co musi zawierać projekt unijny

PAP

Podkarpackie. Aplikacja na telefony o zabytkach Sanoka i Humennego

Podkarpackie. Aplikacja na telefony o zabytkach Sanoka i Humennego

Opis najważniejszych zabytków i atrakcji turystycznych w powiatach sanockim i humeńskim (Słowacja) zawiera aplikacja na telefony, która powstała w ramach unijnego projektu realizowanego wspólnie przez samorządy Sanoka i Humennego.

Dwie instytucje będą odpowiadały za unijny program "Inteligentny Rozwój"

Dwie instytucje będą odpowiadały za organizowanie konkursów, wyłanianie projektów i zawieranie umów na dofinansowanie unijne z programu "Inteligentny Rozwój" na lata 2014-2020. Ok. 8,6 mld euro ma z niego trafić m.in. na projekty badawczo-rozwojowe dla firm.

25 instytucji będzie odpowiadało za unijny program "Wiedza Edukacja Rozwój"

25 instytucji będzie odpowiadało za organizowanie konkursów, wyłanianie projektów i zawieranie umów na dofinansowanie unijne z programu "Wiedza Edukacja Rozwój" na lata 2014-2020. Ok. 4,7 mld euro trafi m.in. na aktywizację zawodową młodych.

Pięć instytucji będzie odpowiadało za unijny program "Infrastruktura i Środowisko"

infrastruktury i rozwoju Adam Zdziebło. Podobne porozumienie - jak dodał - MIR ma podpisać jeszcze do końca tego tygodnia z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. "To będzie już komplet porozumień dla programu +Infrastruktura i Środowisko+, którym zarządza resort infrastruktury i rozwoju"

Dzwoni telemarketer? Nigdy nie mów "tak", bo to kosztuje. Będzie zmiana przepisów?

Dzwoni telemarketer? Nigdy nie mów "tak", bo to kosztuje. Będzie zmiana przepisów?

telefon. Ledwie co słyszałem. Jakaś firma zaproponowała mi kontynuację umowy, której przedmiotem było i miało być stronicowanie moich danych firmowych w internecie. Nie jestem zwolennikiem rozmów przez komórkę w miejskiej komunikacji, toteż chciałem ograniczyć rozmowę do minimum. A że nawet nie

KE pozwała Polskę do Trybunału ws. przepisów dot. bezpieczeństwa ludzkiej krwi

trzecich: polskie przepisy nie zawierają transpozycji unijnych przepisów, zgodnie z którymi wymagane są identyfikowalność i normy dotyczące badań równoważne do tych, które mają zastosowanie do krwi i składników krwi pobieranych w UE; -        wymogi dotyczące treści

Selvita liczy na pozykanie kolejnego dużego dofinansowania z UE

z dotacji, które w wyniku aktywowania dwóch najbardziej zaawansowanych projektach nie zostaną wykazane w tegorocznych przychodach. Sieczkowski dodał, że backlog na 2016 rok nie został jeszcze przez spółkę podliczony. "Należy jednak zauważyć, że większość zawieranych przez nas umów ma

Śląskie. KZK GOP: wykonawca usuwa usterki związane z działaniem ŚKUP

. śląskiego, który zarządza środkami unijnymi m.in. na ten projekt, aneksował terminy jego zakończenia. KZK GOP naliczył kary dla wykonawcy - łącznie ok. 19 mln zł. Część z nich została już zapłacona. Część Związek odliczył z wynagrodzenia dla wykonawcy przy rozliczaniu unijnego projektu ŚKUP przed końcem ub

Wasiak: PKP PLK zrobiły duży postęp, jeśli chodzi o realizację inwestycji

zoptymalizowała sposób zamawiania usług, poprawiła planowanie projektów i przygotowanie inwestycji. To powinno gwarantować skuteczną i efektywną realizację projektów współfinansowanych z pieniędzy UE" - podkreśliła Wasiak. Szefowa MIR dodała, że spółka zmieniła także formuły umów zawieranych z inwestorami

Drogowy pęd do funduszy europejskich

Drogowy pęd do funduszy europejskich

podpisała już umowy w sprawie przyznania 8,1 mld zł dotacji z obecnego budżetu UE dla 13 inwestycji drogowych. - Wykonaliśmy w pełni tegoroczny plan zawierania takich umów - powiedział nam rzecznik GDDKiA Jan Krynicki. Jakie drogi mogą już liczyć na unijne pieniądze? To kilka odcinków drogi ekspresowej S3

Rząd przyjął projekt dot. zawierania koncesji na roboty budowlane i usługi

). Projekt ma wdrożyć do polskiego prawa nową unijną dyrektywę z 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji. Polska musi wdrożyć nowe przepisy przed 18 kwietnia 2016 r.

