całokształtu działalności

GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. wzrósł o 1,9% r/r do 94,6 mld zł w I-III

2018 roku, a strata netto wyniosła 17,7 mld zł i zwiększyła się o 8,3%. Zysk netto wykazało 77,7% ogółu przedsiębiorstw (wobec 76,6% rok wcześniej), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 85,2% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 84,3% przed rokiem)" - czytamy

GUS: Wynik finansowy netto firm leasingowych wyniósł 731 mln zł w 2016 r.

Warszawa, 31.08.2017 (ISBnews) - Wynik finansowy netto przedsiębiorstw leasingowych wyniósł 731 mln zł w 2016 r. W ub. r. przychody firm działających w leasingu z całokształtu działalności wyniosły 9 566 mln zł, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). GUS podawał wcześniej, że w 2015 r. wynik

FPP, CALPE: Sklepy spożywcze, drogerie i pralnie też mogą negocjować umowy najmu

całokształtu art. 15ze ustawy COVID-19, jest zmniejszenie obciążeń korzystających z powierzchni handlowych w czasie zakazu prowadzenia działalności w większych obiektach handlowych. Przepis dotyczy nie tylko najemców, których działalność została zakazana. Nie ma powodu, aby w drodze wykładni ograniczać zakres

GUS: Przychody z całokształtu działal. w poczcie i telekomunikacji: +8,9% w 2017

Warszawa, 24.09.2018 (ISBnews) - Przychody z całokształtu działalności w jednostkach poczty i telekomunikacji ogółem wzrosły o 8,9% r/r i wyniosły 60,34 mld zł w 2017 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Przychody ze sprzedaży produktów (usług) zwiększyły się o 6,6% r/r do 51,54 mld zł

GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. wzrósł o 4,6% r/r do 65,3 mld zł w I poł.

netto wyniosła 13,6 mld zł i zmniejszyła się o 2,3%. Zysk netto wykazało 74,9% ogółu przedsiębiorstw (wobec 74,4% rok wcześniej), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 83,8% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 81,7% przed rokiem)" - czytamy w komunikacie. W

GUS: Firmy pośrednictwa kredytowego udzieliły kredytów na 50,84 mld zł w 2018 r.

działalność była jedyną i dominującą, 196 firm prowadziło pełną księgowość, a 43 firm księgi przychodów i rozchodów. "Przychody z całokształtu działalności analizowanej grupy 196 przedsiębiorstw zwiększyły się o 9% i wyniosły 7 113 mln zł, w tym 88,1% stanowiły przychody netto ze sprzedaży. Koszty z

GUS: Firmy faktoringowe wykupiły 15,5 mln faktur o wartości 269,6 mld zł w 2018

wzrosła o 25,5% do kwoty 186 804 mln zł, z tego faktoring krajowy to 88,6%, a faktoring w handlu zagranicznym 11,4%, podano także.  GUS podał, że przychody z całokształtu działalności 30 niebankowych przedsiębiorstw faktoringowych wyniosły 959 mln zł i w stosunku do grudnia 2017 r. zwiększyły się o

GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. spadł o 28,6% r/r do 18,56 mld zł w I kw.

strata netto wyniosła 20,5 mld zł i zwiększyła się o 9,5 mld zł. Zysk netto wykazało 67,6% ogółu przedsiębiorstw (wobec 69,5% rok wcześniej), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 72,7% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 79,7% przed rokiem)" - czytamy w

GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. spadł o 4,5% r/r do 25,99 mld zł w I kw.

wyniosła 10,9 mld zł i zwiększyła się o 14,8%. Zysk netto wykazało 69,5% ogółu przedsiębiorstw (wobec 68,7% rok wcześniej), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 79,7% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 78,9% przed rokiem)" - czytamy w komunikacie. W

GUS: Wynik netto przeds. niefinans. spadł o 10,8% r/r do 112, 7 mld zł w 2018 r.

komunikacie.  Zysk netto wykazało 80,6% ogółu przedsiębiorstw (wobec 80,9% rok wcześniej), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 85,9% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 87,4% przed rokiem). W przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 82,3% jednostek (przed

GUS: Wynik finansowy netto SKOK-ów wyniósł plus 40,9 mln zł w 2017 r.

poniosło 10 kas, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wynik finansowy brutto spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2017 r. był dodatni i wyniósł 46,9 mln zł, przed rokiem minus 102,0 mln zł. "Przychody z całokształtu działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2017 r

GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. spadł o 1,4% r/r do 94,6 mld zł w I-III k

; - czytamy w komunikacie. Zysk netto wykazało 76,6% ogółu przedsiębiorstw (wobec 76,3% rok wcześniej), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 84,3% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 83,4% przed rokiem). W przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 79,4

GUS: Firmy windykacyjne odzyskały 3,8 mld zł wierzytelności w 2018 r.

mld zł, a dla podmiotów o zakresie działalności windykacyjnej dominującym - 1,3 mld zł" - czytamy dalej. Na koniec 2018 r. przychody z całokształtu działalności badanych 69 przedsiębiorstw wyniosły ogółem 1,3 mld zł, a w roku poprzednim - 1,8 mld zł. Zmniejszyły się również w omawianym okresie

Kogeneracja miała 82,92 mln zł zysku netto, 104,01 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

zł wobec 77,04 mln zł zysku rok wcześniej. "Niższy wynik netto z całokształtu działalności o 66%, tj. o 50 582 tys. zł to efekt: niższego wyniku na sprzedaży o 21 449 tys. zł aniżeli w 2018 r. na skutek wzrostu kosztu własnego sprzedaży o 98 664 tys. zł, przy wyższych kosztach paliwowych o 26

GUS: Wartość nowych umów leasingu wzrosła do 66,44 mld zł w 2018 r.

- 57,7%, w mniejszym stopniu zobowiązania krótkoterminowe - 41%. Kapitały własne w kwocie 6 921 mln zł wynosiły 4,9% pasywów. Na kapitał (fundusz) własny w 42,2% wpływ miał kapitał (fundusz) zapasowy i w 41,8% kapitał (fundusz) podstawowy. Przychody z całokształtu działalności przedsiębiorstw, w których

GUS: Wartość nowych umów leasingu wzrosła o 14% r/r do 58,19 mld zł w 2017 r.

poniosło stratę" - czytamy dalej.  Wskaźnik poziomu kosztów analizowanych 65 przedsiębiorstw wyniósł 91,1%. Wskaźnik rentowności obrotu brutto wyniósł 8,9%, a wskaźnik rentowności netto 6,3%, podano także.  GUS podał, że przychody z całokształtu działalności omawianych 65 przedsiębiorstw

GUS: Wynik finansowy netto SKOK-ów wyniósł minus 139,7 mln zł w 2016 r.

19 kas, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wynik finansowy brutto spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2016 r. wyniósł minus 102 mln zł, przed rokiem było to minus 108,7 mln zł. "Przychody z całokształtu działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2016 r

GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. spadł o 9% r/r do 27,2 mld zł w I kw. br.

w komunikacie. "Zysk netto wykazało 68,7% ogółu przedsiębiorstw (wobec 67,9% rok wcześniej), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 78,9% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 79,1% przed rokiem). W przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 74,9

GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. wzrósł o 7,9% r/r do 95,92 mld zł w I-IX

wykazało 76,3% ogółu przedsiębiorstw (wobec 77,7% przed rokiem), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 83,4% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 84,4% przed rokiem). W przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 79,2% jednostek (przed rokiem 81,5%), a udział

GUS: Wynik finansowy netto firm wzrósł o 34,1% r/r do 127 mld zł w 2016 r.

Warszawa, 24.10.2017 (ISBnews) -  Wynik finansowy netto podmiotów gospodarczych wzrósł w o 34,1% r/r do 127 mld zł w 2016 r., przy wzroście przychodów z całokształtu działalności do 3,7% do 3 180,6 mld zł, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując bilansowe wyniki finansowe

GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. wzrósł o 8,8% r/r do 66,95 mld zł w I-VI

14,9%. Zysk netto wykazało 73,4% ogółu przedsiębiorstw (wobec 75,4% przed rokiem), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 82,8% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 82,3% przed rokiem). W przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 78,1% jednostek (przed

GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. wzrósł o 13,8% r/r do 126,4 mld zł w 2017

; - czytamy w komunikacie. "Zysk netto wykazało 80,9% ogółu przedsiębiorstw (wobec 81,5% w 2016 roku), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 87,4% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 85,7% przed rokiem). W przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 82,8

GUS: Wynik netto przedsięb. niefinan. wzrósł o 21,3% r/r do 111,1 mld zł w 2016

wyższy o 11,6% od uzyskanego przed rokiem, a strata netto wyniosła 23,3 mld zł i zmniejszyła się o 19,4%, podano także.  Zysk netto wykazało 81,5% ogółu przedsiębiorstw (wobec 82,8% przed rokiem), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 85,8% przychodów z całokształtu działalności badanych

GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. wzrósł o 21,8% r/r do 88,9 mld zł w I-IX

11,5% od uzyskanego przed rokiem, a strata netto wyniosła 17,1 mld zł i zmniejszyła się o 22,6%. Zysk netto wykazało 77,7% ogółu przedsiębiorstw (wobec 77,9% przed rokiem), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 84,4% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 83,6

GUS: Wynik finansowy netto SKOK-ów wyniósł minus 164 mln zł w 2015 r.

kas, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wynik finansowy brutto spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2015 r. wyniósł minus 109 mln zł, przed rokiem było to minus 215 mln zł. "Przychody z całokształtu działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2015 r. wyniosły

GUS skorygował dane dot. przychodów przedsiębiorstw niefinan. za 2016 r.

strata netto wyniosła 23,3 mld zł i zmniejszyła się o 19,4%, podano także. Zysk netto wykazało 81,5% ogółu przedsiębiorstw (wobec 82,8% przed rokiem), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 85,7% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 85,6% przed rokiem). W

GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. wzrósł o 17,5% r/r do 29,9 mld zł w I kw.

uzyskanych rok wcześniej. Korzystniejsze niż przed rokiem były również podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Nakłady inwestycyjne były niższe od notowanych w I kwartale 2016 roku (kiedy miał miejsce spadek o 8,9%)" - czytamy w komunikacie. Przychody z całokształtu działalności były wyższe o 11,7

GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. wzrósł o 12,9% r/r do 61,5 mld zł w I-VI

rokiem, a strata netto wyniosła 13,3 mld zł i zwiększyła się o 4,8%. Zysk netto wykazało 75,4% ogółu przedsiębiorstw (wobec 75,0% przed rokiem), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 82,3% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 83,6% przed rokiem). W przetwórstwie

Artur Jeziorowski został powołany na stanowisko prezesa Zametu

. Artur Jeziorowski jako prezes zarządu będzie odpowiedzialny za całokształt działalności spółki Zamet oraz grupy kapitałowej Zamet. Grupa Zamet, w skład której wchodzą Zamet S.A. (spółka holdingowa) oraz zależne spółki produkcyjne: Zamet Industry, Zamet Budowa Maszyn i Mostostal Chojnice, jest

PBA zaskarży KNF o przewlekłość ws. udzielenia zgody na rozpoczęcie działalności

Warszawa, 15.01.2019 (ISBnews) - Polski Bank Apeksowy (PBA) przygotowuje skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) na przewlekłość postępowania Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w sprawie udzielenia mu zgody na rozpoczęcie działalności, poinformowała ISBnews prezes PBA Anna

GUS: Wynik netto przedsiębiorstw niefinans. wzrósł o 18,1% r/r w I poł. 2015 r.

wyniósł 67,1 mld zł i był wyższy o 10% od uzyskanego przed rokiem, a strata netto wyniosła 12,7 mld zł i zmniejszyła się o 15,0%. Zysk netto wykazało 75% ogółu przedsiębiorstw (wobec 73,9% przed rokiem), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 83,6% przychodów z całokształtu działalności badanych

GUS: Wynik netto przedsiębiorstw niefinans. spadł o 2% r/r do 73 mld zł w I-IX

przychody stanowiły 83,6% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 79,9% przed rokiem). W przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 80,9% jednostek (przed rokiem 81,4%), a udział uzyskanych przez nie przychodów w przychodach wszystkich podmiotów tej sekcji wyniósł 88,5

GUS: Wynik netto przedsiębiorstw niefinans. wzrósł o 9,7% r/r w I kw. 2015 r.

całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 73,8% przed rokiem) " - podał Urząd.   W przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 75,5% jednostek (przed rokiem 75,7%), a udział uzyskanych przez nie przychodów w przychodach wszystkich podmiotów tej sekcji wyniósł 87,1

GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. wzrósł o 9,1% r/r do 25,45 mld zł w I kw.

uzyskanych rok wcześniej. Korzystniejsze niż przed rokiem były również podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Nakłady inwestycyjne były niższe od notowanych w I kwartale 2015 roku (kiedy miał miejsce wzrost o 14,6%)" - czytamy w komunikacie. Przychody z całokształtu działalności były wyższe o 2,1

GUS: Wynik netto przedsiębiorstw niefinansowych spadł o 2,1% r/r w 2014 r.

przez nie przychody stanowiły 82,1% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 85,3% przed rokiem). W przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 84,1% jednostek (przed rokiem 82,5%), a udział uzyskanych przez nie przychodów w przychodach wszystkich podmiotów tej sekcji

Maciej Szozda nowym prezesem Unimotu

hurtowym z ogromnym doświadczeniem Pana Szozdy na rynku detalicznym stworzy najlepszy tandem w branży paliwowej w Polsce, dodał.  Maciej Szozda przez ostatnie 7 lat pełnił funkcję wiceprezesa Grupy Lotos. W latach 2009-16 zarządzał całokształtem działalności segmentu handlu, a od 2015 r. 

Tauron: Zaawansowanie inwestycji w ZG Brzeszcze przekroczyło 50%

inwestycyjnych, a także modernizację stacji odmetanowania i zakładu przeróbki węgla. Program inwestycyjny w ZG Brzeszcze realizowany jest w latach 2016-2025 i obejmuje całokształt działalności inwestycyjnej zakładu górniczego. Realizacja inwestycji pozwoli na wydobywanie węgla o parametrach stanowiących

GUS: Wynik netto przedsiębiorstw niefinans. wzrósł o 6,0% r/r w I-III kw. 2014r.

uzyskane przez nie przychody stanowiły 79,9% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 82,4% przed rokiem). W przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 81,4% jednostek (przed rokiem 78,3%), a udział uzyskanych przez nie przychodów w przychodach wszystkich podmiotów tej

Piotr Janiszewski został prezesem Skanska w Polsce

Warszawa, 01.07.2016 (ISBnews) - Piotr Janiszewski, dotychczasowy wiceprezes zarządzający Skanska S.A., od dnia 1 lipca 2016 r. pełni funkcję prezesa zarządu, podała spółka. "Na stanowisku prezesa zarządu Skanska S.A. Piotr Janiszewski będzie odpowiadał za całokształt działalności

Morawiecki: PZU dostrzega konieczność zwiększenia oszczędności przez Polaków

zarządu TFI PZU od 15 lutego 2017 zostanie także Cezary Iwański. Wcześniej m.in. prezes BPS TFI SA i DM Banku BPS SA oraz KGHM TFI SA. Odpowiadał tam za całokształt spraw związanych z firmą inwestycyjną, w tym za strategie, restrukturyzacje, wprowadzanie nowych procesów, produktów i procedur

GUS: Wynik finansowy netto SKOK-ów wyniósł minus 118 mln zł w I półr.

wysokości 38 mln zł" - czytamy w komunikacie. Przychody z całokształtu działalności kas w I półroczu 2015 r. wyniosły 1 243 mln zł i zmniejszyły się o 17,6% w porównaniu z I półroczem 2014 r. W przychodach z całokształtu działalności dominowały przychody z działalności podstawowej – 52,0

Marcin Adamczyk zostanie prezesem PZU TFI od 1 kwietnia br.

znaczenia tego obszaru w ramach Grupy PZU" - powiedział prezes PZU Michał  Krupiński, cytowany w komunikacie. Członkiem zarządu TFI PZU od 15 lutego 2017 zostanie także Cezary Iwański. Wcześniej m.in. prezes BPS TFI SA i DM Banku BPS SA oraz KGHM TFI SA. Odpowiadał tam za całokształt spraw

Przegląd informacji ze spółek

przeróbki węgla. Program inwestycyjny w ZG Brzeszcze realizowany jest w latach 2016-2025 i obejmuje całokształt działalności inwestycyjnej zakładu górniczego. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży VRG (d. Vistula Group) osiągnięte w czerwcu br. wyniosły ok. 89,8 mln zł i były wyższe o ok. 30,7% w skali

MR przyjęło założenia do Polskiej Strategii Kosmicznej

ESA, a obecnie jest ich ponad 300. W większości są to małe i średnie przedsiębiorstwa, dla których działalność kosmiczna stanowi coraz ważniejszy obszar ich aktywności. Również duże firmy z innych sektorów, np. IT czy obronności, coraz częściej zaczynają realizować projekty w tej dziedzinie. Polska

GUS: Wynik netto firm niefinansowych spadł ponad 50 proc.

% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 80,7% przed rokiem)" - czytamy w komunikacie GUS. GUS podał, że przychody z całokształtu działalności rosły wolniej niż koszty ich uzyskania (odpowiednio o 3,4% i 6,6%), co znalazło odzwierciedlenie w pogorszeniu wskaźnika poziomu

NBP: Sytuacja firm deweloperskich w ubiegłym roku była dobra

%). Średnia rentowność sprzedaży w 2016 r. ukształtowała się na poziomie 3% i była o 1,2 pkt proc. niższa od notowanej przed rokiem. Do ponad 82% zmniejszył się udział przychodów przedsiębiorstw wykazujących zysk netto w przychodach z całokształtu działalności badanych 480 przedsiębiorstw. Na stabilnym

Firmy w Polsce mają się nieźle, ale nie inwestują

nie przychody stanowiły 76,1 proc. przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 79,4 proc. przed rokiem)" - czytamy w opracowaniu GUS. Tyle tylko, że pieniądze w firmach zostały m.in. dlatego, że nie bardzo chciały one inwestować. Inwestycyjny dołek O tym, że w

Przegląd prasy

Prawa  -- Huta Głogów naruszyła zasady pozwolenia na działalność - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowisa ukarał KGHM mandatem -- Były prezes GetBacku Konrad K. obiecywał 5 mln zł dla Instytutu Wolności na ekspansję zagraniczną w USA i Izraelu i hojnie wspierał rozwój platformy blogowej

Firmy więcej zarabiają, ale nie inwestują

kosztów większy udział niż przed rokiem miały m.in. wynagrodzenia - 15 proc., czyli o 0,5 pkt proc. więcej. - Zysk netto wykazało 75,4 proc. ogółu przedsiębiorstw (wobec 75 proc. przed rokiem), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 82,3 proc. przychodów z całokształtu działalności badanych

Przegląd informacji ze spółek

wzrosły o 13% r/r i wyniosły 432,7 mln zł we wrześniu 2018 r., podała spółka. Przychody za okres styczeń - wrzesień wyniosły 3 270,6 mln zł i były wyższe o 15% r/r. Zarząd Medicalgorithmics podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój działalności grupy

Umowa o zamówienie publiczne

ekonomicznej strony świadczenia, w tym jego finansowej rentowności oraz możliwości wystąpienia potencjalnych ryzyk. Pierwsze stanowią pochodną prowadzenia całokształtu działalności wykonawcy jako przedsiębiorcy, te drugie zaś mogą zostać wycenione i ujęte w cenie ofertowej stanowiącej ekwiwalent świadczenia

McKinsey: Morska energetyka wiatrowa może dodać 60 mld zł do PKB do 2030 r.

wygenerowane przez całokształt działalności związanej z przygotowaniem oraz realizacją inwestycji. Pozostałe 13 mld zł może wynikać z dodatkowego eksportu zrealizowanego przez zlokalizowane w Polsce przedsiębiorstwa z łańcucha wartości morskiej energetyki wiatrowej, działalności operacyjnej i utrzymaniowej

Jak prezydent chce pomóc frankowiczom? [FAQ]

pobrane spready w gotówce. Dlaczego frankowicze nie chcą prezydenckiej ustawy? Zdaniem frankowiczów zaproponowany przez prezydenta projekt może prowadzić do pogwałcenia podstawowych gwarancji procesowych. "Z całokształtu zapisów projektu wynika, że banki przed polskimi sądami uzyskają realną

NIK: Prywatyzacja PKP Energetyki była legalna, ale niesie ryzyka

bowiem naturalnym monopolistą w dystrybucji energii elektrycznej do sieci trakcyjnej PKP i jedynym właścicielem sieci dystrybucyjnej zasilającej trakcję elektryczną linii kolejowych. W latach 2012-2014 Spółka była podmiotem rentownym. Zysk netto z całokształtu działalności kształtował się na poziomie

Firma Masters zbankrutowała. Nie wytrzymali kryzysu

Jeszcze w ubiegłym roku firma Masters za całokształt swojej działalności otrzymała złotą statuetkę Budowniczy Polskiego Sportu. Jej zasługi docenił Polski Klub Infrastruktury Sportowej. W 2011 r. spółka zdobyła dwa znaczące zlecenia na modernizowanym Stadionie Śląskim w Chorzowie. Wygrała przetarg

NBP: Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w II kw. 2016 r. była dobra

tych firm, które już wcześniej notowały dodatnią dynamikę tej sprzedaży. "W badanym kwartale wraz z wyraźnym przyspieszeniem dynamiki przychodów znacząco podniosły się również koszty z całokształtu działalności (o 4,6% r/r), niemniej nadal rosły one o 0,4 pkt proc. wolniej niż przychody

"Miałam superwarunki na zleceniu", czyli kto nie chce etatu i jest zadowolony

Darek, który z wyboru prowadzi działalność gospodarczą, a nie ma etatu. - Mówiąc, że jestem zadowolony z obecnego modelu pracy, mam na myśli całokształt: samopoczucie, czas, dochody. Wady? - Presja rodziców i dziadków, że etat jest lepszy od własnej działalności gospodarczej - dodaje. Cieszy się też z

Tygodniowy oprzegląd informacji ISBtech z sektora TMT

zakresu sztucznej inteligencji szkoli pracowników z etycznego aspektu wykorzystania tej technologii. Inne kluczowe wnioski z badania: Ponad 72% organizacji na całym świecie wykorzystuje sztuczną inteligencję w jednym lub kilku obszarach działalności biznesowej; 51% firm prowadzących

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

: Małgorzata Marcinkowska dołączyła do grona managerów wysokiego szczebla. Jako Vice President, Chief Customer Officer, będzie odpowiedzialna za całokształt relacji z obecnymi i potencjalnymi klientami firmy. Źródło: spółka Vertiv Poland: Gerard Dermont, Head of Territory Sales

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

z całokształtu działalności w jednostkach poczty i telekomunikacji ogółem wzrosły o 8,9% r/r i wyniosły 60,34 mld zł w 2017 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Przychody ze sprzedaży produktów (usług) zwiększyły się o 6,6% r/r do 51,54 mld zł.    Źródło: ISBnews Fintech

Dane styczniowe wskazują na wzrost PKB ok. 5% r/r w I kw. wg analityków

wobec 2,3% r/r w grudniu) oraz  jednostki, których podstawowym rodzajem działalności są roboty specjalistyczne (36,9% r/r wobec 11,6% r/r w grudniu). Sugeruje to przesuwanie się centrum wzrostu produkcji budowlanej z inwestycji infrastrukturalnych w stronę inwestycji prywatnych. Sprzedaż

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

. Stan faktyczny sprawy ustala się na podstawie całokształtu materiału zebranego w toku postępowania wyjaśniającego oraz kontroli, w szczególności dokumentów związanych z postępowaniem, wyjaśnień kierownika i pracowników zamawiającego, opinii biegłych oraz wyjaśnień innych podmiotów. Art. 164. 1. Z

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Warszawa, 21.11.2014 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 17 - 21 listopada br. BIZNES I FINANSE: RYNEK Start-upy: W Polsce nie ma naprawdę dużych pieniędzy dla firm rozpoczynających działalność, albo

List Leszka Balcerowicza do Lecha Kaczyńskiego

. W tej sytuacji jest oczywiste, że komisja śledcza - organ o charakterze nadzwyczajnym, która ma badać całokształt działalności Narodowego Banku Polskiego, została powołana nie dla większej przejrzystości życia publicznego, ale dla realizacji celów politycznych określonych partii i określonych