czasopisma gospodarcze prognozy

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

wydatki na reklamę online (versus 2013 rok) i nic nie wskazuje na to, aby trend ten miał ulec zmianie. Internet jest nadal medium o strategicznej wadze dla takich kategorii, jak motoryzacja czy finanse. Rosną również nakłady na online w takich segmentach rynku, jak: chemia gospodarcza, żywność, odzież czy

Dokąd zmierzają gazety?

dalszy 21-proc. spadek w tym roku. Czy są to jedynie symptomy złej koniunktury gospodarczej, czy jesteśmy świadkami przełomu, który doprowadzi do upadku większości z 1400 amerykańskich dzienników? - zastanawia się "USA Today". Wśród analityków rynku zdania są podzielone. Jedni wieszczą

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

inny sposób niż określony w ust. 1-3, w szczególności w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 5a. uchylony Zamawiający może, po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazaniu ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej