chorobowe na działalności gospodarczej

ark, PAP

Przedsiębiorcze matki protestują przeciw nowym przepisom dotyczącym składek chorobowych

Przedsiębiorcze matki protestują przeciw nowym przepisom dotyczącym składek chorobowych

Kobiety prowadzące działalność gospodarczą czują się pokrzywdzone nowymi przepisami dotyczącymi opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe. Wprowadzając je, rząd chciał ograniczyć skalę nadużyć. Przedsiębiorcze matki domagają się, by prezydent zawetował ustawę.

Większa szansa na zasiłek chorobowy - umowa o pracę kontra działalność

Wywołana chorobą przerwa w prowadzeniu działalności gospodarczej, powodująca jej zawieszenie, może dać byłemu pracownikowi prawo do zasiłku chorobowego, nawet jeśli prowadził działalność równolegle z umową o pracę i nie wyrejestrował jej - uznał Sąd Najwyższy.

Czy przedsiębiorca ma prawo obniżyć składkę w związku z chorobą?

Prowadzę działalność gospodarczą (wpis do ewidencji). Ostatnio uległem wypadkowi. Ponieważ nie opłacam dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe, nie mam z tego tytułu zasiłku chorobowego. Dlaczego ZUS odmawia mi obniżenia składki z tytułu zwolnienia lekarskiego? Nie prowadzę obecnie firmy i nie zarabiam, czy musze płacić pełne składki?

Senat poparł ustawę ws. zasiłków dla matek przedsiębiorczyń

Senat poparł ustawę ws. zasiłków dla matek przedsiębiorczyń

podlegania ubezpieczeniu chorobowemu osób prowadzących działalność gospodarczą oraz innych osób, dla których podstawę wymiaru składek stanowi kwota zadeklarowana. Miało to wyeliminować sytuacje, gdy po krótkim, jedno-, dwumiesięcznym, czasie opłacania składek na wysokim poziomie następował długi okres

Na macierzyńskim 17 zł zasiłku? "To nic nowego". O co chodzi z ustawą zasiłkową?

Na macierzyńskim 17 zł zasiłku? "To nic nowego". O co chodzi z ustawą zasiłkową?

składki (składka na ubezpieczenie chorobowe 2,45 proc. - wynosi 12,86 zł), to podstawa wymiaru zasiłku będzie obliczona od tej podstawy. Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mają możliwość deklarowania preferencyjnej, bardzo niskiej podstawy wymiaru składek, jednak muszą liczyć się z faktem, że od

Matki na umowach o dzieło. Bez świadczeń macierzyńskich

Matki na umowach o dzieło. Bez świadczeń macierzyńskich

, Pracy i Polityki Społecznej z pytaniem o ochronę ciąży kobiet na dziele. Odpowiedź resortu: "Osoby stale wykonujące umowy o dzieło mogą rozważyć możliwość prowadzenia działalności gospodarczej - wówczas będą miały możliwość przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego dobrowolnie". - To

Ustawa o zasiłkach macierzyńskich podpisana

Ustawa o zasiłkach macierzyńskich podpisana

- Nowe przepisy krzywdzą matki prowadzące działalność gospodarczą. Chcemy, by wszystkie matki - na etacie, studentki czy prowadzące własny biznes - były równe wobec prawa - komentuje decyzję prezydenta Anna Cioch wspierająca ruch Matki na Działalności Gospodarczej. Bronisław Komorowski podpisał we

ZUS: 16 tys. wstrzymanych zasiłków chorobowych w pierwszym kwartale roku

ZUS: 16 tys. wstrzymanych zasiłków chorobowych w pierwszym kwartale roku

Od stycznia do marca lekarze orzecznicy ZUS, weryfikując prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy, przeprowadzili badania niemal 130 tys. osób przebywających na zwolnieniach lekarskich. W efekcie wydali ponad 16 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych na

Skąd uzyskać pieniądze na firmę [PORADNIK]

Skąd uzyskać pieniądze na firmę [PORADNIK]

Nigdy nie myślałeś, że zostaniesz przedsiębiorcą, a tu proszę! Bez zbędnej zwłoki odbyłeś przyspieszony kurs przechodzenia z pracy na etacie do działalności na własny rachunek. Pierwsze kroki w zakładaniu firmy Odkryłeś Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (działającą pod

Projekt ustawy o zakładaniu firmy na próbę - do Komisji Gospodarki

Za wnioskiem o odrzucenie projektu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw głosowało 142 posłów, przeciw było 241 a 3 wstrzymało się od głosu. Projekt zakładał, aby otwieranie firmy na próbę było maksymalnie proste i wymagało od początkującego przedsiębiorcy

Przedsiębiorca będzie chorował taniej. Koniec dojenia ZUS

jak długo działa firma Resort pracy uważa, że to groźne dla budżetu. "Obecny stan prawny w zakresie ubezpieczeń chorobowych sprzyja powstawaniu nadużyć, szczególnie wśród osób prowadzących działalność gospodarczą" - wyjaśnia w uzasadnieniu projektu "O zmianie ustawy o systemie

