cargotor

Rząd przyjął program dla infrastruktury kolejowej do 2023 r. warty 23,8 mld zł

;Euroterminal Sławków" Sp. z o.o., CARGOTOR Sp. z o.o." - czytamy w komunikacie. W dalszej kolejności beneficjentami programu będą organizatorzy przewozów kolejowych i przewoźnicy kolejowi, a docelowo: pasażerowie i pozostali klienci kolei. "Program finansowany będzie ze środków budżetu

Na nowe inwestycje transportowe możemy dostać od KE 1,9 mld euro

Na nowe inwestycje transportowe możemy dostać od KE 1,9 mld euro

Świnoujściu. Ponadto spółka Cargotor ma dostać 3,2 mln euro dofinansowania na studia nad modernizacją infrastruktury kolejowej w rejonie ośrodka przeładunkowego w Małaszewiczach koło granicy z Białorusią. Skąpo na drogi KE postanowiła też przyznać 123 mln euro wsparcia z CEF na elektroniczny system

Kolejne 8 mld zł na polski transport. Czy te pieniądze udławią kolej?

Kolejne 8 mld zł na polski transport. Czy te pieniądze udławią kolej?

- to nie tylko największe udzielone wsparcie w Polsce, ale i w całej Europie. Resztę pieniędzy otrzymają: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) oraz spółka CARGOTOR. Część z nich jest już w trakcie realizacji