cały plan

Pracownicze plany kapitałowe lada moment staną się obowiązkowe. Ale wiele firm jest na nie nieprzygotowanych

Wprowadzenie wymyślonych przez rząd pracowniczych planów kapitałowych (PPK) w firmach napotyka rafy. Wiele przedsiębiorstw czeka na ostatnią chwilę z podpisaniem umowy o zarządzanie PPK.

Wyjaśniamy, czym są Pracownicze Plany Kapitałowe

Wyjaśniamy, czym są Pracownicze Plany Kapitałowe

Kościński podtrzymuje plan emisji tzw. zielonych obligacji

Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Pomimo pandemii koronawirusa, Ministerstwo Finansów podtrzymuje plan emisji tzw. zielonych obligacji, poinformował minister finansów Tadeusz Kościński. "Pomimo pandemii, nadal planujemy emisje zielonych obligacji" - powiedział Kościński w czasie Q&A

Plan Morawieckiego konsekwentnie poraża

Plan Morawieckiego konsekwentnie poraża

W nowej odsłonie planu dostrzeżono, że Polacy za mało oszczędzają - kilkukrotnie mniejszy odsetek dochodów niż przeciętne gospodarstwo domowe w innych krajach Unii. Stwierdzono więc: konieczne jest "budowanie oszczędności Polaków" i znaleziono na to dwie recepty. Pierwsza Pierwsza to

Nestmedic realizuje bez zakłóceń plan finansowania zamierzeń

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Nestmedic realizuje bez zakłóceń plan finansowania swoich zamierzeń mimo wycofania się inwestora z objęcia akcji , poinformował ISBnews prezes Nestmedic Jacek Gnich. "Sytuacja związana z pandemią koronawirusa oraz niestabilnością rynków finansowych

Rządowe plany gospodarcze

Rząd chce, aby plan rozwoju gospodarki opierał się na pięciu filarach: reindustrializacji, rozwoju innowacyjnych firm, kapitału dla rozwoju, ekspansji zagranicznej, zrównoważonego rozwoju społecznego i regionalnego.Reindustrializacja ma wzmocnić gospodarkę. Rząd podkreśla, że przemysł jest

OFE wesprą plan Morawieckiego?

OFE wesprą plan Morawieckiego?

pod uwagę cały potencjał, jaki fundusze mają, bylibyśmy na trzecim miejscu, po funduszach unijnych i oszczędnościach polskich firm, pod względem aktywów, które mogłyby posłużyć do realizacji planu - powiedziała Rusewicz. Podkreśliła, że dziś fundusze mają ulokowane ok. 9 mld zł w depozytach i tyle

Cięcia pensji dopiero po wyborach. Pracownicze plany kapitałowe politycznie niewygodne dla władzy

Cięcia pensji dopiero po wyborach. Pracownicze plany kapitałowe politycznie niewygodne dla władzy

? - mówi nasz informator z rządu. 1 lipca wchodzi w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych, którą prezydent podpisał w listopadzie 2018 r. Praktycznie jej działanie mamy odczuć jesienią, kiedy każdy pracownik dostanie na konto pensję zmniejszoną o 2 do 4 proc. (na początek dotknie to pracowników

Pracownicze plany kapitałowe. Najważniejsze pytania i odpowiedzi związane z nowym programem oszczędzania na emeryturę

Pracownicze plany kapitałowe. Najważniejsze pytania i odpowiedzi związane z nowym programem oszczędzania na emeryturę

Przyszli emeryci oprócz państwowej emerytury z ZUS mają też dostawać emeryturę dodatkową. Tak zakłada przygotowana przez rząd reforma. Odpowiednia Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) zacznie obowiązywać 1 lipca. Oto najczęściej zadawane przez czytelników pytania związane z nową ustawą

KE poparła wnioski państw, które pomogą przygotować plan 'zielonej transformacji

Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska zatwierdziła wszystkie wnioski złożone przez osiemnaście państw członkowskich, w tym Polskę, w celu wsparcia przygotowania terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji, które państwa te będą musiały opracować w celu uzyskania dostępu do

Duże firmy uciekają za granicę - plan Morawieckiego

Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, który potocznie nazywany jest tzw. planem Morawieckiego, nadal nie został przyjęty. Był opracowywany w 2016 r. pod kierownictwem Ministra Rozwoju i Finansów, stanowiąc odpowiedź na pięć pułapek rozwojowych, w jakie wpadła polska gospodarka. Głównym celem

GDDKiA i PKP PLK podtrzymują plany na 2020 r. (aktual.)

) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oraz PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) podtrzymują swoje plany inwestycyjne na bieżący rok, poinformowali przedstawiciele obu instytucji. "Plany inwestycyjne będziemy starali się kontynuować. Na ten rok mamy zaplanowane do ogłoszenia 25

GDDKiA i PKP PLK podtrzymują plany na 2020 r.

Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oraz PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) podtrzymują swoje plany inwestycyjne na bieżący rok, poinformowali przedstawiciele obu instytucji. "Plany inwestycyjne będziemy starali się kontynuować. Na ten

Kościński potwierdza plany nowelizacji budżetu na przełomie czerwca i lipca

Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - Nowelizacja tegorocznej ustawy budżetowej planowana jest na przełom czerwca i lipca, potwierdził minister finansów Tadeusz Kościński "Działamy zgodnie z planem. Pod koniec czerwca, w lipcu będzie nowelizacja budżetu. Oczywiście jak zmienimy stabilizacyjną

PG Silesia zweryfikuje plany, może obniżyć wynagrodzenia o 10%

Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia (PG Silesia) może przeprowadzić weryfikację planów wydobywczych i obniżkę wynagrodzeń pracowników o 10%, co ma zagwarantować ciągłość działania kopalni do końca 2021 r., podała spółka. "Podczas zeszłotygodniowego spotkania

Balcerowicz o planie Morawieckiego: To pobożne życzenia, nie plan

Balcerowicz o planie Morawieckiego: To pobożne życzenia, nie plan

] odpowiedziała na pana wątpliwości i powiedziała: "Nie ma planu, żeby finansować przyszłoroczne świadczenia z Funduszu Rezerwy Demograficznej, nie ma też takiej możliwości prawnej". Jest pan uspokojony? - zapytała dziennikarka. - To świetnie, że pani przytoczyła te słowa, i warto je zapamiętać

4Mobility rozszerza ofertę o miesięczne pakiety; nie zmienia planów rozwoju

rezygnuje ze swoich planów powiększania floty. "Okres najostrzejszych ograniczeń i największych obaw nie spowodował zatrzymania naszego biznesu, choć były widoczne zawahania. To naturalne, że ograniczenia w przemieszczaniu dotknęły również carsharing, choć nie doszło do 'wyzerowania' biznesu. Bardzo

KE przedstawiła nowy plan walki z praniem brudnych pieniędzy

Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska przedstawiła dziś plan działań w ramach walki UE z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, który ma na celu wyeliminowanie pozostałych luk prawnych i wszelkich słabych ogniw w unijnych przepisach, poinformowała KE. "Musimy położyć

Rząd planuje zmiany dot. sporządzania planów telekomów na wypadek zagrożenia

Warszawa, 13.03.2020 (ISBnews) - Rząd planuje ograniczyć liczbę przedsiębiorców telekomunikacyjnych, obowiązanych do przygotowania planu działań w sytuacjach zagrożeń związanych z realizacją obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz cyberbezpieczeństwa, wynika z wykazu prac

Santander CB: 44% Polaków odłożyło plany wakacyjne z powodu epidemii

Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - Prawie połowa Polaków (44%) z powodu koronawirusa odłożyła swoje plany wakacyjne, a co trzeci (32,8%) rezygnuje na razie z krótszych wyjazdów weekendowych, takich jak majówka czy Boże Ciało i przekłada je na drugą połowę roku, wynika z badania przeprowadzonego na

KE proponuje wspieranie turystyki poprzez system bonów, zaleca plany naprawcze

opracować plany działań na poziomie unijnym i poziomach krajowych, począwszy od przedsiębiorstw przewoźników i innych segmentów sektora. Chodzi o to, by w zależności od sytuacji epidemiologicznej działania mogły być podejmowane szybko i sposób skoordynowany. Dlatego też Komisja Europejska proponuje

Plan Morawieckiego zdestabilizuje unijne fundusze?

Plan Morawieckiego zdestabilizuje unijne fundusze?

W lutym wicepremier Mateusz Morawiecki ogłosił "Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju", który ma do 2020 roku "podnieść jakość życia Polaków" przez reindustrializację kraju oraz wspieranie eksportu i innowacyjności polskich firm. Na realizację planu rząd zamierza wydać bilion

PKP Energetyka umożliwi przewoźnikom korektę planów pracy przewozowej

Warszawa, 10.04.2020 (ISBnews) - PKP Energetyka podjęła decyzję o bezpośrednim wsparciu swoich klientów trakcyjnych, poprzez otwarcie możliwości korekty planów wykonywanej pracy przewozowej. Dzięki temu przewoźnicy zapłacą za zużytą, a nie zamówioną energię, podała PKP Energetyka. "

JSW wdrożyła plan awaryjny obejmujący działania zapewniające ciągłość operacyjną

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podjęła szereg działań prewencyjnych oraz wzmacniających bezpieczeństwo pracowników w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz wdrożyła plan awaryjny obejmujący działania dla zapewnienia ciągłości operacyjnej

Elektrobudowa przyjęła ramowy plan finansowania spółki

Warszawa, 23.08.2019 (ISBnews) - Elektrobudowa, w związku z zamiarem podjęcia dyskusji z wybranymi inwestorami nt. oczekiwanej, przyszłej sytuacji finansowej oraz operacyjnej, zakończyła pierwszy wstępny etap analiz w wyniku czego przyjęty został dokument obejmujący ramowy plan finansowania

Getin Noble Bank uruchomił zatwierdzony przez KNF plan naprawy

Warszawa, 10.01.2020 (ISBnews) - Getin Noble Bank zdecydował o uruchomieniu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) Planu Naprawy Grupy Getin Noble Banku (Grupowego Planu Naprawy), podał bank. "Działania naprawcze podejmowane przez bank w związku z uruchomieniem Grupowego

