cpi 2008 2007

Napięcia na rynku pracy mogą spowodować znowu szybszy wzrost płac wg analityków

trzeci miesiąc z rzędu z wynikiem 9,3% r/r. To solidny wzrost, przewyższający średnią z II poł. 2017 r. Choć w 2016 i 2017 r. zdarzały się miesiące z wyższą dynamiką, to w sposób systematyczny gospodarka potrafiła utrzymać takie lub wyższe tempo jedynie w 2007 i 2008 r. Marcowa projekcja NBP zawierała

Zatrudnienie ma szansę dalej rosnąć wraz z rosnącą presją płacową wg analityków

całości w 'starym' składzie, nie zmieni poziomu stóp" - główny ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek "Sytuacja na rynku pracy jest obecnie bardzo dobra, bezrobocie jest na poziomie najniższym od 2008 r., a jego spadek przyczynia się do powolnego wzrostu siły przetargowej pracowników"