cena jednostki pkp

Fatalne prognozy dla PKP Cargo. Przez węgiel

Ten rok jest i będzie bardzo trudny dla naszego największego kolejowego towarowego przewoźnika. Analitycy z Domu Inwestycyjnego "Investors" prognozują, że zysk PKP Cargo skurczy się aż o jedną czwartą. A to wszystko przez ciężką sytuację na rynku węgla.

Fatalne prognozy dla PKP Cargo. Przez węgiel

Ten rok jest i będzie bardzo trudny dla PKP Cargo. Analitycy z Domu Inwestycyjnego "Investors" prognozują, że zysk polskiego przewoźnika towarowego skurczy się aż o jedną czwartą. A to wszystko przez ciężką sytuację na rynku węgla.

Mostostal Warszawa zakończy rok 'na plusie', ma portfel zamówień wart 3,4 mld zł

;. Poinformował także, najważniejszymi zamawiającymi w najbliższych latach będą dla spółki Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oraz PKP. "Drogowa dyrekcja i PKP to w najbliższych latach najważniejsi zamawiający. Na razie nie uczestniczymy w przetargach autostradowych, bo proponowane

Bydgoszcz traci ekspresowe połączenia kolejowe z Warszawą

Bydgoszcz traci ekspresowe połączenia kolejowe z Warszawą

Pesie elektrycznych jednostek ED74. Pasażerowie nie przepadają za tymi składami i narzekają na niewygodne, twarde siedzenia i mało miejsca na nogi. Expressy InterCity z Trójmiasta do Warszawy jeżdżą od kilku lat, choć wcześniej kursowały pod marką TLK. PKP Intercity skierowała je trasą przez nasze

Przegląd informacji ze spółek

i Heilit+Woerner, warta 164,65 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na budowę obwodnicy Kościerzyny, podał gdański oddział GDDKiA. PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) ogłosiły przetarg na wykonanie dokumentacji potrzebnej do rewitalizacji i odbudowy linii kolejowej z

Przegląd informacji ze spółek

. Cel produkcji oraz wolumenu sprzedaży na br. to 8,75-9,00 mln ton. NWR nie oczekuje też znaczących zmian cen węgla, dodał. Kogeneracja odnotowała 19,95 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec

Przegląd informacji ze spółek

34.781.939 akcji (tj. 66% kapitału) Ciechu po cenie 29,50 zł, poinformowała spółka. Powodem jest brak zgody polskiego i ukraińskiego urzędu antymonopolowego na dokonanie koncentracji PKP Energetyka wypracowała zysk netto w wysokości 89 mln zł w 2013 r., poprawiając ubiegłoroczny wynik o 37%. W tym czasie

Przegląd informacji ze spółek

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odnotowała 343,20 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2014 r. wobec 166,80 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Kredyt Inkaso odnotowało 7,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto

Przegląd informacji ze spółek

zwołać kolejne walne w tej sprawie.  Coal Energy odnotowało 38,56 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w całym roku finansowym 2013/2014  wobec 16,72 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 4Fun Media odnotowała 0,93 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

  Mirbud odnotował 12,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2014 r. wobec 10,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Synthos odnotował 168,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

. - Tauron przyjrzy się ofercie prywatyzacyjnej PKP Energetyka. Potencjalnie zainteresowana przejęciem może być PGE - poinformowali w czwartek przedstawiciele spółek. - PGE i Tauron spodziewają się stabilnych cen węgla w przyszłym roku. Enea widzi potencjał do spadku cen. - Grupa Azoty miała w III kw. 2014

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

. - PGNiG będzie szukać okazji do przejęć o względnie małym ryzyku inwestycyjnym - powiedział na konferencji prasowej prezes spółki, Mariusz Zawisza. Zdaniem przedstawicieli spółki w związku ze spadkiem cen ropy transakcje mogą być, z punktu widzenia kupującego, atrakcyjne. - Tauron Ekoenergia, z grupy

Przegląd informacji ze spółek

skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2014 r. wobec 150,36 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Agora zamierza nabyć ok. 2,78 mln akcji w I etapie programu skupu akcji własnych, po cenie 12,0 zł za sztukę. W tym etapie oferty sprzedaży akcji

Jak wykupić mieszkanie spółdzielcze i zakładowe [PORADNIK]

wykupu lokalu. Lokal od PKP Swoje mieszkania sprzedają także Polskie Koleje Państwowe. Dotyczy to lokatorów, którzy podpisali umowę najmu z przedsiębiorstwem, jeśli: są lub byli pracownikami spółek utworzonych z zakładów lub jednostek organizacyjnych wydzielonych z PKP od 1 lipca 1991 r.; są lub byli

Przegląd informacji ze spółek

Fun Media odnotowało 3,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2014 r. wobec 3,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Bumech odnotował 0,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom

Przegląd informacji ze spółek

negocjacji przez PKP Cargo ze wszystkimi wspólnikami spółki Advanced World Transport B.V. (AWT) w sprawie potencjalnego nabycia 100% udziałów AWT upłynął wczoraj, ale PKP Cargo i potencjalni sprzedający postanowili prowadzić dalsze negocjacje na zasadzie niewyłącznej, podało PKP Cargo. Łódzki Sąd Okręgowy

Przegląd informacji ze spółek

pierwszej pożyczki elektronicznej w Polsce w ramach pożyczek „hapi", poinformowała spółka. Konsorcjum firm Alusta (lider, udział 12%) i Vistal Gdynia (partner, udział 88%) podpisało z PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) umowę na przebudowę mostu kolejowego na Warcie w Poznaniu, w ciągu linii

Przegląd informacji ze spółek

Seco/Warwick odnotował 5,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I połowie 2014 r. wobec 13,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czerwona Torebka odnotowała 67,76 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

niepewną sytuacją rynkową nie ma miejsca na "duże" podwyżki. Uważa, że w przyszłym roku ceny węgla mogą być płaskie rok do roku lub lekko spaść - poinformował PAP Zbigniew Stopa, prezes Bogdanki. - Konsorcjum PKP Cargo i Węglokoksu nie uzyskało wyłączności w negocjacjach zakupu Portu Gdańskiego

Przegląd informacji ze spółek

) kontrakt na dostawę 24 trolejbusów, podała spółka. Przetarg obejmuje również opcję na zakup kolejnych 84 pojazdów. Cena maksymalna akcji w pierwotnej ofercie publicznej Selvity została ustalona na 10,30 zł, co oznacza, że wartość całej oferty może sięgnąć do 27,3 mln zł brutto, podała spółka. Po tym

Przegląd informacji ze spółek

Artystyczny w Warszawie - w budynkach A, B, C i F, powstałych w ramach I i II etapu osiedla, podała spółka. PKP Cargo złożyło w Państwowej Inspekcji Pracy zawiadomienie o powstaniu sporu zbiorowego z organizacjami związkowymi, podała spółka. Polska Grupa Energetyczna (PGE) jest zainteresowana przejęciem

Przegląd informacji ze spółek

otwartej oraz do 1.389.731 akcji serii B, oferowanych do sprzedaży przez sprzedającego (akcje sprzedawane) spółki PCC Rokita rozpocznie się 29 maja od book-buildingu. Maksymalna cena akcji oferowanych została ustalona na 36,00 zł, co daje wpływy z emisji ok.57 mln zł,  poinformowała spółka w

Lasy Państwowe zainteresowane kupnem Polskich Kolei Linowych

powierzchni Polski. Organizacja opiera się na zasadzie samofinansowania. Leśne jednostki działają na szczeblu ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. Pracuje w nich łącznie blisko 25 tys. osób. Tydzień temu PKP S.A. zaprosiły potencjalnych inwestorów do złożenia oferty na nabycie akcji Polskich Kolei Linowych

Przegląd informacji ze spółek

. P4, operator sieci Play, przekroczył poziom 50% pokrycia populacji kraju siecią 4G LTE, poinformował rzecznik operatora Marcin Gruszka. Jednocześnie zasięg technologii HSPA+ wynosi 87%. PZ Cormay ustaliła cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii K na 3,40 zł, podała spółka. Goodman

Przegląd informacji ze spółek

podjęcia decyzji o ewentualnych, dodatkowych inwestycjach", podał Orange. Oferta konsorcjum firm Winnicki i Maxto, warta 99,62 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na przebudowę budynku dworca kolejowego Szczecin Główny, podały PKP S.A. Grupa rolnicza IMC, działająca na

Przegląd informacji ze spółek

, stanowiących 17,03% kapitału zakładowego za cenę 76,5 zł za akcję, podały PKP na swojej stronie internetowej. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VIII ds. upadłościowych i naprawczych w ramach postępowania upadłościowego Gant Development postanowił o odroczeniu posiedzenia na dzień 7

Przegląd informacji ze spółek

Zgromadzenia Inwestorów Capital36Wojciech Szczepaniak. Mostostal Warszawa sprzedał spółce High Business 8.180.000 akcji Mostostalu Puławy, stanowiących 99,76% kapitału zakładowego i głosów. Cena wyniosła 63 mln zł, podała spółka. PKO Bank Polski złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek

Przegląd prasy

oczekuje, że podczas najbliższych negocjacji z Gazpromem uda mu się uzyskać większą obniżkę ceny gazu sprowadzanego ze Wschodu, niż miało to miejsce dwa lata temu Dziennik Gazeta Prawna --Bronisław Komorowski chce skonsultować się z partiami koalicyjnymi w sprawie nowego szefa rządu Puls Biznesu

Przegląd informacji ze spółek

258,53 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. AmRest odnotował 9,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 90,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. PKP Cargo odnotowało 74,04 mln zł skonsolidowanego

Przegląd informacji ze spółek

2013 r. w wysokości 5,88 mln zł na pokrycie strat z lat ubiegłych, podano w projektach uchwał na ZWZ. Na walnym zgromadzeniu ma zostać także podjęta uchwała w sprawie dalszego istnienia spółki. New World Resources (NWR) uzgodnił cenę dla węgla koksującego na II kw. 2014 r. na poziomie 85 euro za

Przegląd prasy

Warszawa, 27.03.2014 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Z początkiem lipca pięć terenowych spółek PSE zostanie przekształconych w oddziały --PKP będzie w tym roku przebudowywać 43 dworce, połowa inwestycji zostanie całkowicie

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

za 14,3 mln zł netto Unicash z Grupy Unibep zawarła warunkową umowę nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację kolejnych etapów inwestycji mieszkaniowej na 340 lokali. Cena nabycia nieruchomości to ok. 14,30 mln zł netto.   Modus zbuduje zakład

Przegląd informacji ze spółek

-Consulting chce w ciągu 3-4 lat zwiększyć przychody do 100 mln zł z 40 mln zł obecnie, poinformował agencję ISBnews prezes Czesław Janus. Według niego, stanie się to dzięki dynamicznemu rozwojowi oferty oraz ekspansji na rynkach zagranicznych. Grodno ustaliło cenę emisyjną w ofercie publicznej na poziomie

Reinhold ma przedwstępną umowę sprzedaży budynku PKP Cargo za ok. 53 mln zł

Warszawa, 02.06.2011 (ISB) - Spółka zależna firmy Reinhold Polska AB, Reinhold Polska Project 4 zawarła przedwstępną umowę sprzedaży budynku przy ul. Korfantego 138 w Katowicach wraz z gruntem na parking ze spółką PKP Cargo, poinformowała spółka w komunikacie. Szacunkowa wartość transakcji to 53

Przegląd informacji ze spółek

ciągu drogi krajowej nr 8, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Cena ma wagę 90% przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Akcjonariusze PZU zadecydowali na zwyczajnym walnym zgromadzeniu o wypłacie 4,66 mld zł dywidendy za 2013 r., co oznacza 54 zł na akcję. W związku z

Przegląd informacji ze spółek

mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2013 r. wobec 333,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Boryszew oczekuje, że segment automotive osiągnie rentowność EBITDA na poziomie 10% w ciągu 2-3 lat. Spółka podejmie decyzję o

Przegląd informacji ze spółek

zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2013 r. wobec 1,60 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Trakcja PRKiI zawarła z PKP Polskie Linie Kolejowe umowę na prace budowlane na stacji Łódź Widzew o wartości 15,47 mln zł netto, podała spółka. Spółki

Tauron Sprzedaż wygrał przetarg na zakup energii przez Częstochowę

MW).W postępowaniu przetargowym oferty złożyło 6 spółek obrotu: PGE Obrót, PKP Energetyka, Energa-Obrót, Vattenfall Sales Poland, Centrozap oraz Tauron Sprzedaż.W postępowaniu wybrano ofertę firmy Tauron Sprzedaż. Cena oferty brutto: 10 mln 637 tys. 717, 73 zł.Wyliczone oszczędności z tytułu zmiany

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

systemów IT. Trendy z Zachodu docierają również do Polski. System RMS, który wdrażamy wspólnie z PKP Informatyka, istotnie usprawni proces sprzedaży biletów, a docelowo wpłynie na optymalizację przychodów spółki. PKP Intercity będzie mogła teraz ustalać ceny z ogromną precyzyjną, na podstawie licznych

Przegląd informacji ze spółek

Ostateczna cena ofertowa akcji nowej emisji Fenghua SoleTech AG została ustalona na 10,00 euro (42,09 zł) za jedną akcję, ostateczna liczba akcji nowej emisji w ramach oferty publicznej wynosi 55.641, a pierwszy dzień notowań na GPW wstępnie planowany jest na 7 listopada 2014 r., podała spółka

Pociągi Pendolino - my czekamy, Czesi się zawiedli

Praga - Ostrawa w czasie o 25 minut dłuższym, ale cena, którą trzeba zapłacić za bilet, jest o wiele niższa. Pendolino jest jedynym pociągiem w Czechach, w którym obowiązuje rezerwacja miejsc, a za miejscówkę trzeba zapłacić 200 koron (ok. 33 zł). Od niedawna tą samą trasą kursują też pociągi prywatnej

Przegląd informacji ze spółek

NS FIZ, spółka zależna Kruka, podpisała z Bankiem Zachodnim WBK umowę zakupu wierzytelności zabezpieczonych hipoteką o wartości nominalnej 443 mln zł za cenę 70,2 mln zł, poinformował Kruk.   HydroPhi Technologies Europe (HTE) ma list intencyjny, w którym dystrybutor zadeklarował

Poradnik dla naprawdę początkujących: Jak zacząć inwestować na giełdzie

wydali inwestorzy na kupno między innymi papierów Energi, PKP Cargo czy Newagu. Znalezienie takich pieniędzy gdzie indziej byłoby trudne. Inwestorzy stają się współwłaścicielami firmy poprzez niewielkie cegiełki w postaci akcji. Giełda nie tylko dostarcza kapitału, ale jest też cennym źródłem informacji

Przegląd informacji ze spółek

przypadku wyczerpania się przeznaczonego na niego środków, podała spółka. Cena jednostkowa nabycia akcji będzie się mieściła w zakresie 1-6 zł. Akcjonariusze Aplisens zdecydowali o przeznaczeniu 3,50 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,26 zł na akcję, podała spółka. Apator otrzymał

Przegląd informacji ze spółek

doprowadzić do współpracy w zakresie realizacji zamówień publicznych w obszarze infrastruktury kolejowej, podał Torpol. Zarząd Rovese ocenia, że oferowana w wezwaniu na akcje spółki cena na poziomie 1,42 zł spełnia kryterium wartości godziwej, podało Rovese w stanowisku zarządu odnośnie wezwania

Przegląd informacji ze spółek

wartości 80 mln zł, poinformował bank. Polskie Koleje Państwowe S.A. rozpoczęły poszukiwania partnera do realizacji projektu deweloperskiego obejmującego zagospodarowanie 28 hektarów powierzchni z historycznym budynkiem dworca Wrocław Świebodzki, podała spółka. PKP szacują, że wartość

Konsorcjum spółki Polimeksu zbuduje dworzec Łódź Fabryczna za 1,43 mld zł

; – czytamy w komunikacie. Cena kontraktu, którego stronami będą: PKP Polskie Linie Kolejowe, Miasto Łódź oraz Polskie Koleje Państwowe, jako zamawiający oraz wyżej wymienione konsorcjum, jako wykonawca, dla całego konsorcjum wynosi 1.430.316.627,41 zł netto, podano również. „Szacunkowy zakres

SKM drugie podejście do modernizacji 21 pociągów

modernizacji za 139 mln zł. Droższa Pesa z Bydgoszczy zaproponowała cenę 193 mln zł. Niestety, do podpisania umowy nie doszło. Głównym problemem okazał się brak wkładu własnego, bez znalezienia którego właściciele (m.in. samorząd województwa oraz Gdańsk) nie wyrażali zgody na jej zawarcie. Ostatecznie stało

Przegląd informacji ze spółek

20 MW w Myślinie w zachodniopomorskim, podał bank. Akcjonariusz Seco/Warwick - SW Poland Holding B.V. zgłosił projekt uchwały na walne zgromadzenie, zwołane na 30 października, przewidujący skup przez spółkę do 1,5 mln akcji własnych po cenie od 10 do 27,5 zł za akcję w drodze wezwania lub oferty

Budimex liczy na finalizację rozmów o przejęciu PNI w tym tygodniu

Warszawa, 21.07.2011 (ISB) - Budimex liczy na osiągnięcie porozumienia w sprawie przejęcia Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury (PNI), należącego do PKP i działającego w sektorze budownictwa kolejowego, do piątku, tj. w okresie wyłączności negocjacyjnej, ale nie wyklucza wydłużenia rozmów o

Przegląd informacji ze spółek

, podała Komisja. GOG, spółka w 100% zależna CD Projekt, wypłaci spółce-matce 2,7 mln USD dywidendy z zysku za 2013 r., podał CD Projekt. Krka odnotowała 106,61 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2014 r. wobec 100,34 mln euro 

Przegląd informacji ze spółek

podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych i podatku VAT. Uwolnienie rynku gazu w segmencie dla klientów detalicznych doprowadzi do wzrostu cen gazu w pierwszym etapie, natomiast konkurencja pomiędzy niezależnymi spółkami obrotu w długim horyzoncie doprowadzi ceny do

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

z gotowością jednostek służby zdrowia do pełnego przejścia na Elektroniczną Dokumentację Medyczną (EDM) z dniem 1 sierpnia 2017 roku: 46% badanych uznało stopień przygotowania w tym zakresie jako 'przeciętny', a 42% jako 'bardzo dobry' lub 'dobry', natomiast kolejne 10% oceniło to przygotowanie jako

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

, farmaceutów i ratowników medycznych – przegląda je 1,5 mln użytkowników. Ponadto 1,5 mln polskich internautów szuka w sieci informacji poświęconych konkretnym dolegliwościom i chorobom. Źródło: Gemius   Internet mobilny: Na rynku usług internetu mobilnego widoczny jest spadek cen zarówno w

Przegląd informacji ze spółek

rozszerzanie oferty dostępnych usług, poinformował prezes GPW Adam Maciejewski. Gaz-System zawarł trzy nowe umowy na przesył gazu i rozpoczął współpracę operacyjną w zakresie obrotu gazem z PKP Energetyka, podał Gaz-System. Tym samym liczba klientów przesyłowych spółki wzrosła do 53 podmiotów. mBank

Przegląd informacji ze spółek

. Comperia.pl przydzieliła 575 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii F po cenie emisyjnej 20 zł za jedną akcję, oferowanych w ramach oferty publicznej, podała spółka. Łączne wpływy z emisji akcji serii F wyniosły 11,5 mln zł. Marka wyemituje obligacje zabezpieczone serii C o wartości nominalnej do 1,5 mln

Przegląd mediów

53,4 mln zł --ING AM: WIG ma szansę na przebicie 50 tys. pkt na koniec roku --Wartość aktywów ING TFI będzie wahać się w przedziale 10,05-10,45 mld zł w 2011r --NBP: Inflacja bazowa bez cen żywności i energii wyniosła 2,4% w czerwcu --DM IDMSA chce inwestować w uzdrowiska, planuje wprowadzenie ich na

Na Euro nie zdążymy. Nowe SKM-ki będą, ale później

. Droższa Pesa z Bydgoszczy zaproponowała cenę 193 mln zł. Niestety, do podpisania umowy nie doszło. Głównym problemem okazał się brak wkładu własnego, bez znalezienia którego właściciele (m.in. samorząd województwa oraz Gdańsk) nie wyrażali zgody na jej zawarcie.Zwycięska firma - Newag - zgodziła się

Przegląd informacji ze spółek

przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2010 roku wobec 30,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Obligacji „Senior Notes"  TVN o łącznej wartości nominalnej 175 milionów euro zostaną sprzedane po cenie równej 100% wartości nominalnej, i 

Przegląd informacji ze spółek

planowany na 120 mln ton poziom przewozów. Dystrybutor farmaceutyków miał 70,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2010 roku wobec 76,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. PKP Cargo spodziewa się, że wśród ponad 30 podmiotów wstępnie

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2013 r. wobec 4,43 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 11,21 mln USD wobec 8,57 mln USD zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 573,71 mln USD w IV kw. 2013 r

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

S.K.A budynek biurowy w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17, podała spółka. Cena sprzedaży wyniosła 30,75 mln zł   Tauron uruchomi blok w Zakładzie Wytwarzania Tychy w 2016 r. Tauron Ciepło uruchomi blok ciepłowniczy w Zakładzie Wytwarzania Tychy w 2016 r. Jednostka, o mocy 50 MWe i 86 MWt

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

odpowiednio o 5,7% i 9,4% wobec 2012 r. Średnia cena biletu pozostała na podobnym poziomie 4,53 euro, podczas gdy w walutach lokalnych średnie ceny biletów wzrosły w większości krajów działalności spółki. Przychód na widza wzrósł do 1,73 euro (+ 9,8% r/r). Źródło: ISBnews   Comarch: Odnotował

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

mobilne usługi szerokopasmowe i usługa płatnej telewizji. Po porównaniu ofert najważniejszych graczy rynkowych w Polsce, analitycy Biura Maklerskiego BESI zwracają uwagę na Cyfrowy Polsat, który jest "top pickiem" z rekomendacją "kupuj" i zwiększoną ceną docelową akcji do 27,1 zł z

Przegląd informacji ze spółek

Przedsiębiorstwa Napraw Infarstruktury (PNI), należącego do PKP i działającego w sektorze budownictwa kolejowego. Zaznacza jednak, że nie chce kupić PNI „za wszelką cenę". Kolejne kwartały tego roku mają przynieść Bankowi Millennium lepszą niż zrealizowana w I kw. sprzedaż kredytów gotówkowych oraz

Przegląd informacji ze spółek

wysokości ok. 1,75 zł na akcję, wynika z czwartkowych wypowiedzi wiceprezesa spółki Piotra Nowjalisa. Oferta spółki ZUE na projekt i modernizację sieci trakcyjnej na szlaku Olszamowice - Włoszczowa Płn. została wybrana przez PKP Polskie Linie Kolejowe jako najkorzystniejsza, w przetargu nieograniczonym

Adrian Furgalski: Czy budować wielki mur przed Chińczykami?

takie same cysterny na rynku chińskim kosztują 40-45 tys. dol. W nowym zakładzie zatrudnienie znajdzie 100 osób? A ile straci pracę w innych miastach Polski? Skutkiem przyjętej w ubiegłym roku przez PKP Cargo praktyki kierowania napraw taboru do własnych jednostek naprawczo-remontowych oraz praktycznie

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

CD Projekt: Producent gier odnotował 14,90 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 28,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 14,87 mln zł wobec 28,37 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane

Przegląd informacji ze spółek

Analitycy DI BRE obniżyli rekomendację do "akumuluj" z „kupuj" dla PGNiG, ale podnieśli cenę docelową do 4,40 zł, wynika z raportu datowanego na 15 listopada, a ujawnionego w piątek. Producent stolarki otworowej chce zaoferować akcje nowej emisji wierzycielom, a następnie

Przegląd informacji ze spółek

Analitycy Domu Maklerskiego BZWBK podnieśli 12-tomiesięczną cenę docelową akcji spółki Synthos o 23% do 3,50 zł i jednocześnie podtrzymali rekomendację  na poziomie "kupuj", wynika z raportu z 30 listopada. Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) wyemitował obligacje serii B o wartości do 400

Jak wykupić mieszkanie zakładowe, czyli własne M od pracodawcy

muszą te mieszkania sprzedawać. Kto może je wykupić? Osoba wynajmująca lokal na podstawie umowy najmu z PKP lub osoby, z jej rodziny (małżonek, dzieci czy rodzice) uprawnione do wynajmowania po śmierci najemcy:- jeżeli są lub były pracownikami spółek utworzonych z zakładów lub jednostek organizacyjnych

Przegląd informacji ze spółek

przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2011 roku wobec 4,56 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Firma Prozap z grupy kapitałowej Zakładów Azotowych Puławy otrzymała dwa nowe zamówienia z Arabii Saudyjskiej od Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), jednego z

Przegląd informacji ze spółek

komunikacie. Cena za udziały została ustalona na 42 mln zł. Akcjonariusze Grupy Lotos zdecydują na walnym zgromadzeniu 27 czerwca o niewypłacaniu dywidendy z jednostkowego zysku netto za 2010 rok, który wyniósł 464,95 mln zł, podała spółka w projektach uchwał na ZWZ. Konsorcjum, którego pełnomocnikiem jest

Przegląd informacji ze spółek

). Spółka budowlana Budimex. która podpisała z PKP SA warunkową umowę kupna 100% udziałów Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury (PNI), działającego w sektorze budownictwa kolejowego za 225,02  mln zł płatne środkami własnymi, chce zrefinansować transakcję kredytem, poinformował prezes Budimeksu

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

) i była o ok. 7% mniejsza niż w końcu ub. roku" - czytamy dalej. Urząd poinformował także, że w okresie trzech kwartałów br. sprzedaż usług ogółem, obejmująca wpływy za usługi pocztowe i kurierskie oraz za usługi telekomunikacyjne była w cenach stałych o 1,3% wyższa niż przed rokiem (wobec

Platforma w sieci

decydują się jednak na wdrożenie elektronicznych procedur przetargowych. - Aukcję elektroniczną można stosować tylko w przypadku, gdy cena podawana w ofercie jest ceną ryczałtową - wyjaśnia Artur Błachnio z PKP PLK. - Postąpienia pod rygorem nieważności składa się opatrzone bezpiecznym podpisem

Przegląd informacji ze spółek

Spółka informatyczna Asseco South Eastern Europe (ASEE) miała 43,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2010 roku wobec 38,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) pozwolił Telekomunikacji

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

oznacza spadek w porównaniu z 2012 r. o prawie 4,8%. Spadek ten był jednak prawie o 9 pkt proc. niższy niż w roku poprzednim. "Wpływ na zmniejszenie wartości rynku ma rokrocznie malejąca grupa odbiorców usługi w stałej lokalizacji oraz malejące ceny" - czytamy dalej. W 2013 r. z usług

Ekskluzywne pomnażanie

prestiżowy może wynegocjować z bankiem taryfę ulgową. Czytaj też Nowy bank daje ponad 7% rocznie za lokaty! Ciekawe kiedy spuchnie? 3. Obligacje: pożycz pieniądze PKP O obligacjach słyszał zapewne każdy i - przynajmniej te skarbowe, emitowane przez rząd - nie są przesadnie elitarną inwestycją. Można je kupić

Przegląd informacji ze spółek

, poinformowała firma w komunikacie. Oznacza to, że wartość oferty może wynieść ok. 76 mln zł. Wcześniej ustalona cena maksymalna wynosiła 67 zł za walor. Spółka Polish Energy Partners (PEP) miała 61,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2010 roku wobec 46,87

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

to, iż wszystkie bloki częstotliwości są dostępne jednocześnie, cena bloku częstotliwości będzie rosła po każdej rundzie, a przewidzianych jest wiele rund aukcji, podano również. "Proponowana w konsultacjach cena wywoławcza wynosi 250 mln zł za jeden blok częstotliwości z pasma 800 MHz oraz

Przegląd informacji ze spółek

najkorzystniejszą w przetargu PKP PLK, poinformowała spółka w komunikacie. Firma budowlana PBG widzi szansę, aby portfel grupy sięgnął poziomu 7,0 mld zł w 2012 roku, wobec 5,2 mld zł obecnie, wynika z wypowiedzi prezesa PBG Jerzego Wiśniewskiego. Podtrzymał on terminy oddania stadionów w Warszawie i Gdańsku

Państwowe oko konia nie tuczy

góry pieniędzy na przywileje płacowe zamiast na inwestycje, jest przeżarty koteriami związkowo-politycznymi, źle zarządzany. To najlepszy przykład, do czego prowadzi brak prywatyzacji. Ale nie jedyny! Dość przypomnieć sobie, co się stało ze stoczniami w Gdyni i Szczecinie, w jakim stanie jest PKP Cargo

Przegląd informacji ze spółek

to tegoroczne przychody TPSA nawet o 400 mln zł. Zakłady Azotowe Puławy (ZAP) zakupią w 2011 roku od Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) gaz ziemny wysokometanowy za ok. 990 mln zł, licząc po cenach obowiązującej taryfy, wynika z komunikatów ZAP i PGNiG. Comarch Software und Beratung

Przegląd wiadomości o nowych inwestycjach budowlanych

niewielki (ponad 14% w porównaniu do 13,2%, podobnie jak kredytów w CHF (7,5% w porównaniu do 6,1% w I kw.). Z raportu wynika, że w II kw. w większości badanych miast średnie ceny metra kwadratowego mieszkania spadły. Największy spadek notowano w Warszawie i Poznaniu. Minimalne wzrosty średniej ceny

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

przedstawiciele spółki. - Enea zastanowi się nad ewentualnym udziałem w prywatyzacji PKP Energetyka - poinformowali przedstawiciele spółki. - Enea może rekomendować wypłatę 30 proc. tegorocznego zysku na dywidendę - poinformowała wiceprezes spółki Dalida Gepfert. - Kompania Węglowa zdecydowała o odłożeniu

Jak Janusz Szlanta kupował stocznie

: - Żyjemy w kraju szybkich zmian i wielkiej szansy. Ale u nas ryzyko w biznesie jest większe niż w krajach ustabilizowanych. Przyjmijmy, że Stocznia Gdańska jest warta 100 jednostek. Ale kupiłem ją tylko za jakieś 50-60, bo ponoszę ryzyko. Ta różnica w cenie na moją korzyść to renta transformacji.Jan

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

PKP Energetyka

PKP Energetyka S.A. – publiczny operator energetyczny i przewoźnik kolejowy, powstały dzięki formalnemu wydzieleniu dotychczasowej Dyrekcji Elektroenergetyki Kolejowej przez prywatyzację sieci energetycznych z Polskich Kolei Państwowych.W 2013 roku piąta największa spółka energetyczna

Cena naiwna

przez liczbę jednostek wytworzonego towaru i na tej podstawie ustala się koszt produkcji jednostki wyrobu. Do tego kosztu dodaje się pewien procent. Obliczona w ten sposób cena towaru jest oferowana pierwszemu ogniwu zbytu.

PKP Polskie Linie Kolejowe

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PLK – spółka z grupy Polskie Koleje Państwowe, odpowiadająca za zarządzanie państwową siecią linii kolejowych w Polsce: utrzymanie, modernizację oraz udostępnianie ich przewoźnikom kolejowym. Spółka prowadzi, przy współudziale środków Unii Europejskiej

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście (identyfikator literowy – SKMT, cyfrowy – 1351) – polskie przedsiębiorstwo transportowe, zarządzające wydzielonym systemem kolei miejskiej głównie na terenie aglomeracji Gdańskiej. Część kursów łączy ją ze Słupskiem, co de facto czyni

InterCity

InterCity (skrót IC) – kategoria pociągów uruchamianych przez przewoźników kolejowych w wielu krajach Europy (w Polsce przez spółkę PKP Intercity pod nazwą Express InterCity).Pociągi tej kategorii wyróżnia przede wszystkim niewielka liczba postojów na trasie (ograniczona do większych miast

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.