centralny rejestr przedsiębiorców

sprawdź też:

przedsiębiorca

Jakub Wątor

Fałszywe rejestry firm działają w najlepsze, a prokuratura odmawia dochodzeń

Fałszywe rejestry firm działają w najlepsze, a prokuratura odmawia dochodzeń

Nowi przedsiębiorcy nie mogą przestać być czujni. Rejestry udające Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej działają w najlepsze. A prokuratura nic z nimi nie robi.

PESEL wypiera NIP w kontaktach z fiskusem

Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą zamiast NIP-u podawać swój PESEL. Przedsiębiorcy szybciej otrzymają NIP, ponieważ decyzje zostały zastąpione potwierdzeniami. Powstał Centralny Rejestr Podmiotów - Krajowa Ewidencja Podatników, w której gromadzone są dane ewidencyjne wszystkich podatników.

Bez poprawek Senatu do noweli, która ma usprawnić działanie rejestru firm

Uproszczenie dokonywania wpisów w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a także szybszą pomoc osobom, w których lokalu nielegalnie zarejestrowano działalność gospodarczą, przewiduje nowela, przyjęta bez poprawek przez Senat.

Sejm uchwalił nowelę, która ma usprawnić działanie rejestru firm

oszukanych oraz obciąża też niepotrzebnie resort gospodarki. Nowe przepisy zawierają wymóg, by przedsiębiorca, który rejestruje się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), miał tytuł prawny do nieruchomości wpisywanej do rejestru. Tytuł prawny oznacza dokument potwierdzający

Nowela, która ma usprawnić działanie rejestru firm - z podpisem prezydenta

od przedsiębiorców wpisanych do CEIDG oraz umożliwia rezygnację z wpisu w CEIDG przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. CEIDG to rejestr firm prowadzonych przez osoby fizyczne w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Celem jej uruchomienia było umożliwienie mikroprzedsiębiorcom

ARR przyjmuje już wnioski o dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny

chłodnię do przechowywania wieprzowiny na terenie Polski i są wpisani do Centralnego Rejestru Przedsiębiorców ARR. Warunkiem przystąpienia do mechanizmu jest - jak tłumaczy agencja - rejestracja przedsiębiorcy w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez ARR, złożenie zabezpieczenia

MG ukróci nielegalne rejestrowanie się firm pod cudzym adresem

Projekt noweli ustawy o sdg - autorstwa MG - zawiera wymóg, by przedsiębiorca, który rejestruje się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), miał tytuł prawny do nieruchomości, które wpisuje do rejestru. Tytuł prawny oznacza dokument potwierdzający własność

Sejm pracuje nad zmianami w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Projekt zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej przewiduje zmiany w kwestii wykreślania wpisów z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).Wykreślanie przedsiębiorców z (CEIDG) z powodu trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej

Wyłudził 1 mln zł od przedsiębiorców na fałszywy wpis. Lada moment proces

Wyłudził 1 mln zł od przedsiębiorców na fałszywy wpis. Lada moment proces

przedsiębiorca. Do opłat namawiały go między innymi: Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej i Firm, Rejestr Działalności Gospodarczych i Firm czy Centrum Ochrony Danych Osobowych Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej i Firm, Rejestr Działalności Gospodarczych i Firm czy Centrum Ochrony Danych

Powstanie mobilna aplikacja rejestru firm

zainteresowanych centralną ewidencją. "Za pomocą urządzenia mobilnego, znając nazwę, NIP danej firmy możemy szybko sprawdzić naszego kontrahenta. CEIDG powstało, by zwiększyć bezpieczeństwo obrotu gospodarczego przez udostępnianie informacji m.in. o koncesjach, licencjach, zezwoleniach i wpisach do rejestru

W BCC debata o luce VAT: receptą m.in. jedna stawka VAT

odchodzący wiceminister gospodarki Mariusz Haładyj. Wskazał m.in na centralny rejestr transakcji i faktur, centralny rejestr rachunków bankowych, standaryzację ewidencji danych, wprowadzenie statusu certyfikowanego podatnika polegającego na ułatwieniach w rozliczeniach w zamian za poddanie się audytowi

Będą uproszczenia w CEIDG

Projekt zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej przewiduje zmiany w kwestii wykreślania wpisów z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).Wykreślanie przedsiębiorców z (CEIDG) z powodu trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej

Rząd przyjął projekt ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy podaje we wpisie do CEIDG. Wpis do rejestru musi zawierać także adres do doręczeń jako adres rodzący skutki administracyjne i sądowe. Ułatwi to dochodzenie przez wierzycieli roszczeń od przedsiębiorców wpisanych do tego sytemu. Wpis adresu do doręczeń ma

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

. Działająca od 1 lipca 2011 r. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej umożliwia złożenie wniosku o założenie działalności gospodarczej (a także o zmianę we wpisie, zawieszenie działalności gospodarczej i jej zakończenie). Zastąpiła funkcjonujące dotychczas w gminach rejestry osób

Fiskus powoła własny rejestr dłużników. 500 zł zaległości i masz problem

Fiskus powoła własny rejestr dłużników. 500 zł zaległości i masz problem

Jeżeli w ciągu 30 dni od otrzymania wezwania do zapłaty, dług nie będzie spłacony, dłużnik znajdzie się w Centralnym Rejestrze Dłużników. W pierwszym okresie funkcjonowania, ta baza danych nie obejmie osób mających zaległości wobec ZUS-u oraz tych, którzy zalegają z podatkami lokalnymi, należnymi

Senat: bez poprawek do ustawy ułatwiającej składanie wniosków online

zezwoleń, wpisów do rejestrów czy wydawania zaświadczeń. Wzory będą precyzyjnie określać zakres wymaganych danych określonych w przepisach prawa dla konkretnej procedury i zawierać informacje, jakie dokumenty (np. załączniki) należy dołączyć. Nowe przepisy przewidują, że przedsiębiorcy będą mogli wybrać

Pomoc dla firm zagrożonych niewypłacalnością

Pomoc dla firm zagrożonych niewypłacalnością

bezwzględnym. Omawiana ustawa nowelizuje także Prawo upadłościowe. Wprowadzona będzie nowa definicja stanu niewypłacalności, a w konsekwencji przesłanki niewypłacalności. Ustawa przewiduje utworzenie Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości, który będzie zawierał m.in. wyszukiwarkę prowadzonych spraw

Prezydent podpisał nowe prawo restrukturyzacyjne

przebieg postępowania. Będą mogli m.in. domagać się zwołania rady wierzycieli przez sędziego-komisarza" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Kancelarię Prezydenta. Ponadto, ustawa tworzy Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości. Rejestr ten będzie m.in. zawierał wyszukiwarkę

Nowe mechanizmy wsparcia dla firm zagrożonych niewypłacalnością

jednak pierwszeństwo o charakterze bezwzględnym. Omawiana ustawa nowelizuje także Prawo upadłościowe. Wprowadzona będzie nowa definicja stanu niewypłacalności, a w konsekwencji przesłanki niewypłacalności. Centralny Rejestr Restrukturyzacji i UpadłościUstawa przewiduje utworzenie Centralnego

Resort gospodarki zamierza usprawnić CEIDG

CEIDG, czyli Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, to rejestr firm prowadzonych przez osoby fizyczne w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Jej uruchomienie miało pozwolić mikroprzedsiębiorcom na bezpłatną rejestrację, dokonywanie zmian, aktualizację danych online

NIP i Regon w dniu wpisu do KRS. Ułatwienia od grudnia

ma wejść w życie 1 grudnia 2014 r. Będzie to możliwe dzięki nadawaniu NIP i Regonu automatycznie po dokonaniu wpisu do KRS. Identyfikatory te przyznawane będą na podstawie danych przekazanych z KRS do Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników i rejestru GUS. Będą one automatycznie

Prezydent podpisał nowelę dotyczącą tzw. jednego okienka

możliwe dzięki nadawaniu NIP-u i Regonu automatycznie po dokonaniu wpisu do KRS. Identyfikatory te przyznawane będą na podstawie danych przekazanych z KRS do Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników i rejestru GUS. Będą one automatycznie zamieszczane w KRS bezpośrednio po ich nadaniu

Masz działalność i dostałeś wezwanie do zapłaty za wpis do rejestru? Sprawdź, kto je wysłał. Na pewno nie minister

Masz działalność i dostałeś wezwanie do zapłaty za wpis do rejestru? Sprawdź, kto je wysłał. Na pewno nie minister

koronie, liczne powołania na ustawy - na pierwszy rzut oka pismo wygląda wiarygodnie i nie wzbudza wątpliwości, że zostało wysłane przez uprawniony organ państwowy. Kluczowa jest jednak wspomniana nazwa rejestru, zgoła odmienna od rządowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Sejm uchwalił nowelę dotyczącą tzw. jednego okienka

działalności gospodarczej. Według resortu obecnie trzeba na to czekać ok. 25 dni; po zmianach ma to być 7 dni. Będzie to możliwe dzięki nadawaniu NIP-u i Regonu automatycznie po dokonaniu wpisu do KRS. Identyfikatory te nadawane będą na podstawie danych przekazanych z KRS do Centralnego Rejestru Podmiotów

Oszuści straszą komornikiem z Częstochowy nie tylko abonentów RTV

CEIDG przy Ministerstwie Gospodarki to proceder znany od kilku lat. W 2012 roku częstochowianie rejestrujący działalność gospodarczą dostali tak dużo żądań zapłaty za wpis do rejestru centralnego, że oficjalnym komunikatem zareagował urząd miasta: przypomniał, że wpis do CEIDG jest bezpłatny. O tym

Uwaga, naciągacze znów atakują. Resort finansów: "nie żądamy opłat"

Tym razem chodzi o wpłatę 195 zł za wpisanie do Centralnego Rejestru Płatników. Wezwania do takiej wpłaty trafiają do skrzynek mailowych firm z całego kraju. Nadawca wiadomości powołuje się na tajemniczą ustawę, podaje jednak nie jej nazwę, ale jedynie datę rzekomego uchwalenia i numer Dziennika

Prokuratura rozpoczęła śledztwo ws. fałszywych rejestrów podszywających się pod CEIDG

rejestru firm - państwowego i bezpłatnego - w skrzynce pocztowej zobaczył przesyłkę od Rejestru Działalności Gospodarczych i Firm, który kazał sobie zapłacić 195 zł w ciągu dwóch tygodni. Tydzień później przyszło wezwanie o nakazie zapłaty 192 zł w ciągu tygodnia od Centralnej Ewidencji Działalności

Rząd przyjął założenia do projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne

formie elektronicznej, co ułatwi i przyspieszy procedurę" - podkreślono. Według CIR dzięki tym zmianom przedsiębiorcy zyskają więcej czasu, zmniejszą się też koszty takich postępowań. Przyszła regulacja przewiduje też utworzenie internetowego Centralnego Rejestru Upadłości, w którym mają się

Wyłudzają opłaty za patenty i wpisy do rejestrów

informacje o nowych zasadach gromadzenia danych firm, m.in. NIP-u. Dowiedziała się z niego też, że Centralny Rejestr Płatników to rzekoma baza podatników, a jego administrator aktualizuje informacje, czy dany podmiot płaci podatki w terminie. Poniżej była informacja o tym, że każdy przedsiębiorca płaci 195

Nie dajcie się naciągać. 79 zawiadomień o oszustwach!

Działalnościach Gospodarczych, Ewidencja Działalności Gospodarczych, Rejestr Polskich Podmiotów Gospodarczych. Opłaty, jakich żądają, wahają się od 72 do 248 zł. Naciągacze w pismach do przedsiębiorców grają słowami "centralny rejestr" czy "rejestr polskich podmiotów". Nie bez przyczyny, bo

Naciągacz pisze do firmy: żądam 110 zł za wpis do rejestru przedsiębiorców

, że wyciekły one z Ministerstwa Gospodarki, które od lipca 2011 r. nadzoruje elektroniczny rejestr osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zwany Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Rejestracja przedsiębiorców jest bezpłatna. - Mam wpis do rejestru

Na oszustach VAT tracimy 36 mld zł. Eksperci wyceniają straty

mechanizmu odwróconego VAT (w określonych przypadkach także kupujący odpowiada za podatek niezapłacony przez sprzedawcę) i wprowadzenie centralnego rejestru faktur, który wychwytywałby podejrzane transakcje. Pomysłowi wprowadzenia centralnej ewidencji sprzeciwia się jednak Ministerstwo Finansów. Powód

Rząd: szybsza rejestracja działalności, krótsze czekanie na REGON i NIP

do KRS automatycznie następowałoby - elektronicznie - przekazanie danych z tego rejestru do GUS i Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników, i w efekcie automatyczne nadanie numerów REGON i NIP. Nadane numery NIP i REGON byłyby od razu zamieszczone i ujawnione w KRS - też bez

Zakładasz firmę? Uważaj na naciągaczy podszywających się pod CEIDG

) - prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE. Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, gdyż są to oferty komercyjne Listy takie dostają przedsiębiorcy, którzy dopiero co otworzyli własną działalność gospodarczą

Rząd przyjął projekt nowego Prawa restrukturyzacyjnego

zmniejszą się koszty takich postępowań, bo np. nie trzeba będzie korzystać z usług pocztowych" - zaznaczyło CIR. Regulacja zakłada utworzenie internetowego Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości. Będzie zawierał m.in. wyszukiwarkę prowadzonych spraw upadłościowych, wykaz syndyków i biegłych

Rząd chce publikować w internecie rejestr dłużników i ułatwić życie firmom zarabiającym na informacji o długach

tajemnicy i ujawniać w rejestrze dostępnym w internecie. Wprawdzie dostęp do niego mieliby "wierzyciele publicznoprawni" - czyli np. organy skarbowe czy ZUS - i organy egzekucyjne. Ale też BIG-i. A od BIG-ów, za opłatą, te informacje będzie mógł pobrać bank, kredytodawca, przedsiębiorca

Uwaga! Fałszywy fiskus znów atakuje podatników i przedsiębiorców

roku do skrzynek mailowych firm w całym kraju zaczęły wpadać pisma z żądaniem wpłaty 195 zł za wpisanie do Centralnego Rejestru Płatników. Nadawca wiadomości powoływał się na tajemniczą ustawę, nie podawał jednak jej nazwy, jedynie datę rzekomego uchwalenia i numer Dziennika Ustaw, w którym została

Premier zapowiada usprawnienie procedury zakładania firmy

teleinformatycznego - przekazanie danych z tego rejestru do GUS i Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników i w efekcie automatyczne nadanie numerów REGON i NIP. Nadane numery NIP i REGON byłyby automatycznie (z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego) zamieszczone i upublicznione w KRS - też

Lublin. Ponad 200 mln zł z podatków i opłat lokalnych w 2016 r.

Od 1 stycznia zniesiona zostanie opłata targowa na terenie całego miasta. Ta decyzja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, prowadzących niewielkie biznesy - podkreślił prezydent Lublina Krzysztof Żuk. "Konsekwentnie od dłuższego czasu budujemy wsparcie dla biznesu, który na tych

Ministerstwo Sprawiedliwości szykuje gruntowne zmiany w KRS

działalność oraz ma zbywalny majątek. Jeśli odpowiedź na oba pytania będzie negatywna, sąd będzie mógł wykreślić podmiot z rejestru" - powiedziała sędzia Komenda. W ramach prowadzonego postępowania sąd rejestrowy przeprowadzi "uproszczoną likwidację" podmiotu, ustalając np. w Centralnej

Politycy PiS w mediach o gospodarce. "Chcemy być doskonali"

kwota wolna od podatku oraz że rząd będzie się starał jak najszybciej wprowadzić program 500 zł na dziecko. Stwierdził, że uda się być może pozyskać z podatku VAT dodatkowe 10 mld zł obecnie znikające w luce VAT. Skrytykował jednak pomysł centralnego rejestru faktur. Jego zdaniem sposobem na wyłudzenia

PiS chce przesunąć o pół roku wejście w życie ustawy o administracji podatkowej

działalność gospodarczą. Centralna baza danych o podatkach Ma być stworzone specjalne narzędzie informatyczne - Centralny Rejestr Danych Podatkowych, który ma umożliwić wymianę informacji bezpośrednio między urzędami i obsługę podatników niezależnie od ich miejsca zamieszkania. Stworzenie elektronicznej bazy

Nowe prawo ochroni firmy przed bankructwem? "Zmiany mogą zahamować efekt domina"

będzie korzystać z usług pocztowych - zaznaczyło. Regulacja zakłada utworzenie internetowego Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości. Będzie on zawierał m.in. wyszukiwarkę prowadzonych spraw upadłościowych, wykaz syndyków i biegłych. W rejestrze będą znajdowały się ponadto informacje o

Senat za odłożeniem reformy administracji podatkowej

- Centralny Rejestr Danych Podatkowych, który ma umożliwić wymianę informacji bezpośrednio między urzędami i obsługę podatników niezależnie od ich miejsca zamieszkania. Stworzenie elektronicznej bazy wiedzy administracji podatkowej ma zapewnić dostęp do jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej

Sejm odłożył reformę administracji podatkowej o pół roku

zaświadczenia, udzielać wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają dopiero podjąć działalność gospodarczą. Ma być stworzone specjalne narzędzie informatyczne - Centralny Rejestr Danych Podatkowych, który ma umożliwić wymianę informacji bezpośrednio między urzędami

PiS chce przesunąć o pół roku wejście w życie ustawy o administracji podatkowej

dopiero podjąć działalność gospodarczą. Ma być stworzone specjalne narzędzie informatyczne - Centralny Rejestr Danych Podatkowych, który ma umożliwić wymianę informacji bezpośrednio między urzędami i obsługę podatników niezależnie od ich miejsca zamieszkania. Stworzenie elektronicznej bazy wiedzy

Ministerstwo mętnie mailuje. Nadawca: Janusz Piechociński

zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji Informacji i Działalności Gospodarczej - mówi Ilona Antoniszyn-Klik, wiceminister gospodarki. W ten sposób resort chce informować przedsiębiorców o ważnych dla nich sprawach: nowych instrumentach wsparcia, dotacjach czy misjach gospodarczych, w których firmy mogą wziąć

Fiskus cichcem rusza po VAT. Budżet ma zyskać 15 mld zł

Finansów oceniało je na średnio 200-600 zł od firmy. - To nierealne. To mocno zaniżone sumy. Koszty będą wielokrotnie wyższe - mówił Piotr Ciski. Mogą sięgnąć nawet 3-6 tys. zł. Nasze Ministerstwo Finansów od lat przymierza się do wprowadzenia centralnego rejestru faktur. Kiedy rejestr ruszy, nie wiadomo

Zmiany rejestracyjne. PESEL (czasami) zastąpi NIP

. Zlikwidowana zostanie także procedura administracyjna związana z numerem NIP. Organem upoważnionym do przyjęcia danych i zgłoszeń identyfikacyjnych oraz aktualizacyjnych nadal będzie naczelnik urzędu skarbowego. Projekt przewiduje skupienie w ramach Centralnego Rejestru Podmiotów KEP wszystkich danych

Jak zarejestrować firmę?

. Ważne: rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej, a także wprowadzanie zmian do CEIDG są całkowicie bezpłatne! Niektórzy świeżo upieczeniu przedsiębiorcy dostają wezwania do wniesienia drobnej opłaty za wpis np. do rejestru pracodawców. To działania bezprawne! Rejestracja spółki cywilnej

W Senacie ustawa ułatwiająca przedsiębiorcom składanie wniosków online

Ustawa o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych powstała w Ministerstwie Gospodarki, Sejm uchwalił ją w kwietniu. "Spotykaliśmy się z opiniami przedsiębiorców, którzy mówili, że byłoby im dużo łatwiej gdyby mogli drogą elektroniczną załatwiać z urzędami określone

Rejestr faktur, odwrócony VAT - to recepty na walkę z oszustwami

to praktyka powszechna, stosowana w wielu krajach. Pojawiła się też propozycja centralnego rejestru faktur czy transakcji, który dzięki różnym mechanizmom analitycznym pozwala wychwytywać podejrzane transakcje. Prof. Czesław Jędrzejek z Politechniki Poznańskiej ocenił, że próby skomputeryzowania

Szczurek: wprowadzenie odwróconego VAT na elektronikę już daje efekty

centralnego rejestru faktur i rejestru VAT. "Te rozwiązania będą wprowadzane w życie sukcesywnie dlatego, że problem wyłudzania VAT jest niestety dosyć powszechny w całej UE i trzeba z nim walczyć, jeśli nie chcemy promować oszustw czy umożliwiać działalności przestępczej" - ocenił. Minister

Posłowie za dalszymi pracami nad odroczeniem wejścia w życie ustawy o administracji podatkowej

, pracownicy administracji podatkowej będą przyjmować podania i deklaracje, wydawać zaświadczenia, udzielać wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają dopiero podjąć działalność gospodarczą. Ma być stworzone specjalne narzędzie informatyczne - Centralny Rejestr

Sejm uchwalił prawo restrukturyzacyjne. Ma pomóc ratować firmy

formie elektronicznej, co ułatwi i przyspieszy procedurę. Regulacja zakłada utworzenie internetowego Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości. Będzie on zawierał m.in. wyszukiwarkę prowadzonych spraw upadłościowych, wykaz syndyków i biegłych. W rejestrze będą znajdowały się ponadto informacje o

"Rzeczpospolita": Dziurawy rejestr utrudnia odnalezienie firm

lub ubiegają się o fundusze unijne, Christow radzi złożyć druk CEIDG-2 w gminie z wnioskiem o uzupełnienie danych. Gmina szybko przesyła dane i przedsiębiorca pojawia się w rejestrze. Grzegorz Mielke, radca prawny z kancelarii Mielke Adwokaci i Radcowie Prawni z kolei doradza niemogącym znaleźć jakieś

"Rzeczpospolita": Dziurawy rejestr utrudnia odnalezienie firm

lub ubiegają się o fundusze unijne, Christow radzi złożyć druk CEIDG-2 w gminie z wnioskiem o uzupełnienie danych. Gmina szybko przesyła dane i przedsiębiorca pojawia się w rejestrze. Grzegorz Mielke, radca prawny z kancelarii Mielke Adwokaci i Radcowie Prawni z kolei doradza niemogącym znaleźć

Koniec z zaświadczeniami w urzędach

powinien szukać przede wszystkim drogą elektroniczną, wykorzystując dostępne rejestry. Pomocne w tym zakresie mają być: rejestr przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym i Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), która również zacznie działać w 

Sejm odłożył reformę administracji podatkowej o pół roku

specjalne narzędzie informatyczne - Centralny Rejestr Danych Podatkowych, który ma umożliwić wymianę informacji bezpośrednio między urzędami i obsługę podatników niezależnie od ich miejsca zamieszkania. Stworzenie elektronicznej bazy wiedzy administracji podatkowej ma zapewnić dostęp do jednolitej i

Sejm za dalszą pracą nad odroczeniem wejścia w życie ustawy o administracji podatkowej

przyjmować podania i deklaracje, wydawać zaświadczenia, udzielać wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają dopiero podjąć działalność gospodarczą. Ma być stworzone specjalne narzędzie informatyczne - Centralny Rejestr Danych Podatkowych, który ma umożliwić

Upadłość po nowemu, dobra dla firm

Bardzo pozytywnie ocenić należy samo wydzielenie procedur restrukturyzacyjnych do nowej ustawy. 10 lat funkcjonowania prawa upadłościowego i naprawczego pokazało wyraźnie, iż pomysł połączenia procedur naprawczych i likwidacyjnych w jednym postępowaniu nie sprawdził się. Utworzenie Centralnego

Nowe przepisy mają ograniczyć emisję szkodliwych gazów cieplarnianych

etykiety w języku polskim. Projektowane przepisy przewidują ponadto utworzenie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej. W rejestrze tym będą znajdowały się np. informacje o podmiotach, które użytkują duże urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne, pompy ciepła czy systemy

Zamawiający może żądać informacji z CEIDG

udzielenie zamówienia publicznego w związku z zaistnieniem wyżej wskazanych okoliczności, zamawiający ma prawo wymagać od wykonawców przedłożenia wraz z ofertą między innymi: aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Z faktu, że ustawa o

"PB": Elektroniczny spis przedsiębiorców

Przyspieszone zostały prace nad centralną ewidencją i informacją o działalności gospodarczej (CEIDG) - informatycznym systemem rejestracji przedsiębiorców posiadających status osób fizycznych. Ma on być gotowy w 2011 r.System CEIDG ma stanowić źródło informacji o przedsiębiorcach. Będzie to możliwe

"PB": Powstanie elektroniczny spis przedsiębiorców, urzędnicy nie będą już potrzebni

Przyspieszone zostały prace nad centralną ewidencją i informacją o działalności gospodarczej (CEIDG) - informatycznym systemem rejestracji przedsiębiorców posiadających status osób fizycznych. Ma on być gotowy w 2011 r.System CEIDG ma stanowić źródło informacji o przedsiębiorcach. Będzie to możliwe

Michalik: centralna baza faktur i odwrócony VAT - receptami na lukę podatkową

centralna baza faktur i pewien system podzielonej płatności, w której nabywca towarów i usług rozdziela płatność dla dostawcy na 2 różne konta - upraszczając nieco - oddzielne dla wartości netto i kwoty podatku. PAP: O planach wprowadzenia centralnej bazy faktur mówił ostatnio minister Mateusz Szczurek w

Sfałszowany podpis na umowie z Orange. Do zapłaty 10 tys. zł

. Ale Orange to nie przeszkadza, bo domagają się ode mnie zapłaty tych faktur - mówi przedsiębiorca. "Zrobili ze mnie złodzieja" Sprawę sfałszowania podpisów pod umowami zgłosił na policję i do prokuratury, a skany dokumentów potwierdzających złożenie zawiadomień przesłał do operatora

Szczurek: to była nie lada praca w niesamowitym czasie

będzie przedstawiać pełnomocnictwa do akt każdej sprawy. Pełnomocnictwa znajdą się w internetowym "Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych". Przewidziano centralizację zasad udzielania interpretacji indywidualnych w przypadku podatków lokalnych oraz utworzenie wspólnej bazy do publikacji

Dziurawe kontrole techniczne aut

W połowie tego roku według rządowej Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) w Polsce było zarejestrowanych 30,86 mln pojazdów samochodowych, ale tylko 18,73 mln z nich miało aktualną obowiązkową polisę OC, a jedynie 16,36 mln - ważne badania techniczne. Taką informację w odpowiedzi na

MF: Administracja podatkowa w 2016 r. weźmie pod lupę kilkanaście branż

przepisów prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają dopiero podjąć działalność gospodarczą. Stworzono też Centralny Rejestr Danych Podatkowych, który ma umożliwić wymianę informacji bezpośrednio między urzędami i obsługę podatników niezależnie od ich miejsca zamieszkania. Stworzenie

MF: administracja podatkowa w 2016 r. weźmie pod lupę kilkanaście branż

. Stworzono też Centralny Rejestr Danych Podatkowych, który ma umożliwić wymianę informacji bezpośrednio między urzędami i obsługę podatników niezależnie od ich miejsca zamieszkania. Stworzenie elektronicznej bazy wiedzy administracji podatkowej ma zapewnić dostęp do jednolitej i powszechnie dostępnej

Polska w oczach przedsiębiorcy. Czarna Lista Barier dla biznesu

wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa. Prowadzi do marnotrawstwa i powiększenia strat właścicieli, pracowników, kooperantów. - Utrudniony dostęp przedsiębiorców prywatnych do rynku usług publicznych: komunalnych, zdrowotnych, pocztowych... Partnerstwo publiczno-prywatne, czyli współpraca władz centralnych i

Świętokrzyskie. W ciągu 10 lat podwoiła się liczba miejsc pracy w turystyce

2003 roku liczba ta wynosiła ok. 5 tys. osób" - powiedział. Jeszcze wyraźniej zmiany w branży widać na przykładzie liczby hoteli w regionie. Na początku przyszłego roku w regionie zostanie otwarta setna tego typu placówka. Obecnie w województwie, zgodnie z rejestrem prowadzonym przez Ministerstwo

Propozycje podatkowe Prawa i Sprawiedliwości

zmalały, więc mamy ubytek w podatkach rzędu ponad 3 proc. PKB, czyli ponad 50 mld złotych" - ocenił poseł PiS. Kowalczyk mówił m.in. o propozycjach swojej partii zmian w podatku VAT. Zakładają one m.in. stworzenie centralnego rejestru podatników czy likwidację kaucji gwarancyjnej, czyli

Rząd finalizuje prace nad projektem Prawa restrukturyzacyjnego

przez internet. Celowi temu ma służyć m.in. utworzenie Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości. W rejestrze znajdą się - w formie elektronicznej - nie tylko postanowienia i obwieszczenia związane z procesami upadłościowymi, ale też wzory dokumentów i baza danych sądów, syndyków, biegłych itp

Jedno kliknięcie i lądujesz z długiem na oszusci.org. Uwaga na ten przekręt!

maile do przedsiębiorców dzięki danym zassanym z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Intrygująca treść maila i spersonalizowany link z nazwiskiem danego przedsiębiorcy sprawiają, że większość osób dla spokoju klika i sprawdza, o co chodzi. Ale właśnie wraz z tym kliknięciem

Ponadpartyjne poparcie dla pakietu Szejnfelda

rejestrów. Powstanie też Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Ma to ułatwić przedsiębiorcom uzyskanie wiarygodnych informacji o potencjalnych partnerach biznesowych a także zwiększyć bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld podziękował

PiS za odroczeniem wejścia w życie ustawy o administracji podatkowej; opozycja - przeciw

podatkowej będą przyjmować podania i deklaracje, wydawać zaświadczenia, udzielać wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają dopiero podjąć działalność gospodarczą. Ma być stworzone specjalne narzędzie informatyczne - Centralny Rejestr Danych Podatkowych, który

W Sejmie projekt kilkakrotnie skracający czas rejestracji firmy

Projekt przyspieszenia działania "jednego okienka" przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Resort zbadał m.in. ile czasu średnio upływa w warszawskim sądzie rejestrowym od złożenia wniosku o wpis podmiotu do rejestru do uzyskania numerów NIP i REGON. Okazało się, że jest to 25 dni

Ministrowie i prokurator generalny zapowiadają walkę z przestępczością gospodarczą

przedsiębiorca ma konto, musi wysłać w tej sprawie pytanie do nich wszystkich - wyjaśnia minister Sienkiewicz. - Zanim policja otrzyma odpowiedź, nieuczciwe firmy znikają, a wraz z nimi ich rachunki bankowe. Utworzenie centralnego rejestru kont ma doprowadzić do skrócenia czasu działania policji - podkreśla

Jedno kliknięcie i płacisz kilkaset złotych. Uwaga na lege-artis.edu.pl!

strony Habiaka "zasysa" dane o przedsiębiorcach z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a następnie dla każdego podmiotu automatycznie generuje spersonalizowaną podstronę. W adresie znajduje się nazwa firmy oraz nazwisko jej właściciela. Potem adres tej podstrony

Odchodząca rzecznik praw obywatelskich: Zreformujmy administrację

rozszerzone kompetencje na parabanki i firmy pożyczkowe. Ale chce się trzymać od nich z daleka. Nie chciała np. prowadzić rejestru firm pożyczkowych. - Bo to praca trudna i niewdzięczna. Podejrzewam, że znacznie przyjemniej nadzorować "dostojne" wielkie banki. Gdybym w tej sprawie miała więcej

Haładyj: projekt o restrukturyzacji firm - w tym półroczu do Sejmu

razu wniosku o upadłość. "Kontrahenci upadłego przedsiębiorcy i fiskus będą zrównani w procedurze dochodzenia należności w postępowaniu upadłościowym" - wyjaśniło ministerstwo sprawiedliwości. Przyszła regulacja przewiduje też utworzenie internetowego Centralnego Rejestru Upadłości, w którym

MAC uruchomiło portal z danymi administracji publicznej

, wykaz kościołów i związków wyznaniowych działających na podstawie odrębnych ustaw na terytorium RP, rejestr operatorów pocztowych. Na portalu można także sprawdzić lokalizację przygotowanych przez samorządy terytorialne punktów dostępu do sieci internet (tzw. hotspoty - PAP) czy rejestr przedsiębiorców

"Puls Biznesu": Polacy stawiają na własny biznes

Widmo powrotu kryzysu nie przestraszyło polskich przedsiębiorców. W ubiegłym roku w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) zostało zarejestrowanych 24,3 tys. podmiotów - wynika z danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej (COIG). "Polacy ciągle wierzą, że warunki do prowadzenia biznesu są

"Puls Biznesu": Polacy stawiają na własny biznes

Widmo powrotu kryzysu nie przestraszyło polskich przedsiębiorców. W ubiegłym roku w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) zostało zarejestrowanych 24,3 tys. podmiotów - wynika z danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej (COIG). "Polacy ciągle wierzą, że warunki do prowadzenia biznesu są

Przedsiębiorcy proszą o dekalog. Co powinno się zmienić w polskim prawie?

. Ministerstwo Sprawiedliwości powinno powołać centralny rejestr z biegłymi do spraw gospodarczych. 4. Prokuratorzy i biegli sądowi zajmujący się sprawami gospodarczymi mają być regularnie szkoleni. Dziś niektórzy nie potrafią nawet czytać bilansów firm. Uczą się na własną rękę i za własne pieniądze. 5

UOKiK nałożył 3,7 mln kary na Bank Handlowy i Bank BPH

dysponowanie swoimi pieniędzmi, wyodrębniając oświadczenie w tej sprawie z treści wzorca umowy. Podwyżka stóp pretekstem Urząd stwierdził też m.in., że we wzorcach umownych Banku Handlowego znalazło się postanowienie podobne do wpisu do rejestru klauzul niedozwolonych. Bank zastrzegał, że w okresie trwania

Projekt. Zamiast upadać, firmy w kłopotach mają się restrukturyzować

czynności będzie można wykonać przez internet. Celowi temu ma służyć m.in. utworzenie Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości. W rejestrze znajdą się - w formie elektronicznej - nie tylko postanowienia i obwieszczenia związane z procesami upadłościowymi, ale też wzory dokumentów i baza danych

Komisja sejmowa za odłożeniem reformy administracji podatkowej

podatkowej będą przyjmować podania i deklaracje, wydawać zaświadczenia, udzielać wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają dopiero podjąć działalność gospodarczą. Ma być stworzone specjalne narzędzie informatyczne - Centralny Rejestr Danych Podatkowych, który

Komisja sejmowa za odłożeniem reformy administracji podatkowej

, pracownicy administracji podatkowej będą przyjmować podania i deklaracje, wydawać zaświadczenia, udzielać wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają dopiero podjąć działalność gospodarczą. Ma być stworzone specjalne narzędzie informatyczne - Centralny Rejestr

Kapica: Krajowy Wyspecjalizowany US mógłby ściągać podatek bankowy

Wiedzy Administracji Podatkowej, w której będą zamieszczane m.in. interpretacje prawa podatkowego oraz orzeczenia sądowe. Zgodnie z ustawą organy administracji podatkowej będą wykonywać swoje zadania przy wykorzystaniu Centralnego Rejestru Danych Podatkowych prowadzonego w systemie teleinformatycznym.

Jak założyć firmę krok po kroku [PORADNIK]

Samozatrudnienie i umowa o pracę to dwa różne stosunki prawne. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z przedsiębiorcą, w drugim z pracownikiem. Przedsiębiorcę obowiązuje ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, pracownika chroni kodeks pracy. Firma jednoosobowa Większość osób zmuszonych do

Kopacz: nowa Ordynacja podatkowa będzie na lata

traktowania. Na nowo zostaną uregulowane zasady pełnomocnictw - najważniejsza zmiana będzie dotyczyła pełnomocnictwa ogólnego. Nie trzeba będzie przedstawiać pełnomocnictwa do akt każdej sprawy. Pełnomocnictwa znajdą się w internetowym "Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych". Przewidziano

Kopacz: nowa Ordynacja podatkowa będzie na lata

, profesjonalnego i sprawiedliwego traktowania. Na nowo zostaną uregulowane zasady pełnomocnictw - najważniejsza zmiana będzie dotyczyła pełnomocnictwa ogólnego. Nie trzeba będzie przedstawiać pełnomocnictwa do akt każdej sprawy. Pełnomocnictwa znajdą się w internetowym "Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw

"Przestępcy w Polsce czują się bezpieczniej w podatkach niż w narkotykach"

rejestru faktur. To są interesujące rozwiązania, choć oczywiście same w sobie nie wyeliminują całkowicie wyłudzania podatku. Z drugiej strony ważne jest, co fiskus zrobi z wiedzą uzyskaną z monitoringu transportu towarów, centralnego rejestru faktur, czy kas fiskalnych online. Jeżeli dokona właściwej

Cichoń: we wtorek rząd zajmie się kierunkowymi założeniami nowej Ordynacji podatkowej

zasady pełnomocnictw - najważniejsza zmiana będzie dotyczyła pełnomocnictwa ogólnego. Nie trzeba będzie przedstawiać pełnomocnictwa do akt każdej sprawy. Pełnomocnictwa znajdą się w internetowym "Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych". Przewidziano centralizację zasad udzielania

W przyszłym tygodniu rząd zajmie się zmianami ws. restrukturyzacji firm

rozwiązanie opiera się na doświadczeniach międzynarodowych" - mówił. Królikowski zapowiedział także powstanie Centralnego Rejestru Upadłości. "Chodzi o stworzenie nowoczesnego narzędzia informacyjnego i komunikacyjnego, w którym w porównaniu do stanu obecnego zwiększy się liczba dostępnych

Hipermarketowy miszmasz. Komu Auchan sprzedał osiem sklepów?

Ta transakcja zaczęła się w grudniu 2012 r. Niemiecki Real zaprzestał ekspansji w centralnej i wschodniej Europie. Sprzedał francuskiej sieci Auchan 91 hipermarketów w Polsce, Rosji, Rumunii i na Ukrainie, a także 13 galerii handlowych w Rosji i w Rumunii, uzyskując 1,1 mld euro. Spora część tej

Era chce mieć zarząd w KRS. Już wysłała wnioski

W tej chwili operator sieci Era nie ma w zarządzie nikogo, kto byłby wpisany do Rejestru. Do niedawna jedynymi osobami z zarządu wpisanymi do KRS byli Klaus T. i Tomasz H. W ubiegłym tygodniu zostali oni jednak zatrzymani przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego na polecenie prokuratury

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery