cena akcji pge kwb

Przegląd prasy

o 0,05 pkt do 99,94 pkt we IX --Police chcą spiąć finansowanie instalacji PDH do końca I kw. 2017 r. --PGE analizuje koszty związane z osuwiskiem w KWB Turów --RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami --Aktywa Excalibur FIZ osiągnęły 20 mln zł po emisji certyfikatów

Przegląd informacji ze spółek

Włodzimierz Zasadzki. Polska Grupa Energetyczna (PGE) nadal pracuje nad oszacowaniem finansowych efektów osuwiska, do którego doszło w Kopalni Węgla Brunatnego Turów (KWB Turów), poinformował prezes Henryk Baranowski. Polska Grupa Energetyczna (PGE) oczekuje spadku cen nabywanego węgla kamiennego o kilka