ceny skupu żyto

PAP

GUS: w lipcu wzrosły ceny produktów rolnych

GUS: w lipcu wzrosły ceny produktów rolnych

W lipcu 2015 r., w porównaniu z czerwcem, wzrosły ceny większości produktów rolnych w skupach. Wyjątek stanowiły ziemniaki, mleko, żyto, żywiec wołowy i wieprzowy. Również na targowiskach odnotowano wzrost cen większości produktów rolnych - podał w środę Główny Urząd Statystyczny.

GUS: dalszy spadek cen większości produktów rolnych w kwietniu

W kwietniu 2015 r., w porównaniu z marcem br. odnotowano w skupie, jak i w obrocie targowiskowym spadek cen większości produktów rolnych. Więcej płacono w skupie za ziemniaki, żyto oraz trzodę chlewną. Produkty rolne były tańsze niż przed rokiem.

GUS: w październiku spadły ceny skupu większości produktów rolnych

W październiku w stosunku do września jedynie nieznacznie więcej płacono za jęczmień; w ciągu roku spadły ceny skupu wszystkich produktów rolnych, a najbardziej potaniało żyto i żywiec wieprzowy - poinformował w środę GUS.

Początek żniw - zapowiadają się dobre zbiory, ale ceny ziarna niskie

jest niska cena skupu zbóż. Obecnie pszenica w skupie kosztuje 600-640 zł za tonę. Niższą jakość ziarna potwierdza także sekretarz generalny KFPZ Zbigniew Kaszuba. Jego zdaniem, zbiory będą "dość dobre". Obecnie na Pomorzu dobrej jakości pszenica z nowych zbiorów kupowana jest poniżej 700 zł

GUS: w czerwcu br. najbardziej podrożały ziemniaki

droższe żyto, niż w maju br., średnio kosztowało ono 52,54 zł/dt, tj., ale jego cena była o 10,2 proc. niższa, niż w tym samym okresie 2014 roku. W obrocie targowiskowym ceny żyta wyniosły 56,20 zł/dt, tj. obniżyły się w stosunku do maja br. o 2 proc., a w porównaniu do czerwca ub.r. - o 15,8 proc. Ceny

GUS: w grudniu u.br. najbardziej podrożały ziemniaki

była o 7,9 proc. niż rok wcześniej. W obrocie targowiskowym żyto potaniało w ciągu roku o prawie 16 proc. Nie zmieniła się cena jęczmienia w skupie (60,31 zł/dt), ale w stosunku do grudnia 2013 zboże to potaniało o 20,6 proc. Na targowiskach za 100 kg jęczmienia płacono 71,35 zł, czyli o 14,5 proc

GUS: w marcu większość produktów rolnych podrożało

W marcu br.( w stosunku do lutego br.) w skupie tańsza była pszenica, jęczmień i żyto oraz trzoda chlewna. Największy wzrost cen w marcu odnotowano w przypadku ziemniaków (o 20 proc.) Wzrosły ceny produktów rolnych na targowiskach z wyjątkiem ziemniaków. Potaniały krowy dojne i jałówki. Natomiast

GUS: w styczniu wzrosły ceny większości produktów rolnych, ale nie trzody

Według GUS, w styczniu br. żywiec wieprzowy potaniał na obu rynkach (w skupie i na targowiskach - PAP). Mniej także płacono w skupie za mleko i drób, a na targowiskach spadły ceny pszenicy, ziemniaków oraz żywca wołowego. Ceny pszenicy w skupie wzrosły w porównaniu do grudnia 2014 r. o 5,6 proc

Akcjonariusze Global City zgodzili się na buy-back i wycofanie spółki z GPW

jednogłośnie zatwierdza jak najszybsze wycofanie akcji spółki z notowań na GPW po zakończeniu oferty skupu oraz przekształcenie w spółkę B.V. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, jednak zostanie ona wykonana po zrealizowaniu formalności wymaganych przez przepisy Giełdy Papierów Wartościowych w

Rząd chce dać 600 zł na ha rolnikom uprawiającym czarną porzeczkę

może jednak przekroczyć równowartości 15 tys. euro na jedno gospodarstwo rolne. Wsparcie ma dotyczyć prawie 36 tys. ha upraw tych owoców i wynieść łącznie 21,6 mln zł. Pomoc mają otrzymać rolnicy, których średnie straty wynikające z niskich cen skupu czarnej porzeczki w trzech ostatnich latach (lub

Ekspert: zbiory zbóż rozpoczną się po 15 lipca

w ubiegłym roku, możliwe, że zboża będą tańsze o ok. 100-150 zł na tonie. Kaszuba podkreślił, że krajowa cena będzie też zależała od notowań ziarna na światowych giełdach, na razie ceny są tam w miarę stabilne. Pod koniec czerwca pszenica w skupie kosztowała średnio 766 zł/t, a żyto - 579 zł/t. Na

Rząd przyjął rozporządzenie o pomocy dla producentów czarnej porzeczki

Rozporządzenie przygotowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wejdzie w życie w dniu jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Rozporządzenie przewiduje wypłacenie producentom czarnej porzeczki - którzy zgłoszą się po taką pomoc do powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji

Prezydent podpisał ustawę o ARR: sprzedaż produktów rolnych na umowę

ministra rolnictwa. Większość przepisów ma wejść w życie 14 dni po ich ogłoszeniu.(PAP)

