charakterze doprecyzowującym

MIB: Ruszają konsultacje projektu optymalizacji budowy dróg

infrastruktury transportu lądowego w celu umożliwienia finansowania lub dofinansowania między jednostkami samorządu terytorialnego a Skarbem Państwa inwestycji drogowych, w przypadku gdy JST jest zainteresowana współfinansowaniem danej inwestycji drogowej realizowanej nie przez JST; * zmiana o charakterze