co musi zawierać projekt unijny

PAP

Dwie instytucje będą odpowiadały za unijny program "Inteligentny Rozwój"

Dwie instytucje będą odpowiadały za unijny program "Inteligentny Rozwój"

Dwie instytucje będą odpowiadały za organizowanie konkursów, wyłanianie projektów i zawieranie umów na dofinansowanie unijne z programu "Inteligentny Rozwój" na lata 2014-2020. Ok. 8,6 mld euro ma z niego trafić m.in. na projekty badawczo-rozwojowe dla firm.

25 instytucji będzie odpowiadało za unijny program "Wiedza Edukacja Rozwój"

25 instytucji będzie odpowiadało za organizowanie konkursów, wyłanianie projektów i zawieranie umów na dofinansowanie unijne z programu "Wiedza Edukacja Rozwój" na lata 2014-2020. Ok. 4,7 mld euro trafi m.in. na aktywizację zawodową młodych.

Pięć instytucji będzie odpowiadało za unijny program "Infrastruktura i Środowisko"

Pięć instytucji będzie odpowiadać za organizowanie konkursów, wyłanianie projektów i zawieranie umów na dofinansowanie unijne z programu "Infrastruktura i Środowisko" na lata 2014-2020, z którego pieniądze trafią m.in. na drogi, kolej czy energetykę.

Dzwoni telemarketer? Nigdy nie mów "tak", bo to kosztuje. Będzie zmiana przepisów?

Dzwoni telemarketer? Nigdy nie mów "tak", bo to kosztuje. Będzie zmiana przepisów?

telefon. Ledwie co słyszałem. Jakaś firma zaproponowała mi kontynuację umowy, której przedmiotem było i miało być stronicowanie moich danych firmowych w internecie. Nie jestem zwolennikiem rozmów przez komórkę w miejskiej komunikacji, toteż chciałem ograniczyć rozmowę do minimum. A że nawet nie

Kontrakt Terytorialny dla woj. mazowieckiego podpisany

"Kontrakt zawiera 139 strategicznych inwestycji. Najważniejszą inwestycją dla mieszkańców Warszawy jest niewątpliwie południowa obwodnica miasta. Kontrakt terytorialny to także projekty dotyczące transportu miejskiego, m.in związane z II linią metra, zakupem taboru miejskiego. Zyska też

Sejm: PiS wnioskuje o odrzucenie projektu ustawy o rybołówstwie morskim

Wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke przedstawiając projekt ustawy w Sejmie podkreślił, że proponowane regulacje mają zapewnić efektywne funkcjonowanie sektora rybołówstwa morskiego dzięki dostosowaniu polskich przepisów do wymogów unijnych. Projekt ma zastąpić dotychczas obowiązującą ustawę z

Ministerstwo Gospodarki: Mamy świetny artykuł. Kto go weźmie?

Ministerstwo Gospodarki: Mamy świetny artykuł. Kto go weźmie?

funkcję tzw. instytucji pośredniczącej. W związku z tym odpowiedzialne jest za promocję programów operacyjnych oraz projektów związanych z energetyką. - W porównaniu z tym, co dzieje się przy wydawaniu unijnej kasy na promocję, to jest pikuś. Moim zdaniem błędy wynikają z tego, jak oceniane są projekty

Plocke: polskie rybołówstwo morskie może być dochodowe

morskiego, w tym ochrony żywych zasobów morza, a także nadzoru nad wykonywaniem tego rybołówstwa oraz wyładunkiem i przeładunkiem organizmów morskich. Projekt zawiera przepisy umożliwiające zarządzanie kwotami połowowymi przez organizacje producentów ryb, wprowadzenie wieloletnich udziałów połowowych oraz

Unijne pieniądze na wzornictwo przemysłowe

). Projekt obejmuje też seminaria, warsztaty i wystawy. Potrwa on do końca przyszłego roku i jest finansowany ze środków unijnych w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W nowej perspektywie funduszy unijnych (lata 2014-2020) wsparcie wzornictwa jest możliwe m.in. w ramach projektów badawczo

Sejm nie zgodził się na odrzucenie projektu ustawy o rybołówstwie morskim

" - powiedział Babalski. Ponadto poseł PiS zwracał uwagę, że projekt, który "zawiera 150 artykułów, 80 stron uzasadnienia i tyle samo stron aktów wykonawczych", trafił do Sejmu 24 listopada, a już 28 listopada przystąpiono do pierwszego czytania. "Kto w sposób rozsądny i rzeczowy

Wielkopolska zaproponuje 100 projektów do Kontraktu Terytorialnego

Kontrakcie będą negocjowane z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Dokument zawiera te projekty, które są istotne dla rozwoju kraju oraz województwa i mogą być wsparte unijnymi funduszami. Kontrakt może być modyfikowany w trakcie trwania unijnej perspektywy na lata 2014-2020. Projekty z Kontraktu

Kluczowe inwestycje w regionach - Kontrakty Terytorialne na rządzie

Kontrakty Terytorialne to umowy zawierane pomiędzy rządem a samorządami województw dotyczące finansowania kluczowych inwestycji w regionach w latach 2014-2020. Na ich realizację będą trafiać pieniądze unijne oraz środki krajowe. Kontrakty zawierają kluczowe przedsięwzięcia dla danego województwa

Lubuskie. W 2015 roku 369 mln zł na walkę z bezrobociem

poprawę sytuacji na rynku pracy będą finansowane zarówno z funduszy unijnych, jak i pieniędzy krajowych. Na lubuskim rynku pracy widać ożywienie, a w gospodarce polepszenie koniunktury, co dobrze rokuje na następne miesiące. Z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy wynika, że miniony rok przyniósł znaczący

Grabowski: umowa z NFOŚiGW ws. programu "Infrastruktura i Środowisko" w ciągu miesiąca

;Inteligentny Rozwój". Programami krajowymi zarządzać będzie minister infrastruktury i rozwoju, inne resorty jako instytucje pośredniczące będą m.in. organizowały konkursy, wyłaniały projekty i zawierały umowy na unijne dofinansowanie. Regionalne programy operacyjne przygotowywały samorządy województw.

