centralny rejestr przedsiębiorców

sprawdź też:

przedsiębiorca

Małgorzata Żujewska, Gazeta Podatkowa nr 70 (798) z dnia 2011-09-01

PESEL wypiera NIP w kontaktach z fiskusem

PESEL wypiera NIP w kontaktach z fiskusem

Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą zamiast NIP-u podawać swój PESEL. Przedsiębiorcy szybciej otrzymają NIP, ponieważ decyzje zostały zastąpione potwierdzeniami. Powstał Centralny Rejestr Podmiotów - Krajowa Ewidencja Podatników, w której gromadzone są dane ewidencyjne wszystkich podatników.

Przedsiębiorca ustanowi pełnomocnika przez internet

Każdy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą podlega obowiązkowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), którą prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy ds. gospodarki. Od 1 stycznia 2012 roku w ramach CEIDG działa rejestr pełnomocnictw. Od 1 lipca 2013 roku pełnomocnicy przedsiębiorców mogą zarządzać wpisami swoich mocodawców online.

MG ukróci nielegalne rejestrowanie się firm pod cudzym adresem

Będzie łatwiej o wykreślenie z ewidencji firm, które nielegalnie zarejestrowały działalność pod cudzym adresem - odpowiednie przepisy zawiera projekt noweli ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Jak podaje MG, takich przypadków jest kilka tysięcy rocznie.

Wyłudził 1 mln zł od przedsiębiorców na fałszywy wpis. Lada moment proces

Wyłudził 1 mln zł od przedsiębiorców na fałszywy wpis. Lada moment proces

przedsiębiorca. Do opłat namawiały go między innymi: Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej i Firm, Rejestr Działalności Gospodarczych i Firm czy Centrum Ochrony Danych Osobowych Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej i Firm, Rejestr Działalności Gospodarczych i Firm czy Centrum Ochrony Danych

Fiskus powoła własny rejestr dłużników. 500 zł zaległości i masz problem

Fiskus powoła własny rejestr dłużników. 500 zł zaległości i masz problem

Jeżeli w ciągu 30 dni od otrzymania wezwania do zapłaty, dług nie będzie spłacony, dłużnik znajdzie się w Centralnym Rejestrze Dłużników. W pierwszym okresie funkcjonowania, ta baza danych nie obejmie osób mających zaległości wobec ZUS-u oraz tych, którzy zalegają z podatkami lokalnymi, należnymi

Będą kolejne ułatwienia w otwieraniu firmy

Obecnie podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą w ramach wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców albo do ewidencji działalności gospodarczej składają zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne. Płatnicy składek na ubezpieczenia społeczne mają obowiązek dokonania zgłoszenia

Oszuści masowo naciągają początkujących przedsiębiorców na "wpis do rejestru"

Oszuści masowo naciągają początkujących przedsiębiorców na "wpis do rejestru"

od któregoś z "rejestrów". Widnieje w nim informacja, że świeży przedsiębiorca nie uiścił opłaty np. za wpis do ewidencji działalności gospodarczych. Więc w "nieprzekraczalnym" terminie ma dokonać wpłaty 294 zł, a gdy tego nie uczyni, to spowoduje "trwały brak wpisu

Senat: bez poprawek do ustawy ułatwiającej składanie wniosków online

zezwoleń, wpisów do rejestrów czy wydawania zaświadczeń. Wzory będą precyzyjnie określać zakres wymaganych danych określonych w przepisach prawa dla konkretnej procedury i zawierać informacje, jakie dokumenty (np. załączniki) należy dołączyć. Nowe przepisy przewidują, że przedsiębiorcy będą mogli wybrać

Resort gospodarki zamierza usprawnić CEIDG

CEIDG, czyli Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, to rejestr firm prowadzonych przez osoby fizyczne w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Jej uruchomienie miało pozwolić mikroprzedsiębiorcom na bezpłatną rejestrację, dokonywanie zmian, aktualizację danych online

Węgrzyn: nowe Prawo restrukturyzacyjne - przed wakacjami parlamentarnymi

zarówno dla dłużnika jak i wierzyciela" - wskazał Haładyj. Zaznaczył, że ogromną rolę w upowszechnianiu nowych przepisów mogą odegrać sądy, nakłaniając strony postępowań do ich stosowania. Ważnym elementem reformy Prawa restrukturyzacyjnego ma być Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości (CRRU

Masz działalność i dostałeś wezwanie do zapłaty za wpis do rejestru? Sprawdź, kto je wysłał. Na pewno nie minister

Masz działalność i dostałeś wezwanie do zapłaty za wpis do rejestru? Sprawdź, kto je wysłał. Na pewno nie minister

koronie, liczne powołania na ustawy - na pierwszy rzut oka pismo wygląda wiarygodnie i nie wzbudza wątpliwości, że zostało wysłane przez uprawniony organ państwowy. Kluczowa jest jednak wspomniana nazwa rejestru, zgoła odmienna od rządowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

NIP i Regon w dniu wpisu do KRS. Ułatwienia od grudnia

ma wejść w życie 1 grudnia 2014 r. Będzie to możliwe dzięki nadawaniu NIP i Regonu automatycznie po dokonaniu wpisu do KRS. Identyfikatory te przyznawane będą na podstawie danych przekazanych z KRS do Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników i rejestru GUS. Będą one automatycznie

Prezydent podpisał nowelę dotyczącą tzw. jednego okienka

możliwe dzięki nadawaniu NIP-u i Regonu automatycznie po dokonaniu wpisu do KRS. Identyfikatory te przyznawane będą na podstawie danych przekazanych z KRS do Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników i rejestru GUS. Będą one automatycznie zamieszczane w KRS bezpośrednio po ich nadaniu

Sejm uchwalił nowelę dotyczącą tzw. jednego okienka

działalności gospodarczej. Według resortu obecnie trzeba na to czekać ok. 25 dni; po zmianach ma to być 7 dni. Będzie to możliwe dzięki nadawaniu NIP-u i Regonu automatycznie po dokonaniu wpisu do KRS. Identyfikatory te nadawane będą na podstawie danych przekazanych z KRS do Centralnego Rejestru Podmiotów

Prokuratura rozpoczęła śledztwo ws. fałszywych rejestrów podszywających się pod CEIDG

Prokuratura rozpoczęła śledztwo ws. fałszywych rejestrów podszywających się pod CEIDG

rejestru firm - państwowego i bezpłatnego - w skrzynce pocztowej zobaczył przesyłkę od Rejestru Działalności Gospodarczych i Firm, który kazał sobie zapłacić 195 zł w ciągu dwóch tygodni. Tydzień później przyszło wezwanie o nakazie zapłaty 192 zł w ciągu tygodnia od Centralnej Ewidencji Działalności

Węgrzyn: nowe Prawo restrukturyzacyjne - przed wakacjami parlamentarnymi

masowo, mimo że są one korzystne zarówno dla dłużnika jak i wierzyciela" - wskazał Haładyj. Zaznaczył, że ogromną rolę w upowszechnianiu nowych przepisów mogą odegrać sądy, nakłaniając strony postępowań do ich stosowania. Ważnym elementem reformy Prawa restrukturyzacyjnego ma być Centralny Rejestr

Uwaga, naciągacze znów atakują. Resort finansów: "nie żądamy opłat"

Uwaga, naciągacze znów atakują. Resort finansów: "nie żądamy opłat"

Tym razem chodzi o wpłatę 195 zł za wpisanie do Centralnego Rejestru Płatników. Wezwania do takiej wpłaty trafiają do skrzynek mailowych firm z całego kraju. Nadawca wiadomości powołuje się na tajemniczą ustawę, podaje jednak nie jej nazwę, ale jedynie datę rzekomego uchwalenia i numer Dziennika

Oszuści straszą komornikiem z Częstochowy nie tylko abonentów RTV

Oszuści straszą komornikiem z Częstochowy nie tylko abonentów RTV

CEIDG przy Ministerstwie Gospodarki to proceder znany od kilku lat. W 2012 roku częstochowianie rejestrujący działalność gospodarczą dostali tak dużo żądań zapłaty za wpis do rejestru centralnego, że oficjalnym komunikatem zareagował urząd miasta: przypomniał, że wpis do CEIDG jest bezpłatny. O tym

Wyłudzają opłaty za patenty i wpisy do rejestrów

Wyłudzają opłaty za patenty i wpisy do rejestrów

informacje o nowych zasadach gromadzenia danych firm, m.in. NIP-u. Dowiedziała się z niego też, że Centralny Rejestr Płatników to rzekoma baza podatników, a jego administrator aktualizuje informacje, czy dany podmiot płaci podatki w terminie. Poniżej była informacja o tym, że każdy przedsiębiorca płaci 195

Rząd przyjął założenia do projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne

formie elektronicznej, co ułatwi i przyspieszy procedurę" - podkreślono. Według CIR dzięki tym zmianom przedsiębiorcy zyskają więcej czasu, zmniejszą się też koszty takich postępowań. Przyszła regulacja przewiduje też utworzenie internetowego Centralnego Rejestru Upadłości, w którym mają się

Uwaga! Fałszywy fiskus znów atakuje podatników i przedsiębiorców

Uwaga! Fałszywy fiskus znów atakuje podatników i przedsiębiorców

roku do skrzynek mailowych firm w całym kraju zaczęły wpadać pisma z żądaniem wpłaty 195 zł za wpisanie do Centralnego Rejestru Płatników. Nadawca wiadomości powoływał się na tajemniczą ustawę, nie podawał jednak jej nazwy, jedynie datę rzekomego uchwalenia i numer Dziennika Ustaw, w którym została

Rząd przyjął projekt nowego Prawa restrukturyzacyjnego

zmniejszą się koszty takich postępowań, bo np. nie trzeba będzie korzystać z usług pocztowych" - zaznaczyło CIR. Regulacja zakłada utworzenie internetowego Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości. Będzie zawierał m.in. wyszukiwarkę prowadzonych spraw upadłościowych, wykaz syndyków i biegłych

Nie dajcie się naciągać. 79 zawiadomień o oszustwach!

Nie dajcie się naciągać. 79 zawiadomień o oszustwach!

Działalnościach Gospodarczych, Ewidencja Działalności Gospodarczych, Rejestr Polskich Podmiotów Gospodarczych. Opłaty, jakich żądają, wahają się od 72 do 248 zł.Naciągacze w pismach do przedsiębiorców grają słowami "centralny rejestr" czy "rejestr polskich podmiotów". Nie bez przyczyny, bo pod

Na oszustach VAT tracimy 36 mld zł. Eksperci wyceniają straty

mechanizmu odwróconego VAT (w określonych przypadkach także kupujący odpowiada za podatek niezapłacony przez sprzedawcę) i wprowadzenie centralnego rejestru faktur, który wychwytywałby podejrzane transakcje. Pomysłowi wprowadzenia centralnej ewidencji sprzeciwia się jednak Ministerstwo Finansów. Powód

Zakładasz firmę? Uważaj na naciągaczy podszywających się pod CEIDG

) - prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE. Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, gdyż są to oferty komercyjne Listy takie dostają przedsiębiorcy, którzy dopiero co otworzyli własną działalność gospodarczą

Rząd chce publikować w internecie rejestr dłużników i ułatwić życie firmom zarabiającym na informacji o długach

tajemnicy i ujawniać w rejestrze dostępnym w internecie. Wprawdzie dostęp do niego mieliby "wierzyciele publicznoprawni" - czyli np. organy skarbowe czy ZUS - i organy egzekucyjne. Ale też BIG-i. A od BIG-ów, za opłatą, te informacje będzie mógł pobrać bank, kredytodawca, przedsiębiorca

Rząd: szybsza rejestracja działalności, krótsze czekanie na REGON i NIP

do KRS automatycznie następowałoby - elektronicznie - przekazanie danych z tego rejestru do GUS i Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników, i w efekcie automatyczne nadanie numerów REGON i NIP. Nadane numery NIP i REGON byłyby od razu zamieszczone i ujawnione w KRS - też bez

Ministerstwo Sprawiedliwości szykuje gruntowne zmiany w KRS

działalność oraz ma zbywalny majątek. Jeśli odpowiedź na oba pytania będzie negatywna, sąd będzie mógł wykreślić podmiot z rejestru" - powiedziała sędzia Komenda. W ramach prowadzonego postępowania sąd rejestrowy przeprowadzi "uproszczoną likwidację" podmiotu, ustalając np. w Centralnej

Naciągacz pisze do firmy: żądam 110 zł za wpis do rejestru przedsiębiorców

, że wyciekły one z Ministerstwa Gospodarki, które od lipca 2011 r. nadzoruje elektroniczny rejestr osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zwany Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Rejestracja przedsiębiorców jest bezpłatna. - Mam wpis do rejestru

Premier zapowiada usprawnienie procedury zakładania firmy

teleinformatycznego - przekazanie danych z tego rejestru do GUS i Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników i w efekcie automatyczne nadanie numerów REGON i NIP. Nadane numery NIP i REGON byłyby automatycznie (z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego) zamieszczone i upublicznione w KRS - też

Nowe prawo ochroni firmy przed bankructwem? "Zmiany mogą zahamować efekt domina"

będzie korzystać z usług pocztowych - zaznaczyło. Regulacja zakłada utworzenie internetowego Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości. Będzie on zawierał m.in. wyszukiwarkę prowadzonych spraw upadłościowych, wykaz syndyków i biegłych. W rejestrze będą znajdowały się ponadto informacje o

Ministerstwo mętnie mailuje. Nadawca: Janusz Piechociński

zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji Informacji i Działalności Gospodarczej - mówi Ilona Antoniszyn-Klik, wiceminister gospodarki. W ten sposób resort chce informować przedsiębiorców o ważnych dla nich sprawach: nowych instrumentach wsparcia, dotacjach czy misjach gospodarczych, w których firmy mogą wziąć

Dopiero co założyłeś firmę? To uważaj na oszustów

Każda osoba zakładająca swą działalność gospodarczą jest z automatu wciągana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Ewidencję tę prowadzi Ministerstwo Gospodarki, pojawienie się w tym rejestrze jest darmowe. Okazuje się jednak, że są oszuści, którzy podszywają się pod

W Senacie ustawa ułatwiająca przedsiębiorcom składanie wniosków online

Ustawa o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych powstała w Ministerstwie Gospodarki, Sejm uchwalił ją w kwietniu. "Spotykaliśmy się z opiniami przedsiębiorców, którzy mówili, że byłoby im dużo łatwiej gdyby mogli drogą elektroniczną załatwiać z urzędami określone

Rejestr faktur, odwrócony VAT - to recepty na walkę z oszustwami

to praktyka powszechna, stosowana w wielu krajach. Pojawiła się też propozycja centralnego rejestru faktur czy transakcji, który dzięki różnym mechanizmom analitycznym pozwala wychwytywać podejrzane transakcje. Prof. Czesław Jędrzejek z Politechniki Poznańskiej ocenił, że próby skomputeryzowania

'Stary' zarząd Clean&Carbon Energy zaprzecza zawarciu ugody z Komputronikiem

Warszawa, 21.10.2014 (ISBnews) - Zarząd Clean&Carbon Energy zaprzecza, jakoby doszło do zawarcia "kompleksowej ugody" Clean&Carbon Energy z grupą Komputronika, podała spółka. "Zarząd spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Zmiany rejestracyjne. PESEL (czasami) zastąpi NIP

. Zlikwidowana zostanie także procedura administracyjna związana z numerem NIP. Organem upoważnionym do przyjęcia danych i zgłoszeń identyfikacyjnych oraz aktualizacyjnych nadal będzie naczelnik urzędu skarbowego.Projekt przewiduje skupienie w ramach Centralnego Rejestru Podmiotów KEP wszystkich danych

"Rzeczpospolita": Dziurawy rejestr utrudnia odnalezienie firm

lub ubiegają się o fundusze unijne, Christow radzi złożyć druk CEIDG-2 w gminie z wnioskiem o uzupełnienie danych. Gmina szybko przesyła dane i przedsiębiorca pojawia się w rejestrze. Grzegorz Mielke, radca prawny z kancelarii Mielke Adwokaci i Radcowie Prawni z kolei doradza niemogącym znaleźć jakieś

Nowe przepisy mają ograniczyć emisję szkodliwych gazów cieplarnianych

etykiety w języku polskim. Projektowane przepisy przewidują ponadto utworzenie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej. W rejestrze tym będą znajdowały się np. informacje o podmiotach, które użytkują duże urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne, pompy ciepła czy systemy

Upadłość po nowemu, dobra dla firm

Bardzo pozytywnie ocenić należy samo wydzielenie procedur restrukturyzacyjnych do nowej ustawy. 10 lat funkcjonowania prawa upadłościowego i naprawczego pokazało wyraźnie, iż pomysł połączenia procedur naprawczych i likwidacyjnych w jednym postępowaniu nie sprawdził się. Utworzenie Centralnego

Zamawiający może żądać informacji z CEIDG

udzielenie zamówienia publicznego w związku z zaistnieniem wyżej wskazanych okoliczności, zamawiający ma prawo wymagać od wykonawców przedłożenia wraz z ofertą między innymi: aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Z faktu, że ustawa o

Koniec z zaświadczeniami w urzędach

powinien szukać przede wszystkim drogą elektroniczną, wykorzystując dostępne rejestry. Pomocne w tym zakresie mają być: rejestr przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym i Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), która również zacznie działać w 

Polska w oczach przedsiębiorcy. Czarna Lista Barier dla biznesu

wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa. Prowadzi do marnotrawstwa i powiększenia strat właścicieli, pracowników, kooperantów. - Utrudniony dostęp przedsiębiorców prywatnych do rynku usług publicznych: komunalnych, zdrowotnych, pocztowych... Partnerstwo publiczno-prywatne, czyli współpraca władz centralnych i

Rząd finalizuje prace nad projektem Prawa restrukturyzacyjnego

przez internet. Celowi temu ma służyć m.in. utworzenie Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości. W rejestrze znajdą się - w formie elektronicznej - nie tylko postanowienia i obwieszczenia związane z procesami upadłościowymi, ale też wzory dokumentów i baza danych sądów, syndyków, biegłych itp

Jedno kliknięcie i lądujesz z długiem na oszusci.org. Uwaga na ten przekręt!

maile do przedsiębiorców dzięki danym zassanym z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Intrygująca treść maila i spersonalizowany link z nazwiskiem danego przedsiębiorcy sprawiają, że większość osób dla spokoju klika i sprawdza, o co chodzi. Ale właśnie wraz z tym kliknięciem

Świętokrzyskie. W ciągu 10 lat podwoiła się liczba miejsc pracy w turystyce

2003 roku liczba ta wynosiła ok. 5 tys. osób" - powiedział. Jeszcze wyraźniej zmiany w branży widać na przykładzie liczby hoteli w regionie. Na początku przyszłego roku w regionie zostanie otwarta setna tego typu placówka. Obecnie w województwie, zgodnie z rejestrem prowadzonym przez Ministerstwo

W Sejmie projekt kilkakrotnie skracający czas rejestracji firmy

Projekt przyspieszenia działania "jednego okienka" przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Resort zbadał m.in. ile czasu średnio upływa w warszawskim sądzie rejestrowym od złożenia wniosku o wpis podmiotu do rejestru do uzyskania numerów NIP i REGON. Okazało się, że jest to 25 dni

"PB": Elektroniczny spis przedsiębiorców

Przyspieszone zostały prace nad centralną ewidencją i informacją o działalności gospodarczej (CEIDG) - informatycznym systemem rejestracji przedsiębiorców posiadających status osób fizycznych. Ma on być gotowy w 2011 r.System CEIDG ma stanowić źródło informacji o przedsiębiorcach. Będzie to możliwe

"PB": Powstanie elektroniczny spis przedsiębiorców, urzędnicy nie będą już potrzebni

Przyspieszone zostały prace nad centralną ewidencją i informacją o działalności gospodarczej (CEIDG) - informatycznym systemem rejestracji przedsiębiorców posiadających status osób fizycznych. Ma on być gotowy w 2011 r.System CEIDG ma stanowić źródło informacji o przedsiębiorcach. Będzie to możliwe

Jedno kliknięcie i płacisz kilkaset złotych. Uwaga na lege-artis.edu.pl!

strony Habiaka "zasysa" dane o przedsiębiorcach z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a następnie dla każdego podmiotu automatycznie generuje spersonalizowaną podstronę. W adresie znajduje się nazwa firmy oraz nazwisko jej właściciela. Potem adres tej podstrony

Ministrowie i prokurator generalny zapowiadają walkę z przestępczością gospodarczą

przedsiębiorca ma konto, musi wysłać w tej sprawie pytanie do nich wszystkich - wyjaśnia minister Sienkiewicz. - Zanim policja otrzyma odpowiedź, nieuczciwe firmy znikają, a wraz z nimi ich rachunki bankowe. Utworzenie centralnego rejestru kont ma doprowadzić do skrócenia czasu działania policji - podkreśla

Haładyj: projekt o restrukturyzacji firm - w tym półroczu do Sejmu

razu wniosku o upadłość. "Kontrahenci upadłego przedsiębiorcy i fiskus będą zrównani w procedurze dochodzenia należności w postępowaniu upadłościowym" - wyjaśniło ministerstwo sprawiedliwości. Przyszła regulacja przewiduje też utworzenie internetowego Centralnego Rejestru Upadłości, w którym

MAC uruchomiło portal z danymi administracji publicznej

, wykaz kościołów i związków wyznaniowych działających na podstawie odrębnych ustaw na terytorium RP, rejestr operatorów pocztowych. Na portalu można także sprawdzić lokalizację przygotowanych przez samorządy terytorialne punktów dostępu do sieci internet (tzw. hotspoty - PAP) czy rejestr przedsiębiorców

Nowe prawo upadłościowe - ciekawe propozycje

skorzystają na tym wszyscy - dłużnik, jego pracownicy oraz wierzyciele.Pozytywnie oceniam także projekt większej informatyzacji spraw upadłościowych, zwłaszcza zapowiedź wniosków elektronicznych. Nie jestem natomiast przekonany, czy rzeczywiście trzeba tworzyć Centralny Rejestr Upadłości. Wydaje się, że sądy

Projekt. Zamiast upadać, firmy w kłopotach mają się restrukturyzować

czynności będzie można wykonać przez internet. Celowi temu ma służyć m.in. utworzenie Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości. W rejestrze znajdą się - w formie elektronicznej - nie tylko postanowienia i obwieszczenia związane z procesami upadłościowymi, ale też wzory dokumentów i baza danych

Ponadpartyjne poparcie dla pakietu Szejnfelda

rejestrów. Powstanie też Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Ma to ułatwić przedsiębiorcom uzyskanie wiarygodnych informacji o potencjalnych partnerach biznesowych a także zwiększyć bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld podziękował

Jak założyć firmę krok po kroku [PORADNIK]

Samozatrudnienie i umowa o pracę to dwa różne stosunki prawne. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z przedsiębiorcą, w drugim z pracownikiem. Przedsiębiorcę obowiązuje ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, pracownika chroni kodeks pracy. Firma jednoosobowa Większość osób zmuszonych do

UOKiK nałożył 3,7 mln kary na Bank Handlowy i Bank BPH

dysponowanie swoimi pieniędzmi, wyodrębniając oświadczenie w tej sprawie z treści wzorca umowy. Podwyżka stóp pretekstem Urząd stwierdził też m.in., że we wzorcach umownych Banku Handlowego znalazło się postanowienie podobne do wpisu do rejestru klauzul niedozwolonych. Bank zastrzegał, że w okresie trwania

Przedsiębiorcy proszą o dekalog. Co powinno się zmienić w polskim prawie?

. Ministerstwo Sprawiedliwości powinno powołać centralny rejestr z biegłymi do spraw gospodarczych. 4. Prokuratorzy i biegli sądowi zajmujący się sprawami gospodarczymi mają być regularnie szkoleni. Dziś niektórzy nie potrafią nawet czytać bilansów firm. Uczą się na własną rękę i za własne pieniądze. 5

"Puls Biznesu": Polacy stawiają na własny biznes

Widmo powrotu kryzysu nie przestraszyło polskich przedsiębiorców. W ubiegłym roku w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) zostało zarejestrowanych 24,3 tys. podmiotów - wynika z danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej (COIG). "Polacy ciągle wierzą, że warunki do prowadzenia biznesu są

"Puls Biznesu": Polacy stawiają na własny biznes

Widmo powrotu kryzysu nie przestraszyło polskich przedsiębiorców. W ubiegłym roku w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) zostało zarejestrowanych 24,3 tys. podmiotów - wynika z danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej (COIG). "Polacy ciągle wierzą, że warunki do prowadzenia biznesu są

"Incasso VGT SA" wzywa do zapłaty? Wyrzuć do kosza. To oszustwo

żądanie pieniędzy za wpis do nieistniejącego "rejestru przedsiębiorców". Wezwanie bubel List pokazaliśmy prawnikowi, który podziela wątpliwości pana Mariusza. - To wezwanie od razu powinno wzbudzać liczne podejrzenia. Nie zawiera podstawowych elementów, które powinny znajdować się w

W przyszłym tygodniu rząd zajmie się zmianami ws. restrukturyzacji firm

rozwiązanie opiera się na doświadczeniach międzynarodowych" - mówił. Królikowski zapowiedział także powstanie Centralnego Rejestru Upadłości. "Chodzi o stworzenie nowoczesnego narzędzia informacyjnego i komunikacyjnego, w którym w porównaniu do stanu obecnego zwiększy się liczba dostępnych

We wtorek założenia nowej Ordynacji podatkowej

uprzejmego, profesjonalnego i sprawiedliwego traktowania. Na nowo zostaną uregulowane zasady pełnomocnictw - najważniejsza zmiana będzie dotyczyła pełnomocnictwa ogólnego. Nie trzeba będzie przedstawiać pełnomocnictwa do akt każdej sprawy. Pełnomocnictwa znajdą się w internetowym "Centralnym Rejestrze

Hipermarketowy miszmasz. Komu Auchan sprzedał osiem sklepów?

Ta transakcja zaczęła się w grudniu 2012 r. Niemiecki Real zaprzestał ekspansji w centralnej i wschodniej Europie. Sprzedał francuskiej sieci Auchan 91 hipermarketów w Polsce, Rosji, Rumunii i na Ukrainie, a także 13 galerii handlowych w Rosji i w Rumunii, uzyskując 1,1 mld euro. Spora część tej

Składasz pozew? Ustal numer PESEL pozwanego

. Ustalenie numeru PESEL osoby fizycznej nie jest skomplikowane, jednakże wiąże się to z koniecznością uiszczenia opłaty od wniosku w kwocie 31 złotych. Natomiast w przypadku pozwanych będących przedsiębiorcami sytuacja jest znacznie prostsza, albowiem dane takie jak NIP albo KRS znajdziemy w Centralnej

Kopacz: powstały kierunkowe założenia do nowej Ordynacji podatkowej

, profesjonalnego i sprawiedliwego traktowania. Na nowo zostaną uregulowane zasady pełnomocnictw - najważniejsza zmiana będzie dotyczyła pełnomocnictwa ogólnego. Nie trzeba będzie przedstawiać pełnomocnictwa do akt każdej sprawy. Pełnomocnictwa znajdą się w internetowym "Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw

Era chce mieć zarząd w KRS. Już wysłała wnioski

W tej chwili operator sieci Era nie ma w zarządzie nikogo, kto byłby wpisany do Rejestru. Do niedawna jedynymi osobami z zarządu wpisanymi do KRS byli Klaus T. i Tomasz H. W ubiegłym tygodniu zostali oni jednak zatrzymani przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego na polecenie prokuratury

Jak przez internet można załatwić sprawę w urzędzie

-administracji. W Estonii istnieje centralna szyna usług. Oznacza to, że wszystkie rejestry są zintegrowane. Państwo nie żąda od obywateli wpisywania wciąż tych samych informacji, bo już je ma w swoich bazach danych. Urząd skarbowy ma na przykład dostęp do danych z urzędu stanu cywilnego. Wie, że małżonkowie

Jak uzyskać NIP na nowych zasadach?

przekazuje do CEIDG albo sądowi prowadzącemu rejestr przedsiębiorców.Potwierdzenie numeruNadanie NIP jest czynnością materialno-techniczną. Urzędy skarbowe nie wydają w tej sprawie decyzji. NIP przyznawany jest przy użyciu Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników prowadzonego przez

Deregulacja gospodarki - trzecie podejście

zlikwidowała obowiązek comiesięcznego raportowania pracownikom o opłaceniu składek w ZUS. Haładyj zapowiada, że resort w najnowszej ustawie deregulacyjnej chce doprowadzić m.in. do skrócenia czasu, jaki przedsiębiorcy przeznaczają na wykonywanie obowiązków administracyjnych. - Chcemy także, żeby pieniądze

RING EKONOMICZNY - listopad 2012 r.

przedsiębiorców są nieprecyzyjne i niejednokrotnie błędne przepisy prawa. Rodzą się trudności interpretacyjne. W szczególności dotyczy to prawa podatkowego. Małe i średnie przedsiębiorstwa nie zawsze mają wystarczające środki, aby zatrudnić zespół wysokokwalifikowanych prawników czy renomowaną kancelarię prawną

Szara strefa i mniejsza konsumpcja ograniczają wpływy z VAT

ścigania - przekonują doradcy PwC. Według nich zbawienne byłoby też wprowadzenie centralnego rejestru faktur, który wychwytywałby podejrzane transakcje. Spada konsumpcja Jednak według niektórych to nie szara strefa jest winna spadającym wpływom z VAT. - Ministerstwo Finansów stosuje restrykcyjne środki

Ograniczanie barier w prowadzeniu działalności

polskim wymaga przeprowadzenia wielu działań mających na celu redukcję nadmiernych obciążeń finansowych i biurokratycznych.Jedno okienkoWprowadzenie tzw. "jednego okienka" nie spełniło oczekiwań przedsiębiorców. Okazało się, że rejestracja firmy nie jest tak prosta jak to zapowiadano. W praktyce

Jakie kroki trzeba wykonać, by założyć działalność gospodarczą?

momentu ich powstania. Od 1 lipca 2011 r. w celu zgłoszenia działalności gospodarczej wypełnia się formularz CEiDG-1 (wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Uzyskanie numeru REGON Numer REGON to rejestr urzędowy podmiotów gospodarki, który posiada

MF: rejestracja w Krajowej Ewidencji Podatników jest bezpłatna

Zgodnie z informacjami, które docierają do MF, przedsiębiorcy otrzymują pisma, w których przywoływany jest - prowadzony przez ministra finansów - rejestr CRP-KEP. Autorzy pism żądają uiszczenia opłaty za rejestrację w wysokości 195 zł. Ministerstwo Finansów podkreśla, że nie pobiera opłaty za

Biznes w transporcie, czyli bieg z przeszkodami

nasz kraj tylko w centralnej części. Transport na wielu kierunkach wciąż opiera się na drogach krajowych, z reguły zatłoczonych i niebezpiecznych. Do tego dochodzą postoje na wschodnich przejściach granicznych. Czasami wielogodzinne, a niekiedy nawet kilkudniowe. Wschód się zamyka Obecna sytuacja w

Paluszyński: Nie stać nas na brak e-dowodów

danych z gmin do rejestru centralnego. Dotychczas bowiem jedną bazę budowało państwo, inną bazę posiadały gminy. Wdrożenie systemu ZMOKU (patrz poniżej) miało sprawić, że te bazy gminne pójdą do kosza, a lokalne urzędy zaczną pracować na centralnym zasobie. Przenoszenie danych z gmin to jednak proces

Nowości w zawieszaniu działalności w spółkach

zgłaszają informację o zawieszeniu wykonywania działalności do rejestru przedsiębiorców na formularzu KRS-Z62. Do niego trzeba załączyć uchwałę wspólników spółki osobowej bądź zarządu spółki kapitałowej w kwestii zawieszenia oraz oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników.Wniosek należy

Urzędnicy przestawiają się na e-administrację

obywatel, w tym przedsiębiorca, uzyska wszelkie informacje potrzebne mu podczas załatwiania urzędowych spraw. To tu w połowie przyszłego roku powstanie nowa wersja "jednego okienka", które pozwoli założyć firmę przez internet, ale także zajrzeć do rejestru firm.- Dotychczas taka możliwość

Jak założyć profil zaufany na ePUAP?

lub paszportem w terminie 14 dni od daty wysłania wniosku. Wizyta w urzędzie jest jednorazowa. Rejestr punktów potwierdzających znajduje się na stronie ePUAP w zakładce Rejestr PP, są to m.in. urzędy skarbowe. Z drugiego sposobu mogą korzystać obywatele i przedsiębiorcy

Jak sprawdzić organizatora turystyki?

Ewidencja organizatorówDziałalność gospodarcza w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych jest działalnością regulowaną. Wymaga uzyskania wpisu do rejestru organizatorów turystyki i 

Siedem sposobów na to jak ogarnąć parabanki

donosić od razu do Prokuratora Generalnego. Na tym nie koniec: analogiczne informacje miałyby płynąć do Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej. KNF być może zyska także bat na firmy, które wpisze na listę ostrzeżeń. Rostowski

FIRMA W 5,5 KROKU

niezależności czekającą przyszłych pionierów własnego biznesu.KROK I - CEIDGNa samym początku czeka nas wpis do rejestru przedsiębiorców. Wniosek CEIDG-1 składamy przez stronę internetową www.ceidg.gov.pl/ bip.mg.gov.pl// epuap.gov.pl/wps/portal, wypełniając formularz. Co ważne - wniosek ten musi zawierać

Polscy baronowie McDonald's. Rekordzista ma 10 restauracji

udostępnia takich informacji. Żeby to sprawdzić, trzeba pofatygować się do Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie spółki publikują swoje raporty roczne. W 2011 r. firma miała 1 mld zł przychodów i 111,6 mln zł zysku. Gdy odwiedziliśmy KRS, akurat nie było dostępnych nowszych akt spółki. - Jak na sprzedaż

Śledczy dobrali się do złota Amber Gold. Na spłatę klientów nie wystarczy

, które handlują złotem lub dewizami mają potrzebne pozwolenia? Sam bank centralny umywa ręce. "Prezes NBP sprawdza, czy przedsiębiorca - wpisany do rejestru działalności kantorowej - wykonuje tę działalność zgodnie z prawem dewizowym. Firma Amber Gold nie figuruje w rejestrze działalności kantorowej

Niedoświadczony biegły może decydować o milionach złotych

wydawać opinie w sprawach wartych kilkaset milionów złotych? - Przykład jest nieco absurdalny, ale może się tak zdarzyć. Musi tylko znaleźć się na liście. To jak powinno powoływać się biegłych? - Można stworzyć centralny rejestr biegłych. O wpisaniu do niego będą decydować niezależne instytucje. Można też

UOKiK ws. pośrednictwa agencji nieruchomości

taki dokument.Informację o licencjonowanych podmiotach znajdziemy w centralnym rejestrze pośredników nieruchomościami na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury . To ważne, ponieważ jedynie osoba posiadająca licencję może przeprowadzać transakcje związane z obrotem nieruchomościami. Ponadto

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

; Orange: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na rozszerzenie działalności wspólnego przedsiębiorcy - BuyIn przez Orange i Deutsche Telekom, podał urząd. „Wspólny przedsiębiorca, pod nazwą BuyIn został założony w 2011 r. , po otrzymaniu zgody UOKiK. Zajmuje się zaopatrywaniem

Pięć lat na naprawę Polski

, to państwo maximum, które nie unosi wyzwań rozwojowych. Generuje natomiast nieustanne roszczenia, które wypierają aktywność obywateli i przedsiębiorców. I podobnie - nie jest w stanie sprostać zmieniającej się cywilizacji koncepcja państwa minimum, która wyzwalała energię wolności i

Oddają mieszkania za rentę. Ryzykują, że je stracą

To na razie przypuszczenia. O tym, czy Dom faktycznie oszukuje klientów, zdecyduje Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK właśnie złożył do niego pozew o wpisanie do rejestru klauzul niedozwolonych pięciu postanowień, które są w umowach dożywocia oferowanych przez Fundusz Hipoteczny "Dom

Wyłudzanie pieniędzy za ogłoszenia w katalogach

;.Mieliśmy już także do czynienia z formularzami w języku polskim - do naszych przedsiębiorców rozsyłała je niemiecka firma DAD Deutscher Adressdienst GmbH, prowadząca "Polski Rejestr Internetowy".Same "rejestry" czy "katalogi" z biznesowego punktu widzenia nie

10 przykazań zakupów online według specjalisty od e-commerce

prowadzony w ramach działalności gospodarczej, a więc powinien posiadać NIP i adres siedziby firmy - to absolutne minimum. Przedsiębiorca nie ma obowiązku posługiwać się numerem REGON, który służy jedynie do celów statystycznych, jednak nawyk z dawnych lat pozostał i wiele firm podaje również ten numer

Kupujesz wycieczkę? Uważaj na nieuczciwe biura podróży

marszałkowie województw dla firm mających siedziby na terenie danego województwa. Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych jest dostępna w internecie pod adresem www.turystyka.gov.pl. W ten sposób przed podpisaniem umowy możesz sprawdzić, czy dany przedsiębiorca uzyskał wpis do

Eksperci wybrali bubel prawny roku: obowiązek meldunkowy

administracja ugrzęzła w papierowych dokumentach. A większość informacji potrzebnych do podejmowania decyzji jest lub powinna być dostępna elektronicznie w centralnych rejestrach danych. - Zamiast rozbudowywać procedury i przerzucać koszty na obywateli, urzędy powinny zainwestować w lepszą integrację systemów

Era będzie miała kuratora? Jest wniosek do sądu

Elektrimu) sytuacja braku wpisu do KRS szybko się nie zmieni, a to dlatego, że nowych członków zarządu powołała rada, której skład również "odbiega od ujawnionego obecnie w Rejestrze Przedsiębiorców". W tej sytuacji "ewentualna rejestracja zmian w składzie zarządu ( ) byłaby bezpodstawna

300 mln zł dla Ciechocinka. Komu sprzyja władza?

kilka milionów złotych, ale i tak to kwoty niewielkie w porównaniu z tymi, jakie prywatni inwestorzy chcą wydać na obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową. - Każda nowa inwestycja pobudzi ruch turystyczny, na czym z pewnością skorzystają już działający przedsiębiorcy. Więcej turystów to dla naszej spółki

Dokąd pójdą Cypryjczycy wygnani z raju podatkowego

rankingu HDI Cypr jeszcze dwa lata temu był zaliczany do państw o bardzo wysokim standardzie życia. Gdy pod koniec 2008 r. na świecie rozlał się kryzys finansowy, nad Cyprem zaczęły się jednak gromadzić czarne chmury. A od tygodnia przedsiębiorcy i politycy z całego świata z uwagą czekają na

Finanse publiczne z zabytkami w tle

doniesienie o popełnieniu przestępstwa? Wątłość ochrony organizacyjno-prawnej zabytków widać w liczbie obiektów wpisanych do centralnego rejestru i ewidencji, na podstawie danych z Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków (teraz już Instytutu Dziedzictwa Narodowego). Obecnie jest ich ok. 65 tys., a

KE: Polska gospodarka liderem UE w 2012 roku

wzrostu. Jest tak dobrze, że Rada Polityki Pieniężnej otwarcie mówi o możliwych podwyżkach stóp. Ochłodą dla tych krzepiących informacji są nadal kiepskie nastroje w firmach i wśród ludzi (nastroje konsumentów w największym dołku od niemal trzech lat) oraz rosnące bezrobocie. W styczniu w rejestrach

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Centralny Rejestr Przestępców Wojennych i Podejrzanych

Centralny Rejestr Przestępców Wojennych i Podejrzanych (ang. Central Registry of War Criminals and Security Suspects)Lub Centralny Rejestr Zbrodniarzy Wojennych i Podejrzanych: Ewa Rogalewska "Sprawa Fritza Friedla" [[Biuro Edukacji Publicznej|OBEP] IPN w Białymstoku, 2004] - centralny rejestr

Centralny Rejestr Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników

Centralny Rejestr Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) – kompletna, ogólnopolska (zintegrowana w skali kraju) ewidencja podatników planowana do wprowadzenia od 1 września 2011 w Polsce, na bazie Krajowej Ewidencji Podatników. Celem utworzenia tego rejestru jest zapewnienie

Rejestr publiczny

- Główny Urząd Statystyczny Numer Identyfikacji Podatkowej - NIP - Ministerstwo Finansów, Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych - CRZS - Ministerstwo Finansów. Ogólnopolski Rejestr Zbiorów Danych Osobowych - E-GIODO - GIODO Państwowy Rejestr Muzeów - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wykaz

Krajowy Rejestr Sądowy

rejestrów, w których prowadzi się spis: przedsiębiorców, stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej: dłużników niewypłacalnych. Rejestr przedsiębiorcówW rejestrze przedsiębiorców znajdują się następujące kategorie

Rejestr klauzul niedozwolonych

Rejestr klauzul niedozwolonych (właśc. rejestr postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone) – zestawienie klauzul abuzywnych prowadzone przez Prezesa UOKiK. Do rejestru są wpisywane z urzędu wszystkie postanowienia umowne, które zostały uznane za niedozwolone w stosunkach

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.