co wpływa na pkb

Tomasz Prusek

Jak jedna firma wpływa na PKB Polski

Jak jedna firma wpływa na PKB Polski

Pytanie ważne nie tylko dla piwoszy. Grupa Żywiec daje tysiące miejsc pracy, odprowadza do kasy państwa miliardowe daniny z akcyzy i podatku VAT. Jej znaczenie dla gospodarki to także gigantyczna sieć powiązań z dostawcami, handlem i gastronomią

Biernat: branża turystyczna istotnie wpływa na Polskie PKB

Udział turystyki w tworzeniu polskiego PKB przekroczył poziom 6 proc., a w 2013 r. do naszego kraju przyjechało blisko 16 mln turystów - powiedział podczas czwartkowej inauguracji 94. posiedzenia Komitetu Turystyki OECD minister sportu i turystyki Andrzej Biernat.

Rząd odpuszcza zmniejszanie długu? Lepszy rating Polski się oddala?

W momencie gdy tyle złych czynników zewnętrznych wpływa na naszą wewnętrzną gospodarkę, ważniejsze jest utrzymanie wzrostu gospodarczego niż natychmiastowe cięcie wydatków w celu spełnienia traktatowego kryterium zejścia z deficytem sektora finansów publicznych poniżej 3 proc. PKB - stwierdził w czwartek wiceminister finansów Jacek Dominik.

Po 10 latach w Unii Polska niemal podwoiła PKB. Kolejna perspektywa będzie trudniejsza

Po 10 latach w Unii Polska niemal podwoiła PKB. Kolejna perspektywa będzie trudniejsza

Moody's: Obniżenie deficytu general government pozytywne dla ratingu Polski

Warszawa, 2.04.2015 (ISBnews) - Obniżenie deficytu sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government deficit) i możliwe wcześniejsze wyjście z procedury nadmiernego deficytu przez Polskę pozytywnie wpływa na rating Polski, uważa Moody's Investors Service. Według pierwszej

'Minutes': Większość RPP oczekuje utrzymania obecnego tempa wzrostu PKB

na niższą od oczekiwań dynamikę produkcji i sprzedaży detalicznej w lipcu oraz spadek wskaźnika PMI w sierpniu, co może sygnalizować osłabienie tendencji wzrostowych. Wskazywano też, że na koniunkturę w niektórych sektorach w III kw. mogły negatywnie wpływać efekty suszy oraz przejściowe ograniczenia

KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski o 0,5 pkt do 3,3% w 2015 r.

% oczekiwanych w listopadzie). "Oczekuje się, że tempo wzrostu pozostanie szybkie w okresie objętym prognozą, na co wpływać będzie solidny popyt krajowy. Konsumpcja prywatna będzie się nadal umacniać, przy wciąż rosnących - dzięki dobrej sytuacji na rynku pracy i ograniczonej inflacji - dochodach

Deflacja trwalsza, niż się wydawało. W X wciąż -0,8 proc.

Deflacja trwalsza, niż się wydawało. W X wciąż -0,8 proc.

chwilę. Bo deflacja wynosiła -0,6 proc. Oznacza to, że czynniki, które wpływają na przyspieszenie dynamiki cen, działają wolniej i są słabsze, niż zakładano. Ta reguła potwierdza się od wielu miesięcy. Już ponad rok temu, gdy weszliśmy w deflację, mówiono, że to stan, który potrwa dwa-trzy miesiące. Co

Po wyniku za IV kw. GUS nie widzi podstaw do zmiany danych o PKB za cały 2014 r.

; - powiedziała Jeznach. Spożycie indywidualne także wpływa pozytywnie na wzrost PKB, utrzymuje się pozytywna tendencja, dodała. Sprzedaż detaliczna pozostaje na dobrym poziomie, zbliżonym do poprzedniego kwartału. Jeznach zwróciła też uwagę na rosnącą siłę nabywczą. "Mamy wstępny wynik dotyczący

RPP: Wzrost PKB w tym roku będzie nieco szybszy niż zakładane przez NBP 3,3%

wpływały na kształtowanie się najważniejszych agregatów makroekonomicznych w 2016 r. Z przeprowadzonych analiz wynika, że zmiany te mogą oddziaływać w kierunku nieco szybszego wzrostu PKB w 2016 r. oraz innej jego struktury - wyższej dynamiki spożycia indywidualnego oraz niższej - inwestycji"

Wzrost gospodarczy Chin najniższy od 25 lat

Wzrost gospodarczy Chin najniższy od 25 lat

ograniczenie uzależnienia wzrostu PKB od produkcji i eksportu. Chińskie problemy Zorientowanie gospodarki bardziej na rynek wewnętrzny nie idzie jednak gładko. Chiny mają spore problemy, na które nerwowo reagują inwestorzy na rynkach finansowych. Słaby eksport, wolne moce produkcyjne w fabrykach, spowalniające

EY/ Oxford Economics: Wzrost PKB strefy euro przyspieszy do 1,6% w 2015 r.

Warszawa, 14.10.2015 (ISBnews) - Wzrost PKB strefy euro wyniesie 1,6% w 2015 r. i 1,8% w 2016 r. (wobec 0,9% w ub.r.), prognozują analitycy EY i Oxford Economics. Oznacza to utrzymanie prognozy na ten rok bez zmian wobec szacunków z czerwca i obniżenie prognozy na przyszły rok o 0,1 pkt proc

Kraje rozwijające się już nie napędzają tak mocno światowej gospodarki

Kraje rozwijające się już nie napędzają tak mocno światowej gospodarki

gospodarcze będzie nieco słabsze, niż MFW przewidywał jeszcze w październiku zeszłego roku. Powód? Głównie nieco słabsze prognozy dla krajów rozwijających się. "Trzy kluczowe zmiany będą wpływały na globalne perspektywy" - czytamy w raporcie "World Economic Outlook". Chodzi o: spowolnienie

BIEC: WWK spadł o 1,1 pkt, wzrost PKB bez wyraźnego przyspieszenia

, branża paliwowa i przemysł metalurgiczny. Najlepiej radzi sobie przemysł chemiczny i farmacja. Utrzymujący się od blisko trzech lat spadek cen producentów nie wpływa korzystnie na kondycję finansową przedsiębiorstw" - podał BIEC. Od trzech miesięcy tempo napływu nowych zamówień do przedsiębiorstw

RPP: Nowa Rada będzie działać w warunkach trwale niskiej inflacji

warunkach trwale niskiej inflacji oraz obniżonego tempa wzrostu PKB na świecie," uważa RPP. "Choć kondycja polskiej gospodarki jest dobra i stabilna, kolejne RPP będą musiały zmierzyć się z kilkoma wyzwaniami, takimi jak: konieczność zapewnienia efektywnej koordynacji działań z polityką

MF: deficyt sektora finansów publ. w 2015 r. wg ESA2010 ok. 2,7 proc. PKB

powinniśmy mieć problemu, bo wypełnimy zobowiązania wobec Komisji Europejskiej, która kazała nam osiągnąć w przyszłym roku deficyt w wysokości 2,8 proc. PKB. Na podstawie tych prognoz możemy oczekiwać, że w 2016 r. zostanie uchylona procedura nadmiernego deficytu" - dodał. W środę rząd przyjął wstępnie

Wzrost PKB może znowu przyspieszyć, nawet do 3,8% w całym roku wg analityków

kolejnych kwartałach. Jednocześnie dynamika importu ograniczana będzie przez niskie ceny ropy na świecie, co summa summarum powinno pozytywnie wpływać na dynamikę PKB w Polsce. Dane dotyczące tempa wzrostu polskiej gospodarki w drugim kwartale br. nieco gaszą optymizm jaki panował po wynikach w pierwszym

Ekonomiści: nadal ożywienie koniunktury

zakresie inwestycji publicznych" - zauważyli. "Po stronie pozytywów należy zapisać tendencje w handlu zagranicznym, a w szczególności fakt, że od 3 kwartałów eksport netto ma pozytywny wkład we wzrost PKB. Uwzględniając dzisiejszy odczyt szacujemy wzrost PKB w 2015 r. na 3,5 proc., a w przyszłym

Krynica 2015. Eksperci: Szara strefa dusi gospodarkę

Krynica 2015. Eksperci: Szara strefa dusi gospodarkę

Różne są szacunki dotyczące rozmiaru szarej strefy. Z jej powodu do polskiego budżetu nie wpływa od 13 do nawet 24 proc. PKB. - Szara strefa z tytułu niezarejestrowanych transakcji gotówkowych w Polsce w 2014 r. to aż 214 mld zł - ocenił w Krynicy Marek Rozkrut z firmy doradczej EY. - To

Gospodarka rozwija się w tym roku szybciej niż w 2014 r. wg analityków

czynników wpływających na wzrost gospodarczy analitycy odnotowują również eksport netto, który od kilku kwartałów dodatnio wpływa na PKB. Zdaniem ekonomistów, jeżeli nie wydarzy się nic niepokojącego w najbliższych miesiącach, w całym 2015 roku PKB ukształtuje się powyżej ubiegłorocznego poziomu kiedy

Dynamika PKB w II kw. lekko spowolniła, II półrocze ma być lepsze wg analityków

kontrybucją eksportu netto we wzrost PKB względem danych za I kw., jednak tym zmianom będzie zapewne towarzyszyć także odwrócenie tendencji z I kw. dot. kontrybucji zapasów (tj. oczekujemy poprawy wyniku w tej kategorii), co łącznie nie powinno wpływać istotnie na wyniki PKB ogółem.Na generalnie stabilne

Rating Polski w dół przez decyzje polityczne [OPINIE EKONOMISTÓW]

Rating Polski w dół przez decyzje polityczne [OPINIE EKONOMISTÓW]

czasie poprawiać, tylko pozostanie w okolicach obecnych 51 proc. PKB. Agencja podkreśla ponadto, że obecne podejście partii rządzącej negatywnie wpływa na relację z Unią Europejską i stwarza ryzyko słabszego wykorzystywania pieniędzy unijnych. To podejście może także podważyć reputację Polski wśród

Szałamacha: gwarantuję że deficyt budżetowy nie będzie przekroczony

odnosił się także do zarzutów opozycji, iż prognoza co do spodziewanej przyszłorocznej inflacji na poziomie 1,7 proc. oraz wzrostu PKB o 3,8 proc. są zawyżone i nierealne. Szałamacha powiedział, że dziwi się poprzedniej koalicji PO-PSL, która właśnie takie założenia chciała zaproponować w projekcie

Prasa: Kombinacja dwóch szoków będzie kosztować Rosję 0,6 biliona dolarów

Prasa: Kombinacja dwóch szoków będzie kosztować Rosję 0,6 biliona dolarów

na realny kurs rubla wpływ sankcji jest nieznaczny - to spadek o 0,5 proc., podczas gdy spadek cen ropy - zarówno w połączeniu z sankcjami, jak i bez nich - osłabia kurs rosyjskiej waluty o około 27 procent. Ekonomiści są zdania, że sankcje finansowe wpływają na rynek kapitału niezależnie od cen ropy

Rosja traci na ropie, Polska zarabia na złotym

, w perspektywie co najmniej 2-3 lat, będą utrzymywały się na niskich poziomach. Przypomnijmy, że teraz za baryłkę ropy Brent trzeba zapłacić około 47 dolarów, w maju 67 dolarów, rok temu niemal 100, a w 2008 roku nawet około 140 dolarów. Niskie ceny surowców hamują wzrost PKB nie tylko dlatego, że

MF: członkostwo w strefie euro mogłoby być źródłem zagrożeń dla gospodarki

euro istotnie wpływa również na procesy zachodzące w naszym państwie" - zaznaczono. 1 stycznia br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 31 grudnia 2015 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską. Z tym dniem stanowisko to przestało

Polska krajem poddostawców. Utkwiliśmy w pułapce niskich płac?

"Jeśli przyjrzymy się relacji wzrostu produktywności polskich pracowników i wzrostu ich płac, zobaczymy, że w latach 2001-12 wydajność pracy w Polsce rosła w tempie 3,3 proc. w skali roku, co jest świetnym wynikiem na tle wszystkich krajów UE. Jednocześnie jednak wzrost płac w tym samym

Morawiecki: Wzrost gospodarczy Polski w 2016 r. może przekroczyć 4%

sektorze i w drugiej połowie roku utrzyma się co najmniej na poziomie dwucyfrowym, może osiągnąć nawet 15%. "Podobnie w segmencie większych firm - uważamy, że nastąpi mocny przyrost akcji kredytowej, a to przede wszystkim dlatego, że rozpoczyna się kolejna perspektywa unijna, czyli nowe inwestycje

Przestrzeń do spadków EURPLN wciąż ograniczona, kurs może pozostawać nad 4,4

komunikatu po posiedzeniu Fed (które kończy się w środę), rynek z takimi zmianami się wstrzyma. W dalszej części tygodnia warto również zwrócić uwagę m.in. na piątkową publikację wstępnych danych o PKB USA w IV kw. Warto mieć na uwadze fakt, że o ile zapowiedź rewizji polityki EBC jest argumentem za słabszym

Marek Chrzanowski członkiem Rady Polityki Pieniężnej

będziemy z nią tworzyć "optymalny obszar walutowy". Jak pokazały jego odpowiedzi na pytania senatorów, zdaniem Marka Chrzanowskiego wpływanie za pomocą polityki pieniężnej na wzrost gospodarczy jest możliwe, przy zastrzeżeniu, że w pierwszej kolejności RPP powinna dbać o stabilność pieniężną

Arndt: warunki realizacji budżetu były trudne

kilka miesięcy wcześniej i były wówczas zgodne z oczekiwaniami, jakie przedstawiały różne ośrodki badawcze. Być może w grudniu można było ocenić, że niektóre wskaźniki są zbyt optymistyczne, ale rząd nie powinien kreować nastrojów pesymistycznych, bo one źle wpływają na gospodarkę - powiedział. Zdaniem

Dzisiejsza decyzja Fedu zdeterminuje kurs USD/PLN

Warszawa, 17.09.2015 (ISBnews/ City Index) - Sytuacja na rynkach walutowych sprowadza się w tym momencie do decyzji Rezerwy Federalnej USA (Fed). Inwestorzy zastanawiają się, jak ewentualne podniesienie stóp procentowych w kraju o największym na świecie PKB będzie wpływać na wartość aktywów na

GUS zaskoczył ekonomistów: PKB w III kwartale wzrósł o 3,3 proc. rdr

. Wiceszef IBnGR wskazał, że pozytywną rolę mógł odegrać także wzrost stanu zapasów w gospodarce, gdyż wcześniej - przez co najmniej dwa lata - się zmniejszał i wpływał na obniżenie wzrostu gospodarczego. "Teraz odbudowujemy zapasy i przypuszczam, że ten czynnik spowodował szybszy wzrost gospodarczy

Wzrost gospodarczy w Chinach był w 2015 r. najsłabszy od 25 lat

świat. Władze w Pekinie postanowiły jednak zrobić krok naprzód. Uznały, że Chiny w większym stopniu muszą się rozwijać dzięki wewnętrznej konsumpcji i usługom. Zorientowanie gospodarki na rynek wewnętrzny nie idzie jednak gładko. Wczoraj chiński urząd statystyczny podał, że w 2015 r. PKB Chin urósł o

Frank szwajcarski wciąż powyżej 4 zł. Szwajcarzy nie zmienili stóp procentowych

inflację i gospodarkę" oraz "pozostanie aktywny na rynku walutowym oraz - w razie konieczności - będzie wpływał na warunki monetarne". To wszystko oznacza, że stanowisko szwajcarskiego banku centralnego nie zmieniło się w stosunku do poprzedniego komunikatu z września. Gospodarka Szwajcarii

Polska pracą na czarno stoi. Na tle UE wypadamy źle, ale jest progres

publicznej pracę. Autorzy mierzą ją procentowym udziałem w PKB danego kraju. Europa jest silnie zróżnicowana. Można ją z grubsza podzielić na trzy kategorie. Polska znalazła się w trzeciej, grupującej państwa z najwyższym wskaźnikiem. Na pocieszenie nasz kraj bardziej otwiera, niż zamyka tę grupę. Z raportu

Projekt PiS: limit wydatków określony regułą wydatkową będzie można zwiększyć

nie kwotę wydatków wynikającą ze stabilizującej reguły wydatkowej. "Dzięki czemu zwiększenie to nie wpływa na kwotę wydatków obliczaną na kolejny rok" - wskazano. Projekt przygotowany przez posłów PiS modyfikuje także formułę stabilizującej reguły wydatkowej w jej części nominalnej. Jak

Mróz z Copernicus: PKB w Polsce wzrośnie o 3,5-3,6% w tym roku i 3,8% w 2016 r.

poprzednich okresów. To może również generować popyt na import" - wskazał ekonomista. "Ożywienie gospodarcze w strefie euro jest większe niż wcześniej przewidywano i wzrost PKB może tam wynieść w tym roku nawet około 2%. Ożywienie gospodarcze w Europie będzie wpływać na nasz krajowy bilans

KGHM coraz droższe. Spółka dała sporo zarobić

Jeszcze pod koniec lipca kurs akcji KGHM był w okolicach 108 zł. Dziś ich cena rośnie o 1,7 proc., do 128,1 zł. To kolejny dzień wzrostów. W piątek wzrost był na poziomie 5,8 proc. Co wpływa na kurs akcji KGHM? Jak zwykle notowaniami spółki kręcą ceny miedzi. A ta ostatnio drożeje. To wynik dobrych

Seszele najbardziej zadłużonym państwem na świecie. Polska na 13. miejscu

najbogatszych gospodarek świata. Sprawia to, że wielu państwom trudno wyjść z pętli zadłużenia, co może wpływać na powstawanie kolejnych kryzysów ekonomicznych.

MF: członkostwo w strefie euro mogłoby być źródłem zagrożeń dla gospodarki

istotnie wpływa również na procesy zachodzące w naszym państwie - zaznaczono. Polska bez pełnomocnika ds. euro 1 stycznia br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 31 grudnia 2015 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską. Z tym dniem

GUS: wzrost PKB w 2014 wyniósł 3,3 proc.

też odtwarzać zapasy oraz coraz odważniej otwierać kolejne projekty inwestycyjne, co przyczyniło się również do zaskakująco silnej poprawy sytuacji na rynku pracy. Natomiast eksport netto niestety przestał pozytywnie wpływać na dynamikę polskiego PKB. Stanowi to jednak naturalny proces w okresie

JP Morgan: ropa zdrożeje w 2015 r.

proc., a trwała obniżka ceny baryłki ropy o 20 proc. (np. ze 120 USD/b do 96 USD/b) przekłada się na poprawę salda obrotów bieżących o +0,6 proc. PKB, spadek stopy inflacji o -1,2 proc. rdr oraz PKB o +0,3 proc. rdr i nie wpływa na saldo fiskalne - wynika z wyliczeń JP Morgan.

Reluga z BZ WBK: Inflacja wzrośnie do ok.0,5% w tym roku i do 1,9% w 2016 r.

może być takie tempo wzrostu inwestycji utrzymać. W tym roku prognozujemy, że stopa wzrostu nakładów na środki trwałe wyniesie 9%, ale w przyszłym roku oczekujemy średnio 6,8%" – szacuje Reluga. Według prognoz BZ WBK, w tym roku wzrost PKB wyniesie około 3,8% a w kolejnym spowolni do

Mrowiec z Pekao: Wzrost PKB sięgnie 3,4-3,5% na koniec 2015 r. i 3,7% w 2016 r.

wzrośnie ona do 9-10%" - szacuje. Mrowiec uważa, że pozytywnie na konsumpcję będzie oddziaływał wzrost płac, który wraz ze wzrostem inwestycji będzie pozytywnie wpływał na dynamikę PKB. "Fundusz płac realnych przekłada się na konsumpcję, a więc i sprzedaż detaliczną, która - jak zakładamy

Dochody najbogatszych ludzi na świecie są 9,5 razy wyższe od dochodów najbiedniejszych. To największe nierówności od 30 lat

najbardziej w Stanach Zjednoczonych, Finlandii, Izraelu, Nowej Zelandii, Szwecji, a także w Niemczech. We Francji, w Belgii i Holandii w tym czasie nastąpiła niewielka zmiana. Tylko w Grecji i Turcji nierówności się zmniejszyły. Z raportu OECD wynika też, że większe nierówności negatywnie wpływają na wzrost

Chiny szukają napędu dla gospodarki. Sięgną po oszczędności obywateli?

większy niż przemysłowy. Naszym zdaniem wzrost gospodarczy Chin w kolejnych dwóch latach będzie nieco wyższy niż 7 proc. Nie spodziewamy się więc głębokiego kryzysu. Chociaż zadłużenie sektora prywatnego w Chinach jest dość wysokie. Według Banku Światowego na koniec 2014 r. przekraczało 140 proc. PKB, dla

Pomimo decyzji FOMC, rynki walutowe mogą dyskontować wyższe stopy w USA

obniżce stóp procentowych do poziomu o -0,25%. Może to wpływać na umacnianie się USD, zarówno względem EUR, jak i PLN. Jednak to złoty w takiej sytuacji może ucierpieć bardziej, ponieważ waluty krajów rozwijających się będą pod silniejszą presją podaży. Para USD/PLN notowana jest obecnie na najwyższym

Jak zmniejszyć nierówności i nie zdusić wzrostu?

, jak każdy model ekonometryczny, można poddać krytyce. - Możliwe jest na przykład, że zarówno na wzrost PKB, jak i na nierówności wpływają czynniki nieuwzględnione w modelu. - Nie wiadomo też, czy to nierówności wpływają na wzrost, czy też wzrost wpływa na nierówności. - Naukowcy nie odpowiadają na

GUS: wzrost PKB w 2014 wyniósł 3,3 proc.

pozytywnie wpływać na dynamikę polskiego PKB. Stanowi to jednak naturalny proces w okresie ożywienia gospodarczego - wówczas import zazwyczaj rośnie w szybszym tempie niż eksport" - przekazał Kozłowski. W jego ocenie, jednak wydźwięk danych GUS jest umiarkowanie negatywny. "Oznaczają one bowiem

GUS: wzrost PKB w 2014 wyniósł 3,3 proc.

indywidualnego. Przedsiębiorstwa zaczęły też odtwarzać zapasy oraz coraz odważniej otwierać kolejne projekty inwestycyjne, co przyczyniło się również do zaskakująco silnej poprawy sytuacji na rynku pracy. Natomiast eksport netto niestety przestał pozytywnie wpływać na dynamikę polskiego PKB. Stanowi to jednak

Szydło: państwo musi promować polskie przedsiębiorstwa

, powodują, że do budżetów gmin wpływają określone środki z podatków, budują polskie PKB - podkreśliła Szydło. Według niej, "bardzo głośno trzeba upominać się o polskich przedsiębiorców i rzemieślników". - Państwo ma obowiązek tworzenia klimatu i możliwości, dawania szans konkurowania na rynkach

Luka w VAT, czyli Polska mekką dla zagranicznych przestępców

hipotetycznie z tego podatku powinno wpłynąć do budżetu państwa, a tym, co do niego wpływa, urosła w tym roku do 53 mld zł. To 3 proc. polskiego PKB. - W latach 90. XX w. walczyliśmy z przestępczością kryminalną i narkotykową, z grupami z Pruszkowa czy Wołomina. Dziś dominuje przestępczość gospodarcza. Dla

Senacka komisja budżetu i finansów pozytywnie o kandydatach do RPP

, przy zastrzeżeniu, że w pierwszej kolejności RPP powinna dbać o stabilność pieniężną. Z kolei Marek A. Dąbrowski zgodził się z tym, co mówił na ten temat prezes NBP Marek Belka - że trwałe wpływanie na wzrost gospodarczy nie jest możliwe, a głównym celem NBP i RPP powinna być dbałość o wartość

Dane z USA będą wpływały na kurs złotego w tym tygodniu

Europie, powinna wpływać na wzrost notowań pary głównej powyżej 1,10. Powyższe argumenty osłabiają dolara także w stosunku do złotego. W minionym tygodniu odwrót od 3,90 zakończony został nieco powyżej 3,80. Odłożenie w czasie podwyżek stóp procentowych, w kolejnym tygodniu zaowocuje prawdopodobnym

Rząd obniżając deficyt uwzględni zmianę metody jego liczenia

jest obniżenie deficytu do 3 proc. PKB w 2015 r., co pozwoliłoby na wyjście Polski z procedury nadmiernego deficytu. "Działania rządu w celu zlikwidowania nadmiernego deficytu muszą więc uwzględniać wpływ zmiany tej metodyki na wynik polskiego sektora general government (finanse publiczne

BIEC: WWK wzrósł o 0,8 pkt, gospodarka nie przyspieszy

chemiczny i farmaceutyczny" - podał BIEC. Oceny menedżerów przedsiębiorstw na temat stanu finansów w sektorze przedsiębiorstw produkcyjnych oraz oceny ogólnej sytuacji w gospodarce pozostają niezmienne od blisko roku. Negatywnie na wyniki finansowe ich zdaniem wpływa utrzymująca się od blisko trzech

Gospodarka Polski rozwija się stabilnie, stopy pozostaną bez zmian wg analityków

gospodarczego będzie moim zdaniem wkraczać na coraz wyższe poziomy, w ostatnim kwartale br. znajdzie się w okolicach 4.0%r/r, a w całym 2015 r. osiągnie co najmniej 3.6%. Dzisiejszy odczyt PKB, w połączeniu z wczorajszymi danymi pokazującymi zawężanie się deflacji, utwierdza zapewne RPP w przekonaniu że

'Minutes': Większość RPP oczekuje szybszego wzrostu PKB w kolejnych kwartałach

PKB przyspieszy do 3,6% w tym i spowolni do 3,4% w przyszłym roku. Członkowie RPP oceniali również, że pomimo zewnętrznych ryzyk, uwarunkowania dla wzrostu gospodarczego w Polsce pozostają korzystne. Jako główne czynniki wspierające wzrost członkowie Rady wskazywali wciąż dobrą sytuację na krajowym

Prof. Babones: Era łatwego wzrostu na świecie minęła

odbicia do wzrostu gospodarczego na poziomie 8-10 proc. (PKB) w Chinach. Z drugiej strony nie ma powodów obawiać się jakiegoś ogromnego załamania. Chiny po prostu wracają do normalności po 200 latach, by znowu stać się normalnym krajem, z normalną ścieżką gospodarczą - ocenia Babones. Przyznaje, że należy

Rząd przyjął projekt budżetu 2016 z 54,74 mld zł deficytu, 3,8% wzrostu PKB

wzrost dochodów budżetu państwa w 2016 r. wpływać będą czynniki makroekonomiczne oraz efekty wynikające z planowanych na przyszły rok zmian systemowych: - wzrostu PKB (w ujęciu realnym o 3,8%), - średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (1,7%), - nominalnego wzrostu wynagrodzeń w

NBP: w 2015 r. inflacja wyniesie 1,1 proc., a PKB wzrośnie o 3 proc.

strukturalne niektórych gospodarek strefy euro. Dodatkowo pogorszeniu uległy nastroje przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w strefie euro, co w pewnej części powiązane jest z zaostrzeniem kryzysu rosyjsko-ukraińskiego. "Ze względu na powiązania handlowe relatywnie silniej oddziałuje on na polską

Raport PwC: Polska do '50 najszybciej rozwijającą się gospodarką UE

Najnowszy raport firmy doradczej PwC "Świat w 2050 roku: Czy przesunięcie w układzie sił światowych gospodarek będzie się utrzymywało?", przekazany PAP we wtorek, przedstawia długoterminowe prognozy potencjalnego wzrostu PKB do roku 2050 dla 32 największych gospodarek na świecie

Chojna-Duch: Wzrost PKB w 2014 r. powyżej 3,5 proc.

"Zgodnie z ostatnią prognozą szacunku PKB za IV kw. Instytutu Ekonomicznego NBP, identyczny był (wzrost PKB w IV kw. '13 - PAP). Oczywiście co jest ważne - ożywienie jest postępujące, z miesiąca na miesiąc, z kwartału na kwartał. Miejmy nadzieję, że z roku 2013 na 2014 również doświadczymy

Deloitte i DNB: ceny surowców bez negatywnego wpływu na ceny energii

PKB - wyjaśnił prezes DNB Bank Polska Artur Tomaszewski. W konsekwencji w scenariuszu wzrostu 1,5 proc. przewidujemy dla wszystkich sektorów wyższe zużycie energii niż w przypadku wariantu 3 proc. - dodał. Mamy więc szansę na ograniczenie wzrostu zapotrzebowania na energię, co może być dobrą pozycją

Eksperci: coraz więcej Ukraińców będzie szukać pracy w Polsce

. Według Havrylyshyna jednym z kluczowych zadań nowego rządu ukraińskiego musi być deregulacja. Ekspert podkreślił, że skomplikowane przepisy są korzystne z punktu widzenia ukraińskich oligarchów, bo wpływają na spowolnienie rozwoju tzw. nowej przedsiębiorczości, czyli potencjalnych konkurentów. Jednak

Skowrońska: recesja w zachodniej Europie wpłynęła na polską gospodarkę

W Sejmie trwa debata dot. wykonania budżetu za 2013 rok. "Główne zagrożenia, które wpływały na sytuację gospodarczą w 2013 r. były następujące: recesja w zachodniej Europie, wyhamowanie eksportu, program oszczędnościowy w finansach publicznych, ograniczenie inwestycji publicznych, ale także

Komisja finansów za uchwaleniem zmiany w regule wydatkowej

. (...) Czy wpływa to na deficyt budżetowy? W żaden sposób. Deklaracja ministra Szałamachy (ministra finansów Pawła Szałamachy - PAP) jest taka, że projekt budżetu na rok 2016 będzie projektem, w którym poziom deficytu sektora finansów publicznych poniżej 3 proc. PKB będzie utrzymany" - mówił Skiba. W

Ekonomiści: zmiana reguły wydatkowej po to, by PiS mogło spełnić obietnice

zdeterminowany, by zrealizować swoje obietnice wyborcze, nie przywiązując przy tym takiej uwagi do limitu deficytu sektora finansów publicznych w wysokości 3 proc. PKB. Według Burka taka polityka fiskalna może być negatywnie oceniona zarówno przez Komisję Europejską, jak i inwestorów na rynku długu. Z jednej

Wzrost PKB będzie znowu przyspieszać, szczególnie od II kw. wg analityków

ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek "W tym roku oczekujemy utrzymania się gospodarki na ścieżce wzrostowej. Co prawda w Q1 br. oczekujemy nieznacznego wyhamowania dynamiki PKB, jednak druga połowa roku przyniesie odbudowę wzrostu, w wyniku czego w całym roku wzrost gospodarczy wyniesie w naszej

Przedsiębiorcom rzedną miny. We wrześniu wskaźniki nastrojów w dół

przemyśle spadł z +7 do +3 pkt. Oznacza to, że przewaga optymistów jest już symboliczna. - We wrześniu bieżący portfel zamówień oceniany jest niekorzystnie, na co wpływają pesymistyczne oceny zarówno krajowego, jak i zagranicznego portfela zamówień. Po obserwowanym od maja br. stopniowym spowolnieniu

Europa ciągnie w dół cały świat. Rosja psuje nastroje

- Tempo wzrostu gospodarczego na świecie jest rozczarowujące w ostatnich latach - stwierdza Międzynarodowy Fundusz Walutowy w swoim najnowszym raporcie o kondycji gospodarek. - Przy gorszym od oczekiwań tempie wzrostu PKB i rosnących ryzykach prognozowane ożywienie może znów się nie udać - wyjaśnia

Capital Economics. Na koniec 2016 r. ropa może stanieć do 85 USD.b

globalnej gospodarki. W poprzednich miesiącach cena Brent wahała się od 105 do 115 USD/b. Tania ropa wpływa na finanse publiczne eksporterów, w większym zakresie tych z Ameryki Łacińskiej, w szczególności mocno zadłużonej Wenezueli, a w mniejszym zakresie z regionu Zatoki Perskiej. Rosja sytuuje się po

Rozpędzamy się. W trzecim kwartale gospodarka urosła o 1,9 proc.

pozytywnie na niego wpływał (pierwszy raz od pierwszego kwartału 2012 r.). Czytaj też: Polski przemysł zawstydził Europę W kolejnych kwartałach, przy założeniu dalszej stopniowej poprawy sytuacji gospodarczej w strefie euro, spodziewamy się kontynuacji pozytywnych tendencji w Polsce. W 2014 r. dynamika PKB

Moody's: zmiany w OFE poprawią w krótkim okresie finanse publiczne

wpływać na finanse w 2013 roku, nawet jeśli przeniesienie obligacji zajmie dłużej niż jeden rok. To obniży dług general government poniżej 50 proc. PKB na koniec tego roku i - pomimo naszej prognozy mówiącej o deficycie sektora finansów publicznych na poziomie 4,4 proc. PKB - bilans fiskalny zmieni się w

Ministerstwo Gospodarki: Wzrost PKB zwolnił w II kw. do 2,9 proc.

naszej gospodarki nadal jest popyt wewnętrzny, ale również eksport netto miał pozytywny wkład. Wzrost spożycia szacuje się na 2,2 proc., a nakładów brutto na środki trwałe 5,3 proc. Zdaniem ekonomistów to, co negatywnie wpływa na polską gospodarkę, to niepokojąco słabe dane ze strefy euro, które sugerują

Koniec maja pod znakiem zmienności na rynku walutowym

"wysypie" danych ekonomicznych w pierwszej części tygodnia, w jego końcówce nie pojawi się już wiele doniesień istotnych dla rynku walutowego. Warto jednak zwrócić uwagę na dane z rynku pracy oraz te dotyczące polskiego PKB w I kw. Wskaźnikiem, który w krótkim terminie może wpływać na

Goldman Sachs boi się kolejnej fali uchodźców

ekonomicznym, zakończy się umiarkowanym sukcesem - w niewielkim stopniu uderzy w rozwój gospodarczy. Uchodźcy ratunkiem przed spowolnieniem w Chinach Goldman Sachs twierdzi, że nowi uchodźcy wyraźnie wpływają na wzrost popytu wewnętrznego w strefie euro - przede wszystkim w Niemczech. U naszego zachodniego

Duży deficyt w kasie państwa, ale sytuacja budżetu się poprawia

. Luka to różnica między tym, co hipotetycznie z tego podatku powinno wpłynąć do budżetu państwa, a tym, co do niego faktycznie wpływa. W 2014 r. po raz pierwszy od 7 lat luka się zmniejszyła. Do 2,4 proc. PKB z 2,9 proc. rok wcześniej. I tak była jednak olbrzymia, bo sięgała 42 mld zł. Ale to nic w

Nowy złoty wiek Polski? Ekonomiści mierzą poziom życia i rozwoju

W raporcie "Nowy złoty wiek Polski" Marcin Piątkowski, ekonomista Banku Światowego podkreśla, że jesteśmy dziś w najlepszym momencie od pół tysiąca lat. Nasz PKB na głowę mieszkańca wyniesie w tym roku 62 proc. średniej z 17 krajów strefy euro. A to tyle, co w 1500 roku w

MFW: Grecja jest dopiero w połowie drogi do wyjścia z kryzysu

2014 roku wzrost gospodarczy ma sięgnąć 0,6 proc., a w 2015 roku wzrost greckiego PKB przyspieszy do 2,9 proc. MFW naciska na Greków, by przyspieszyli program prywatyzacji i zliberalizowali rynek towarów i usług, bo zbyt duże regulacje wpływają na wyższe ceny towarów. Przykład? Jedzenie dla niemowlaków

Cichoń: MF nie ma powodów do obaw i interwencji na rynku walutowym

parę lat stanowił taki motor napędowy, jeśli chodzi o polskie PKB. Osłabienie złotego mogłoby pozwolić na nadrobienie tych strat na rynkach wschodnich. Ale one mają wpływ dosyć marginalny. Natomiast problem w tym, że one jednak pośrednio wpływają też na to, co dzieje się u naszych największych

Bruksela krytykuje nadwyżkę, Niemcy się bronią

Według danych KE od kilku lat Niemcy, największa gospodarka UE, utrzymują nadwyżkę na rachunku obrotów bieżących powyżej progu 6 proc. PKB. - Wysoka nadwyżka (na rachunku bieżącym) niekoniecznie oznacza, że gospodarka jest w stanie nierównowagi. Ale musimy to przeanalizować i dowiedzieć się, jak

Kołodko: Nierównomierny podział dochodów zagraża cywilizacji

wpływają pośrednio na gospodarkę. Jako przykład przywołał dane z najnowszego "World Happiness Report" (raportu porównującego poziom zadowolenia społeczeństw poszczególnych krajów), z którego wynika, że Polacy są na 60. miejscu, jeśli chodzi o poczucie szczęścia, zaledwie jedno miejsce za

Czy Polakom należą się podwyżki? Na tle danych z Europy powinniśmy zarabiać dużo więcej

niepokojąco niski udział płac w PKB wpływa na niższą konsumpcję, ponieważ kupujemy mniej towarów i usług tworzonych przez firmy. Te z kolei nie inwestują, bo boją się, że ich produkty się nie sprzedadzą. I spirala, która dławi gospodarkę, się nakręca. - Firmy inwestują, jeśli mają przekonanie, że poniesione

Luka w VAT eksplodowała. Oszustwa szkodzą podatkom i budżetowi

luka się zmniejszyła - do 2,4 proc. PKB z 2,9 proc. rok wcześniej. I tak była jednak olbrzymia, bo sięgała 42 mld zł. Ale to nic w porównaniu z tym, co się dzieje w tym roku. PwC ocenia, że luka urośnie do rekordowych 3 proc. PKB, czyli 53 mld zł. To więcej niż jedna szósta wszystkich planowanych na

Raport. W 2015 r. w Polsce spowolnią inwestycje, pojawi się deficyt siły roboczej

wychodzących. W kolejnych latach ujemny bilans będzie stale się powiększać, co dodatkowo będzie przyspieszać spadek stopy bezrobocia i wpływać na wzrost jednostkowych kosztów pracy - z negatywnymi konsekwencjami dla konkurencyjności polskich firm. Eksperci uważają, że rozwiązaniem jest podnoszenie

Prof. Babones: era łatwego wzrostu na świecie minęła

, innych krajów o średnich dochodach. "Sądzę więc, że nie ma powodów by oczekiwać odbicia do wzrostu gospodarczego na poziomie 8-10 proc. (PKB) w Chinach. Z drugiej strony nie ma powodów obawiać się jakiegoś ogromnego załamania. Chiny po prostu wracają do normalności po 200 latach, by znowu stać się

Polski przemysł radzi sobie z rosyjskim embargiem. Zdobywa nowe rynki

HSBC PMI Polskiego Sektora Przemysłowego to złożony wskaźnik opracowany w celu zobrazowania kondycji polskiego sektora przemysłowego. Liczony jest co miesiąc na podstawie danych pochodzących z wcześniej rozesłanych ankiet przesłanych menedżerom z ponad 200 firm produkcyjnych. Pyta się ich między

NBP: Firmy nie oczekują, by nawet długotrwała deflacja skutkowała cięciem płac

; - czytamy w raporcie. Bak centralny zwraca uwagę, że w świetle zjawiska deflacji ok. 80% pracodawców nie zamierza dostosowywać wynagrodzeń (niemal 70% nawet jeśli deflacja utrzyma się przez dłuższy czas). Ci pracodawcy deklarujący, iż deflacja może wpływać na politykę płacową, skłonni są minimalnie

Senat powołał trzech nowych członków Rady Polityki Pieniężnej

zadłużenie wynosi 80 proc. PKB, a we Włoszech 130 proc. PKB. Kropiwnicki mówił, że do zmiany stóp procentowych należy podchodzić z "najwyższą ostrożnością". "Raczej nie należy poprawiać tego, co działa dobrze" - zaznaczył. Jak tłumaczył, wysokość stopy procentowej wpływa z jednej strony

Deloitte: Ponad połowa CFO spodziewa się wzrostu PKB powyżej 2,6%

"znacznie lepsze", wynika z badania "Deloitte CFO Survey 2015 H1". Zdaniem ankietowanych przez Deloitte dyrektorów, polska gospodarka weszła obecnie w fazę rozwoju. "Stąd 51% z nich prognozuje wzrost PKB na poziomie powyżej 2,6%, z czego zdaniem 15% ankietowanych wzrost ten

MG: wzrost gospodarki pozostanie zrównoważony, ryzyka poza Polską

"Szacunki GUS, nieznacznie wyższe od wcześniejszych +szybkich+ szacunków tempa wzrostu wskazują, że spowolnienie tempa nie jest znaczące. Zaś wciąż wszystkie czynniki wzrostu, tj. konsumpcja, inwestycje i eksport pozytywnie wpływają na wzrost gospodarczy. Pozostaje on zatem zrównoważony i w

RPP: bank centralny stabilizuje sytuację

zewnętrznych nie powinien negatywnie wpływać na naszą stabilność" - mówił Kaźmierczak. Pytany o groźbę odpływu z Polski kapitału zagranicznego zapewnił, że póki co polityka pieniężna NBP stabilizuje sytuację i uwzględnia nasze otoczenie zewnętrzne. "Żadnych zagrożeń na razie nie dostrzegamy"

Dochody z prostytucji i handlu narkotykami będą wliczane do PKB

redukcji deficytu budżetowego. Tam wzrost PKB oszacowano na blisko 0,7 proc. Innym państwem redefiniującym zadłużenie w ten sposób jest Litwa (0,3-proc. wzrost PKB). Co nam to da? Pieniądze z czarnej strefy wciąż pozostaną poza zasięgiem rządu. To sposób, by ulżyć Polsce, która nie chce przekroczyć unijnej

PKP Cargo spodziewa się stabilnego rynku przewozów w tym roku

intermodalnym, widzi też bardzo dobre perspektywy na rynku rud i metali. "PKB idzie do góry, produkcja sprzedana rośnie - na tym opieramy nasz optymizm co do tegorocznego rynku" - wskazał Neska. W rozmowie z agencją ISBnews uzupełnił, że konflikt wschodni nie wpływa istotnie na skalę biznesu

RPP utrzymała cel inflacyjny na 2016 r. na poziomie 2,5% +/-1 pkt proc.

umiarkowany wzrost PKB i niska inflacja za granicą, w szczególności w strefie euro, mogą ograniczać skalę ożywienia gospodarczego i wzrostu cen w Polsce. Ponadto, spowolnienie wzrostu gospodarczego w krajach wschodzących, przede wszystkim w Chinach, może prowadzić do ograniczenia popytu tych gospodarek na

Nasza chata nie jest z kraja. Chiński tygrys może pogrzebać plany gospodarcze PiS

gospodarczych, ale ostatecznie wzrost PKB zjechał z imponujących 5 proc. do ledwo powyżej zera. Polska pozostała "zieloną wyspą" na tle pogrążonej w recesji Europy, ale zapłaciliśmy za to wzrostem bezrobocia, wyhamowaniem inwestycji i rozpaczą setek tysięcy rodzin, które wzięły kredyty we frankach

MF: dane o PKB potwierdzają dobrą kondycję polskiej gospodarki

szacunek PKB (...). Kwartalny profil zmian PKB wskazuje, że od II kw. 2013 r. gospodarka polska utrzymuje się na ścieżce wyraźnie wyższego wzrostu (kw/kw, wg danych odsezonowanych), rosnąc w tym okresie w średnim tempie 0,8 proc. (kw/kw), nieznacznie tylko poniżej długookresowej średniej. Wyższe tempo

Węgry borykają się z długiem; rząd szuka pieniędzy, uderzając w kapitał zagraniczny

deficyt w relacji do PKB byłby rosnący z roku na rok, to powiedziałabym, że jesteśmy na +greckiej ścieżce+. Jednak jak na razie deficyt jest poniżej 3 proc., a jednocześnie poniżej wzrostu PKB, co powoduje, że dług publiczny w 2014 r. wzrósł w mniejszym stopniu niż gospodarka. "Nie widzę jak na razie

Szczurek: sytuacja w Rosji nie wpłynie na przyszłoroczny budżet

). Jednocześnie strategia zarządzania długiem publicznym zakłada zmiany kursowe i jest na to zabezpieczenie i w takim otoczeniu nie widzę ryzyka by to, co dzieje się w tej chwili w Rosji, miało wpływać na konieczność nowelizacji budżetu" - powiedział w czwartek dziennikarzom w Brukseli Szczurek, który

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Zdjęcia - co wpływa na pkb

Bestsellery