ceny akcji aluminium konin

sprawdź też:

konin

W wezwaniu na akcje Hutmena złożono 3 zapisy na łącznie 420,9 tys. akcji

automotive, posiadający 20 zakładów w 8 krajach na 3 kontynentach i zatrudniający 8 tys. pracowników. Do grupy należą m. in. grupa Maflow, AKT, Theyson oraz Elana, a także należące do grupy Impexmetal Huta Aluminium Konin, Hutmen, Baterpol FŁT czy ZM. (ISBnews)  

Zysk netto z dz. kont. Impexmetalu wzrósł r/r do 28,63 mln zł w I kw. 2017 r.

. Wzrost wolumenów sprzedaży Grupy wynikał przede wszystkim ze wzrostu sprzedaży w większości spółek, w tym w szczególności: ZM Silesia, Baterpol i Impexmetal S.A. (zakład Aluminium Konin). Jedynie Hutmen zanotował spadek wolumenów sprzedaży w I kwartale br., podano także. "W najważniejszych

W wezwaniu Boryszewa na akcje Hutmena złożono zapisy na 4,7 mln akcji

i zatrudniający 8 tys. pracowników. Do grupy należą m. in. grupa Maflow, AKT, Theyson oraz Elana, a także należące do grupy Impexmetal Huta Aluminium Konin, Hutmen, Baterpol FŁT czy ZM. (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

, poinformował prezes Michał Krupiński.  Impexmetal podpisał z niemiecką Achenbach Buschhutten dwie powiązane ze sobą umowy na dostawę i montaż nowej walcarki zimnej w Zakładzie Aluminium Konin za ok. 115 mln zł, podała spółka. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) w wyniku dokonania odpisów

Boryszew zapowiada dalsze inwestycje i poprawę wyników w 2015 r.

Huta Aluminium Konin, Hutmen, Baterpol FŁT czy ZM. (ISBnews)  

Przegląd informacji ze spółek

dywidendy wysokości 217,91 mln zł, tj. 5,15 zł na akcję z zysku za 2017 rok oraz przeznaczeniu niepodzielonego zysku z lat ubiegłych wysokości 1,2 mld zł na kapitał zapasowy, wynika z podjętych dziś uchwał. Impexmetal zaakceptował decyzję koncernu Rusal – dostawcy surowca dla Aluminium Konin

Przegląd prasy

energetycznego w Jaworznie --PKP PLK przeznaczą ponad 8 mld zł na remonty i wymiany torów w 2015 r. --Impexmetal dostarczy aluminium na potrzeby Aluminium Konin za ok. 233 mln zł --BESI podniosło rekomendację dla GPW do 'kupuj', wycenę do 56,4 zł --Pracownicy BNP Paribas Bank Polska wszczęli spór zbiorowy z

Przegląd informacji ze spółek

inwestycyjne na zwiększenie mocy produkcyjnych i modernizację w Aluminium Konin wyniosą około 100 mln zł w latach 2015-2017, poinformował członek zarządu Impexmetalu Jan Woźniak. Wydatki te będą finansowane przede wszystkim ze środków własnych. Impexmetal spodziewa się, że przeprowadzone w Aluminium Konin

Przegląd informacji ze spółek

Polskie Sieci Elektroenergetyczne ograniczeniami w dostawach energii elektrycznej, wpłyną na zmniejszenie produkcji w spółkach krupy kapitałowej Impexmetal, w tym w największym stopniu na Aluminium Konin i Walcownię Metal Dziedzice, gdzie przewidywane jest zmniejszenie dobowej produkcji o około 60%, podał

Przegląd prasy

Boryszewa mają się poprawiać dzięki realizacji nowych kontraktów w segmencie motoryzacyjnym oraz zwiększaniu potencjału walcowni aluminium w Koninie Puls Biznesu --Polan z Goldman Sachs: W tym roku wzrost PKB wyniesie 3,4-3,5%, główną siłą napędową gospodarki jest wzrost popytu krajowego, choć eksport

Przegląd prasy

kopalń od Kompanii Węglowej --Feerum ma portfel o wartości 55,5 mln zł na 2015 z wysokim potencjałem wzrostu --Redan: Spółka TXM planuje IPO do końca br., oferta warta kilkadziesiąt mln zł --Impexmetal przeznaczy na inwestycje w Aluminium Konin 100 mln zł w ciągu 3 lat --Impexmetal spodziewa się

Przegląd informacji ze spółek

fundamenty chłodni kominowej, poinformował Tauron Polska Energia. Impexmetal podpisał umowę z Trafigura PTE, Ltd. na dostawę aluminium pierwotnego w postaci gąsek dla potrzeb zakładu Aluminium Konin. Szacunkowa wartość umowy wynosi około 233,1 mln zł, podała spółka. W trakcie negocjacji prowadzonych z

Przegląd informacji ze spółek

przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I pół. 2015 r. wobec 5,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) odnotował 19,81 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 34,35