2018 roku. Będzie to główny czynnik hamujący wzrost gospodarczy. Osłabiające się euro pomoże eksporterom. Stan finansów publicznych w poszczególnych krajach będzie wracał do równowagi. Natomiast poziom zróżnicowania, jeśli

Nestlé uczestnikiem debaty o wpływie inwestycji zagranicznych na polską gospodarkę - debata z udziałem Członka Zarządu i Wiceprezesa Nestlé S.A na Europę, Laurent'a Freixe'a

lokalnego. Minister Piechociński w swoim wystąpieniu wielokrotnie podkreślał, że jednym z kluczowych czynników w przyciąganiu i utrzymywaniu inwestorów zagranicznych w Polsce są pracownicy - wykształceni i wykwalifikowani zgodnie z potrzebami biznesu. Jak podkreślił Laurent Freixe, nakreślone przez Pana

Gomułka o wzroście PKB w 2013: stosunkowo dobry wynik

praktycznie nie rosną, w związku z tym jednostkowe koszty płacy są niskie. Trzecim czynnikiem, który ma na to wpływ, jest słaby popyt wewnętrzny. To powoduje, że firmy szukają możliwości zbytu za granicą, a udział Polski na rynku europejskim czy światowym jest ciągle niewielki. Możliwości zwiększenia

Bezrobocie w strefie euro najwyższe od 12 lat

Bezrobocie w strefie euro najwyższe od 12 lat

.), najniższe odnotowano w Holandii - 4,1 proc. Analitycy oczekiwali, że w maju stopa bezrobocia wyniesie 7,8 proc., podobnie jak w kwietniu.W Polsce stopa bezrobocia wyniosła w marcu 9,9 proc. wobec 9,9 proc. w marcu - podał Eurostat. Niemcy opublikowali we wtorek także dane za maj. Według informacji podanych

Przeciętny Polak spędza 13 lat na bezrobociu

Przeciętny Polak spędza 13 lat na bezrobociu

. Minister zapewnił, że środki będą przydzielone w jak najkrótszym czasie, tak by szybko trafiły tam, gdzie są przygotowane konkretne propozycje aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Co jeszcze można zrobić, żeby bezrobocie było niższe? Swoje rekomendacje dla Polski przedstawił wczoraj Bank Światowy

Wzrost PKB w 2013 to stosunkowo dobry wynik

Czytaj: Wzrost PKB w 2013 r. wyniósł 1,6 proc. W Polsce zadowalająca sytuacja to taka, gdy nasze tempo wzrostu gospodarczego jest ok. 2 pkt proc. wyższe niż średnia w UE czy strefie euro. Do takiej różnicy jest nam jeszcze daleko. Głównym "silnikiem" polskiej gospodarki był eksport

Ostrowska: czerwiec kolejnym miesiącem spadku bezrobocia

"Czerwiec będzie kolejnym miesiącem spadku stopy bezrobocia rejestrowanego. Oczywiście główną rolę odgrywają tutaj czynniki o charakterze sezonowym. Jednak także z badań Manpower dotyczących zatrudnienia wynika, że przedsiębiorcy chcą tworzyć nowe miejsca pracy, co jest optymistycznym sygnałem

WIG20 niepewnie oczekuje na rozwój wydarzeń, poziom 2420 pkt trudny do zdobycia

CFD i Forex w City Index. Kalendarz ekonomiczny jest w tym tygodniu dość ubogi w wydarzenia. Dziś warto zwrócić uwagę na dane o sprzedaży detalicznej i bezrobocie w Polsce. Zdaniem Niedźwieckiego, w przypadku aktywności konsumentów działa jeszcze czynnik sezonowy i wzrost powyżej prognoz analityków

Belka: w 2013 r. NBP nie wypracował zysku

politykę stóp procentowych NBP, ale przez szereg czynników niezależnych od banku centralnego. Wśród nich wymienił m.in. umocnienie kursu złotego zwłaszcza pod koniec roku, niskie stopy procentowe za granicą oraz wysoką skalę nadpłynności sektora finansowego w Polsce. "Umocnienie się złotego, czyli

Kosiniak-Kamysz: Bezrobocie na koniec roku wyniesie 12 proc.

spadek bezrobocia może być wyraźniejszy niż w analogicznych miesiącach 2011 r. - W tym roku pozytywnym czynnikiem dla rynku pracy będą piłkarskie mistrzostwa Euro 2012. Można oczekiwać, że wzrost zatrudnienia będzie widoczny już w maju - już wtedy do Polski przyjadą drużyny, a wraz z nimi kibice. Nastąpi

Szefowa misji MFW na Polskę: od przyszłego roku znowu zaciskanie pasa

jest na umiarkowanym poziomie. Dlatego - jak dodała - Polska nie znajduje się pod presją, która zmuszałaby nas do podjęcia natychmiastowych oszczędności.Rynek pracy - trzeba innego podejścia do bezrobotnychKozack przewiduje, że w ślad za ożywieniem gospodarczym zmniejszy się też bezrobocie w Polsce

