ceny miedzi w skupie radom

Przegląd prasy

zamknięciu we wtorek --PZU zmieniło podział odpowiedzialności w grupie według segmentów klientów --Konsorcjum Famuru ma zaawansowane negocjacje ws. umowy w Mongolii za 20 mln euro --NWZ PKP Cargo odwołało K. Czarnotę i M. Podskalnego z rady nadzorczej --Karo - BHZ złożyło do UOKiK wniosek ws. przejęcia

Przegląd informacji ze spółek

Rada nadzorcza Comarchu pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015, który zakłada przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy, podała spółka. Akcjonariusze Mennicy Polskiej zdecydowali na walnym zgromadzeniu o wypłacie dywidendy w wysokości