cena jednostki pko bp

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 15

mln zł" - powiedział prezes. Poinformował też, że spółka najprawdopodobniej w bieżącym roku nie sprzeda nieruchomości w Krynicy. PKO BP, NORDEA BANK POLSKA PKO BP ogłosił przymusowy wykup 117.408 akcji Nordea Bank Polska, stanowiących 0,18 proc. akcji spółki, po 47,99 zł za papier - podał

Przegląd informacji ze spółek

hrywien, czyli 1,2 mln zł w 2014 roku, wobec straty rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł w przeliczeniu na polską walutę 22 mln zł, wynika z danych Narodowego Banku Ukrainy. Analitycy DM PKO BP podnieśli cenę docelową Grupy Kęty do 355,3 zł za akcję i podtrzymali rekomendację "kupuj"

Fatalne prognozy dla PKP Cargo. Przez węgiel

Fatalne prognozy dla PKP Cargo. Przez węgiel

łatwa. - Kolejne kwartały bez poprawy cen węgla pogrążą wyniki i spowodują przyrost długu. W scenariuszu płaskich cen węgla na poziomie 130 dolarów za tonę dług JSW zbliży się do 5 mld złotych w ciągu dwóch lat - twierdzą specjaliści z DM PKO BP. Ta wizja straszy inwestorów i dlatego sprzedają akcje JSW

Fatalne prognozy dla PKP Cargo. Przez węgiel

Fatalne prognozy dla PKP Cargo. Przez węgiel

prawie 1,5 mld zł. - Zakup kopalni zdecydowanie zmienia ryzyko bilansowe, gdyż zamiast gotówki netto 1,73 mld zł na koniec 2013 roku JSW będzie miała ponad 1,1 mld zł długu na koniec 2014 roku - wyliczyli analitycy DM PKO BP. A przyszłość nie będzie łatwa. - Kolejne kwartały bez poprawy cen węgla pogrążą

Przegląd informacji ze spółek

103,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 125,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. W najbliższych dniach dojdzie do podpisania trójstronnego porozumienia między PKO BP a Pocztą Polską i Bankiem Pocztowym

Przegląd informacji ze spółek

Polskiego spółka PKO BP Finat połączyła się z Inteligo Financial Services, poinformował bank. W wyniku fuzji PKO BP Finat przejął wszystkie prawa i obowiązki oraz majątek Inteligo Financial Services. Torpol zawarł list intencyjny z Pozbud T&R w celu potwierdzenia rozpoczęcia negocjacji, które mają

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 15

, że III kw. powinien być najlepszy ze względów sezonowych. "W tym roku nie spodziewamy się pogorszenia się sytuacji" - powiedział Machajewski. Lotos planował, że segment detaliczny w 2013 r. wyjdzie na zero, co się nie udało ze względu na słabnący popyt. PKO BP Zarząd PKO BP rekomenduje

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

- PKO BP podtrzymuje, że w 2014 roku zysk netto banku będzie wyższy niż 2013 roku. W IV kwartale będzie chciał sprzedać portfel kredytów nieregularnych o wartości około 200 mln zł - poinformowali przedstawiciele banku. - PKO BP podwyższył poziom oczekiwanych synergii z akwizycji Nordea Banku

Masz książeczkę mieszkaniową PKO BP? Możesz z nią inwestować na giełdzie

Książeczki mieszkaniowe pojawiły się w latach 50. ubiegłego wieku. Polacy zbierali na nich pieniądze na wkład własny wymagany przez spółdzielnie mieszkaniowe. Z czasem jednak rola książeczek się zmieniała. W PKO BP są dzisiaj formą rachunku oszczędnościowego, choć bank nadal wiąże je z rynkiem

Głosowanie nad OFE. Poważne błędy w ustawie

Głosowanie nad OFE. Poważne błędy w ustawie

. Analitycy przewidują, że ok. 6 proc. uczestników OFE może zadeklarować chęć zmiany funduszu, co oznacza, że trzeba będzie umorzyć jednostki wartości ok. 8 mld zł. To spowoduje gwałtowny spadek cen akcjiGracze mogą sytuację tę bez trudu przewidzieć i zarobić kosztem uczestników OFE. Na destabilizacji kursów

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

konsolidacji rozdrobnionego sektora private equity. - PKO Bank Hipoteczny planuje w połowie 2015 roku przeprowadzić pierwszą emisję listów zastawnych o wartości 500 mln zł - poinformował dziennikarzy Rafał Kozłowski, prezes banku. - PKO BP planuje w połowie 2015 roku przeprowadzić pierwszą emisję listów

Przegląd informacji ze spółek

sprzedażą swojego pakietu akcji inwestorowi branżowemu - może nim być (choć dopiero za 2-3 lata) Cyfrowy Polsat, uważają analitycy Domu Maklerskiego PKO BP. New World Resources (NWR) nie wypłaciło kuponu od obligacji niezabezpieczonych, podała spółka. Conwell Oil Corporation B.V., nabywca 79% udziałów

Przegląd informacji ze spółek

Jastrzębska Spółka Węglowa (JWS) zawarła z PKO BP, ING Bankiem Śląskim, Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz PZU Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych BIS 1 umowę programu emisji obligacji w kwocie 700 mln zł oraz 163,75 mln USD, podała spółka. Zarząd Morskiego Portu

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 15

Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest zaplanowany na 9 czerwca. NORDEA POLSKA TUnŻ, PKO ŻYCIE Nordea Polska TUnŻ, jako pierwsza z przejętych spółek Nordea przechodzi rebranding i zmienia nazwę na PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń - poinformował bank w komunikacie. PKO BP podał, że nazwa

Ożeń zysk z ryzykiem, czyli w co warto inwestować?

Ożeń zysk z ryzykiem, czyli w co warto inwestować?

), to realnie możesz nawet stracić. Nominalny zysk może bowiem zjeść inflacja - w ciągu roku ceny mogą wzrosnąć więcej, niż wynosi dochód z lokaty. To samo dotyczy obligacji. Na razie inflacja jest wyjątkowo niska - zaledwie 0,3 proc. Jednak specjaliści z PKO BP przewidują, że od ostatniego kwartału

Analitycy zaskoczeni, PKO BP chce wyemitować aż... 650 mln nowych akcji. Kurs w dół

Analitycy zaskoczeni, PKO BP chce wyemitować aż... 650 mln nowych akcji. Kurs w dół

się odbyć w lipcu. Bank PKO BP SA miał 540,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2009 roku wobec 951,16 mln zł zysku rok wcześniej. Natomiast wynik odsetkowy grupy wyniósł 1193,14 mln zł wobec 1427,26 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik

Nowa emisja akcji PKO BP, czyli bank pod młotek

emisje tworzą nam wizerunek raczej z pogranicza pakistańsko-indyjskiego, niż ze Środkowej Europy - mówi Stawiarski i dodaje, że niewątpliwie pokusa do gwałtownych zmian notowań PKO BP będzie duża, gdyż silniej się to przełoży na cenę samych praw. Ćwierćmilionowy wolumen emisji oznacza pojawienie się na

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

karty kredytowej, podała Kancelaria Prezydenta. Źródło: ISBnews   Aukcja częstotliwości 800 MHz i 2,6 GHz: Rozpocznie się pod koniec stycznia Źródło: DM PKO BP   BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI Arteria: Postrzega nowelizację praw konsumenta jako szansę dla rozwoju swojego

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15

docelowego kształtu systemu wsparcia dla odnawialnych źródeł energii (OZE). PKO BP Czwartkowe Walne Zgromadzenie PKO BP zdecydowało, że z zysku osiągniętego w 2013 roku na dywidendę trafi 937,5 mln zł, co daje 0,75 zł dywidendy na akcję. Podział zysku jest zgodny z wcześniejszą propozycją zarządu. Dniem

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

% mniejsza niż przed rokiem" - czytamy dalej. Urząd poinformował także, że w całym 2014 r. sprzedaż usług ogółem, obejmująca wpływy za usługi pocztowe i kurierskie oraz za usługi telekomunikacyjne była w cenach stałych o 0,7% wyższa niż przed rokiem. W jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób

Przegląd informacji ze spółek

Spółka Polski Standard Płatności złożyła wniosek do Narodowego Banku Polskiego o zgodę na prowadzenie systemu płatności. Do tworzonego przez 6 banków i KIR standardu dołączyły kolejne spółki, poinformował PKO BP. Oferta publiczna 1.588.264 akcji serii C, oferowanych w ramach subskrypcji

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

, czyli 41,81 proc., po 1,42 zł za akcję - podał pośredniczący w wezwaniu DM PKO BP. Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

Rusza Opole II. Czy obejdzie się bez niespodzianek?

za tonę - dodatkowo zniechęcają do inwestycji. - Nowe jednostki uzyskują przewagę konkurencyjną przy wyższej cenie CO2 - mówił prezes PGE Marek Woszczyk. Są po prostu bardziej wydajne, zużywają mniej węgla i emitują mniej CO2. Im wyższa cena CO2, tym większe zyski dla nowych bloków i mniejsze dla

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 20

AC PKO BP Bankowy OFE i PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny zmniejszyły zaangażowanie w AC do 4,7428 proc. w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na WZ spółki - podało AC w komunikacie. Wcześniej fundusze miały akcje dające łącznie 5,0037 proc. udziału w kapitale zakładowym i w głosach na

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 12

dług netto/EBITDA, a także od prognoz dotyczących otoczenia makroekonomicznego. Docelowo poziom dywidendy ma wynieść do 5 proc. średniej rocznej kapitalizacji PKN Orlen z roku poprzedniego. Zysk netto spółki w 2013 roku wyniósł 617,7 mln zł. PKO BP Ministerstwo Skarbu Państwa zastanawia się nad

Sylwester Cacek kupił od OrsNet prawa poboru do 2,57 mln akcji Sfinksa

mln akcji serii J Sfinks Polska, co pozwoliłoby na pozyskanie ok. 84,1 mln zł. Spółka zamierza także wyemitować do 7,4 mln akcji serii I, które mają zostaną zaoferowane bankom ING BŚ i PKO BP w ramach planowanej konwersji do 45% zadłużenia. Cena emisyjna akcji serii I oraz J wynosi 5,65 zł. Spółka

Przegląd informacji ze spółek

także pozyskiwania funduszy unijnych na innowacyjność, podały spółki. Akcjonariusze GPW zdecydowali o powołaniu Pawła Tamborskiego na prezesa giełdy nowej kadencji. Musi on jeszcze uzyskać zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na pełnienie tej funkcji.  Akcjonariusze PKO BP zdecydowali o

MSP podpisała umowę na lock-up akcji ZA Tarnów

jednostkowych praw poboru na akcje serii C ZAT, nie będzie bez uprzedniej pisemnej zgody DM PKO BP oraz Ipopema, rozporządzał posiadanymi przez siebie akcjami spółki, w tym m.in.: sprzedawał, zastawiał, zawierał umów w sprawie sprzedaży, udzielał opcji lub zawierał transakcji typu swap. Zobowiązanie to nie

Dziury w rządowym planie ratowania górnictwa. Na ratowanie kopalń zrzucą się podatnicy i energetyka [Analiza]

długami Kompanii. Spółka ma ok. 700 mln zł długu w obligacjach. Na szczęście termin ich spłaty przypada za pięć lat. W skład konsorcjum wchodzą: Bank Zachodni WBK, BNP Paribas, PKO BP, BGK i Alior Bank. Zabezpieczeniem są hipoteki na nieruchomościach Kompanii, zastawy na kontraktach z energetyką, a nawet

Przegląd informacji ze spółek

PKO BP prognozuje, że indeks wartość indeksu WIG na koniec II kwartału wyniesie 53 tys. punktów oraz 55 tys. punktów na koniec bieżącego roku wobec poniżej 52 tys. pkt obecnie, poinformowali analitycy brokera. Grupa Lotos zainwestuje w Polsce (na lądzie i morzu) 1 mld zł w projekty poszukiwawczo

Fundusze inwestycyjne dla początkujących

giełdowych, obligacje czy krótkoterminowe papiery skarbowe) i przeliczane na jednostki uczestnictwa po aktualnej cenie. Wartość jednostek będzie się codziennie zmieniać - rosnąć lub spadać - w zależności od tego, czy papiery wartościowe kupione przez zarządzających będą tracić czy zyskiwać na wartości

Przegląd informacji ze spółek

Szeliga. Dodał także, że spółka rozpoczyna "mały program inwestycyjny" wart 40-50 mln zł oraz przymierza się do buy-back'u. PKO BP spodziewa się, że tempo wzrostu portfela kredytowego sięgnie ok. 10% w II półroczu, a zwiększenie wolumenów będzie widoczne zarówno po stronie detalicznej, jak i w

PKO BP spodziewa się wzrostu portfela kredytowego o ok. 10% r/r w II półr.

energetycznego, gazowego i transportowego oraz jednostek samorządowych, ale też ze strony podmiotów działających w innych branżach. Bank podał, że udział kredytów inwestycyjnych w portfelu korporacyjnym stanowił 37% na koniec czerwca w wyniku wzrostu ich wartości o 1,7 mld zł w skali roku. PKO BP spodziewa się

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

internetowej i mobilnej w PKO BP Jakub Grzechnik. "Chcemy uruchomić 7 października pilotaż dla wybranych, aktywnych klientów i liderów opinii, zebrać pierwsze opinie i poprawić ewentualne niedociągnięcia. Planujemy, że ten serwis będzie udostępnimy szeroko w listopadzie i będzie umożliwiał dostęp do

Globalna wyprzedaż akcji. Bank Rosji ratuje rubla, sprzedaje 10 mld dol.

grupuje spółki naszego wschodniego sąsiada, wczesnym popołudniem tracił blisko 16 proc. Znacznie spadły również notowania największych polskich spółek. KGHM tracił przed drugą blisko ponad 4 proc., podobnie PKO BP - 2,67 proc., a PZU - 2,56 proc. Kryzys silnie uderzył w notowania spółek paliwowych. Kurs

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

pięciu brokerów do końca bieżącego roku, poinformowała agencję ISBnews rzecznik Asseco Poland Ewa Kryj. "Liczymy na pięć skończonych wdrożeń tego rozwiązania do końca bieżącego roku, w tym DM PKO BP. Z pozostałymi trwają obecnie rozmowy" - powiedziała ISBnews Kryj. Według słów

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

kolejny krok wrocławskiej firmy w kierunku budowy największego w Polsce ośrodka rozwoju aplikacji IT dla firm produkcyjnych. Źródło: spółka   KADRY PKO BP: W ramach optymalizacji struktury grupy kapitałowej PKO Bank Polski przejmie specjalistów ds. IT i bezpieczeństwa oraz zasoby

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

realizujemy dobrze budowę centrum dla PKO BP. W segmencie zarządzania i serwisu systemów komputerowych realizujemy współpracę z Orange na system wsparcia dla tego operatora" - wymienił prezes Qumaka. Źródło: ISBnews   Qumak: Planuje w ciągu miesiąca złożenie pozwu do sądu o 65 mln zł od

Zjeść ciastko i dalej je mieć, czyli prywatyzacja wg. Grada

zarządach racjonalne gospodarowanie, bo to rynek oceni ich dokonania. Grad podziela to zdanie. Dlatego największe spółki, takie jak PZU, PKO BP czy PKN Orlen, wciąż pozostają pod przemożnym wpływem rządu, choć skarb państwa nie ma już w nich pakietów kontrolnych 51 proc. Jest jednak nadal największym

Przegląd informacji ze spółek

zajęło się zmianą statutu banku, polegającą na ograniczeniu do 10% głosów na WZ nowych podmiotów, które będą posiadać ponad 10% akcji banku po dniu przyjęcia uchwały o zmianie statutu w tej sprawie, wynika z poniedziałkowego komunikatu PKO BP. Bank Zachodni WBK oraz operator komórkowej sieci Plus, firma

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Technologies, Asseco Poland: Oferta konsorcjum na 60 mln zł brutto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu KRUS na kompleksową obsługę systemów wspomagających obsługę ubezpieczeń i świadczeń krótkoterminowych. Kontrakt ma trwać 48 miesięcy. Źródło: DM PKO BP   Comarch: Oferta spółki za

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

, obroty wynosiły 600 mln zł. W następnym roku już ponad 3,2 mld zł. W roku 2012 9,9 mld zł, w 2013 prawie 20 mld zł. Źródło: KantorOnline   Reklama TV: Kino Polska spodziewa się 5% wzrostu rynku reklamy telewizyjnej w 2014 roku. Źródło: DM PKO BP   BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

zł kar umownych. Źródło: DM PKO BP   Ericpol: Uczestniczy w budowie największego na świecie urządzenia ARUZ (Analizator Rzeczywistych Układów Złożonych). Za miesiąc ma być gotowy prototyp urządzenia, tzw. mikro ARUZ.  Źródło: spółka   Examobile: Już na przełomie I i

ABM Solid kupił 98,07% udziałów w PRIB z Olsztyna za 38,25 mln zł

nominalnej 50 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 529 600 zł. za łączną cenę nabycia w kwocie 38 253 900 zł, pokrywając je w całości wkładem pieniężnym pochodzących ze kredytu bankowego w Banku PKO BP S.A. oraz środków z emisji obligacji serii A" - podała spółka w komunikacie. Tym samym ABM Solid

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

grupie docelowej (16-49 lat) spadła do 10,9% z 11,2%. W przypadku Polsatu udział w grupie komercyjnej spadł do 12,2% z 12,9%. Źródło: DM PKO BP   GIEŁDA, EMISJE, M&A: Vectra, Netia: Vectra podjęła decyzję o nienabywaniu akcji Netii objętych zapisami w wezwaniu, gdyż nie ziścił się

Gronkiewicz-Waltz: nadal mało kobiet osiąga sukces w bankowości

zawodowy sukces, szefuje lub wchodzi do zarządu instytucji finansowej. Kiedy byłam prezesem NBP, to PKO BP kierowała Henryka Pieronkiewicz, a Pekao Maria Wiśniewska. Na temat szklanego sufitu rozmawiałam wtedy z jednym posłem, a on mi mówi, że są przecież dwie kobiety na czele firm bankowych. Pamiętam, że

Przegląd informacji ze spółek

wiceminister Adam Leszkiewicz. Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) nie podjęło ostatecznej decyzji w sprawie struktury oferty PKO BP, wynika z wypowiedzi wiceministra Adama Leszkiewicza Asseco Business Solutions (ABS) liczy na to, że w całym 2011 r. przynajmniej utrzyma marżę netto na poziomie z zeszłego roku

Przegląd mediów

wniosek o wotum nieufności wobec ministra finansów --MSP i MinFin spierają się o termin sprzedaży akcji PKO BP wg gazety --Nowy dyrektor generalny Biedronki zapowiada osiągnięcie 3 tys. sklepów w 2015 r. wobec 1650 sklepów na koniec ub.r. --CBOS: 60% ankietowanych nie chce przyjęcia euro, za wspólną

Przegląd informacji ze spółek

Grupa Lotos przedłużyła o 12 miesięcy, tj. do 20 grudnia 2012 r. umowę w formie kredytu odnawialnego na refinansowanie i finansowanie zapasów na kwotę 400 mln USD, podała spółka. W skład konsorcjum weszły Bank Pekao SA, PKO BP, BRE Bank oraz Nordea Bank Polska . Oferta konsorcjum spółki budowlanej

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

oznacza, że jest blisko 8% wyższy r/r. Spółka spodziewa się, że II kw. 2014 r. będzie nie gorszy pod względem wyników r/r. W całym roku spodziewa się utrzymania marży netto na poziomie 19%. Asseco BS intensywnie pracuje nad rozwojem na rynkach zagranicznych. Źródło: DM PKO BP   Orange Polska

Przegląd informacji ze spółek

) podpisały z bankiem PKO BP umowę kredytu inwestycyjnego w kwocie 120 mln zł na finansowanie i/lub refinansowanie do 80% wydatków związanych z nabyciem w drodze subskrypcji prywatnej 30 mln nowych akcji serii B Zakładów Azotowych Kędzierzyn o łącznej wartości 150 mln zł, podały ZAT we wtorek. Zakłady Azotowe

Przegląd informacji ze spółek

oferowanego pakietu do 5,2 mln zł z 16,0 mlnb walorów, podał w komunikacie Dom Maklerski PKO BP, współoferujący akcje w pierwotnej ofercie publicznej. Akcjonariusze producenta spożywczego działającego na Ukrainie, Kernel Holding zdecydują o emisji do 6,98 mln akcji na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu 15

Przegląd informacji ze spółek

spółka w raporcie. Spółka informatyczna Infovide-Matrix miała 0,68 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2010 roku wobec 2,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP wydali rekomendację dla spółki IT

Jak zapewnić dziecku dobry start?

PKO BP m.in. obligacje trzyletnie z możliwością przedłużania inwestycji lub najdłuższą z obligacji - dziesięciolatkę. Systematycznie oszczędzaj w funduszu Dobrym pomysłem może być też systematyczne wkładanie pieniędzy do funduszy inwestycyjnych i przekazanie tych pieniędzy dziecku, kiedy wkroczy w

Odkładaj mało, by wyjąć dużo. Rzecz o długoterminowym oszczędzaniu

BP (zakładasz tam specjalne konto i wykonujesz przelew, a PKO BP kupuje dla ciebie obligacje) lub przez internet. Gdybyś pilnie potrzebował gotówki, z inwestycji w obligacje możesz się w każdej chwili wycofać - zapłacisz tylko 1 zł prowizji od sztuki za przedterminowy wykup. Eksperci dla "Gazety

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

czerwca udział TVN w oglądalności wyniósł 9,27% wobec 10,39% tydzień wcześniej. W przypadku Polsatu udział w oglądalności wyniósł 9,38% wobec 11,52% przed tygodniem - wynika z szacunkowych danych firmy Nielsen Audience Measurement. Źródło: DM PKO BP   GIEŁDA, EMISJE, M&A: Agora

Afera 100 sekund. Dwa zlecenia, które wstrząsnęły giełdą

. A.K.: Do widzenia. Wystarczyło sto sekund 4 lutego 2004 roku o godzinie 15.15 do Rafała G., pracownika Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP, dzwoni Agnieszka K. i składa zlecenie kupna czterech kontraktów terminowych na indeks WIG20 po każdej cenie. Pracownik wprowadza zlecenie do systemu i wysyła na

Jak świeże bułeczki - hossa na polskich obligacjach skarbowych

okazji nóżki lub dwóch w trybach rozpędzonego trendu.Obligacje detalicznePierwszy sposób na (nie)partycypowanie w hossie na rynku długu to zakup obligacji tzw. detalicznych, bezpośrednio od Skarbu Państwa. Można tego dokonać przez Internet, telefon lub w placówkach PKO BP. Rozwiązanie to jest jednak

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

zwiększenia inwestycji w nową infrastrukturę. Źródło: DM PKO BP   BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI Hawe: Prowadzi rozmowy z instytucjami w sprawie refinansowania swoich zobowiązań, a oddanie do użytku odcinka sieci, dzięki któremu spółka będzie dysponować najkrótszym światłowodowym połączeniem między

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

spółki za 8,1 mln zł brutto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na migrację systemu SIRE na nową platformę sprzętowo-programową oraz świadczenie usług serwisu dla zmodernizowanego systemu SIRE - podały Polskie Sieci Elektroenergetyczne.   Źródło: DM PKO BP   CI Games

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

kogeneracji lub odnawialnych źródeł energii - poinformowała dziennikarzy Dalida Gepfert, członek zarządu Enei ds. finansowych. 30 czerwca Enea zawarła umowę z PKO BP, ING Bankiem Śląskim, Pekao i mBankiem dotyczącą programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 5 mld zł. "Mamy program emisji obligacji

Kawałek giełdowego parkietu dla każdego, czyli jak kupić akcje GPW?

w wybranych placówkach Domu Maklerskiego PKO BP, których lista jest na stronach GPW i DM PKO BP. Tam rolę PESEL przejmie numer dokumentu tożsamości, np. paszportu. Numer PESEL lub dokumentu tożsamości jest tak bardzo ważny, bo będzie służyć do eliminowania wielokrotnych zapisów tej samej osoby

OFE znów nie pokonały inflacji. Od 30 marca 2007 do 31 marca 2010 zarobek wyniósł... 2,901 proc.

. Najwięcej na swoich kontach mieli na koniec maja 2010 r. klienci: OFE Polsat (średnio 32 tys. 799 zł), Aviva OFE Aviva BZ WBK (31 tys. 787 zł), Generali OFE (32 tys. 634 zł). Najmniej mieli klienci: AEGON OFE (30 tys. 915 zł), PKO BP Bankowy OFE (31 tys. 67 zł), AXA OFE (32 tys. 76 zł). "W najlepszym

Jak się zabrać do inwestowania w fundusze?

. Są one najpopularniejszą alternatywą dla zwykłych lokat, kont oszczędnościowych oraz obligacji, które można kupić w oddziałach banku PKO BP. Ale jeśli nie oszczędzałeś do tej pory w funduszach inwestycyjnych, inwestycja w fundusz zapewne wydaje ci się skomplikowana i ryzykowna. Przeczytaj nasz

Dane z USA wykorzystane do realizacji zysków. KGHM podciągnął WIG20

. Renaissance Capital podwyższył rekomendację dla akcji PKO BP do "trzymaj" i cenę docelową dla Pekao SA do 135 złotych ze 115 złotych. 8.58 Zysk netto grupy Enea wyniósł w czwartym kwartale 2011 roku 79,9 mln zł 8.53 Dzisiaj EBC przeprowadzi drugą aukcję

Samorządy grają z rządem o wyższą stawkę

PIT oznacza dla samorządów ubytek co najmniej 8 mld zł rocznie. A opieramy się tutaj na szacunkach Ministerstwa Finansów. Bo np. bank PKO BP policzył, że na samej zmianie stawek PIT straciliśmy 10 mld zł. Nasze szacunki też są wyższe niż ministerstwa, jednak nie byliśmy w stanie tego dokładnie

Adrian Furgalski: Czy budować wielki mur przed Chińczykami?

-ie czy w Mińsku Mazowieckim. Trudno powiedzieć, czy nasz rząd dostrzega zagrożenie. Jan Krzysztof Bielecki, zwolennik przejęcia BZ WBK przez PKO BP, motywuje to koniecznością wsparcia rodzimego kapitału. Waldemar Pawlak przy okazji informacji o przeniesieniu produkcji Fiata Pandy do Włoch powiedział

Wzrosty na Wall Street nie pomogły warszawskiej giełdzie

sWIG80 skończył poniedziałkową sesję tracąc 0,87 proc.Wśród największych spółek najwięcej straciło Asseco Poland - niemal 2,7 proc. oraz PKO BP - 1,8 proc. Z drugiej strony akcje Lotosu podrożały o 3,5 proc., a Synthosu - o 3,2 proc.Na rynku walutowym złoty umocnił się względem głównych walut

Ekskluzywne pomnażanie

możliwość negocjowania oprocentowania lokat. 1. Lokaty dla bogatych: negocjuj procenty Jeżeli mamy co najmniej 50 tys. zł, możemy negocjować wysokość oprocentowania m.in. w Banku BPH, BOŚ, Lukas Banku, Banku BGŻ czy Eurobanku. Z kolei PKO BP czy Bank Zachodni WBK negocjują oprocentowanie z klientami

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

13,18% tydzień wcześniej, a udział TVN w oglądalności wyniósł 12,86% wobec 13,16% przed tygodniem - wynika z szacunkowych danych firmy Nielsen Audience Measurement. Źródło: DM PKO BP   Blue Media: Spółka miała 562 mln zł przychodów (wzrost o 10% r/r). Zysk netto wyniósł ponad 5 mln złotych

Lokaty strukturyzowane - jak i co wybrać, aby zyskać

18 lipca 2008 2,5 roku 50 tys. zł Ropa naftowa - możliwość zarabiania na spadkach i na wzrostach ropy pod warunkiem że zmiana ceny nie będzie wyższa niż +/- 50% PKO BP Lokata olimpijska

W co inwestować w 2010 i wycisnąć zyski z oszczędności

, które w każdej chwili można kupić m.in. w oddziałach banku PKO BP. Inny pomysł to zakup jednostek uczestnictwa w funduszach inwestujących w różne obligacje (zarówno te wypuszczane przez rząd, jak i firmy). Im później, tym lepiej. Większość ekspertów przewiduje, że ogromna dziura w budżecie Polski zmusi

W co inwestować w 2010 i wycisnąć zyski z oszczędności

, które w każdej chwili można kupić m.in. w oddziałach banku PKO BP. Inny pomysł to zakup jednostek uczestnictwa w funduszach inwestujących w różne obligacje (zarówno te wypuszczane przez rząd, jak i firmy). Im później, tym lepiej. Większość ekspertów przewiduje, że ogromna dziura w budżecie Polski zmusi

Ranking kont osobistych - które jest najlepsze?

miesięczną (6-8 zł) ma tanie przelewy w oddziale (tylko 2,5 zł) i przez telefon. Co prawda w przypadku Lukasa dostępność usług nie jest porażająca, bo sieć bankomatów i placówek jest dużo mniejsza od tej, którą oferują giganci tacy jak PKO BP czy Pekao SA. Ale za to Lukas daje klientom bezpłatnie pakiet

Warszawska giełda dzień po serii zamachów terrorystycznych w USA

straty linii lotniczych i biur maklerskich, które utraciły ludzi, zasoby i pieniądze, wreszcie straty towarzystw ubezpieczeniowych liczone w miliardach dolarów - powiedział PAP Paweł Wojtaszek z Erste Securities. Także - zdaniem analityków BDM PKO BP - globalna recesja jest niemal przesądzona, co

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

mobilnego systemu płatności pod nazwą "BLIK" - poinformowała spółka PSP w środowym komunikacie. - PKO BP ocenia, że w czwartym kwartale sprzedaż kredytów segmentu detalicznego może być na poziomie z III kwartału 2014 roku, kiedy to wyniosła 6,3 mld zł - poinformował PAP Jacek Obłękowski

Wiosenna fala podwyżek cen w bankach

osobistych.Pierwszy był PKO BP, który podniósł miesięczna opłatę za prowadzenie Superkonta z 5,4 zł do 6,9 zł. A prowadzi 6 mln kont osobistych!W banku ING podwyżki zaczną obowiązywać od 29 kwietnia. Od 5 maja miesięczna opłata za prowadzenie MultiKonta w MultiBanku wzrośnie z 7 do 9,5 zł. W Polbanku najbardziej

Piątka na kryzys: Koniunktura na świecie się ochłodzi

gospodarce światowej najbardziej zdumiewająca było szybka poprawa sytuacji banków. Pozyskanie kapitałów nie jest już problemem, czego przykładem jest emisja akcji PKO BP. Jeszcze pół roku temu wydawało się, że banki nie będą w stanie dokapitalizować się, pozyskując fundusze na rynku. Tymczasem większość

Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości prywatyzacji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

, czyli spółki Eureko BV. Prywatyzacja ta przekreśliła także plany stworzenia silnego polskiego koncernu finansowo-ubezpieczeniowego w oparciu o PZU SA i Bank PKO BP, który stanowić mógł przeciwwagę dla obecnej dominacji zagranicznych banków komercyjnych na polskim rynku bankowym. Komisja dostrzega i

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

PKO

Bank Pekao - Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna PKO BP (PKO Bank Polski) - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Pocztowa Kasa Oszczędności – obecne PKO BP Powszechna Kasa Oszczędności – obecne PKO BP

Dom Maklerski PKO BP

i "Supermakler Mobile" oraz moduły obsługi usług maklerskich w ramach usługi iPKO oraz kont internetowych Inteligo Nagrody i wyróżnieniaDom Maklerski PKO BP otrzymał następujące nagrody w 2011 r.: II. miejsce w kategorii Domy Maklerskie w Rankingu Najlepszych Instytucji Finansowych w 2010 r. dziennika

PKO BP (budynek)

PKO BP – wieżowiec w Warszawie, w Polsce, o wysokości 75 m. Budynek został wybudowany w 1976 roku, i posiada 17 kondygnacji. Położony jest niedaleko Lotniska Bemowo. W latach 90. XX wieku przeprowadzono gruntowny remont elewacji budynku. Dawniej budynek miał przeszkloną elewację.

Budynek Oddziału 1 PKO BP w Poznaniu

Budynek Oddziału 1 PKO BP w Poznaniu – modernistyczny budynek banku PKO BP w Poznaniu, wybudowany w 1937, według projektu Jadwigi Dobrzyńskiej i Zygmunta Łobody. Obiekt stanowi bardzo dobry przykład międzywojennej, modernistycznej architektury bankowej. HistoriaOd 1 lutego 1921 siedzibą

PKO Junior

PKO Junior – oferta bankowa dedykowana dzieciom poniżej 13. roku życia, oferowana przez PKO Bank Polski S.A.PKO Junior – PKO BP wprowadza ROR dla małych dzieci http://www.bankier.pl/wiadomosc/PKO-BP-wprowadza-ROR-dla-malych-dzieci-2878049.html Oferta miała swoją premierę 1 lipca 2013

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.