1 tys. zł na dziecko od stycznia dla każdego

1 tys. zł na dziecko od stycznia dla każdego

Lubimy narzekać na naszą politykę rodzinną, ale fakty są takie, że pod względem długości urlopów rodzicielskich jesteśmy w ścisłej europejskiej czołówce. Każdy, kto w dniu porodu ma opłaconą składkę chorobową (etat, umowa zlecenia, działalność gospodarcza itd.) nabywa tym samym prawo do zasiłku

Coraz więcej chętnych na świadczenia rehabilitacyjne [PORADNIK]

Coraz więcej chętnych na świadczenia rehabilitacyjne [PORADNIK]

świadczenia rehabilitacyjnego decyduje lekarz orzecznik ZUS. Od orzeczenia przysługuje odwołanie do komisji lekarskiej ZUS. Świadczenia nie możemy dostać od razu, gdy zachorujemy. Przysługuje dopiero po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego, czyli po 182 dniach, a w przypadku zachorowania na

Minimum 1 tys. zł zasiłku macierzyńskiego dla matek prowadzących firmę

Minimum 1 tys. zł zasiłku macierzyńskiego dla matek prowadzących firmę

państwa przez rok stałą kwotę ok. 1 tys. zł na rękę. Dotyczy to również kobiet, których wyliczony zasiłek będzie niższy niż 1 tys. zł. Dostaną one dopłatę tak, żeby ich świadczenie nie było niższe. Chodzi przede wszystkim o kobiety, które założyły działalność gospodarczą, a potem od razu ją zawiesiły

Prawo nie przewidziało przedsiębiorczych kobiet. Absurdy ZUS

Prawo nie przewidziało przedsiębiorczych kobiet. Absurdy ZUS

dodatkowo opłacać składki do ZUS z działalności gospodarczej. W ten sposób jej zasiłek byłby równy temu, co dziś zarabia w obu pracach. Czyli w okolicach średniej krajowej. Tu niespodzianka - choć przedsiębiorcy mogą przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, to pani Anna nie. Dlaczego? Bo

Firma krok po kroku: Przedsiębiorca i ZUS

Firma krok po kroku: Przedsiębiorca i ZUS

. Żeby płacić preferencyjny ZUS, musisz spełnić kilka warunków. dopiero rozpoczynasz działalność gospodarczą, nie prowadziłeś innej firmy przez ostatnie 60 miesięcy, w ramach własnej firmy nie pracujesz na rzecz byłego pracodawcy, u którego w tym samym roku, kiedy rejestrujesz działalność, i rok

Świadczenia rehabilitacyjne z ZUS [PORADNIK]

Świadczenia rehabilitacyjne z ZUS [PORADNIK]

lekarskiej ZUS. Świadczenia nie można dostać od razu, gdy zachorujemy. Przysługuje dopiero po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego, czyli po 182 dniach, a w przypadku zachorowania na gruźlicę lub w przypadku ciąży - po 270 dniach. Po zakończeniu chorobowego, gdy nadal nie możemy pracować, ZUS

Rząd przyjął projekt noweli ustawy o Służbie Celnej

szybsze rozliczanie przedsiębiorców i podatników oraz redukcję kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. "W praktyce dokonywanie wpłat na konto jednej izby celnej oraz wprowadzenie jednolitych procedur powinno ograniczyć nieprawidłowości w obsłudze przedsiębiorców, dzięki czemu oni

MPiPS chce wprowadzenia e-zwolnień lekarskich

MPiPS chce wprowadzenia e-zwolnień lekarskich

. Obecny stan prawny, jak ocenia MPiPS, "sprzyja powstawaniu nadużyć". W przypadku kobiet prowadzących własną działalność gospodarczą wysokość zasiłku macierzyńskiego ustalana jest bowiem na podstawie średnich deklarowanych przychodów, od których odprowadzana była składka chorobowa. Obecnie można

Jak założyć firmę krok po kroku [PORADNIK]

Jak założyć firmę krok po kroku [PORADNIK]

rezygnacji z etatu wybiera indywidualną działalność gospodarczą. Jednoosobową firmę można zarejestrować przez internet lub w urzędzie. Rejestracja internetowa polega na wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (działającej pod adresem www.firma.gov.pl). Można to zrobić

Nie zapomnij - składki, stawki, wskaźniki

1915,80 zł - to minimalna kwota, jaką w 2009 r. muszą zadeklarować do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (na podstawie przepisów o działalności gospodarczej), twórcy i artyści oraz osoby wykonujące wolny zawód na podstawie

Praca na czarno gorsza niż na śmieciówce [listy czytelniczek]

Praca na czarno gorsza niż na śmieciówce [listy czytelniczek]

nieskończoność i... kłamstwa. Czytelniczka Umowy śmieciowe są ostatnią deską ratunku Mam 50 lat. Moja zawodowa historia to przede wszystkim prowadzenie działalności gospodarczej (mała rodzinna firma). Firma przestała istnieć - była zarejestrowana na mojego eksmałżonka, który w trakcie rozwodu zakończył jej

Urlop rodzicielski dla etatowców i przedsiębiorców [PORADNIK]

Urlop rodzicielski dla etatowców i przedsiębiorców [PORADNIK]

wypłacane jest wyrównanie zasiłku macierzyńskiego. Wyrównanie przysługuje tylko wówczas, gdy z urlopu rodzicielskiego i zasiłku za ten okres nie skorzysta ojciec dziecka. Urlop na dzieci dla przedsiębiorców Prowadzenie firmy czy działalności gospodarczej daje takie samo prawo do skorzystania z urlopów na

Rząd finalizuje prace nad projektem Prawa restrukturyzacyjnego

ekonomicznej i potencjału gospodarczego ma przynieść wymierne korzyści nie tylko ich właścicielom, ale także pracownikom. Ministerstwo Sprawiedliwości szacuje na podstawie raportu Polskiej Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), że likwidowane w drodze upadłości firmy zatrudniają średnio po 83 pracowników

Pracowity jak właściciel firmy: nie bierze urlopu, nie choruje...

na takim pracowniku wymusić korzystanie z urlopu, by nie mieć problemów z Inspekcją Pracy. Właściciela warsztatu nikt jednak do brania urlopu nie zmusi. Bo każda przerwa w działalności oznacza straty często nie do nadrobienia. Jak argumentuje ekspert IBnGR, sklep internetowy, który nie wyśle

Dla kogo Fundusz Alimentacyjny [PORADNIK]

rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego; - wyrejestrowania pozarolniczej działalności gospodarczej; - utraty zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Bez względu na

Firma na próbę: bez ZUS i podatku przez trzy miesiące

działalności gospodarczej na podstawie samego zgłoszenia. Jeśli przedsiębiorca nie miałby ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu - przez 3 miesiące płaciłby za niego urząd pracy. Składki emerytalne nie byłyby odprowadzane wcale. Przedsiębiorczość zabijana przez biurokrację - W projekcie zapisaliśmy, że

Koniec z przekrętem "macierzyńskim". Rząd zmieni przepisy

internecie) i opłaci jedną składkę ubezpieczenia chorobowego w maksymalnej wysokości. Razem z innymi składkami, m.in. rentową i emerytalną, daje to dziś ok. 3 tys. zł. Pośrednicy zapewniają matki, że firma nie musi działać, może być tylko na papierze. Jeśli ZUS zapyta, dlaczego nie przynosi ona zysków

"Rz": Skoro rodzisz - załóż firmę

W środę na posiedzeniu Sądu Najwyższego w poszerzonym siedmioosobowym składzie zapadła uchwała, sankcjonująca takie postępowanie. Sąd uznał, że obowiązujące przepisy pozwalają kobietom prowadzącym działalność gospodarczą zapewnić sobie bardzo wysokie zasiłki związane z urodzeniem dziecka.Wystarczy

Wszystko o zasiłku chorobowym

nawet wtedy, gdy składka była płacona krócej niż przez pół roku. Ile wynosi składka, a ile zasiłek - Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe wynosi 2,45 proc. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, podstawa, od której opłaca się składkę, wynosi co najmniej 60 proc. przeciętnego

Emerytura przedsiębiorcy

research mix na zlecenie InFakt.pl.). Nieco mniej - ok. 25 proc. - chce być aktywnymi do 65. roku życia. Można więc wnioskować, że przedsiębiorcy - skoro tak ciężko i tak długo zamierzają pracować - będą mieli duże emerytury. Nie będzie tak różowo. Już dziś osoby prowadzące działalność gospodarczą mają

Jaka emerytura dla przedsiębiorcy

składek na ubezpieczenia społeczne osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, twórcy i artyści oraz osoby wykonujące wolny zawód w oparciu o przepisy o ryczałtach podatkowych (m.in. lekarze, technicy dentystyczni, felczerzy, położne, pielęgniarki, tłumacze, nauczyciele udzielający lekcji na

Absurdy w polskim systemie obowiązkowych składek

szczęście odliczyć można od podatku z tej składki aż 200,62 zł. Składka z tytułu działalności gospodarczej wynosi w 2015 r. 279,41 zł, z czego od podatku odlicza się 240,60 zł. Składka na fundusz emerytur pomostowych Za każdego pracownika pracującego w szczególnych warunkach pracodawcy muszą zapłacić 1,5

Henryka Bochniarz :Czas na jednolitą umowę o pracę. Niskie wynagrodzenia kulą u nogi rozwoju gospodarki

wyłącznie na podstawie patologii. Proponując zmiany, musimy brać pod uwagę sytuację w małych firmach, które dają miejsca pracy większości Polaków. To one narażone są najbardziej na zmienne warunki prowadzenia działalności i stan gospodarki. Mają trzy dobre miesiące, a potem dwa słabe, co powoduje niską

Niezbędnik przedsiębiorcy

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (wedle skali podatkowej) i liniowym 19-proc. PIT do 20 listopada - firmy opłacające ryczałt ewidencjonowany płacą podatek za październik Stawki, składki, wskaźniki 1915,80 zł - to minimalna kwota, jaką w 2009 r. muszą

Kalendarium firmowe 15-21 września

ubezpieczenia od osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą: 373,96 zł - ubezpieczenie emerytalne 114,95 zł - ubezpieczenie rentowe 46,94 zł - ubezpieczenie chorobowe 224,24 zł - ubezpieczenie zdrowotne 46,94 zł - składka na Fundusz Pracy 95 790 zł - kwota rocznego ograniczenia podstawy

Niezbędnik przedsiębiorcy

, położne, pielęgniarki, tłumacze, nauczyciele udzielający lekcji na godziny). Minimalne kwoty składek na ubezpieczenia od osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą: 373,96 zł - ubezpieczenie emerytalne 114,95 zł - ubezpieczenie rentowe 46,94 zł - ubezpieczenie chorobowe 224,24 zł

Staż pracy na śmieciówce? Dla urzędów się nie liczy [LIST CZYTELNICZKI]

zbyt duże ryzyko utraty płynności finansowej na najbardziej podstawowym poziomie, by prowadzić działalność (dziwię się, że nikt nie wpadł na pomysł, żeby jednak zróżnicować opłaty ZUS-owskie w zależności od przychodów w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej). Jednocześnie kończę kolejne

Niezbędnik przedsiębiorcy

zlecenia i umów o dzieło do 22 marca - zaliczka za luty na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (wedle skali podatkowej) i liniowym 19 proc. PIT do 22 marca - firmy opłacające ryczałt ewidencjonowany płacą podatek za luty

Niezbędnik przedsiębiorcy - Kalendarium firmowe

- zaliczka za marzec na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (wedle skali podatkowej) i liniowym 19 proc. PIT * do 20 kwietnia - firmy opłacające ryczałt ewidencjonowany płacą podatek za marzec Stawki, składki, wskaźniki 1915,80 zł - to

"Praca na kolejne 30 dni. Jak tak można żyć?" - kiedy umowa jest śmieciowa

wykonuje swoje obowiązki wyłącznie na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło. Nie mają nigdzie etatu ani nie pobierają emerytury lub renty (2013 r.) ZUS ok. 2,1 mln - tyle osób prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, czyli jest samo-zatrudnionych. 670 tys. osób odprowadzało składkę za siebie i

Wypadek w pracy, jakie prawa ma pracownik?

, wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, odbywania służby zastępczej.   Wykaz świadczeń jakie przysługują pracownikowi podczas wystąpienia wypadku przy pracy: ü zasiłek chorobowy jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy

MPiPS chce, by rząd zajął się zasadami wyliczania zasiłku macierzyńskiego

- powiedział Kosiniak-Kamysz. Projekt założeń zakłada zmianę zasad wyliczania wysokości zasiłku macierzyńskiego. Obejmie ona wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą krócej niż rok i opłacające składki w wysokości wyższej niż ustawowe minimum. Wysokość ich zasiłków chorobowych (także macierzyńskich

Ciąża? Zakładam firmę i mam 6,6 tys. zł z ZUS-u

sprzedawać. - To co ma robić? - Raz zapłacić składkę chorobową na ZUS. Później, po macierzyńskim, firmę się rozwiąże. We wszystkim pomogę - obiecuje. - Za ile? - Tysiąc złotych wystarczy. Proszę się nie bać. Jestem prawnikiem, jak się spotkamy, pokażę dyplom. Niejednej kobiecie już pomogłem. Wysoka składka

Jak założyć firmę krok po kroku?

Krok 1 - wpis do ewidencji W celu załatwienia formalności związanych z założeniem własnej działalności gospodarczej w pierwszej kolejności udaj się do urzędu miast lub gminy, na terenie której chcesz prowadzić działalność. Rejestrując swoją firmę, wszystkie sprawy załatwisz w jednym okienku

Niezbędnik przedsiębiorcy - kalendarium firmowe

prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą to: 345,66 zł - ubezpieczenie emerytalne 106,25 zł - ubezpieczenie rentowe 43,39 zł - ubezpieczenie chorobowe 212,78 zł - ubezpieczenie zdrowotne 43,39 zł - składka na Fundusz Pracy

Kalendarium przedsiębiorcy - LIPIEC

pozarolniczą działalność gospodarczą: 373,96 zł - ubezpieczenie emerytalne 114,95 zł - ubezpieczenie rentowe 46,94 zł - ubezpieczenie chorobowe 224,24 zł - ubezpieczenie zdrowotne 46,94 zł - składka na Fundusz Pracy 95 790 zł - kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia

Jakie kroki trzeba wykonać, by założyć działalność gospodarczą?

ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. W związku z tym świeżo upieczony przedsiębiorca, w terminie siedmiu dni od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, powinien zgłosić ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne na formularzu ZUS ZUA. Natomiast zgłoszenie siebie jako płatnika składek musi złożyć

Zanieczyszczenie powietrza: przedwczesne zgony i duże koszty

Inspektora Sanitarnego Marek Posobkiewicz wskazał na konferencji zorganizowanej na początku grudnia przez Health and Enviroment Alliance (HEAL), że wskutek działalności człowieka do atmosfery dostają się setki tysięcy różnych substancji, a ich rosnące stężenia stają się przyczyną różnorodnych chorób

Niezbędnik przedsiębiorcy - Kalendarium firmowe

kwota, jaką w 2009 r. muszą zadeklarować do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (na podstawie przepisów o działalności gospodarczej), twórcy i artyści oraz osoby wykonujące wolny zawód w oparciu o przepisy o ryczałtach podatkowych

Terminarz przedsiębiorcy

, położne, pielęgniarki, tłumacze, nauczyciele udzielający lekcji na godziny). Minimalne kwoty składek na ubezpieczenia od osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą: - 368,46 zł - ubezpieczenie emerytalne - 113,26 zł - ubezpieczenie rentowe - 46,25 zł - ubezpieczenie chorobowe - 233,32

Niezbędnik przedsiębiorcy

, felczerzy, położne, pielęgniarki, tłumacze, nauczyciele udzielający lekcji na godziny). Minimalne kwoty składek na ubezpieczenia od osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą: 368,46 zł - ubezpieczenie emerytalne 113,26 zł - ubezpieczenie rentowe 46,25 zł - ubezpieczenie chorobowe 233,32 zł

Segregacja umów śmieciowych

działalność gospodarczą tylko po to, by raz na rok (lub rzadziej) wystawić komuś fakturę. Wymuszenie sztywnej formy zatrudnienia zablokowałoby rozwój branż, gdzie pierwszoplanową rolę odgrywają twórcy. Można podejrzewać, że w obliczu niskich standardów usług zabezpieczenia społecznego w Polsce, wyrażających

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą

(jeśli masz), imiona rodziców, adres zamieszkania i zameldowania; 2. Nazwę firmy. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej zawsze częścią nazwy musi być twoje imię i nazwisko. Oczywiście możesz wpisać dodatkowe określenia, np. Jan Kowalski, Usługi Malarskie; 3. Kod PKD 2007. PKD to polska

Kalendarium firmowe

podatników", a także osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną wedle skali podatkowej, 19-proc. liniowego PIT oraz inwestujących na giełdzie 30 kwietnia do 5 stycznia - jednostki i zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze wpłacają składki na ZUS za grudzień do 9 stycznia - termin

Świadczenia rodzinne w nowej wersji

skali podatkowej, ·         Dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości, ·         Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, ·         Dochody z działów

Teraz możesz zatrudnić nianię legalnie

zagwarantowane minimalne wynagrodzenie, czy wykonuje inne umowy, prowadzi działalność gospodarczą, jej oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, od jakiej daty chce być objęta ubezpieczeniem chorobowym. Rozliczamy Podpisaliśmy umowę, zgłosiliśmy nianię do ZUS i co dalej? Musimy rozliczyć składki. Trzeba to zrobić

Opodatkowanie wynagrodzeń menedżerów

Źródło przychodu W katalogu źródeł przychodów znajduje się m.in. działalność wykonywana osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdof) i pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy). Przyjęcie podziału na poszczególne źródła przychodów powinno oznaczać, że ich zakresy

Rzadziej udajemy, że chorujemy. Bo boimy się o pracę

działalność gospodarczą, prowadzone przez ZUS. Jeśli stwierdzimy, że osoba pracowała w czasie zwolnienia, traci całą kwotę z tytułu zasiłku i musi wrócić do pracy. Piotr Tolko wyjaśnia, że pracodawca może sam sprawdzić pracownika na zwolnieniu (np. wysłać do niego komisję z kadr) lub poprosić o to ZUS. Tyle

Śmieciówki? Raczej umowy kodeksu cywilnego

, stanowią normalny element obrotu gospodarczego, dla tego sam termin "umowy śmieciowe" uważam za nieuprawniony. Tyle tytułem wstępu, natomiast co do poszczególnych punktów przedstawionych przez Pana redaktora: "w Polsce legalnie można pracować na trzech typach umów: na umowę o pracę, umowę

Polska bez etatów. Ponad milion osób ma tylko umowy o dzieło lub zlecenia

prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, których jest już ok. 1,3 mln - oni również sami płacą składki. Inaczej z umową-zleceniem. Jeśli to jedyne źródło dochodu pracownika, to firma musi odprowadzać składki. Pracownik może zrezygnować z ubezpieczenia chorobowego. Umowy cywilnoprawne nie gwarantują