Grabowski: KE może zatwierdzić POIiŚ nawet po Nowym Roku

dla województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego "Polska Wschodnia" (2 mld euro). Programami krajowymi zarządzać będzie minister ds. rozwoju regionalnego, inne resorty będą m.in. organizowały konkursy, wyłaniały projekty i zawierały umowy na

Łódź. 21 inwestycje dla Łodzi w Kontrakcie Terytorialnym

obwodnicy może ruszyć najwcześniej w połowie 2016 roku. Kontrakty Terytorialne to umowy zawierane pomiędzy rządem a samorządami województw dotyczące finansowania kluczowych inwestycji w regionach w latach 2014-2020. Na ich realizację będą trafiać pieniądze unijne oraz środki krajowe.

Sejm: projekt regulujący krótką sprzedaż ponownie do komisja finansów

popiera. W projekcie zapisano, że w Polsce organem nadzorującym przestrzeganie przepisów unijnych rozporządzeń dotyczących m.in. krótkiej sprzedaży będzie Komisja Nadzoru Finansowego. Będzie ona mogła interweniować na rynku - nakładać ograniczenia i zakazy na transakcje krótkiej sprzedaży i swapów ryzyka

Projekt. Kary za brak polskiego oznakowania detergentów

ośrodkom informacji toksykologicznej. Projekt nowelizacji zawiera ponadto przepis, który ma umożliwić wstrzymanie obrotu szkodliwą substancją chemiczną, gdy jest to niezgodne z raportem bezpieczeństwa chemicznego, sporządzonym przez jej wytwórcę lub importera, a dalszy użytkownik nie sporządził własnego

Posłowie przystąpią do prac nad uregulowaniem krótkiej sprzedaży

zbycia. Jeśli jego oczekiwania się sprawdzą, osiągnie zysk stanowiący różnicę między kwotą uzyskaną ze sprzedaży (po kursie wyższym) a kwotą, za jaką dokonał zakupu papieru wartościowego. Projekt przewiduje, że w Polsce organem nadzorującym przestrzeganie przepisów unijnego rozporządzenia będzie Komisja

UE wycofuje się z dodatkowego opodatkowania ropy z tzw. piasków roponośnych

będzie negatywnie oddziaływał na unijne cele klimatyczne. "Komisja przedstawia zmieniony projekt dyrektywy, której celem jest stworzenie metodologii pozwalającej na ocenę paliw pod kątem ich wpływu na środowisko i co za tym idzie stworzenie zachęty do wybierania mniej szkodliwych dla środowisk"

Unia Europejska tworzy nowy system poboru opłat za drogi i autostrady

Unia Europejska tworzy nowy system poboru opłat za drogi i autostrady

, mniejsze zużycie paliwa i mniejszą emisję spalin" - podkreślają autorzy projektu. Podstawowe założenia usługi EETS to zawieranie przez użytkownika jednej umowy z jednym dostawcą, co umożliwi rozliczanie opłat na terenie całej UE, każdy kierowca otrzymuje jedną fakturę z opłatami, oraz w samochodzie

Pomorskie.Ponad 31 mld zł w Kontrakcie Terytorialnym

Systemu Obserwacji Oceanów Euro-Argo oraz Krajowego Centrum Inżynierii Kosmicznej w ramach projektu "Radioteleskop 90m Narodowego Centrum Radioastronomii i Inżynierii Kosmicznej" a także budowę Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Kontrakt zawiera też

Samorząd woj. mazowieckiego domaga się pieniędzy z UE na trasy kolejowe

Kontrakty Terytorialne to umowy zawierane pomiędzy rządem a samorządami województw dotyczące finansowania kluczowych inwestycji w regionach w latach 2014-2020. Na ich realizację będą trafiać pieniądze unijne oraz środki krajowe. We wtorek rząd zatwierdził kontrakty dla siedmiu województw

Projekt ustawy o rybołówstwie morskim - do drugiego czytania

Polska jest ostatnim państwem UE, które nie wdrożyło funkcjonującego od 2012 r. systemu kar za naruszenie wspólnej polityki rybackiej. Jeżeli tego nie zrobimy, mogą nam grozić unijne kary, a ponadto Polska nie będzie mogła korzystać z funduszy w ramach Wspólnej Polityki Rybackiej. W projekcie ustawy

KE zaprasza państwa UE do wnioskowania o środki na infrastrukturę

transzą środków przeznaczonych na ten cel. Zwracał uwagę, że inwestycje te dla mieszkańców UE oznaczają bezpieczniejsze i mniej zatłoczone drogi. Wyjaśniał, że dokumenty zatwierdzone przez państwa unijne oraz PE opisują korytarze i zawierają listy potencjalnych projektów. "Teraz wszystko zależy od

Lubuskie. Projekt budżetu województwa zakłada 22,1 mln zł deficytu

rok zawiera tylko wkłady własne samorządu do wielu przedsięwzięć, które będą współfinansowane ze środków unijnych. Na przykład w planach budżetowych departamentów unijnych EFS i PROW nie ujęto środków z nowej perspektywy finansowej UE, ponieważ wcześniej musi zostać zatwierdzony Regionalny Program

Sprzedasz ziemię, dostaniesz dopłaty. Rewolucja dla rolników

Wiejskich w Polsce do roku 2020 (Polska znalazła się w grupie trzech krajów, które zakończyły negocjacje takiego dokumentu w ramach unijnego budżetu na lata 2014-20). Wejdzie on w życie w przyszłym roku, jak tylko resort rolnictwa upora się z rozporządzeniami wykonawczymi. W ramach projektu będzie do

Łódzkie. Kontrakt Terytorialny ma zostać podpisany w przyszłym tygodniu

uruchamianie niektórych inwestycji" - dodał Stępień. We wrześniu - jeszcze przed rozpoczęciem negocjacji z rządem - na liście samorządowych propozycji inwestycji znajdowały się 84 projekty najbardziej istotne dla rozwoju Łódzkiego. Wartość unijnego dofinansowania miała przekraczać 27,5 mld zł. Elementem

Kontrakt Terytorialny dla woj. mazowieckiego podpisany

"Kontrakt zawiera 139 strategicznych inwestycji. Najważniejszą inwestycją dla mieszkańców Warszawy jest niewątpliwie południowa obwodnica miasta. Kontrakt to także projekty dotyczące transportu miejskiego, m.in związane z II linią metra, zakupem taboru miejskiego. Zyska też kultura, edukacja i

UE rozszerzy sankcje wobec Rosji. Państwa unijne doszły do porozumienia

finansowe na 87 osób (prorosyjskich separatystów na wschodniej Ukrainie, rosyjskich polityków, szefów służb i wojskowych), a także zamroziła aktywa 20 spółek i organizacji. W poniedziałek kraje unijne uzgodniły także wprowadzenie ograniczeń dotyczących inwestycji na zajętym przez Rosję Krymie oraz w

Opolskie. Stworzono aplikację dla zwiedzających Nysę i okolice

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Koszt całego projektu po stronie polskiej to ok. 115 tys. zł, z czego dotacja z budżetu państwa wyniosła ponad 11 tys. zł, wkład własny miasta to ok. 8 tys. zł, a unijne dofinansowanie - ponad 95 tys. zł. W

Celnicy będą testowani z podatności na branie łapówek

W uzasadnieniu projektu napisano, że celnicy pełnią wyjątkowo ważną rolę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo UE (Polska znajduje się na zewnątrz unijnych granic, czyli graniczy z państwami spoza Wspólnoty) oraz polski budżet, w związku z tym powinni legitymować się nie tylko odpowiednimi kwalifikacjami

Projektem regulującym krótką sprzedaż zajmie się komisja finansów

, transparentny i prosty oraz efektywny, więc resort analizuje wszystkie możliwe scenariusze. "Sprawa jest bardzo żywa dla wszystkich. Myślę, że temat jest otwarty, natomiast finalna decyzja co do tego zagadnienia nie została podjęta" - powiedziała. Omawiany w czwartek projekt przewiduje, że w Polsce

Poznań. Kontrakt Terytorialny dla Wielkopolski podpisany

podlegać modyfikacjom. Dzięki temu pieniądze będą mogły być przesuwane z poszczególnych dziedzin, tak aby jak najlepiej wykorzystać unijne środki. Projekty z Kontraktu Terytorialnego będą mogły być dofinansowane z ogólnopolskich programów unijnych, ze środków budżetu państwa oraz w ramach Wielkopolskiego

"DGP": UE gasi papierosy

Projekt zakłada standaryzację wszystkich opakowań. Mają one zawierać dokładnie 20 papierosów tego samego koloru. A 3/4 frontu pudełka i 1/2 jego boku zajmą ostrzeżenia o szkodliwości palenia.Jest też propozycja, by kraje chcące bardziej restrykcyjnych regulacji, mogły decydować o całkowitym zakazie

Wielkopolskie. Rozstrzygnięto sporne kwestie Kontraktu Terytorialnego

. Dzięki temu pieniądze będą mogły być przesuwane z poszczególnych dziedzin, tak aby jak najlepiej wykorzystać unijne środki. Projekty z Kontraktu Terytorialnego będą mogły być dofinansowane z ogólnopolskich programów unijnych, ze środków budżetu państwa oraz w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

"S" za maksymalnie 24-miesięcznym zatrudnianiem na czas określony

Europejskiej w sprawie wprowadzenia takich przepisów. Jednak - zdaniem związku - niewłaściwy jest zapis projektu pozostawiający otwartym katalog umów o pracę na czas określony, co może być sprzeczne z unijną dyrektywą. Negatywnie "S" ocenia również możliwość dłuższego zatrudnienia, gdy firma ma

Sejm: PiS i SP za odrzuceniem noweli ustawy węglowej; PO i SLD wnoszą poprawki

przegłosowali ją jednak - podobnie jak pozostałe - większością głosów posłów koalicji. Pierwsze czytanie projektu sejmowa komisja przeprowadziła we wtorek późnym wieczorem. Rządowi zależy, aby nowelizacja zaczęła obowiązywać zanim Kompanii Węglowej będzie bezpośrednio groziła natychmiastowa upadłość - co bez

