ceny koksu

Spadają ceny węgla. JSW obawia się II półrocza na minusie [Newseria]

Spadają ceny węgla. JSW obawia się II półrocza na minusie [Newseria]

NWR podniósł ceny węgla energetycznego na 2011 r. o 13% r/r, koksu - o 23% r/r

Warszawa, 28.01.2011 (ISB) - Producent węgla New World Resources (NWR) uzgodnił z klientami umowy na sprzedaż węgla koksującego i koksu na I kw. br. oraz węgla energetycznego - na cały 2011 r. Spółka podniosła też ceny na cały 2011 rok - w przypadku węgla energetycznego o 13% wobec średniej ceny z

"DGP": Węgiel zdrożeje przez akcyzę

lub koksie używanym do ogrzewania. "Dziennik Gazeta Prawna" pisze, że akcyza - podobnie jak VAT - jest wkalkulowana w cenę produktu, stąd pewność, że ceny wzrosną. Przepisy unijnej dyrektywy energetycznej nie przewidują żadnych ulg i zwolnień w przypadku zastosowania węgla i koksu dla celów

Na konferencji w Chinach ważą się losy cen stali w 2010 roku

Największe firmy wydobywcze, brazylijska Vale, Rio Tinto i BHP Billiton, mają zamiar podnieść ceny na kontrakty w latach 2009-10 o 30-35 proc. Również ceny koksu pójdą w górę o 40-50 proc. po 58-proc. spadku w tym roku.Drugi co do wielkości rynek surowcowy na świecie - po ropie

JSW na stałe przywróciła pięciodniowy tydzień pracy

poprawiła wyniki, konieczny jest jednak nie tylko wzrost sprzedaży, ale i cen węgla. W pierwszym kwartale ceny węgla koksowego nieprzerwanie spadały, obecnie ustabilizowały się na poziomie znacznie niższym od tego sprzed kryzysu. Spółka liczy jednak, że w nowych, przyszłych kontraktach ceny będą wyższe

JSW wyprodukowała 13,6 mln ton węgla i sprzedała 4 mln ton koksu.

kwartałów 2012 roku, produkcja koksu w okresie od stycznia do grudnia 2013 roku wzrosła o 2,4%. Sprzedaż liczona w tonach w tym samym okresie wzrosła o 5% i wyniosła 3 940 tys. ton. W 2012 było to 3 752,7 tys. ton. "Ze względu jednak na ponad 20-proc. spadek średniej ceny sprzedaży koksu niższe były

NWR: Cena węgla koksującego 93 euro/t, energetycznego 52 euro/t w 2015 r.

Warszawa, 07.01.2015 (ISBnews) – New World Resources Plc (NWR) uzgodnił cenę dla węgla koksującego w 2015 r. na poziomie 93 euro za tonę, z kolei średnia uzgodniona cena dla węgla energetycznego na ten rok wynosi 52 euro za tonę, podała spółka. "Średnia cena za 74% spodziewanej

JSW przedstawi dziś związkowcom plan na 2015 zapewniający utrzymanie płynności

Jastrzębskiej Spółce Węglowej na spotkanie, podczas którego przedstawi plan działań na 2015 rok pozwalających na utrzymanie płynności spółki" - czytamy w komunikacie. Plan ten został oparty na założeniu, że poziom cen węgla i koksu w 2015 roku nie ulegnie poprawie, podkreśla spółka. "Wciąż

NWR: Cena węgla koksującego wzrośnie o 4% kw/kw w IV kw. 2014 r.

Warszawa, 31.10.2014 (ISBnews) - New World Resources (NWR) uzgodnił cenę dla węgla koksującego na IV kw. 2014 r. na poziomie 85 euro za tonę, tj. o 1% wyższym od ceny zrealizowanej w poprzednim kwartale, podała spółka. "Powyższa średnia cena węgla koksującego opiera się na założeniu, że

NWR wyprodukował 2,27 mln ton węgla w IV kw., 8,50 mln ton w całym roku

ton. Sprzedaż węgla koksującego wyniosła 1,121 mln ton w IV kw. 2014 r, przy średniej cenie 84 euro za tonę. W tym samym czasie sprzedano 1,110 mln ton węgla energetycznego. Średnia cena wyniosła 51 euro za tonę. W całym ubiegłym roku NWR sprzedał 4,768 mln ton węgla koksującego. Średnia cena

NWR: Cena węgla koksującego wzrośnie o 1% kw/kw w III kw. 2014 r.

Warszawa, 11.07.2014 (ISBnews) - New World Resources (NWR) uzgodnił cenę dla węgla koksującego na III kw. 2014 r. na poziomie 85 euro za tonę, tj. o 1% wyższym od ceny zrealizowanej w poprzednim kwartale, podała spółka. "Powyższa średnia cena węgla koksującego opiera się na założeniu

NWR planuje produkcję 7,5-8,0 mln ton węgla w 2015 r., ceny bez większych zmian

Warszawa, 13.11.2014 (ISBnews) - New World Resources (NWR) planuje wyprodukować w przyszłym roku 7,5-8,0 mln ton węgla, poinformował prezes Gareth Perry. Cel produkcji oraz wolumenu sprzedaży na br. to 8,75-9,00 mln ton. NWR nie oczekuje też znaczących zmian cen węgla, dodał. "W 2015 r

NWR wyprodukował 2,27 mln ton węgla, sprzedał 2,11 mln ton w II kw. 2014 r.

w komunikacie. Średnia zrealizowana cena 1 tony węgla koksującego wyniosła 87 euro, zaś węgla energetycznego - 58 euro w I poł. br., podano także. New World Resources jest wiodącym producentem węgla kamiennego i koksu w Europie Środkowej. Obecnie wydobywa węgiel w Czechach oraz realizuje

NWR podtrzymuje cele produkcyjne i sprzedażowe na 2011 r. po wynikach II kw.