Akcjonariusze Alchemii zdecydowali o skupie akcji i niewypłacaniu dywidendy

może odbywać się przez 5 lat od dnia wejścia w życie uchwały, czyli do 17 czerwca 2020 r. Akcje mogą być nabywane po cenie nie niższej niż wartość nominalna (1,3 zł) i nie wyższej niż 15 zł.  "Łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego

Dolnośląskie. Potaniały nasiona zbóż

tamtego sezonu. Tymczasem zawsze, gdy spada cena skupu zbóż, w kolejnym roku tanieje materiał siewny" - wyjaśniła. Największy spadek ceny odnotowano w przypadku nasion żyta jarego - nawet do 23 proc. Nasiona te kosztują ok. 184 zł/dt, podczas gdy w 2013 roku cena dochodziła do 240 zł/dt. "W

Mało chętnych na sprzedaż zbóż, ceny nieco wyższe

ociągają się z zawieraniem umów na dostawy zbóż z tegorocznych zbiorów licząc na dalszy wzrost cen. Krajowi przetwórcy obecnie proponują zakup ziarna z dostawą sierpień-wrzesień za pszenice konsumpcyjną - 620 -700 zł/t, pszenicę paszową - 550 - 600 zł/t, żyto konsumpcyjne - 430 - 500 zł/t, pszenżyto - 460

Przetwórcy zbóż: pszenica poszukiwana na polskim rynku

ubiegłego tygodnia przetwórnie oferowały za pszenicę konsumpcyjną ze zbiorów 2014 r. cenę 730-760 zł za tonę w zależności od regionu kraju, a za pszenicę paszowa - 700-750 zł/t. Za żyto płacono 470-540 zł/t, za pszenżyto 580-600 zł/t, jęczmień paszowy - 550-580 zł/t, kukurydzę 600-660 zł/t. W kraju trwają

Zachodniopomorskie. Żniwa dobiegają końca

roku pogoda; wysoka temperatura i brak opadów deszczu przyspieszyły wegetację i pozwoliły wcześniej rozpocząć zbiory - dodał. Ceny w zachodniopomorskich skupach są podobne do ubiegłorocznych, a ich wahania są nieznaczne - ocenił specjalista. Średnia cena tony pszenicy konsumpcyjnej to 620 - 710 zł, a

Akcjonariusze Alchemii zdecydują 17 VI o skupie akcji i niewypłacaniu dywidendy

czerwca. "Nabycie akcji własnych może następować w okresie nie dłuższym niż 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, tj. w okresie nie dłuższym niż do dnia 17 czerwca 2020 r. Nabycie akcji własnych może następować za cenę nie niższą niż wartość nominalna, tj. 1,30 zł za jedną akcję i nie

ARR: Eksport zbóż wzrósł o 3% r/r do 1,9 mln ton w lipcu-październiku

wcześniej. W towarowej strukturze eksportu ziarna zbóż największy udział miały pszenica (60%) i żyto (15%)" - czytamy w raporcie. Mniej niż przed rokiem wyeksportowano produktów pierwotnego przetwórstwa (o 5%). Wywóz produktów wysokoprzetworzonych utrzymał się na poziomie sprzed roku. "W

ARR: Eksport zbóż wzrósł o 8% r/r do 1,4 mln ton w lipcu-wrześniu

wcześniej. W towarowej strukturze eksportu ziarna zbóż największy udział miała pszenica (62%) oraz żyto (15%)" - czytamy w raporcie. Mniej niż przed rokiem wyeksportowano produktów pierwotnego przetwórstwa (o 11%). Wywóz produktów wysokoprzetworzonych utrzymał się na poziomie sprzed roku. "W

Sejm. Projekt nowelizacji ustawy o ARR - do komisji

Nowym rozwiązaniem jest wymóg zawierania pisemnych umów na dostawy produktów rolnych do punktów skupu czy przetwórczych. Powinna ona zawierać cenę, termin zapłaty, ilość dostarczonych produktów, termin dostawy i obowiązywania umowy itp. Zapis ten był szeroko konsultowany z organizacjami rolniczymi

GUS: w grudniu ub.r. wzrosło pogłowie trzody i bydła, spadło - owiec

. import ten wyniósł 5 mln 12 tys. sztuk i był wyższy niż w analogicznym okresie 2013 r. o ponad 7 proc. Przeciętna waga żywa 1 zaimportowanej sztuki wynosiła 43 kg. W 2014 r. opłacalność tuczu świń mierzona relacją ceny skupu 1 kg żywca wieprzowego do targowiskowej ceny żyta utrzymywała się poniżej

Zbiory kukurydzy dobiegają końca, wzrosła cena pszenicy na eksport

portów. Skup ziarna na eksport może w najbliższych tygodniach wpłynąć także na wyższe ceny w kraju, szczególnie na północy Polski. Obecnie eksportowana jest kukurydza do Niemiec, w znacznej mierze w ramach wcześniej zawartych kontraktów. W eksporcie drogą morską dominuje pszenica konsumpcyjna, która

Mario Draghi znów sugeruje program stymulacyjny w strefie euro

. Jak wyjaśnił, EBC utrzymuje odsetki na niskim poziomie, by "pobudzać gospodarkę i utrzymać stabilność cen". Więcej reform, mniej podatków Draghi wezwał szefów krajów europejskich do wprowadzenia w życie reform strukturalnych. - Słabość reformatorska, biurokracja i ciężar podatkowy utrudniają

Zimna wiosna, polscy sadownicy narzekają. Owoce będą droższe. Producenci porzeczek: Nie opłaca się nam zbierać

cen w porównaniu z ubiegłym rokiem. Nieco mniejszy może być jednak eksport tych owoców. Problem z porzeczkami Niestety, w tym roku producenci czarnych porzeczek mają dużo większy powód do niepokoju. Krajowe Stowarzyszenie Plantatorów Czarnych Porzeczek informuje, że ceny proponowane obecnie w skupach

Minister rolnictwa Marek Sawicki: Nie podam się do dymisji za jedno słowo. Jestem rolnikiem, też jestem frajerem

i warzyw takich grup jest ponad 350, one zaczęły inwestować np. w chłodnie. I lepiej sobie radzą z rosyjskim embargiem i spadkiem cen skupu owoców, w tym jabłek, w Polsce? - Tak, bo duzi, zorganizowani producenci mogą przechowywać towar w chłodniach. Do skupu odwozili tylko jabłka przemysłowe. Po co

Rząd zdecydował o pomocy finans. dla producentów cebuli, kapusty i jabłek

spadkiem cen skupu tych produktów w 2014 r., spowodowanym ograniczeniami w handlu międzynarodowym, a w szczególności rosyjskim embargiem, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. "W zmienionym rozporządzeniu przewidziano udzielanie pomocy w formie

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 20

181 mln zł ze 162,9 mln zł przed rokiem. Wartość nowego biznesu w ubezpieczeniach na życie i emerytalnych wzrosła rok do roku o 65 proc. do 174,8 mln zł, a wskaźnik rentowności operacyjnej w ubezpieczeniach majątkowych wyniósł 90,2 proc. Składka przypisana brutto Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na

Plan skupu długu przez Grecję umacnia euro do dolara

Umocnienie się euro to skutek działań Grecji, która przeprowadziła w poniedziałek skup długu oraz ogłosiła minimalne i maksymalne zakresy cen dla 20 serii zapadających obligacji. Ateny zapowiedziały, że na skup długu przeznaczą nie więcej niż 10 miliardów euro. Euro wspierały także informacje

ARR: W Polsce zboże będzie drożało

. wyższym niż w sierpniu 2013 r. W porównaniu z notowaniem sprzed roku żyto było o 24 proc. tańsze. W grudniu 2013 r. przeciętna cena skupu kukurydzy ukształtowała się na poziomie 632 zł/t. Była ona o 16 proc. wyższa niż w październiku 2013 r., ale o 21 proc. niższa niż przed rokiem. Pierwsze prognozy

Lubuskie: Zakończyły się żniwa - plony wysokie, ceny niskie

Jan Soloch z Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Tradycyjnie w przypadku zbóż lubuscy rolnicy największe areały zasiali pszenicą, która zajmowała ponad 55,5 tys. ha, na drugim miejscu było żyto zebrane z ponad 44,6 tys. ha. Z monitoringu cen prowadzonego przez Oddział Terenowy ARR w Gorzowie Wlkp

ARR: Eksport zbóż wzrósł o 32% r/r do 5,1 mln ton w okresie VII 2013 - VI 2014

strukturze geograficznej eksportu ziarna zbóż (wg wolumenu) dominowały kraje członkowskie UE z udziałem 71%. W towarowej strukturze eksportu ziarna zbóż największy udział miała pszenica (50%) oraz żyto (21%)" - czytamy w raporcie ARR. Więcej niż przed rokiem wyeksportowano również produktów

Lubuskie. Mieszkańcy nie muszą obawiać się wielu podwyżek

wszędzie 42 gr. Obniżeniu ulegnie również podatek rolny, ponieważ obniżono stawkę wynikającą ze średniej ceny skupu żyta o 90 proc. Przyjmując ceny z 2014 r., obniżony podatek wynosiłby 17,32 zł za grunt rolny od 1 ha przeliczeniowego. W gminie ta stawka wynosiła 137,50 zł. W Zielonej Górze również inne

Ubój rytualny nakręca produkcję i eksport wołowiny

lata. Wszedł w życie w momencie, kiedy na rynku wołowiny w Polsce trwał prawdziwy boom. Ceny skupu bydła były wysokie i stale rosły dzięki olbrzymiemu eksportowi, a rolnicy kupowali za granicą cielęta, aby jeszcze bardziej powiększać hodowlę. A trzeba pamiętać, że Polacy zjadają tylko 20 proc

Małe zainteresowanie przetwórców zakupem ziarna

W ubiegłym tygodniu przetwórcy płacili za pszenicę konsumpcyjną 730-770 zł/t (w zależności od jakości ziarna), pszenicę paszową 720-760 zł/t, żyto konsumpcyjne 530-580 zł/t, żyto paszowe 530-570 zł/t, jęczmień paszowy 740-780 zł/t, pszenżyto 630-670 zł/t, a za kukurydzę 630-670 zł/t. Ze względu na

Ceny zbóż wyjątkowo niskie, ale chleb tańszy nie będzie

Rolnicy są załamani, bo spadek cen zbóż w punktach skupu jest w tym roku drastyczny. Jeszcze rok temu cena rzepaku wynosiła 2-2,2 tys. zł za tonę, dziś to 1,3-1,4 tys. Rolnicy tłumaczą, że w tej sytuacji muszą dopłacać do produkcji, bo granica opłacalności to 1,6 tys. zł. Podobnie jest z ceną

Izba Zbożowo-Paszowa: kukurydza prawie zebrana, mało zboża na rynku

najbliższe tygodnie i jedynie dokupuje ziarno na bieżąco, głównie na rynkach lokalnych. W połowie listopada pszenica konsumpcyjna z tegorocznych zbiorów z dostawą do wytwórni (elewatora) kosztowała 670 -720 zł/t; pszenica paszowa - 590 -670 zł/t; żyto konsumpcyjne - 490 - 530 zł/t; żyto paszowe - 470 - 510

Lublin. Ponad 208 mln zł z podatków miejskich do budżetu

pobierać, nie ma planów jej przywrócenia. Mieszkańcy Lublina zapłacą niższy niż w bieżącym roku podatek rolny. Jest on liczony na podstawie średniej ceny skupu żyta, a ta spadła. Nieco wzrośnie stawka podatku leśnego, liczonego analogicznie jak podatek rolny, na postawie średniej ceny sprzedaży drewna

Producenci zbóż: dobre zbiory, ale niskie ceny

stworzenie bazy przeładunkowej powinien zaangażować się rząd. Brakuje magazynów na zboże, a obecnie bardzo często załadunek ziarna odbywa się bezpośrednio z samochodu. W sezonie 2013/2014 Polska wyeksportowała rekordową ilość ziarna - ponad 4,5 mln ton. Głównie była to pszenica i żyto. Największymi

Podrożało mięso, potaniało mleko w proszku

Niesłabnący popyt na zboża paszowe spowodował, że w styczniu 2012 r. na rynku krajowym utrzymywała się wzrostowa tendencja cen skupu tych zbóż. Ceny zbóż konsumpcyjnych, pomimo tygodniowych wahań (zwłaszcza żyta), nie wykazywały zdecydowanego kierunku zmian. Według danych Zintegrowanego Systemu

Sawicki: do wykupienia jest ponad 100 tys. trzody ze strefy buforowej

. podlaskim. "Strefa zagrożenia (dotyczącego ASF) jest na niecałych czterech powiatach. Ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie w piątek, a od soboty wejdzie w życie" - zapowiedział minister rolnictwa Marek Sawicki po poniedziałkowym spotkaniu unijnych ministrów rolnictwa w Brukseli. Jak

Zachodniopomorskie. Rozpoczęły się małe żniwa

: koszalińskim, kołobrzeskim i drawskim - dodał. W tym roku plantacje jęczmienia ozimego zajmują w województwie około 20 tys. hektarów. Zdaniem Zarzyckiego plony są dość wysokie; z dotychczasowych zbiorów rolnicy uzyskują średnio pięć ton jęczmienia ozimego z hektara. Część zachodniopomorskich skupów oferuje za

Zaczął się boom na złotą biżuterię

jeździć w tym celu na drugi koniec miasta? Ale Mennica Wrocławska ma jeden poważny atut - cenę. Za złoty złom oferuje znacznie lepszą zapłatę niż przeciętny lombard czy inny punkt skupu biżuterii. To, że skupem złotej biżuterii na większą skalę zajęły się duże mennice, jest dobrą wiadomością dla Polaków

Kiedy bank pomoże gospodarce

. Ujemne stopy procentowe. Nie oszukujmy się jednak, że co do tego zapanowała zgoda. O nie! Niemcy od lat uważają, że każde działanie ułatwiające życie rządowi jest naruszaniem niezależności banku centralnego. Szef Bundesbanku Jens Weidmann ostrzegał: "Manna spadająca z banków centralnych na rządy na

Sejm znowelizował ustawę o Agencji Rynku Rolnego

podejścia do uznawania grup zarówno producentów owoców i warzyw, jak i innych grup producentów rolnych. Nowym rozwiązaniem jest wymóg zawierania pisemnych umów na dostawy produktów rolnych do punktów skupu czy przetwórczych. Umowa taka powinna zawierać takie dane, jak cena, termin zapłaty, ilość

Piechociński: po referendum na Krymie wymiana gospodarcza trudniejsza

"Szukamy w trybie pilnym dla tych produktów i usług zastępczych rynków. Ale nie jest to takie łatwe" - powiedział Piechociński w poniedziałek na spotkaniu z dziennikarzami w Łodzi. W jego ocenie "nieprzewidywalność zjawisk na Ukrainie się pogłębia", a to destabilizuje tam życie

Polska wystąpiła do KE o zniesienie kar za nadprodukcję mleka

łatwo psujących się owoców i warzyw, które trafiały na rynek rosyjski. Rozporządzenie w tej sprawie ma wejść w życie w piątek. Wcześniej przyznano też wsparcie w wys. 32,7 mln euro dla producentów brzoskwiń i nektarynek.

Rolnicy jadą do Brukseli. Dwieście osób będzie walczyć pod KE

- To nie będzie protest, który ma utrudnić życie zwykłym ludziom. Pokażemy nasze produkty i złożymy postulaty, by rekompensaty były wyższe i zostały jak najszybciej uruchomione - zapowiada Mirosław Maliszewski, poseł PSL i prezes Związku Sadowników RP. I dodaje, że wyjazd ma raczej formę happeningu

GUS: ceny pszenicy w skupie wzrosły o 41,5 proc.

Ceny żyta wzrosły o 23,4 proc. rok do roku i spadły o 2,4 proc. miesiąc do miesiąca. Jęczmień podrożał o 34,7 proc. w ujęciu rocznym, a miesięcznym potaniał o 5,4 proc. Ceny bydła w skupie wzrosły o 3,6 proc. rok do roku i wzrosły miesiąc do miesiąca o 0,8 proc. Trzoda chlewna zdrożała o 24,7 proc

Chcą budować wielki park rozrywki. Na razie wycofują się z GPW

ostatniego roku cena jednej akcji GCH wzorsła z 32 do 43 zł, ale po ogłoszenie decyzji o zejściu z giełdy notowania spadły do 40 zł Jak podała agencja ISB News wykup akcji może być ogłoszony 1 kwietnia, a przeprowadzony w dniach 24 kwietnia - 7 maja. Decyzją rządu, która weszła w życie w ubiegłym roku rola

GUS: w sierpniu spadły ceny skupu podstawowych produktów rolnych

sprzedawali żyto średnio za 411 zł/t tj. w cenie o ponad 40 proc. niższej niż w sierpniu 2008 r.W sierpniu w punktach skupu potaniało bydło - o prawie 5 proc. oraz trzoda chlewna i drób - o 3 proc. Za żywiec wołowy firmy skupowe płaciły średnio 4,56 zł/kg. Były to jednak ceny o ponad 11 proc. wyższe niż przed

Protest producentów owoców miękkich pod ministerstwem rolnictwa

inaczej, że jest to nieudolność bądź niechęć Urzędu i będę na Radzie Ministrów informował o tym pana premiera" - powiedział Sawicki. Tłumaczył, że "nie może być tak, by większość podmiotów umawiała się na określoną cenę", gdzie występują 2-3 groszowe różnice. Jak mówił, skup odbywa się po

Kiedyś twierdził, że państwowe zboże zjadły myszy, a co zrobił w poniedziałek w sądzie?

Ryszardowi B. zarzuca się, że między styczniem a czerwcem 2003 r. ukradł 13 tys. ton pszenicy i żyta z państwowych rezerw i 14 tys. ton zbóż należących do prywatnych przedsiębiorców. Dodatkowy zarzut - wyłudzenie blisko 50 tys. zł państwowych dopłat do skupu zbóż. Aferę zbożową ujawniła "

Ręce w cudzych kieszeniach

może liczyć na opiekę policji i sądów. Z jego kieszeni płacone są wynagrodzenia dla urzędników, którzy osiem godzin dziennie myślą o tym, jak utrudnić życie przedsiębiorcy.

KNF sprawdza, czy ktoś nie manipulował cenami zielonych certyfikatów

trudno myśleć o inwestycjach. - W tej chwili banki nie chcą udzielać kredytów. Po pierwsze, czekają na wejście w życie nowej ustawy, a po drugie, cena zielonych certyfikatów spadła tak mocno, że nie opłaca się obecnie budować nowych instalacji - mówi Michał Rusiecki, partner zarządzający Enterprise

Ile kosztowałby Grexit i w kogo uderzyłby najbardziej?

Centralnego, który zapewne wytoczy potężne działa, by stabilizować zarówno kurs euro, jak i ceny rządowych obligacji państw strefy euro. EBC mógłby np. zwiększyć skup obligacji krajów strefy euro oraz udzielać tanich pożyczek mającym problemy bankom komercyjnym, które w wypadku wyjścia Grecji ze strefy euro

Rząd będzie skupował zielone certyfikaty? Ich ceny szaleją

nie chcą udzielać kredytów. Po pierwsze, czekają na wejście w życie nowej ustawy, a po drugie cena zielonych certyfikatów spadła tak mocno, że nie opłaca się obecnie budować nowych instalacji - mówi Michał Rusiecki, partner zarządzający Enterprise Investors, funduszu inwestującego w energetykę

Nowy problem najuboższych. Bardzo drogie ziemniaki

pogoda z drugiej ceny za jakie je sprzedawaliśmy. Dwa-trzy lata temu ziemniaki w skupie były bardzo tanie: 8 gr za kilogram- wyjaśnia Marian Sikora, przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych - Wielu producentów zrezygnowało. Teraz zamiast ziemniaków uprawiają bardziej dochodowe

Polska pożycza na podobny procent co USA. Puchnie bańka?

to ok. 2,17 proc. Dla porównania: inwestorzy każą sobie płacić Stanom Zjednoczonym ok. 2,01 proc. rocznie. Czy pożyczanie pieniędzy na podobny procent co USA jest normalne? - Żyjemy w ciekawych czasach, mamy do czynienia z anomaliami - mówi Łukasz Bugaj, analityk Domu Maklerskiego BOŚ. Dodaje jednak

Sawicki apeluje o aktywność w tworzeniu grup producenckich

Sawicki podczas środowego spotkania w Gliwicach m.in. odniósł się do pytań producenta pomidorów Janusza Stróżyka o kwestie związane z cenami skupu. Jak mówił Stróżyk, dzień wcześniej w Kaliszu płacono 2 zł za 6-kilogramową skrzynkę pomidorów; on sam sprzedawał ostatnio po ok. 5-6 zł, porównywalnie

W Elewarze dobrze jest. NIK chce likwidacji, prezes ARR nie widzi problemu

- będziemy budować nowy magazyn w Kępnie. Elewarr musi poruszać się w realiach rynkowych, ale staramy się nie obniżać brutalnie cen, czego dowodem jest dwukrotnie większy skup w 2014 r. w stosunku do poprzednich pięciu lat. A dlaczego minister rolnictwa chce zabrać nadzór nad Elewarrem i przenieść go do

Ropa, konflikty i eksperymenty, czyli bolączki światowej gospodarki [DAVOS]

świecie David Rubenstein, prezes amerykańskiej grupy finansowej Carlyle, posiadającej 170 mld dolarów aktywów. To jeden z setki miliarderów, którzy pojawili się w tym roku w szwajcarskim kurorcie. Spadek cen ropy to najważniejszy czynnik kształtujący dziś rzeczywistość gospodarczą. Bo nie tylko daje

Japonia drukuje pieniądze bez limitu. Tak się zaczyna wojna walutowa?

kończy się w kwietniu, a premier Abe zapowiedział już, że będzie szukał następcy zdolnego do odważnych i zdecydowanych działań - napisał w komentarzu Dominik Rożko z Domu Inwestycyjnego BRE Banku. Jego zdaniem być może Shirakawa nie wprowadził w życie planu premiera od razu, tak aby pozostawić złudzenie

Ministerstwo rolnictwa: zboża i mięso wciąż drożeją

miesiącem, natomiast żyto odpowiednio o 7 proc. W odniesieniu do poziomów styczniowych ceny tych zbóż były o 9 proc. i 5 proc. wyższe. Za pszenicę konsumpcyjną w dniach 02-08.03. br. średnio płacono 551 zł/t, tj. o 0,9 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu, a o 2 proc. więcej niż przed miesiącem

Czekają nas podwyżki cen żywności, ale dla rolnictwa to będzie dobry rok

zeszłego roku. To zablokowało nam eksport do większości krajów azjatyckich i do Rosji. Świnie zaczęły tanieć natychmiast i pod koniec 2014 r. były o 20 proc. tańsze niż rok wcześniej. W styczniu tego roku rolnicy w skupie dostawali za kilogram żywej świni 4,05 zł. Ponieważ ceny wieprzowiny zdaniem

Przegląd prasy

listopadzie, konsensus: +0,9% --PKP Cargo nadal rozmawia nt. zapowiadanych przejęć m.in. Grupy AWT --Izo-Blok oczekuje wzrostu sprzedaży o kilka proc. w 2014/15 r., później więcej --Immofinanz uruchamia skup akcji po cenie od 1,04 do 3 euro za akcję --Fitch: Perspektywa ratingowa i jakość aktywów sektora

Przegląd prasy

prywatyzację szkół wyższych, w których kształci się mało studentów Puls Biznesu --W czerwcu 2015 r. Toyota uruchomi Centrum Usług Wspólnych we Wrocławiu --Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie rusza ze sprzedażą pierwszych polis --Dairy Queen, należąca do Berkshire Hathaway sieć restauracji, pojawi

Przegląd informacji ze spółek

zgodę na przejęcie przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie spółki Expander Advisors, podał Urząd. Oferta publiczna Zortrax rozpocznie się w czwartek, 2 lipca, od przyjmowania zapisów na akcje od obligatariuszy i w transzy otwartej. Spółka oferuje w ramach pre-IPO 162,5 tys. akcji po 32,5 zł za

Od 1 sierpnia zakaz importu polskich owoców i warzyw do Rosji

chciał". - Po co moi konkurenci mają słuchać o tym, że jestem w Rosji. Zaraz zaczną spekulować, jak wielkie mogę mieć z tego kłopoty - kręci głową. Nie widzisz wykresu? Wersję dla smartfonów znajdziesz tutaj Kiedy embargo wejdzie w życie to kłopoty będą mieli także ci, którzy są obecni jedynie na

Żywność lokalna jest nielegalna! - kolejna odsłona protestu rolników

. - Normy sanitarne - tak! Ale niech będą one dostosowane do skali produkcji - tłumaczył Edward Kosmal, przywódca rolniczego protestu. - Jesteśmy w stanie konkurować z żywnością hipermarketową, wielką produkcją. Chcemy uczciwie zarabiać na życie. - Domowe przetwory są lepsze i zdrowsze niż to, co kupuje się

Coraz więcej śmieci w lesie

mln zł bez gwarancji, że pojawią się w niej odpady, nie miała sensu ekonomicznego. Zmieniła to śmieciowa rewolucja, kiedy tylko weszła w życie. Nadal jednak poza zasięgiem znalazły się wielkie instalacje do spalania śmieci. Kraków buduje własną spalarnię za dotacje i pożyczki - na początku do jej

Wieś grzechu wyborczego warta

ujemne, a na wsi dominowały nastroje pesymistyczne. Rok 2003 był przełomowy - od tej pory systematycznie zaczął rosnąć nasz eksport żywności, dochody rolników i ich zadowolenie z poziomu życia. Ale dopiero od czasów rządów PO-PSL dochody rolników utrzymują się na poziomie 80 proc. dochodów miastowych, co

Przegląd informacji ze spółek

obejmuje 1,2 mln nowych akcji, które będą stanowić 10,71% akcji w wolnym obrocie. Porozumienie, na mocy którego grupa CEZ otrzyma 100 mln euro rekompensaty za stratę poniesioną przez albańską spółkę zależną CEZ Shperndarje weszło w życie po spełnieniu wszystkich warunków zawieszających, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

kwestia wejścia w program rabatowy i w tej sprawie jesteśmy w kontakcie z PGNiG, doprecyzowujemy pewne szczegóły i będziemy podejmowali decyzję w przyszłym tygodniu" - powiedział Jędrzejczyk dziennikarzom. Dzięki wejściu w życie nowych przepisów o zapasach obowiązkowych, PKN Orlen spieniężył już

Oszczędności są konieczne, ale społeczeństwa ich nie chcą

Leszek Baj: Odwlekane są reformy w Grecji czy Włoszech, sytuację musi ratować Europejski Bank Centralny (EBC) poprzez skup obligacji krajów strefy euro, a przecież jego głównym zadaniem jest stabilizowanie cen... Prof. Dariusz Filar, członek Rady Gospodarczej przy premierze, były członek Rady

Czarna strona Diesla. Kierowcy nabici w podatki i ekologię

świecie. Dwutlenek azotu (NO2) i cząstki stałe, czyli sadza, to papierki lakmusowe dieslowskich spalin. "Osobom podatnym na choroby płuc i układu krążenia spaliny diesli skracają życie średnio o dziewięć lat. W ciągu roku spowodowały 30 tys. przedwczesnych zgonów" - przyznaje Środowiskowa

Tanieją zboża i wieprzowina

Według danych resortu, w dniach 18-24 sierpnia za pszenicę konsumpcyjną przeciętnie płacono 571 zł/t, tj. o 2,6 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu, o 25 proc. mniej niż przed miesiącem oraz o ponad 22 proc. mniej niż rok wcześniej. Cena żyta konsumpcyjnego w analizowanym tygodniu ukształtowała

Podlaskie. Utylizacja kolejnych świń w pobliżu miejsca wykrycia ASF

. Dodał, że ma to zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa ASF. Rolnicy za zutylizowane świnie mają otrzymywać odszkodowania. Jak mówił w ubiegłym tygodniu minister rolnictwa Marek Sawicki, odszkodowania mają być w wysokości rynkowych cen skupu żywca. Zapowiedział też, że przewidywane są rekompensaty dla

Lubelskie.Rolnicy protestowali wz. ze szkodami wyrządzonymi przez dziki

zależy od tego, kiedy szkoda powstała, jaki jest jej rozmiar i jakie są ceny zebranych plonów, np. ziemniaków czy zboża. W okręgu lubelskim średnia kwota odszkodowania waha się od kilkuset złotych do 1,2 tys. zł. "Nie uchylamy się od tego. Tam, gdzie jest dzika zwierzyna, tam będą szkody"

Sawicki: Frajerzy wiozą jabłka na przetwórstwo po 12 gr.

Minister w wywiadzie dla portalu mPolska24.pl pytany, co z rolnikami, którzy za 12 gr za kilogram w skupie muszą sprzedawać jabłka przemysłowe, odparł: "Są frajerami. Ja szanuję biznesmenów, a nie frajerów. Jeśli zaproponowaliśmy już w połowie sierpnia instrument wycofania z rynku, w którym za

Sawicki: Najtrudniejsze żniwa od 50 lat

regionami północnymi a częścią wschodnią i południową różnice sięgają nawet 100 zł na tonie. Obecne ceny pszenicy konsumpcyjnej w zależności od regionu i jakości ziarna (liczby opadania, gęstości, zawartości białka) kształtują się w przedziale 800-900 zł za tonę. Poszukiwane jest żyto konsumpcyjne, trzeba

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

przedziale oczekiwań 4.154-4.429 mln zł). Składka spadła 2 proc. rdr i wzrosła 7 proc. w ujęciu kwartalnym. PZU podało, że spadek składki w ujęciu rocznym dotyczył przede wszystkim ubezpieczeń indywidualnych ze składką jednorazową, w szczególności produktów na życie i dożycie w kanale bancassurance, a w

Fed dalej pompuje rynek. Tania gotówka napędza giełdy

Amerykański bank centralny Fed co miesiąc dopisuje sobie księgowo 85 mld dol. i kupuje za to obligacje. Dostarcza w ten sposób komercyjnym bankom żywą gotówkę. Środowa decyzja Fed o utrzymaniu interwencyjnego skupu obligacji wywołała na pierwszy rzut oka zdumiewające reakcje inwestorów. Zupełnie

Co dziś w Rosji piszczy? Półki się oczyszczą z "ojczystego" towaru i będzie lepiej, będzie weselej

potiomkinowski supermarket napełniony "ojczystym" towarem najwyższej jakości po specjalnie na tę okazję obniżonych cenach. Dziś dzięki temu, że te same półki, które tak cieszyły oko przywódcy, opustoszeją, przed Rosjanami otwiera się perspektywa, że, jak mawiał Stalin "żyć będą lepiej, żyć będą

Nowelizacja ustawy o NBP. Belka będzie mógł kupić obligacje rządowe

obligacji na rynku wtórnym jest "w pełni uprawnionym narzędziem realizacji polityki pieniężnej". Teraz założenia nowelizacji posłużą do napisania projektu ustawy przez resort finansów. Potem rząd znów będzie musiał przyjąć projekt i wysłać go do Sejmu. Nie wiadomo, czy ustawa wejdzie w życie

Ciągle w dół, jest nowy rekord. EBC obniżył stopy do 0,5 proc.

Mario Draghi opowie na zapowiedzianej na godz. 14.30 konferencji prasowej. Będzie ją można obejrzeć poniżej albona stronie EBC . Rekordowe bezrobocie Według danych Eurostatu inflacja w strefie euro wyniosła w kwietniu 2013 r. 1,2 proc. To bardzo zły wynik, pokazujący, że spada presja na wzrost cen

Fortuna jabłkiem się toczy, czyli polityczne ryzyko w polskim sadzie

kilka jabłek na drogę). Nawet gdy człowiek wie, że umiera, jest mu to obojętne. Silny niedobór tlenu i nadmiar dwutlenku węgla sprawiają, że po kilkunastu sekundach traci przytomność, a potem życie. Na szczęście od czasu pamiętnej zimy 1986/7, kiedy wymarzło 52 proc. drzew owocowych, sadownicy nie mają

Dyskusja o polskim cydrze. Głos przeciwników

Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt ustawy pozwalającej na reklamę cydru . Żeby nowe prawo weszło w życie, resort będzie musiał przekonać organizacje walczące z alkoholizmem oraz Ministerstwo Zdrowia. Według ministra "lepiej przesuwać zainteresowania w strukturze napojów alkoholowych

Giełdy liczą na dodruk dolarów przez Fed

Bernanke wystąpi podczas dorocznego sympozjum Fed dla zagranicznych bankierów w Jackson Hole. Inwestorzy pamiętają, że przed rokiem przy tej samej okazji szef Fed zapowiedział program gigantycznego dodruku dolarów i skupu obligacji rządowych, który formalnie wszedł w życie na początku listopada

Rolnicy: Sawicki powinien wystąpić do KE ws. czeskich kontroli

hodowcy, którzy mieli po 5-6 loch i wyhodowali prosiaki nie mogą ich sprzedać. "Świnie są poprzerastane a zakłady odmawiają skupu. A jak kupują, to za bardzo niską cenę w granicach 3-3,20 zł za kilogram. To poniżej kosztów produkcji" - skarżył się Anders. Dodał, że w konsekwencji problemy ze

[DZIŚ NA RYNKACH] Czy Google i IBM pomogą inwestorom w Warszawie?

sprzedaży oprogramowania - najbardziej na rynkach azjatyckich. Inwestorzy mogą jeszcze przez parę godzin żyć wynikami technologicznych gigantów, co jednak wcale nie znaczy, że zignorują nadchodzące twarde dane makroekonomiczne oraz rozczarowujące informacje z Japonii. Nikkei 225 zakończył dzisiaj notowania

Kurczak - Ile kosztuje i dlaczego tak drogo?

dzieje się z brojlerem w40. dniu jego życia, zaczyna być przeliczane na kilogramy jego wagi. Z wyliczeń Krajowej Rady Drobiarskiej wynika, że koszt wyprodukowania kilograma kurczaka wynosi 6 zł, z czego jakieś 90 groszy to koszty stałe fermy. Cena skupu żywca to dziś 3,84 zł za kg. Z piórami, głową

Będziemy walczyć o koszer i halal. Rolnicy bronią rytualnego uboju

znowu wracamy do czasów Kopciuszka. Dzięki temu eksportowi ceny skupu bydła w Polsce na tyle wzrosły, że rolnicy którzy przez lata ograniczali hodowlę zaczęli ją intensywnie rozwijać. Ale nie chodzi tylko o Turcję. To samo dzieje się na rynkach arabskich, które latami zdobywaliśmy, wydaliśmy tam na

Protest sadowników, domagali się pomocy od rządu

byłaby dopłata do przerobu ok. 700 tys. ton jabłek na energię, bo wtedy - jak argumentował - uda się podnieść ceny jabłek na rynku. Na ten cel potrzeba jest ok. 200 mln zł i zgoda Komisji Europejskiej na takie działanie. Byłoby to coś w rodzaju skupu interwencyjnego. Koszt wyprodukowania kilograma

Protest sadowników, domagali się pomocy od rządu

byłaby dopłata do przerobu ok. 700 tys. ton jabłek na energię, bo wtedy - jak argumentował - uda się podnieść ceny jabłek na rynku. Na ten cel potrzeba jest ok. 200 mln zł i zgoda Komisji Europejskiej na takie działanie. Byłoby to coś w rodzaju skupu interwencyjnego. Koszt wyprodukowania kilograma

Szary mały, szary duży, czyli biznes na ślimakach

z pełnym żołądkiem. Podobno z jednego zbioru rodzina żyje spokojnie przez rok? - Aktualne ceny z giełdy: 11 euro za kilogram małego szarego. Dużego sprzedaje się głównie w postaci przetworzonej, np. puszka ślimaków z 24 tuszkami kosztuje ok. 20 zł. Zapotrzebowanie na małego szarego jest coraz

Przegląd informacji ze spółek

% akcji w BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych oraz BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie i dokonały przeniesienia tych akcji na Aviva, podał bank. Przewozy intermodalne PKP Cargo wzrosły o 6% r/r w styczniu, poinformował członek zarządu ds. handlowych Jacek Neska. Jednocześnie

Ceny zbóż raczej w tym roku nie wzrosną

powołanego przy Agencji Rynku Rolnego, na koniec grudnia pszenica powinna kosztować - 430-450 zł/t, a za dobrej jakości ziarno na mąkę trzeba będzie zapłacić 450-480 zł/t. Przewidywana cena żyta - to 270-290 zł/t. W końcu marca zboże to będzie kosztowało o 30 zł/t drożej, a żyto - o ok. 20 zł na

USA. Na Wall Street umiarkowane wzrosty po wypowiedziach Yellen

zawyżyło ceny aktywów finansowych" - uważa Jordan. "Tu nie chodzi tylko o akcje, ale dotyczy to wszystkich aktywów. Przez ostanie 4 do 5 lat żyliśmy +pod represją finansową+" - dodaje. Dobre nastroje na rynku w poniedziałek to również efekt doniesień medialnych z Chin, sugerujących, że

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery