cena miedzi małopolska

Przegląd prasy

Małopolskiego przekazał do Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej (MSS), spółki zależnej Hyperiona, pozytywny raport z wykonania kontroli infrastruktury telekomunikacyjnej i infrastruktury towarzyszącej MSS, podał Hyperion. --Elektrotim zawarł umowę z KGHM Polska Miedź, Oddział Huta Miedzi Głogów o