Zmiany w planie zamówień publicznych

regulaminu mówi, że jeżeli kierownik danego działu zmienia kwoty w planie zp swojego działu, to musi poinformować pisemnie pracownika ds. zamówień publicznych i wtedy on zmienia plan ogólny zp całej jednostki. I tak za każdą zmianą. Tylko pod koniec roku ok. listopada gdzie zostają tzw. "resztki"

Sędzia - komisarz zatwierdził plany restrukturyzacyjne grupy Piotr i Paweł

Warszawa, 21.01.2020 (ISBnews) - Sędzia - komisarz zatwierdził spisy wierzytelności i plany restrukturyzacyjne w ramach postępowania sanacyjnego w trzech spółkach z grupy Piotr i Paweł, podała spółka. Sędzia wyznaczył także terminy zgromadzenia wierzycieli dla wszystkich trzech spółek

Strategia myślenia życzeniowego. O planie Morawieckiego

, obejmujące horyzont kolejnych perspektyw budżetowych Unii. Media "Strategię" nazywają często "planem Morawieckiego", choć urzędnicy Ministerstwa Rozwoju delikatnie sugerują, by nie wiązać jej z konkretną osobą. "Strategia" ma dwóch adresatów: instytucje europejskie, które

7Levels zaktualizował strategię i opracował zarys planów wydawniczych

Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Zarząd 7Levels w związku z aktualizacją strategii podjął decyzję m.in. o rozszerzeniu rynku zbytu gier o kolejne platformy sprzętowe, tj. komputery PC oraz konsole Xbox One, podała spółka. Jednocześnie spółka przedstawiła zarys planów wydawniczych na najbliższe

Plan Morawieckiego przebija pierwszą pięciolatkę Gierka

Pierwszym celem planu jest, aby w 2020 roku produkcja przemysłowa wzrosła silniej niż PKB. Tyle że w ostatnich 20 latach tak było 15 razy, a w przemyśle przetwórczym - 18 razy. W rezultacie, o ile PKB zwiększył się w latach 1996-2015 o 105 proc., o tyle produkcja przemysłowa o 156 proc., a

MAP: Przyjęto plan działania ws. alokacji zdolności przesyłowych energii elektr.

Warszawa, 19.12.2019 (ISBnews) - Komitet do Spraw Europejskich przyjął "Plan działania", przygotowany na podstawie art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej w zakresie alokacji zdolności

Grupa Piotr i Paweł złożyła zaktualizowane plany restrukturyzacyjne

Warszawa, 05.12.2019 (ISBnews) - Grupa Piotr i Paweł złożyła zaktualizowane plany restrukturyzacyjne, które uwzględniają one inwestycję dokonaną przez Spar Group, podała grupa. "Działania naprawcze w Grupie Piotr i Paweł skupiają się obecnie na odbudowie potencjału handlowego w

PKO BP przedstawi nowe cele finansowe i plany 18 listopada

". W III kw. 2019 r. wskaźnik ROE wyniósł 10,9% (plan na 2020: powyżej 10%), wskaźnik kosztów/ dochodów (C/I) sięgnął 42% (plan na 2020: poniżej 45%), koszt ryzyka wyniósł 0,51% (plan na 2020: 0,75-0,85%), bank ma też - zgodnie z planem - zdolność do wypłaty dywidendy, podano w prezentacji. PKO

GetBack zaktualizował plan restrukturyzacji, przyspieszy płatność pierwszych rat

Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews) - GetBack w restrukturyzacji złożył informacje o realizacji planu restrukturyzacji wraz z jego aktualizacją do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych oraz do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI

MF: Dochody z podatków pośrednich - 28,6% planu, z CIT- 30,6%, PIT- 26,7% po IV

podatkowe ogółem wyniosły w tym okresie 111,23 mld zł, czyli 28,5% planu na cały 2020 r. Dochody niepodatkowe po kwietniu br. wyniosły 18,33 mld zł, co oznacza realizację 42,7% planu, w tym dochody z cła sięgnęły 1,45 mld zł (31,1% planu). (ISBnews)  

Ministerstwo Rozwoju: Plan Morawieckiego trafia do konsultacji

. przeciętny rozporządzalny dochód brutto gospodarstw domowych na jednego mieszkańca ma wzrosnąć do 80 proc. średniej w Unii Europejskiej (z niecałych 69 proc. w 2014 r.), a 10 lat później ma się on zbliżyć do średniej unijnej. Jednocześnie - jak deklaruje resort rozwoju - rząd ma dążyć do zmniejszania

Prezes Boryszewa: Nie mamy aktualnie planów skupu akcji własnych

Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - Boryszew nie planuje w tym momencie skupu akcji własnych, poinformował prezes Piotr Lisiecki. "Na ten moment nie mamy planów skupu akcji własnych i wycofania spółki z giełdy" - powiedział Lisiecki na konferencji prasowej. Szef Boryszewa nie

Plan Morawieckiego. Plan na rzecz żłobków i zaskakujące ścieżki dla imigrantów

Już za trzy lata Polki i Polacy mają zarabiać 80 proc. średniej unijnej pensji, a za 13 lat - jej równowartość. To założenia strategiczne planu Morawieckiego. Cel ambitny, bo obecnie zarabiamy zaledwie 69 proc. tego, co statystyczny obywatel UE. Założenia planu poznaliśmy w lutym, w piątek resort

MF: Dochody z podatków pośrednich- 22,6% planu, z CIT- 22,9%, PIT- 20,2% po III

podatkowe ogółem wyniosły w tym okresie 86,5 mld zł, czyli 22,2% planu na cały 2020 r. Dochody niepodatkowe po marcu br. wyniosły 9,63 mld zł, co oznacza realizację 22,4% planu, w tym dochody z cła sięgnęły 1,13 mld zł (24% planu). (ISBnews)  

Zaktualizowany plan wydawniczy No Gravity Games obejmuje wydanie 12 gier

Warszawa, 16.10.2019 (ISBnews) - Zaktualizowany plan wydawniczy No Gravity Games obejmuje 12 gier, których premiery zaplanowane są na okres od października 2019 r. do II kw. 2020 r., podała spółka. Po aktualizacji planu wydawniczego celem spółki jest osiągnięcie w roku 2019 łącznego poziomu

MF: Dochody z podatków pośrednich - 16,8% planu, z CIT - 15%, PIT - 16,4% po II

ogółem wyniosły w tym okresie 64,4 mld zł, czyli 16,5% planu na cały 2020 r. Dochody niepodatkowe po lutym br. wyniosły 5,5 mld zł, co oznacza realizację 12,8% planu, w tym dochody z cła sięgnęły 0,74 mld zł (15,8% planu). (ISBnews)  

Jeronimo Martins zawiesiło plany na 2020 dot. m.in. Biedronki w zw. z pandemią

Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Ze względu na wpływ kryzysu związanego z koronawirusem Jeronimo Martins - właściciel sieci Biedronka - wycofał się z planów rozwojowych na 2020 rok, podała spółka. "Ze względu na niepewność dotyczącą ewolucji pandemii, nie mamy wystarczających

Rządowe plany dla kolei i energetyki już z kredytem EBI

Hudák, wiceprezes EBI odpowiedzialny za działalność banku w Polsce. Liderzy w pożyczaniu 14 kolejnych polskich inwestycji z planu Junckera, na kwotę ponad 33 mld zł, jest obecnie ocenianych przez ekspertów EBI. Łącznie na całej liście jest tych inwestycji 35 o wartości ponad 72 mld zł. Z planu

Setanta podpisała plan połączenia z All In! Games

komunikacie. Setanta wraz z All In! Games uzgodniła i podpisała plan połączenia spółek. Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku All In! Games jako spółki przejmowanej na Setanta jako spółki przejmującej w zamian za akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej

Plan Morawieckiego. Bilion złotych zrzutki na inwestycje

Wicepremier Mateusz Morawiecki był asem w rękawie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. W rządzie PiS dostał zadanie pchnięcia gospodarki na nowe tory rozwoju. Po trzech miesiącach rządów PiS jego plan ma być przedstawiony na dzisiejszym posiedzeniu rządu. Morawiecki jest zwolennikiem zwiększenia

4fun Media ma plan dalszego rozwoju, chce poprawić rentowność operacyjną

Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - 4fun Media zaprezentowało plan dalszego rozwoju grupy kapitałowej. Jego nadrzędnym celem jest uporządkowanie aktywów oraz poprawa rentowności operacyjnej grupy kapitałowej 4fun Media w kolejnych latach obrotowych, podała spółka. "W ocenie zarządu emitenta

Unijne przepisy mogą pokrzyżować plany Gazpromu

zwolnienie Nord Stream 2 z unijnych wymogów pociągnęłoby za sobą takie samo zwolnienia dla innych podmorskich gazociągów do importu gazu spoza Unii, jak wskazano w ekspertyzie. Dzięki temu Gazprom mógłby wrócić do planu ułożenia przez Morze Czarne gazociągu South Stream na Bałkany. Rezygnację z tej

Komisja Europejska ponagla do prac nad planem Junckera 2.0

przedsiębiorstw. - Nasz plan inwestycyjny przynosi zatem już konkretne wyniki i jest dostępny dla obywateli i przedsiębiorstw w całej Europie - przekonywał we wtorek Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej zajmujący się sprawami zatrudnienia, wzrostu gospodarczego, inwestycji i konkurencyjności

MF: Dochody z podatków pośrednich - 10% planu, z CIT - 7,5%, PIT - 9,4% po I

tym okresie 37,36 mld zł, czyli 9,6% planu na cały 2020 r. Dochody niepodatkowe po styczniu br. wyniosły 2,9 mld zł, co oznacza realizację 6,8% planu, w tym dochody z cła sięgnęły 0,34 mld zł (7,3% planu). (ISBnews)  

Prezes PKN Orlen: W ciągu 2 miesięcy przedstawimy plan synergii z Energą

Gdańsk, 27.04.2020 (ISBnews) - PKN Orlen w ciągu dwóch miesięcy przedstawi plan synergii z Grupą Energa po jej przejęciu kapitałowym, które sfinalizowane zostanie 30 kwietnia br., zapowiedział prezes Orlenu Daniel Obajtek. Jak dodał, wdrożenie tego planu zajmie około roku. "Mamy plan

Grupa Lotos szacuje, że plan dot. capeksu nie zostanie wykonany w 25% w 2020 r.

Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Stopień niewykonania planu nakładów inwestycyjnych Grupy Lotos może wynieść około 25% w 2020 roku, poinformował wiceprezes ds. produkcji i handlu Jarosław Kawula. "Część nakładów inwestycyjnych planowanych na 2020 rok, w kwocie 1,4 mld zł, nie zostanie

Plan Morawieckiego. Innowacyjna gospodarka potrzebuje demokracji

talenty Nie oznacza to jednak, że przed Polską nie stoją trudne wybory dotyczące tempa i strategii przejścia od gospodarki opartej na importowanych technologiach do gospodarki opartej na innowacjach fundamentalnych (podnoszących poziom rozwoju technologicznego całego świata). Wsparcie dla obu tych dróg

Arabia Saudyjska storpeduje naftowe plany Rosji

poziomie ze stycznia w połowie lutego zawarły Rosja, Arabia Saudyjska, Katar i Wenezuela, uzależniając jednak realizację tego planu od poparcia przez inne państwa OPEC, a przede wszystkim przez Iran. Już to wstępne porozumienie podbiło ceny ropy naftowej. W marcu ropa Brent zyskała aż 15 proc. na wartości

PKN Orlen podtrzymuje plan 7,7 mld zł capeksu w 2020 roku

Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - PKN Orlen podtrzymuje plan nakładów inwestycyjnych na poziomie 7,7 mld zł w 2020 roku, poinformował członek zarządu koncernu ds. rozwoju Zbigniew Leszczyński. "Nie zmniejszamy tempa inwestycji rozwojowych, na obecną chwilę podtrzymujemy plan 7,7 mld zł

MF: Dochody z podatków pośr. - 100,4% planu, z CIT - 115%, PIT 101,8% za I-XII

% planu. Wpływy podatkowe ogółem wyniosły w tym okresie 367,32 mld zł, czyli 102,1% planu na cały 2019 r. Dochody niepodatkowe w ciągu dwunastu miesięcy ub. r wyniosły 31,34 mld zł, co oznacza realizację 121,5% planu, w tym dochody z cła sięgnęły 4,4 mld zł ( 105,4% planu). (ISBnews)

Polimex-Mostostal podtrzymuje plan 1,9 mld zł przychodów w 2020 roku

Warszawa, 18.05.2020 (ISBnews) - Polimex-Mostostal na dzisiaj podtrzymuje plan przychodów na poziomie 1,9 mld zł w 2020 roku, poinformował prezes Krzysztof Figat. "Jest za wcześnie, żeby rewidować nasze przewidywania dotyczące przychodów w 2020 roku, na poziomie 1,9 mld zł. Istnieje

Pracodawcy o planie Morawieckiego. Jak pogodzić oszczędzanie z wydawaniem?

z nazwiskiem wicepremiera, gdyż za jego realizację odpowiadać będzie cały rząd. Uczestnicy dyskusji mówili wiele o sposobach zwiększenia prywatnych oszczędności. Proponowano rozszerzenie ulg podatkowych, które miałyby stymulować oszczędności, na przykład w ramach pracowniczych planów emerytalnych

Enea podtrzymuje plan inwetycyjny na ten rok

Warszawa, 23.11.2018 (ISBnews) - Nakłady inwestycyjne grupy Enei na 2018 r. nie są zagrożone i zostaną w pełni zrealizowane, zapowiedział prezes Mirosław Kowalik. Poziom wykonania planu nakładów wyniosły 60% w okresie I-III kw. br. "Inwestujemy z rozwagą, stabilnie. Poziom planu naszego

Rząd przyjął ogólnie słuszny plan Morawieckiego

Wicepremier Mateusz Morawiecki opracował duży plan rozwoju na najbliższe 25 lat. Kolejny plan. Podobne konstruowali gospodarczy wicepremierowie w poprzednich rządach. I dobrze diagnozuje rafy, które może napotkać nasza gospodarka. To niedobór rąk do pracy, niedobór inwestycji, niedobór polskich

Anwim nie weryfikuje planów związanych z importem paliw w 2020 r.

Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - Grupa Anwim nie zamierza obecnie weryfikować swoich planów związanych z importem paliw do Polski w 2020 roku w związku z ostatnimi spadkami notowań ropy naftowej, zapewnił prezes spółki Esppol Trade, zajmującej się w Grupie Anwim importem paliw Zbigniew

RE zaakceptowała plan odbudowy gospodarki UE i zabezpieczeń wartych 540 mld euro

Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - Rada Europejska zaakceptowała plan znoszenia obostrzeń w państwach Unii Europejskiej, związanych z COViD-19, odbudowy gospodarki oraz zabezpieczeń dla firm, pracowników i państw o wartości 540 mld euro, poinformowała Rada. "Wszyscy byliśmy zgodni co do tego

Morawiecki: Jutro plan zmian w obowiazująch obostrzeniach w związku z COViD

Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Plan dotyczący zmian w obowiązujących obostrzeniach, nałożonych w związku z epidemią koronawirusa, ma zostać przedstawiony jutro, poinformował premier Mateusz Morawiecki. "Jutro przedstawimy plan, dotyczący zarówno najbliższego tygodnia, jak i zarysujemy

Rząd chce odstąpić od sporządzenia wieloletniego planu finansowego w 2020 r.

Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Odstąpienie w tym roku od sporządzenia wieloletniego planu finansowego państwa zakłada projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu COViD, który właśnie trafił do Sejmu. Minister finansów przedstawi jedynie założenia budżetu państwa na 2021 rok. "W roku

Komisja Budżetowa PE apeluje o plan awaryjny budżetu UE na 2021 r.

Warszawa, 03.04.2020 (ISBnews) - O przygotowanie pilnego planu awaryjnego budżetu Unii Europejskiej na rok 2021 zaapelowała Komisja Budżetowa Parlamentu Europejskiego, poinformowano w komunikacie. W ocenie tej Komisji, jest to konieczne ze względu na kryzys spowodowany epidemią koronawirusa i

GDDKiA podtrzymuje plan ogłoszenia przetargów na ok. 350 km dróg w tym roku

Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) planuje ogłoszenie w tym roku przetargów na realizację ok. 350 km nowych dróg o szacowanej wartości ponad 12 mld zł, podała instytucja. W połowie stycznia br. GDDKiA informowała o planach ogłoszenie w br

Emilewicz: Nie mamy w planach stref buforowych, dyskutujemy o zamknięciu galerii

Warszawa, 13.03.2020 (ISBnews) - Nie ma planów tworzenia stref buforowych czy odłączania jakichkolwiek regionów kordonem sanitarnym, gdyż tego typu wyłączenia musiałoby zostać poprzedzone wprowadzeniem stanu wyjątkowego. Trwają natomiast rozmowy dotyczące czasowego zamknięcia galerii handlowych i

Bumech: Wydobycie wzrosło o 15 r/r w I kw., spółka wdraża plan na czas pandemii

Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - Bumech odnotował wzrost wydobycia rudy boksytu o ponad 15% r/r do 81 076 w okresie styczeń-marzec 2020 r., podała spółka. Grupa opracowała wariantowy plan postępowania w warunkach pandemii, który został wdrożony do realizacji. "Wydobycie rudy boksytu w

Orange Polska wprowadza nowe Plany Firmowe m.in. z ofertą Internetu Rzeczy

Warszawa, 24.02.2020 (ISBnews) - Orange Polska wprowadza nowe warianty Plany Firmowe z większymi pakietami danych i usług z cenami od 45 do 100 zł, podał operator. Dodatkowo udostępnia małym i średnim firmom rozwiązania Internetu Rzeczy. "W nowych Planach Firmowych właściciele mogą

Browar Jastrzębie podtrzymuje plany debiutu na NewConnect

Warszawa, 25.10.2018 (ISBnews) - Browar Jastrzębie podtrzymuje swoje plany wejścia na rynek NewConnect, podała spółka. Najpierw jednak przeprowadzi kampanię equity crowdfunding poprzez platformę finansowania udziałowego Beesfund, z której zamierza pozyskać do 4 mln zł na dalszy rozwój. W ramach

Prezes PKN Orlen: Plany dotyczące fuzji z Grupą Lotos i Energą aktualne

Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Plany dotyczące fuzji z Grupą Lotos i Energą są aktualne, poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Przerób ropy w zakładzie produkcyjnym w Płocku odbywa się według planu, dodał.  "Zbudowaliśmy solidne fundamenty finansowe i operacyjne

Milion aut na prąd? Opóźnia się plan PiS dla motoryzacji

Pod koniec lipca Ministerstwo Rozwoju zgłosiło do konsultacji nową, rozbudowaną wersję planu Morawieckiego, czyli strategii rozwoju polskiej gospodarki na najbliższe lata. W porównaniu z pierwotnym planem Morawieckiego z połowy lutego rozszerzono wykaz projektów flagowych. Na tej liście pojawił się

Ursus przedstawi plan dezinwestycji w II połowie czerwca

Warszawa, 04.06.2019 (ISBnews) - Ursus w restrukturyzacji przedstawi plan dezinwestycji, który jeszcze w tym roku powinien przynieść spółce ok. 50 mln zł wpływów, w drugiej połowie czerwca 2019 roku, poinformował ISBnews prezes spółki Tomasz Zadroga. "Finiszujemy z planem

MF: Dochody z podatków pośr. - 94,7% planu, z CIT - 106,3%, PIT - 92,8% po XI

. Wpływy podatkowe ogółem wyniosły w tym okresie 336,24 mld zł, czyli 93,5% planu na cały 2019 r. Dochody niepodatkowe w ciągu jedenastu miesięcy br. wyniosły 29,46 mld zł, co oznacza realizację 114,2% planu, w tym dochody z cła sięgnęły 4,09 mld zł ( 97,7% planu). (ISBnews)  

Vistal Gdynia zaktualizowa dodatek do planu restrukturyzacyjnego

Warszawa, 26.10.2018 (ISBnews) - Vistal Gdynia w restrukturyzacji złożyła w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy zaktualizowany dodatek do planu restrukturyzacyjnego, który zakłada podział wierzycieli na 7 grup, podała spółka. Układ zakłada podział wierzycieli na 7

Plan Gazpromu: uzależnić Europę Środkową od jego gazu

, przyjęta strategia bezpieczeństwa energetycznego (...) dla całej Europy powinna właściwie wykluczać tego typu przedsięwzięcia jak Nord Stream 2, bo intencją jest uniezależnienie się od dominującego dostawcy gazu, dywersyfikacja" - mówił w 2015 r. przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Projekt

Prezes KGHM: Produkcja na stałym poziomie, nie ma powodu do rewizji planów fin.

, głównie na odbudowującym się powoli rynkiem chińskim oraz korzystnym kursem dolara. Nie ma więc obecnie powodów do zmiany planów finansowych na 2020 r. "Poprzez kontakty handlowe organizujemy dostawy sprzętu medycznego, dziś wylądował w Warszawie 3 samolot ze sprzętem medycznym. Jednak podstawową

OT Logistics po rewizji planu naprawczego skupi się na działalności portowej

Warszawa, 10.03.2020 (ISBnews) - OT Logistics dokonało rewizji założeń planu naprawczego przyjętego 19 grudnia 2018 roku, podała spółka. Zarząd sformułował cele priorytetowe na lata 2020-2021, do których należy m.in. koncentracja działalności biznesowej na działalności portowej. "

Strategia CCC: Plany nowej pow. obniżone do 120 tys. m2 w kolejnych 3 latach

Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Strategia CCC na lata 2020-2022 zakłada m.in. zmniejszenie planów nowej powierzchni do 120 tys. m2 w kolejnych 3 latach oraz preferowany format sklepów o wielkości 500-800 m2, podała spółka. "Zmniejszenie planów nowej powierzchni: 1. do 120 tys. m 2 w

MSiG: K. Zubelewicz głosował przeciwko przyjęciu planu finans. NBP na 2020 r.

Warszawa, 03.02.2020 (ISBnews) - Przeciwko uchwale Nr 8/2019 Rady Polityki Pieniężnej (RPP) z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Narodowego Banku Polskiego (NBP) na rok 2020 głosował jeden członek RPP - K. Zubelewicz, podano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

KE przyjęła nowy plan działań na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym

Warszawa, 11.03.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) przyjęła nowy plan działań na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, wzmocnienia konkurencyjności europejskiej gospodarki, przy uwzględnieniu potrzeb środowiska naturalnego, poinformowała Komisja. Plan ten koncentruje się na zmianie

Po decyzji sądu PKN Orlen podtrzymuje plany dotyczące przejęcia Ruchu

Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - PKN Orlen podtrzymuje deklaracje odnośnie planów związanych z zaangażowaniem się w przejęcie i restrukturyzację spółki Ruch w restrukturyzacji, poinformował koncern w swoim stanowisku. Dziś sąd nie zatwierdził układów przyjętych przez zgromadzenia wierzycieli w

Instytut Staszica zaniepokojony planami powrotu do procedowania matrycy VAT

Warszawa, 27.06.2019 (ISBnews) - Instytut Staszica z niepokojem przyjmuje doniesienia o planach szybkiego uchwalenia zmian w tzw. matrycy VAT - politycy obozu rządzącego wskazywali w ostatnich dniach, że może to nastąpić jeszcze przed wakacjami, podał Instytut. "O ile sama idea

Bank Millennium i Euro Bank podpisały plan połączenia

Warszawa, 07.06.2019 (ISBnews) - Bank Millennium oraz Euro Bank uzgodniły i podpisały plan połączenia, podało Millennium. "Połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Euro Banku (jako banku

Wierzyciele Grecji nie zaakceptowali planu reform

Premier Grecji oświadczył swoim ministrom, że wierzyciele nie zaakceptowali proponowanego przez jego rząd planu reform. Informacja na ten temat pojawiła się tuż przed wyjazdem Tsiprasa do Brukseli w sprawie pilnych rozmów o uruchomieniu pomocy finansowej dla Grecji, której grozi bankructwo

Rząd podejmie m.in. uchwałę ws. Wieloletniego Planu Finansowego Państwa

Warszawa, 24.04.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów na środowym posiedzeniu ma między innymi podjąć uchwalę ws. przygotowanego przez ministra finansów Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019-2022, a także przyjąć projekt krajowego programu reform na rzecz realizacji strategii "

Ursus złożył w sądzie plan restrukturyzacyjny i propozycje układowe

Warszawa, 02.04.2019 (ISBnews) - Ursus w restrukturyzacji złożył wraz z Nadzorcą Sądowym do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, spis wierzytelności, plan restrukturyzacyjny oraz propozycje

Donohoe: Polska jednym z ważniejszych rynków w planach eksportowych Irlandii

Warszawa, 05.06.2019 (ISBnews) - Polska - ze swoim znaczącym wzrostem gospodarczym - jest jednym z ważniejszych rynków w realizacji planu Irlandii zakładającego wzrost eksportu irlandzkich firm poza Wielką Brytanię o 50% w latach 2017-2020, poinformowała ISBnews dyrektor Enterprise

MF: Dochody z podatków pośr. - 85,9% planu, z CIT - 97,8%, PIT - 83,9% po X

. Wpływy podatkowe ogółem wyniosły w tym okresie  304,54 mld zł, czyli 84,7% planu na cały 2019 r. Dochody niepodatkowe w ciągu dziesięciu miesięcy br. wyniosły  27,34 mld zł, co oznacza realizację 106% planu, w tym dochody z cła sięgnęły 3,74 mld zł (89,3% planu). (ISBnews)

MF: Deficyt budżetu to 13,7 mld zł w 2019, tj. 47,9% planu wg wstępnych danych

Warszawa, 17.02.2020 (ISBnews) - W budżecie państwa w 2019 roku odnotowano deficyt w wysokości 13,7 mld zł, tj. 47,9% rocznego planu, podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane. Ustawowy plan na cały rok to 28,5 mld zł deficytu. "W okresie styczeń-grudzień 2019 r

Alior Bank: Proces restrukturyzacji Ruchu przebiega zgodnie z planem 

Warszawa, 07.05.2019 (ISBnews) - Proces restrukturyzacji Ruchu przebiega zgodnie z planem i powinien zakończyć się przejęciem przez PKN Orlen do końca tego roku, poinformował prezes Alior Banku Krzysztof Bachta. Przy pozytywnym scenariuszu, bank oczekuje spadku odpisów na tę ekspozycję w tym

Plan Morawieckiego, Luxtorpeda 2 i miliony złotych dla Pesy

zainwestować w budowę pojazdów po 50 mln zł, a pozostałe 100 mln zł pokryją z pożyczek bankowych. Do końca przyszłego roku ma powstać osiem jednosystemowych lokomotyw (więc tylko na polski rynek), a kolejne po uzyskaniu zewnętrznego finansowania. Plan rządu w praktyce Jak powiedział w rozmowie z "Wyborczą

Czy Kielce i region skorzystają na planie Morawieckiego?

Marcin Batóg, autostrada A1, plan Morawieckiego Mateusz Morawiecki do Kielc przyjechał przed godz. 11 pociągiem relacji Olsztyn - Kraków. Jego spotkanie było elementem konsultacji społecznych w sprawie przedstawionego przez rząd w lutym "Planu na rzecz zrównoważonego rozwoju". Nazywany

MF: Dochody z podatków pośr. - 73,5% planu, z CIT - 87,5%, PIT - 74,5% po IX

. Wpływy podatkowe ogółem wyniosły w tym okresie 270,27 mld zł, czyli 75,1% planu na cały 2019 r. Dochody niepodatkowe w ciągu dziewięciu miesięcy br. wyniosły 24,89 mld zł, co oznacza realizację 96,5% planu, w tym dochody z cła sięgnęły 3,29 mld zł (78,5% planu). (ISBnews)  

CCC powróci do planów IPO eobuwie.pl, gdy EBITDA spółki przekroczy 50 mln euro

Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - CCC zamierza powrócić do planów przeprowadzenia pierwotnej oferty publicznej (IPO) spółki eobuwie.pl, gdy jej EBITDA przekroczy poziom 50 mln euro, zapowiedziało CCC. "IPO spółki * Zawieszony, ale bardzo przydatny w uporządkowaniu strategii eobuwie.pl

Ten Square Games podtrzymuje swoje plany na rynku chińskim

Warszawa, 22.03.2019 (ISBnews) - Ten Square Games podtrzymuje swoje plany na ryku chińskim, poinformował wiceprezes Arkadiusz Pernal. "Umowa z naszym chińskim partnerem jest w mocy. Wydaje się, że ubiegłoroczne zamrożenie wydawania licencji przez regulatora już się odblokowało. Jednak ten

KE zaaprobowała plany wsparcia rozbudowy terminalu LNG w Świnoujściu

Warszawa, 18.03.2019 (ISBnews) - Komisja Europejska zaakceptowała, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy publicznej, plany wsparcia dla rozbudowy zdolności regazyfikacyjnych terminalu LNG w Świnoujściu z obecnych 5 mld m3 do 7,5 mld m3 rocznie, jak również rozwoju dodatkowych funkcjonalności

MAP przekazało do KE 'Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030'

Warszawa, 30.12.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) przekazało do Komisji Europejskiej (KE) 'Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030' (KPEiK), podał resort.  Dokument przyjęty przez Komitet ds. europejskich na posiedzeniu 18 grudnia br., został

Plany NIK na 2020 r. obejmują m.in. kontrolę finansów NBP za lata 2015-2020

przemieszczaniu odpadów. W planie rocznym znalazła się także kontrola efektywności działań mających zapobiegać niedoborom wody w rolnictwie. Wśród przewidzianych w planie pracy NIK na rok 2020 kontroli znajdą się też m.in. badanie zarządzania majątkiem i finansami TVP oraz dbałość organów administracji