cargo 69 upadłość

Przegląd informacji ze spółek

generalnego wykonawstwa II etapu kompleksu mieszkaniowego przy ul. Spiskiej w Krakowie za 29,15 mln zł netto, podała spółka. PBG w upadłości układowej wykaże zysk na realizacji układu na poziomie 1 054,71 mln zł  w sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2016 roku, podała spółka. Ponadto zawarty aneks do