ceny propanu w polsce

Grupa Azoty rozszerzy inwestycję w Policach o instalację polipropylenową

pomocnicze, bazę logistyczną polipropylenu i terminal przeładunkowo magazynowy propanu i etylenu. Realizacja projektu wymaga dodatkowego zabezpieczenia finansowania obrotowego w postaci kredytu na kwotę 72 mln euro, podano także. Jednocześnie zarząd PDH Polska zdecydował o wystąpieniu do rady nadzorczej

Grupa Azoty wybrała licencję dla projektu Polimery Police

;z instalacji do produkcji propylenu i polipropylenu, portu z bazą zbiorników surowcowych oraz infrastrukturą pomocniczą i logistyczną. W PDH Polska trwa równolegle proces związany z wyłonieniem przyszłego generalnego wykonawcy inwestycji w formule „pod klucz" za cenę ryczałtową

PDH Polska zatwierdził wstępnie ofertę Hyundai Engineering na 'Polimery Police'

Warszawa, 20.03.2019 (ISBnews) - PDH Polska podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia Hyundai Engineering Co., Ltd. jako wstępnie wybranego oferenta w ramach przetargu na zawarcie umowy o kompleksową realizację projektu "Polimery Police" według formuły "pod klucz" za cenę

PGNiG obniża ceny gazu o 4% dla klientów hurtowych, o 0,8-1,8% dla detalicznych

Lw - obniżka ceny w obrocie o 0,8%, dla gazu zaazotowanego Ls - obniżka ceny w obrocie o 1,1%, dla gazu propan – butan - rozprężony B/P - obniżka ceny w obrocie o 1,6%" - czytamy w komunikacie. W odpowiedzi na zapotrzebowanie odbiorców PGNiG wprowadza nową klasyfikację odbiorców gazu

Ryszard Krauze usuwa się w cień

publicznych zamówień informatycznych, który w Polsce po transformacji systemowej zaczął się pospiesznie rozwijać. A Prokom Software szybko stał się jednym z najważniejszych graczy na tym rynku - informatyzował m.in. TP SA i ZUS. W 1998 r. Prokom Software wszedł na warszawską giełdę i w tym samym roku magazyn