charakter konsultacyjny

NanoGroup miało 2,34 mln zł straty netto, 2,41 mln zł straty EBIT w 2018 r.

farmaceutycznymi, a także oferując usługi badawcze oraz usługi o charakterze konsultacyjnym w zakresie uzyskanych postępów prac badawczo-rozwojowych" - czytamy w raporcie. W ujęciu jednostkowym strata netto w 2018 r. wyniosła 1,44 mln zł wobec 1,25 mln zł straty rok wcześniej. Podstawowym przedmiotem

Resort finansów chce wprowadzić koncyliacyjne metody rozwiązywania sporów fiskusa z podatnikami

opodatkowania; oceny charakteru przedmiotu transakcji itd.  W toku procedury konsultacyjnej będą dokonywane ustalenia faktyczne, prowadzone będzie postępowanie dowodowe, a także dokonywane będą uzgodnienia między organami podatkowymi a podatnikami. Będzie to odróżniało tę procedurę od postępowania w

Konsultacje Strategicznego Studium Lokalizacyjnego CPK rozpoczną się w lutym

łączące poszczególne regiony kraju z CPK i Warszawą" - czytamy w komunikacie. Przedstawione korytarze będą podstawą dalszych prac studialno-projektowych. Wewnątrz każdego z przedstawionych dziś korytarzy linii kolejowych zaprezentowane są warianty przebiegu danej linii. "Mają one charakter

Budowanie nad wodą. Jak się zmienia Trójmiasto?

Budowanie nad wodą. Jak się zmienia Trójmiasto?

architektury zabudowy II kwartału północnego cypla Wyspy Spichrzów zaproszono trójmiejskie pracownie architektoniczne. Cztery z nich nadesłały prace koncepcyjne, które oceniał inwestor oraz powołana przez niego rada konsultacyjna, w skład której wchodzą osoby z Urzędu Miasta Gdańsk, Pomorskiego Wojewódzkiego

Wskaźnik C/I Banku Handlowego wyniósł 57,5% na koniec czerwca

, konsultacyjnych oraz innych usług zewnętrznych. Ponadto odnotowano 1,5 mln zł spadek kosztów pracowniczych, w wyniku zmniejszenia zatrudnienia. Łączne obciążenie rachunku zysków i strat grupy Banku Handlowego z tytułu podatku bankowego za I połowę 2016 roku wynosiło 31,5 mln zł. Wynik odpisów z tytułu utraty

Nowa spółka wybuduje Łódź Fabryczną. Co to oznacza?

miała ona typowo charakter wykonawczy, nie będzie się zajmować zarządzaniem projektem, ale konkretnymi pracami budowlanymi - zaznacza Marcin Zaręba, dyrektor kontraktu z ramienia konsorcjum Torpol-Astaldi-PBDiM-Intercor. I dodaje: - Powstanie spółki z o.o. nie ma nic wspólnego ze strukturą konsorcjum

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

(18%). Według 39% ankietowanych atak miał wpływ na fizyczne bezpieczeństwo, co stanowi poważny problem, biorąc pod uwagę charakter pracy i strategiczne znaczenie obiektów przemysłowych. Źródło: spółka Telekomunikacja: Premier wskazał kandydaturę Jacka Oko na stanowisko nowego prezesa UKE

Najlepsze inwestycje komunalne w Polsce. Pięć z Małopolski

. Połowę dała Unia Europejska. 3. Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach . Siedziba muzeum znajduje się w budynku dawnej komendy Policji w Świętochłowicach. Na czterech kondygnacjach znajduje się stała ekspozycja Muzeum Powstać Śląskich. Ekspozycja ma nowoczesny, multimedialny charakter. Koszt: 9,5