, podzielone równo pomiędzy węgiel koksujący i energetyczny oraz 720 kt koksu w roku kalendarzowym 2011" - czytamy dalej w komunikacie. W II kw. 2011 r. wolumen sprzedaży węgla koksującego wyniósł 1,12 mln ton (przy średniej cenie za tonę: 210 euro), a węgla energetycznego - 1,65 mln ton (po średniej

NWR podtrzymuje cele produkcyjne i sprzedażowe na 2011 r. po wynikach I kw.

" - czytamy dalej w komunikacie. W I kw. 2011 r. wolumen sprzedaży węgla koksującego wyniósł 1,06 mln ton (przy średniej cenie za tonę: 159 euro), a węgla energetycznego - 1,58 mln ton (po średniej cenie: 70 euro), zaś koksu - 170 tys. ton (po średniej cenie: 337 euro), podała także spółka. NWR

NWR: Cena węgla koksującego spadnie o 6% kw/kw w II kw. 2014 r.

uśrednione przeciętne ceny zarówno dla węgla koksującego, jak i energetycznego różnej jakości i są cenami loco. Wszystkie ogłoszone cenycenami orientacyjnymi i oparte są na kursie wymiany 27,0 CZK za euro, zaznacza spółka. New World Resources jest wiodącym producentem węgla kamiennego i koksu w

EuroRating obniżył rating kredytowy JSW do 'B+' z 'BB-', perspektywa negatywna

zalicza także utrzymujące się niskie ceny węgla koksowego i energetycznego na światowych rynkach, co – przy wysokich i utrzymujących się na praktycznie niezmienionym poziomie kosztach ponoszonych przez JSW SA – skutkuje generowaniem przez spółkę dużych strat już na poziomie znormalizowanego

NWR wyprodukował 2,23 mln ton węgla, sprzedał 1,91 mln ton w I kw. 2014 r.

poziomie 9-9,5 mln t w całym 2014 r., przy udziale węgla koksującego na poziomie 55-60% w miksie sprzedażowym" - czytamy w komunikacie. Średnia zrealizowana cena 1 tony węgla koksującego wyniosła 91 euro, zaś węgla energetycznego - 60 euro w I kw. br., podano także. New World Resources jest

GUS: w grudniu 2014 r. ceny produkcji spadły o 2,5 proc. rdr

ściekami i odpadami; rekultywacja - o 1,2 proc." - wskazał GUS w komunikacie. Dodano w nim, że w grudniu ub.r. największy spadek cen produkcji sprzedanej przemysłu odnotowano w przetwórstwie przemysłowym - o 3,1 proc., w tym najbardziej obniżono ceny w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

konferencji Jarosław Zagórowski, prezes JSW. - JSW zakłada, że w 2015 r. CAPEX wyniesie poniżej 1,4 mld zł - poinformował na konferencji Jarosław Zagórowski, prezes JSW. - Sytuacja JSW w segmencie koksu się poprawiła. Spółka chce obniżyć do końca roku zapasy koksu do 200 tys. ton - poinformował na

JSW wypracowała zysk w 2013 r. dzięki restrykcyjnej strategii kosztowej

prezes Jarosław Zagórowski. Spółka utrzymała wysoki poziom nakładów na inwestycje, przeznaczając na ten cel 1,76 mld zł. "Wyniki 2013 roku dobitnie świadczą o utrzymywaniu się niekorzystnej dla spółek górniczych sytuacji na rynku cen węgla, koksu i stali. Z satysfakcją stwierdzam jednak, że nawet

NWR obniżyło cel produkcji i sprzedaży węgla do 8,75-9,00 mln ton w 2014 r.

. W okresie I-III kw. tego roku produkcja węgla wyniosła 6,332 mln ton, zaś sprzedaż: 3,647 mln ton węgla koksującego i 2,437 mln ton węgla energetycznego, podano w komunikacie. Średnia zrealizowana cena 1 tony węgla koksującego wyniosła 86 euro, zaś węgla energetycznego - 56 euro w okresie trzech

JSW liczy na wyższe ceny węgla koksowego w II półr., ograniczy capex na 3 lata

Katowice, 07.05.2014 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) liczy na odbicie cen węgla koksowego w II poł. tego roku, ale pomimo tego trudna sytuacja zmusza firmę do kontynuowania oszczędności. Oznaczać to będzie zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w tym i dwóch kolejnych latach

JSW uplasowała obligacje o wart. 700 mln zł oraz 163,7 mln USD na kupno kopalni

Warunkach Emisji Obligacji, płatne 30 czerwca oraz 30 grudnia każdego roku, do dnia wykupu" – czytamy dalej. Na dzień emisji obligacje zostały zabezpieczone w formie poręczenia udzielonego przez spółki JSW KOKS oraz Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "Victoria" odpowiednio do

Niezbędny jak koks

. Zapotrzebowanie na węgiel koksowy powinno wzrastać. Koncerny stalowe planują wzrost produkcji w drugim półroczu 2010 roku. A zatem będą potrzebować koksu. Zapewne więc ceny tego surowca pójdą w górę. Eksporterzy obserwują już teraz wzrost poziomu cen koksu na rynkach światowych.- Obecnie są niedobory węgla

NWR planuje wyprodukować 11 mln t węgla, 0,8 mln t koksu w 2011 r.

- odpowiednio: 288 tys. ton i 1.100 tys. ton. Średnia zrealizowana cena sprzedaży w ub.r. wyniosła w przypadku 141 euro za tonę węgla koksującego, 63 euro za tonę węgla energetycznego i 275 euro za tonę koksu, podano także. NWR opublikuje wyniki za cały 2010 r. 24 lutego. W I-III kw. 2010 roku spółka miała

NWR: Produkcja oraz wolumen sprzedaży węgla rzędu 9-9,5 mln ton w 2014 r.

stosunku do kwartału poprzedniego. Średnia cena dla 80% spodziewanego wolumenu produkcji węgla energetycznego w 2014 roku została ustalona na poziomie 54 euro za tonę, co oznacza spadek o 4% w stosunku do 2013 roku, podano również. New World Resources jest wiodącym producentem węgla kamiennego i koksu w

Strata netto NWR zmniejszyła się r/r do 27 mln euro w I kw. 2014 r.

mln euro) wobec 643 mln euro rok wcześniej. Średnia zrealizowana cena dla węgla koksującego wynosi 91 euro za tonę (spadek o 12%). Średnia zrealizowana cena dla węgla energetycznego wynosi 60 euro za tonę (spadek o 6%). Gotówkowe jednostkowe koszty wydobycia na poziomie 66 euro za tonę, spadek o 23

Dług netto NWR to 689 mln euro na koniec I półr., wzrost o 10% od końca 2013 r.

przypada 48 mln euro. W efekcie dług netto grupy wynosi 689 mln euro i jest o 10% wyższy w porównaniu do poziomu na koniec 2013 roku" - czytamy w komunikacie. Grupa wskazała, że zanotowała spadek przychodów w I półr. w ujęciu rocznym w efekcie niższych wolumenów sprzedaży i niższych średnich cen

NWR podtrzymuje osiągniecie celów sprzedażowych i produkcyjnych w 2010 r.

Warszawa, 18.10.2010 (ISB) – Producent węgla New World Resources (NWR) jest „na dobrej drodze" do realizacji celów produkcyjnych i sprzedażowych w 2010. Firma ustaliła z klientami średnie ceny sprzedaży węgla koksującego na 154 euro za tonę, a koksu na 331 euro za tonę w IV kw

GUS: produkcja przemysłowa w październiku wzrosła o 1,6 proc. rdr

"Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w październiku br. o 1,6 proc. wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 4,6 proc.) i o 3,5 proc. wyższa w porównaniu z wrześniem br." - napisał

Zysk JSW spadł o połowę. Akcjonariusze specjalnie się tym nie przejęli

Zaskoczenia jednak nie było. Analitycy spodziewali się jeszcze gorszego wyniku - wg nich zysk netto miał wynieść 971 mln zł. Rynek dobrze wiedział, że słabe wyniki spółki węglowej są wynikiem spadków cen węgla i koksu na rynkach międzynarodowych i w Polsce. Sektor górniczy przeżywa teraz trudne

JSW ogranicza capex, ale nie planuje rewizji polityki dywidendowej

dywidendy, ale przy kontynuacji negatywnych trendów i spadających cen węgla, możemy stanąć przed sytuacją, że zysku nie będzie, więc i sprawa dywidendy się nie pojawi" - powiedział Kozłowski w rozmowie z ISBnews. Dodał, że patrząc na wyniki I kw. 2014 r. oraz prognozy dotyczące rynku, taka sytuacja

JSW obcina 3-letni capex o 1,15 mld zł, średnioroczny spadnie poniżej 2 mld zł

Warszawa, 16.05.2014 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) obniży capex w ciągu najbliższych 3 lat o 1.150 mln zł, poinformował zastępca prezesa ds. ekonomicznych Robert Kozłowski. "W ślad za tendencjami na rynku, przejawiającymi się spadkami cen węgla koksującego podjęliśmy

JSW minimalizuje capex; obniży koszt produkcji węgla do 90-100 USD/t w 2015 r.

USD/t i uzyskanie ceny sprzedaży na poziomie 120 USD/ t. "Weszliśmy w okres planowania planu na przyszły rok i podjęliśmy dwa bardzo ważne założenia. Z jednostkowym kosztem produkcji tony węgla chcemy zejść do 90-100 USD, a cenę sprzedaży planujemy ustawić na poziomie 120 USD"

Zysk netto JSW wyniósł 6,80 mln zł w IV kw. 2013 r.

cen węgla koksowego w ub.r.  EBITDA wyniosła 1.403,4 mln zł w 2013 r. wobec 2.374,8 mln zł w 2012 r.  W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2013 r. wyniósł 8,12 mln zł wobec 995,95 mln zł zysku rok wcześniej.  Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu

Strata JSW pogłębi się w II kw., w całym 2014 r. wyniesie kilkaset milionów zł

kilkusetmilionową stratą. "Mamy nadzieję, że dalszego spadku cen węgla koksowego nie będzie, że to już jest dołek, tym bardziej, że gospodarka europejska pokazuje pierwsze symptomy poprawy w sektorze stalowym. Nieco większe obawy budzi rynek węgla energetycznego, ale tutaj nasza ekspozycja nie jest duża

JSW chce ograniczyć przyjęcia nowych pracowników. Chce też zamrozić pensje

drugim kwartale tego roku JSW wypracowała 27,5 mln zł zysku netto przy ponad 1,9 mld zł przychodów ze sprzedaży. Wpływ na wynik spółki miał spadek sprzedaży węgla i koksu, niski poziom ich cen, a także wypłacona załodze ponad 90-milionowa nagroda. W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny węgla koksowego spadły

Prezes HIPH: w hutnictwie jest technologiczna granica redukcji emisji

- napisano w liście. "Żeby wyprodukować tonę surówki z rudy żelaza, trzeba spalić pół tony paliwa, w większości koksu. A spalanie paliwa oznacza emisję CO2. Nie mamy dziś technologii, która pozwalałyby produkować stal przy mniejszej emisji. Jak dotąd nikt nie wymyślił wielkiego pieca, który by nie

JSW: Działamy tak, aby mieć planowany poziom wydobycia i lepszy wynik

;Jarosław Zagórowski. „Zakładaliśmy, że drugi kwartał będzie najtrudniejszy w całym bieżącym roku, bo spadek rynkowych cen był bardzo poważny. Nałożyły się na to dodatkowo nieprzewidziane, skomplikowane warunki górniczo-geologiczne, które ograniczyły tempo prac wydobywczych. Te trudności mamy już

JSW ma ostateczną umowę przejęcia KWK Knurów-Szczygłowice od KW za 1,49 mld zł

Warszawa, 01.08.2014 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podpisała 31 lipca ostateczną umowę przejęcia Kopalni Węgla Kamiennego Knurów-Szczygłowice od Kompanii Węglowej, podała JSW. Cena transakcji wyniosła 1,49 mld zł i była zgodna z ceną ustaloną w umowie przedwstępnej, podpisanej z

Czeski rząd zaakceptował porozumienie z NWR ws. wsparcia dla kopalni Paskov

socjalnych zamknięcia kopalni; jeżeli ceny węgla koksującego spadną poniżej 110 USD za tonę w okresie trzech następujących po sobie kwartałów (wg międzynarodowego benchmarku twardego węgla koksującego), w przedziale czasu pomiędzy 1 lipca 2014 roku a 31 grudnia 2017 roku, to "porozumienie nie będzie

JSW ogranicza zatrudnienie i zapowiada zamrożenie płac w przyszłym roku

spółki miały: spadek sprzedaży węgla i koksu, niski poziom ich cen, a także wypłacona załodze ponad 90-milionowa nagroda. W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny węgla koksowego spadły o ponad 25 proc., węgla energetycznego - o 12,5 proc., a koksu - o ponad 28 proc.

DM PKO BP wydał rekomendację 'trzymaj' dla NWR z wyceną 31,0 zł

zł. W piątek, na zamknięciu sesji kurs akcji wynosił 27,50 zł. "NWR wydobywa 11 mln ton węgla kamiennego, w tym 50% to węgiel koksowy, oraz produkuje 0,8 mln ton koksu. Popyt na stal decyduje o cenach węgla koksowego i wynikach finansowych NWR. Natomiast rozpoczęcie wydobycia w Dębieńsku oraz

JSW chce zlikwidować deputat dla emerytów od 2015 r., może zawiesić 14-stki

koniec roku, a decydującym czynnikiem będzie kształtowanie się cen węgla na rynku. "Na pewno nie chcemy zabierać pracownikom ich przywilejów ani ograniczać wynagrodzeń. Jeżeli jednak sytuacja nas do tego zmusi, to zastanowimy się nad rezygnacją z wypłaty 14. pensji. Taki ruch dałby nam ok. 170

GUS: produkcja przemysłowa we wrześniu wzrosła o 4,2 proc. rdr

"Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była we wrześniu br. o 4,2 proc. wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 6,3 proc.) i o 16,5 proc. wyższa w porównaniu z sierpniem br." - napisał

W piątek wszystkie kopalnie JSW staną na całą dobę

zamierza wziąć kredyt mieszkaniowy. Jastrzębska Spółka Węglowa zatrudnia ponad 22,8 tys. pracowników, natomiast zatrudnienie w całej grupie JSW to niemal 30 tys. osób. W ubiegłym roku grupa zarobiła ponad 2 mld zł. W tym roku firma doświadcza skutków spadku cen węgla koksowego i koksu na światowych

Kolejne kopalnie pod kreską. JSW ma 90 mln zł straty

Sektor górniczy przeżywa trudne chwile, konkurencja jest duża, presja na ceny czarnego surowca - bardzo silna. W największych tarapatach jest Kompania Węglowa, największa górnicza spółka w Unii Europejskiej. W minionym roku na sprzedaży węgla straciła 1 mld zł. KW zatrudnia około 55 tys. ludzi. Na

NWR porozumiał się z czeskim rządem: Kopalnia Paskov przetrwa do końca 2017 r.

wsparcia finansowego dla zamknięcia należącej do niej kopalni Paskov, która zostanie przedstawiona całemu rządowi" - czytamy w komunikacie. W propozycjach założono także, że jeżeli ceny węgla koksującego spadną poniżej 110 USD za tonę w okresie trzech następujących po sobie kwartałów (wg

JSW rozczarowała - 106 mln zł straty w drugim kwartale

rok wcześniej. W całym półroczu wzrosły o 35 proc. do 4,6 mld. Pomimo dobrej sytuacji na rynku i wysokich cen węgla i koksu, wynik netto spółki spadł, bo obciążyły go koszty programu emisji akcji dla pracowników, towarzyszącemu ofercie publicznej, przeprowadzonej latem tego roku. -Koszty związane z

Przegląd informacji ze spółek

został określony na 2,926888, zaś liczba akcji które wyemituje Get Bank wyniesie 2.142.465.631, poinformował Getin Holding w komunikacie. Producent węgla New World Resources (NWR) obniżył cenę węgla koksującego, który zostanie dostarczony w III kw. br., o 9% kw/ kw, a cenę koksu - o 4% kw/kw, podała

Kalendarz rozhuśtał wyniki produkcji przemysłowej. W maju -1,8 proc.

stosunku do maja ub. roku spadek produkcji sprzedanej odnotowano w 18 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 11,7 proc.), maszyn i urządzeń (11,1 proc.), komputerów (9,8 proc.), metali (8,3 proc.) - czytamy w raporcie GUS. Wzrost produkcji sprzedanej

GUS: produkcja przemysłowa w październiku wzrosła o 1,6 proc. rdr

wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w październiku br. o 1,6 proc. wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 4,6 proc.) i o 3,5 proc. wyższa w porównaniu z wrześniem br." - napisał Główny Urząd

Produkcja przemysłowa w listopadzie spadła o 0,8 proc. Miała wzrosnąć

. w produkcji urządzeń elektrycznych - o 5,5 proc., wyrobów z drewna, korka słomy i wikliny - o 5,2 proc., papieru i wyrobów z papieru - o 4,4 proc., w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 4,0 proc., w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 3,9 proc. oraz artykułów

Jak określić wartość zamówienia, jeśli nie jesteś w stanie określić jego ilości?

PytanieJaką wskazać wartość przedmiotu zamówienia w umowie, jeśli na początku roku nie jestem w stanie przewidzieć zmian ilościowych, czy częstotliwości potrzebnych usług na cały rok? Dotyczy to na przykład badań okresowych pracowników, dostawy koksu, czy też dostawy wody mineralnej dla

GUS: produkcja przemysłowa w sierpniu rdr spadła o 1,9 proc.

11,6 proc., w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 7,2 proc., w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 6,6 proc., w produkcji artykułów spożywczych - o 4,7 proc., koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 4,3 proc., wyrobów z pozostałych

Czarne złoto

1993 r. jako jedna z ówcześnie istniejących spółek węglowych. W swoich aktywach posiada pięć kopalni, które w głównej mierze wydobywają węgiel koksowy stanowiący surowiec do produkcji koksu, który jest bazą do wytwarzania stali. Obecnie cała grupa zatrudnia ok. 29 tys. osób.Tak jak już wspomnieliśmy

Noble Securities wydał rekomendację 'kupuj' dla JSW, wycena 170,0 zł

, że ceny węgla koksowego i koksu są silnie uzależnione od koniunktury w przemyśle stalowym i podlegają sporym wahaniom. Obecnie akcje JSW są handlowane przy wskaźniku C/Z na 2011 rok na poziomie 4,4, co oferuje atrakcyjną wycenę spółki. Wyznaczamy cenę docelową 1 akcji na poziomie 170 zł oraz wydajemy

Przegląd informacji ze spółek

na sprzedaż węgla koksującego i koksu na I kw. br. oraz węgla energetycznego - na cały 2011 r. Spółka podniosła też ceny na cały 2011 rok - w przypadku węgla energetycznego o 13% wobec średniej ceny z ub.r., a w przypadku koksu - o 23% r/r, podał NWR w komunikacie w piątek. Akcjonariusze NFI Midas

Przegląd prasy

. 2014 --JSW liczy na wzrost cen węgla i koksu, skupia się na redukcji kosztów --Zysk netto Getin Noble Bank wzrósł r/r do 265,9 mln zł w I półr. 2014 r. --GUS: Wzrost PKB to 3,2% r/r w II kw. 2014 wg szybkiego szacunku, konsensus 3,2% --DI Investors podniósł rekomendację Lotosu do 'neutralnie

GUS: Ceny produkcji przemysłu wzrosły o 7,3% r/r w lutym, powyżej oczekiwań

węgla brunatnego (lignitu) – o 1,2%. Ceny w przetwórstwie przemysłowym podniesiono o 1,1%, w tym najbardziej produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 3,9%)" - głosi komunikat. W ujęciu rocznym, najbardziej podniesiono ceny w górnictwie i wydobywaniu (o 23,9%). Wzrosły również

JSW ponad 2 mld zł na plusie. Ile zysku trafi do akcjonariuszy?

też rozwiązanie rezerwy na sporny podatek od wyrobisk podziemnych. JSW jest największym w Unii Europejskiej producentem węgla koksującego, wykorzystywanego w produkcji stali, na którą popyt maleje wraz ze spowolnieniem gospodarczym. JSW zaczęła odczuwać to w drugiej połowie roku, gdy ceny węgla

Kłopot z górnictwem na Śląsku. Liczenie wielkich strat

inwestycje. Dlatego część przeznaczymy na zakup kopalni Knurów-Szczygłowice, ale też wesprzemy się kredytem. Czy wiadomo, kiedy ceny węgla się odbiją? - Słyszymy, że sytuacja gospodarcza w Europie się poprawia. Mamy obecnie pełen zbyt na nasze produkty - na węgiel i koks. Jeszcze w zeszłym roku nasze

WTO: Chiny nieuczciwie ograniczają eksport surowców

boksyty, cynk, fluoryt, koks, mangan, magnez, metal krzemowy i węglik krzemu oraz żółty fosfor. Niektóre z tych surowców występują na świecie w największej ilości tylko w Chinach.Spór był ważny także dla polskich firm, które sprowadzają z Chin fosfor.Zdaniem skarżących Pekin zaczął windować ceny tych

W węglu drgnęło

ostatnio 90 tys. ton koksu miesięcznie, a od września chce produkować do 200 tys.- W ślad za ożywieniem rynku na pewno stopniowo będą rosły ceny - przekonuje Edward Szlęk, prezes zarządu Koksowni Przyjaźń. - Zakładamy, że ożywienie na rynku koksu i stali to stała tendencja. Zapasy koksu na świecie się

GUS: Ceny produkcji przemysłu wzrosły o 8,9% r/r w kwietniu, powyżej oczekiwań

metali – o 0,4%. Wzrosły również ceny w przetwórstwie przemysłowym o 0,7%, w tym najbardziej produkcji metali – o 3,7%. Podniesiono również ceny produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 3,3%)" - głosi komunikat. W kwietniu 2011 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o

[ROZMOWA Z PREZESEM] Po co nam polskie górnictwo? 'To już nie Łysek z pokładu Idy'

spowolnienie. Przy czym jednak sytuacja na rynku stali i węgla nie jest tak dramatyczna jak w 2009 roku, kiedy doszło do totalnej zapaści w branży stalowej. Wtedy spadały ceny, rynek praktycznie zamarł, popyt na stal, węgiel koksowy i koks był bardzo mały. Teraz ceny spadły, ale zapotrzebowanie na nasze

Przegląd informacji ze spółek

. Choć ze względu na spadek cen, zwłaszcza w segmencie nawozowym, obniżyła się rentowność, "bardzo dobre wyniki" w I połowie roku były możliwe m.in. dzięki niższym kosztom i synergiach w ramach Grupy. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) liczy na wzrost cen węgla koksującego i koksu w kolejnych

GUS: Ceny produkcji przemysłu wzrosły o 9,3% r/r w lutym, powyżej oczekiwań

wzrosły o 0,6% w ujęciu miesięcznym, a w ujęciu rocznym wzrosły o 0,2%. W lutym ujęciu rocznym wzrosły o 0,4%. "[W ujęciu miesięcznym] zanotowano wzrost cen w przetwórstwie przemysłowym o 1,8%, w tym największy produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 8,5%). Wzrosły również ceny m.in

Erste obniżyło rekomendację dla NWR do 'akumuluj', wycena 253 CZK

dotyczące EBITDA oraz wyższe wyliczenia WACC, ale zachowujemy nasze pozytywne nastawienie do spółki" - głosi raport. Analitycy podnieśli nieznacznie prognozę wyniku EBITDA spółki na 2010 rok ze względu na oczekiwane wyższe wolumeny i ceny koksu (do 556,8 mln euro wobec 178,7 mln euro uzyskanych przez

GUS: Ceny produkcji przemysłu wzrosły o 4,6 r/r w XI, nieco powyżej oczekiwań

brunatnego (lignitu) – o 0,5%. "Ceny w przetwórstwie przemysłowym podniesiono o 0,2%, w tym najwięcej produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 2,1%). Zanotowano również wzrost cen m.in. produkcji skór i wyrobów ze skór wyprawionych (o 1,6%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 1,3

Przegląd prasy

kopalni od KW w I półroczu --NBP: Depozyty ogółem wzrosły o 4,7% r/r, kredyty - też o 4,7% w lutym --NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 5,3% r/r na koniec lutego; konsensus: +5,5% --GUS: Inflacja wyniosła 0,7% r/r w II, największy wpływ m/m ceny napojów, tytoniu --GUS: Inflacja wyniosła 0,7% r

GUS: Ceny produkcji przemysłu wzrosły w X o 4,0% r/r, nieco poniżej oczekiwań

%), produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 0,7%), podał GUS. "W październiku 2010 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 4,0% wyższe niż przed rokiem. Najbardziej wzrosły ceny w górnictwie i wydobywaniu (o 17,4%). Podniesiono również ceny w sekcjach: dostawa wody; gospodarowanie

MF w 2010 r. wzrost ceny papierosów o ok. 16 gr za paczkę

Resort tłumaczy w uzasadnieniu do projektu, że wzrost akcyzy związany jest z dostosowaniem wysokości polskiej akcyzy na papierosy do wymogów unijnych. Zgodnie z przepisami wspólnotowymi minimalna stawka akcyzy na papierosy wynosi 57 proc. ceny sprzedaży detalicznej papierosów należących do

NWZA JSW wyda 4 X zgodę na zakup 85% akcji WZK Victoria za 413,9 mln zł

] wyraża zgodę na nabycie od Skarbu Państwa 399 500 akcji spółki Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze 'Victoria' S.A. z siedzibą w Wałbrzychu po cenie 1036,00 zł za akcję o łącznej wartości 413 882 000,00 zł, stanowiących 85% kapitału zakładowego Spółki Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze 'Victoria' pod warunkiem

Przegląd informacji ze spółek

mostu na Wiśle w Puławach, podała GDDKiA. Collect Point sp. z o.o. S.K.A. - spółka zależna Elemental Holding - zawarła z Longa Vita doo. umowę nabycia 67% udziałów słowackiej spółki Metal Holding s.r.o. za cenę 3,08 mln euro, podał Elemental. Zarząd Pragma Inkaso podjął uchwałę w sprawie

GUS: Produkcja rośnie, ale nieco wolniej

produkcji wystąpił w 9 działach, m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych - o 20,4 proc., w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 10,2 proc., w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 6,3 proc. oraz koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 3,4 proc. Wzrost cen produkcji

Zarząd JSW przedstawił propozycje na rozmowy "ostatniej szansy"

pozbawiają one młodych górników części uprawnień. Jastrzębska Spółka Węglowa zatrudnia ponad 22,8 tys. pracowników, natomiast zatrudnienie w całej grupie JSW to niemal 30 tys. osób. W ubiegłym roku grupa zarobiła ponad 2 mld zł. W tym roku firma doświadcza spadku cen węgla koksowego i koksu na światowych

Przegląd informacji ze spółek

przedstawionego przez firmę. Zarząd rekomenduje emisję bez prawa poboru. Producent węgla New World Resources (NWR) podniósł cenę węgla koksującego, który zostanie dostarczony w II kw. br., o 35% kw/ kw, a cenę koksu - o 19% kw/kw, podała spółka w komunikacie w poniedziałek. Po wynikach I kw. br. New World

Przegląd informacji ze spółek

mln ton węgla w 2013 r. , podała spółka. Natomiast sprzedaż koksu wyniosła 3,9 mln ton przekraczając ilości sprzed roku o blisko 200 tys. ton. Grupa kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) osiągnęła 7 632,2 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2013 roku , a dodatni wynik netto w

Wielkie wrogie przejęcie w branży IT. Asseco Poland chce kupić Sygnity za ćwierć miliarda złotych

Biedrzycki właśnie wracał z nart, ale i jego akcjonariusze. Przed rozpoczęciem zapisów 12 marca zarząd Sygnity musi się ustosunkować do wezwania i oferowanej ceny. Na razie odbiera to jako dowód rosnącej pozycji rynkowej firmy. Dlaczego Asseco zdecydowało się na takie utrzymywane w tajemnicy wezwanie na

Przegląd mediów

: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej spadł do -22,6 pkt w styczniu --GUS: PKB wzrósł o 3,8% w 2010 r., lekko powyżej oczekiwań --GUS: Wzrost PKB wyniósł w 2010 r. 3,8% wobec oczekiwanych 3,7% --NWR podniósł ceny węgla energetycznego na 2011 r. o 13% r/r, koksu - o 23% r/r --Rynek walutowy czeka na dane

Sensacyjne wielkie wrogie przejęcie w branży IT

szykuje się nam klasyczne wrogie przejęcie. Zaproponował skup 100 proc. akcji po cenie 21 zł. Wezwanie się powiedzie, jeśli "najeźdźcy" uda się skupić 66,9 proc. Zaskoczona jest nie tylko Sygnity, ale także jej akcjonariusze. - Wydaje mi się, że to nie jest cena, po której wezwanie się powiedzie

Podrożeją papierosy. Sejm uchwalił zmiany w akcyzie

unijnych - uzasadniało zmiany Ministerstwo Finansów.Zgodnie z przepisami wspólnotowymi minimalna stawka akcyzy na papierosy wynosi 57 proc. ceny sprzedaży detalicznej papierosów należących do kategorii cenowej o najwyższym popycie, nie może być jednak niższa niż 64 euro za 1000 sztuk. Stawka podatku zależy

Produkcja przemysłowa w sierpniu wzrosła o 13,0% r/r, a PPI o 4,1% - analitycy

, Aleksandra Świątkowska i Katarzyna Owczarek. "W sierpniu oczekujemy wzrostu cen producentów o 4,1 % r/r i o 0,3 % m/m. Na wzrost cen w ujęciu miesięcznym naszym zdaniem największy wpływ mogły mieć wyższe ceny w górnictwie, gdzie spodziewamy się wzrostu o 4% oraz w produkcji koksu i produktów rafinacji

Słabsza produkcja w X gł. przez górnictwo, wciąż bez presji CPI wg analityków

sprzedana przemysłu zwiększyła się w poprzednim miesiącu o 1,6% r/r (wobec konsensusu analityków ankietowanych przez agencję ISBnews wynoszącego 1,3% wzrostu). Produkcja przedsiębiorstw budowlanych spadła o 1,0% r/r (oczekiwano wzrostu średnio o 1,9%). Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) spadły w

Przegląd mediów

przeprowadzić kolejne akwizycje, przejść na rynek główny --Brak danych makro powinien zagwarantować spokojny dzień dla złotego --NWZ Jago zdecyduje 5 maja o podwyższeniu kapitału o max. 4,4 mln zł --NWR podniósł ceny węgla koksującego o 35% kw/kw, koksu - o 19% w II kw. --NWR podtrzymuje cele produkcyjne i

Przegląd mediów

rynkiem, zagranicą – szybciej --Redan włączył do sprzedaży markę sportową Drywash --URE nie widzi obecnie podstaw do podwyżki cen w taryfie gazowej PGNiG --Astrum IM: Produkcja koksu na Ukrainie spadnie o 5-7% w lutym --Na GPW spora nerwowość, rynki czekają na ważne dane z USA --Tauron planuje co

Hutnicy narzekają na ceny prądu i surowców

Na rynku obserwujemy gwałtowny wzrost cen. Od początku 2008 roku ruda żelaza zdrożała o 63 proc., węgiel koksujący o 200 proc., koks o 175 proc. Cena surówki wzrosła o 65 proc., złomu o 73 proc., a energii o 37 proc. Wzrost cen surowców przekłada się oczywiście na wzrost cen wyrobów, co z jednej

JSW wkrótce ogłosi przetarg na budowę nowego szybu

, że w związku z sytuacją na światowym rynku stali i koksu, zarząd firmy szykuje na przyszły rok plan kryzysowy. Prezes ocenił, że pod względem wyników finansowych 2008 rok będzie dla spółki "doskonały", jednak w związku ze spodziewanym w 2009 roku spadkiem popytu i cen węgla koksującego i

Przegląd mediów

przyszłego tygodnia --DM PKO BP wydał rekomendację 'kupuj' dla LW Bogdanka, wycena 148,0 zł --Rostowski: Do strefy euro nie wejdziemy podczas kolejnej kadencji rządu --NWR obniżył ceny węgla koksującego o 9% kw/kw, koksu - o 4% w III kw. --NWR podtrzymuje cele produkcyjne i sprzedażowe na 2011 r. po wynikach

Produkcja i PKB będą wciąż solidnie rosnąć, pomimo wpływu Ukrainy wg analityków

zwiększyła się w kwietniu br. o 12,2% r/r. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 3,2%. Konsensus wynosił 21,6% wzrostu w ujęciu rocznym. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) spadły w kwietniu br. o 0,7% w ujęciu rocznym. W ujęciu miesięcznym spadły o 0,1%. Konsensus wynosił -0,7% r/r. Poniżej

Produkcja przemysłowa i PPI w normie, więc RPP nie podniesie stóp w lipcu

od sierpnia 2010 roku miesięczny spadek wskaźnika PPI. Najsilniej się obniżyły ceny w górnictwie i wydobywaniu oraz przetwórstwie przemysłowym, w tym najbardziej w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej. Ponownie więc najsilniejszy wpływ na ceny miały trendy na międzynarodowych rynkach

Wyroby stalowe tańsze o ok. 30 proc., prąd dla hut droższy nawet o 65 proc.

Analizę poświęconą wpływowi rosnących cen energii elektrycznej na konkurencyjność krajowego sektora stalowego przedstawiła w czwartek Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa (HIPH) w Katowicach. Wcześniej już kilkakrotnie Izba w swoich wystąpieniach zwracała uwagę, że tak wysokie podwyżki nie mają

Produkcja przemysłowa wzrosła o 10,0% r/r, a PPI o 4,1% w X - analitycy

amerykańskiego w którym kwotowane są ceny węgla. W efekcie umiarkowany wzrost cen w górnictwie powinien sprzyjać niskiemu wzrostowi cen w kategorii 'produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej', który zakładamy na poziomie 0,2%. Silniejszego wzrostu oczekujemy w przypadku cen odnoszących się do produkcji

Produkcja przemysłowa wzrosła o 10,0% r/r, a PPI o 4,1% w X - analitycy

którym kwotowane są ceny węgla. W efekcie umiarkowany wzrost cen w górnictwie powinien sprzyjać niskiemu wzrostowi cen w kategorii 'produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej', który zakładamy na poziomie 0,2%. Silniejszego wzrostu oczekujemy w przypadku cen odnoszących się do produkcji

Strzelec-Łobodzińska: górnictwo osiągnie w tym roku zysk

. Jednak zapasy niesprzedanego węgla i koksu przestały już rosnąć."W JSW od początku roku nastąpiła kumulacja negatywnych czynników. Nie tylko o połowę spadła cena węgla koksowego, ale i zapotrzebowanie na ten surowiec. Teraz są symptomy ożywienia, gdy chodzi o zapotrzebowanie. Jeżeli to się utrzyma

Przegląd informacji ze spółek

sprzedaży węgla koksującego na 154 euro za tonę, a koksu na 331 euro za tonę w IV kw. 2010, niższe odpowiednio o 3% i 9% w ujęciu kwartalnym, poinformowała spółka w komunikacie. Producent węgla New World Resources (NWR) uważa, że proponuje "uczciwą" cenę w wezwaniu na akcje LW Bogdanka, ale jeśli

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

ZAK Spółka Akcyjna

licznych instalacji produkcyjnych, uruchamiając dodatkowo produkcję argonu i bezwodnika maleinowego. W 1978 r., dzięki uruchomieniu instalacji ciśnieniowego półspalania metanu, nastąpiło przejście przy produkcji amoniaku z koksu na gaz ziemny.W latach 80. XX w. uruchomiono wytwórnię alkoholi OXO: oktanolu

Gazownia w Łodzi

dziesięciokrotną wartość kapitału. Po przeznaczeniu części zysku na akumulację, dywidenda wypłacana akcjonariuszom sięgała siedmiokrotnej wartości akcji! Zysk brał się stąd, że za tonę węgla płacono 10 rubli, a otrzymywano z niej 280 m? gazu po 8,5 kopiejki czyli 23,80 rubla i 0,83 tony koksu za 13,28 rubla

Meksyk

jest wykorzystywany do produkcji koksu. Niedaleko Santa Rosalía (Kalifornia Dolna) pod koniec XIX w. odkryto bogate pokłady miedzi, jednakże zostały one już praktycznie wyczerpane. W chwili obecnej największe ilości miedzi wydobywa się niedaleko Cananea i La Caridad w północnej części stanu Sonora. Od połowy lat 70

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.