co musi zawierać projekt unijny

PAP

Podkarpackie. Aplikacja na telefony o zabytkach Sanoka i Humennego

Podkarpackie. Aplikacja na telefony o zabytkach Sanoka i Humennego

Opis najważniejszych zabytków i atrakcji turystycznych w powiatach sanockim i humeńskim (Słowacja) zawiera aplikacja na telefony, która powstała w ramach unijnego projektu realizowanego wspólnie przez samorządy Sanoka i Humennego.

Dwie instytucje będą odpowiadały za unijny program "Inteligentny Rozwój"

Dwie instytucje będą odpowiadały za organizowanie konkursów, wyłanianie projektów i zawieranie umów na dofinansowanie unijne z programu "Inteligentny Rozwój" na lata 2014-2020. Ok. 8,6 mld euro ma z niego trafić m.in. na projekty badawczo-rozwojowe dla firm.

25 instytucji będzie odpowiadało za unijny program "Wiedza Edukacja Rozwój"

25 instytucji będzie odpowiadało za organizowanie konkursów, wyłanianie projektów i zawieranie umów na dofinansowanie unijne z programu "Wiedza Edukacja Rozwój" na lata 2014-2020. Ok. 4,7 mld euro trafi m.in. na aktywizację zawodową młodych.

Pięć instytucji będzie odpowiadało za unijny program "Infrastruktura i Środowisko"

infrastruktury i rozwoju Adam Zdziebło. Podobne porozumienie - jak dodał - MIR ma podpisać jeszcze do końca tego tygodnia z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. "To będzie już komplet porozumień dla programu +Infrastruktura i Środowisko+, którym zarządza resort infrastruktury i rozwoju"

Dzwoni telemarketer? Nigdy nie mów "tak", bo to kosztuje. Będzie zmiana przepisów?

Dzwoni telemarketer? Nigdy nie mów "tak", bo to kosztuje. Będzie zmiana przepisów?

telefon. Ledwie co słyszałem. Jakaś firma zaproponowała mi kontynuację umowy, której przedmiotem było i miało być stronicowanie moich danych firmowych w internecie. Nie jestem zwolennikiem rozmów przez komórkę w miejskiej komunikacji, toteż chciałem ograniczyć rozmowę do minimum. A że nawet nie

Wasiak: PKP PLK zrobiły duży postęp, jeśli chodzi o realizację inwestycji

zoptymalizowała sposób zamawiania usług, poprawiła planowanie projektów i przygotowanie inwestycji. To powinno gwarantować skuteczną i efektywną realizację projektów współfinansowanych z pieniędzy UE" - podkreśliła Wasiak. Szefowa MIR dodała, że spółka zmieniła także formuły umów zawieranych z inwestorami

Śląskie. Rozpoczęło się wydawanie Śląskiej Karty Usług Publicznych

Śląska Karta Usług Publicznych (ŚKUP) to przedsięwzięcie organizatora komunikacji miejskiej w aglomeracji katowickiej - Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP). Obok Związku w różnym zakresie w projekcie ŚKUP uczestniczą samorządy miast regionu. Jak

Bez poselskich poprawek do projektu ograniczającego umowy terminowe

postulatami związków zawodowych - 18 lub 24 miesiące i pracodawców - maksymalnie 48 miesięcy. Posłowie podczas prac w komisji nie zmienili tego okresu. W projekcie nowelizacji Kodeksu pracy zapisano też wyjątki od limitu. Chodzi o umowy zawierane na czas określony w celu m.in.: zastępstwa pracownika w czasie

Sejm. Projekt nowelizacji ustawy o ARR - do komisji

. W projekcie ustawy wskazuje się organy - ich właściwość i kompetencje do realizacji zadań, których zakres wynika wprost z przepisów unijnych. "Agencja Rynku Rolnego będzie administrowała działaniami związanymi z uznawaniem i funkcjonowaniem organizacji producentów oraz ich zrzeszeń"

MIR oczekuje, że KE przyjmie wkrótce program "Inteligentny Rozwój"

MIR zastanawia się nad otwartą formułą konkursów. "Oczywiście czasem wskazanie końcowego terminu zakończenia konkursu działa mobilizująco na przedsiębiorców - co prawda wówczas wnioski o dofinansowanie projektów trafiają dopiero w ostatnim momencie" - dodała. Jak mówiła, po decyzji KE

Eksperci: Nowe Prawo o zamówieniach publicznych jest napisane 'na kolanie'

wprowadzenie lepszych praktyk oraz większy nacisk na sensowność projektu, a nie tylko trzymanie się sztywno litery ustawy. "Nowe prawo zamówień publicznych to regulacja, która w dużej części jest tekstem przepisanym wprost z dyrektyw unijnych. To nie jest dobry sposób na procedowanie i legislację"

Kontrakt Terytorialny dla woj. mazowieckiego podpisany

"Kontrakt zawiera 139 strategicznych inwestycji. Najważniejszą inwestycją dla mieszkańców Warszawy jest niewątpliwie południowa obwodnica miasta. Kontrakt terytorialny to także projekty dotyczące transportu miejskiego, m.in związane z II linią metra, zakupem taboru miejskiego. Zyska też

