city cable

Przegląd informacji ze spółek

. Spółka zależna Kino Polska - Enezag 3 Sp. z o.o. - dokonała zapłaty ceny w wysokości 10 mln zł na rachunek Polskiej Fundacji Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej "PIKSEL" tytułem nabycia 21% udziałów w kapitale zakładowym Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o. („CTN&P

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

także.   Źródło: ISBnews CI Games: Sąd w Bukareszcie, VII Wydział Cywilny, wydał postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego spółki zależnej City Interactive Studio SRL z siedzibą w Bukareszcie, podało CI Games.   Źródło: ISBnews IMS: Prognozuje, że wypracuje w tym

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

Today's Mobile and Cable Subscribers 2017".  Źródło: spółka Reklama: Polscy internauci częściej klikają w reklamy online i dokonują zakupów w internecie w dni powszednie, niż w weekendy – najchętniej we wtorki po godzinie 20.00. Jak pokazują analizy danych kampanii prowadzonych przez