Jak pracowano nad ustawą hazardową

finansów projekt ustawy zawierał kontrowersyjny projekt Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych, do których dostęp miał być w Polsce blokowany. "Można zatem powiedzieć, że z inicjatywy Ministerstwa Finansów rząd oficjalnie zaproponował utworzenie Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych. Teraz czekam, aż

Nowe przepisy o prawach konsumentów

przedsiębiorstwa oraz przez internet. Klient będzie musiał wyrazić zgodę na dodatkowe płatności związane z zakupem. Potwierdzenie na piśmie umowy zawieranej przez telefon W praktyce wielu klientów nie zdaje sobie sprawy z faktu zawarcia umowy przez telefon. Projekt ustawy przewiduje obowiązek potwierdzania treści

Kielce. Podpisano Kontrakt Terytorialny dla Świętokrzyskiego

programów unijnych (w perspektywie finansowej 2014-2020) oraz z budżetu państwa. "To doskonałe narzędzie do koordynacji procesów inwestycyjnych widzianych ze strony rządowej i samorządowej" - ocenił dokument Niezgoda. W ubiegły wtorek rząd zatwierdził kontrakty dla siedmiu województw, wśród

Samorządy potrzebują alternatywnego finansowania

realizowanych z dofinansowaniem z funduszy unijnych. W odróżnieniu od finansowania poprzez kredyt bankowy obligacje charakteryzują się długim okresem zapadalności oraz swobodą w ustalaniu warunków emisji i finansowania. Z korzyści oferowanych przez obligacje komunalne, zwłaszcza w finansowaniu usług

Inwestycje SKM za ponad miliard złotych

szukała pieniędzy na realizację? - Nasze projekty zostały złożone jako "Pakiet Kolejowy ZIT" z przeznaczeniem do współfinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w horyzoncie 2014-2020 - mówi Magdalena Mieczkowska, z wydziału inwestycji i rozwoju

Inwestycje w regionach - rząd zatwierdził siedem Kontraktów Terytorialnych

"Kontrakt Terytorialny to umowa zawierana między rządem a samorządem województwa, w której określa się cele rozwojowe i przedsięwzięcia istotne dla rozwoju kraju oraz danego województwa" - zaznaczyło w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Jak wyjaśniło CIR, nie są to jednak

Inwestycje w drogi, koleje i szpitale w kontrakcie dla Świętokrzyskiego

, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego. Kazimierz Kotowski z zarządu województwa świętokrzyskiego powiedział PAP, że szacunkowy koszt wszystkich projektów, które mają być realizowane w ramach kontraktu, wyniósł 10,4 mld zł - to 53 zadania na listach: podstawowej i warunkowej. Na liście

Komisja finansów za większą ochroną inwestorów na rynku walutowym

poważnego zagrożenia stabilności finansowej. Organy nadzoru rynku mogą wtedy ograniczyć transakcje krótkiej sprzedaży i swapów ryzyka kredytowego. Unijne przepisy odnoszą się również do transakcji zawieranych w celu przenoszenia ryzyka kredytowego związanego z długiem państwowym (tzw. transakcje swapów

UE. Polscy rolnicy nie dostaną wiele z nowego programu rekompensat

17.09. Bruksela (PAP) - Polscy rolnicy w niewielkim stopniu skorzystają z nowego unijnego programu rekompensat dla rolników - wynika z projektu dokumentu KE. Według ministra rolnictwa Marka Sawickiego, jest on uzupełnieniem poprzedniego, z którego Polska może dostać największe wsparcie. "Nie

Ministrowie transportu za jednolitym certyfikatem dla sprzętu kolejowego

unijny komisarz ds. transportu Siim Kallas.Jak podkreślił, Komisja Europejska zaproponowała, żeby okres przejściowy dla wprowadzenia wspólnego certyfikatu wyniósł dwa lata. - Państwa członkowskie zdecydowały jednak dziś, że będzie to pięć lat, co dla nas jest trochę za długim okresem. Ale to ich decyzja

Kiedy zniknie "częstochowska dziura" na A1? Przetarg może będzie w tym roku

konsorcjum nie zebrało wystarczających funduszy na inwestycję, a zrobiony przez nie projekt zawierał wiele błędów. Skoro nie pieniądze prywatnych inwestorów, to może fundusze unijne pozwolą sfinansować inwestycję? Pod koniec marca Bruksela odblokowała eurodotacje zamrożone po tym, gdy polscy prokuratorzy

Sejmowy kołowrotek, czyli więcej ustaw

technologii, faktycznie prawo musi nadążać za nowymi trendami. Ale w żadnym przypadku nie uzasadnia to zmian w niemal 200 ustawach w ciągu roku. Od roku teoretycznie wszystkie projekty wychodzące z resortów i rządu powinny zawierać tzw. OSR, czyli ocenę skutków regulacji. Niestety, projekty wnoszone przez

Zmiana w ustawie o gospodarce nieruchomościami. GUS będzie podawał dokładniejsze dane?

Publikowany teraz przez GUS wskaźnik inflacyjny - zdaniem ekspertów - nie odzwierciedla zmian cen nieruchomości na rynku. Nie zmieniają się one proporcjonalnie do zmian cen dóbr konsumpcyjnych. Dzięki przyszłej noweli wskaźnik ma odwzorowywać zmiany na rynku nieruchomości. Zgodnie z projektem

NBP: Z umowami na czas określony nie jest aż tak źle

zarzut wobec polskich przepisów. Po drugie, wbrew unijnym zasadom polskie przepisy nie chronią osób przyuczanych do zawodu lub szkolonych przed zawieraniem zbyt wielu umów na czas określony. Do tego polskie przepisy zakładają, że trzecia umowa musi być zawarta na czas określony, jeśli pomiędzy

Bezpieczeństwo energetyczne - na Zachodzie bez zmian

sześć filarów. Rewolucyjną zmianą byłaby jednak tylko instytucja wspólnych zakupów gazu, klauzul zakazanych w kontraktach gazowych (np. powiązania gazu z cenami ropy, co zwykle czyni Gazprom) oraz "rehabilitacji węgla". Projekt nie zawiera żadnych rewolucyjnych rozwiązań, ogromną wagę

Ustawa o OZE dopiero za rok w Sejmie?

kształcie nie uzyska notyfikacji - ocenia Grzegorz Wiśniewski. - Projekt zawiera wiele niejasnych przepisów, które są niezgodnie z unijnymi zasadami rynku wewnętrznego. Nie wiadomo na przykład, dlaczego preferowane mają być właśnie te źródła energii, które pracują przynajmniej 4 tys. godz. rocznie, dlaczego

Merkel dąży do kontroli UE nad narodowymi budżetami

uzupełnienia "protokołu 14" obowiązujących obecnie traktatów unijnych. Ich celem jest wyposażenie Komisji Europejskiej w uprawnienia do podpisania z każdym krajem strefy euro swego rodzaju porozumienia dotyczącego poprawy konkurencyjności, inwestycji i dyscypliny budżetowej. Te tak zwane contractual

Ile zapłacimy, by dowiedzieć się o sensowności metra?

Altrans, to za mało. Powinny powstać inne alternatywne wersje przebiegu oraz odniesienie do obecnego układu komunikacji, by wykazać, że metro rzeczywiście jest potrzebne. Eksperci unijni nie przyznają dotacji na projekt, który nie miał opracowanych realnych alternatyw - ocenia. - Rozmach tych badań jest

Politycy spóźnili się z opublikowaniem ustawy o e-handlu. Ale jest ratunek

Unijna dyrektywa dotycząca e-handlu nakazuje wszystkim krajom członkowskim ujednolicenie przepisów. W Polsce dyrektywa będzie realizowana w ramach nowej ustawy. Daje ona wiele udogodnień konsumentom, za to jest jeszcze większym batem na przedsiębiorców. Klienci będą mieli na przykład 14 dni - a nie

Skuszeni unijnym darmowym internetem z NetMaksu dali się złapać w sieć

w błąd, a w konsekwencji naruszać ich interesy - tłumaczy rzecznik UKE. Kontrolę w spółce Milmex w związku z wykorzystaniem unijnych pieniędzy prowadzi też Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, a w naszym województwie - Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. - Kontrolowane są wszystkie projekty

Oszustwo na niewiarygodną skalę? 5 tys. ludzi wkręconych w darmowy internet

dotyczące firmy Milmex - w sprawie wyłudzenia dotacji unijnych. Chodzi o 26 projektów na dofinansowanie budowy infrastruktury, które sosnowiecka spółka podpisała ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości - m.in. ono rozdziela środki z Regionalnego Programu Operacyjnego. Milmex korzystał z hojności UE

"P": Rząd ureguluje bonusy w biurach maklerskich

wiarygodności kredytowej domu maklerskiego". Przedstawiciele branży są zaniepokojeni propozycją. "W naszej opinii projekt rozporządzenia stanowi bardzo istotną ingerencję w działalność biznesową biur. Poddamy go głębokiej analizie, na ile wypełnia on wytyczne unijne, a na ile zawiera lokalne pomysły

"Parkiet": Rząd ureguluje bonusy w biurach maklerskich

wiarygodności kredytowej domu maklerskiego". Przedstawiciele branży są zaniepokojeni propozycją. "W naszej opinii projekt rozporządzenia stanowi bardzo istotną ingerencję w działalność biznesową biur. Poddamy go głębokiej analizie, na ile wypełnia on wytyczne unijne, a na ile zawiera lokalne pomysły

Przedłużają się negocjacje z KE ws. wydawania unijnych funduszy

Od lipca Polska negocjuje z KE 6 krajowych i 16 regionalnych programów operacyjnych, które szczegółowo opisują, jak wydawane będzie ponad 80 mld euro przeznaczonych dla naszego kraju z unijnych funduszy strukturalnych. Polskie władze miały nadzieję, że negocjacje zakończą się do końca października

"FT": UE rozważa radykalne sankcje przeciwko Rosji

uciążliwych środków, które zawiera dokument, jest ograniczenie eksportu wrażliwych technologii, w tym elementów potrzebnych rosyjskiemu sektorowi energetycznemu. Chodzi o sprzęt niezbędny do odwiertów głębinowych, poszukiwania złóż w Arktyce i wydobycia ropy z łupków. Choć w poprzednich projektach była mowa o

Sejmowa komisja chce liberalizacji przepisów o bateriach i akumulatorach

Wiceminister środowiska Janusz Ostapiuk przyznał w czwartek, że w pierwszym projekcie ustawy minister środowiska proponował przepis odpowiadający zmianie, jaką obecnie proponuje wyższa izba parlamentu, jednak "Rada Ministrów zwróciła uwagę ministrowi środowiska, że ten zapis jest

Projekt zmian w prawie pracy. Tylko dwa lata do stałej umowy

miesiąc. - Chcemy zmienić ten system, gdyż pracodawcy nadużywają często tych przerw, aby nie podpisać w ogóle umowy na czas nieokreślony. Według naszego projektu po 24 miesiącach pracy na umowie terminowej umowa z mocy prawa zmieniać się będzie w umowę na czas nieokreślony. Bez względu na to, ile trwały

Rząd: reindustrializacja Śląska - przy udziale samorządów

Śląska mają powstać w ciągu kwartału. Ma on zawierać m.in. działania doraźne (w tym osłonowe dotyczące pracowników górnictwa), ale przede wszystkim systemowo zmieniające strukturę przemysłu w regionie. Jak mówiła wiceminister, chodzi o pobudzenie obecnych działań (również prowadzonych przez samorządy

Kontrakt Terytorialny województwa małopolskiego przyjęty przez rząd

. Dodał, że dokument zawiera gwarancje finansowania nie tylko wielkich inwestycji dotyczących sieci drogowej i kolejowej, ale także wielu innych dziedzin, m.in. rozwoju infrastruktury naukowej i badawczej, czy służącej ochronie zdrowia. "Oczywiście największa debata i zainteresowanie opinii

Od połowy czerwca nowe, lepsze prawa konsumenta

części praw na korzyść konsumentów, ale jednolite przepisy mogą ułatwić im ekspansję na inne unijne rynki. Co zyskają konsumenci? Łatwiej będzie reklamować towary. Konsument zamiast co chwilę oddawać wadliwą rzecz do naprawy, od razu będzie mógł zażądać jej wymiany na nową lub zwrotu pieniędzy. Sklep

Po co rozmawiać o handlu z USA

azjatyckimi, zwłaszcza z Chinami. Wszystko to jednak tylko może się stać, bo negocjacje umowy są prowadzone w ścisłej tajemnicy i nikt nie wie, co będzie zawierała umowa. Informacje na temat planowanych zapisów TTIP, które jakimś cudem przeciekły do mediów, budzą jednak spory niepokój. Nie podoba mi się np

Minister pracy: umowy na czas określony - do 36 miesięcy

. W Sejmie leży projekt ustawy zgłoszony przez posłów SLD - zakłada on, że umowa o pracę stanie się umową na czas nieokreślony już po 24 miesiącach pracy u jednego pracodawcy. Pracodawcy chcieli, aby okres ten wynosił 48 miesięcy. - 36 miesięcy to za dużo - twardo mówi "Wyborczej" Marek

Będzie akcyza na gaz ziemny? Sejmowa komisja na "tak"

Projekt zawiera szeroki wachlarz zwolnień z akcyzy. Nowelizacja ma za zadanie w pełni implementować do polskiego prawa zapisy unijnej dyrektywy 2003/96/WE dotyczącej opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej. Obecnie w Polsce obowiązuje zwolnienie z akcyzy gazu ziemnego

Nowe prawo telekomunikacyjne w Sejmie. Kto za, a kto przeciw?

Antoni Mężydło (PO) powiedział, że projekt jest bardzo pilny, bo chodzi o wdrożenie unijnych rozwiązań do polskiego prawa, czego termin upłynął w maju 2011 r. - Grożą nam wysokie kary za ewentualną opieszałość legislacyjną. To jest ok. 60 tys. euro za każdy dzień zwłoki - zaznaczył. Zapowiedział

Województwo małopolskie uzgodniło swój Kontrakt Terytorialny z MIR

Kolejne przedsięwzięcia za 9,5 mld znalazły się na liście rezerwowej Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego. "Myślę, że mamy w kontrakcie wszystko to, o co zabiegaliśmy" - ocenił podczas piątkowej konferencji prasowej marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa. Jak

Prywatne firmy zrzucą się na publiczne inwestycje. Program PPP

elektrociepłowni, czy termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Problem w tym, że - jak wynika z raportu - gminy przygotowywały projekty PPP, często nie korzystając z usług kompetentnych doradców. W efekcie oferty zawierały założenia, które dla prywatnych firm były nie do zaakceptowania.Mimo to - zdaniem

"Rz": Wysyp kontraktów na największe inwestycje

Transport i środowisko to sektory o największej dynamice zawierania umów - stwierdza wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło. "W większości przypadków mówimy o projektach z bardzo dużymi budżetami, których realizacja ze środków własnych beneficjentów, głównie samorządów, czy też nawet

"Rzeczpospolita": Wysyp kontraktów na największe inwestycje

Transport i środowisko to sektory o największej dynamice zawierania umów - stwierdza wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło. "W większości przypadków mówimy o projektach z bardzo dużymi budżetami, których realizacja ze środków własnych beneficjentów, głównie samorządów, czy też nawet

Naukowców pospolite ruszenie po 79 mld euro

najbliższych siedmiu latach na badania naukowe. Około jednej trzeciej trafi poprzez konkursy do firm na innowacje i współpracę z naukowcami. Mogą w nich startować naukowcy i firmy z całej Europy. Dotację dostanie ten, kto przedstawi lepszy projekt. I tu pojawia się problem. Polscy naukowcy i przedsiębiorcy z

Rozpoczęło się posiedzenie Senatu

inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, jako uzupełnienia wojewódzkich planów gospodarki odpadami. Plany te będą podstawą wydawania środków unijnych i krajowych. Z kolei nowelizacja ustawy o biopaliwach, która także jest w porządku obrad, wprowadza do ustawy zapisy europejskiej dyrektywy o

Senat m.in. o budżecie na 2015 rok

podstawą wydawania środków unijnych i krajowych. Z kolei nowelizacja ustawy o biopaliwach, która także jest w porządku obrad, wprowadza do ustawy zapisy europejskiej dyrektywy o promocji odnawialnych źródeł energii. Zmiany mają doprowadzić do zakończenia postępowania Komisji Europejskiej przeciwko Polsce

Senat m.in. o budżecie na 2015 rok

dotyczy wprowadzenia obowiązku sporządzania przez zarządy województw planów inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, jako uzupełnienia wojewódzkich planów gospodarki odpadami. Plany te będą podstawą wydawania środków unijnych i krajowych. Z kolei nowelizacja ustawy o biopaliwach, która

MSP: nowy prezes ma zwiększyć aktywność PIR i doprowadzić do jego ufunduszowienia

spółkę umowa na współfinansowanie eksploatacji ropy naftowej z bałtyckiego złoża B8" - powiedział Kowalczyk. "Teraz PIR wkracza w nowy etap - zawierania umów inwestycyjnych. Oczekujemy, że będzie działać zdecydowanie i efektywnie. Do końca przyszłego roku spółka ma się zaangażować w projekty o

Co Polska ugrała na szczycie energetycznym UE?

Angela Merkel - zawierają firmy, a nie państwa. Polski rząd może coś nakazać PGNiG, rząd niemiecki nie ma takiej mocy sprawczej wobec E.ON czy RWE. Będzie nadal tak, jak jest - Jestem w 100 procentach pewny, że nic się nie zmieni - mówi nam menedżer znający dobrze europejski rynek gazu. - Firmy mają z

10 państw UE do Komisji Europejskiej: Stwórzmy warunki do rozwoju atomu

duże ryzyko inwestycyjne. KE bada obecnie zgodność z unijnym prawem brytyjskiego pomysłu na sfinansowanie nowych elektrowni - wieloletniego tzw. kontraktu różnicowego. Jest on wymieniany jako jedna z opcji w przypadku polskiego projektu jądrowego. Francja tworzy model "exeltium" - zużywające

Lewiatan: projekt nowego prawa gospodarczego korzystny dla biznesu

wynika z roboczej wersji projektu - mają być adresowane bezpośrednio do organów administracji, które podejmują decyzję w konkretnych sprawach" - powiedział PAP ekspert Konfederacji Lewiatan Bartosz Wyżykowski. Według propozycji MG nowa ustawa ma zawierać "katalog wyraźnie sformułowanych zasad

'DGP': Marne projekty mogą ograniczyć dopływ pieniędzy z Unii

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (POKL) wykonuje się za unijne pieniądze badania, analizy i raporty. Z tego źródła finansowanych jest wiele cennych przedsięwzięć naukowych, m.in. wielki projekt "Diagnoza społeczna" realizowany pod kierownictwem socjologa prof. Janusza

Sposób na nielegalny hazard w sieci? Blokada stron i podatek

pomniejszone o wypłacone wygrane. W przypadku straty podatku by więc nie było. Taki podatek stosuje zresztą zdecydowana większość krajów unijnych. Na razie żadnego projektu przepisów, które miałyby zmienić sytuację na rynku bukmacherskim, nie ma.

Juncker ws. afery wokół praktyk podatkowych. "Nie ma żadnego konfliktu interesów"

umowom zawieranym z władzami Luksemburga ponad 300 koncernów płaciło bardzo niskie podatki. Pozostałe kraje UE, gdzie koncerny te osiągały zyski, traciły miliardy euro na niezapłaconych podatkach. Aferę nazwano Luxembourg Leaks. Szef KE oświadczył, że bierze na siebie polityczną odpowiedzialność za to

Rekordowy wzrost spożycia cydru, ale i tak Polska tonie w jabłkach

reklamować można) zawiera tylko kilka procent alkoholu. - To jest niezrozumiała dla nikogo dyskryminacja tego jabłkowego napoju - przekonuje Sadowski. Wicepremier Janusz Piechociński przygotował projekt ustawy pozwalającej reklamować cydr. Podobny projekt napisała grupa senatorów. - Komisja ustawodawcza

Dyrektywa przyjęta. To koniec papierosów mentolowych

szkodliwości palenia tytoniu dla zdrowia powinno zajmować 65 proc. obu stron opakowania papierosów; zakazane mają być atrakcyjne opakowania, np. przypominające szminkę czy perfumy. Jedno opakowanie będzie musiało zawierać co najmniej 20 papierosów. Od 2016 r. mają być zakazane papierosy z dodatkami smakowymi

"PB": Nowelizacja teleprawa wzbudziła emocje

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji opublikowało na swoich stronach internetowych długo oczekiwany projekt nowelizacji prawa telekomunikacyjnego. Nowelizacja, która ma dostosować prawo do unijnego, jest spóźniona już o ponad pół roku. Regulacja nakazuje informowanie odbiorcy usługi

Ministerstwo Środowiska obniży poziomy recyklingu i odzysku opakowań wielomateriałowych

Polska musi uzyskać poziom recyklingu i zagospodarowania odpadów zgodny z wymaganiami unijnymi. To oznacza, że do końca 2014 r. musimy łącznie odzyskiwać i poddawać recyklingowi odpowiednio 60 i 56 proc. opakowań, recyklingować 23,5 proc. tworzyw sztucznych, 51 proc. aluminium, 51 proc. stali i

Boni: Odzyskaliśmy energię i wiarę do dalszego budowania e-administracji

; ze sobą, zgodnie z podejściem raportu Państwo 2.0. Jednocześnie opracowujemy Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa 2.0+ na przyszłe lata. Będą z niego wynikały projekty, których realizację planujemy na nową perspektywę unijną. Co tam znajdziemy? - Cały pakiet rozwoju e-administracji na lata

Są szanse na kompromis w sprawie unijnego budżetu

Budżetowe negocjacje między Parlamentem Europejskim oraz Radą UE zawaliły się w ub. tygodniu, kiedy Wlk. Brytania (poparta przez Holandię i Szwecję) odrzuciła kompromisowy projekt, który prócz kwot - te nie były już przedmiotem sporu w ostatniej fazie negocjacji - zawierał także polityczne

Szczurek: wzrost gospodarczy Polski jest zrównoważony, nie na kredyt

08.10. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Deficyt obrotów bieżących jest poniżej 1 proc., a po uwzględnieniu środków unijnych jest wręcz dodatni, co oznacza, że polska gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony, nie na kredyt - powiedział minister finansów Mateusz Szczurek w środę w Sejmie

Nowy przetarg na spalarnię śmieci. Czy zdążymy z budową?

Zainteresowani kontraktem mają 45 dni na składanie ofert. Wyłoniony w przetargu wykonawca odpowiedzialny będzie za projekt i budowę zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych, kompostowni na odpady biodegradowalne w Bydgoszczy oraz stacji przeładunkowej w Toruniu. Ogłoszenie kolejnego

Konta na Portalu Podatkowym z opóźnieniem - od marca 2015 r.

prezentacje o podstawowych zasadach systemu podatkowego czy zmianach w przepisach podatkowych i o ich wykładni. Portal zawiera informacje o prawach i obowiązkach podatników, o ulgach i zwolnieniach oraz linki m.in. do strony umożliwiającej sprawdzenie ważności numerów VAT kontrahentów unijnych. - Zostały tam

Firmy z regionu miesiącami czekają na unijne dotacje

składa się z dwóch etapów. Pierwszy to ocena formalna wniosków. Aplikacje firm, których papiery nie zawierają błędów, przechodzą do decydującej tury rozgrywki - oceny merytorycznej. To na tym etapie eksperci Urzędu Marszałkowskiego decydują, które projekty dostaną unijne wsparcie, a które nie. Konkurs

MF: konta na Portalu Podatkowym z opóźnieniem - od marca 2015 r.

online i prezentacje o podstawowych zasadach systemu podatkowego czy zmianach w przepisach podatkowych i o ich wykładni. Portal zawiera informacje o prawach i obowiązkach podatników, o ulgach i zwolnieniach oraz linki m.in. do strony umożliwiającej sprawdzenie ważności numerów VAT kontrahentów unijnych

Klient ich pan? Nowe prawa dla konsumentów. Cios w sklepy i producentów?

handlu, w którym coraz większą rolę odgrywa internet. Nie ważne gdzie kupujesz, masz prawo wiedzieć Ustawa przenosi do polskiego prawa przepisy unijnej dyrektywy. Nad projektem pracują posłowie z sejmowej podkomisji. Teoretycznie jest jeszcze czas na zmiany, choć pole manewru jest ograniczone, bo

Eurofundusze 2014-2020. Jasna Góra weszła do unijnej gry

;, czytaj tutaj. Dokument zawiera jednak inne projekty z północy województwa - nie tylko zresztą samorządowe, ale i innych instytucji. Oto przegląd zawartości "mandatu negocjacyjnego". Inni innowacyjni W tzw. obszarze Innowacyjność i Przedsiębiorczość nie ma częstochowskich projektów. Na liście

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Projekt budowlany

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Projekt budowlany powinien zawierać: projekt zagospodarowania działki lub terenu, określający m.in. granice działki oraz innych obiektów budowlanych, również miejsce podłączenia mediów oraz odprowadzania ścieków projekt architektoniczno-budowlany oświadczenia

Wielki Projekt

Wielki Projekt (ang. The Grand Design) – książka popularnonaukowa autorstwa Stephena Hawkinga i Leonarda Mlodinowa. Jest to druga ich wspólna książka po Jeszcze krótszej historii czasu. Autorzy wskazują, że być może nie uda się stworzyć teorii unifikującej oddziaływania podstawowe

Projekt socjalny

Projekt socjalny – zespół zaplanowanych działań mających na celu poprawę sytuacji społecznej, oparty na założeniach teoretycznych oraz diagnozie społecznej. Opis projektu jest podstawą do wdrożenia oraz jego ewaluacji (oceny)D. Wolska-Prylińska, Projekt socjalny w kształceniu i działaniu

Projekt zagospodarowania działki lub terenu

prowadzona jest w mniejszej skali, np. 1:1000. Projekt zagospodarowania terenu - ważny element projektu budowlanego. Muratordom.pl. Co każdy inwestor powinien wiedzieć o projekcie domu?. Dobredomy.pl. Co powinien zawierać projekt zagospodarowania działki lub terenu?. Mojafirma.infor.pl. 4

Projekt poznania ludzkiego genomu

Projekt poznania ludzkiego genomu (en. Human Genome Project, HUGO Project) był to program naukowy mający na celu poznanie sekwencji wszystkich komplementarnych par zasad tworzących ludzki genom, zawierający 3.3 Gbp, ok. 30 tys. genów. HistoriaPoczątkiem Projektu ludzkiego genomu była podjęta

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.