Śląskie. Rozpoczęło się wydawanie Śląskiej Karty Usług Publicznych

Śląska Karta Usług Publicznych (ŚKUP) to przedsięwzięcie organizatora komunikacji miejskiej w aglomeracji katowickiej - Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP). Obok Związku w różnym zakresie w projekcie ŚKUP uczestniczą samorządy miast regionu. Jak

Kwieciński: będziemy rozmawiać z KE o wydłużeniu wydawania pieniędzy UE

Komisją Europejską jakieś instrumenty. Oczywiście idealne byłoby wydłużenie okresu. To nie jest nierealne, bo to zależy od woli politycznej na forum unijnym" - zaznaczył Kwieciński. Międzynarodowe spotkanie w tej sprawie odbyło się w poniedziałek w Warszawie. Na zaproszenie strony polskiej wzięli w

MIR oczekuje, że KE przyjmie wkrótce program "Inteligentny Rozwój"

MIR zastanawia się nad otwartą formułą konkursów. "Oczywiście czasem wskazanie końcowego terminu zakończenia konkursu działa mobilizująco na przedsiębiorców - co prawda wówczas wnioski o dofinansowanie projektów trafiają dopiero w ostatnim momencie" - dodała. Jak mówiła, po decyzji KE

Kontrakt Terytorialny dla woj. mazowieckiego podpisany

"Kontrakt zawiera 139 strategicznych inwestycji. Najważniejszą inwestycją dla mieszkańców Warszawy jest niewątpliwie południowa obwodnica miasta. Kontrakt terytorialny to także projekty dotyczące transportu miejskiego, m.in związane z II linią metra, zakupem taboru miejskiego. Zyska też

MF proponuje opracowanie polityki dywidendowej na lata 2017-2019

kilkuletnia polityka powinna zawierać: - zakładany poziom dywidend odprowadzanych do budżetu (procent zysku, jak i minimalną wartość bezwzględną), - realizowane programy inwestycyjne (m.in. instalacje przemysłowe, remonty linii przesyłowych, bloki energetyczne) do sfinansowania wraz ze źródłami: kredytami

Eksperci: Nowe Prawo o zamówieniach publicznych jest napisane 'na kolanie'

wprowadzenie lepszych praktyk oraz większy nacisk na sensowność projektu, a nie tylko trzymanie się sztywno litery ustawy. "Nowe prawo zamówień publicznych to regulacja, która w dużej części jest tekstem przepisanym wprost z dyrektyw unijnych. To nie jest dobry sposób na procedowanie i legislację"

Ministerstwo Finansów zapowiada przyspieszenie informatyzacji resortu

dofinansowanie z funduszy unijnych, jednak wniosek o dofinansowanie tego projektu został zaopiniowany negatywnie przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji podczas rządów PO-PSL. Ze względu na tę kwestię oraz opóźnienia we wdrażaniu systemu E-Podatki Minister Finansów zarządził przeprowadzenie audytu"

Sejm: PiS wnioskuje o odrzucenie projektu ustawy o rybołówstwie morskim

Wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke przedstawiając projekt ustawy w Sejmie podkreślił, że proponowane regulacje mają zapewnić efektywne funkcjonowanie sektora rybołówstwa morskiego dzięki dostosowaniu polskich przepisów do wymogów unijnych. Projekt ma zastąpić dotychczas obowiązującą ustawę z

MF zapowiada przyspieszenie informatyzacji resortu w 2016 r.

pozyskania takiego oprogramowania i wystąpiło o dofinansowanie z funduszy unijnych, jednak wniosek o dofinansowanie tego projektu został zaopiniowany negatywnie przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji podczas rządów PO-PSL. Ze względu na tę kwestię oraz opóźnienia we wdrażaniu systemu E-Podatki

Śląskie. KZK GOP wdrożył nową taryfę dla ŚKUP

unijnymi m.in. na ten projekt, aneksował terminy jego zakończenia; KZK GOP zapowiadał kary dla wykonawcy. Pierwotnie szacowana wartość projektu to 189,6 mln zł (wdrożenie systemu i utrzymanie go przez 65 miesięcy). Dofinansowaniem z UE objęte jest samo wdrożenie systemu (szacunkowo 149,3 mln zł). Założona

Ministerstwo Gospodarki: Mamy świetny artykuł. Kto go weźmie?

Ministerstwo Gospodarki: Mamy świetny artykuł. Kto go weźmie?

funkcję tzw. instytucji pośredniczącej. W związku z tym odpowiedzialne jest za promocję programów operacyjnych oraz projektów związanych z energetyką. - W porównaniu z tym, co dzieje się przy wydawaniu unijnej kasy na promocję, to jest pikuś. Moim zdaniem błędy wynikają z tego, jak oceniane są projekty

SGB-Bank ma zgodę KNF na pierwszy system ochrony instytucjonalnej

spółdzielczej, zgodny z wymogami unijnego rozporządzenia CRR. Decyzja KNF o uznaniu Systemu Ochrony SGB zawiera warunki, których realizacja przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa uczestników systemu. "Utworzenie IPS wzmocni bezpieczeństwo i pozycję konkurencyjną tych banków spółdzielczych, które

Eksperci: PiS-owska ustawa o VAT ma rozwiązania dobre, ale i kontrowersyjne

należy się upewnić, czy korekta na pewno jest dokonywana w sposób prawidłowy. "Projekt nie zawiera zasadniczych zmian w regulacjach w zakresie VAT, chociaż wprowadza pewne uproszczenia i przyspieszenia w zwrotach VAT, co należy ocenić na plus" - dodał. Wątpliwości Zawadzkiego budzą jednak

KE przyjęła strategię utworzenia unii energetycznej

- To bez wątpienia najbardziej ambitny projekt w dziedzinie energii od czasu utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali - powiedział Sefcovic na konferencji prasowej. - To kompleksowe ujęcie tego, co Komisja Europejska zamierza zrobić w ciągu pięciu lat swojego mandatu, aby przekształcić

Rząd: będą prostsze zasady udzielania zamówień publicznych

, zawarciu umowy ramowej lub ustanowieniu dynamicznego systemu zakupów na okres dłuższy niż cztery lata". Projekt, którego autorem jest Urząd Zamówień Publicznych (UZP), zawiera też szereg rozwiązań, które mają chronić rynek pracy, m.in. ułatwienie wykluczenia wykonawców nieprzestrzegających prawa

Śląskie. Usterki przy wdrażaniu ŚKUP - bez konsekwencji dla pasażerów

. Karta miała zacząć funkcjonować wiosną 2013 r. Urząd marszałkowski woj. śląskiego, który zarządza środkami unijnymi m.in. na ten projekt, aneksował terminy jego zakończenia. Pierwotnie szacowana wartość projektu to 189,6 mln zł (wdrożenie systemu i utrzymanie go przez 65 miesięcy). Dofinansowaniem z UE

Eksperci: PiS-owska ustawa o VAT ma rozwiązanie dobre, ale i kontrowersyjne

należy się upewnić, czy korekta na pewno jest dokonywana w sposób prawidłowy. "Projekt nie zawiera zasadniczych zmian w regulacjach w zakresie VAT, chociaż wprowadza pewne uproszczenia i przyspieszenia w zwrotach VAT, co należy ocenić na plus" - dodał. Wątpliwości Zawadzkiego budzą jednak

Plocke: polskie rybołówstwo morskie może być dochodowe

morskiego, w tym ochrony żywych zasobów morza, a także nadzoru nad wykonywaniem tego rybołówstwa oraz wyładunkiem i przeładunkiem organizmów morskich. Projekt zawiera przepisy umożliwiające zarządzanie kwotami połowowymi przez organizacje producentów ryb, wprowadzenie wieloletnich udziałów połowowych oraz

Belka: większa integracja szansą dla UGW

;Logika podpowiada - pogłębić integrację" - powiedział Belka. Jednym ze sposobów większej integracji mogłyby być koncepcje quasi-federalistyczne. Dobre pomysły w tej sprawie zawiera też propozycja pięciu przewodniczących z 22 czerwca, choć jest ona, zdaniem Belki, nastawiona na krótki okres i zbyt

Unijne pieniądze na wzornictwo przemysłowe

). Projekt obejmuje też seminaria, warsztaty i wystawy. Potrwa on do końca przyszłego roku i jest finansowany ze środków unijnych w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W nowej perspektywie funduszy unijnych (lata 2014-2020) wsparcie wzornictwa jest możliwe m.in. w ramach projektów badawczo

Największe poparcie dla wyjścia Wlk. Brytanii z UE od września 2015 r.

Donalda Tuska wynegocjowany z Londynem projekt dokumentu końcowego lutowego szczytu, który zawiera propozycje uzgodnień w czterech dziedzinach wskazanych przez Camerona. Najtrudniejsze były brytyjskie żądania w sprawie świadczeń socjalnych. Wiele krajów, w tym Polska, obawia się, że te żądania doprowadzą

Polisolokaty. Ministerstwo Finansów postanowiło rozwiązać problem polisolokat

powinny zostać uchwalone jak najszybciej, ich celem jest bowiem ochrona klientów zakładów ubezpieczeniowych. Polisolokaty Wiceminister zaznaczyła, że projekt jest częścią pakietu zmian prokonsumenckich przygotowanych w resorcie finansów. - Dokument dotyczy unijnej dyrektywy Solvency II określającej m.in

Ministerstwo Finansów postanowiło rozwiązać problem polisolokat

powinny zostać uchwalone jak najszybciej, ich celem jest bowiem ochrona klientów zakładów ubezpieczeniowych. Wiceminister zaznaczyła, że projekt jest częścią pakietu zmian prokonsumenckich przygotowanych w resorcie finansów. - Dokument dotyczy unijnej dyrektywy Solvency II określającej m.in. nowe wymogi

Sejm nie zgodził się na odrzucenie projektu ustawy o rybołówstwie morskim

" - powiedział Babalski. Ponadto poseł PiS zwracał uwagę, że projekt, który "zawiera 150 artykułów, 80 stron uzasadnienia i tyle samo stron aktów wykonawczych", trafił do Sejmu 24 listopada, a już 28 listopada przystąpiono do pierwszego czytania. "Kto w sposób rozsądny i rzeczowy

Mielec. Za ponad 15,8 mln zł powstał inkubator przedsiębiorczości

Jak poinformowała PAP sekretarz mieleckiego magistratu Monika Szczodry, w inkubatorze będą mogły wynająć powierzchnię przede wszystkim firmy innowacyjne, badawcze i rozwojowe. "Dotychczas w Mielcu brakowało tego typu powierzchni" - dodała. Projekt składał się z dwóch zadań. Pierwszy to

10 mld euro na wdrożenie celów unii energetycznej w Polsce

robić to w najczystszy możliwy sposób - zaznaczył komisarz. Dodał przy tym, że w Polsce panują sprzyjające warunki, żeby czerpać z energii słonecznej oraz energii wiatrowej. Terminal w Świnoujściu Drugi aneks do raportu o stanie realizacji unii energetycznej będzie zawierał listę projektów, które

Wielkopolska zaproponuje 100 projektów do Kontraktu Terytorialnego

Kontrakcie będą negocjowane z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Dokument zawiera te projekty, które są istotne dla rozwoju kraju oraz województwa i mogą być wsparte unijnymi funduszami. Kontrakt może być modyfikowany w trakcie trwania unijnej perspektywy na lata 2014-2020. Projekty z Kontraktu

Kluczowe inwestycje w regionach - Kontrakty Terytorialne na rządzie

Kontrakty Terytorialne to umowy zawierane pomiędzy rządem a samorządami województw dotyczące finansowania kluczowych inwestycji w regionach w latach 2014-2020. Na ich realizację będą trafiać pieniądze unijne oraz środki krajowe. Kontrakty zawierają kluczowe przedsięwzięcia dla danego województwa

Bytom rozpoczyna prace nad gminnym programem rewitalizacji

Prace nad tym gminnym programem, to - jak zaznaczył w czwartek bytomski samorząd - "kolejny krok miasta w pozyskaniu środków unijnych z Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI)". "Bez uchwalenia tego programu nie będziemy mogli rozpocząć procesu rewitalizacji, a co za tym idzie

CIR: wszystkie zakłady pakowania jaj będą objęte kontrolą

Jak podało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu, projekt przygotowało ministerstwo rolnictwa. Projektowana nowelizacja ustawy zawiera przepisy, które wdrażają rozwiązania prawa Unii Europejskiej. Wszystkie zakłady pakowania jaj mają być objęte kontrolą Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno

Będą zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim

sposób co najmniej tak samo widoczny, czytelny i słyszalny, jak dane liczbowe dotyczące kosztu kredytu konsumenckiego. Ponadto w reklamach, które nie zawierają danych liczbowych dotyczących kosztu kredytu konsumenckiego, kredytodawca lub pośrednik kredytowy będzie miał obowiązek podawać konsumentowi

Komisja ponownie oceni projekt dotyczący oszczędności i wydatków budżetu

+. "To nie rozdawnictwo, rozrzutność, to nie są żadne kpiny" - mówił. Ocenił, że w Polsce oprócz braku pracy, mieszkań, czy przedszkoli, głównym problemem jest po prostu brak pieniędzy. Reprezentująca PO Krystyna Skowrońska powiedziała, że projekt zawiera rozwiązania przygotowane jeszcze przez

Banki skarżą się do KE na polską ustawę o "frankowiczach"

Listy do Komisji w sprawie polskiej ustawy wysłały dwa banki obecne na polskim rynku: Commerzbank (właściciel mBanku) i Raiffeisen. Banki obawiają się, że planowane przepisy naruszają unijną swobodę przepływu kapitału. Jeśli ustawa zostanie ostatecznie przyjęta, to KE będzie musiała się jej

Lubuskie. W 2015 roku 369 mln zł na walkę z bezrobociem

poprawę sytuacji na rynku pracy będą finansowane zarówno z funduszy unijnych, jak i pieniędzy krajowych. Na lubuskim rynku pracy widać ożywienie, a w gospodarce polepszenie koniunktury, co dobrze rokuje na następne miesiące. Z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy wynika, że miniony rok przyniósł znaczący

Rząd za zmianami w Programie wspierania istotnych inwestycji

mld euro, czyli ponad 13 proc. całości polskiego eksportu. Przyjęta we wtorek przez rząd uchwała wprowadza szczegółowe kryteria wyliczania wsparcia z tytułu kosztów kwalifikowanych dla projektów badawczo-rozwojowych. CIR podkreśliło, że przedstawiciele ministra gospodarki będą co roku kontrolować

Jest nowa ustawa. Będzie można ścigać nadużycia na rynku energii

Sejm znowelizował Prawo energetyczne 11 września br. Zmiany umożliwią stosowanie w Polsce unijnego rozporządzenia z 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii. Głównym celem rozporządzenia jest zwalczanie nadużyć na hurtowym rynku energii. Kwestie przejrzystości rynku

Prezydent podpisał ustawę, dzięki której będzie można ścigać nadużycia na rynku energii

Sejm znowelizował Prawo energetyczne 11 września br. Zmiany umożliwią stosowanie w Polsce unijnego rozporządzenia z 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (rozporządzenie REMIT - PAP). Głównym celem rozporządzenia jest zwalczanie nadużyć na hurtowym rynku energii

Posłowie przystąpią do prac nad uregulowaniem krótkiej sprzedaży

zbycia. Jeśli jego oczekiwania się sprawdzą, osiągnie zysk stanowiący różnicę między kwotą uzyskaną ze sprzedaży (po kursie wyższym) a kwotą, za jaką dokonał zakupu papieru wartościowego. Projekt przewiduje, że w Polsce organem nadzorującym przestrzeganie przepisów unijnego rozporządzenia będzie Komisja

Grabowski: KE może zatwierdzić POIiŚ nawet po Nowym Roku

dla województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego "Polska Wschodnia" (2 mld euro). Programami krajowymi zarządzać będzie minister ds. rozwoju regionalnego, inne resorty będą m.in. organizowały konkursy, wyłaniały projekty i zawierały umowy na

Zamawiający musi odrzucić ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień co do rażąco niskiej ceny

dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamówienia powyżej progów unijnych Ponadto, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne, zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Prezesa Urzędu oraz Komisję Europejską o odrzuceniu

Łódź. 21 inwestycje dla Łodzi w Kontrakcie Terytorialnym

obwodnicy może ruszyć najwcześniej w połowie 2016 roku. Kontrakty Terytorialne to umowy zawierane pomiędzy rządem a samorządami województw dotyczące finansowania kluczowych inwestycji w regionach w latach 2014-2020. Na ich realizację będą trafiać pieniądze unijne oraz środki krajowe.

Unia Europejska tworzy nowy system poboru opłat za drogi i autostrady

, mniejsze zużycie paliwa i mniejszą emisję spalin" - podkreślają autorzy projektu. Podstawowe założenia usługi EETS to zawieranie przez użytkownika jednej umowy z jednym dostawcą, co umożliwi rozliczanie opłat na terenie całej UE, każdy kierowca otrzymuje jedną fakturę z opłatami, oraz w samochodzie

MIR przygotował przepisy o elektronicznych opłatach za przejazd po drogach UE

zużycie paliwa i mniejszą emisję spalin" - podkreślają autorzy projektu. Podstawowe założenia usługi EETS to zawieranie przez użytkownika jednej umowy z jednym dostawcą, co umożliwi rozliczanie opłat na terenie całej UE - każdy kierowca otrzymuje jedną fakturę z opłatami, oraz w samochodzie zostanie

Sejm: projekt regulujący krótką sprzedaż ponownie do komisja finansów

popiera. W projekcie zapisano, że w Polsce organem nadzorującym przestrzeganie przepisów unijnych rozporządzeń dotyczących m.in. krótkiej sprzedaży będzie Komisja Nadzoru Finansowego. Będzie ona mogła interweniować na rynku - nakładać ograniczenia i zakazy na transakcje krótkiej sprzedaży i swapów ryzyka

Grabowski: umowa z NFOŚiGW ws. programu "Infrastruktura i Środowisko" w ciągu miesiąca

;Inteligentny Rozwój". Programami krajowymi zarządzać będzie minister infrastruktury i rozwoju, inne resorty jako instytucje pośredniczące będą m.in. organizowały konkursy, wyłaniały projekty i zawierały umowy na unijne dofinansowanie. Regionalne programy operacyjne przygotowywały samorządy województw.

Projekt. Kary za brak polskiego oznakowania detergentów

ośrodkom informacji toksykologicznej. Projekt nowelizacji zawiera ponadto przepis, który ma umożliwić wstrzymanie obrotu szkodliwą substancją chemiczną, gdy jest to niezgodne z raportem bezpieczeństwa chemicznego, sporządzonym przez jej wytwórcę lub importera, a dalszy użytkownik nie sporządził własnego

We wtorek rząd zajmie się ułatwieniami dla mikrofirm

Przygotowany przez resort finansów projekt ma dostosować ustawę o rachunkowości do unijnej dyrektywy w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek. Dyrektywa ta weszła w życie 19 lipca 2013 r. "

MŚ krytykuje plany i inwestycje poprzedniego kierownictwa resortu

. "Zaczęliśmy robić bilans otwarcia i okazało się, że wiele rzeczy zostało albo zaniedbanych albo źle wykonanych. Przez 8 lat nie potrafiono uchwalić nowej ustawy Prawo wodne, choć dopiero w 2014 r. podjęto próbę napisania projektu ustawy, ale sam rząd w lipcu 2015 r. ten projekt zatrzymał i z niego

KE zaprasza państwa UE do wnioskowania o środki na infrastrukturę

transzą środków przeznaczonych na ten cel. Zwracał uwagę, że inwestycje te dla mieszkańców UE oznaczają bezpieczniejsze i mniej zatłoczone drogi. Wyjaśniał, że dokumenty zatwierdzone przez państwa unijne oraz PE opisują korytarze i zawierają listy potencjalnych projektów. "Teraz wszystko zależy od

Pomorskie.Ponad 31 mld zł w Kontrakcie Terytorialnym

Systemu Obserwacji Oceanów Euro-Argo oraz Krajowego Centrum Inżynierii Kosmicznej w ramach projektu "Radioteleskop 90m Narodowego Centrum Radioastronomii i Inżynierii Kosmicznej" a także budowę Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Kontrakt zawiera też

Projekt ws. praw konsumenta ma opuścić sejmową podkomisję

stawia sobie za cel, by podkomisja zakończyła prace nad projektem w tym tygodniu, jednak - jak podkreślił - "nie kosztem jakości prawa". Podkomisja zbiera się w środę o godzinie 11. Ustawa o prawach konsumenta - podkreślił wiceszef resortu sprawiedliwości - wdroży do naszego prawa unijną

Dmowski: ePUAP2 ruszy w końcu w czerwcu

podzielił również obaw m.in. posła Jarosława Zielińskiego (PiS), który sugerował, że opóźnienia w uruchomieniu platformy spowodują cofnięcie części dofinansowania z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, gdyż wszystkie projekty finansowane w ramach poprzedniej unijnej perspektywy, powinny zostać

Samorząd woj. mazowieckiego domaga się pieniędzy z UE na trasy kolejowe

Kontrakty Terytorialne to umowy zawierane pomiędzy rządem a samorządami województw dotyczące finansowania kluczowych inwestycji w regionach w latach 2014-2020. Na ich realizację będą trafiać pieniądze unijne oraz środki krajowe. We wtorek rząd zatwierdził kontrakty dla siedmiu województw

Ustawa rewitalizacyjna szansą na rozwój PPP w Polsce

października przez Sejm ustawa o rewitalizacji zawiera przepisy, na które od lat czekały samorządy zainteresowane realizacją projektów w partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP). Na jej mocy będzie możliwe niewliczanie płatności dla partnera inwestycji do długu publicznego. Dzięki takiemu rozwiązaniu samorządy

UOKiK: europejskie internetowe prawo umów pomoże rozruszać handel

krajowe. Według Karczewskiej, nowe unijne prawo ma ułatwić działanie przedsiębiorców, pomóc nauczyć konsumentów zawierania transakcji w internecie i podnieść poczucie bezpieczeństwa w sieci. Z kolei dyrektor Europejskiego Centrum Konsumenckiego Polska Piotr Stańczak podkreślił, że ujednolicenie ochrony

Premier zapowiada finansowe i nadzorcze wzmocnienie UOKiK

na życie. Projekt ma na celu dostosowanie obowiązków ubezpieczycieli do regulacji unijnych dotyczących m.in. ich wypłacalności, ale zmiany mają też zapewnić większą ochronę klientów firm ubezpieczeniowych. Przypomniała też, że trwają prace nad tzw. ustawą antylichwiarską regulującą pozabankowy rynek

Ponad 92 tys. ton produktów spożywczych dla ubogich w Polsce w 2015 r.

, koordynuje ich realizację oraz dokonuje rozliczeń i płatności dla wykonawców. Ponadto Agencja Rynku Rolnego rozpatruje wnioski o dofinansowanie składane przez ogólnopolskie organizacje pomocowe, zawiera z nimi umowy o dofinansowanie, przeprowadza kontrole realizacji projektu, rozpatruje wnioski o płatność

Roboty budowlane

Pytanie: Czy w jednym postępowaniu przetargowym (przetarg nieograniczony, poniżej progów unijnych) można zlecić bez podziału na części wykonanie robót budowlanych /budowa szkoły/ zgodnie z projektem, który posiada gmina oraz zlecić zaprojektowanie i wybudowanie drogi dojazdowej do szkoły

Projekt ustawy o rybołówstwie morskim - do drugiego czytania

Polska jest ostatnim państwem UE, które nie wdrożyło funkcjonującego od 2012 r. systemu kar za naruszenie wspólnej polityki rybackiej. Jeżeli tego nie zrobimy, mogą nam grozić unijne kary, a ponadto Polska nie będzie mogła korzystać z funduszy w ramach Wspólnej Polityki Rybackiej. W projekcie ustawy

PKP Intercity faworyzuje Pesę? Newag donosi do prokuratury

. - Jakiekolwiek zarzuty są w tym kontekście nietrafione - mówi Czemerajda. Zaznacza, że oba aneksy zawierają analogiczne postanowienia dotyczące zasad dokonywania odbiorów końcowych pojazdów, a treść porozumień była weryfikowana przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Wydało ono opinię bez zastrzeżeń w

Projekt nowelizacji Prawa energetycznego zwiększa uprawnienia URE

. ACER informacji o podejrzeniach manipulacji na rynku. ACER (European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) to unijna agencja, która ma koordynować i wspierać współpracę krajowych organów regulacyjnych. Projekt - jak czytamy na stronie Rządowego Centrum Legislacji - przewiduje też, że URE

Rząd przyjął projekt o rozszerzający kompetencje BFG i KNF

Chodzi o projekt ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, przedłożony przez ministra finansów. Projektowana ustawa zawiera przepisy implementujące dwie dyrektywy unijne: 2014/59/UE z 15 maja 2014 r. ustanawiającą ramy na potrzeby

Sejm: gminy nie będą musiały uwzględniać ryzyk powodziowych przy inwestycjach

i zagospodarowania przestrzennego. Obowiązek stworzenia takich map zagrożeń powodzią wymogła na nas unijna dyrektywa powodziowa. Przewodniczący sejmowej komisji środowiska Stanisław Gawłowski (PO) przypomniał w środę w Sejmie, że projekt w części implementacyjnej został w dużej części przygotowany

Zapowiedzi z exposé to rozwój czy zwijanie?

, projekt budżetu przygotowany przez poprzedni rząd i tak był napięty i zawierał rekordowy wysoki deficyt, który minister Szałamacha chce jeszcze powiększyć. Po trzecie wreszcie - co z innymi wydatkami, które zapowiedziała w swym exposé Beata Szydło? Choćby ustawy weszły w życie dopiero od 2017 roku

Rząd Niemiec sceptyczny wobec pomysłu wspólnych zakupów gazu przez UE

Jak dodał można rozważyć możliwość "regionalnych porozumień", jednak muszą być one zgodne z prawem unijnym. "Umowy powinny być zawierane przez aktorów działających na rynku, bez zewnętrznej presji i zasadniczo bez państwowych dyrektyw" - powiedział w czwartek Uwe Beckmeyer

Lubuskie. Projekt budżetu województwa zakłada 22,1 mln zł deficytu

rok zawiera tylko wkłady własne samorządu do wielu przedsięwzięć, które będą współfinansowane ze środków unijnych. Na przykład w planach budżetowych departamentów unijnych EFS i PROW nie ujęto środków z nowej perspektywy finansowej UE, ponieważ wcześniej musi zostać zatwierdzony Regionalny Program

Polska Wschodnia: 84,9 mln zł z UE na szerokopasmowy internet

W pięciu województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim zrealizowanych zostanie 35 wybranych w konkursie projektów. O unijne pieniądze z programu Rozwój Polski Wschodniej ubiegało się 78 projektów, 65 przeszło ocenę merytoryczną, 35 wybrano do wsparcia, 15

Olsztyn. Prokuratura umorzyła śledztwo ws. dotacji z UE dla fabryki mebli

przedłożone przez kierownictwo FS Favorit Furniture w momencie starania się o unijne wsparcie było prawdziwe i zawierało rzetelne dane. "Śledztwo wykazało, że z dotacji unijnej spółka faktycznie zakupiła nowoczesne maszyny do produkcji mebli i chciała zatrudnić dodatkowych pracowników. A gdy tylko

Sprzedasz ziemię, dostaniesz dopłaty. Rewolucja dla rolników

Wiejskich w Polsce do roku 2020 (Polska znalazła się w grupie trzech krajów, które zakończyły negocjacje takiego dokumentu w ramach unijnego budżetu na lata 2014-20). Wejdzie on w życie w przyszłym roku, jak tylko resort rolnictwa upora się z rozporządzeniami wykonawczymi. W ramach projektu będzie do

Kontrakt Terytorialny dla woj. mazowieckiego podpisany

"Kontrakt zawiera 139 strategicznych inwestycji. Najważniejszą inwestycją dla mieszkańców Warszawy jest niewątpliwie południowa obwodnica miasta. Kontrakt to także projekty dotyczące transportu miejskiego, m.in związane z II linią metra, zakupem taboru miejskiego. Zyska też kultura, edukacja i

Łódzkie. Kontrakt Terytorialny ma zostać podpisany w przyszłym tygodniu

uruchamianie niektórych inwestycji" - dodał Stępień. We wrześniu - jeszcze przed rozpoczęciem negocjacji z rządem - na liście samorządowych propozycji inwestycji znajdowały się 84 projekty najbardziej istotne dla rozwoju Łódzkiego. Wartość unijnego dofinansowania miała przekraczać 27,5 mld zł. Elementem

Sejm odrzucił projekt PiS wprowadzający metodę kasową w VAT

odprowadza się wtedy, kiedy dostanie się zapłatę - PAP) miałaby dotyczyć przede wszystkim branży budowlanej. Wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu złożyła Bożena Szydłowska (PO). Jej zdaniem zaproponowane przepisy budzą zastrzeżenia co do zgodności z konstytucją oraz prawem unijnym. Szydłowska

Droższy alkohol. PARPA za minimalną ceną, zdecyduje Sejm. Najwcześniej w 2016 r.

- powiedział PAP dyrektor PARPA Krzysztof Brzózka. Jak wyjaśnił, w opracowanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych projekcie Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016-20 są wytyczne na temat wprowadzenia minimalnych cen za porcję alkoholu, ale

MIR: nowy program budowy dróg do końca roku

Jak mówił na spotkaniu we wtorek z branżą infrastrukturalną, nowy program budowy dróg ma zawierać jedną listę inwestycji, a także ewentualnie listę rezerwową potrzebną w sytuacji, gdy pojawią się dodatkowe oszczędności, które będzie można wydać na realizację większej niż planowano liczby projektów

Krynica 2015. Szydło krytykuje rząd za "wyborczy budżet". I obiecuje 22 mld zł na wsparcie rodzin

, nowych rozwiązań - mówiła Beata Szydło. Zobacz: Konferencja prasowa Beaty Szydło podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy . Szydło: wyborczy budżet Dziennikarze pytali ją o ocenę projektu budżetu na 2016 r. - To budżet wyborczy. Próba kupienia głosów Polaków. Doraźne załatwianie spraw politycznych koalicji

Celnicy będą testowani z podatności na branie łapówek

W uzasadnieniu projektu napisano, że celnicy pełnią wyjątkowo ważną rolę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo UE (Polska znajduje się na zewnątrz unijnych granic, czyli graniczy z państwami spoza Wspólnoty) oraz polski budżet, w związku z tym powinni legitymować się nie tylko odpowiednimi kwalifikacjami

UE rozszerzy sankcje wobec Rosji. Państwa unijne doszły do porozumienia

finansowe na 87 osób (prorosyjskich separatystów na wschodniej Ukrainie, rosyjskich polityków, szefów służb i wojskowych), a także zamroziła aktywa 20 spółek i organizacji. W poniedziałek kraje unijne uzgodniły także wprowadzenie ograniczeń dotyczących inwestycji na zajętym przez Rosję Krymie oraz w

Komisja przetargowa - zakres kompetencji

wnioskowaniem do kierownika zamawiającego o wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie złożonej oferty. Minimalna liczba członków komisji przetargowej to trzy osoby; w przypadku zamówień o wartości przekraczającej progi unijne komisja powinna liczyć co najmniej 5 osób. Ustawa Prawo zamówień publicznych dopuszcza

Ekspert: potrzebny wieloletni plan finansowania projektów dot. wód

i Odry, które mają zapewnić lepsze gospodarowanie wodami i większe bezpieczeństwo przeciwpowodziowe kraju. Są one częścią realizacji postanowień unijnej Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). Zawierają zestawienie inwestycji planowanych do realizacji do 2021 roku dla obszarów dorzeczy Wisły i Odry, wraz z

Polska firma z odpadów hutniczych będzie produkowała pigmenty

Cem-kolor jest start-upem technologicznym, który powstał niespełna dwa miesiące temu i ma służyć komercjalizacji pomysłu na zgodne z zasadami ochrony środowiska zagospodarowanie odpadów hutniczych. W firmę 800 tys. zł z unijnego programu Innowacyjna Gospodarka zainwestował działający w Złotnikach

Nowe przepisy o prawach konsumentów

przedsiębiorstwa oraz przez internet. Klient będzie musiał wyrazić zgodę na dodatkowe płatności związane z zakupem. Potwierdzenie na piśmie umowy zawieranej przez telefon W praktyce wielu klientów nie zdaje sobie sprawy z faktu zawarcia umowy przez telefon. Projekt ustawy przewiduje obowiązek potwierdzania treści

Aquaparki za unijne pieniądze - nie zawsze trafione inwestycje

21 st. C. Jej podgrzewanie pociągnie za sobą dodatkowe koszty, co rodzi pytanie, czy inwestycja warta 96 mln zł (w tym 66 mln zł dotacji) okaże się rentowna. Tygodnik Polityka umieścił lidzbarskie termy na liście 10 najgorszych inwestycji, budowanych przy udziale funduszy unijnych. Budowa Term

Projektem regulującym krótką sprzedaż zajmie się komisja finansów

, transparentny i prosty oraz efektywny, więc resort analizuje wszystkie możliwe scenariusze. "Sprawa jest bardzo żywa dla wszystkich. Myślę, że temat jest otwarty, natomiast finalna decyzja co do tego zagadnienia nie została podjęta" - powiedziała. Omawiany w czwartek projekt przewiduje, że w Polsce

UE.Nowe zasady pomocy publicznej w dziedzinie badań i rozwoju wchodzą w życie

, co sprawia, że unijne zasady dotyczące pomocy publicznej dla przedsiębiorstw są bardzo surowe. Na wspólnym rynku o rentowności przedsiębiorstw ma decydować ich kondycja finansowa, a nie udzielone wsparcie, tak aby nie doszło do zaburzenia równowagi konkurencji na rynku. Jednocześnie jednak

Woj. śląskie uzgodniło pierwsze projekty finansowane z nowych środków UE

etap zakończył się trzecią wersją projektu. Wersja czwarta to już inny wymiar dyskusji - etap uwag resortowych, kwestie dostosowania do tzw. linii demarkacyjnej, czyli podziału, co będzie realizowane na poziomie ministerialnym, a co na regionalnym. To też różne sprawy techniczne" - wskazała Staś

Gazprom chce porozumienia z Unią Europejską

zarzuca koncernowi także uzależnianie dostaw dla Polski i Bułgarii od zobowiązań co do infrastruktury przesyłowej. Gazprom w zamian za przesyłanie gazu oczekiwał np. inwestycji w promowany przez niego projekt gazociągu lub zwiększonej kontroli nad rurociągiem. Wiceprezes Gazpromu Aleksander Miedwiediew

Poznań. Kontrakt Terytorialny dla Wielkopolski podpisany

podlegać modyfikacjom. Dzięki temu pieniądze będą mogły być przesuwane z poszczególnych dziedzin, tak aby jak najlepiej wykorzystać unijne środki. Projekty z Kontraktu Terytorialnego będą mogły być dofinansowane z ogólnopolskich programów unijnych, ze środków budżetu państwa oraz w ramach Wielkopolskiego

Opolskie. Stworzono aplikację dla zwiedzających Nysę i okolice

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Koszt całego projektu po stronie polskiej to ok. 115 tys. zł, z czego dotacja z budżetu państwa wyniosła ponad 11 tys. zł, wkład własny miasta to ok. 8 tys. zł, a unijne dofinansowanie - ponad 95 tys. zł. W

Minister rolnictwa ma propozycje dla niezadowolonych sadowników

owoców miękkich, spowodowana jest przez przemysł przetwórczy, który korzystając z unijnych pieniędzy zmodernizował swoje zakłady, ale nie chce zawierać umów kontraktacji i wywiera presję na mało zorganizowanych rolników, oferując im niskie ceny. Powiedział, że w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery