charakter doraźny

Rząd w "tarczy antykryzysowej 3.0" zmienia zasady wyliczania emerytur

Na wyliczaniu świadczeń mają zyskać Polacy, którzy odejdą na emeryturę w czerwcu 2020 r. Ale jak ktoś odejdzie na świadczenie w czerwcu 2021, to straci nawet 300 zł miesięcznie.

Kto utopił rządowy przeciwpowodziowy Program dla Odry?

poszczególnych przedsięwzięć do dofinansowania w kolejnych latach miało charakter uznaniowy i doraźny" - napisali kontrolerzy. W dodatku ponad 100 mln zł wydano na zadania, których w Programie dla Odry w ogóle nie było. Stanisław Zięba, dyrektor biura Programu dla Odry, powołany przez Jurkowlańca

14 sierpnia 2001 - Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2002

wydatki o charakterze inwestycyjnym. Obecnie gospodarka polska wyczerpała już proste rezerwy generowania wzrostu gospodarczego. Rozwój gospodarki w latach 1994-1999 łączył się z narastaniem nierównowagi zewnętrznej. Jeszcze w 1995 r. miała miejsce 4 proc. nadwyżka w obrotach bieżących w relacji do PKB