całokształt działań

red.

Nagrody EB Kreator 2015 rozdane. Wśród zwycięzców m.in. Ikea i Grupa PZU

Nagrody EB Kreator 2015 rozdane. Wśród zwycięzców m.in. Ikea i Grupa PZU

Podczas uroczystej gali 10 grudnia wręczono nagrody w II edycji konkursu EB Kreator, organizowanego przez serwis GazetaPraca.pl. Eksperci w dziedzinie mediów, rekrutacji oraz budowania marki pracodawcy przyznali tytuł EB Kreatora 2015 w pięciu kategoriach. Wśród nagrodzonych znalazły się marki: Clearcode, Fenomem, Ikea, Grupa PZU oraz STX Next. Specjalne wyróżnienie za całokształt działań employer brandingowych trafiło do firmy Merix Studio

Nagrody EB Kreator 2015 rozdane - zwycięzcami Clearcode, Fenomem, Ikea, Merix Studio, Grupa PZU i STX Next

Podczas uroczystej gali 10 grudnia br. wręczono nagrody w II edycji konkursu EB Kreator, organizowanego przez serwis GazetaPraca.pl. Eksperci w dziedzinie mediów, rekrutacji oraz budowania marki pracodawcy przyznali tytuł EB Kreatora 2015 w pięciu kategoriach. Wśród nagrodzonych znalazły się marki: Clearcode, Fenomem, Ikea, Grupa PZU oraz STX Next. Specjalne wyróżnienie za całokształt działań employer brandingowych trafiło do firmy Merix Studio.

Prawnicy: Unieważnienie kredytu hipotecznego państwa Dziubaków zgodne z TSUE

; "Oczywiście, ze względu na całokształt przedmiotowej sprawy wyrok ten jest bardzo ważny, albowiem to właśnie dzięki niej w kwestii kredytów frankowych funkcjonujących w polskim obrocie finansowo-prawnym po raz pierwszy wypowiedział się Rzecznik Generalny TSUE, następnie sam Trybunał Sprawiedliwości

MiB pracuje nad strategią dla dworców kolejowych

Stommy - wiceministra odpowiedzialnego za sprawy kolei. "Strategia będzie obejmowała całokształt problematyki związanej z funkcjonowaniem oraz kierunkami zagospodarowania obiektów dworcowych. Strategia będzie uszczegóławiać kierunki rozwoju transportu kolejowego w odniesieniu do funkcjonowania

Tauron: Zaawansowanie inwestycji w ZG Brzeszcze przekroczyło 50%

inwestycyjnych, a także modernizację stacji odmetanowania i zakładu przeróbki węgla. Program inwestycyjny w ZG Brzeszcze realizowany jest w latach 2016-2025 i obejmuje całokształt działalności inwestycyjnej zakładu górniczego. Realizacja inwestycji pozwoli na wydobywanie węgla o parametrach stanowiących

PBA zaskarży KNF o przewlekłość ws. udzielenia zgody na rozpoczęcie działalności

. Działają one w różnych środowiskach i w dużych aglomeracjach miejskich, województwach, powiatach i gminach. "Podejmują się kredytowania przy bardzo niskich stopach procentowych, co dla banków komercyjnych jest nieopłacalne np. kredyty preferencyjne dla rolników. Obsługują także samorządy

Zamawiający nie może domniemywać oferowanego przez wykonawcę terminu realizacji zamówienia

Zamawiający nie może domniemywać oferowanego przez wykonawcę terminu realizacji zamówienia

zmiany treści oferty, zamawiający uznaje, że kryterium nr 2 - termin wykonania zamówienia (poszczególnych dostaw) wynosi 2 dni. W przełożeniu na punkty wykonawca otrzyma w tym kryterium 1 pkt". Czy działania zamawiającego są prawidłowe? Czy należy odrzucić taką ofertę? Odpowiedź: W przedstawionej w

MR przyjęło założenia do Polskiej Strategii Kosmicznej

naszym życiu w komunikacji, nawigacji, monitoringu środowiska czy prognozowaniu pogody. Za całokształt polityki kosmicznej w Polsce odpowiada Ministerstwo Rozwoju. Wdraża działania prorozwojowe w zakresie wykorzystania przestrzeni kosmicznej, zarówno w wymiarze krajowym jak i w zakresie

Konsumpcja prywatna może osłabiać się w tym roku wg analityków

. Całokształt dzisiejszych i wczorajszych danych o aktywności gospodarczej za styczeń sugeruje, że wzrost PKB w 1kw20 będzie nieco niższy od 3.1%r/r zanotowanych w 4kw19. Uwagę zwraca przede wszystkim niski wzrost sprzedaży detalicznej, sugerujący dalsze hamowanie tempa wydatków gospodarstw domowych obserwowane

PKN Orlen na czele rankingu Coface największych firm z regionu CEE

spadającego poziomu bezrobocia i podwyżek płac) oraz dzięki zwiększającym się poziomom inwestycji w większości gospodarek. Dzięki stopniowemu ożywieniu głównego rynku zbytu dla Europy Środkowo-Wschodniej (w której poziom PKB wzrósł o 1,6%), w regionie odnotowano dodatnie wskaźniki eksportu. Całokształt tych

Przegląd prasy

Słowacji, działa obecnie w Polsce, Wielkiej Brytanii i we Włoszech ISBnews --MIR: Wartość umów na dofinansowanie z UE wzrosła do 208 mld zł --PBKM sfinalizował zakup 99,99% akcji Stemlab za 17,5 mln euro --Indeks WIG20 wzrósł o 1,02% na zamknięciu w poniedziałek --ME wprowadza instytucję

Komitet Stały RM przyjął Program 500+, wypłaty mają ruszyć od 1 kwietnia

projektu zostały rozstrzygnięte, również te dotyczące brakujących środków na sfinansowanie ustawy zapisane w opinii ministerstwa finansów. Według Kowalczyka, był to drobny błąd nie mający wpływu na całokształt całego projektu. Minister finansów Paweł Szałamacha również poinformował podczas konferencji

Umowa o zamówienie publiczne

Umowa o zamówienie publiczne

Możliwość ustalenia warunków kontraktu można uznać za prawo podmiotowe zamawiającego, a granice jego działania wiążą się z przekroczeniem granic owego prawa podmiotowego. Zgodnie z orzecznictwem KIO dla rozpoznania odwołania w zakresie postanowień umowy, konieczne jest dokonanie ustalenia czy

NIK: Prywatyzacja PKP Energetyki była legalna, ale niesie ryzyka

przyszłe warunki współpracy (np. świadczenia usługi utrzymania sieci) mogą okazać się daleko mniej korzystne niż obecnie. PKP SA nie będzie miało żadnego wpływu na działania PKP Energetyka SA, gdyż podmiot ten funkcjonuje już poza strukturą grupy kapitałowej. Wymienione ryzyka w pewnym stopniu są

Proces Amber Gold. Śledztwo ws. ciąży Katarzyny P. zostanie wznowione?

Proces Amber Gold. Śledztwo ws. ciąży Katarzyny P. zostanie wznowione?

Prokuraturę Rejonową Łódź Widzew. W tym samym czasie - w ramach nadzoru - Prokuratura Okręgowa w Łodzi przeanalizowała akta sprawy. - Po zapoznaniu się z materiałem i ponownej analizie całokształtu sprawy została podjęta decyzja o dostarczeniu Katarzynie P. postanowienia o umorzeniu postępowania, co daje jej

Czy zamawiający może pomniejszyć wynagrodzenie ryczałtowe za niewykonane prace?

