cały układ

Układ Bumechu z wierzycielami stał się prawomocny

Warszawa, 24.10.2019 (ISBnews) - Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy zatwierdził z klauzulą prawomocności układ Bumechu z wierzycielami, podała spółka. "Zgodnie z nadaną klauzulą, układ zawarty przez Emitenta z Wierzycielami stał się prawomocny z dniem 17

Sąd zatwierdził układ Bumechu

Warszawa, 19.09.2018 (ISBnews) - Sąd Rejonowy w Katowicach wydał postanowienie zatwierdzające układ przyjęty przez wierzycieli Bumechu w restrukturyzacji, podała spółka. Układ przyjęty został przez wierzycieli spółki na zgromadzeniu wierzycieli 12 lipca br. w ramach przyspieszonego

Sąd zatwierdził układ przyjęty przez wierzycieli Bumechu

Warszawa, 18.09.2019 (ISBnews) - Bumech otrzymał z Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy postanowienie o zatwierdzeniu układu przyjętego przez wierzycieli, podała spółka. "Sąd zatwierdził układ przyjęty przez wierzycieli spółki w treści zgodnej z wnioskowaną

Unified Factory, po zatwierdzeniu układu, chce odbudowywać swój biznes

Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews/ISBtech.pl) - Zatwierdzony przez sąd układ pozwala Unified Factory na rozpoczęcie nowych działań mających na celu odbudowę potencjału firmy, rozwoju jej systemu, wznowienie pozyskiwania nowych klientów, ale również odzyskanie zaufania dotychczasowych, poinformował

Torpol zakończył budowę układu torowego dla elektrowni Jaworzno III

Warszawa, 10.03.2020 (ISBnews) - Na terenie placu budowy przy elektrowni Jaworzno III dokonany został odbiór prac zrealizowanych przez Torpol wraz z przekazaniem nowego układu torowego do eksploatacji i rozpoczęciem okresu gwarancyjnego, podała spółka. "Był to nasz pierwszy tak duży

Sąd zatwierdził układ GetBack z wierzycielami

Warszawa, 06.06.2019 (ISBnews) - Sąd rejonowy we Wrocławiu zatwierdził układ GetBack z wierzycielami, podała spółka. W styczniu br., w głosowaniu wierzycieli, propozycję układową GetBack w restrukturyzacji przyjęto większością 86% głosów. Propozycja układowa, która była przedmiotem głosowania

GetBack widzi szansę istotnie wyższej realizacji układu niż przy zatwierdzeniu

Planie Restrukturyzacji, podała spółka. GetBack ocenia, że informacje zawarte w piśmie uprawdopodobniają realizację układu w stopniu istotnie wyższym niż istniejący na datę wydania postanowienia o zatwierdzeniu układu.  "W ocenie zarządu emitenta, informacje przedstawione w informacji

Action: Sąd stwierdził przyjęcie układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Warszawa, 07.02.2020 (ISBnews) - Sędzia - komisarz wydał postanowienie o stwierdzeniu przyjęcia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym Action, podała spółka. "Informujemy, że wczoraj sąd stwierdził przyjęcie układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym Action S.A. To etap poprzedzający

Sąd uchylił układ zawarty przez PBG z wierzycielami

Warszawa, 21.01.2020 (ISBnews) - Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych uchylił układ zawarty przez PBG z wierzycielami w toku postępowania upadłościowego, podała spółka. "Postanowienie nie jest prawomocne"

Zgromadzenie wierzycieli Bumechu zatwierdziło układ

Warszawa, 12.07.2018 (ISBnews) - Zgromadzenie wierzycieli Bumechu w restrukturyzacji przyjęło treść układu, podała spółka. "Sędzia komisarz zatwierdziła jednolity spis wierzytelności, złożony przez nadzorcę sądowego na zgromadzeniu wierzycieli. Sędzia komisarz stwierdziła przyjęcie układu

Bumech złożył w sądzie wniosek o zatwierdzenie układu częściowego

Warszawa, 02.08.2019 (ISBnews) - Bumech złożył do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód, Wydział X Gospodarczy wniosek o zatwierdzenie układu częściowego przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu, podała spółka. "Dłużnik planuje zawarcie układu częściowego, którym objęte są

Nextbike Polska: NB Tricity chce zawrzeć układ z wierzycielami

Warszawa, 04.10.2019 (ISBnews) - NB Tricity - spółka zależna Nextbike Polska - podjęła decyzję o rozpoczęciu działań mających na celu zawarcie układu z wierzycielami w ramach postępowania restrukturyzacyjnego, podał Nextbike Polska, ujawniając opóźnioną informację poufną. Spółka zależna proponuje

Sąd zatwierdził układ w postępowaniu sanacyjnym Vistalu Gdynia

Warszawa, 25.07.2019 (ISBnews) - Sąd rejonowy w Gdańsku zatwierdził układ przyjęty przez wierzycieli w ramach postępowania sanacyjnego Vistalu Gdynia w restrukturyzacji, podał Vistal. "Vistal Gdynia w restrukturyzacji w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2019 oraz 28/2019 informuje, iż

Alior Bank: Sąd zatwierdził układy przyjęte przez wierzycieli Ruchu

Warszawa, 30.08.2019 (ISBnews) - Sąd Okręgowy w Warszawie zatwierdził układy przyjęte przez wierzycieli spółki Ruch w restrukturyzacji, podał Alior Bank. Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy zatwierdził układy częściowe zakładające propozycje

Sąd zatwierdził układ częściowy Ferrum

Warszawa, 02.01.2018 (ISBnews) - Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy (Sąd) postanowił zatwierdzić układ częściowy przyjęty przez wierzycieli Ferrum w postępowaniu o zatwierdzenie układu, podała spółka. "Warunki zatwierdzonego układu są zbieżne z przygotowanymi

Action jest gotowy do głosowania nad układem

Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - Action w restrukturyzacji jest gotowy do głosowania nad układem, podała spółka. "Postępowanie sanacyjne w spółce wchodzi w ostatnią fazę realizacji. Końcowym jego etapem jest głosowanie nad układem, na które czeka nie tylko Action, ale także wierzyciele

Postanowienie ws. zatwierdzenia układu GetBack odroczone do 6 czerwca

Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Sąd Rejonowy we Wrocławiu zdecydował o odroczeniu ogłoszenia postanowienia w sprawie zatwierdzenia układu GetBack do 6 czerwca o godzinie 14:00, podała spółka. GetBack S.A. w restrukturyzacji jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. W lipcu 2017 r

Bumech: Trzech wierzycieli wniosło zastrzeżenia do układu

Warszawa, 25.07.2018 (ISBnews) - Trzech wierzycieli Bumechu wniosło zastrzeżenia do układu, podała spółka. "Bumech S.A. w restrukturyzacji [...] powziął informację o wniesieniu zastrzeżeń przeciwko układowi przez następujących wierzycieli: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie

Różnica w regulacjach zawarcia układu - postępowanie układowe a sanacyjne

zawarcia układu, to jednak restrukturyzacji w różnym stopniu podlegać będzie majątek podmiotu, a także odmienne będą procedury związane ze sposobem zarządzania i kontroli nad dłużnikiem. W jaki sposób zatem przeprowadzić efektywną restrukturyzację prowadzonego biznesu na gruncie postępowania układowego i

Rockfin dostarczy układy pomocnicze do tureckiej el. atomowej za ok. 120 mln zł

dostarczone do elektrowni Hinkley Point w Wielkiej Brytanii. Na przestrzeni ostatnich lat spółka Rockfin dostarczyła setki układów pomocniczych do elektrowni na całym świecie, wliczając w to kluczowe i największe infrastrukturalne inwestycje w tym regionie świata jak elektrownia jądrowa Flamaville czy wpisana

Wierzyciele Vistal Gdynia zagłosują 10 lipca nad układem

Warszawa, 24.05.2019 (ISBnews) - Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy postanowił zwołać zgromadzenie wierzycieli Vistal Gdynia w restrukturyzacji na dzień 10 lipca 2019 r., w celu głosowania nad układem w postępowaniu sanacyjnym spółki, podał Vistal. "Sąd

Lartiq: Ok. 40 mln zł trafi do wierzycieli GetBack po uprawomocnieniu się układu

Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Po tym, jak Lartiq i GetBack w restrukturyzacji zawarły ugodę w sprawie umowy ramowej, Lartiq poinformował, że środki pochodzące z tej umowy zostaną wypłacone wierzycielom układowym GetBack po uprawomocnieniu się układu w formie przyspieszenia spłaty rat

ZUS rozwiązał układ ratalny z Work Service dot. spłat zaległych składek

Warszawa, 30.01.2020 (ISBnews) - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) rozwiązał układy ratalne z Work Service z 28 lutego 2019 r.,  dotyczące zaległych zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, podała spółka. Work Service zamierza zawrzeć nowy układ ratalny. 

PBG złożyło wnioski o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz o uchylenie układu

" - czytamy w komunikacie. Celem działań restrukturyzacyjnych podjętych przez spółkę jest zawarcie w toku postępowania sanacyjnego z wierzycielami układu o charakterze likwidacyjnym lub quasi-likwidacyjnym, na podstawie którego cały majątek PBG zostanie sprzedany, a wierzyciele zostaną

Vistal Gdynia: Sąd zatwierdził układ w postępowaniu sanacyjnym Vistal Pref

Warszawa, 21.02.2019 (ISBnews) - Sąd rejonowy w Białymstoku zatwierdził układ przyjęty przez wierzycieli w ramach postępowania sanacyjnego Vistal Pref w restrukturyzacji, spółki zależnej Vistalu Gdynia, podał Vistal. Pod koniec stycznia odbyło się zgromadzenie wierzycieli Vistal Pref w celu

FPP i CALPE za upowszechnieniem układów zbiorowych i porozumień branżowych

Warszawa, 16.04.2019 (ISBnews) - Upowszechnienie układów zbiorowych i porozumień branżowych ma bezpośredni wpływ na kształt rynku pracy, są niezbędnym elementem rozwoju gospodarki i podstawą zdrowych relacji na linii pracownik-pracodawca, uważają Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) i Centrum

Work Service i spółka zależna złożyły wniosek do ZUS o nowe układy ratalne

Warszawa, 30.01.2020 (ISBnews) - Work Service i Industry Personnel złożyły wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o zawarcie nowych układów ratalnych, podała spółka. Potencjalny inwestor Work Service, który jest zainteresowany przejęciem aktywów lub akcji spółki jako priorytet

Czarnecki: GetBack powinien jak najszybciej zawrzeć układ

Karpacz, 28.05.2018 (ISBnews) - GetBack powinien zawrzeć układ jak najszybciej, gdyż postępuje "demoralizacja" tej firmy, uważa miliarder Leszek Czarnecki. W jego ocenie, już na etapie propozycji układu musi być mapa drogowa dotycząca tego, co firma będzie robiła w czasie jego

WIG20 w optymistycznym układzie czeka na zagraniczny popyt

Warszawa, 09.04.2019 (ISBnews/ CMC Markets) - Układ na wykresie indeksów polskich spółek sprzyja bykom, jednak brakuje nowego kapitału, który wykorzystałby sprzyjające otoczenie na światowych giełdach. Dzisiaj na rynkach oprócz stale istotnego tematu Brexitu można oczekiwać powrotu do tematu

Cube.ITG sformułował propozycje układu, które mają być skierowane do wierzycieli

Warszawa, 02.01.2019 (ISBnews) - Cube.ITG sformułował propozycje układowe, które skierowane zostaną do wierzycieli, podała spółka. W jednej z grup zarząd przewiduje konwersję zrestrukturyzowanej wierzytelności na akcje. „W celu zawarcia układu z wierzycielami w ramach postępowania o

Tauron dostosuje EW Lubachów do pracy w układzie wirtualnej elektrowni

Warszawa, 19.02.2019 (ISBnews) - Tauron Ekoenergia - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - dostosuje Elektrownię Wodną Lubachów do pracy w układzie wirtualnej elektrowni, podała spółka. Zakończenie prac modernizacyjnych planowane jest na maj 2019 r. "Modernizacji zostaną poddane m.in

Qumak: Sąd nie zatwierdził kryterium doboru wierzycieli do układu częściowego

Warszawa, 06.11.2018 (ISBnews) - Sąd Restrukturyzacyjny - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych orzekł, że zaproponowane przez Qumak kryteria wyodrębnienia wierzycieli objętych układem częściowym w przyspieszonym

GetBack: Ogłoszenie wyników głosowania wierzycieli dot. układu w piątek

stycznia 2019 r. przedstawił w ramach postępowania restrukturyzacyjnego zaktualizowane propozycje układowe, w celu przyjęcia układu przez zgromadzenie wierzycieli. Zaktualizowane propozycje układowe zostały złożone przez spółkę do akt postępowania restrukturyzacyjnego. GetBack S.A. w restrukturyzacji

Wierzyciele Ferrum zagłosowali jednomyślnie za układem

Warszawa, 14.12.2017 (ISBnews) - Wierzyciele Ferrum zagłosowali jednomyślnie za układem, poinformowała spółka. Układ zakłada konwersję łącznie 126,8 mln zł długu na 33,37 mln akcji nowej emisji serii F po cenie 3,8 zł za akcję, podawała wcześniej spółka. "Do spółki wpłynął od Funduszu

TXM złożył plan restrukturyzacyjny; chce, by układ wszedł w życie w II kw. 2020

spółka. Układ ma wejść w życie w II kw. 2020 r. Spółka liczy, że sąd wyda postanowienie o głosowaniu i samo głosowanie będą miały miejsce w IV kw. 2019 r. Układ miałby być zatwierdzony przez sąd w I kw. 2020 r. Z harmonogramu przedstawionego przez spółkę wynika, że realizacja przyspieszonego

Sąd odroczył postanowienie ws. zatwierdzenia układu Vistalu Gdynia na 25 lipca

Warszawa, 18.07.2019 (ISBnews) - Sąd rejonowy odroczył ogłoszenie postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu przyjętego przez zgromadzenie wierzycieli Vistalu Gdynia na dzień 25 lipca 2019 r., podał Vistal. 10 lipca zgromadzenie wierzycieli Vistalu Gdynia w restrukturyzacji przyjęło układ

Action: Sąd uprawomocnił układ upadłościowy spółki zależnej SFK

Warszawa, 06.09.2018 (ISBnews) - Sąd rejonowy w Krakowie stwierdził prawomocność postanowienia tego sądu z dnia 18.05.2018 r. o zatwierdzeniu układu w postępowaniu upadłościowym SFK Sp. z o.o. w upadłości, spółki zależnej od Action w restrukturyzacji, podał Action. "Sąd Rejonowy dla

Vistal Gdynia ma umowę z bankami ws. głosowania wierzycieli nad układem

nad układem w ramach postępowania sanacyjnego spółki, podała spółka. "W umowie banki zobowiązały się, z zastrzeżeniem warunków, do: - wyrażenia podczas zgromadzenia wierzycieli zgody na objęcie układem wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo, - oddania głosów 'za' układem w trakcie

Action: Sąd zatwierdził układ upadłościowy spółki zależnej SFK

Warszawa, 21.05.2018 (ISBnews) - Sąd rejonowy w Krakowie zatwierdził układ w postępowaniu upadłościowym SFK - spółki zależnej Action, podała grupa. "Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych zatwierdził układ w

Action uzgodnił z częścią wierzycieli warunki spłaty zobowiązań w ramach układu

Warszawa, 12.04.2019 (ISBnews) - Action w restrukturyzacji dokonał zasadniczych uzgodnień z częścią wierzycieli, co do warunków spłaty zobowiązań w ramach układu, podała spółka. "Uzgodnienia te w połączeniu z dotychczasowym przebiegiem negocjacji pozwalają uznać, że spółka wypracowała

Suma wierzytelności GetBacku objętych układem sięga 2,72 mld zł

Warszawa, 07.05.2018 (ISBnews) - Suma wierzytelności GetBacku wynosi 2 815 mln zł, w tym suma wierzytelności objętej układem z mocy prawa wynosi 2 724 mln zł, podał GetBack we wniosku o otwarcie postępowania układowego.  "Suma wierzytelności wynosi  2 815 646 569,00 zł

Work Service wraz ze spółką zależną zawarł układy ratalne z ZUS

Warszawa, 28.02.2019 (ISBnews) - Work Service, wraz ze spółką zależną Industry Personnel Services, zawarł układy ratalne z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) dotyczące zaległych zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne o wartości odpowiednio: 59 170

Action przystąpi do negocjacji z wierzycielami celem zawarcia układu

Warszawa, 04.04.2018 (ISBnews) - Zarząd Action w restrukturyzacji zdecydował o przystąpieniu do negocjacji z wierzycielami w postępowaniu sanacyjnym celem zawarcia układu, podała spółka. "Zarząd emitenta informuje, że prowadzone z wierzycielami negocjacje dotyczyć będą zagadnień kluczowych

Hawe Telekom nadal w procesie restrukturyzacji i bliżej układu z wierzycielami

25 lipca 2018 roku w przedmiocie stwierdzenia nie przyjęcia układu i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania, podała spółka. Prezes Hawe Telekom Paweł Paluchowski jest przekonany, że w tym roku dojdzie do układu z wierzycielami.   „Sąd podjął taką decyzję rozpatrując

PKN Orlen podpisał porozumienie ze związkami dot. zmiany Układu Zbiorowego Pracy

Warszawa, 06.12.2018 (ISBnews) - Zarząd PKN Orlen podpisał ze związkami zawodowymi porozumienie dotyczące zmiany Układu Zbiorowego Pracy, poinformował prezes Daniel Obajtek. "Podpisaliśmy porozumienie ze ZZ dot. zmiany Układu Zbiorowego Pracy. Po raz pierwszy w historii firmy

Tobiszowski z ME: Pracujemy nad nowoczesnym układem zbiorowym dla PGG

Warszawa, 04.12.2017 (ISBnews) - Rozpoczęto przygotowania do zawarcia "nowoczesnego" układu zbiorowego pracy dla Polskiej Grupy Górniczej (PGG), poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. "Rozpoczęliśmy przygotowania i rozmowy ze stroną społeczną nad nowoczesnym

Układ PBG z wierzycielami stał się prawomocny

Warszawa, 16.06.2016 (ISBnews) - Sąd oddalił zażalenia wierzycieli na postanowienie o zatwierdzeniu układu PBG, co oznacza że układ spółki stał się prawomocny, podało PBG. "Postanowieniem z dnia 13 czerwca 2016 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił zażalenia wierzycieli na postanowienie o

PKN Orlen: Zmiany w Układu Zbiorowego Pracy wejdą w życie 1 kwietnia 2019 r.

Warszawa, 06.12.2018 (ISBnews) - Zarząd PKN Orlen i organizacje związkowe podpisały porozumienie w sprawie zmiany Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Pierwszy raz w historii firmy obie strony porozumiały się w sprawie wzrostu wynagrodzeń w roku poprzedzającym ich realizację, podał koncern

Rada wierzycieli Action wnioskuje o zakończenie sanacji i głosowanie nad układem

Warszawa, 26.09.2018 (ISBnews) - Rada wierzycieli Action postuluje niezwłoczne zakończenie formalności niezbędnych do zatwierdzenia spisu wierzytelności i zwołanie zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem, podało Action, powołując się na odpis protokołu z posiedzenia rady 25

Action liczy na finalizację układu z wierzycielami do końca stycznia 2019 r.

Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Action w restrukturyzacji liczy, że głosowanie nad układem zostanie sfinalizowane do końca stycznia 2019, poinformował prezes Piotr Bieliński.  "Liczymy na zamknięcie głosowania nad układem do końca stycznia" - powiedział Bieliński podczas

Biomed-Lublin: PARP będzie głosowała 'za układem'

Warszawa, 03.06.2016 (ISBnews) - Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek została zawiadomiona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) o zamiarze oddania głosu "za układem" w toczącym się przyspieszonym postępowaniu układowym spółki, podał Biomed. "Oznacza to

Sąd zatwierdził układ zawarty z wierzycielami PBG

Warszawa, 08.10.2015 (ISBnews) - Sąd zatwierdził układ z wierzycielami w postępowaniu upadłościowym PBG, podała spółka. "(...) Zarząd spółki PBG w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie informuje, iż postanowieniem z dnia 8 października br. Sąd Upadłościowy zatwierdził układ

Action: Analiza nakazuje spłatę wierzycieli w drodze układu w kwocie 200 mln zł

Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - Action, na podstawie wniosków z analizy dokonanej przez KPMG Advisory, opowiada się za przyjęciem wariantu zmodyfikowanego, zakładającego spłatę wierzycieli w drodze układu w łącznej kwocie 200 mln zł, jako podstawy formułowania propozycji układowych, podała

Biomed-Lublin realizuje jak dotąd postanowienia układu w terminie

Warszawa, 28.10.2016 (ISBnews) - Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek zrealizowała zobowiązania wynikające z układu oraz odrębnych porozumień w terminie w październiku, poinformował prezes Andrzej Stachnik. "Sprzyjające warunki rynkowe w połączeniu z wysiłkiem wkładanym przez

Action: Suma wierzytelności objętych układem wynosi 349,42 mln zł

Warszawa, 09.12.2016 (ISBnews) - Suma wszystkich wierzytelności Action w restrukturyzacji, umieszczonych w spisie wierzytelności, wynosi 590,61 mln zł, w tym suma wierzytelności objętych układem z mocy prawa wynosi 349,419 mln zł, podała spółka. „Suma wierzytelności objętych spisem

Zgromadzenie wierzycieli spółki zależnej Lark przyjęło zawarcie układu

Warszawa, 07.11.2016 (ISBnews) - Zgromadzenie wierzycieli spółki zależnej w której Lark posiada 100% udziałów, MNI Premium w upadłości z możliwością zawarcia układu  Zgromadzenie Wierzycieli spółki MNI Premium SA, przyjęło zawarcie układu, poinformowała spółka. "Za układem

Układy? Łapówki? ABW sprawdza toruński most

powiedzieć o działaniach prokuratury. Kiedy to mówił, funkcjonariusze bydgoskiego oddziału Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego od dwóch godzin przejmowali w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg całą dokumentację związaną z przetargiem na generalnego wykonawcę mostu przy ul. Wschodniej. Zabezpieczyli także

Wierzyciele PBG głosowali za zawarciem układu

Warszawa, 06.08.2015 - Wierzyciele PBG w upadłości układowej głosowali za układem, wynika z komunikatu spółki. „Sędzia komisarz przedstawił wstępne podsumowanie wyników głosowania wierzycieli uprawnionych do głosowania w każdej z Grup. Z przedstawionych przez sędziego komisarza

JSW uruchomiła układ kogeneracyjny zasilany metanem na terenie kopalni Budryk

Warszawa, 24.08.2016 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) uruchomiła na terenie kopalni Budryk zasilany metanem układ kogeneracyjny o mocy 2x4 MW, podała spółka. "Na terenie szybu VI w Chudowie uruchomiono układ kogeneracyjny o mocy 2x4 MW. Układ zasilany jest metanem z

Sąd uprawomocnił układ zawarty z wierzycielami Biomed-Lublin

Warszawa, 30.09.2016 (ISBnews) - Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku stwierdził prawomocność postanowienia zatwierdzenia układu Biomed-Lublin z wierzycielami w ramach postępowania restrukturyzacyjnego z dniem 22 września 2016 r., podała spółka.  "Stwierdzenie

Sąd zatwierdził układ przyjęty przez zgromadzenie wierzycieli Biomed-Lublin

Warszawa, 12.07.2016 (ISBnews) - Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku na posiedzeniu jawnym wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu przyjętego przez zgromadzenie wierzycieli w dniu 10 czerwca 2016 r. w ramach postępowania restrukturyzacyjnego Biomed-Lublin Wytwórnia

PKN Orlen ma porozumienie ws. układu zbiorowego pracy w Solino

Warszawa, 12.10.2016 (ISBnews) - Solino - spółka z grupy kapitałowej PKN Orlen - wypracowało wspólne stanowisko ze stroną społeczną w sprawie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP), regulującego m.in. zasady wynagradzania, premiowania, awansowania i zatrudniania pracowników, kształtowania

RWE Stoen Operator zbuduje w Warszawie testowy układ magazynowania energii

Warszawa, 05.07.2016 (ISBnews) - RWE Stoen Operator (RWE SO) z grupy RWE zrealizuje pilotaż pierwszego układu magazynowania energii elektrycznej o pojemności ponad 30 kWh w stacji elektroenergetycznej średniego napięcia (SN/nN) na terenie warszawskiej sieci elektroenergetycznej, podała spółka

Układ służb chroni PKP

pirotechnicznych na wybranych dworcach kolejowych. Spółka bez adresu Zgodnie z panującym w PKP ładem korporacyjnym podpisanie umowy musiał zaproponować jeden z członków zarządu. W tym przypadku zrobił to prezes całej grupy Mirosław Pawłowski. Jak sprawdziliśmy, umowa została zawarta z wolnej ręki, bez przetargu

Torpol ma umowę z Tauronem na układ torowy dla budowanej Elektrowni Jaworzno III

Warszawa, 07.12.2017 (ISBnews) - Tauron Polska Energia podpisał umowę z Torpolem na wykonanie układu torowego dla budowanego nowego bloku w Elektrowni Jaworzno za 367,28 mln zł netto, podały spółki. Stan zaawansowania prac na budowie nowego bloku to 50%. "Zarząd emitenta informuje o

Tauron wybrał ofertę Torpolu na układ torowy w Jaworznie III za 452 mln zł

Warszawa, 10.11.2017 (ISBnews) - Spółka Nowe Jaworzno Grupa Tauron wybrała ofertę złożoną przez Torpol w postępowaniu prowadzonym w formie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie układu torowego przy budowanym bloku energetycznym o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, podała

Oferta Torpolu na układ torowy w Jaworznie III za 452 mln zł powyżej budżetu

Warszawa, 16.10.2017 (ISBnews) - Torpol złożył jedyną ofertę, wartą 367,28 mln zł netto, tj. 451,75 mln zł brutto, w postępowaniu spółki Nowe Jaworzno Grupa Tauron, na zaprojektowanie i wykonanie układu torowego przy budowanym bloku energetycznym o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, podała

Układ gminy i dewelopera, czyli użytkowanie wieczyste

mogła obciążać przyszłych właścicieli mieszkań opłatą roczną w wysokości 1 proc. wartości gruntu. Deweloperzy użytkowaniem wieczystym nie wzgardzą. Zapłacą bowiem za działkę mniej, niż gdyby kupowali własność działki. Do tego w cenie mieszkań uwzględnią całą jej wartość. I w ten oto sposób ich nabywcy

Głosowanie nad układem w Biomed-Lublin wyznaczone na 10 czerwca

Warszawa, 21.04.2016 (ISBnews) - Sędzia komisarz wyznaczył termin zgromadzenia wierzycieli Biomed-Lublin w celu głosowania nad układem na 10 czerwca br. podała spółka. W połowie stycznia br. Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek złożył do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód wniosek o

Indie i UE podpiszą układ o wolnym handlu

Według ministra Ananda Sharmy, rozmowy przedstawicieli Indii i Unii Europejskiej powinny zakończyć się w listopadzie, tak by układ był gotowy do podpisania w końcu roku. Do tej pory największe spory budziła kwestia tak zwanych klauzul ogólnych. Unia chce, by porozumienie nie obejmowało produktów

Za układem z PBG opowiedzieli się wierzyciele reprezentujący 94,61% zobowiązań

Warszawa, 25.08.2015 (ISBnews) - PBG w upadłości układowej zawarło układ z wierzycielami o treści zgodnej z propozycjami układowymi spółki z dnia 28 kwietnia 2015 roku, podała firma. Za przyjęciem układu głosowali wierzyciele, na których przypada 94,61% wierzytelności spółki. "

Złożono wniosek o upadłość PCZ z możliwością zawarcia układu

Warszawa, 29.06.2015 (ISBnews) – Do sądu rejonowego we Wrocławiu został złożony wniosek o upadłość PCZ z możliwością zawarcia układu, podała spółka. "Zarząd (...) informuje, że w dniu 26 czerwca 2015 r. został złożony w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we

Telpod. Co kobiece dłonie produkowały dla Układu Warszawskiego

kobiet, na głowach trwała ondulacja, ciemne fartuchy, pochylają się nad koszykami z jakimiś częściami. Kolejne zdjęcie: ręce ze starannie spiłowanymi paznokciami, pociągniętymi lakierem, w opuszkach palców układ scalony. Kobiety stanowiły nawet 80 proc. załogi. Roman Malinowski: - To nie była robota dla

Sędzia ma ogłosić 25 sierpnia wynik głosowania nad układem PBG

swoimi największymi wierzycielami umowę restrukturyzacyjną. Umowa restrukturyzacyjna zawiera zobowiązanie wierzycieli do oddania głosu za układem podczas zgromadzenia wierzycieli, zaplanowanego na dni od 3 do 5 sierpnia bieżącego roku. W umowie restrukturyzacyjnej ustalono między innymi zasady wykonania

Rafako zdecyduje o dalszym finansowaniu po przyjęciu układu PBG

Warszawa, 30.03.2015 (ISBnews) - Rafako podejmie decyzje o ścieżkach przyszłego finansowania, w tym o ewentualnej emisji akcji, po głosowaniu nad układem w procesie upadłościowym spółki-matki PBG, wyznaczonym na koniec kwietnia, poinformowała prezes Agnieszka Wasilewska-Semail. "Jeśli

PBG gotowe na rozsądne kompromisy, liczy na zatwierdzenie układu

Warszawa, 23.02.2015 (ISBnews) – PBG w upadłości układowej jest gotowe na kompromisy, o ile oczekiwania będą możliwe do zrealizowania przez spółkę, i liczy na zatwierdzenie układu z wierzycielami, poinformowała wiceprezes PBG Kinga Banaszak – Filipiak. „Biorąc pod uwagę

PBG wykaże 1,05 mld zł zysku na realizacji układu w sprawozdaniu za I półr.

Warszawa, 25.08.2016 (ISBnews) - PBG w upadłości układowej wykaże zysk na realizacji układu na poziomie 1 054,71 mln zł  w sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2016 roku, podała spółka. Ponadto zawarty aneks do umowy wykonawczej z Polskim LNG wpłynie pozytywnie na wynik na kontrakcie kwotą

Jacek Kurski: układ atakuje, ja bronię

- Każdy, kto nie jest dzisiaj z układu eseldowsko-liberalnego, traktowany jest przez część mediów jako zupełny nieudacznik, bez żadnego przygotowania. Stary układ w ten właśnie sposób się broni - rozmowa z Jackiem Kurskim, posłem Prawa i Sprawiedliwości Już po raz drugi w ciągu ostatnich kilku

Czy Kaczyński wie o układzie w PWPW

system CEPiK 2.0 - nową bazę danych o kierowcach i pojazdach zarejestrowanych w Polsce. Przygotowywany przez Centralny Ośrodek Informatyki (COI) system miał działać od 4 stycznia 2016 r., ale nie był gotowy. - Jego wprowadzenie skończyłoby się paraliżem w urzędach komunikacyjnych w całym kraju. COI

PBG wnioskuje o zmianę terminu głosowania nad przyjęciem układu na koniec VI

Warszawa, 13.04.2015 (ISBnews) – PBG w upadłości układowej złożyło w Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto, Wydział XI Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Naprawczych wniosek o zmianę terminu zgromadzenia wierzycieli w sprawie głosowania nad przyjęciem układu z wierzycielami na koniec

PBG liczy na wyznaczenie terminu głosowania nad układem w najbliższym czasie

Warszawa, 23.01.2015 (ISBnews) – PBG liczy, że sąd wyznaczy w najbliższym czasie termin zgromadzenia wierzycieli, które będzie głosowało nad układem i które zdecyduje o dalszym losie spółki, poinformowała agencję ISBnews wiceprezes Kinga Banaszak-Filipiak. "Nadal czekamy na

"DGP": Firmy wolą bankructwo niż układ z wierzycielami

Możliwość zawarcia układu z wierzycielami wybierana jest tylko w 18 proc. postępowań upadłościowych, zaś 82 proc. spraw sądowych miało na celu upłynnienie masy majątkowej dłużnika w celu uregulowania jego zapadalnych zobowiązań - wynika z raportu "Procesy upadłościowe w Polsce"

Harcmistrz od krzyża na Krakowskim i intratne zlecenia. Czy Kaczyński zna układ w PKO BP?

Prezes PiS Jarosław Kaczyński tydzień temu podczas posiedzenia rady politycznej PiS krytykował zmiany personalne w instytucjach publicznych. Ostrzegł, że wokół PiS zarzucane są "brudne sieci", że kręcą się różne cwaniaczki, i zapowiedział walkę z tym. Pierwszym jej efektem jest dymisja min

Restrukturyzacja zakończona sukcesem!

W dniu 14 lutego 2017 roku, Kancelaria Prawna Skarbiec, działając w imieniu swojego Klienta firmy Raven Trade Sp. z o.o., uzyskała układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym opiewającym na kwotę ponad 6 mln. zł. To jeden z pierwszych tej wielkości układów w Polsce. Jak podkreśla

Chiny i Tajwan podpisują przełomowy układ o wolnym handlu

Chiny oficjalnie traktują Tajwan jako swoją "zbuntowaną prowincję". Mała wyspa miała do wyboru podpisanie umowy lub utratę rynków, o które bije się cały świat. Wybrała to drugie. Rząd tajwański ocenia, że umowa o współpracy gospodarczej, którą obie strony dziś podpiszą, stworzy na

Twoja firma ma kłopoty finansowe? Teraz masz szansę się odbić. Wchodzi nowe prawo upadłościowe

istotne jest, by dłużnik rozpoczął postępowanie możliwie jak najszybciej, bo nie zawiera ono ochrony przed wierzycielami. - Postępowania restrukturyzacyjne dają całą paletę rozwiązań od pozasądowego samodzielnego zbierania głosów, przez przyspieszone postępowanie układowe i zwykły układ zawierany przed

Rosja weszła do WTO - zmienia się układ sił w światowym handlu

Moskwa ma 220 dni na ratyfikację podpisanej w piątek umowy. Wicepremier Rosji Igor Szuwałow powiedział, że powinno to się stać po marcowych wyborach prezydenckich, a członkiem WTO Rosja będzie prawdopodobnie od września przyszłego roku, jak ocenił szef rosyjskich negocjatorów Maksim Miedwiedko. Pańs

Wolny handel na Pacyfiku

Porozumienie w Atlancie zostało osiągnięte m.in. dzięki Barackowi Obamie, który w ostatnich dniach wydzwaniał do przywódców 12 krajów w nim uczestniczących i przekonywał do kompromisu. Dla prezydenta USA układ transpacyficzny (angielski skrót TPP) jest realizacją jego dalekosiężnych celów w

Amerykańska firma zainwestuje w Tychach 335 mln zł

Budowa nowego zakładu, który stanie obok fabryki Nexteer funkcjonującej od 1997 roku, ma rozpocząć się jeszcze w tym roku, a zakończyć na przełomie lat 2015 i 2016. Cała inwestycja obejmująca budowę nowego zakładu, powierzchni magazynowych oraz zakup specjalistycznych maszyn, zakończy się w 2020

3 grosze - tyle kosztuje dzienne zużycie dywaników samochodowych według ubezpieczyciela. Eksperci: to absurd

. - Wydawało mi się, że już nic mnie nie zaskoczy u ubezpieczycieli – mówi Piotr Korobczuk, rzeczoznawca motoryzacyjny i biegły sądowy z Łodzi – Ten kalkulator jest dowodem, jak bardzo się myliłem. Jak to wyliczyli? Dobre pytanie. Całe życie człowiek się uczy... – mówi.  Absurdalne

Pod nieobecność krajowych inwestorów sporo się działo.

monetarnego. Tym bardziej, że zaczyna się coś dziać w EBC. A więc niebawem temat ograniczania QE może ruszyć. Takie spekulacje na pewno byłyby paliwem do wzrostów wspólnej waluty.Zmiana układu sił w BoEBez wątpienia sporą niespodziankę zrobił nam wczoraj Bank Anglii. Protokół z posiedzenia BoE pokazał dość

Pięć ton mazutu wyciekło z Elektrowni Kozienice

zutylizowania - wyjaśnia Kowalski. Błąd człowieka Do uszkodzenia zaworu w układzie zasilania mazutem doszło podczas remontu bloku elektrowni, to spowodowało jego wyciek do kanalizacji. - Wyciek jest zatamowany, nie ma nowego napływu mazutu - dodaje Cichocki. Zakład w Kozienicach należy do Enei S.A. - Koryto

Czy umowa TTIP ma wielkie oczy? (DEBATA)

znaczących kwot. Tak więc ważna jest nie tylko wysokość cła, ale również uproszczenie całych procedur celnych w handlu transatlantyckim. Eksporterzy skarżą się również na konieczność wypełniania skomplikowanych formularzy celnych, do tego często podają wielokrotnie te same dane. Istnieje też problem różnych

Dziewięć milionów do spłaty... Co słychać w Centromoście?

upadłości Centromostu, ale zakładające układ z wierzycielami. Podczas głosowania zdecydowana większość z ok. 130 firm opowiedziała się za wprowadzeniem postępowania układowego. Stoczni udało się uniknąć zwykłej upadłości, której następstwem byłaby sprzedaż majątku i likwidacja zakładu. Niedawno orzeczenie

Oddech dla stoczni. Długi spłaci dopiero za rok

. - Najważniejsze, że będziemy mogli nadal działać i stopniowo spłacać część zadłużenia. Do tej pory sporo potencjalnych kontrahentów czekało na rozwój sytuacji, przyglądało się. Nikt nie chciał ryzykować jakichkolwiek umów - tłumaczy prezes Suchecki. Układ musi jeszcze oficjalnie zatwierdzić płocki sąd, powinna

Internet Group złożyła wniosek o upadłość

- W sytuacji, gdy bank żąda natychmiastowej spłaty zadłużenia, złożenie wniosku jest powinnością zarządu. Mam jednak przekonanie mocno umotywowane atmosferą, w jakiej w ostatnich dniach toczyły się nasze rozmowy z przedstawicielami banku, że będziemy w stanie wspólnie wypracować taką formę układu

Sensacyjny sojusz mBanku i Orange. Powstanie nowy bank

Jeśli jest prawdą hipoteza, że strategiczne sojusze firm telekomunikacyjnych z bankami ustalą na długie lata nowy układ sił w branży finansowej, to właśnie jesteśmy świadkami najważniejszego momentu w tej grze. mBank, trzeci co do wielkości bank w Polsce, poinformował w poniedziałek wieczorem o