Sejm: PiS wnioskuje o odrzucenie projektu ustawy o rybołówstwie morskim

Wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke przedstawiając projekt ustawy w Sejmie podkreślił, że proponowane regulacje mają zapewnić efektywne funkcjonowanie sektora rybołówstwa morskiego dzięki dostosowaniu polskich przepisów do wymogów unijnych. Projekt ma zastąpić dotychczas obowiązującą ustawę z

Sejmowa komisja: Elewarr ma zostać pod nadzorem ARR

wnieśli także inne poprawki do rządowego projektu ustawy o ARR. Artur Dunin (PO) zaproponował doprecyzowanie przepisów dotyczących porozumień branżowych. Chodzi o to, by takie porozumienia były zawierane przed umowami kontraktacyjnymi. Dyskutowano także nad nowymi przepisami dotyczącymi przekazania

Rządowy projekt ustawy o rewitalizacji trafił do podkomisji stałej

środowiska naturalnego, słaba komunikacja publiczna. "Projekt jest odpowiedzią na postulaty samorządów, które same nie poradzą sobie z problemem" - mówił posłom w środę wiceszef MIR Paweł Orłowski. Projekt zawiera propozycje kompleksowych rozwiązań w celu ożywienia zaniedbanych obszarów, czego

Projekt noweli przeciw manipulacjom na rynku energii do drugiego czytania

Nowelizacja umożliwi stosowanie w Polsce unijnego rozporządzenia z 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (rozporządzenie REMIT). Rozporządzenie to - jak wyjaśniono w uzasadnieniu projektu - obowiązuje w polskim prawie od 2011 r., jednak by mogło być stosowane

Opole. Ponad 1,2 tys. nowych firm powstało w ramach unijnego projektu

W środę w opolskim Urzędzie Marszałkowskim podsumowano projekt. Projekt "PO KLucz do biznesu 2!" - którego nazwa zawiera skrót POKL, czyli Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z którego finansowane było przedsięwzięcie - realizowany był od początku lutego 2012 roku i potrwa do końca maja

Sejm. Projekt ustawy dot. dialogu w rolnictwie - do komisji

wchodziłyby organizacje rolnicze, przedsiębiorcy oraz strona rządowa. Projekt przewiduje, iż w tym forum uczestniczyliby przedstawiciele Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz reprezentatywnych organizacji rolniczych, tj. reprezentujących co najmniej 5 proc. rolników. W skład strony rządowej wchodziliby

Ministerstwo Gospodarki: Mamy świetny artykuł. Kto go weźmie?

Ministerstwo Gospodarki: Mamy świetny artykuł. Kto go weźmie?

funkcję tzw. instytucji pośredniczącej. W związku z tym odpowiedzialne jest za promocję programów operacyjnych oraz projektów związanych z energetyką. - W porównaniu z tym, co dzieje się przy wydawaniu unijnej kasy na promocję, to jest pikuś. Moim zdaniem błędy wynikają z tego, jak oceniane są projekty

Rząd przyjął projekt noweli m.in. przeciwko manipulacjom na rynku energii

Nowelizacja umożliwi stosowanie w Polsce unijnego rozporządzenia z 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (rozporządzenie REMIT - PAP). Rozporządzenie to - jak wyjaśniono w uzasadnieniu projektu - obowiązuje w polskim prawie od 2011 r., jednak by mogło być

Sejm znowelizował ustawę o Agencji Rynku Rolnego

łańcucha żywnościowego. Wiele problemów ekonomicznych rolników wynika z faktu, że w Polsce nie ma systemu zachęcającego do zawierania wieloletnich umów kontraktacyjnych, a ta ustawa tę drogę otwiera" - oceniła wiceminister. Wyjaśniła, że jeśli chodzi o sankcje, nie mogą być one wprowadzone, bo unijne

MIR zaakceptowało rozwiązania w programie "Infrastruktura i Środowisko"

gospodarkę niskoemisyjną oraz przedsięwzięcia związane z ochroną zdrowia i kulturą. Po unijne wsparcie będą mogły sięgnąć samorządy i przedsiębiorcy, głównie duże firmy. Większy niż dotąd nacisk będzie położony m.in. na redukcję emisji. Ok. 1 mld 828 mln euro ma trafić na projekty związane z niskoemisyjną

KE przyjęła strategię utworzenia unii energetycznej

KE przyjęła strategię utworzenia unii energetycznej

- To bez wątpienia najbardziej ambitny projekt w dziedzinie energii od czasu utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali - powiedział Sefcovic na konferencji prasowej. - To kompleksowe ujęcie tego, co Komisja Europejska zamierza zrobić w ciągu pięciu lat swojego mandatu, aby przekształcić

Plocke: polskie rybołówstwo morskie może być dochodowe

morskiego, w tym ochrony żywych zasobów morza, a także nadzoru nad wykonywaniem tego rybołówstwa oraz wyładunkiem i przeładunkiem organizmów morskich. Projekt zawiera przepisy umożliwiające zarządzanie kwotami połowowymi przez organizacje producentów ryb, wprowadzenie wieloletnich udziałów połowowych oraz

Unijne pieniądze na wzornictwo przemysłowe

). Projekt obejmuje też seminaria, warsztaty i wystawy. Potrwa on do końca przyszłego roku i jest finansowany ze środków unijnych w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W nowej perspektywie funduszy unijnych (lata 2014-2020) wsparcie wzornictwa jest możliwe m.in. w ramach projektów badawczo

W Sejmie - projekt ustawy o rewitalizacji obszarów zdegradowanych

; - mówił posłom wiceszef MIR Paweł Orłowski. Projekt zawiera propozycje kompleksowych rozwiązań w celu ożywienia zaniedbanych obszarów, czego efektem ma być "znacząca poprawa" jakości życia osób je zamieszkujących. Służyć ma temu m.in. włączenie lokalnych społeczności do wszystkich etapów odnowy

Polisolokaty. Ministerstwo Finansów postanowiło rozwiązać problem polisolokat

powinny zostać uchwalone jak najszybciej, ich celem jest bowiem ochrona klientów zakładów ubezpieczeniowych. Polisolokaty Wiceminister zaznaczyła, że projekt jest częścią pakietu zmian prokonsumenckich przygotowanych w resorcie finansów. - Dokument dotyczy unijnej dyrektywy Solvency II określającej m.in

Ministerstwo Finansów postanowiło rozwiązać problem polisolokat

powinny zostać uchwalone jak najszybciej, ich celem jest bowiem ochrona klientów zakładów ubezpieczeniowych. Wiceminister zaznaczyła, że projekt jest częścią pakietu zmian prokonsumenckich przygotowanych w resorcie finansów. - Dokument dotyczy unijnej dyrektywy Solvency II określającej m.in. nowe wymogi

Leszczyna: MF postanowiło rozwiązać problem polisolokat

powinny zostać uchwalone jak najszybciej, ich celem jest bowiem ochrona klientów zakładów ubezpieczeniowych. Wiceminister zaznaczyła, że projekt jest częścią pakietu zmian prokonsumenckich przygotowanych w resorcie finansów. "Dokument dotyczy unijnej dyrektywy Solvency II określającej m.in. nowe

Sejm: Elewarr pozostanie w gestii ministra rolnictwa

Ministerstwa Skarbu Państwa. Pierwotnie rządowy projekt ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych zakładał przekazanie Elawarru do Ministerstwa Skarbu Państwa. Posłowie z różnych opcji podczas prac w komisji rolnictwa byli jednak zgodni co do tego, że Elewarr powinien być

10 mld euro na wdrożenie celów unii energetycznej w Polsce

robić to w najczystszy możliwy sposób - zaznaczył komisarz. Dodał przy tym, że w Polsce panują sprzyjające warunki, żeby czerpać z energii słonecznej oraz energii wiatrowej. Terminal w Świnoujściu Drugi aneks do raportu o stanie realizacji unii energetycznej będzie zawierał listę projektów, które

Sejm nie zgodził się na odrzucenie projektu ustawy o rybołówstwie morskim

" - powiedział Babalski. Ponadto poseł PiS zwracał uwagę, że projekt, który "zawiera 150 artykułów, 80 stron uzasadnienia i tyle samo stron aktów wykonawczych", trafił do Sejmu 24 listopada, a już 28 listopada przystąpiono do pierwszego czytania. "Kto w sposób rozsądny i rzeczowy

Posłowie przeciw poprawkom do projektu ustawy o bezpieczeństwie morskim

morskich. Nowelizację ustawy przygotowało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Celem projektu jest wdrożenie do polskiego prawa unijnej dyrektywy z listopada 2012 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy. W projektowanych przepisach chodzi o wymóg przekazywania Komisji Europejskiej

Wielkopolska zaproponuje 100 projektów do Kontraktu Terytorialnego

Kontrakcie będą negocjowane z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Dokument zawiera te projekty, które są istotne dla rozwoju kraju oraz województwa i mogą być wsparte unijnymi funduszami. Kontrakt może być modyfikowany w trakcie trwania unijnej perspektywy na lata 2014-2020. Projekty z Kontraktu

MIR: są wytyczne dla projektów rewitalizacyjnych

jest głównie w ramach regionalnych programów operacyjnych, natomiast dodatkowym, komplementarnym źródłem ich finansowania są krajowe programy operacyjne" - podkreślił resort. Wymogi dotyczące uzyskania dofinansowania unijnego dla projektów rewitalizacyjnych są określone w wytycznych. "Wymogi

Będą zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim

sposób co najmniej tak samo widoczny, czytelny i słyszalny, jak dane liczbowe dotyczące kosztu kredytu konsumenckiego. Ponadto w reklamach, które nie zawierają danych liczbowych dotyczących kosztu kredytu konsumenckiego, kredytodawca lub pośrednik kredytowy będzie miał obowiązek podawać konsumentowi

Kluczowe inwestycje w regionach - Kontrakty Terytorialne na rządzie

Kontrakty Terytorialne to umowy zawierane pomiędzy rządem a samorządami województw dotyczące finansowania kluczowych inwestycji w regionach w latach 2014-2020. Na ich realizację będą trafiać pieniądze unijne oraz środki krajowe. Kontrakty zawierają kluczowe przedsięwzięcia dla danego województwa

Banki skarżą się do KE na polską ustawę o "frankowiczach"

Listy do Komisji w sprawie polskiej ustawy wysłały dwa banki obecne na polskim rynku: Commerzbank (właściciel mBanku) i Raiffeisen. Banki obawiają się, że planowane przepisy naruszają unijną swobodę przepływu kapitału. Jeśli ustawa zostanie ostatecznie przyjęta, to KE będzie musiała się jej

CIR: wszystkie zakłady pakowania jaj będą objęte kontrolą

Jak podało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu, projekt przygotowało ministerstwo rolnictwa. Projektowana nowelizacja ustawy zawiera przepisy, które wdrażają rozwiązania prawa Unii Europejskiej. Wszystkie zakłady pakowania jaj mają być objęte kontrolą Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno

Jest nowa ustawa. Będzie można ścigać nadużycia na rynku energii

Sejm znowelizował Prawo energetyczne 11 września br. Zmiany umożliwią stosowanie w Polsce unijnego rozporządzenia z 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii. Głównym celem rozporządzenia jest zwalczanie nadużyć na hurtowym rynku energii. Kwestie przejrzystości rynku

Prezydent podpisał ustawę, dzięki której będzie można ścigać nadużycia na rynku energii

Sejm znowelizował Prawo energetyczne 11 września br. Zmiany umożliwią stosowanie w Polsce unijnego rozporządzenia z 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (rozporządzenie REMIT - PAP). Głównym celem rozporządzenia jest zwalczanie nadużyć na hurtowym rynku energii

Projekty inwestycyjne i wsparcie przemysłu w Programie dla Śląska

projekt ma zostać przyjęty we wtorek przez rząd oraz dodatkowe środki budżetowe na dofinansowanie wkładu własnego do unijnych projektów tego typu. Dokument wymienia też kontynuację działań rewitalizacyjnych w ramach bytomskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Działania związane z rynkiem pracy to m.in

Lubuskie. W 2015 roku 369 mln zł na walkę z bezrobociem

poprawę sytuacji na rynku pracy będą finansowane zarówno z funduszy unijnych, jak i pieniędzy krajowych. Na lubuskim rynku pracy widać ożywienie, a w gospodarce polepszenie koniunktury, co dobrze rokuje na następne miesiące. Z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy wynika, że miniony rok przyniósł znaczący

Rząd za zmianami w Programie wspierania istotnych inwestycji

mld euro, czyli ponad 13 proc. całości polskiego eksportu. Przyjęta we wtorek przez rząd uchwała wprowadza szczegółowe kryteria wyliczania wsparcia z tytułu kosztów kwalifikowanych dla projektów badawczo-rozwojowych. CIR podkreśliło, że przedstawiciele ministra gospodarki będą co roku kontrolować

Zamawiający musi odrzucić ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień co do rażąco niskiej ceny

dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamówienia powyżej progów unijnych Ponadto, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne, zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Prezesa Urzędu oraz Komisję Europejską o odrzuceniu

Grabowski: KE może zatwierdzić POIiŚ nawet po Nowym Roku

dla województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego "Polska Wschodnia" (2 mld euro). Programami krajowymi zarządzać będzie minister ds. rozwoju regionalnego, inne resorty będą m.in. organizowały konkursy, wyłaniały projekty i zawierały umowy na

Łódź. 21 inwestycje dla Łodzi w Kontrakcie Terytorialnym

obwodnicy może ruszyć najwcześniej w połowie 2016 roku. Kontrakty Terytorialne to umowy zawierane pomiędzy rządem a samorządami województw dotyczące finansowania kluczowych inwestycji w regionach w latach 2014-2020. Na ich realizację będą trafiać pieniądze unijne oraz środki krajowe.

Posłowie przystąpią do prac nad uregulowaniem krótkiej sprzedaży

zbycia. Jeśli jego oczekiwania się sprawdzą, osiągnie zysk stanowiący różnicę między kwotą uzyskaną ze sprzedaży (po kursie wyższym) a kwotą, za jaką dokonał zakupu papieru wartościowego. Projekt przewiduje, że w Polsce organem nadzorującym przestrzeganie przepisów unijnego rozporządzenia będzie Komisja

Grabowski: umowa z NFOŚiGW ws. programu "Infrastruktura i Środowisko" w ciągu miesiąca

;Inteligentny Rozwój". Programami krajowymi zarządzać będzie minister infrastruktury i rozwoju, inne resorty jako instytucje pośredniczące będą m.in. organizowały konkursy, wyłaniały projekty i zawierały umowy na unijne dofinansowanie. Regionalne programy operacyjne przygotowywały samorządy województw.

Sejm: projekt regulujący krótką sprzedaż ponownie do komisja finansów

popiera. W projekcie zapisano, że w Polsce organem nadzorującym przestrzeganie przepisów unijnych rozporządzeń dotyczących m.in. krótkiej sprzedaży będzie Komisja Nadzoru Finansowego. Będzie ona mogła interweniować na rynku - nakładać ograniczenia i zakazy na transakcje krótkiej sprzedaży i swapów ryzyka

Unia Europejska tworzy nowy system poboru opłat za drogi i autostrady

, mniejsze zużycie paliwa i mniejszą emisję spalin" - podkreślają autorzy projektu. Podstawowe założenia usługi EETS to zawieranie przez użytkownika jednej umowy z jednym dostawcą, co umożliwi rozliczanie opłat na terenie całej UE, każdy kierowca otrzymuje jedną fakturę z opłatami, oraz w samochodzie

MIR przygotował przepisy o elektronicznych opłatach za przejazd po drogach UE

zużycie paliwa i mniejszą emisję spalin" - podkreślają autorzy projektu. Podstawowe założenia usługi EETS to zawieranie przez użytkownika jednej umowy z jednym dostawcą, co umożliwi rozliczanie opłat na terenie całej UE - każdy kierowca otrzymuje jedną fakturę z opłatami, oraz w samochodzie zostanie

Projekt. Kary za brak polskiego oznakowania detergentów

ośrodkom informacji toksykologicznej. Projekt nowelizacji zawiera ponadto przepis, który ma umożliwić wstrzymanie obrotu szkodliwą substancją chemiczną, gdy jest to niezgodne z raportem bezpieczeństwa chemicznego, sporządzonym przez jej wytwórcę lub importera, a dalszy użytkownik nie sporządził własnego

Projekt ustawy ws. dialogu w rolnictwie - do podkomisji

, przedsiębiorcy oraz strona rządowa. Projekt przewiduje, iż w tym forum uczestniczyliby przedstawiciele Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz reprezentatywnych organizacji rolniczych, tj. reprezentujących co najmniej 5 proc. rolników. W skład strony rządowej wchodziliby przedstawiciele ministrów: rolnictwa, rozwoju

Dmowski: ePUAP2 ruszy w końcu w czerwcu

podzielił również obaw m.in. posła Jarosława Zielińskiego (PiS), który sugerował, że opóźnienia w uruchomieniu platformy spowodują cofnięcie części dofinansowania z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, gdyż wszystkie projekty finansowane w ramach poprzedniej unijnej perspektywy, powinny zostać

Sejm skierował nowelę ustawy o bezpieczeństwie morskim do komisji

W czwartek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji, którą przygotowało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Celem projektu jest wdrożenie do polskiego prawa unijnej dyrektywy z listopada 2012 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy. W projektowanych przepisach

We wtorek rząd zajmie się ułatwieniami dla mikrofirm

Przygotowany przez resort finansów projekt ma dostosować ustawę o rachunkowości do unijnej dyrektywy w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek. Dyrektywa ta weszła w życie 19 lipca 2013 r. "

Premier zapowiada finansowe i nadzorcze wzmocnienie UOKiK

na życie. Projekt ma na celu dostosowanie obowiązków ubezpieczycieli do regulacji unijnych dotyczących m.in. ich wypłacalności, ale zmiany mają też zapewnić większą ochronę klientów firm ubezpieczeniowych. Przypomniała też, że trwają prace nad tzw. ustawą antylichwiarską regulującą pozabankowy rynek

KE zaprasza państwa UE do wnioskowania o środki na infrastrukturę

transzą środków przeznaczonych na ten cel. Zwracał uwagę, że inwestycje te dla mieszkańców UE oznaczają bezpieczniejsze i mniej zatłoczone drogi. Wyjaśniał, że dokumenty zatwierdzone przez państwa unijne oraz PE opisują korytarze i zawierają listy potencjalnych projektów. "Teraz wszystko zależy od

Pomorskie.Ponad 31 mld zł w Kontrakcie Terytorialnym

Systemu Obserwacji Oceanów Euro-Argo oraz Krajowego Centrum Inżynierii Kosmicznej w ramach projektu "Radioteleskop 90m Narodowego Centrum Radioastronomii i Inżynierii Kosmicznej" a także budowę Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Kontrakt zawiera też

Samorząd woj. mazowieckiego domaga się pieniędzy z UE na trasy kolejowe

Kontrakty Terytorialne to umowy zawierane pomiędzy rządem a samorządami województw dotyczące finansowania kluczowych inwestycji w regionach w latach 2014-2020. Na ich realizację będą trafiać pieniądze unijne oraz środki krajowe. We wtorek rząd zatwierdził kontrakty dla siedmiu województw

Projekt ws. praw konsumenta ma opuścić sejmową podkomisję

stawia sobie za cel, by podkomisja zakończyła prace nad projektem w tym tygodniu, jednak - jak podkreślił - "nie kosztem jakości prawa". Podkomisja zbiera się w środę o godzinie 11. Ustawa o prawach konsumenta - podkreślił wiceszef resortu sprawiedliwości - wdroży do naszego prawa unijną

Projekt ustawy o rybołówstwie morskim - do drugiego czytania

Polska jest ostatnim państwem UE, które nie wdrożyło funkcjonującego od 2012 r. systemu kar za naruszenie wspólnej polityki rybackiej. Jeżeli tego nie zrobimy, mogą nam grozić unijne kary, a ponadto Polska nie będzie mogła korzystać z funduszy w ramach Wspólnej Polityki Rybackiej. W projekcie ustawy

Sejm.Nowela o bezpieczeństwie morskim ponownie do komisji infrastruktury

We wtorek w Sejmie odbyło się drugie czytanie przygotowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie morskim. Jej celem jest wdrożenie do polskiego prawa unijnej dyrektywy z listopada 2012 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy. Do projektu

Kluby z zastrzeżeniami do proj. ograniczającego lokalizację elektrowni wiatrowych

uwarunkowań i kierunku zagospodarowania i planu zagospodarowania przestrzennego, co w sumie pozwoli przyspieszyć procesy inwestycyjne" - zaznaczył. Słów krytyki wobec projektu nie szczędziła Anna Paluch (PiS). Jak mówiła, ok. 1/3 elektrowni wiatrowych jest zlokalizowanych na gruntach wójtów, burmistrzów

Do 11 sierpnia br. trwają konsultacje społeczne Krajowego Programu Kolejowego

granic województwa. Na liście rezerwowej woj. małopolskiego znalazł się projekt budowy infrastruktury do obsługi Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. KPK zawiera także oddzielną listę projektów dotyczących wschodniej Polski zakładające inwestycje w ciągu Magistrali Wschodniej: Rzeszów/Kielce - Lublin

Projekt nowelizacji Prawa energetycznego zwiększa uprawnienia URE

. ACER informacji o podejrzeniach manipulacji na rynku. ACER (European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) to unijna agencja, która ma koordynować i wspierać współpracę krajowych organów regulacyjnych. Projekt - jak czytamy na stronie Rządowego Centrum Legislacji - przewiduje też, że URE

Lubuskie. Projekt budżetu województwa zakłada 22,1 mln zł deficytu

rok zawiera tylko wkłady własne samorządu do wielu przedsięwzięć, które będą współfinansowane ze środków unijnych. Na przykład w planach budżetowych departamentów unijnych EFS i PROW nie ujęto środków z nowej perspektywy finansowej UE, ponieważ wcześniej musi zostać zatwierdzony Regionalny Program

"DGP": UE gasi papierosy

Projekt zakłada standaryzację wszystkich opakowań. Mają one zawierać dokładnie 20 papierosów tego samego koloru. A 3/4 frontu pudełka i 1/2 jego boku zajmą ostrzeżenia o szkodliwości palenia.Jest też propozycja, by kraje chcące bardziej restrykcyjnych regulacji, mogły decydować o całkowitym zakazie

Sejm znowelizował ustawę o bezpieczeństwie morskim

Nowelizację ustawy przygotowało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Celem zmian jest wdrożenie unijnej dyrektywy z listopada 2012 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy. Głosowało 439 posłów. Za przyjęciem ustawy głosowało 284 posłów, 9 opowiedziało się przeciw, a 146

Rząd Niemiec sceptyczny wobec pomysłu wspólnych zakupów gazu przez UE

Jak dodał można rozważyć możliwość "regionalnych porozumień", jednak muszą być one zgodne z prawem unijnym. "Umowy powinny być zawierane przez aktorów działających na rynku, bez zewnętrznej presji i zasadniczo bez państwowych dyrektyw" - powiedział w czwartek Uwe Beckmeyer

Neneman: nowela ustawy hazardowej powinna zostać uchwalona jeszcze w maju

za pośrednictwem oddziału przez spółki europejskie, co będzie zgodne z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE. Projekt noweli zawiera także m.in. wyraźny zakaz sumowania podstaw opodatkowania gier cylindrycznych (np. ruletki), gier w kości i karty z opodatkowaniem gry na automatach. W projekcie

Sprzedasz ziemię, dostaniesz dopłaty. Rewolucja dla rolników

Wiejskich w Polsce do roku 2020 (Polska znalazła się w grupie trzech krajów, które zakończyły negocjacje takiego dokumentu w ramach unijnego budżetu na lata 2014-20). Wejdzie on w życie w przyszłym roku, jak tylko resort rolnictwa upora się z rozporządzeniami wykonawczymi. W ramach projektu będzie do

Polska Wschodnia: 84,9 mln zł z UE na szerokopasmowy internet

W pięciu województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim zrealizowanych zostanie 35 wybranych w konkursie projektów. O unijne pieniądze z programu Rozwój Polski Wschodniej ubiegało się 78 projektów, 65 przeszło ocenę merytoryczną, 35 wybrano do wsparcia, 15

Sejm uchwalił ustawę o wsparciu dla sektora rybackiego

, rybołówstwa śródlądowego, przetwórstwa i obrotu produktami rybołówstwa. Władze regionalne natomiast zarządzać będą rozwojem obszarów zależnych od rybactwa. Zaangażowane instytucje będą miały obowiązek przedstawienia wykazu wspieranych podmiotów. Zgodnie z projektem lista będzie zawierała dane osoby albo

Krynica 2015. Szydło krytykuje rząd za "wyborczy budżet". I obiecuje 22 mld zł na wsparcie rodzin

, nowych rozwiązań - mówiła Beata Szydło. Zobacz: Konferencja prasowa Beaty Szydło podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy . Szydło: wyborczy budżet Dziennikarze pytali ją o ocenę projektu budżetu na 2016 r. - To budżet wyborczy. Próba kupienia głosów Polaków. Doraźne załatwianie spraw politycznych koalicji

Łódzkie. Kontrakt Terytorialny ma zostać podpisany w przyszłym tygodniu

uruchamianie niektórych inwestycji" - dodał Stępień. We wrześniu - jeszcze przed rozpoczęciem negocjacji z rządem - na liście samorządowych propozycji inwestycji znajdowały się 84 projekty najbardziej istotne dla rozwoju Łódzkiego. Wartość unijnego dofinansowania miała przekraczać 27,5 mld zł. Elementem

Kontrakt Terytorialny dla woj. mazowieckiego podpisany

"Kontrakt zawiera 139 strategicznych inwestycji. Najważniejszą inwestycją dla mieszkańców Warszawy jest niewątpliwie południowa obwodnica miasta. Kontrakt to także projekty dotyczące transportu miejskiego, m.in związane z II linią metra, zakupem taboru miejskiego. Zyska też kultura, edukacja i

Droższy alkohol. PARPA za minimalną ceną, zdecyduje Sejm. Najwcześniej w 2016 r.

- powiedział PAP dyrektor PARPA Krzysztof Brzózka. Jak wyjaśnił, w opracowanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych projekcie Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016-20 są wytyczne na temat wprowadzenia minimalnych cen za porcję alkoholu, ale

Olsztyn. Prokuratura umorzyła śledztwo ws. dotacji z UE dla fabryki mebli

przedłożone przez kierownictwo FS Favorit Furniture w momencie starania się o unijne wsparcie było prawdziwe i zawierało rzetelne dane. "Śledztwo wykazało, że z dotacji unijnej spółka faktycznie zakupiła nowoczesne maszyny do produkcji mebli i chciała zatrudnić dodatkowych pracowników. A gdy tylko

Olsztyn. Radni przyjęli plan gospodarki niskoemisyjnej

służyć poprawie jakości powietrza i ułatwić pozyskanie unijnych dotacji na ten cel. Rada nie zgodziła się na zdjęcie głosowania nad tym projektem z porządku obrad, czego domagali się radni PiS. Zarzucili oni prezydentowi Piotrowi Grzymowiczowi i jego koalicjantom z PO, że dokument "jest w istocie

Komisja przetargowa - zakres kompetencji

wnioskowaniem do kierownika zamawiającego o wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie złożonej oferty. Minimalna liczba członków komisji przetargowej to trzy osoby; w przypadku zamówień o wartości przekraczającej progi unijne komisja powinna liczyć co najmniej 5 osób. Ustawa Prawo zamówień publicznych dopuszcza

Rząd przyjął program rozwoju turystyki do 2020 r.

z zakwaterowaniem. Wpływy z przyjazdu do Polski cudzoziemców sięgają rocznie 9-10 mld euro, z czego ok. połowy pochodzi z przyjazdów turystów zagranicznych. Przyjęty przez rząd program zawiera działania ukierunkowane na przyspieszony rozwój branży turystycznej, a przede wszystkim wyznacza ramy

Polska firma z odpadów hutniczych będzie produkowała pigmenty

Cem-kolor jest start-upem technologicznym, który powstał niespełna dwa miesiące temu i ma służyć komercjalizacji pomysłu na zgodne z zasadami ochrony środowiska zagospodarowanie odpadów hutniczych. W firmę 800 tys. zł z unijnego programu Innowacyjna Gospodarka zainwestował działający w Złotnikach

Sejm odrzucił projekt PiS wprowadzający metodę kasową w VAT

odprowadza się wtedy, kiedy dostanie się zapłatę - PAP) miałaby dotyczyć przede wszystkim branży budowlanej. Wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu złożyła Bożena Szydłowska (PO). Jej zdaniem zaproponowane przepisy budzą zastrzeżenia co do zgodności z konstytucją oraz prawem unijnym. Szydłowska

MIR: nowy program budowy dróg do końca roku

Jak mówił na spotkaniu we wtorek z branżą infrastrukturalną, nowy program budowy dróg ma zawierać jedną listę inwestycji, a także ewentualnie listę rezerwową potrzebną w sytuacji, gdy pojawią się dodatkowe oszczędności, które będzie można wydać na realizację większej niż planowano liczby projektów

UE rozszerzy sankcje wobec Rosji. Państwa unijne doszły do porozumienia

finansowe na 87 osób (prorosyjskich separatystów na wschodniej Ukrainie, rosyjskich polityków, szefów służb i wojskowych), a także zamroziła aktywa 20 spółek i organizacji. W poniedziałek kraje unijne uzgodniły także wprowadzenie ograniczeń dotyczących inwestycji na zajętym przez Rosję Krymie oraz w