Czy zamawiający może pomniejszyć wynagrodzenie ryczałtowe za niewykonane prace?

wynagrodzenia ryczałtowego jest jego niezmienność w toku realizacji umowy. Zarówno przedmiar, jak również kosztorys ofertowy mogą przy tej formie wynagrodzenia pełnić jedynie funkcję pomocniczą i orientacyjną, a wykonawca zobowiązany jest do realizacji całokształtu prac wynikających z dokumentacji projektowej

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

z długim potencjałem i zapowiada kolejne działania w tym roku związane z tą marką, poinformował ISBnews prezes Piotr Babieno. Źródło: ISBnews Orange Polska: Rozpoczął testy sieci 5G na terenie Warszawy, poinformował prezes operatora Jean-Francois Fallacher. Źródło: ISBnews T-Mobile Polska

Dane za IV sugerują spowolnienie wzrostu PKB w II kw. do 4,5-4,8% wg analityków

najciekawsze cytaty z wypowiedzi ekonomistów: "Całokształt danych jest w naszej ocenie zgodny z drobnym spowolnieniem dynamiki PKB w 2kw18 – Spodziewamy się spadku z 5,1%r/r do 4,6%r/r." - ekonomista ING Banku Śląskiego Jakub Rybacki. "Odnotowane w kwietniu br. spowolnienie tempa

Tygodniowy oprzegląd informacji ISBtech z sektora TMT

żadnego planu działania na wypadek wystąpienia cyberataku, choć 60 proc. z nich deklaruje, że w wewnętrznych strukturach firmowych posiada osobę odpowiedzialną za cyberbezpieczeństwo.   Źródło: ISBnews Big data: Analityka dużych strumieni danych będzie miała istotny wpływ na procesy likwidacji

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

z całokształtu działalności w jednostkach poczty i telekomunikacji ogółem wzrosły o 8,9% r/r i wyniosły 60,34 mld zł w 2017 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Przychody ze sprzedaży produktów (usług) zwiększyły się o 6,6% r/r do 51,54 mld zł.    Źródło: ISBnews Fintech

Co może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa?

wytwarzania, formuł chemicznych, wzorów i metod działania. Z kolei informacja handlowa obejmuje, najogólniej ujmując, całokształt doświadczeń i wiadomości przydatnych do prowadzenia przedsiębiorstwa, niezwiązanych bezpośrednio z cyklem produkcyjnym. Informacja (wiadomość) "nieujawniona do wiadomości

Orzecznictwo KIO w zakresie rażąco niskiej ceny

działanie wykonawcy albo nierzetelność kalkulacji wykonawcy. Zasada Mechaniczne porównywanie wartości zamówienia z cenami złożonych ofert nie daje podstaw do założenia a priori, że mamy do czynienia z ceną nierealistyczną, co groziłoby nierzetelnym wykonaniem zamówienia w przyszłości. Powyższa zasada wynika

Jak wykonawca może uzasadnić konieczność utajnienia informacji?

których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Takie informacje, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, aby podlegały zakazowi ujawniania przez zamawiającego, muszą zostać zastrzeżone przez wykonawcę nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

List Leszka Balcerowicza do Lecha Kaczyńskiego

Szanowny Panie Prezydencie, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął 24 marca 2006 r. uchwałę w sprawie powołania Komisji Śledczej ("Uchwała") do zbadania rozstrzygnięć dotyczących przekształceń kapitałowych i własnościowych w sektorze bankowym oraz działań nadzoru bankowego w okresie

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

. Stan faktyczny sprawy ustala się na podstawie całokształtu materiału zebranego w toku postępowania wyjaśniającego oraz kontroli, w szczególności dokumentów związanych z postępowaniem, wyjaśnień kierownika i pracowników zamawiającego, opinii biegłych oraz wyjaśnień innych podmiotów. Art. 164. 1. Z

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

agencji, gdzie będzie odpowiedzialny za całokształt działań marketingowych i bezpośrednią współpracę z O&M. Źródło: spółka   (ISBnews)