cena jednostki pkp

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 20

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek 24 marca godz. 20

Śląskie. Gminy i instytucje zaoszczędzą 13 mln zł na zakupie energii

Ponad 13 mln zł oszczędzi 26 śląskich i zagłębiowskich samorządów oraz 120 związanych z nimi spółek i instytucji dzięki wspólnemu zakupowi energii. Drugi już wspólny przetarg na dostarczenie energii koordynował Górnośląski Związek Metropolitalny (GZM).

Przegląd prasy

grudniu --Eurostat: Ceny producentów spadły o 1,2% r/r w strefie euro w listopadzie --NBP: Aktywa rezerwowe spadły o 1,9% m/m do 77,14 mld euro w grudniu --Giełda zapowiada budowę Warsaw Capital City w ramach strategii GPW.2020 --Oferta Pesy na lokomotywy dla PKP IC warta 131 mln zł brutto

Przegląd informacji ze spółek

258,53 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. AmRest odnotował 9,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 90,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. PKP Cargo odnotowało 74,04 mln zł skonsolidowanego

Przegląd prasy

Warszawa, 27.03.2014 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Z początkiem lipca pięć terenowych spółek PSE zostanie przekształconych w oddziały --PKP będzie w tym roku przebudowywać 43 dworce, połowa inwestycji zostanie całkowicie

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Cena emisyjna akcji spółki Mercator Medical została ustalona na 13,50 zł, poinformowała spółka w komunikacie. Przedział cenowy wynosił 11,50-13,50 zł za jedną akcję.  Konsorcjum PBGiE Egbud i Wrobis, spółki zależnej Mostostalu Warszawa, podpisało umowę na rozbudowę obiektu 4 Wojskowego

Przegląd informacji ze spółek

Silvano Fashion Group odnotowało 3,09 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2013 r. wobec 2,82 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Grupa Tarczyński odnotował 1,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego

Przegląd informacji ze spółek

prezes spółki Krzysztof Brzeziński. PKP Cargo podpisało porozumienie ze związkami zawodowymi w ramach toczącego się od czerwca sporu zbiorowego. Strony uzgodniły Pakt Gwarancji Pracowniczych, zakładający m.in. 4-letnie i 10-letnie gwarancje zatrudnienia oraz wypłatę premii prywatyzacyjnej w formie

Przegląd informacji ze spółek

spółka w raporcie.  PKP Cargo odnotowało 81,01 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2013 r. wobec 117,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. KGHM Polska Miedź aktualnie nie przewiduje odchylenia prognozowanych wyników

Lasy Państwowe zainteresowane kupnem Polskich Kolei Linowych

Lasy Państwowe zainteresowane kupnem Polskich Kolei Linowych

powierzchni Polski. Organizacja opiera się na zasadzie samofinansowania. Leśne jednostki działają na szczeblu ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. Pracuje w nich łącznie blisko 25 tys. osób.Tydzień temu PKP S.A. zaprosiły potencjalnych inwestorów do złożenia oferty na nabycie akcji Polskich Kolei Linowych

Przegląd informacji ze spółek

mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2013 r. wobec 333,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Boryszew oczekuje, że segment automotive osiągnie rentowność EBITDA na poziomie 10% w ciągu 2-3 lat. Spółka podejmie decyzję o

Przegląd informacji ze spółek

zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2013 r. wobec 1,60 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Trakcja PRKiI zawarła z PKP Polskie Linie Kolejowe umowę na prace budowlane na stacji Łódź Widzew o wartości 15,47 mln zł netto, podała spółka. Spółki

Reinhold ma przedwstępną umowę sprzedaży budynku PKP Cargo za ok. 53 mln zł

Warszawa, 02.06.2011 (ISB) - Spółka zależna firmy Reinhold Polska AB, Reinhold Polska Project 4 zawarła przedwstępną umowę sprzedaży budynku przy ul. Korfantego 138 w Katowicach wraz z gruntem na parking ze spółką PKP Cargo, poinformowała spółka w komunikacie. Szacunkowa wartość transakcji to 53

Przegląd informacji ze spółek

cena akcji oferowanych w ramach pierwotnej oferty publicznej na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (LSE) wynosi 235 pensów, podała spółka w komunikacie. Oznacza to, że wartość oferty (ok. 55% akcji) wyniesie 248,5 mln GBP brutto. Orange Polska chce zaprezentować długoterminowe szacunki

Przegląd informacji ze spółek

wartości 80 mln zł, poinformował bank. Polskie Koleje Państwowe S.A. rozpoczęły poszukiwania partnera do realizacji projektu deweloperskiego obejmującego zagospodarowanie 28 hektarów powierzchni z historycznym budynkiem dworca Wrocław Świebodzki, podała spółka. PKP szacują, że wartość

Tauron Sprzedaż wygrał przetarg na zakup energii przez Częstochowę

MW).W postępowaniu przetargowym oferty złożyło 6 spółek obrotu: PGE Obrót, PKP Energetyka, Energa-Obrót, Vattenfall Sales Poland, Centrozap oraz Tauron Sprzedaż.W postępowaniu wybrano ofertę firmy Tauron Sprzedaż. Cena oferty brutto: 10 mln 637 tys. 717, 73 zł.Wyliczone oszczędności z tytułu zmiany

Przegląd informacji ze spółek

Mostostal Warszawa odnotował 61,71 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie 2013 r. wobec 16,10 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. PKO Bank Polski liczy na poprawę wyników w kolejnych kwartałach w związku z

Towarowe załamanie na kolei

W styczniu PKP Cargo przewiozło o ponad 37 proc. mniej towarów niż rok wcześniej, ale kryzys dopadł też inne państwowe koleje - ukraińskim kolejom przewozy w styczniu spadły aż o... 60 proc. - Gdy zobaczyłem wyniki za pierwszy miesiąc, to przeżyłem prawdziwy szok. Takiego spadku przewozów nie

Przegląd informacji ze spółek

spółka w raporcie. Ostateczna cena sprzedaży akcji oferowanych w ofercie publicznej akcji PKP Cargo dla inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych została ustalona na 68 zł za jedną akcję, podała spółka w komunikacie. Grupa Żywiec odnotowała 93,10 mln zł skonsolidowanego zysku netto

Przegląd informacji ze spółek

Eurocash odnotował 72,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2013 r. wobec 62,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Pelion wskazuje, że w perpektywie dalszej obniżki hurtowych marż urzędowych na leki refundowane

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15.15

kategorii przenośnych ładowarek PawerBox. Przedstawiciele Colorovo zapowiedzieli wprowadzenie na rynek w ciągu około dwóch tygodni kolejnego tabletu. W kwietniu oferta ma zostać poszerzona o pierwszy smartfon tej marki. PKP INTERCITY Jeszcze w tym roku pierwsi klienci PKP Intercity będą mieli dostęp do

Przegląd informacji ze spółek

do rentowności i możliwości finansowych GPW, na poziomie pomiędzy 30% a 50% przypadającego akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto grupy GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych, podała giełda. Exillon Energy nie znajduje się już w okresie

SKM drugie podejście do modernizacji 21 pociągów

modernizacji za 139 mln zł. Droższa Pesa z Bydgoszczy zaproponowała cenę 193 mln zł. Niestety, do podpisania umowy nie doszło. Głównym problemem okazał się brak wkładu własnego, bez znalezienia którego właściciele (m.in. samorząd województwa oraz Gdańsk) nie wyrażali zgody na jej zawarcie. Ostatecznie stało

Konsorcjum spółki Polimeksu zbuduje dworzec Łódź Fabryczna za 1,43 mld zł

; – czytamy w komunikacie. Cena kontraktu, którego stronami będą: PKP Polskie Linie Kolejowe, Miasto Łódź oraz Polskie Koleje Państwowe, jako zamawiający oraz wyżej wymienione konsorcjum, jako wykonawca, dla całego konsorcjum wynosi 1.430.316.627,41 zł netto, podano również. „Szacunkowy zakres

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15

działalności kontynuowanej oraz 18,2 mln zł zysku z działalności zaniechanej, z czego tylko niecałe 3 mln zł przypadało właścicielom jednostki dominującej. Wynik z działalności zaniechanej wynikał ze sprzedaży majątku HMN Szopienice w likwidacji. W całym 2013 roku Boryszew wypracował 13,7 mln zł zysku netto

Budimex liczy na finalizację rozmów o przejęciu PNI w tym tygodniu

Warszawa, 21.07.2011 (ISB) - Budimex liczy na osiągnięcie porozumienia w sprawie przejęcia Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury (PNI), należącego do PKP i działającego w sektorze budownictwa kolejowego, do piątku, tj. w okresie wyłączności negocjacyjnej, ale nie wyklucza wydłużenia rozmów o

Na szynach kolejowych konkurencji nie będzie

. - Teraz za pociągokilometr - jednostkę, w jakiej się rozliczamy - przekazujemy przewoźnikowi osiem złotych. Oferta na linie zeelektryfikowane ustala tę jednostkę na 12 zł. To dla nas nie do przyjęcia - podkreśla Nikitorowicz. Elżbieta Załuska, szefowa podlaskiego PKP, nie rozumie oburzenia samorządowców

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

z gotowością jednostek służby zdrowia do pełnego przejścia na Elektroniczną Dokumentację Medyczną (EDM) z dniem 1 sierpnia 2017 roku: 46% badanych uznało stopień przygotowania w tym zakresie jako 'przeciętny', a 42% jako 'bardzo dobry' lub 'dobry', natomiast kolejne 10% oceniło to przygotowanie jako

Przegląd informacji ze spółek

podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych i podatku VAT. Uwolnienie rynku gazu w segmencie dla klientów detalicznych doprowadzi do wzrostu cen gazu w pierwszym etapie, natomiast konkurencja pomiędzy niezależnymi spółkami obrotu w długim horyzoncie doprowadzi ceny do

Pociągi Pendolino - my czekamy, Czesi się zawiedli

Praga - Ostrawa w czasie o 25 minut dłuższym, ale cena, którą trzeba zapłacić za bilet, jest o wiele niższa. Pendolino jest jedynym pociągiem w Czechach, w którym obowiązuje rezerwacja miejsc, a za miejscówkę trzeba zapłacić 200 koron (ok. 33 zł). Od niedawna tą samą trasą kursują też pociągi prywatnej

Przegląd informacji ze spółek

rozszerzanie oferty dostępnych usług, poinformował prezes GPW Adam Maciejewski. Gaz-System zawarł trzy nowe umowy na przesył gazu i rozpoczął współpracę operacyjną w zakresie obrotu gazem z PKP Energetyka, podał Gaz-System. Tym samym liczba klientów przesyłowych spółki wzrosła do 53 podmiotów. mBank

Przegląd informacji ze spółek

. Comperia.pl przydzieliła 575 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii F po cenie emisyjnej 20 zł za jedną akcję, oferowanych w ramach oferty publicznej, podała spółka. Łączne wpływy z emisji akcji serii F wyniosły 11,5 mln zł. Marka wyemituje obligacje zabezpieczone serii C o wartości nominalnej do 1,5 mln

Przegląd prasy

o niemal 13,9% r/r w I kw. tego roku --PA Nova rozszerzyła działalność o obiekty magazynowe i przemysłowe --PKP chce rozpocząć prywatyzację PKP Energetyka za 12-18 miesięcy Puls Biznesu --Marek Józefiak, Bertrand Le Guern, Andrzej Sikora i Wiesław Skrobowski są na krótkiej liście w

Przegląd informacji ze spółek

Dariusz Michalczewski świadomie mija się z prawdą, a jego działania mają wymiar wyłącznie medialny i są kolejną próbą wpłynięcia na pozycję jednej z największych firm spożywczych w kraju, poinformował FoodCare. Niedawno przeprowadzona pierwotna oferta publiczna akcji PKP Cargo zmniejszyła ryzyko

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

roku, jednak skala oszczędności z tego tytułu zapewne będzie mniejsza. "Renegocjowaliśmy w październiku ceny energii, co przełoży się na tegoroczne wyniki. Udało się obniżyć koszty z tego tytułu o 17 proc. Jesteśmy w trakcie rozmów o cenach surowców. Będziemy też podnosić efektywność w obszarze

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2013 r. wobec 4,43 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 11,21 mln USD wobec 8,57 mln USD zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 573,71 mln USD w IV kw. 2013 r

Na Euro nie zdążymy. Nowe SKM-ki będą, ale później

. Droższa Pesa z Bydgoszczy zaproponowała cenę 193 mln zł. Niestety, do podpisania umowy nie doszło. Głównym problemem okazał się brak wkładu własnego, bez znalezienia którego właściciele (m.in. samorząd województwa oraz Gdańsk) nie wyrażali zgody na jej zawarcie.Zwycięska firma - Newag - zgodziła się

Przegląd mediów

53,4 mln zł --ING AM: WIG ma szansę na przebicie 50 tys. pkt na koniec roku --Wartość aktywów ING TFI będzie wahać się w przedziale 10,05-10,45 mld zł w 2011r --NBP: Inflacja bazowa bez cen żywności i energii wyniosła 2,4% w czerwcu --DM IDMSA chce inwestować w uzdrowiska, planuje wprowadzenie ich na

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

S.K.A budynek biurowy w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17, podała spółka. Cena sprzedaży wyniosła 30,75 mln zł   Tauron uruchomi blok w Zakładzie Wytwarzania Tychy w 2016 r. Tauron Ciepło uruchomi blok ciepłowniczy w Zakładzie Wytwarzania Tychy w 2016 r. Jednostka, o mocy 50 MWe i 86 MWt

Przegląd informacji ze spółek

zawieszających określonych w umowach zakupu tych aktywów przez OT Logistic, poinformowała spółka w komunikacie.  PKP Cargo widzi możliwość porozumienia się z partnerami społecznymi i zwiększenia pakietu korzyści dla pracowników w związku z planowanym debiutem giełdowym spółki, poinformowała spółka w

Przegląd informacji ze spółek

planowany na 120 mln ton poziom przewozów. Dystrybutor farmaceutyków miał 70,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2010 roku wobec 76,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. PKP Cargo spodziewa się, że wśród ponad 30 podmiotów wstępnie

Przegląd informacji ze spółek

przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2010 roku wobec 30,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Obligacji „Senior Notes"  TVN o łącznej wartości nominalnej 175 milionów euro zostaną sprzedane po cenie równej 100% wartości nominalnej, i 

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

jednak proces IPO, głównie ze względu na mające wówczas miejsce oferty publiczne PKP Cargo i Energi. "Jest to relatywnie niewielka emisja, więc nie sądzę, żeby koniunktura rynkowa miała teraz zasadniczy wpływ na jej powodzenie. Chcemy pozyskać ok. 20 mln zł brutto. W przypadku większych wpływów

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

CD Projekt: Producent gier odnotował 14,90 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 28,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 14,87 mln zł wobec 28,37 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2013 r. wobec 11,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1131,91 mln zł w I kw. 2013 r. wobec 787,75 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews   ABC Data

Przegląd informacji ze spółek

Przedsiębiorstwa Napraw Infarstruktury (PNI), należącego do PKP i działającego w sektorze budownictwa kolejowego. Zaznacza jednak, że nie chce kupić PNI „za wszelką cenę". Kolejne kwartały tego roku mają przynieść Bankowi Millennium lepszą niż zrealizowana w I kw. sprzedaż kredytów gotówkowych oraz

Przegląd informacji ze spółek

wysokości ok. 1,75 zł na akcję, wynika z czwartkowych wypowiedzi wiceprezesa spółki Piotra Nowjalisa. Oferta spółki ZUE na projekt i modernizację sieci trakcyjnej na szlaku Olszamowice - Włoszczowa Płn. została wybrana przez PKP Polskie Linie Kolejowe jako najkorzystniejsza, w przetargu nieograniczonym

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

jakoby spółka była inicjatorem lub stroną zmowy rynkowej i  stosowała praktyki naruszające konkurencję. Chodzi o stwierdzone przez Urząd Ochrony Konkurecji i Konsumentów niedozwolone porozumienie w sprawie ceny transmisji meczów reprezentacji w systemie pay-per-view (PPV), za które Urząd nałożył na

Przegląd informacji ze spółek

Analitycy DI BRE obniżyli rekomendację do "akumuluj" z „kupuj" dla PGNiG, ale podnieśli cenę docelową do 4,40 zł, wynika z raportu datowanego na 15 listopada, a ujawnionego w piątek. Producent stolarki otworowej chce zaoferować akcje nowej emisji wierzycielom, a następnie

Przegląd informacji ze spółek

przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2011 roku wobec 4,56 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Firma Prozap z grupy kapitałowej Zakładów Azotowych Puławy otrzymała dwa nowe zamówienia z Arabii Saudyjskiej od Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), jednego z

Przegląd informacji ze spółek

Analitycy Domu Maklerskiego BZWBK podnieśli 12-tomiesięczną cenę docelową akcji spółki Synthos o 23% do 3,50 zł i jednocześnie podtrzymali rekomendację  na poziomie "kupuj", wynika z raportu z 30 listopada. Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) wyemitował obligacje serii B o wartości do 400

Przegląd informacji ze spółek

). Spółka budowlana Budimex. która podpisała z PKP SA warunkową umowę kupna 100% udziałów Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury (PNI), działającego w sektorze budownictwa kolejowego za 225,02  mln zł płatne środkami własnymi, chce zrefinansować transakcję kredytem, poinformował prezes Budimeksu

Przegląd informacji ze spółek

komunikacie. Cena za udziały została ustalona na 42 mln zł. Akcjonariusze Grupy Lotos zdecydują na walnym zgromadzeniu 27 czerwca o niewypłacaniu dywidendy z jednostkowego zysku netto za 2010 rok, który wyniósł 464,95 mln zł, podała spółka w projektach uchwał na ZWZ. Konsorcjum, którego pełnomocnikiem jest

Jak wykupić mieszkanie zakładowe, czyli własne M od pracodawcy

muszą te mieszkania sprzedawać. Kto może je wykupić? Osoba wynajmująca lokal na podstawie umowy najmu z PKP lub osoby, z jej rodziny (małżonek, dzieci czy rodzice) uprawnione do wynajmowania po śmierci najemcy:- jeżeli są lub były pracownikami spółek utworzonych z zakładów lub jednostek organizacyjnych

Przegląd informacji ze spółek

Spółka informatyczna Asseco South Eastern Europe (ASEE) miała 43,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2010 roku wobec 38,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) pozwolił Telekomunikacji

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

to, iż wszystkie bloki częstotliwości są dostępne jednocześnie, cena bloku częstotliwości będzie rosła po każdej rundzie, a przewidzianych jest wiele rund aukcji, podano również. "Proponowana w konsultacjach cena wywoławcza wynosi 250 mln zł za jeden blok częstotliwości z pasma 800 MHz oraz

Platforma w sieci

decydują się jednak na wdrożenie elektronicznych procedur przetargowych. - Aukcję elektroniczną można stosować tylko w przypadku, gdy cena podawana w ofercie jest ceną ryczałtową - wyjaśnia Artur Błachnio z PKP PLK. - Postąpienia pod rygorem nieważności składa się opatrzone bezpiecznym podpisem

Przegląd informacji ze spółek

, poinformowała firma w komunikacie. Oznacza to, że wartość oferty może wynieść ok. 76 mln zł. Wcześniej ustalona cena maksymalna wynosiła 67 zł za walor. Spółka Polish Energy Partners (PEP) miała 61,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2010 roku wobec 46,87

Przegląd informacji ze spółek

najkorzystniejszą w przetargu PKP PLK, poinformowała spółka w komunikacie. Firma budowlana PBG widzi szansę, aby portfel grupy sięgnął poziomu 7,0 mld zł w 2012 roku, wobec 5,2 mld zł obecnie, wynika z wypowiedzi prezesa PBG Jerzego Wiśniewskiego. Podtrzymał on terminy oddania stadionów w Warszawie i Gdańsku

Przegląd informacji ze spółek

to tegoroczne przychody TPSA nawet o 400 mln zł. Zakłady Azotowe Puławy (ZAP) zakupią w 2011 roku od Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) gaz ziemny wysokometanowy za ok. 990 mln zł, licząc po cenach obowiązującej taryfy, wynika z komunikatów ZAP i PGNiG. Comarch Software und Beratung

Państwowe oko konia nie tuczy

góry pieniędzy na przywileje płacowe zamiast na inwestycje, jest przeżarty koteriami związkowo-politycznymi, źle zarządzany. To najlepszy przykład, do czego prowadzi brak prywatyzacji. Ale nie jedyny! Dość przypomnieć sobie, co się stało ze stoczniami w Gdyni i Szczecinie, w jakim stanie jest PKP Cargo

Ekskluzywne pomnażanie

tysięcy złotych, choć w praktyce osoby fizyczne lokują w ten sposób setki tysięcy, nawet do miliona złotych. W ubiegłym roku można było kupić obligacje np. PKP, PBG (firma z branży budowlanej) czy spółki Multikino. W tym roku emisję obligacji zapowiedziały takie giganty jak Polska Grupa Energetyczna czy

Przegląd wiadomości o nowych inwestycjach budowlanych

niewielki (ponad 14% w porównaniu do 13,2%, podobnie jak kredytów w CHF (7,5% w porównaniu do 6,1% w I kw.). Z raportu wynika, że w II kw. w większości badanych miast średnie ceny metra kwadratowego mieszkania spadły. Największy spadek notowano w Warszawie i Poznaniu. Minimalne wzrosty średniej ceny

Jak Janusz Szlanta kupował stocznie

: - Żyjemy w kraju szybkich zmian i wielkiej szansy. Ale u nas ryzyko w biznesie jest większe niż w krajach ustabilizowanych. Przyjmijmy, że Stocznia Gdańska jest warta 100 jednostek. Ale kupiłem ją tylko za jakieś 50-60, bo ponoszę ryzyko. Ta różnica w cenie na moją korzyść to renta transformacji.Jan

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

PKP Energetyka

PKP Energetyka S.A. – publiczny operator energetyczny, powstały dzięki formalnemu wydzieleniu dotychczasowej Dyrekcji Elektroenergetyki Kolejowej przez prywatyzację sieci energetycznych z Polskich Kolei Państwowych. Struktura Właścicielska: Skarb Państwa (w 56,74%), PKP (43,26

Cena naiwna

przez liczbę jednostek wytworzonego towaru i na tej podstawie ustala się koszt produkcji jednostki wyrobu. Do tego kosztu dodaje się pewien procent. Obliczona w ten sposób cena towaru jest oferowana pierwszemu ogniwu zbytu. Bibliografia Leksykon handlu zagranicznego; Klemens Białecki, Włodzimierz

PKP Polskie Linie Kolejowe

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PLK – spółka z grupy Polskie Koleje Państwowe, odpowiadająca za zarządzanie państwową siecią linii kolejowych w Polsce: utrzymanie, modernizację oraz udostępnianie ich przewoźnikom kolejowym. Spółka prowadzi, przy współudziale środków Unii Europejskiej

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście (identyfikator literowy – SKMT, cyfrowy – 1351) – polskie przedsiębiorstwo transportowe, zarządzające wydzielonym systemem kolei miejskiej głównie na terenie aglomeracji Trójmiasta. Część kursów łączy ją ze Słupskiem, co de facto czyni

InterCity

InterCity (skrót IC) – kategoria pociągów uruchamianych przez przewoźników kolejowych w wielu krajach Europy (w Polsce przez spółkę PKP Intercity pod nazwą Express InterCity).Pociągi tej kategorii wyróżnia przede wszystkim niewielka liczba postojów na trasie (ograniczona do większych miast

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.