Niezbędnik przedsiębiorcy - terminy, składki, wskaźniki

dzieło - do 20 maja - zaliczka za kwiecień na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (wedle skali podatkowej) i liniowym 19-proc. PIT - do 20 maja - firmy opłacające ryczałt ewidencjonowany płacą podatek za kwiecień Wysokość składek

Umowy śmieciowe: Sprawdź, do czego masz prawo

potwierdzający ostatni okres ubezpieczenia. Może to być np. zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, potwierdzenie dowodu wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, zaświadczenie

Dzięki działaniom rządu finanse publiczne zyskają w 2014 r. 17,8 mld zł

niższej 50 proc. stawki podatku leśnego dla lasów ochronnych. Prowadzone też są prace zmierzające do ograniczenia preferencji w opodatkowaniu nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, które nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych

Najbardziej chory pracownik w Polsce

podczas choroby ubezpieczony nie pracuje. "W ubiegłym roku wykonano 136 tys. takich kontroli. 4 tys. osób pozbawiono zasiłku chorobowego na kwotę 4 mln zł" - informuje ZUS. Z danych Zakładu wynika, że najczęściej przepis łamią osoby prowadzące działalność gospodarczą. Urzędnicy opowiadają o

ZUS: W jakiej wysokości składki na ZUS musi zapłacić osoba prowadząca działalność gospodarczą, która przebywała na zwolnieniu lekarskim?

Odpowiedź: Wyjaśnijmy, że osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą opłacają składki na ubezpieczenia społeczne od: - 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale lub - 30% minimalnego wynagrodzenia (tzw. preferencyjne składki w pierwszych 2 latach prowadzenia

Śmieciowe umowy to śmieciowe emerytury

pracowałam na umowę o dzieło, sama nie płaciłam na ZUS. Nie zakładałam działalności gospodarczej. Nie było mnie na to stać. Zdarzały się okresy, w których zarabiałam bardzo mało. To była taka składkowa dziura - opowiada nasza czytelniczka. Zaledwie 5-letnia praca na umowie śmieciowej odbiła się na wysokości

Ubezpieczenie niani, nowe uregulowania

cywilnoprawnej z tytułem do ubezpieczeń społecznych, bądź prowadzą działalność gospodarczą, dziecko nie uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub nie jest objęte opieką, którą sprawuje opiekun dzienny.   W przypadku kiedy pensja niani jest wyższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia, to do rodziców

Niezbędnik przedsiębiorcy - Kalendarium firmowe

podatek dochodowy od wynagrodzeń ze stosunku pracy swoich pracowników, a także od umów-zleceń i umów o dzieło * do 20 kwietnia - zaliczka za marzec na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (wedle skali podatkowej) i liniowym 19-proc

System emerytalny na pokolenia

efektywność). Tym kryteriom nie odpowiada propozycja Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (emerytury wypłacane przez z góry określony czas) czy propozycja przymusowego przeniesienia oszczędności z kont w OFE na konta w ZUS. Istotne jest również odpowiednie zarządzanie ryzykiem demograficznym, przede

Kalendarium przedsiębiorcy

stawki roczne) - od budynków mieszkalnych - 0,65 zł za 1 m kw. powierzchni użytkowej - od budynków związanych z działalnością gospodarczą - 20,51 zł za 1 m kw. powierzchni użytkowej - od budynków zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,57 zł za 1 m kw

Zmiany w KRUS dotkną 1,5 mln ludzi. Co przyniosą?

szanujemy, jest także formą działalności gospodarczej, od 2013 r. dla gospodarstw rolnych zaczniemy wprowadzać rachunkowość, a następnie opodatkowanie dochodów na ogólnych zasadach. Rozpoczniemy od największych gospodarstw, stopniowo, ewolucyjnie rozszerzając te zasady na mniejsze - mówił Tusk. Co oznacza

Emerytury mundurowe. Szykują się zmiany

, czy jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego (OFE) - w przypadku funkcjonariusza pozostającego w służbie przed 1 stycznia 1999 r., czy osiągał przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu (np. z tytułu umowy o pracę lub działalności gospodarczej). Ważne! Na pytania o lata służby i

Skoro nie można stracić pracy to po co się starać? Pracodawca musi mieć pole manewru

osób orientowało się, że może dobrze żyć na garnuszku państwa. Teraz stało się jasne, że ten model jest nie do utrzymania. Zmienia się struktura demograficzna, jest coraz więcej starszych ludzi, których utrzymuje państwo. W Europie nie ma już tak szybkiego wzrostu gospodarczego. A do tego dochodzi

ZUS chce kontrolować lekarzy z zaskoczenia

chorobowe niż przed rokiem. Podejrzewa, że zwolnienie stało się sposobem na kryzys gospodarczy. Ma zamiar wykryć jak najwięcej nadużywających takich zwolnień. W Szczecinie dyrektor Tadeusz Drabik powołał specjalny sztab - zespół decyzyjny, który zbiera się dwa razy dziennie: rano i o godz. 15. Raz na

Pierwsze kroki przy zakładaniu firmy, czyli co z podatkami, księgowością, lokalem

już działać? - Tak. I to od momentu złożenia wniosku. Można więc na przykład podpisać umowę z kontrahentem, mimo że formalności jeszcze się faktycznie nie zakończyły. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej może trwać i miesiąc. Dane z wniosku urząd przesyła do naczelnika urzędu skarbowego

Firma krok po kroku: biznesplan

-podatkowa Twoja firma to będzie jednoosobowa działalność gospodarcza? Spółka z.o.o? A może jeszcze coś innego? Z tą decyzją związane są kolejne - jak będziesz prowadził księgowość? Jak będziesz rozliczał się z urzędem skarbowym? Jak będziesz szukał pracowników. Na jakich warunkach ich zatrudnisz?. 5

Podatek od kontraktu menedżerskiego

dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu . Jeżeli menedżer świadczy usługi w siedzibie zleceniodawcy bądź miejscu prowadzonej przez niego działalności, wówczas podlega również obowiązkowemu ubezpieczeniu wypadkowemu. Podstawę wymiaru składek na wymienione ubezpieczenia, w przypadku należności

Przedsiębiorcy przeciw podniesieniu składki emerytalnej

blisko dwa miliony Polaków prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, robi przelew do ZUS. Ubezpieczenie społeczne kosztuje go prawie tysiąc złotych, i nie zależy od tego, ile uda mu się w danym miesiącu zarobić. W innej sytuacji są pracownicy na etatach, których składki uzależnione są od dochodu

Tu się chce pracować. Szef wyciska nam soki

. Naprzeciwko koreańska firma. - Za tyle samo pieniędzy zatrudniają 200, nie 50 pracowników - uśmiecha prezes. - Ale to nie pieniądze są ważne. Dziś oprowadzał po firmie gimnazjalistów. Spytał: jaki jest cel prowadzenia działalności gospodarczej? Usłyszał: maksymalizacja zysków. Nie spodobało mu się. - My

Czy związki postulują zwiększenie bezrobocia?

oskładkowane, tyle że zawarte na określony czas. Z danych Ministerstwa Pracy i ZUS wynika, że na 15,9 mln pracujących Polaków umowy "na stałe" ma 9 mln, umowy terminowe - 3,3 mln, działalność gospodarczą, rolniczą i pozarolniczą prowadzi 3 mln, umowy cywilnoprawne jako jedyne źródło utrzymania ma 600

Młodzi bez etatu i bez szans. Stracone pokolenie?

ekonomista Plus Banku. - Można na przykład wprowadzić niższe składki dla młodych na etacie dokładnie na takiej samej zasadzie jak w przypadku startu własnej działalności gospodarczej - przez pierwsze dwa lata płaci się mniej. Ozusowanie nie wystarczy? Ozusowanie umów-zleceń planowane przez rząd nie wystarczy

Nowe przepisy dla rencistów

składki opłacimy z własnej kieszeni: chorobowa - 39,74 zł, wypadkowa - 29,20 zł, Fundusz Pracy - 39,74 zł. Razem 108,69 zł. I tych 108,69 zł nikt nam nie odda. To jest ten dodatkowy koszt, który został nałożony na rencistów po zmianie przepisów od Nowego Roku. Suma wydaje się niezbyt wysoka, a jednak

ZUS umorzy składki przedsiębiorczym matkom

macierzyńskiego) bądź z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym. ZUS występował więc do nich o uregulowanie składek społecznych z prowadzonej działalności gospodarczej. Zmiana od 1 września 2009 r. Obecnie dla osoby pobierającej zasiłek macierzyński (lub zasiłek w wysokości zasiłku

Alimenty - kiedy należą się dzieciom? [PORADNIK]

? Należy zsumować dochody całej rodziny: wynagrodzenia za pracę, opodatkowany na zasadach ryczałtowych dochód z działalności gospodarczej, zasiłki chorobowe, alimenty na dzieci, stypendia uczniowskie, dodatek kombatancki, renty inwalidzkie, zasiłki chorobowe, diety np. radnych, a następnie podzielić przez

Solidarni z kasą - na co poszły pieniądze, które miały ratować Stocznię Gdańską?

. Krzaklewski, szef prowadzącego zbiórkę stowarzyszenia, przekonuje, że zostały mu 3 mln zł, dzięki którym Solidarni mają rozpocząć jakąś działalność gospodarczą. Chwali się też, że 2 mln przekazał na remont sali BHP w Gdańsku, w której w 1980 r. podpisano Porozumienia Sierpniowe. Podkreśla, że przez 16 lat

ZUS i NFZ rozwieją Twoje wątpliwości!

zapytania może być wszystko, co jest związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne (art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). W przypadku ubezpieczeń społecznych płatnik może więc zapytać ZUS o wykładnię następujących przepisów: - ustawy o systemie

Kto jest płatnikiem składek od umowy zlecenia zawartej między dwiema osobami fizycznymi?

Odpowiedź: Płatnikiem składek za osobę wykonującą umowę zlecenia jest zleceniodawca (strona zlecająca).1. Czy zleceniodawca może być osobą fizyczną?W zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego nie ma wymogu, aby zleceniodawca miał zarejestrowaną działalność gospodarczą. Płatnikiem

ZUS i NFZ rozwieją Twoje wątpliwości!

upoważnione izby skarbowe.O co można pytać?Przedmiotem zapytania może być wszystko, co jest związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne (art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). W przypadku ubezpieczeń społecznych płatnik może więc

Emerytura dla rolnika po zmianach

Wczoraj napisaliśmy, jakie zmiany rząd szykuje w KRUS. Zapowiadał je premier Donald Tusk w swoim exposé w listopadzie 2011 roku. Mówił wtedy: - Ponieważ rolnictwo mimo swojej specyfiki, którą szanujemy, jest także formą działalności gospodarczej, od 2013 r. dla gospodarstw rolnych zaczniemy

Rząd wpisał politykę prorodzinną do kodeksu pracy

. "Chcemy przez to poprawić profilaktykę zarówno mamy, jak i dzieci, które noszą w sobie" - wyjaśniła minister. Projekt ma też umożliwić rodzicom-przedsiębiorcom, którzy rozliczają się z fiskusem na zasadzie karty podatkowej i nie zatrudniają pracowników zawiesić działalność gospodarczą na okres

Nie wszystkie dochody wpływają na zawieszenie emerytury lub renty

Umowa o dzieło oraz niektóre zlecenia Przy ustalaniu dochodu, mającego wpływ na pobieraną emeryturę lub rentę, uwzględnia się przychody z działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych. Nie trzeba natomiast informować o dochodach nierodzących takiego obowiązku, poza

Hojny ZUS

bazie której owe świadczenia były wyliczane, nie włączano nagród i prowizji otrzymywanych przez pracownika. Sędziowie zdecydowali, że to niezgodne z konstytucją. Kolejne wyzwanie finansowe. Jeśli kobieta była zatrudniona na etacie, a jednocześnie prowadziła swoją działalność gospodarczą, to nie musiała

Praca na zleceniu w bezpiecznych warunkach

powyższych wymogów należy też zagwarantować osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę działalność gospodarczą na własny rachunek. Szkolenie i badanie tylko w razie konieczności Regulacje art. 304 i 207 K.p. mają charakter raczej ogólny i nie zawierają szczegółowych

Renta z ZUS - jak się o nią starać

składkowe to przede wszystkim czas aktywności zawodowej, ale także np. okres czynnej służby wojskowej, prowadzenia działalności gospodarczej czy urlop macierzyński. Nieskładkowe to m.in. czas nauki w szkole wyższej, czas pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego czy świadczeń rehabilitacyjnych. Wariant B

Węglowy szczyt hipokryzji

, że polityka klimatyczna to "głupota" i że stanowi powód kryzysu gospodarczego w Europie. Coś musi być na rzeczy, skoro w 2008 roku Unia wprowadziła pakiet klimatyczny 3x20 mający na celu m.in. obniżenie emisji CO2, a kilka miesięcy później nastąpiła zapaść w Grecji i zawaliły się hipoteki w

Umowa śmieć, biedapraca - czyli co zrobić, żeby było więcej etatów

8,5 mln zatrudnionych. A Główny Urząd Statystyczny podaje, że na samozatrudnieniu było 1,3 mln Polaków. Czy to znaczy, że aż 2 mln osób pracuje na umowach często zwanych śmieciowymi? Nie. Część ma zwyczajną jednoosobową działalność gospodarczą, prowadząc np. sklep. Dla innych to kwestia wyboru, chcą

Praca inne ma imię

poprawy efektywności? - Pamiętajmy, że restrukturyzacja przeprowadzana podczas kryzysu jest procesem dużo droższym - zwraca uwagę Andrzej Głowacki, prezes Doradztwa Gospodarczego DGA.Według niego, każdej redukcji zatrudnienia towarzyszą takie zjawiska, jak gwałtowny wzrost absencji chorobowych pracowników

Jak zmienią się renty

gospodarczej czy urlop macierzyński. Nieskładkowe to m.in. czas nauki w szkole wyższej, czas pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego czy świadczeń rehabilitacyjnych.Czasem dopiero starając się o rentę, przekonujemy się, dlaczego tak ważne jest, by pracować legalnie, a nie na czarno. Nawet jeśli

Coraz więcej absurdów

. prowadzę działalność gospodarczą. Deklaracje i składki do ZUS zawsze składam i opłacam w terminie. Jednak w styczniu 2009 r. pomyliłam się i przyjęłam niższą o 2,39 zł podstawę wymiaru składek. Zorientowałam się w lutym, skorygowałam deklaracje i dopłaciłam składki. Niestety, zostałam wyłączona z

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery