co musi zawierać projekt unijny

Małgorzata Kolińska-Dąbrowska

Dzwoni telemarketer? Nigdy nie mów "tak", bo to kosztuje. Będzie zmiana przepisów?

Dzwoni telemarketer? Nigdy nie mów "tak", bo to kosztuje. Będzie zmiana przepisów?

W tym tygodniu (19.02) zabiera się do pracy sejmowa podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o prawach konsumenta. W projekcie znalazły się unijne rozwiązania dotyczące zawierania umów na odległość. Jak mówią eksperci z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, nowe przepisy powinny ucywilizować polski telemarketing.

Ministerstwo Gospodarki: Mamy świetny artykuł. Kto go weźmie?

Resort gospodarki szuka firmy, która "opracuje i opublikuje" artykuł o pozytywach wspierania za unijne pieniądze projektów energetycznych. Za artykuł również zapłaci Unia

Unijne pieniądze na wzornictwo przemysłowe

Wzornictwo przemysłowe to nie koszt, ale inwestycja w zysk - przekonuje prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Bożena Gargas. W czwartek Instytut zainaugurował finansowany ze środków UE projekt, który pomoże m.in. kojarzyć przedsiębiorców z projektantami.

Wielkopolska zaproponuje 100 projektów do Kontraktu Terytorialnego

Kontrakcie będą negocjowane z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Dokument zawiera te projekty, które są istotne dla rozwoju kraju oraz województwa i mogą być wsparte unijnymi funduszami. Kontrakt może być modyfikowany w trakcie trwania unijnej perspektywy na lata 2014-2020. Projekty z Kontraktu

CIR: wszystkie zakłady pakowania jaj będą objęte kontrolą

Jak podało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu, projekt przygotowało ministerstwo rolnictwa. Projektowana nowelizacja ustawy zawiera przepisy, które wdrażają rozwiązania prawa Unii Europejskiej. Wszystkie zakłady pakowania jaj mają być objęte kontrolą Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno

Posłowie przystąpią do prac nad uregulowaniem krótkiej sprzedaży

zbycia. Jeśli jego oczekiwania się sprawdzą, osiągnie zysk stanowiący różnicę między kwotą uzyskaną ze sprzedaży (po kursie wyższym) a kwotą, za jaką dokonał zakupu papieru wartościowego. Projekt przewiduje, że w Polsce organem nadzorującym przestrzeganie przepisów unijnego rozporządzenia będzie Komisja

Rząd za zmianami w Programie wspierania istotnych inwestycji

mld euro, czyli ponad 13 proc. całości polskiego eksportu. Przyjęta we wtorek przez rząd uchwała wprowadza szczegółowe kryteria wyliczania wsparcia z tytułu kosztów kwalifikowanych dla projektów badawczo-rozwojowych. CIR podkreśliło, że przedstawiciele ministra gospodarki będą co roku kontrolować

UE wycofuje się z dodatkowego opodatkowania ropy z tzw. piasków roponośnych

będzie negatywnie oddziaływał na unijne cele klimatyczne. "Komisja przedstawia zmieniony projekt dyrektywy, której celem jest stworzenie metodologii pozwalającej na ocenę paliw pod kątem ich wpływu na środowisko i co za tym idzie stworzenie zachęty do wybierania mniej szkodliwych dla środowisk"

Komisja zatwierdziła 93 mln euro pomocy dla PKP Intercity na zakup pociągów

Warszawa, 18.12.2013 (ISBnews) - Komisja Europejska uznała, że finansowanie publiczne w wysokości 93 mln euro na zakup taboru dalekobieżnego dla spółki kolejowej PKP Intercity (PKP IC) jest zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa, podała Komisja. "Projekt ma na celu zwiększenie

Unia Europejska tworzy nowy system poboru opłat za drogi i autostrady

Unia Europejska tworzy nowy system poboru opłat za drogi i autostrady

, mniejsze zużycie paliwa i mniejszą emisję spalin" - podkreślają autorzy projektu. Podstawowe założenia usługi EETS to zawieranie przez użytkownika jednej umowy z jednym dostawcą, co umożliwi rozliczanie opłat na terenie całej UE, każdy kierowca otrzymuje jedną fakturę z opłatami, oraz w samochodzie

MIR przygotował przepisy o elektronicznych opłatach za przejazd po drogach UE

zużycie paliwa i mniejszą emisję spalin" - podkreślają autorzy projektu. Podstawowe założenia usługi EETS to zawieranie przez użytkownika jednej umowy z jednym dostawcą, co umożliwi rozliczanie opłat na terenie całej UE - każdy kierowca otrzymuje jedną fakturę z opłatami, oraz w samochodzie zostanie

KE zaprasza państwa UE do wnioskowania o środki na infrastrukturę

transzą środków przeznaczonych na ten cel. Zwracał uwagę, że inwestycje te dla mieszkańców UE oznaczają bezpieczniejsze i mniej zatłoczone drogi. Wyjaśniał, że dokumenty zatwierdzone przez państwa unijne oraz PE opisują korytarze i zawierają listy potencjalnych projektów. "Teraz wszystko zależy od

Projekt nowelizacji Prawa energetycznego zwiększa uprawnienia URE

. ACER informacji o podejrzeniach manipulacji na rynku. ACER (European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) to unijna agencja, która ma koordynować i wspierać współpracę krajowych organów regulacyjnych. Projekt - jak czytamy na stronie Rządowego Centrum Legislacji - przewiduje też, że URE

Rząd Niemiec sceptyczny wobec pomysłu wspólnych zakupów gazu przez UE

Jak dodał można rozważyć możliwość "regionalnych porozumień", jednak muszą być one zgodne z prawem unijnym. "Umowy powinny być zawierane przez aktorów działających na rynku, bez zewnętrznej presji i zasadniczo bez państwowych dyrektyw" - powiedział w czwartek Uwe Beckmeyer

Ekspert: potrzebny wieloletni plan finansowania projektów dot. wód

i Odry, które mają zapewnić lepsze gospodarowanie wodami i większe bezpieczeństwo przeciwpowodziowe kraju. Są one częścią realizacji postanowień unijnej Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). Zawierają zestawienie inwestycji planowanych do realizacji do 2021 roku dla obszarów dorzeczy Wisły i Odry, wraz z

UE rozszerzy sankcje wobec Rosji. Państwa unijne doszły do porozumienia

UE rozszerzy sankcje wobec Rosji. Państwa unijne doszły do porozumienia

finansowe na 87 osób (prorosyjskich separatystów na wschodniej Ukrainie, rosyjskich polityków, szefów służb i wojskowych), a także zamroziła aktywa 20 spółek i organizacji. W poniedziałek kraje unijne uzgodniły także wprowadzenie ograniczeń dotyczących inwestycji na zajętym przez Rosję Krymie oraz w

MIR: nowy program budowy dróg do końca roku

Jak mówił na spotkaniu we wtorek z branżą infrastrukturalną, nowy program budowy dróg ma zawierać jedną listę inwestycji, a także ewentualnie listę rezerwową potrzebną w sytuacji, gdy pojawią się dodatkowe oszczędności, które będzie można wydać na realizację większej niż planowano liczby projektów

Projektem regulującym krótką sprzedaż zajmie się komisja finansów

, transparentny i prosty oraz efektywny, więc resort analizuje wszystkie możliwe scenariusze. "Sprawa jest bardzo żywa dla wszystkich. Myślę, że temat jest otwarty, natomiast finalna decyzja co do tego zagadnienia nie została podjęta" - powiedziała. Omawiany w czwartek projekt przewiduje, że w Polsce

Celnicy będą testowani z podatności na branie łapówek

Celnicy będą testowani z podatności na branie łapówek

W uzasadnieniu projektu napisano, że celnicy pełnią wyjątkowo ważną rolę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo UE (Polska znajduje się na zewnątrz unijnych granic, czyli graniczy z państwami spoza Wspólnoty) oraz polski budżet, w związku z tym powinni legitymować się nie tylko odpowiednimi kwalifikacjami

UE.Nowe zasady pomocy publicznej w dziedzinie badań i rozwoju wchodzą w życie

, co sprawia, że unijne zasady dotyczące pomocy publicznej dla przedsiębiorstw są bardzo surowe. Na wspólnym rynku o rentowności przedsiębiorstw ma decydować ich kondycja finansowa, a nie udzielone wsparcie, tak aby nie doszło do zaburzenia równowagi konkurencji na rynku. Jednocześnie jednak

Jak pracowano nad ustawą hazardową

finansów projekt ustawy zawierał kontrowersyjny projekt Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych, do których dostęp miał być w Polsce blokowany. "Można zatem powiedzieć, że z inicjatywy Ministerstwa Finansów rząd oficjalnie zaproponował utworzenie Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych. Teraz czekam, aż

Minister rolnictwa ma propozycje dla niezadowolonych sadowników

owoców miękkich, spowodowana jest przez przemysł przetwórczy, który korzystając z unijnych pieniędzy zmodernizował swoje zakłady, ale nie chce zawierać umów kontraktacji i wywiera presję na mało zorganizowanych rolników, oferując im niskie ceny. Powiedział, że w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na

"DGP": UE gasi papierosy

"DGP": UE gasi papierosy

Projekt zakłada standaryzację wszystkich opakowań. Mają one zawierać dokładnie 20 papierosów tego samego koloru. A 3/4 frontu pudełka i 1/2 jego boku zajmą ostrzeżenia o szkodliwości palenia.Jest też propozycja, by kraje chcące bardziej restrykcyjnych regulacji, mogły decydować o całkowitym zakazie

Nowe przepisy o prawach konsumentów

przedsiębiorstwa oraz przez internet. Klient będzie musiał wyrazić zgodę na dodatkowe płatności związane z zakupem. Potwierdzenie na piśmie umowy zawieranej przez telefon W praktyce wielu klientów nie zdaje sobie sprawy z faktu zawarcia umowy przez telefon. Projekt ustawy przewiduje obowiązek potwierdzania treści

KE: Polska dobrym wzorem w zakresie wydatkowania środków UE

W piątek KE przyjęła Umowę Partnerstwa z Polską ws. inwestowania środków UE w latach 2014-2020; jest to dokument uzgadniany przez Komisję Europejską i kraje członkowskie, określający główne kierunki inwestowania środków unijnych z funduszy strukturalnych. "Polska jest zdecydowanie największym

UE. Polscy rolnicy nie dostaną wiele z nowego programu rekompensat

17.09. Bruksela (PAP) - Polscy rolnicy w niewielkim stopniu skorzystają z nowego unijnego programu rekompensat dla rolników - wynika z projektu dokumentu KE. Według ministra rolnictwa Marka Sawickiego, jest on uzupełnieniem poprzedniego, z którego Polska może dostać największe wsparcie. "Nie

Prawo transportu drogowego

Dostęp do zawodu przewoźnika drogowego i zasady wykonywania międzynarodowego transportu drogowego osób i rzeczy są regulowane rozporządzeniami Unii Europejskiej w sposób jednolity dla wszystkich państw członkowskich. Mnogość, stopień skomplikowania przedmiotowych przepisów unijnych i ich krótki

Warmińsko-mazurskie. Terminal na lotnisku w Szymanach za 56,5 mln zł

spółki Warmia i Mazury Leszek Krawczyk. Budynek terminalu ma nawiązywać architektonicznie do mazurskiego krajobrazu, zawierać motyw odlatujących żurawi, strefę zieleni i trzcin oraz małe lustra wody. Taki projekt, autorstwa architekta z Olsztyna Tomasza Lelli ze Studia Form Architektonicznych, wybrano z

MIR przygotowuje projekt noweli o gospodarce nieruchomościami

Publikowany teraz przez GUS wskaźnik inflacyjny - zdaniem ekspertów - nie odzwierciedla zmian cen nieruchomości na rynku. Nie zmieniają się one proporcjonalnie do zmian cen dóbr konsumpcyjnych. Dzięki przyszłej noweli wskaźnik ma odwzorowywać zmiany na rynku nieruchomości. Zgodnie z projektem

Ministrowie transportu za jednolitym certyfikatem dla sprzętu kolejowego

unijny komisarz ds. transportu Siim Kallas.Jak podkreślił, Komisja Europejska zaproponowała, żeby okres przejściowy dla wprowadzenia wspólnego certyfikatu wyniósł dwa lata. - Państwa członkowskie zdecydowały jednak dziś, że będzie to pięć lat, co dla nas jest trochę za długim okresem. Ale to ich decyzja

We wtorek rząd zajmie się projektem dot. listów zastawnych

hipoteczne "ustawowego nadzabezpieczenia" listów zastawnych, w wysokości co najmniej 10 proc. wartości emisji. Banki będą musiały też utworzyć "bufor płynności" na zabezpieczenie obsługi odsetek od listów zastawnych. Projekt zawiera regulacje ograniczające możliwość żądania

Zmiana w ustawie o gospodarce nieruchomościami. GUS będzie podawał dokładniejsze dane?

Publikowany teraz przez GUS wskaźnik inflacyjny - zdaniem ekspertów - nie odzwierciedla zmian cen nieruchomości na rynku. Nie zmieniają się one proporcjonalnie do zmian cen dóbr konsumpcyjnych. Dzięki przyszłej noweli wskaźnik ma odwzorowywać zmiany na rynku nieruchomości. Zgodnie z projektem

Bezpieczeństwo energetyczne - na Zachodzie bez zmian

sześć filarów. Rewolucyjną zmianą byłaby jednak tylko instytucja wspólnych zakupów gazu, klauzul zakazanych w kontraktach gazowych (np. powiązania gazu z cenami ropy, co zwykle czyni Gazprom) oraz "rehabilitacji węgla". Projekt nie zawiera żadnych rewolucyjnych rozwiązań, ogromną wagę

Kiedy zniknie "częstochowska dziura" na A1? Przetarg może będzie w tym roku

konsorcjum nie zebrało wystarczających funduszy na inwestycję, a zrobiony przez nie projekt zawierał wiele błędów. Skoro nie pieniądze prywatnych inwestorów, to może fundusze unijne pozwolą sfinansować inwestycję? Pod koniec marca Bruksela odblokowała eurodotacje zamrożone po tym, gdy polscy prokuratorzy

Ustawa o OZE dopiero za rok w Sejmie?

kształcie nie uzyska notyfikacji - ocenia Grzegorz Wiśniewski. - Projekt zawiera wiele niejasnych przepisów, które są niezgodnie z unijnymi zasadami rynku wewnętrznego. Nie wiadomo na przykład, dlaczego preferowane mają być właśnie te źródła energii, które pracują przynajmniej 4 tys. godz. rocznie, dlaczego

Ile zapłacimy, by dowiedzieć się o sensowności metra?

Altrans, to za mało. Powinny powstać inne alternatywne wersje przebiegu oraz odniesienie do obecnego układu komunikacji, by wykazać, że metro rzeczywiście jest potrzebne. Eksperci unijni nie przyznają dotacji na projekt, który nie miał opracowanych realnych alternatyw - ocenia. - Rozmach tych badań jest

Merkel dąży do kontroli UE nad narodowymi budżetami

uzupełnienia "protokołu 14" obowiązujących obecnie traktatów unijnych. Ich celem jest wyposażenie Komisji Europejskiej w uprawnienia do podpisania z każdym krajem strefy euro swego rodzaju porozumienia dotyczącego poprawy konkurencyjności, inwestycji i dyscypliny budżetowej. Te tak zwane contractual

Warszawa: w sobotę zbiórka elektrośmieci

. Obecnie konsultowany jest przygotowany przez resort środowiska projekt ustawy dot. recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nowe prawo na wdrażać przepisy unijnej dyrektywy ws. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przepisy mają ułatwić zbieranie, recyklingu oraz odzysku

Skuszeni unijnym darmowym internetem z NetMaksu dali się złapać w sieć

w błąd, a w konsekwencji naruszać ich interesy - tłumaczy rzecznik UKE. Kontrolę w spółce Milmex w związku z wykorzystaniem unijnych pieniędzy prowadzi też Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, a w naszym województwie - Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. - Kontrolowane są wszystkie projekty

Oszustwo na niewiarygodną skalę? 5 tys. ludzi wkręconych w darmowy internet

dotyczące firmy Milmex - w sprawie wyłudzenia dotacji unijnych. Chodzi o 26 projektów na dofinansowanie budowy infrastruktury, które sosnowiecka spółka podpisała ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości - m.in. ono rozdziela środki z Regionalnego Programu Operacyjnego. Milmex korzystał z hojności UE

MIR: nowy program budowy dróg do końca roku

spotkaniu we wtorek z branżą infrastrukturalną, nowy program budowy dróg ma zawierać jedną listę inwestycji, a także ewentualnie listę rezerwową potrzebną w sytuacji, gdy pojawią się dodatkowe oszczędności, które będzie można wydać na realizację większej niż planowano liczby projektów. Wyjaśnił, że odcinki

Prezydent podpisał ustawę o prawach konsumenta

przedsiębiorców. Ustawa wdraża do naszego prawa unijną dyrektywę ws. praw konsumenta. Pierwotnie resort sprawiedliwości, który przygotował jej projekt, chciał, by zaczęła ona obowiązywać już 13 czerwca tego roku, gdyż - argumentował - wynika to wprost z dyrektywy UE. Jednak sejmowa komisja gospodarki - zgodnie

Przedłużają się negocjacje z KE ws. wydawania unijnych funduszy

Od lipca Polska negocjuje z KE 6 krajowych i 16 regionalnych programów operacyjnych, które szczegółowo opisują, jak wydawane będzie ponad 80 mld euro przeznaczonych dla naszego kraju z unijnych funduszy strukturalnych. Polskie władze miały nadzieję, że negocjacje zakończą się do końca października

"FT": UE rozważa radykalne sankcje przeciwko Rosji

uciążliwych środków, które zawiera dokument, jest ograniczenie eksportu wrażliwych technologii, w tym elementów potrzebnych rosyjskiemu sektorowi energetycznemu. Chodzi o sprzęt niezbędny do odwiertów głębinowych, poszukiwania złóż w Arktyce i wydobycia ropy z łupków. Choć w poprzednich projektach była mowa o

Sejmowa komisja chce liberalizacji przepisów o bateriach i akumulatorach

Wiceminister środowiska Janusz Ostapiuk przyznał w czwartek, że w pierwszym projekcie ustawy minister środowiska proponował przepis odpowiadający zmianie, jaką obecnie proponuje wyższa izba parlamentu, jednak "Rada Ministrów zwróciła uwagę ministrowi środowiska, że ten zapis jest

Projekt zmian w prawie pracy. Tylko dwa lata do stałej umowy

miesiąc. - Chcemy zmienić ten system, gdyż pracodawcy nadużywają często tych przerw, aby nie podpisać w ogóle umowy na czas nieokreślony. Według naszego projektu po 24 miesiącach pracy na umowie terminowej umowa z mocy prawa zmieniać się będzie w umowę na czas nieokreślony. Bez względu na to, ile trwały

"P": Rząd ureguluje bonusy w biurach maklerskich

wiarygodności kredytowej domu maklerskiego". Przedstawiciele branży są zaniepokojeni propozycją. "W naszej opinii projekt rozporządzenia stanowi bardzo istotną ingerencję w działalność biznesową biur. Poddamy go głębokiej analizie, na ile wypełnia on wytyczne unijne, a na ile zawiera lokalne pomysły

"Parkiet": Rząd ureguluje bonusy w biurach maklerskich

wiarygodności kredytowej domu maklerskiego". Przedstawiciele branży są zaniepokojeni propozycją. "W naszej opinii projekt rozporządzenia stanowi bardzo istotną ingerencję w działalność biznesową biur. Poddamy go głębokiej analizie, na ile wypełnia on wytyczne unijne, a na ile zawiera lokalne pomysły

Od połowy czerwca nowe, lepsze prawa konsumenta

części praw na korzyść konsumentów, ale jednolite przepisy mogą ułatwić im ekspansję na inne unijne rynki. Co zyskają konsumenci? Łatwiej będzie reklamować towary. Konsument zamiast co chwilę oddawać wadliwą rzecz do naprawy, od razu będzie mógł zażądać jej wymiany na nową lub zwrotu pieniędzy. Sklep

Minister pracy: umowy na czas określony - do 36 miesięcy

. W Sejmie leży projekt ustawy zgłoszony przez posłów SLD - zakłada on, że umowa o pracę stanie się umową na czas nieokreślony już po 24 miesiącach pracy u jednego pracodawcy. Pracodawcy chcieli, aby okres ten wynosił 48 miesięcy. - 36 miesięcy to za dużo - twardo mówi "Wyborczej" Marek

Po co rozmawiać o handlu z USA

azjatyckimi, zwłaszcza z Chinami. Wszystko to jednak tylko może się stać, bo negocjacje umowy są prowadzone w ścisłej tajemnicy i nikt nie wie, co będzie zawierała umowa. Informacje na temat planowanych zapisów TTIP, które jakimś cudem przeciekły do mediów, budzą jednak spory niepokój. Nie podoba mi się np

Politycy spóźnili się z opublikowaniem ustawy o e-handlu. Ale jest ratunek

Unijna dyrektywa dotycząca e-handlu nakazuje wszystkim krajom członkowskim ujednolicenie przepisów. W Polsce dyrektywa będzie realizowana w ramach nowej ustawy. Daje ona wiele udogodnień konsumentom, za to jest jeszcze większym batem na przedsiębiorców.Klienci będą mieli na przykład 14 dni - a nie

Województwo małopolskie uzgodniło swój Kontrakt Terytorialny z MIR

Kolejne przedsięwzięcia za 9,5 mld znalazły się na liście rezerwowej Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego. "Myślę, że mamy w kontrakcie wszystko to, o co zabiegaliśmy" - ocenił podczas piątkowej konferencji prasowej marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa. Jak

Będzie akcyza na gaz ziemny? Sejmowa komisja na "tak"

Projekt zawiera szeroki wachlarz zwolnień z akcyzy. Nowelizacja ma za zadanie w pełni implementować do polskiego prawa zapisy unijnej dyrektywy 2003/96/WE dotyczącej opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej. Obecnie w Polsce obowiązuje zwolnienie z akcyzy gazu ziemnego

Rząd przyjął projekt dot. listów zastawnych

. wprowadzenie obowiązku utrzymywania przez banki hipoteczne "ustawowego nadzabezpieczenia" listów zastawnych, w wysokości co najmniej 10 proc. wartości emisji. Banki będą musiały też utworzyć "bufor płynności" na zabezpieczenie obsługi odsetek od listów zastawnych. Projekt zawiera regulacje

Nowe prawo telekomunikacyjne w Sejmie. Kto za, a kto przeciw?

Antoni Mężydło (PO) powiedział, że projekt jest bardzo pilny, bo chodzi o wdrożenie unijnych rozwiązań do polskiego prawa, czego termin upłynął w maju 2011 r. - Grożą nam wysokie kary za ewentualną opieszałość legislacyjną. To jest ok. 60 tys. euro za każdy dzień zwłoki - zaznaczył. Zapowiedział

Prywatne firmy zrzucą się na publiczne inwestycje. Program PPP

elektrociepłowni, czy termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Problem w tym, że - jak wynika z raportu - gminy przygotowywały projekty PPP, często nie korzystając z usług kompetentnych doradców. W efekcie oferty zawierały założenia, które dla prywatnych firm były nie do zaakceptowania.Mimo to - zdaniem

Naukowców pospolite ruszenie po 79 mld euro

najbliższych siedmiu latach na badania naukowe. Około jednej trzeciej trafi poprzez konkursy do firm na innowacje i współpracę z naukowcami. Mogą w nich startować naukowcy i firmy z całej Europy. Dotację dostanie ten, kto przedstawi lepszy projekt. I tu pojawia się problem. Polscy naukowcy i przedsiębiorcy z

MSP: nowy prezes ma zwiększyć aktywność PIR i doprowadzić do jego ufunduszowienia

spółkę umowa na współfinansowanie eksploatacji ropy naftowej z bałtyckiego złoża B8" - powiedział Kowalczyk. "Teraz PIR wkracza w nowy etap - zawierania umów inwestycyjnych. Oczekujemy, że będzie działać zdecydowanie i efektywnie. Do końca przyszłego roku spółka ma się zaangażować w projekty o

MF: prace nad zmianą ustawy o NBP zaczęły się w marcu 2013 r.

operacjami otwartego rynku był od początku w pracach nad zmianą ustawy o NBP. "Znalazł się w projekcie przekazanym w marcu, pojawiał się w wersji założeń w ustaleniach wewnętrznych i zewnętrznych" - podkreślił. "Co więcej, te zapisy dotyczące sprzedaży i zakupu papierów wartościowych zostały

10 państw UE do Komisji Europejskiej: Stwórzmy warunki do rozwoju atomu

duże ryzyko inwestycyjne. KE bada obecnie zgodność z unijnym prawem brytyjskiego pomysłu na sfinansowanie nowych elektrowni - wieloletniego tzw. kontraktu różnicowego. Jest on wymieniany jako jedna z opcji w przypadku polskiego projektu jądrowego. Francja tworzy model "exeltium" - zużywające

10 państw UE pisze do KE: musimy stworzyć warunki do rozwoju atomu

elektrycznej, produkowanej w UE pochodzi z elektrowni jądrowych. Z powodu sytuacji rynkowej - m.in. spadku cen i ich nieprzewidywalności, spowodowanych rosnącym udziałem źródeł odnawialnych - część projektów jądrowych zawieszono z uwagi na zbyt duże ryzyko inwestycyjne. KE bada obecnie zgodność z unijnym

Co Polska ugrała na szczycie energetycznym UE?

Angela Merkel - zawierają firmy, a nie państwa. Polski rząd może coś nakazać PGNiG, rząd niemiecki nie ma takiej mocy sprawczej wobec E.ON czy RWE. Będzie nadal tak, jak jest - Jestem w 100 procentach pewny, że nic się nie zmieni - mówi nam menedżer znający dobrze europejski rynek gazu. - Firmy mają z

Lewiatan: projekt nowego prawa gospodarczego korzystny dla biznesu

wynika z roboczej wersji projektu - mają być adresowane bezpośrednio do organów administracji, które podejmują decyzję w konkretnych sprawach" - powiedział PAP ekspert Konfederacji Lewiatan Bartosz Wyżykowski. Według propozycji MG nowa ustawa ma zawierać "katalog wyraźnie sformułowanych zasad

Posłowie przyspieszają prace nad ulepszeniem prawa przetargowego

przewodnicząca podkomisji. Posłowie polemizowali w dotychczasowych pracach podkomisji z kilkoma innymi zastrzeżeniami rządu i Urzędu Zamówień Publicznych do projektu. Takie zastrzeżenie, nie co do idei lecz co do sposobu rozwiązania, budziła propozycja przepisu dotyczącego tzw. klauzul waloryzacyjnych dla umów

"Rz": Wysyp kontraktów na największe inwestycje

Transport i środowisko to sektory o największej dynamice zawierania umów - stwierdza wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło. "W większości przypadków mówimy o projektach z bardzo dużymi budżetami, których realizacja ze środków własnych beneficjentów, głównie samorządów, czy też nawet

"Rzeczpospolita": Wysyp kontraktów na największe inwestycje

Transport i środowisko to sektory o największej dynamice zawierania umów - stwierdza wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło. "W większości przypadków mówimy o projektach z bardzo dużymi budżetami, których realizacja ze środków własnych beneficjentów, głównie samorządów, czy też nawet

Rząd przyjął projekt dot. listów zastawnych

. wprowadzenie obowiązku utrzymywania przez banki hipoteczne "ustawowego nadzabezpieczenia" listów zastawnych, w wysokości co najmniej 10 proc. wartości emisji. Banki będą musiały też utworzyć "bufor płynności" na zabezpieczenie obsługi odsetek od listów zastawnych. Projekt zawiera regulacje

Dyrektywa przyjęta. To koniec papierosów mentolowych

szkodliwości palenia tytoniu dla zdrowia powinno zajmować 65 proc. obu stron opakowania papierosów; zakazane mają być atrakcyjne opakowania, np. przypominające szminkę czy perfumy. Jedno opakowanie będzie musiało zawierać co najmniej 20 papierosów. Od 2016 r. mają być zakazane papierosy z dodatkami smakowymi

Ministerstwo Środowiska obniży poziomy recyklingu i odzysku opakowań wielomateriałowych

Polska musi uzyskać poziom recyklingu i zagospodarowania odpadów zgodny z wymaganiami unijnymi. To oznacza, że do końca 2014 r. musimy łącznie odzyskiwać i poddawać recyklingowi odpowiednio 60 i 56 proc. opakowań, recyklingować 23,5 proc. tworzyw sztucznych, 51 proc. aluminium, 51 proc. stali i

'DGP': Marne projekty mogą ograniczyć dopływ pieniędzy z Unii

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (POKL) wykonuje się za unijne pieniądze badania, analizy i raporty. Z tego źródła finansowanych jest wiele cennych przedsięwzięć naukowych, m.in. wielki projekt "Diagnoza społeczna" realizowany pod kierownictwem socjologa prof. Janusza

Szczurek: wzrost gospodarczy Polski jest zrównoważony, nie na kredyt

08.10. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Deficyt obrotów bieżących jest poniżej 1 proc., a po uwzględnieniu środków unijnych jest wręcz dodatni, co oznacza, że polska gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony, nie na kredyt - powiedział minister finansów Mateusz Szczurek w środę w Sejmie

Konta na Portalu Podatkowym z opóźnieniem - od marca 2015 r.

prezentacje o podstawowych zasadach systemu podatkowego czy zmianach w przepisach podatkowych i o ich wykładni. Portal zawiera informacje o prawach i obowiązkach podatników, o ulgach i zwolnieniach oraz linki m.in. do strony umożliwiającej sprawdzenie ważności numerów VAT kontrahentów unijnych. - Zostały tam

MF: konta na Portalu Podatkowym z opóźnieniem - od marca 2015 r.

online i prezentacje o podstawowych zasadach systemu podatkowego czy zmianach w przepisach podatkowych i o ich wykładni. Portal zawiera informacje o prawach i obowiązkach podatników, o ulgach i zwolnieniach oraz linki m.in. do strony umożliwiającej sprawdzenie ważności numerów VAT kontrahentów unijnych

"PB": Nowelizacja teleprawa wzbudziła emocje

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji opublikowało na swoich stronach internetowych długo oczekiwany projekt nowelizacji prawa telekomunikacyjnego. Nowelizacja, która ma dostosować prawo do unijnego, jest spóźniona już o ponad pół roku. Regulacja nakazuje informowanie odbiorcy usługi

Śląskie. Najwięcej środków w nowym RPO na drogi i transport miejski

dopracowaniu poszczególnych priorytetów, na które trafią unijne środki tak, aby były zgodne z wymogami UE i potrzebami regionu. Ostatnio do priorytetów (podzielonych na bardziej szczegółowe działania i poddziałania) przypisano konkretne kwoty. Część priorytetów zawiera już proponowane wskaźniki do osiągnięcia

Boni: Odzyskaliśmy energię i wiarę do dalszego budowania e-administracji

; ze sobą, zgodnie z podejściem raportu Państwo 2.0. Jednocześnie opracowujemy Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa 2.0+ na przyszłe lata. Będą z niego wynikały projekty, których realizację planujemy na nową perspektywę unijną. Co tam znajdziemy? - Cały pakiet rozwoju e-administracji na lata

Klient ich pan? Nowe prawa dla konsumentów. Cios w sklepy i producentów?

handlu, w którym coraz większą rolę odgrywa internet. Nie ważne gdzie kupujesz, masz prawo wiedzieć Ustawa przenosi do polskiego prawa przepisy unijnej dyrektywy. Nad projektem pracują posłowie z sejmowej podkomisji. Teoretycznie jest jeszcze czas na zmiany, choć pole manewru jest ograniczone, bo

Eurofundusze 2014-2020. Jasna Góra weszła do unijnej gry

;, czytaj tutaj. Dokument zawiera jednak inne projekty z północy województwa - nie tylko zresztą samorządowe, ale i innych instytucji. Oto przegląd zawartości "mandatu negocjacyjnego". Inni innowacyjni W tzw. obszarze Innowacyjność i Przedsiębiorczość nie ma częstochowskich projektów. Na liście

Energetyczna unia Donalda Tuska

utworzyć zintegrowany rynek energii, a Polska dotychczas nie była liderem tej integracji. Polityka czy rynek? Zdaniem polskiego premiera unia energetyczna powinna zawierać cztery najważniejsze rozwiązania: 1 Trzeba powołać jedną europejską instytucję, która kupowałaby gaz dla wszystkich 28 państw

Nowy przetarg na spalarnię śmieci. Czy zdążymy z budową?

Zainteresowani kontraktem mają 45 dni na składanie ofert. Wyłoniony w przetargu wykonawca odpowiedzialny będzie za projekt i budowę zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych, kompostowni na odpady biodegradowalne w Bydgoszczy oraz stacji przeładunkowej w Toruniu. Ogłoszenie kolejnego

Są szanse na kompromis w sprawie unijnego budżetu

Budżetowe negocjacje między Parlamentem Europejskim oraz Radą UE zawaliły się w ub. tygodniu, kiedy Wlk. Brytania (poparta przez Holandię i Szwecję) odrzuciła kompromisowy projekt, który prócz kwot - te nie były już przedmiotem sporu w ostatniej fazie negocjacji - zawierał także polityczne

Firmy z regionu miesiącami czekają na unijne dotacje

składa się z dwóch etapów. Pierwszy to ocena formalna wniosków. Aplikacje firm, których papiery nie zawierają błędów, przechodzą do decydującej tury rozgrywki - oceny merytorycznej. To na tym etapie eksperci Urzędu Marszałkowskiego decydują, które projekty dostaną unijne wsparcie, a które nie. Konkurs

Projekt. Zbiory bibliotek czy muzeów będzie można ponownie wykorzystać

Przewidują to założenia do ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, które Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przekazało do konsultacji społecznych. Propozycja dostosowuje polskie ustawodawstwo do unijnej dyrektywy 2013/37/UE. Dyrektywa musi zostać wdrożona do polskiego

O co chodzi z polskimi miliardami

w Sejmie są bowiem niższe od tego, co chciałaby nam dać Komisja Europejska (chciała budżetu wynoszącego 1,033 bln euro).Premier opowiadał w Sejmie o 300 mld zł i zarazem o 400 mld zł z unijnego budżetu ("kiedy liczymy łącznie te możliwe środki").O 300 mld zł "unijnych funduszy"

Rząd przyjął przejściowe plany dla dorzeczy Wisły i Odry

inwestycji wpłynie na jakość wód całego dorzecza. Stworzono dwie podstawowe listy inwestycji. Pierwsza zawiera projekty, które nie wpływają negatywnie na osiągnięcie dobrego stanu wód lub go nie pogarszają. Na drugiej wyszczególniono inwestycje, przez które stan wód się nie poprawi lub nawet pogorszy. W tym

Boni tłumaczy się w Brukseli, żeby uniknąć kar za przepisy audiowizualne

Komisja Europejska pozwała niedawno Polskę przed Trybunał Sprawiedliwości UE w dwóch sprawach: za niewdrożenie przepisów o tzw. usługach na żądanie dyrektywy o usługach audiowizualnych oraz przepisów dwóch dyrektyw z nowego unijnego pakietu prawa telekomunikacyjnego (m.in. zmiana operatora w jeden

Czas przejazdu PKP teraz i w 2016 - różnice po 2 h. Ale porzucamy pociągi

jedna czwarta unijnych projektów kolejowych jest obarczona ryzykiem i w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, np. upadłości wykonawców, może nie być wykonana na czas. Takie przypadki się zdarzają. Jednym z najgłośniejszych była w drugiej połowie 2012 roku upadłość układowa spółki PNI (w 2011 roku

Rząd robi drugie podejście do wideo w sieci. KE skarży Polskę

przez Trybunał Sprawiedliwości - powiedział PAP rzecznik resortu. Pozew wynika z tego, że do tej pory nie do końca dopasowaliśmy nasze prawo medialne do unijnej dyrektywy o usługach audiowizualnych. Mieliśmy na to czas do 19 grudnia 2009 r., ale najpierw projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i

Kto poległ na aferze tytoniowej w Brukseli

unijnego, czyli "federalnego" budżetu UE, nie wywołał większego poruszenia. Nawet "historyczność" może spowszednieć.Ale ogłoszona w środę reforma ma objąć także OLAF, czyli działający już urząd ds. tropienia nadużyć w UE, co budzi znacznie większe zainteresowanie. OLAF od wielu tygodniu

Port w Elblągu już się przygotowuje do przekopu Mierzei Wiślanej

spotkania powiedział, że inwestycja jest niezbędna zarówno z powodów gospodarczych, jak i politycznych. "Jesteśmy teraz jedynym portem w Unii Europejskiej, do którego unijne jednostki pływające nie mają swobodnego dostępu, bo muszą przepływać przez należącą do Rosji Cieśninę Pilawską" - mówił Wilk

Pomysłowe sześcioraczki sięgnęły po unijne pieniądze

Niedawno PARP opublikował listę projektów inwestycji, które są rekomendowane do otrzymania unijnej dotacji z programu operacyjnego "Innowacyjna gospodarka", działania 4.4. Ta część unijnych funduszy - oferująca wsparcie dla inwestycji innowacyjnych - była szalenie popularna wśród

Banki w Europie zapłacą nowy podatek. A nasze...

wzmocni unijny rynek wewnętrzny, poskromi nieodpowiedzialne finansowe operacje - komentował decyzję "jedenastki" komisarz do spraw podatków Algirdas Szemeta. Choć projekt nie obejmie dużej części transakcji finansowych zawieranych w Europie - bo 70 proc. handlu papierami wartościowymi odbywa się

Polska przeciw dyrektywie zakazującej papierosów mentolowych?

Jak tłumaczył wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki, nie ma jeszcze uzgodnionego stanowiska rządu, jest jedynie projekt, który ma być dopracowany do środy. Dodał, że według zapisów projektu, Polska sprzeciwi się zakazowi sprzedaży papierosów mentolowych i typu slim.Resort rolnictwa został

Francja może zablokować rozmowy handlowe między UE a USA

drogę do ekspansji potężnej amerykańskiej branży filmowej i muzycznej na europejskim rynku."Francja jest gotowa posunąć się nawet do weta. Tu chodzi o naszą tożsamość, to nasza walka" - powiedział w parlamencie premier tego kraju Jean-Marc Ayrault.Obecny projekt mandatu negocjacyjnego zakłada

"DzGP": Żłobki dostaną dodatkowe środki?

, można takie placówki nie tylko tworzyć, ale także finansować przez pewien czas ich utrzymanie. Jak dowiedział się "Dziennik Gazeta Prawna", dodatkowe pieniądze na ten cel znalazła minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska. Chce je wygospodarować z unijnych projektów Ministerstwa Pracy

Polska nie poprze dyrektywy tytoniowej. Bez zakazu produkcji slimów?

3 stycznia Polska otrzymała z instytucji unijnych projekt dyrektywy tytoniowej, który przewiduje m.in. zakaz sprzedaży w UE papierosów smakowych, np. mentolowych, oraz tzw. slimów.Resort zdrowia został zobowiązany do przygotowania projektu stanowiska rządu w tej sprawie, po uwzględnieniu opinii

"Puls Biznesu": Nowelizacja teleprawa wzbudziła emocje

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji opublikowało na swoich stronach internetowych długo oczekiwany projekt nowelizacji prawa telekomunikacyjnego. Nowelizacja, która ma dostosować prawo do unijnego, jest spóźniona już o ponad pół roku. Regulacja nakazuje informowanie odbiorcy usługi

Wojna o slimy trwa. Przedsiębiorcy protestują przeciwko unijnej dyrektywie tytoniowej

się spodziewać, by palacze z dnia na dzień odstawili slimy lub mentole na rzecz zwykłych papierosów albo by całkowicie rzucili palenie. Niezadowolone rządy Nie tylko Polakom nie w smak unijny pomysł. Przed miesiącem ministrowie rolnictwa dziesięciu unijnych krajów skrytykowali projekt (Grecja

Nowa propozycja budżetu Unii Europejskiej korzystniejsza dla Polski

projekty w transporcie i energii pod nazwą "Łącząc Europę" (Connecting Europe Facility). KE zaproponowała na ten fundusz 50 mld euro, w tym - co bardzo oprotestowały kraje korzystające z funduszu spójności, również Polska - aż 10 mld miałoby pochodzić z zarezerwowanego dla najbiedniejszych państw

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Projekt budowlany

, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Projekt budowlany powinien zawierać: projekt zagospodarowania działki lub terenu, określający m.in. granice działki oraz innych obiektów budowlanych, również miejsce podłączenia mediów oraz odprowadzania ścieków projekt architektoniczno-budowlany

Wielki Projekt

Wielki Projekt (ang. The Grand Design) – książka popularnonaukowa autorstwa Stephena Hawkinga i Leonarda Mlodinowa. Jest to druga ich wspólna książka po Jeszcze krótszej historii czasu. Autorzy wskazują, że być może nie uda się stworzyć teorii unifikującej oddziaływania podstawowe

Projekt socjalny

Projekt socjalny – zespół zaplanowanych działań mających na celu poprawę sytuacji społecznej, oparty na założeniach teoretycznych oraz diagnozie społecznej. Opis projektu jest podstawą do wdrożenia oraz jego ewaluacji (oceny)D. Wolska-Prylińska, Projekt socjalny w kształceniu i działaniu

Projekt zagospodarowania działki lub terenu

prowadzona jest w mniejszej skali, np. 1:1000. Projekt zagospodarowania terenu - ważny element projektu budowlanego. Muratordom.pl. Co każdy inwestor powinien wiedzieć o projekcie domu?. Dobredomy.pl. Co powinien zawierać projekt zagospodarowania działki lub terenu?. Mojafirma.infor.pl. 4

Projekt poznania ludzkiego genomu

Projekt poznania ludzkiego genomu (en. Human Genome Project, HUGO Project) był to program naukowy mający na celu poznanie sekwencji wszystkich komplementarnych par zasad tworzących ludzki genom, zawierający 3.3 Gbp, ok. 30 tys. genów. HistoriaPoczątkiem Projektu ludzkiego genomu była podjęta

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.