cena gazu ziemnego

URE nie podniesie cen prądu i gazu ziemnego

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Bando nie widzi obecnie możliwości podwyżek cen dla odbiorców na rynku energii i gazu.

Raport: Pod względem gazu Europa pozostanie zależna od Rosji

Na europejskim rynku gazowym nie należy oczekiwać drastycznych zmian: udział gazu ziemnego z Rosji pozostanie znaczący, a jego cena konkurencyjna. Dopiero po 2030 r. nieco zmaleje, ale Rosja zrównoważy to sobie wzrostem dostaw skroplonego gazu LNG do Europy.

MAE: Rosja jest największym przegranym spadających cen ropy

MAE: Rosja jest największym przegranym spadających cen ropy

Ministerstwo Finansów chce od listopada obłożyć akcyzą gaz ziemny

Ministerstwo Finansów chce od listopada obłożyć akcyzą gaz ziemny

Naliczanie od 1 listopada podatku akcyzowego od gazu ziemnego przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który do konsultacji rządowych wysłało Ministerstwo Finansów. Doliczanie akcyzy do cen gazu ziemnego przewiduje prawo Unii Europejskiej, a Polska przed akcesją do UE uzgodniła

Francuski ambasador ostrzega: gaz z USA może trafiać do Azji, a nie do Europy

najwyższą cenę - powiedział Buhler na piątkowym seminarium polskiego MSZ, poświęconym umowie o wolnym handlu pomiędzy UE i USA. Buhler przyznał, że dodatkowe ilości gazu amerykańskiego pomogłyby europejskim krajom ograniczyć zależność od rosyjskiej ropy i gazu z tego kraju. Dodał jednak, że musimy pamiętać

Ambasador Francji: gaz z USA może trafiać do Azji, a nie do Europy

najwyższą cenę" - powiedział Buhler na piątkowym seminarium polskiego MSZ, poświęconym umowie o wolnym handlu pomiędzy UE i USA. Buhler przyznał, że dodatkowe ilości gazu amerykańskiego pomogłyby europejskim krajom ograniczyć zależność od rosyjskiej ropy i gazu z tego kraju. Dodał jednak, że musimy

Raport MAE: Rosja jest największym przegranym spadających cen ropy

Raport MAE: Rosja jest największym przegranym spadających cen ropy

- Z powodu niższych cen ropy naftowej istotnie spadają rosyjskie przychody ze sprzedaży ropy. Po drugie, znaczna część rosyjskich kontraktów gazowych jest indeksowana do cen ropy naftowej, więc ceny gazu też spadają, jak również przychody ze sprzedaży rosyjskiego gazu. Po trzecie, sankcje nałożone

MAE: Rosja jest największym przegranym spadających cen ropy

Udostępniamy nagranie wideo: https://wideo.pap.pl/videos/11574/ "Z powodu niższych cen ropy naftowej istotnie spadają rosyjskie przychody ze sprzedaży ropy. To pierwsza kwestia. Po drugie, znaczna część rosyjskich kontraktów gazowych jest indeksowana do cen ropy naftowej, więc ceny gazu też

MAE: Rosja jest największym przegranym spadających cen ropy

Udostępniamy nagranie wideo: https://wideo.pap.pl/videos/11574/ "Z powodu niższych cen ropy naftowej istotnie spadają rosyjskie przychody ze sprzedaży ropy. To pierwsza kwestia. Po drugie, znaczna część rosyjskich kontraktów gazowych jest indeksowana do cen ropy naftowej, więc ceny gazu też

Od listopada cenę gazu podbije akcyza - na razie dla przemysłu

Od listopada cenę gazu podbije akcyza - na razie dla przemysłu

Wprowadzenie od 1 listopada podatku akcyzowego od gazu ziemnego przewiduje nowelizacja ustawy, którą we wtorek ma się zająć rząd. Doliczania akcyzy do ceny gazu wymaga prawo europejskie, a Polska przed wejściem do UE wynegocjowała odłożenie tego obowiązku do końca października 2013 r. Stawka akcyzy

Ceny gazu na Zachodzie idą w górę z powodu niepokojów na Krymie

Jak wskazuje agencja ITAR-TASS, ceny gazu w Holandii wzrosły do ok. 366 dolarów, również o ok. 10 proc. Ceny gazu w Niemczech wzrosły o 8,1 proc. do 369,5 dolarów. Eksperci tłumaczą, że jest to normalna reakcja rynku na możliwość militarnej konfrontacji na Wschodzie. Inwestorzy szczególnie

Benzyna coraz droższa. A więc jeśli nie ropa, to co?

Benzyna coraz droższa. A więc jeśli nie ropa, to co?

, współtwórca portalu www.cng.auto.pl. - W latach 90. była duża presja na tanie paliwo dla Polaków i dzięki zachodniemu lobby zdecydowano się wybrać LPG. Za korzystaniem ze sprężonego gazu ziemnego przemawia cena i wydajność. Chociaż na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że kryterium ceny wcale nie jest

Japonia szuka nowych dróg importu gazu ziemnego

Zapotrzebowanie na gaz wzrosło po katastrofie w Fukushimie, kiedy Japończycy wyłączyli swoje reaktory nuklearne. "Dziś jesteśmy bardziej zależni od paliw kopalnych niż przed Fukushimą. Problemem gazu jest jego wysoka cena, która przekłada się na wysokie ceny energii elektrycznej. To uderza w

Wzrosną ceny gazu

Od kilku lat - i jest to proces niezależny od naszej integracji z UE - zmienia się u nas strukturę cen gazu ziemnego, tak by gospodarstwa domowe nie były subsydiowane wyższymi cenami surowca dla przemysłu. Jeszcze w 2002 r. ceny gazu ziemnego w Polsce były niższe niż w Europie Zachodniej. Według

PGNiG: URE zatwierdziło nową hurtową taryfę, średnia obniżka cen gazu o 6,1-6,6%

gazu ziemnego zaazotowanego o 6,1%. Taryfa spółki PGNiG, która sprzedaje gaz tzw. „dużym" odbiorcom, zatwierdzona została na okres 3 miesięcy. Jej wejście w życie oznacza obniżenie średniej ceny gazu wysokometanowego dla odbiorców końcowych zużywających powyżej 25 mln m3 o 6,8%, oraz dla

PGNiG: URE zatwierdziło zmianę hurtowej taryfy gazowej

wysokometanowego oraz 3,2% dla gazu zaazotowanego, co wynika z efektu zrównania się cen za 1 kWh gazu ziemnego zaazotowanego z ceną 1 kWh gazu ziemnego wysokomentanowego. Stopniowe zrównanie cen za tą samą jednostkę energii miało już miejsce w aktualnie obowiązującej taryfie, o czym PGNiG informowało po

PGNiG: w 2016 r. będzie tańszy gaz

dla klientów indywidulanych z wyłączeniem grup taryfowych z oznaczeniem "12T" zostały obniżone o 10 proc. To pierwsza obniżka stawek opłat abonamentowych od 2009 r. - podkreśliła spółka. Jak napisano w komunikacie PGNiG zmiany cen gazu ziemnego są konsekwencją wciąż utrzymujących się

Gazowy kartel - odwet za tarcze antyrakietową?

Putin kończy właśnie kilkudniową wizytę w krajach arabskich. - Gazowy kartel to interesująca propozycja - stwierdził w poniedziałek w Katarze. To państwo ma trzecie w świecie po Rosji i Iranie zasoby gazu ziemnego i do końca dekady chce zostać największym na świecie dostawcą skroplonego gazu LNG

PGNiG wprowadza od jutra obniżkę cen gazu dla klientów detalicznych

Warszawa, 31.08.2015 (ISBnews) - PGNiG Obrót Detaliczny - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - wprowadzi od 1 września br. nową taryfę, zakładającą obniżkę ceny gazu ziemnego wysokometanowego o 6,5% dla odbiorców detalicznych oraz małych i średnich firm, podał

URE zatwierdził korektę taryf na obrót gazem PGNiG Obrót Detaliczny

Warszawa, 13.08.2015 (ISBnews) - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE)  zatwierdził korektę taryfy na obrót paliwami gazowymi PGNiG Obrót Detaliczny, podał Urząd. "Korekta polega na obniżeniu cen gazu ziemnego wysokometanowego o 6,5%, a cen gazu zaazotowanego GZ-41,5 o 2,5

PGNiG: URE zatwierdziło nową hurtową taryfę, średnia obniżka cen gazu o 5%

r. "Zmiany cen gazu ziemnego są konsekwencją wciąż utrzymujących się niskich cen ropy naftowej i stosunkowo niskich cen gazu ziemnego na rynkach hurtowych w północno-zachodniej Europie, co efektywnie wpływa na obniżenie całkowitego kosztu pozyskania gazu ziemnego przez PGNiG SA, w porównaniu

PGNiG chce wprowadzić nową taryfę detaliczną od 1 września

PGNiG Obrót Detaliczny. Korekta polega na obniżeniu cen gazu ziemnego wysokometanowego o 6,5%, a cen gazu zaazotowanego GZ-41,5 o 2,5%. Obniżki były możliwe ze względu na spadek kosztów zakupu gazu ziemnego - zarówno nabywanego na Towarowej Giełdy Energii jak i w kontraktach bilateralnych od PGNiG. W

PGNiG i ZA Puławy będą negocjować dostawy gazu do Elektrowni Puławy

na potrzeby Elektrowni Puławy, jego cena, jak również terminy rozpoczęcia oraz realizacji dostaw gazu ziemnego. Właściwa umowa na dostawy surowca będzie zawarta pomiędzy stronami nie później niż na rok przed rozpoczęciem dostarczania paliwa gazowego do Elektrowni Puławy, podano również

Lewiatan: Obniżka cen przez PGNiG to uczciwy ruch wobec odbiorców

musi być gotowe na zmienną sytuację" - wskazała Kulczycka. Wczoraj prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził nową taryfę hurtową na paliwo gazowe dla PGNiG. W konsekwencji, średnia cena paliwa gazowego wysokometanowego została obniżona o 6,6%, a w przypadku gazu ziemnego

Na rynku gazu ziemnego duża zmienność, duża podaż ciąży

Warszawa, 16.06.2015 (ISBnews/ Superfund TFI) - Inwestorzy na rynku gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych w ostatnim czasie nie mogą narzekać na nudę. Notowania tego surowca cechują się bardzo dużą zmiennością - po dużych spadkach pod koniec ubiegłego tygodnia, wczoraj cena gazu ziemnego w USA

PGNiG prognozuje 37,1 mld zł przychodów, 6,3 mld zł EBITDA w 2015 r.

. "Zmniejszenie przychodów wynika głównie z utrzymujących się niskich cen ropy naftowej oraz niższych cen sprzedaży gazu na giełdach w Europie i w Polsce. Z tych powodów obniżeniu uległ również całkowity koszt pozyskania przez Grupę PGNiG gazu ziemnego, co przełożyło się również na redukcję cen

EIA: światowe zużycie gazu wzrośnie o 44 proc. do 2035 r.

Choć w czasie wychodzenia światowej gospodarki z kryzysu zapotzrebowanie na gaz będzie rosnąć, to ceny będą mogły się utrzymać na relatywnie niskim poziomie dzięki wielu różnym źródłom tego surowca, podaje EIA. Wrośnie m.in. rola gazu łupkowego, którego produkcja będzie stanowić w USA w 2035 roku

Qatargas ulokuje LNG przewidziane dla PGNiG na I poł. 2016 r. na innych rynkach

aktualnie dostępne informacje na temat przewidywanych na pierwszą połowę 2016 roku cen LNG na świecie oraz cen gazu ziemnego w Polsce. W ocenie zarządu spółki, porozumienie może pozwolić na poprawienie w tym okresie wyniku finansowego PGNiG na obrocie gazem ziemnym, pozyskanym w ramach umowy długoterminowej

KPMG przewiduje wzrost zapotrzebowania na LNG, które spełnia wymogi emisyjne

;Mimo zmniejszenia konsumpcji gazu w Unii Europejskiej w ostatnich latach, długotrwałe pogłębianie się tego trendu jest raczej mało prawdopodobne, szczególnie w świetle obserwowanych w ostatnim czasie spadków cen ropy naftowej, z którymi skorelowane są ceny gazu ziemnego" - uważa menedżer w dziale

PGNiG największą polską spółką notowaną na GPW

i daje nadzieję na sukces jeśli chodzi o ustalenie nowych, korzystniejszych dla finansów spółki cen gazu w kontrakcie jamalskim" - powiedział Kubacki ISBnews. Dodał, że dzięki dużej kapitalizacji i wysokiej płynności, spółka przyciąga zagranicznych inwestorów portfelowych, zwiększających

Steinhoff: PGNiG dobrze wykorzystało europejską liberalizację rynku gazu

Steinhoff agencji ISBnews. Dodał, że już dzisiaj PGNiG jest coraz bardziej elastyczne dla dużych odbiorców - oferując im m.in. program rabatowy, a to znaczy, że radzi sobie z zachodzącymi zmianami. Podkreślił, że na spadek jednostkowego kosztu pozyskania gazu miało wpływ wiele czynników. Ceny gazu

Czy warto kupić do firmy auto na gaz?

przedsiębiorcy 15 tys. zł. Ale turbodiesel ma o 7 tys. zł wyższą cenę, zatem zysk z samego tylko paliwa w przypadku wersji na gaz ziemny sięgnie 22 tys. zł. Ale to niejedyna korzyść. Przy zasilaniu CNG żywotność silnika jest wyższa o mniej więcej 20 proc., co również przekłada się na niższe koszty eksploatacji

Arendarski z KIG: Porozumienie PGNiG z Qatargas to szansa na uniknięcie strat

skroplonego gazu LNG z czerwca 2009 r. Zgodnie z porozumieniem, w I poł. 2016 r. Qatargas ulokuje LNG na innych rynkach, a PGNiG pokryje różnicę w cenie. Podobne porozumienie obowiązuje w 2015 r. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy

Obrót gazem ziemnym na TGE wzrósł o 202% r/r do 15 917 398 MWh w lipcu

Warszawa, 11.08.2015 (ISBnews) – Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wszystkich transakcji zawartych w lipcu 2015 r. wyniósł 15 917 398 MWh, czyli wzrósł o 202% w skali roku oraz o 124,21% w ujęciu miesięcznym. Lipiec był najlepszym miesiącem pod względem obrotów na rynku gazu ziemnego w

Akcja protestacyjna pracowników PGNiG odbędzie się 24 listopada

spółka. Organizacje związkowe PGNiG wszczęły spór zbiorowy 18 maja br. po odrzuceniu ich żądań przez pracodawcę. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w

PGNiG złożyło pozew przeciw Gazpromowi

- Złożenie pozwu stanowi element rozpoczętego 13 maja 2015 r. przez PGNiG postępowania arbitrażowego w sprawie zmiany warunków cenowych kontraktu długoterminowego na zakup gazu ziemnego z dnia 25 września 1996 r. - czytamy w komunikacie. Działania prowadzone przez PGNiG mają na celu dostosowanie

PGNiG skierował do Gazpromu wezwanie na arbitraż przed Trybunałem w Sztokholmie

długoterminowego na zakup gazu ziemnego. "Skierowanie do Gazpromu wezwania na arbitraż rozpoczyna przewidzianą kontraktem procedurę arbitrażową. Wskazanie wartości przedmiotu sporu oraz terminu zakończenia sporu nie jest możliwe na obecnym etapie" - czytamy w komunikacie. Spółka podała, że uzyskała

Prace przy terminalu LNG w Świnoujściu zakończone

Warszawa,12.10.2015 (ISBnews) - Prace budowlane przy terminalu do odbioru skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu zostały zakończone, a instalacja weszła w fazę rozruchu, poinformowali premier Ewa Kopacz i minister Skarbu Państwa Andrzej Czerwiński. "Ten terminal jest nie tylko

Do programu rabatowego PGNiG zgłosiło się już 30 klientów

wolumeny gazu. Obecnie ceny gazu na TGE są silnie skorelowane z cenami gazu na rynkach Europy Zachodniej. Program rabatowy wprowadza analogiczną formułę, podaje także spółka. PGNiG zajmuje się obsługą klientów strategicznych, tj. odbierających rocznie ponad 25 mln m3 gazu rocznie, klientów nabywających

Celem Grupy Azoty będzie minimalizacja ceny gazu, a nie dywersyfikacja

Warszawa, 09.11.2015 (ISBnews) - Celem Grupy Azoty będzie minimalizacja ceny nabywanego gazu, a nie określony udział gazu nabywanego poza systemem taryfowym, poinformował wiceprezes Andrzej Skolmowski. "Po zmianach, jakie dokonały się na polskim rynku i po wdrożeniu nowej polityki

Pole do wzrostów cen gazu jest już ograniczone

sytuacja na rynku gazu ziemnego w USA pozostawała nieco w cieniu wydarzeń dotyczących ropy naftowej. To samo można było powiedzieć o cenach tego surowca - notowania gazu, podobnie jak cena ropy WTI, w lutym wyhamowały zniżkę i wpadły w kilkumiesięczną konsolidację. Podobnie także jak na rynku ropy

Lewiatan: Obniżka cen przez PGNiG to dowód, że trzeba walczyć o klienta i rynek

Lewiatan Daria Kulczycka. PGNiG wprowadza od 1 września br. nową taryfę, zakładającą obniżkę ceny gazu ziemnego wysokometanowego o 6,5% dla odbiorców detalicznych oraz małych i średnich firm. "Oprócz programów rabatowych dla odbiorców hurtowych, PGNiG oferuje drugą już obniżkę taryfy dla

Grupa Duon: Cena w wezwaniu Fortum odpowiada wartości godziwej spółki

elektrycznej i gazu ziemnego w Polsce na zasadzie TPA (Third Party Access), tj. poprzez sieci operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych. Jest jednym z największych podmiotów prywatnych prowadzących detaliczny obrót energią elektryczną i gazem. Ponadto, prowadzi hurtową sprzedaż energii elektrycznej i

Pomorskie.3,7 mln zł mniej za gaz dzięki wspólnemu zakupowi

Umowę o wspólnym zakupie i świadczeniu usług dystrybucji gazu ziemnego podpisali w Gdyni w poniedziałek przedstawiciele Gdyni oraz gmin zrzeszonych w Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów "NORDA", firmy OPEC sp. z o.o. i piętnastu jednostek (m.in. szpitali i instytucji

PGNiG i Qatargas zawarły porozumienie ws. dostaw gazu LNG w 2015 r.

PGNiG, wówczas odbiór takiego niesprzedanego LNG będzie przesunięty na kolejne lata wykonywania umowy długoterminowej" - głosi komunikat spółki. Zarząd PGNiG ocenił, że zgodnie z przewidywaniami dotyczącymi cen gazu LNG na świecie w 2015 roku oraz cen gazu ziemnego w Polsce, "porozumienie

PGNiG nadal renegocjuje kontrakt jamalski z Gazpromem

arbitrażowego" - powiedział prezes. W listopadzie ub.r. PGNiG wystąpiło do OAO Gazprom oraz OOO Gazprom Export z wnioskiem o renegocjację ceny za gaz dostarczany przez Gazprom na podstawie kontraktu jamalskiego z 25 września 1996 r. Decyzja została podjęta w oparciu o istotne zmiany, które miały miejsce

Do czasu oddania terminala LNG, Katarczycy będą sprzedawać nasz gaz na rynkach

bieżącego roku. Z kolei komercyjne dostawy mają się rozpocząć w pierwszej połowie 2016 r. PGNiG informuje, że wnikliwie przeanalizowało aktualnie dostępne informacje na temat przewidywanych na pierwszą połowę 2016 roku cen LNG na świecie oraz cen gazu ziemnego w Polsce. W ocenie zarządu Spółki porozumienie

PGNiG największą polską spółką notowaną na GPW

poprawiają wyniki PGNiG w krótkim terminie. Istotne jest także prowadzone przez Komisję Europejską postępowanie antymonopolowe przeciwko Gazpromowi. To wzmacnia pozycję negocjacyjna PGNiG i daje nadzieję na sukces, jeśli chodzi o ustalenie nowych, korzystniejszych dla finansów spółki cen gazu w kontrakcie

Steinhoff: Nie musimy już płacić za brak alternatyw wobec dostaw gazu z Rosji

ISBnews. Według niego, to racjonalne działanie, ponieważ cena gazu ze Wschodu jest dużo wyższa niż na rynkach spotowych, stąd tak dobre wyniki PGNiG za I kw. 2015 r. Spółka zaoszczędziła na zakupach surowca na zachodzie, kiedy Gazprmom nie dostarczył jej zamawianych ilości. "To pokazuje także

Chadam: mamy nadzieję na dodatkowe dostawy LNG do terminalu w Świnoujściu

własnym wydobyciem wzmocni niezależności gazową Polski. Inwestycja umożliwi odbiór gazu ziemnego drogą morską praktycznie z dowolnego kierunku na świecie. Początkowa zdolność regazyfikacyjna wyniesie 5 mld m sześc. rocznie i odpowiadać będzie jednej trzeciej polskiego zapotrzebowania na gaz ziemny

PGNiG widzi duże zainteresowanie programem rabatowym

aktualnych cen na Towarowej Giełdzie Energii i będzie uzależniona od odbieranych ilości oraz równomierności poboru. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych

PGNiG będzie aktywne na rynku akwizycyjnym, obserwuje Polskę i zagranicę

zagranicznym podmiotom" - podsumował Zawisza.  PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także

PGE wchodzi z gazem do mieszkań. W razie awarii naprawi piecyk

olbrzym w postaci grupy energetycznej PGE. Firma zacznie sprzedawać klientom detalicznym oprócz prądu także gaz. - To nasza odpowiedź na oczekiwania klientów, którzy poszukują nie tylko niższych cen gazu, ale również kompleksowej i fachowej obsługi specjalistów zarówno w zakresie energii elektrycznej, jak

Steinhoff: Piotr Woźniak byłby dobrym prezesem PGNiG

początku grudnia Skarb Państwa powołał Piotra Woźniaka w skład rady nadzorczej PGNiG. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją

PGNiG rozpocznie w sierpniu drugi etap programu rabatowego

2015/2016' dla klientów strategicznych. Oferta jest odpowiedzią spółki na oczekiwania klientów wobec prowadzonego już programu 'Uwolnienie cen', a także reakcją na dynamiczne zmiany otoczenia konkurencyjnego na rynku gazu" - czytamy w komunikacie. Program obejmie zakupy gazu w okresie od 1

Akcjonariusze PBG zdecydowali o możliwej emisji akcji dla Jerzego Wiśniewskiego

specjalistyczne usługi w zakresie kompleksowego wykonawstwa instalacji dla gazu ziemnego, ropy naftowej oraz paliw. Prowadzoną działalność wykonuje jako generalny realizator, uczestnik konsorcjum lub podwykonawca w zakresie: projektowania, wykonawstwa, remontów, eksploatacji i serwisu w obszarach: wydobycia i

PGNiG wprowadzi program rabatowy dla klientów strategicznych

klienci będą płacili cenę indeksowaną do cen giełdowych przy jednoczesnym zachowaniu pułapu ceny maksymalnej w postaci ceny taryfowej"- powiedział prezes PGNiG Mariusz Zawisza, cytowany w komunikacie. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego

Grupa Duon podniosła prognozy na 2015, oczekuje 23,6 mln zł zysku netto

TPA przy jednoczesnym wykorzystaniu spadających cen na rynku hurtowym gazu sieciowego, a także dzięki nowym możliwościom zakupowym w zakresie gazu LNG, podano również. Grupa kapitałowa Duon to jeden z wiodących w Polsce dostawców gazu ziemnego spoza grupy PGNiG. Grupa rozwija działalność w dwóch

Świnoujście. Pierwszy statek ze skroplonym gazem wpłynął do gazoportu

Jednostka dostarczy ponad 200 tys. m sześć. skroplonego paliwa, tj. ok. 120 mln m sześc. gazu ziemnego. Po tym jak statek minął główki falochronów gazoportu przy pomocy holowników zostanie obrócony dziobem do wyjścia i zacumuje przy platformie rozładunkowej. Jak powiedział PAP obecny w

Grupa Duon wydała nowe akcje warte ok. 16 mln zł w ramach nabycia AMB Energia

sprzedaży energii elektrycznej do przedsiębiorstw, realizowanej na zasadach TPA. Grupa kapitałowa Duon to jeden z wiodących w Polsce dostawców gazu ziemnego spoza grupy PGNiG. Grupa rozwija działalność w dwóch segmentach działalności: infrastruktury oraz obrotu, oferując swoim klientom dwa podstawowe

El Pais: Terminal LNG w Świnoujściu to nowa broń Polski w 'wojnie gazowej'

już to wojna na Ukrainie i sytuacja w krajach bałtyckich, którym Rosja narzuca wyższe ceny. Aby zmniejszyć tę zależność, Warszawa wprowadza w życie plan, który umożliwi import gazu statkami z niemal każdego miejsca na świecie" - czytamy w gazecie. Według "El Pais", Polska szykuje się

KGHM wzywa PBG do ugody ws. kar umownych na 526,3 mln zł

usługi w zakresie kompleksowego wykonawstwa instalacji dla gazu ziemnego, ropy naftowej oraz paliw. Prowadzoną działalność wykonuje jako generalny realizator, uczestnik konsorcjum lub podwykonawca w zakresie: projektowania, wykonawstwa, remontów, eksploatacji i serwisu w obszarach: wydobycia i przesyłu

Spór zbiorowy w PGNiG. Związki chcą podwyżek

określenia wartości bonów towarowych wyłączne kompetencje leżą po stronie pracodawcy samodzielnie ustalającego ich wysokość" - czytamy w informacji. Premie po nowemu, winny spadek cen ropy Jeśli chodzi o ostatni punkt, spółka tłumaczy, że w związku ze wzrostem konkurencji na rynku gazu i spadkiem cen

TGE i Gaz-System chcą stworzyć w Polsce 'hub gazowy' dla regionu

. Wraz z uruchomieniem hubu gazowego w Polsce możliwe są do osiągnięcia m.in. następujące korzyści: obniżenie ceny hurtowej gazu, wejście nowych podmiotów na polski rynek, zwiększenie efektywności wykorzystania punktów połączeń międzysystemowych oraz Terminalu LNG w Świnoujściu, zwiększenie przesyłu gazu

Czerwiński: W poniedziałek oddanie gazoportu w Świnoujściu

skroplonego gazu ziemnego z czerwca 2009 r. dotyczące dostaw do Świnoujścia w 2015 r. Według polskiej spółki, jeśli w 2015 r. nie będzie mogła odebrać zakontraktowanego gazu, to Qatargas ma go sprzedać na wolnym rynku, a PGNiG wyrównać Katarczykom różnicę w cenie w stosunku do kontraktu z 2009 r. W marcu br

Lewiatan: PGNiG słusznie wybrało walkę o rynek zamiast śrubowania wyników

wyniki PGNiG za III kw. br. Podkreśliła, że przed PGNiG stoją poważne zagrożenie w przyszłości. Problematyczny może okazać się gazoport, który jest kosztowną inwestycją w bezpieczeństwo energetyczne. Jak wskazała, przy obecnych cenach przez terminal LNG w Świnoujściu będzie przechodzić gaz droższy od

Jaceniuk polecił rządowi przygotować się do przerwania dostaw gazu. "Ceny 500 dolarów nie zaakceptujemy"

jest gotowa nadal kupować gaz ziemny po cenie obowiązującej od początku bieżącego roku, czyli 268 dol. To akceptowalna i zrównoważona cena rynkowa - oświadczył Jaceniuk. Jak dodał, Ukraina jest gotowa dokonać wszelkich rozliczeń za dotychczasowe dostawy. - Czekamy na odpowiedź Gazpromu - powiedział

Niespodzianka Gazpromu. Przestali ograniczać dostawy gazu do Polski

z planem. PGNiG stwierdziło też, że "otrzymało potwierdzenie, iż dostawy gazu ziemnego z kierunku wschodniego będą realizowane na poziomie zamówień złożonych do dostawcy". Nasz koncern nie podał jednak, czy dostał od Gazpromu formalne wyjaśnienie dotychczasowych ograniczeń dostaw. Od

Fortum ogłosiło wezwanie na akcje Grupy Duon po 3,85 zł za akcję

zarządu, zobowiązali się do sprzedaży swoich akcji na rzecz Fortum pod pewnymi warunkami. Obecnie Fortum nie posiada akcji spółki Duon" – czytamy dalej. Duon prowadzi sprzedaż energii elektrycznej i gazu ziemnego w Polsce na zasadzie TPA (Third Party Access), tj. poprzez sieci operatorów

Czerwiński: w poniedziałek oddanie gazoportu w Świnoujściu

Czerwiński. Terminal do odbioru skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu to jedna z największych polskich inwestycji energetycznych ostatnich lat, uznana przez rząd polski za strategiczną dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Inwestycja umożliwi odbiór gazu ziemnego drogą morską praktycznie z

PGNiG obniża prognozę tegorocznych przychodów do 37,1 mld zł

spółek grupy i założenia operacyjne. "Zmniejszenie przychodów wynika głównie z utrzymujących się niskich cen ropy naftowej oraz niższych cen sprzedaży gazu na giełdach w Europie i w Polsce. Z tych powodów obniżeniu uległ również całkowity koszt pozyskania przez Grupę PGNiG gazu ziemnego, co

TGE uruchomi futures na energię elektryczną 4 listopada

Polsce; wolumen obrotu kontraktami futures na gaz ziemny - ponad 15% zliberalizowanego rynku gazu; większa płynność całego rynku poprzez interakcję z rynkiem spot; 2016 r. - początek budowania płynności" - czytamy w prezentacji GPW. Grupa GPW podała też, że liczy na nowy rynek jako nowe źródło

Wolumen handlu gazem na TGE wzrósł 52-krotnie r/r do 12.387.880 MWh w lutym

osiągnął wartość 102,30 PLN/MWh (wzrost m/m o 2,54 PLN/MWh). Obrót na uruchomionym ponad pół roku temu Rynku Dnia Bieżącego gazu wyniósł 267 367 MWh. Średnia cena ważona wolumenem z transakcji na tym parkiecie wyniosła w lutym br. 101,51 PLN/MWh (wzrost m/m o 5,36 PLN/MWh). Na rynku terminowym w lutym

PGE wprowadza sprzedaż prądu i gazu w pakiecie dla klientów indywidualnych

klientów, którzy poszukują nie tylko niższych cen gazu, ale również kompleksowej i fachowej obsługi specjalistów zarówno w zakresie energii elektrycznej, jak i gazu ziemnego"- powiedział prezes PGE Marek Woszczyk, cytowany w komunikacie. W zależności od potrzeb, można zdecydować się na zakup

Eksperci: Gazpromowi maleją możliwości wywierania nacisku na Europę

magazynów było w tym roku rekordowo wysokie, mimo relatywnie ciepłej jak na ten okres aury. Poziom napełnienia magazynów gazu w Europie wynosi obecnie zaledwie 32 proc. Dostawy rosyjskiego gazu spowodowały więc znaczące ograniczenie tempa wytłaczania gazu ziemnego z magazynów - powiedział Milewski. Według

Grupa Duon skupi się na maksymalizacji wartości posiadanych aktywów

średnich firm, do czego powinno przyczynić się zeszłoroczna przejęcie AMB Energia. Kluczowym czynnikiem będą także marże TPA, które zależeć będą od poziomu konkurencji, zmian cen na rynkach hurtowym i w przypadku gazu - działań regulatora. Grupa Duon liczy również na wzrosty sprzedaży gazu w segmencie

Chadam: od 2017 r. rozwiązania zachęcające do korzystania z terminalu LNG

Chadam pełni jednocześnie obowiązki prezesa Polskiego LNG, spółki budującej terminal LNG w Świnoujściu. W ubiegłym tygodniu spółka ta poinformowała, że budowa gazoportu w Świnoujściu zakończy się w tym roku. Również w tym roku do terminalu LNG dotrze pierwsza dostawa skroplonego gazu ziemnego

Polska chce importować gaz ziemny z USA, żeby uniezależnić się od Rosji

cenach i potencjalnej wielkości importu skroplonego gazu ziemnego. Amerykańscy kongresmani także przychylają się do pomysłu Polaków. Zanim jednak dojdzie do eksportu LNG, Amerykański Departament Energii musi wyrazić zgodę na eksport do krajów, które nie posiadają porozumienia o wolnym handlu z USA tak

Energa rozważa kogenerację w planowanej elektrowni gazowej w Grudziądzu

Warszawa, 16.03.2015 (ISBnews) - Energa rozważa różne scenariusze dla planowanej elektrowni na gaz ziemny w Grudziądzu, w tym kogenerację, poinformował wiceprezes spółki Wojciech Topolnicki. "Trwają prace nad możliwymi innymi rozwiązaniami niż typowa duża kondensacyjna elektrownia

Organizacje związkowe w PGNiG wszczęły spór zbiorowy

określonego w pkt 3 spółka nie zrealizowała oczekiwań strony społecznej z następujących względów: - liberalizacja rynku gazu w Polsce oraz wzrost konkurencji; - zmiany w otoczeniu rynkowym (radykalny spadek ceny ropy naftowej na rynkach światowych); - zmiany w otoczeniu regulacyjnym" &ndash

Świnoujście. Pierwszy statek ze skroplonym gazem wpłynął do gazoportu

Jednostka w ramach kontraktu zawartego między PGNiG i Qatargas dostarczyła ponad 200 tys. m sześć. skroplonego paliwa, tj. ok. 120 mln m sześc. gazu ziemnego. Statek, który wyruszył w swój rejs 20 listopada z katarskiego portu Ras Laffan, wpłynął do basenu portowego terminalu LNG w Świnoujściu

Czerwiński: Chciałbym, by gaz z Gazoportu znalazł się w sieci jak najszybciej

Czerwiński. Minister wskazał, że PGNiG dąży do weryfikacji cen gazu zgodnie z rynkowymi realiami oraz że spodziewa się, iż finalnym rezultatem będzie obniżenie cen gazu dla polskich odbiorców. Wiceminister skarbu Zdzisław Gawlik informował w ub. tygodniu, że stan zaawansowania prac na budowie terminala

Portugalia. Galp Energia stracił blisko 50 proc. odbiorców gazu

Galp Energia. Pomimo liberalizacji zasad sprzedaży tego paliwa spółka utrzymała swoją dominującą pozycję z uwagi na duże możliwości magazynowania i przesyłu surowca. Pojemność magazynów portugalskiej firmy sięga 40 mln m3, z kolei linia przesyłu surowca liczy łącznie 12 tys. km. Cena gazu ziemnego po

Projekcja NBP: Inflacja nadal pozostanie wyraźnie poniżej celu do końca 2017 r.

prognozowanej ścieżki cen paliw, ale także i innych komponentów krajowych cen energii. Spadek cen gazu ziemnego oraz węgla kamiennego na rynkach światowych przekładać się bowiem będzie, choć z pewnym opóźnieniem, na krajowe ceny energii elektrycznej i gazu ziemnego. Wpływ niższych cen surowców jedynie w

Średnia dzienna produkcja Serinusa spadła o 9% kw/kw do 3 994 boe/d w I kw.

ziemnego dla państwowej firmy - Państwowa Spółka Akcyjna Naftogaz" - czytamy w komunikacie. Produkcja gazu i kondensatu na Ukrainie w II kw. br. (przypadająca na 70-proc. udział Serinus w prawie użytkowania górniczego) wynosiła odpowiednio: 16,3 MMcf/d i 64 bbl/d. Wartości te są minimalnie poniżej

Kopacz: terminal LNG - w lipcu

będzie zdolny do komercyjnego odbioru skroplonego gazu w 2015 r., po odbiorach technicznych. Nie podawali jednak dokładniejszego terminu. Terminal LNG w Świnoujściu pozwoli na sprowadzanie do Polski do 5 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie, z możliwością powiększenia tej zdolności do 7,5 mld m sześc

IJ: Wsparcie dla konkurencyjności terminala LNG kluczowe dla jego rozwoju

nieokreśloną przyszłość odbiór pierwszej dostawy, płacąc jedynie rekompensatę dla Katarczyków za nieodebranie jej" - czytamy dalej. Atrakcyjne mogą być natomiast nowe kontrakty podpisywane z nowymi dostawcami z Ameryki Północnej i innych stron świata, ponieważ cena gazu skroplonego na rynkach tanieje

Zysk netto Grupy Duon spadł r/r do 12,63 mln zł w I poł. 2015 r.

zlokalizowanych w Polsce północno-wschodniej" - czytamy dalej.  W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I poł. 2015 r. wyniósł 12,68 mln zł wobec 0,80 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa kapitałowa Duon to jeden z wiodących w Polsce dostawców gazu ziemnego spoza grupy PGNiG. Grupa rozwija

Grupa Azoty prawdopodobnie skorzysta z rabatu PGNiG dla strategicznych klientów

rocznie ponad 2 mld m3 gazu ziemnego. Całkowite zużycie tego surowca w Polsce wynosi ok. 15 mld m3. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję

PGNiG i Qatargas zawarły porozumienie ws. dostaw gazu LNG w 2015 r.

niesprzedanego LNG będzie przesunięty na kolejne lata wykonywania umowy długoterminowej" - głosi komunikat spółki. Zarząd PGNiG ocenił, że zgodnie z przewidywaniami dotyczącymi cen gazu LNG na świecie w 2015 r. oraz cen gazu ziemnego w Polsce "porozumienie może pozwolić na poprawienie w 2015 r. wyniku

Piotr Woźniak: trzeba wrócić do pomysłu budowy rurociągu z Morza Północnego

światowy. Spodziewamy się konwergencji cen LNG i gazu sieciowego, dlatego zarówno dostawy z Kataru, jak i od nowych dostawców zapowiadają się dobrze. Kolejny cel dotyczy naszej strategii handlowej. Będziemy musieli konsekwentnie dostosowywać firmę do zaostrzającej się konkurencji. Działamy w

PKN Orlen o planach segmentu wydobywczego w Polsce na 2016 r.

koncernu, prowadząca m.in. działalność poszukiwawczo-wydobywczą ropy naftowej i gazu ziemnego, w tym w Polsce w zakresie złóż łupkowych. Jak zaznaczył we wtorek PKN Orlen, sytuacja na globalnym rynku ropy naftowej i gazu ziemnego "wpływa na działalność segmentu upstream (wydobycie - PAP) w koncernie

PGNiG chce pozostać liderem sprzedaży gazu i wzmocnić segment wydobywczy

też dążyć do "uelastycznienia portfela gazu ziemnego i dostosowania go do zmieniających się warunków rynkowych w zakresie cen oraz warunków dostaw". Kolejnym celem zarysowanym w strategii jest wzmocnienie i transformacja obszaru poszukiwanie i wydobycie, który ma być "kluczową dźwignią

Włodzimierz Karpiński: Terminal LNG będzie gotowy w tym roku

polskich inwestycji energetycznych ostatnich lat, uznaną przez rząd polski za strategiczną dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Inwestycja umożliwi odbiór gazu ziemnego drogą morską praktycznie z dowolnego kierunku na świecie. Na czele konsorcjum realizującego inwestycję stoi włoska spółka Saipem

Steinhoff: Wyniki PGNiG potwierdzają skuteczność programu restrukturyzacji

. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju

Po Chinach również Japonia zainteresowana rosyjskim gazem z Syberii

Po katastrofie w elektrowni jądrowej w Fukushimie w 2011 roku, czego następstwem było wyłączenie wszystkich 48 bloków jądrowych, w Japonii znacznie wzrósł popyt na gaz ziemny. W dodatku Japonia za gaz płaci jedną z najwyższych cen na świecie. Kraj szuka więc dywersyfikacji dostaw surowca. Jak

"Rzeczpospolita": Nasz chemiczny gigant chce gazu z Ameryki

Grupa Azoty - największa firma chemiczna w Polsce i największy odbiorca gazu ziemnego w naszym kraju - jest zainteresowana sprowadzaniem tego surowca z USA albo Kanady - ustaliła "Rzeczpospolita". "Nie jest to łatwy projekt, bo w USA eksport gazu wymaga uzyskania specjalnych

Kopacz: budowa gazoportu zakończona , teraz trwa rozruch

dodatkowe porozumienie do umowy sprzedaży skroplonego gazu ziemnego z czerwca 2009 r., dotyczące dostaw do Świnoujścia w 2015 r. Według polskiej spłki, jeśli w 2015 r. nie będzie mogła odebrać zakontraktowanego gazu, to Qatargas sprzeda go na wolnym rynku, a PGNiG wyrówna Katarczykom różnicę w cenie w

MSP: jest szansa na coraz lepsze warunki z Gazpromem

"Ceny surowców, ropy i gazu, na świecie maleją. (...) Nie jesteśmy jedynymi, którzy negocjują z Rosją" - powiedział w środę dziennikarzom minister skarbu. "Nie jesteśmy bez szans, żeby uzyskiwać coraz lepsze warunki (w kontraktach - PAP) z Gazpromem. To jest rynek, to jest też

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery