cena euro w skarżysku

Przegląd prasy

zarząd polskiej firmy nie rezygnuje z poszukiwania inwestora strategicznego Parkiet --Fundusz Penta szuka aktywów, które pasowałyby mu do portfela, chce zainwestować min. 500 mln euro w br. Dziennik Gazeta Prawna --Niemal 735 mln zł wydały w 2016 r. firmy farmaceutyczne na współpracę ze

Przegląd informacji ze spółek

Kolejowe (PKP PLK) unieważniły postępowanie przetargowe na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. "Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna", w którym

Deweloperzy przesadzili z biurami. Centrów handlowych za mało

, Zgorzelcu, Skarżysku-Kamiennej i Jastrzębiu-Zdroju. W niektórych miastach są nawet po dwa, trzy centra handlowe. W sumie w całej Polsce jest ich już ok. 330, w tym 20 centrów specjalistycznych (14 parków handlowych i cztery outlety). Wskutek kryzysu uwagę deweloperów znów zaczęły skupiać największe

Przegląd informacji ze spółek

odnotowała 97,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 82,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zarząd Budimeksu ocenia, że ze względu na presję cenową ze strony podwykonawców oraz wzrost płac i cen materiałów

Przegląd informacji ze spółek

emisji obligacji w drodze oferty prywatnej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych o wartości do 60 mln zł, podała spółka.  Tauron Polska Energia wyemitował dziesięcioletnie euroobligacje o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro z kuponem 2,375% w skali roku, podała spółka. Murapol

Przegląd informacji ze spółek

zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu wypłaty 4,73 mln zł z zysku za 2015 r. w formie dywidendy, tj. 6,49 zł za akcję, podała spółka. ZUE złożyło najtańszą ofertę, wartą 21,58 mln zł brutto, w przetargu na opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych na odcinku Skarżysko Kamienna

Przegląd informacji ze spółek

Skarżysko Kamienna - Suchedniów za 21,6 mln zł brutto, podała spółka. Unified Factory podpisał umowę partnerską z Benhauer - właścicielem systemu SALESmanago, podała spółka.  Akcjonariusze OPTeam zdecydowali o dywidendzie za rok 2015 w kwocie 1,24 mln zł, co da wypłatę w wysokości 0,17 zł na jedną