czyścił cysterny

Artykuł 184 ustawy emerytalnej. Możesz zostać bez pracy i świadczenia

Paragraf 22: Żeby sąd zaczął ustalać, czy należy ci się emerytura, musisz zwolnić się z pracy. Ale jak się zwolnisz i przegrasz, zostaniesz bez pensji i emerytury. Zaryzykujesz?

Dla kogo wcześniejsze emerytury, dla kogo pomostówki

Za dwa tygodnie rząd ogłosi nową ustawę emerytalną. Wtedy ostatecznie się przekonasz, do czego masz prawo: do wcześniejszej emerytury czy do pomostówki? ?Gazeta" już dziś pokazuje, co czeka przyszłych emerytów

Żegnaj, wcześniejsza emeryturo

hutnictwie. 6. Przy ręcznym załadunku i wyładunku pieców komorowych wyrobami ogniotrwałymi. 7. Przy ręcznym załadunku i rozładunku wyrobów ceramicznych na wózki piecowe. 8. Przy formowaniu wyrobów ogniotrwałych przy użyciu ręcznych narzędzi wibracyjnych. 9. Przy ręcznym formowaniu, odlewaniu, czyszczeniu