Rynek spekuluje czy ponownie dojdzie do interwencji na złotym

kosztował 3,2723 zł wobec 3,2941 zł w poniedziałek. Wydarzeniem wtorku na rodzimym rynku jest publikacja przez Główny Urząd Statystyczny danych o sprzedaży detalicznej i stopie bezrobocia. W maju prognozowany jest wzrost sprzedaży o 0,2% w relacji rocznej, po tym jak miesiąc wcześniej spadła ona w

Oczekiwanie na decyzję RPP może zmniejszyć zmienność kursu złotego

zapowiadała, pozostawi stopy na rekordowo niskim poziomie (stopa referencyjna 2,5%). Zgodnie z jej deklaracjami taki stan rzeczy utrzyma się przynajmniej do końca pierwszego półrocza br. Rada powinna dziś powtórzyć tę deklarację. Mając na uwadze skalę obecnego ożywienia gospodarczego w Polsce, jego

Wtorek na rynku złotego będzie przebiegać pod dyktando czynników globalnych

inwestorzy poznali odczyty danych ze sprzedaży detalicznej oraz stopę bezrobocia, publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. W maju sprzedaż detaliczna w Polsce okazała się wyższa od rynkowych oczekiwań i wzrosła o 0,5% w relacji rocznej. Stopa bezrobocia spadła do 13,5%. Była to również lepsza wartość

W Polsce zmniejszyły się różnice w dochodach. Ale najlepsze za nami

, które zmniejszają różnice między ich dochodami a tymi w innych grupach społecznych. - I po trzecie - emigracja. Gdyby tylu Polaków nie wyjechało za granicę, w Polsce byliby na bezrobociu albo pracowali za najmniejsze pieniądze - wyjaśnia Borowski.I następny czynnik: - Tuż przed kryzysem obniżono klin

W maju bezrobocie spadło bardziej niż przed rokiem

prognozy optymistyczneMaj to już trzeci miesiąc tego roku, w którym w Polsce odnotowano spadek liczby osób bezrobotnych. Efekt? Na koniec maja stopa bezrobocia wyniosła 13,5 proc. W kwietniu było to 14 proc. Dla porównania, przed rokiem spadek wyniósł 0,3 pkt proc.Największy spadek bezrobocia odnotowano w

Inflacja nie będzie nas niepokoić jeszcze przez wiele miesięcy wg analityków

najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso: "Inflacja w Polsce utrzymuje się na bardzo niskim poziomie i wiele wskazuje na to że w nadchodzących miesiącach będzie ona nadal ograniczona. Obecnie wymienić można znacznie więcej czynników antyinflacyjnych aniżeli proinflacyjnych. Brak presji na wzrost

RPP: Informacja po posiedzeniu w dniach 7-8 stycznia 2014 r. (komunikat)

aktywności gospodarczej w listopadzie 2013 r. sygnalizują kontynuację stopniowego ożywienia wzrostu w Polsce. W szczególności dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej (po wyeliminowaniu czynników sezonowych) wskazują na utrwalenie tendencji wzrostowych w przemyśle i handlu detalicznym

'Minutes': RPP oczekuje dalszego stopniowego przyspieszania wzrostu PKB

przyspieszenia wzrostu PKB w kolejnych kwartałach powinna się przyczynić odbudowa popytu krajowego, w tym zwłaszcza inwestycyjnego, wspieranego przez napływ środków unijnych z nowej perspektywy budżetowej. Niektórzy członkowie Rady wskazywali jednak, że czynnikiem hamującym wzrost inwestycji sektora prywatnego

Szczurek: wzrost PKB w 2014 r. wyniesie 3,3 proc., a w 2015 r. 3,8 proc.

wyniesie 3,3 proc. i 3,8 proc. w 2015 r., a w kolejnych dwóch latach przekroczy 4 proc. "Głównym czynnikiem odpowiedzialnym za przyspieszenie wzrostu gospodarczego będzie wzrost popytu krajowego, chociaż jeszcze w 2014 r. oczekujemy pozytywnego wpływu eksportu netto na wzrost gospodarczy. Razem z

Czego się boi McDonald's? Wzrostu płac. Raport firmy na ten rok nie pozostawia złudzeń. Ekspert: "Jestem zszokowana"

miałby być czynnikiem ryzyka - mówi Gazecie.pl Dominika Staniewicz, ekspertka ds. rynku pracy z BCC. Specjalistka podkreśla, że na razie nie obserwujemy wzrostu świadczeń socjalnych, ponieważ nasze bezrobocie nie jest tak niskie, jakbyśmy sobie tego życzyli. - Dodatkowo, w krajach rozwijających się płace

'Minutes': Część członków RPP liczy na szybkie ożywienie aktywności gospodarczej

, że ważnym czynnikiem wpływającym na dynamikę PKB w 2014 r. i w kolejnych latach będzie kształt polityki fiskalnej. "Odnosząc się do krajowej aktywności gospodarczej, niektórzy członkowie Rady byli zdania, że ożywienie aktywności w kolejnych kwartałach będzie wyraźne i może stosunkowo szybko

Przetargi: wcześniejszy start sezonu budowlanego

handlujących paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi, co wynika z dobrych warunków pogodowych w lutym. - Kondycja polskiej gospodarki wyraźnie się poprawia. Rośnie eksport, wzrastające sprzedaż detaliczna wskazuje na rosnącą konsumpcję, czyli drugi po eksporcie czynnik napędzający w Polsce wzrost gospodarczy

Na GPW nadal dominuje niepewność, choć dane z Polski są optymistyczne

, gospodarka jest w dobrej kondycji, co potwierdziły ostatnie dane makroekonomiczne. Stopy procentowe utrzymywane są na niskim poziomie, co wspiera przedsiębiorczość i ekspansję biznesu. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na stabilizującą się stopę bezrobocia, która mimo czynników sezonowych nie rosła na początku

Dane z USA będą dziś kluczowe dla notowań złotego

marcowe dane z rynku pracy w USA (stopa bezrobocia, zatrudnienie w sektorze pozarolniczym). Raport ADP ujrzy światło dzienne o godzinie 14:15. Oczekuje się, że w marcu w sektorze prywatnym stworzono 195 tys. miejsc pracy, po tym jak w lutym był to przyrost o 139 tys. Dane lepsze od prognoz, a zwłaszcza

'Minutes' RPP: Inflacja pozostanie na niskim poziomie w kolejnych kwartałach

niskiej inflacji bazowej sprzyja dalszy spadek cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz wciąż niska inflacja u głównych partnerów handlowych Polski" - czytamy w "minutes". Z kolei ryzyko istotnego wzrostu cen energii lub żywności ogranicza sytuacja na międzynarodowych rynkach surowcowych

Dobre nastroje inwestorów mogą umocnić złotego podczas handlu w środę

dzień na złotym z wahaniami blisko poziomów z wczorajszego zamknięcia. We wtorek złotego wsparł mix czynników lokalnych i globalnych. Wydarzeniem na krajowym podwórku były lepsze od oczekiwań lutowe dane o sprzedaży detalicznej i stopie bezrobocia, potwierdzające tezę o systematycznie poprawiającej

Kaczyński: Odbudowa przemysłu to warunek walki z bezrobociem

jest bezrobocie - powiedział prezes PiS. Jak dodał, trzeba też aktywności ze strony państwa, która nie będzie zastępowała inicjatywy gospodarczej społeczeństwa i przedsiębiorców.Zdaniem Kaczyńskiego problem bezrobocia może być rozwiązywany. - Nie jest niemożliwa sytuacja, w której w Polsce bezrobocie

BIEC: WRP pokazuje więcej optymizmu na rynku pracy

Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. "Taka zmiana wartości potwierdza symptomy do umiarkowanej poprawy na rynku pracy, przy równoczesnym silnym oddziaływaniu czynników o charakterze sezonowym występujących o tej porze roku. Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła w kwietniu o 0,4 punktu

Czy Polska złapie falę wznoszącą? Rozmowa z Rezą Moghadamem z MFW

takie czynniki jak decyzje w polityce pieniężnej w USA.Niedawno MFW podniósł prognozę wzrostu PKB dla Polski na 2014 r. z 2,2 do 2,4 proc., ale nasz potencjalny wzrost PKB jest dużo niższy niż przez kryzysem. Co powinniśmy zrobić, by znowu rosnąć w tempie 5 proc.?- Lata 2012-13 były trudne dla Polski, a

W środę na rynku walutowym spodziewana realizacja zysków na złotym

Warszawa, 23.10.2013 (ISBnews/Admiral Markets Polska) - Środa na rynku walutowym może upłynąć pod znakiem realizacji zysków na złotym. Ruch taki powinien korelować z lekkim cofnięciem kursu EUR/USD oraz z korektą na rynkach akcji, a więc z odwróceniem czynników, które w ostatnim czasie

Ekonomiści: złoty stabilny, tydzień zakończy w przedziale 4,18-4,21 za euro

tych widełek" - dodał. W piątek, o 14.30 zostanie podana stopa bezrobocia w listopadzie. Zdaniem Rostka, dane PMI były dla notowań złotego neutralne. HSBC podał w poniedziałek w komunikacie, że wskaźnik PMI dla Polski wzrósł w listopadzie do 54,4 pkt. z 53,4 pkt. w październiku. Jest to najwyższy

IBnGR: Wzrost PKB przyspieszy do 2,8% w 2014 r. i 3,5% w 2015 r.

roku wyniesie w Polsce 2,8%, co oznacza, że będzie ono wyraźnie wyższe niż w roku ubiegłym. Według prognozy IBnGR, w kolejnych kwartałach bieżącego roku wzrost gospodarczy będzie przyspieszał, ale różnice między kwartałami będą niewielkie - w pierwszym kwartale PKB wzrośnie o 2,6%, a w czwartym o 3,0

Lewiatan: w 2014 r. PKB Polski powinien wzrosnąć o blisko 3 proc.

, aczkolwiek nie powinniśmy spodziewać się fajerwerków. Szacujemy, że wzrost PKB wyniesie w okolicy 3 proc. To dwukrotnie lepszy wynik, niż w tym roku, ale nadal jest on poniżej naszych możliwości" - stwierdziła. Starczewska-Krzysztoszek wyjaśniła, że Polska ciągle jednak znajduje się w trudnym otoczeniu

Sprzedaż detaliczna sugeruje odbicie od dna w popycie konsumentów wg analityków

detalicznej w maju wpisują się w obraz trwającego w Polsce spowolnienia gospodarczego i podobnie jak inne opublikowane już w tym miesiącu (produkcja przemysłowa, produkcja budowlano-montażowa) nie wskazują aby sytuacja w drugim kwartale br. ulegała poprawie. I choć o 0.5pp obniżyła się w maju stopa bezrobocia

Dwudziesto - i trzydziestoparolatki na garnuszku rodziców

Na pierwszy rzut oka Europę można podzielić na samodzielną Północ i wygodne Południe. Polska należy do tego drugiego kręgu. Ponad 43 proc. naszych młodych w wieku od 25 do 34 lat mieszka wciąż w domach rodzinnych. W takich Niemczech ten odsetek wynosi nieco ponad 17 proc., a w wyglądającej na

Dane GUS zapowiadają spowolnienie gospodarki

bezrobocia wzrosła w kolejnym miesiącu, co oznacza, że popyt na pracę po wyeliminowaniu czynników sezonowych spada. Po kilku miesiącach utrzymywania się tej negatywnej tendencji gospodarstwa domowe wyraźniej to odczują, a to przełoży się na konsumpcję.Pewną rolę odgrywa też przy wzroście sprzedaży efekt

Wypych: dane za marzec pokażą, czy bezrobocie na koniec roku sięgnie 16 proc.

Jak podkreślił Wypych we wtorek, przed rozpoczęciem szczytu społecznego w Pałacu Prezydenckim, przez ostatnich kilka miesięcy nastąpił ogromny wzrost liczby bezrobotnych. "Z jednej strony jest to czynnik cykliczny, bo zawsze w zimie bezrobocie wzrasta. Pytanie, jakie będą dane dotyczące marca

Będzie gorzej, niż wcześniej myślano. Inflacja pełza.PKB wolniej w górę

w raporcie NBP.Słaba polska gospodarkaTegoroczny wzrost PKB w Polsce na poziomie 1,1 proc. jest daleki od oczekiwań. Autorzy raportu precyzyjnie wyjaśniają, dlaczego nasza gospodarka tak wolno się rozwija. - Głównymi czynnikami odpowiadającymi za osłabienie tempa wzrostu w bieżącym roku są

Ostro hamujemy, czas ruszyć stopy

Polska gospodarka silnie hamuje. Tempo wzrostu PKB, które w ubiegłym roku wyniosło 4,3 proc., spadnie w tym roku do ok. 2,5 proc., a w przyszłym do ok. 2,2 proc. Jest to wyraźnie poniżej stopy wzrostu potencjalnego, która dla naszej gospodarki wynosi 4,0-4,5 proc. Dlatego rośnie bezrobocie. Stopa

Ekonomiści: w 2014 roku nasza gospodarka nabierze rozpędu

"W przyszłym roku polska gospodarka będzie się rozwijać zapewne szybciej niż w 2013 r. Spodziewamy się, że wzrost PKB może sięgnąć 2,9 proc. wobec 1,5 proc. w 2013 r." - powiedział PAP ekonomista Banku Pekao Adam Antoniak. Jego zdaniem w pierwszym kwartale 2014 r. nasza gospodarka

GUS: inflacja w marcu rok do roku wzrosła o 0,7 proc.

nadchodzących miesiącach inflacja w Polsce utrzyma się na niskim poziomie. "Brak presji na wzrost cen powoduje sytuacja zewnętrzna, tj. rachityczne ożywienie gospodarcze w strefie euro (ze wszystkimi tego konsekwencjami) oraz konflikt rosyjsko-ukraiński, który rodzi niepewność co do skutków gospodarczych w

Złoty osłabia się dziś rano po poniedziałkowym umocnieniu

ograniczenia skupu aktywów w ramach QE3 od września, ale również, czy obniżony zostanie docelowy poziom bezrobocia warunkujący utrzymywanie ultraniskich stóp procentowych. Innym ważnym wydarzeniem będzie publikacja danych z amerykańskiego rynku pracy, które wprost odnoszą się do kwestii ewentualnego

Bezrobocie może wzrosnąć do 13 proc. Przez wyż demograficzny

i polityki społecznej Czesława Ostrowska.Wbrew temu, co się dzieje na światowych rynkach, w Polsce bezrobocie w 2009 r. wzrosło nieznacznie. Wielu analityków uważa, że rynek pracy uporał się już ze skutkami kryzysu, a tegoroczny wzrost bezrobocia będzie związany przede wszystkim z wchodzeniem na

Trwa realizacja zysków na polskiej walucie w obliczu oczekiwania na FOMC

dane makroekonomiczne płynące z niemieckiej gospodarki (indeks instytutu ZEW znalazł się na najwyższym poziomie od kwietnia 2010 roku), jak również wzrost EUR/USD, co historycznie stanowi zwykle czynnik wzmacniający polską walutę. Od 6 września, gdy rozpoczęła się silna aprecjacja złotego

Sześć sposobów na więcej pracy

. Okiełznać płacę minimalną Czynnikiem hamującym zatrudnienie, szczególnie w okresie spowolnienia gospodarczego, jest w Polsce nadmiernie szybko rosnąca płaca minimalna. Zwiększa ona bezrobocie osób młodych o niskich kwalifikacjach zawodowych, zwłaszcza w regionach słabo rozwiniętych gospodarczo. W tym roku

Polscy "bamboccioni": zarabiamy, a mieszkamy z rodzicami. Wyjedziemy z kraju [WASZE HISTORIE]

, pracujący czasowo oraz osoby, których statusu zawodowego nie udało się ustalić. Jak wynika z obliczeń ośrodka GRAPE na Uniwersytecie Warszawskim, bezrobocie młodych (25-34 lata) od końca 2007 do końca 2012 roku w Polsce wzrosło z 7,8 do 9,2 proc., a odsetek "bamboccioni" podskoczył z 38,8 proc. do

Poniedziałek na rynkach: Rekordowy czarny piątek i optymistyczna wskazówka z Francji

giełdowych.Poniedziałek na rynkach będzie emocjonujący. Inwestorzy będą zwracać uwagę między innymi na niektóre dane makroekonomiczne:- o 10.00 poznamy dane o październikowej sprzedaży detalicznej w Polsce,- również o 10.00 GUS opublikuje informację o stopie bezrobocia w październiku,- a o 13.00 pojawią się ważne dane z

Resort pracy: Stopa bezrobocia w maju spadła do 10,8 proc.

czynników sezonowych wyniosło 9,2 proc. wobec 8,9 proc. w marcu.Gomułka: To nie jest zmiana trenduZdaniem ekspertów obecny spadek nie wieszczy zmiany trendu. - Główną przyczyną niewielkiego spadku bezrobociaczynniki sezonowe, bo właśnie rozpoczynają się prace w budownictwie i rolnictwie. W ostatnich

IBnGR: Wzrost PKB wyniesie 1,2% w 2013 r. i 2,6% w 2014 r.

Warszawa, 29.07.2013 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy spowolni w tym roku do 1,2% z ubiegłorocznych 1,9%, zaś w przyszłym roku przyspieszy do 2,6%, szacuje Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR). "Tempo wzrostu produktu krajowego brutto w 2013 roku wyniesie w Polsce 1,2%, co

RPP: Informacja po posiedzeniu w dniach 1-2 października 2013 r. (komunikat)

; Federalną.  Wzrosły  ceny  niektórych  aktywów  finansowych  i  umocniły się kursy walut rynków wschodzących, w tym kurs złotego. W  Polsce,  dane  dotyczące  produkcji  przemysłowej,  produkcji  budowlano-montażowej  oraz 

Sprzedaży detal. nadal będzie szkodzić sytuacja na rynku pracy wg analityków

). Stopa bezrobocia rejestrowanego natomiast spadła do 14,0% z 14,3% miesiąc wcześniej. Poniżej przedstawiamy najciekawsze cytaty z wypowiedzi ekonomistów: "Dane o sprzedaży za ostatnie miesiące potwierdzają słabość konsumpcji indywidualnej w Polsce. Przy obecnej, trudnej sytuacji na rynku pracy

Kampania "Health and Growth": ochrona zdrowia kluczowym elementem kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego

mld ) wydatków w zakresie ochrony zdrowia w Europie; choroby te są powodem spadku PKB aż o 7% w niektórych krajach EU. Według prognoz, główne czynniki ryzyka dla chorób przewlekłych (wiek, otyłość wśród dorosłych, współczynniki urbanizacji) ciągle będą się zwiększać. Wczesne i skuteczne stosowanie

Informacja po posiedzeniu RPP (komunikat)

surowców sprzyjają dalszemu obniżaniu się inflacji w wielu krajach. W Polsce, wstępne dane o PKB w I kw. 2013 r. wskazują na nieco silniejsze niż oczekiwano spowolnienie wzrostu gospodarczego. Obniżenie dynamiki PKB w I kw. wynikało ze zmniejszenia dodatniego wkładu eksportu netto do wzrostu PKB, przy

Ring ekonomiczny - maj 2013

PYTANIE: Jak będzie radził sobie polski rynek akcji w dalszej części 2013 roku? Czy jest szansa na powrót do wzrostów?Wojciech Juroszek, doradca inwestycyjny i zarządzający funduszami w AgioFunds TFIKierunek dla polskiej giełdy jest w zasadzie tylko jeden i jest to kierunek w górę. Rynkowe stopy

Korzystamy na kryzysie. Polska to małe Chiny

odwrotnie.Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, Polska ma szansę w najbliższych pięciu latach rozwijać się w tempie o 2 pkt proc. szybciej od innych.*Ryszard Petru jest przewodniczącym Towarzystwa Ekonomistów Polskich, partnerem w PWC odpowiedzialnym za polskie firmy prywatne oraz doradcą ekonomicznym DemosEuropanot

Bruksela o Polsce: Rozdęte wydatki publiczne, administracja poniżej średniej

i nadać priorytet czynnikom sprzyjającym wzrostowi.Bruksela stwierdziła też, że nie poczyniliśmy żadnego postępu, by koordynować wydatki publiczne na różnych szczeblach władzy. Doradca ekonomiczny w przedstawicielstwie KE w Polsce Tomasz Gibas jako przykład podawał budowę lotniska w Gdyni, gdy jest

Sprzedaż detaliczna gwałtownie hamuje. Za to bezrobocie w dół

Wydatki konsumentów decydują o dwóch trzecich PKB w Polsce. To im zawdzięczaliśmy ponad 4-procentowy wzrost gospodarczy w 2011 roku. Dynamiczny wzrost sprzedaży detalicznej przez ostatnie miesiące był ostatnim parametrem naszej gospodarki, który napawał optymizmem. Bo płace nie nadążają już za

RING EKONOMICZNY - październik 2012

oraz rozszerzania szarej strefy. Dodatkowo średnie wynagrodzenie wzrasta w skali rok do roku ponad dwa razy wolniej niż będzie rosła płaca minimalna w Polsce. To negatywy czynnik, który będzie dodatkowo stymulować wzrost inflacji, która i tak przewyższa dynamikę wzrostu wynagrodzeń. Jednocześnie mamy

Przegląd prasy

. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami --Wikana oczekuje znaczącego wzrostu sprzedaży mieszkań w 2014 r. --Zaledwie 2% Polaków spodziewa się zwolnienia z pracy w 2014 r. --Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła nadal 10,2% w listopadzie --Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro

'Minutes': RPP spodziewa się dalszego wzrostu wskaźnika CPI

Warszawa, 17.03.2011 (ISB) - Podczas marcowego posiedzenia członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) byli zgodni, że inflacja CPI może jeszcze wzrosnąć w najbliższych miesiącach, ale w II poł. br. wpływ czynników podwyższających ją obecnie będzie stopniowo wygasał, wynika z "Opisu dyskusji na

Rośnie sprzedaż, ale i bezrobocie. Wzrosło do 12,1 proc.

wzrosty cen zwiększyły odczyt głównego wskaźnika sprzedaży detalicznej o blisko jedną trzecią. Moim zdaniem dynamika sprzedaży detalicznej będzie powoli hamować, ale konsumpcja nadal będzie głównym czynnikiem wspierającym scenariusz łagodnego spowolnienia gospodarczego Polski - komentuje Janusz Dancewicz

Stopa bezrobocia w eurolandzie w lutym wyniosła 11,9 proc.

proc. W Polsce stopa bezrobocia wyniosła 9,7 proc. wobec 9,8 proc. w styczniu - podał Eurostat.

W tych krajach ludzie są najszczęśliwsi. Ranking OECD

satysfakcji życiowej, która zdecydowanie dołuje. Może dlatego, że naszą piętą achillesową są niestety dochody: gdy nadałam im największą wagę wśród czynników szczęścia, Polska spadła od razu na 30. miejsce w rankingu.Nie wiadomo, czy cieszyć się tym, czy raczej martwić, ale generalnie rzecz

Bezrobocie w strefie euro rośnie. PKB powoli też

9,9 proc. w październiku. Częściowo ten wzrost można przypisać czynnikom sezonowym, np. zakończeniu prac w budownictwie czy rolnictwie. W całej Unii w listopadzie bezrobocie sięgnęło 9,5 proc. To oznacza, że w UE w listopadzie 2009 r. było już 22,9 mln osób bezrobotnych, o niemal 5 mln więcej niż rok

Zawody z przyszłością? Takiej prognozy jeszcze nikt w Polsce nie zrobił

młodym Niemcom czy Holendrom, jaką szkołę wybrać, by po jej skończeniu nie zostać na lodzie. To między innymi dzięki temu bezrobocie wśród osób do 25. roku życia wynosi w Niemczech 7,9, a w Holandii 11,7 proc.W Polsce jest wielokrotnie wyższe - 27,7 proc. Na dodatek u nas - jak mówi minister Kosiniak

Gwiazdowski: Jest dobrze, bo politycy zajęli się sobą. Gdyby zajęli się jeszcze bardziej...

miesiącach, że nie jesteśmy w strefie euro, więc wartość sprzedaży w złotówce wzrosła" - podkreślił.Pytany o spadek bezrobocia przypomniał, że to latem stale obserwowane zjawisko. "Latem bezrobocie spada zawsze, nie ma w tym żadnej nienormalności" - powiedział. Petru: polska gospodarka ma się

Stopa bezrobocia w eurolandzie w styczniu wyniosła 12,0 proc.

Analitycy spodziewali się stopy bezrobocia na poziomie 12,0 proc. Przeciętna stopa bezrobocia w 28 krajach UE wyniosła 10,8 proc. wobec 10,8 proc. poprzednio, po korekcie. Najwyższa była w Hiszpanii: 25,8 proc., najniższa w Austrii: 4,9 proc. W Polsce stopa bezrobocia wyniosła 9,9 proc. wobec

Polskie buraki kontra niemieckie procesory. Nasza praca a płaca

wzrostu gospodarczego, gdy bezrobocie jest niskie, można liczyć na podwyżki, a w okresie stagnacji raczej nie. I dlatego też w dużych miastach, gdzie jest większe zapotrzebowanie na pracę i niższe bezrobocie, wynagrodzenia są wyższe? - Tak. Kluczowym czynnikiem jest to, jaką mamy alternatywę w stosunku do

'Minutes': RPP spodziewa się stopniowego spadku inflacji do 2,5-proc. celu NBP

Polsce podkreślano, że mimo spadku w ostatnich miesiącach, częściowo związanego z czynnikami o charakterze sezonowym, inflacja CPI oraz inflacja bazowa nadal kształtuje się na podwyższonym poziomie. Wskazywano także na utrzymującą się wysoką dynamikę cen produkcji sprzedanej przemysłu" - napisano w

Musimy szybko wejść do strefy euro

realizację należy rozpocząć niezwłocznie. Nasz udział i szybkie wejście do strefy euro staje się koniecznością zarówno ekonomiczną, jak i polityczną. Czynniki, które decydowały o relatywnie dobrej sytuacji gospodarczej Polski w pierwszej fazie kryzysu finansowego w latach 2008-10, przestają mieć

"Rz": Polacy nie czują się bezpieczni finansowo

czynnikiem obaw o kondycję finansową Polaków jest sytuacja na rynku pracy. W styczniu stopa bezrobocia wyniosła 13,1 proc. wobec 12,3 proc. miesiąc wcześniej. Narastają też obawy przed wzrostem cen. Zdaniem gazety, obawy Polaków mogą wiązać się również z faktem, że wielu z nas spłaca kredyty walutowe. Duża

Stopa bezrobocia w eurolandzie w grudniu wyniosła 12 proc.

Analitycy spodziewali się stopy bezrobocia na poziomie 12,1 proc. Tyle wynosiła w poprzednim miesiącu przed korektą. Przeciętna stopa bezrobocia w 28 krajach UE wyniosła 10,7 proc. wobec 10,8 proc. poprzednio. Najwyższa była w Hiszpanii: 25,8 proc., najniższa w Austrii: 4,9 proc. W Polsce stopa

Sprzedaż detaliczna w grudniu wzrosła. Ale bezrobocie też

wiceminister pracy i polityki społecznej Czesława Ostrowska powiedziała, że w styczniu spodziewa się kolejnego wzrostu liczby bezrobotnych do 12 proc. - Bezrobocie będzie czynnikiem, który będzie stabilizował sprzedaż detaliczną w kolejnych miesiącach. Będzie jednak przez najbliższe dwa, trzy kwartały wzrastać

Lepiej w gospodarce już było, czyli znów mamy 2009 rok

To echo kryzysu w krajach strefy euro. Firmom coraz trudniej zwiększać produkcję, więc praktycznie przestały już zatrudniać nowych pracowników, bezrobocie w Polsce jest najwyższe od kilku lat, a pensje nie nadążają za cenami.Wśród wielu indeksów optymizmu ekonomiści największą wagę przykładają do

"Wprost": Lewandowski zastąpi Rostowskiego i zostanie ministrem finansów

rezultatem różnych czynników, w tym czynników z przeszłości. Z własnego doświadczenia wiem też, że polityka finansów publicznych to nie tylko rezultat działań ministra - mówi. I dodaje, że wraz z PKB wrósł w Polsce deficyt, mimo że nie mieliśmy recesji.Balcerowicz, przed laty współtwórca reformy emerytalnej

Czy związki postulują zwiększenie bezrobocia?

komfortowe dla pracowników, ale gdybyśmy z nich zrezygnowali, bezrobocie znacznie by wzrosło. Skoro sztywne prawo pracy uniemożliwia elastyczną organizację czasu pracy etatowych pracowników, to pozostała część pracowników musi to "zrekompensować" maksymalną elastycznością. W ten sposób powstają

Gomułka: 0-2 proc. wzrost PKB w 2009 r.

"Recesja w krajach sąsiednich - na południu i na wschodzie - będzie silniejsza. W związku z tym trzeba się liczyć z możliwością, że wzrost PKB w Polsce będzie w obszarze między 0 a 2 proc." - powiedział w poniedziałek PAP Gomułka.W poniedziałek Główny Urząd Statystyczny podał, że

Nadchodzi fala zwolnień - bezrobocie wzrośnie do 10 proc.

Eurostatu wynika, że Polska jest jednym z tych krajów Unii Europejskiej, w którym najszybciej spada bezrobocie. Wynika z nich, że w ciągu minionego roku poziom bezrobocia w naszym kraju zmniejszył się o 2,3 punkta procentowego i wynosi obecnie 6,4 procent. W pażdzierniku stopa bezrobocia w Polsce była

Stopa bezrobocia w eurolandzie w listopadzie wyniosła 12,1 proc.

Analitycy spodziewali się stopy bezrobocia na poziomie 12,1 proc. Przeciętna stopa bezrobocia w 28 krajach UE wyniosła 10,9 proc. wobec 10,9 proc. poprzednio. Najwyższa była w Hiszpanii: 26,7 proc., najniższa w Austrii: 4,8 proc. W Polsce stopa bezrobocia wyniosła 10,2 proc. wobec 10,2 proc. w

Prezes Citi Handlowy: Możemy być drugim Singapurem

2014 r. powyżej 3 proc. Dziś zakładamy, że polska gospodarka urośnie o 3,1 proc. Choć trzeba pamiętać, że bezrobocie może wyraźnie spadać dopiero przy wzroście PKB na poziomie 3,5-4 proc. I dopiero wtedy nastąpi wyraźna poprawa nastrojów konsumentów. Ten kij ma zresztą dwa końce, bo im szybciej rośnie

Ekonomista Goldman Sachs: Trzeba rozruszać południe Europy [WYWIAD]

Leszek Baj: W Unii Europejskiej i strefie euro gospodarka lekko się ruszyła. Jednak ciągle jeszcze daleko do entuzjazmu. Bezrobocie wysokie, polski rząd niedawno zapowiedział nowelizację budżetu Dirk Schumacher, starszy ekonomista Goldman Sachs ds. Europy: - W naszej ocenie w II półroczu będziemy

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Stopa bezrobocia

pracy. W Polsce podaje się najczęściej stopę bezrobocia rejestrowanego, natomiast GUS bada także stopę bezrobocia według definicji MOP (w ramach BAEL – Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, co kwartał na próbie rotacyjnej 20 000 gospodarstw domowych). Stopa bezrobocia rejestrowanego wypada

Naturalna stopa bezrobocia

inflacja. Czynniki wpływające na naturalną stopę bezrobocia Jakość systemu informacji o wolnych miejscach pracy Jakość instytucji państwowych Wielkość zasiłku dla bezrobotnych Elastyczność systemu edukacji Mobilność siły roboczej Obecny poziom technologii Bezrobocie Bezrobocie frykcyjne Bezrobocie

Wielki kryzys w Polsce

zakładów pracy i ograniczania produkcji przemysłowej był wzrost bezrobocia. W okresie dna kryzysu odsetek bezrobotnych w Polsce przekroczył 43%. Powiększające się bezrobocie umożliwiało obniżenie płac nominalnych. Przyjmując poziom wypłat z 1928 r. za 100, w 1932 wyniosły one – 49, a w 1933

Bezrobocie w Polsce

W Polsce, w sensie prawnym, bezrobotnym jest osoba niezatrudniona i nie wykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, nie ucząca się w szkole w systemie dziennym, zarejestrowana we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli: ukończyła

Białorusini w Polsce

Białorusini w Polsce – jedna z dziewięciu ustawowo uznanych mniejszości narodowych w Rzeczypospolitej PolskiejUstawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym., zamieszkująca w większości w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.