Ekspert: potrzebny wieloletni plan finansowania projektów dot. wód

i Odry, które mają zapewnić lepsze gospodarowanie wodami i większe bezpieczeństwo przeciwpowodziowe kraju. Są one częścią realizacji postanowień unijnej Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). Zawierają zestawienie inwestycji planowanych do realizacji do 2021 roku dla obszarów dorzeczy Wisły i Odry, wraz z

Celnicy będą testowani z podatności na branie łapówek

W uzasadnieniu projektu napisano, że celnicy pełnią wyjątkowo ważną rolę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo UE (Polska znajduje się na zewnątrz unijnych granic, czyli graniczy z państwami spoza Wspólnoty) oraz polski budżet, w związku z tym powinni legitymować się nie tylko odpowiednimi kwalifikacjami

Gazprom chce porozumienia z Unią Europejską

zarzuca koncernowi także uzależnianie dostaw dla Polski i Bułgarii od zobowiązań co do infrastruktury przesyłowej. Gazprom w zamian za przesyłanie gazu oczekiwał np. inwestycji w promowany przez niego projekt gazociągu lub zwiększonej kontroli nad rurociągiem. Wiceprezes Gazpromu Aleksander Miedwiediew

Projektem regulującym krótką sprzedaż zajmie się komisja finansów

, transparentny i prosty oraz efektywny, więc resort analizuje wszystkie możliwe scenariusze. "Sprawa jest bardzo żywa dla wszystkich. Myślę, że temat jest otwarty, natomiast finalna decyzja co do tego zagadnienia nie została podjęta" - powiedziała. Omawiany w czwartek projekt przewiduje, że w Polsce

Nowe przepisy o prawach konsumentów

przedsiębiorstwa oraz przez internet. Klient będzie musiał wyrazić zgodę na dodatkowe płatności związane z zakupem. Potwierdzenie na piśmie umowy zawieranej przez telefon W praktyce wielu klientów nie zdaje sobie sprawy z faktu zawarcia umowy przez telefon. Projekt ustawy przewiduje obowiązek potwierdzania treści

Opolskie. Stworzono aplikację dla zwiedzających Nysę i okolice

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Koszt całego projektu po stronie polskiej to ok. 115 tys. zł, z czego dotacja z budżetu państwa wyniosła ponad 11 tys. zł, wkład własny miasta to ok. 8 tys. zł, a unijne dofinansowanie - ponad 95 tys. zł. W

Aquaparki za unijne pieniądze - nie zawsze trafione inwestycje

21 st. C. Jej podgrzewanie pociągnie za sobą dodatkowe koszty, co rodzi pytanie, czy inwestycja warta 96 mln zł (w tym 66 mln zł dotacji) okaże się rentowna. Tygodnik Polityka umieścił lidzbarskie termy na liście 10 najgorszych inwestycji, budowanych przy udziale funduszy unijnych. Budowa Term

UE.Nowe zasady pomocy publicznej w dziedzinie badań i rozwoju wchodzą w życie

, co sprawia, że unijne zasady dotyczące pomocy publicznej dla przedsiębiorstw są bardzo surowe. Na wspólnym rynku o rentowności przedsiębiorstw ma decydować ich kondycja finansowa, a nie udzielone wsparcie, tak aby nie doszło do zaburzenia równowagi konkurencji na rynku. Jednocześnie jednak

Poznań. Kontrakt Terytorialny dla Wielkopolski podpisany

podlegać modyfikacjom. Dzięki temu pieniądze będą mogły być przesuwane z poszczególnych dziedzin, tak aby jak najlepiej wykorzystać unijne środki. Projekty z Kontraktu Terytorialnego będą mogły być dofinansowane z ogólnopolskich programów unijnych, ze środków budżetu państwa oraz w ramach Wielkopolskiego

Wielkopolskie. Rozstrzygnięto sporne kwestie Kontraktu Terytorialnego

. Dzięki temu pieniądze będą mogły być przesuwane z poszczególnych dziedzin, tak aby jak najlepiej wykorzystać unijne środki. Projekty z Kontraktu Terytorialnego będą mogły być dofinansowane z ogólnopolskich programów unijnych, ze środków budżetu państwa oraz w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Woj. śląskie uzgodniło pierwsze projekty finansowane z nowych środków UE

etap zakończył się trzecią wersją projektu. Wersja czwarta to już inny wymiar dyskusji - etap uwag resortowych, kwestie dostosowania do tzw. linii demarkacyjnej, czyli podziału, co będzie realizowane na poziomie ministerialnym, a co na regionalnym. To też różne sprawy techniczne" - wskazała Staś

Minister rolnictwa ma propozycje dla niezadowolonych sadowników

owoców miękkich, spowodowana jest przez przemysł przetwórczy, który korzystając z unijnych pieniędzy zmodernizował swoje zakłady, ale nie chce zawierać umów kontraktacji i wywiera presję na mało zorganizowanych rolników, oferując im niskie ceny. Powiedział, że w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na

Jak pracowano nad ustawą hazardową

finansów projekt ustawy zawierał kontrowersyjny projekt Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych, do których dostęp miał być w Polsce blokowany. "Można zatem powiedzieć, że z inicjatywy Ministerstwa Finansów rząd oficjalnie zaproponował utworzenie Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych. Teraz czekam, aż

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery