ceny paliwa on w tczewie

Grupowe zakupy w modzie. Kolejne 5 mln zł oszczędności na prądzie

Najpierw Gdańsk, potem Gdański Obszar Metropolitalny, a teraz urząd marszałkowski. Właśnie rozstrzygnięto przetarg na dostawę prądu dla 44 jednostek organizacyjnych. Oszczędność sięga 5 mln zł.

Przegląd informacji ze spółek

w Rokitkach k/Tczewa, obejmującego 68 mieszkań, podała spółka. Modelowa marża rafineryjna Lotosu wyniosła 7,92 USD na baryłce w sierpniu wobec 7,43 USD miesiąc wcześniej i 5,55 USD rok wcześniej, podała spółka. Vantage Development miał 69,2 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 6,78

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

. stację przy autostradzie, w 2016 r. planuje 2 kolejne   Grupa Lotos otwiera stację paliw przy A4 w Komorowie k. Tarnowa. To 457. stacja w kraju a zarazem osiemnasty obiekt autostradowy(MOP). Plany na 2016 rok zakładają kolejne dwa uruchomienia MOP przy A1, poinformował

Przegląd prasy

--Unified Factory ustaliło cenę maksymalną akcji serii F na 19 zł, podała spółka. --Dekpol otrzymał prawomocne pozwolenie na budowę IV etapu osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych Nowe Rokitki w Rokitkach k/Tczewa, obejmującego 68 mieszkań, podała spółka. --Modelowa marża rafineryjna Lotosu