cashflow akcje

Zysk netto Erbudu z dz. kont. wzrósł r/r do 14,34 mln zł w II kw. 2016 r.

działalności Grupy, czyli szeroko rozumianych usługach budowlano-montażowych, wykonywanych zarówno w systemie generalnego wykonawstwa, jak i podwykonawstwa. Będąca w trakcie realizacji transakcja sprzedaży akcji spółki Budlex spowodowała spadek zysku netto do poziomu -8,2 mln zł, jednak w konsekwencji