ceny gruntów rolnych krakowskie

Marek Wielgo

Dom na wsi tylko dla rolnika. Deweloperzy i ich klienci mogą mieć duży problem

Dom na wsi tylko dla rolnika. Deweloperzy i ich klienci mogą mieć duży problem

Proponowane przez rząd zmiany w zasadach obrotu gruntami rolnymi grożą katastrofą finansową niektórym deweloperom oraz ich klientom!

"Dobra zmiana" w rolnictwie. Rząd przyjął projekt nowej ustawy. Ceny ziemi rolnej w dół?

Rząd zdecydował o skierowaniu do Sejmu projektu ustawy, która będzie regulowała obrót gruntami rolnymi. Złagodził niektóre zapisy dotyczące dziedziczenia ziemi.

Jak płacić mniej za wieczyste

Jak płacić mniej za wieczyste

przewidziane pod inwestycje publiczne (toczy się postępowanie administracyjne w sprawie wywłaszczenia). Jednak, czy przekształcenie się opłaca? Każda decyzja wymaga indywidualnych analiz. Opłata jest bowiem różnicą pomiędzy aktualną wartością gruntu a ceną za prawo użytkowania wieczystego. Generalnie, im ktoś