całkowity popyt

"ND": Warzywa leżą w skrzynkach

- Zrzeszenia producentów warzyw robią, co mogą, organizują nawet ogólnopolskie kampanie promocyjne, ale nie są w stanie całkowicie odwrócić trwającego od maja niekorzystnego trendu w postaci spadku popytu na warzywa - alarmuje "Nasz Dziennik"

Eksperci: Słaby popyt na polskie obligacje

Pierwsza aukcja polskich obligacji po przyjęciu przez rząd planu budżetowego na 2010 rok nie była zbyt optymistyczna dla resortu finansów. Inwestorzy kupili jedynie 1,1 mld zł 5-letniich papierówi przy ofercie na poziomie 2 mld zł i całkowitym popycie 2,2 mld zł.

Savills: Popyt na biura w Warszawie spadnie w nadchodzących miesiącach

Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Choć popyt na powierzchnie biurowe w Warszawie utrzymał się na zbliżonym poziomie r/r w I kw. 2020 r., w nadchodzących miesiącach można spodziewać się jego spadku, oceniają eksperci Savills. W Warszawie w budowie jest obecnie ok. 792 tys. m2 powierzchni biurowej

C&W: W Polsce przybyło 1,96 mln m2 magazynów w okresie I-III kw. 2019 r.

geograficznym, około 60-procentowy udział w całkowitym popycie miały dwa rynki: Warszawa-okolice (391 tys. m2), oraz Górny Śląsk (219 tys. m2). W strukturze branżowej popytu, podobnie jak w analogicznym okresie poprzedniego roku, najbardziej aktywne były firmy logistyczne z 35-procentowym udziałem w wolumenie

NBP: Na rynku biurowym w II kw. br. zmniejszała się nadpodaż

powierzchnie magazynowe utrzymuje się na wysokim poziomie. Pozostają one w kręgu zainteresowania firm logistycznych, kurierskich co jest naturalną konsekwencją rozwoju handlu elektronicznego. Duży popyt zgłasza też przemysł. Na koniec II kw. 2019 r. całkowite zasoby rynku powierzchni magazynowej przekroczyły

Anwim: Ceny paliw poniżej 4 zł za litr już raczej nie powrócą

społeczeństw i wyhamowanie wielu branż - m.in. transportu i turystyki, doprowadziły do gwałtownego spadku popytu na paliwa. Innym istotnym czynnikiem był także niedawny brak porozumienia Arabii Saudyjskiej i Rosji dotyczący ograniczenia produkcji. Wszystko to spowodowało, że magazyny ropy naftowej szybko się

CBRE: Pow. magazynów - ponad 20 mln m2 na koniec 2020 wobec 18,9 mln m2 w I kw.

Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Popyt na powierzchnie magazynowe w I kwartale 2020 r. był na bardzo wysokim poziomie i wyniósł 1,1 mln m2, wynika z raportu CBRE. Na rynek dostarczono w tym czasie ponad 420 tys. m2 nowej powierzchni, dzięki czemu łączna podaż w kraju wynosi obecnie 18,9 mln m2

Słabnie popyt inwestycyjny na złoto

raportu World Gold Council (WGC), przedstawiającego słabnący popyt na ten kruszec w III kwartale bieżącego roku. Według szacunków WGC, całkowity globalny popyt na złoto wyniósł 915 ton w poprzednim kwartale, co oznacza spadek o 9% rok do roku. To również najgorszy wynik od trzeciego kwartału 2009 r. W

Savills: Popyt na magazyny stabilizuje się po rekordach z lat 2017-2018

Warszawa, 11.12.2019 (ISBnews) - W Polsce przybyło prawie 2 mln m2 nowej powierzchni magazynowo-przemysłowej w okresie pierwszych trzech kwartałów 2019 r., co jest najwyższym wynikiem w historii, wynika z danych firmy doradczej Savills. Zdaniem jej ekspertów, poziom popytu stabilizuje się i

SAS Advisors i JP Weber pozyskały dla Classen-Pol 11 mln dofinansowania z NCBR

. Całkowita wartość projektu sięga kwoty ponad 27 mln zł, w tym ok. 11 mln zł stanowi dofinansowanie z NCBR. Projekt będzie realizowany w ramach konkursu POIR Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Konkurs 6/1.1.1/2019, Szybka Ścieżka, podano. Efektem

JLL: Popyt na biura w Polsce wyniósł rekordowe 1,6 mln m2 w 2019 roku

zjawiskiem jest również zmiana struktury popytu. Podobnie jak w Warszawie, również na rynkach regionalnych rośnie wolumen przednajmów. W ubiegłym roku jego udział w łącznym zapotrzebowaniu na biura zwiększył się o 70% rok do roku i w 2019 wyniósł łącznie 213 000 m2. Stanowi to około jedną trzecią całkowitego

Przychody Wojasa spadły o 34,4% r/r do 12,94 mln zł w marcu

z niej spadek popytu konsumpcyjnego oraz ostatecznie zamkniecie od dnia 14 marca 2020 r. sklepów Wojas i Bartek w centrach handlowych, gdzie znajduje się 95% sklepów własnych. Jednocześnie zamknięcie sklepów spowodowało wzrost sprzedaży i udziału kanału detalicznego online w całkowitej sprzedaży

Samar: Liczba rejestracji nowych aut o DMC do 3,5 t spadła o 53,75% r/r w V

Warszawa, 02.06.2020 (ISBnews) - Liczba rejestracji nowych samochodów osobowych oraz dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony spadła o 53,75% r/r i wyniosła 24 629 szt. w maju 2020 r., podał IBRM Samar, powołując się na dane CEPiK. Wynik z maja jest o 37,86% wyższy w ujęciu

NBP: Przedsiębiorcy oczekują osłabienia eksportu w I kw. 2020 r.

Warszawa, 28.01.2020 (ISBnews) - Prognozy przedsiębiorstw dotyczące popytu krajowego w I kw. br. są na poziomach zbliżonych do wartości sprzed kwartału oraz do długookresowej średniej, ale perspektywy rozwoju eksportu są wyraźnie słabsze niż przed kwartałem oraz niż średnia długookresowa i od

Sprzedaż Marie Brizard w Polsce wzrosła o 45,6% r/r do 41,8 mln euro w 2019

, gdzie wystąpił duży popyt w IV kw. ze strony dystrybutorów, którzy zaplanowali zwiększenie swoich zapasów z uwagi na wprowadzenie 10% podwyżki akcyzy na alkohole od 1 stycznia 2020 roku. Ten sprzyjający wpływ łącznie z poprawą kontroli budżetów promocyjnych, zniwelował trwającą nadal konkurencyjną

C&W: Zasoby pow. magazynowej wzrosły o 2,72 mln m2 do 18,6 mln m2 na koniec 2019

dostępności powierzchni magazynowej na większości rynków regionalnych w kraju. "Rynek magazynowy w Polsce wciąż rozwija się w dynamicznym tempie. Rekordowe wyniki po stronie podaży wynikają zarówno z wysokiego popytu na nowoczesne powierzchnie magazynowe (przede wszystkim w 2018 r.) jak i również z

CBRE: Pow. przemysłowo-logistyczna zajmuje 17,6 mln m2, wzrost o 18% r/r

wolumenu jest zabezpieczona umowami najmu, co wskazuje na większy optymizm deweloperów niż w poprzednich kwartałach. Od początku roku całkowite zapotrzebowanie na magazyny wyniosło ponad 2,87 mln m2, co oznacza spadek popytu o 7% r/r. Najemcy szukali przede wszystkim w Warszawie Regionie, na Górnym Śląsku

Wskaźnik PMI dla Polski spadł m/m do 48,8 pkt w maju

mniej zleceń z powodu osłabienia popytu na rynkach zagranicznych (spadek eksportu był gwałtowniejszy niż spadek całkowitych nowych zamówień, ponadto poziom zleceń eksportowych obniżył się dziesiąty miesiąc z rzędu). "Według najnowszych wyników badań PMI w maju polski sektor wytwórczy wciąż się

CBRE: Powierzchnia centrów handlowych wzrośnie o 2,5% r/r w 2019 r.

Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Powierzchnia centrów handlowych wzrośnie o ok. 300 tys. m2, co oznacza przyrost całkowitej podaży o 2,5% r/r w 2019 wobec 3,1% wzrostu rok wcześniej, wynika z raportu CBRE "Market View: polski rynek handlowy po III kw. 2019". Jest to najmniejszy

Mercator Medical: Zamknięcie granic Malezji może czasowo zwiększyć marże

granic Malezji może być istotny wzrost cen rynkowych rękawic, co może umożliwić również krótkoterminowo realizację wyższych marż przez grupę kapitałową emitenta" - czytamy dalej. Mercator podał, że obserwuje znaczący wzrost popytu na swoje wyroby, zarówno na rynku polskim, jak za granicą. "

Wskaźnik PMI dla Polski spadł m/m do 47,4 pkt w lipcu

gotowych wzrosły nieznacznie, a inflacja kosztów produkcji osłabła" - czytamy w komunikacie.  Tempo w jakim obniżał się poziom nowych zamówień było szybkie i zbliżone do tempa odnotowanego w czerwcu. Badane przedsiębiorstwa zaraportowały osłabienie popytu na ich produkty zarówno na rynku

Cena akcji OncoArendi Therapeutics w IPO ustalona na 29 zł/szt.

Warszawa, 28.03.2018 (ISBnews) - OncoArendi Therapeutics ustalił cenę akcji serii F w pierwotnej ofercie publicznej (IPO) na 29 zł za akcję i ostateczną liczbę akcji oferowanych na 2 mln sztuk, podała spółka. "Całkowita wartość oferty publicznej spółki OncoArendi Therapeutics, przy

JLL: Na polskim rynku magazynowym wynajęto 2 mln m2 powierzchni na koniec I poł.

Warszawa, 21.08.2018 (ISBnews) - Popyt na rynku magazynowym sięgnął 2 mln m2 w I poł. 2018 r. - to najlepszy wynik w historii rynku, wskazała firma doradcza JLL. Rynek przekroczył również nową granicę całkowitej podaży - zasoby powierzchni magazynowej w Polsce to ponad 14 mln m2. "W

EBI uplasował na rynku polskim emisję obligacji o wartości 750 mln zł

została wyceniona na mid-swap + 10 punktów bazowych, co odpowiada rentowności na poziomie 2,332%. Dzisiejsza emisja zwiększa całkowity wolumen pozostających w obrocie obligacji banku na polskim rynku do kwoty 7,7 mld zł, podano w komunikacie. "Tą emisją podnosimy całkowity wolumen obligacji w

JLL: Zasoby powierzchni biurowej w Łodzi przekroczą 0,5 mln m2 w 2019 r.

Warszawa, 02.04.2019 (ISBnews) - Łódź przeżywa rozkwit na rynku nieruchomości, czego efektem jest m.in. wzrost liczby sprzedanych mieszkań o ok. 30% r/r w 2018 r. oraz rozwój rynku nieruchomości biurowych. Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Łodzi przekroczą 500 tys. m2 w tym roku

Produkcja przemysłowa może spaść o ok. 10% r/r w kwietniu wg analityków

produkcji może przekroczyć 10% r/r, po czym od maja te wyniki powinny stopniowo poprawiać się, przy założeniu stopniowego odradzania się popytu w gospodarce globalnej i krajowej" - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso

Savills: Załamanie rynku nieruchomości inwest. w Polsce i Europie będzie krótkie

zawirowania rynkowe. Relatywnie wysoka zależność od kapitału zewnętrznego, który w pierwszych miesiącach po okresie izolacji, może się koncentrować na głównych rynkach zachodnioeuropejskich, może przynajmniej częściowo zostać zrównoważona wysokim popytem na nieruchomości w sektorze przemysłowym, z jego

POPiHN: Zużycie paliw w Polsce wzrosło o 4% r/r w I-III kw. 2019 r.

%. Wolumen wzrostu tego rynku to prawie 1 mln m3 przy całkowitym zużyciu paliw przez pojazdy silnikowe na poziomie 24,4 mln m3, z czego z importu pochodziło około 7,5 mln m3" - czytamy dalej. Wśród nich najszybciej rosła sprzedaż benzyn (o 6%, do 4,8 mln m3), podczas gdy popyt na ON i LPG wzrósł o 4

C&W: Popyt brutto na magazny wyniósł 4,09 mln m2 w 2017 r., podaż - 2,36 mln m2

;Wysoki udział wynoszący 77% w popycie przypadł nowym umowom i ekspansjom, podczas gdy tylko 23% stanowiły renegocjacje. Tak jak w ubiegłych latach, największe zapotrzebowanie na rynku kreowała branża logistyczna z udziałem 31% całkowitego popytu, a także sieci handlowe (17%), firmy z branży e

CBRE: Powierzchnia magazynowa w Polsce wzrośnie do ponad 20 mln m2 w 2020 r.

odgrywa rosnący rynek e-commerce. W 2019 roku wielkość transakcji na rynku magazynowym dla e-commerce utrzymała się na poziomie zbliżonym do lat poprzednich i wyniosła około 10% całkowitego popytu. Powstają zarówno duże centra logistyczne, w strategicznych komunikacyjnie miejscach w różnych częściach

Mercator Medical miał 21,27 mln zł zysku netto, 35,29 mln zł EBITDA w I kw. 2020

oraz wadze środków ochrony indywidualnej w tym aspekcie" - czytamy dalej. Znaczne zwiększenie sprzedaży w I kw. 2020 r. wystąpiło zarówno w obszarze sprzedaży towarów i materiałów nabywanych od dostawców spoza grupy (wzrost o 60,6 mln zł, co odpowiada za 74,3% całkowitego wzrostu) oraz dla

Savills:Transakcje inwest. w nieruchomościach mogą przekroczyć 7 mld euro w 2019

powierzchni magazynowo-przemysłowej, co podniosło jej całkowite zasoby do poziomu 18,4 mln m2. Koniunktura na rynku w przyszłym roku uzależniona będzie od kondycji światowej gospodarki, a ewentualne spowolnienie może się przełożyć na zwiększoną awersję do ryzyka wśród inwestorów oraz wydłużenie procesów

PIE rekomenduje promocję turystyki zdrowotnej i liberalizację sektora w Polsce

Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews) - Pomimo szeregu znaków zapytania dotyczących przyszłości polskiej branży turystycznej, takich jak termin wznowienia pełnego ruchu wyjazdowego czy stopień odbudowy popytu na usługi po pandemii, można wskazać kilka kluczowych rekomendacji dla branży na okres po

Goldman Sachs AM zaoferuje fundusze indeksowe ETF w Europie w I poł. 2019 r. 

Warszawa, 07.06.2018 (ISBnews) - Goldman Sachs Asset Management (GSAM) planuje budowę biznesu funduszy indeksowych ETF (exchange traded funds) w Europie w odpowiedzi na obserwowany popyt ze strony klientów. Uruchomienie pierwszych funduszy ETF w Europie wstępnie planowane jest na pierwszą

Akcjonariusze Medicalgorithmics wyrazili zgodę na emisję do 721 303 akcji bez pp

na NWZ. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na dalszą realizację procesu zmiany modelu biznesowego w USA oraz rozwój sprzedaży międzynarodowej i technologii, podała spółka.  Cena emisyjna akcji serii G zostanie ustalona przez zarząd z uwzględnieniem efektów budowy księgi popytu, przy czym

Konsorcjum Stali miało 2,5 mln zł zysku netto, 4,24 mln zł zysku EBIT w II kw.

dalsze obniżki cen i wpływała na ograniczenie popytu" - wyjaśniono. Struktura asortymentowa sprzedaży w porównywalnych okresach była porównywalna. Przychody ze sprzedaży towarów stanowiły w I półroczu 2019 r. 64,25% całkowitych przychodów ze sprzedaży, zaś w okresie porównawczym 65,08%. Wśród

Wskaźnik PMI dla Polski wzrósł m/m do 49 pkt w kwietniu

były jednymi z najgorszych od 2013. W ostatnim cyklu badań całkowita liczba nowych zamówień ponownie spadła (siódmy spadek w ciągu ostatnich ośmiu miesięcy). Kwietniowe dane zasygnalizowały, że popyt z rynków międzynarodowych był wciąż wyjątkowo słaby, na co wskazywał dziewiąty z rzędu spadek nowych

InPost wynajął 107,9 tys. m2 powierzchni magazynowych w Polsce w 2019 r.

Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - InPost wynajął łącznie 107 950 m2 powierzchni magazynowych w Polsce w 2019 r. - to 4% całkowitego popytu netto w kraju (wg danych Cresa Polska, Industrial Research Forum - IRF), podała spółka. InPost był także liderem w branży KEP w zakresie powierzchni oddanej do

BM Reflex: Jest szansa na dalsze obniżki cen na stacjach, ale głównie benzyny

prezydenta USA,  Rosja i Arabia Saudyjska musiałyby zmniejszyć swoją produkcję o połowę. Niewykluczone natomiast, że przy obecnej skali destrukcji globalnego popytu (15-20 mln bbl/d), wkrótce sytuacja sama zmusi producentów do ograniczenia produkcji, gdyż zacznie brakować pojemności magazynowych

CBRE: W Warszawie przybyło ok. 173 tys. m2 biur w I poł. 2018 r.

Warszawa, 19.07.2018 (ISBnews) - Na warszawskim rynku nieruchomości biurowych do użytkowania oddano łącznie ok. 173 tys. m2 powierzchni w I półroczu 2018 r., wynika z raportu CBRE "Warszawski Rynek Biurowy. Rekordowe półrocze 2018". Według autorów raportu, to 65% całkowitej podaży

Notowania złota oscylują w konsolidacji w okolicach 1309-1377 USD za uncję

istotnie na ceny, bowiem nie było w niej niespodzianek. WGC potwierdziło, że znaczący wzrost cen złota w pierwszym półroczu 2016 r. był wywołany przede wszystkim rekordowym popytem inwestycyjnym na rynku tego kruszcu. Według danych WGC, całkowity popyt na złoto w I półroczu br. wyniósł 2335 ton. W samym

JLL: Podaż nowych magazynów to 1,3 mln m2 w I-III kw., w budowie jest 2,1 mln m2

; - dodał dyrektor Działu Powierzchni Magazynowo-Przemysłowych JLL w Polsce Tomasz Mika. W zakresie popytu na magazyny jak dotąd każdy kwartał 2018 r. odnotowywał wyniki lepsze niż w analogicznym okresie 2017, w rezultacie czego całkowita wynajęta powierzchnia do początku roku do końca września

Idea Bank nie ma problemów z płynnością, oczekuje od BFG pomocy dla sektora

wskaźnik wzrośnie w najbliższym czasie do ok. 90% przy założeniu, że wszystkie oddziały banku są otwarte" - powiedział Pruski. "Nie odczuwamy kłopotów z płynnością ani w sensie całkowitym, ani popytu na gotówkę" - dodał. Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych

JLL: Popyt na powierzchnię magazynową może być znowu rekordowy w 2015 r.

popytu brutto - Polsce Centralnej (21%), Okolicach Warszawy (20%), i na Górnym Śląsku (17%), podał również JLL. Pod koniec III kw. 2015 r. całkowita podaż powierzchni magazynowej i produkcyjnej w Polsce wynosiła 9,63 mln m2, co plasuje Polskę na dziewiątym miejscu w Europie pod względem wielkości

Cognor miał 2,91 mln zł zysku netto, 30,51 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2020 r.

zysku rok wcześniej, zaś zysk EBITDA 30,51 mln zł wobec 26,81 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 460,11 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 519,69 mln zł rok wcześniej. "Pierwszy kwartał roku 2020 zaznaczył się spadkiem popytu na stal. Produkcja w Unii Europejskiej

NWZ Vivid Games zdecydowało o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału

Warszawa, 21.10.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Vivid Games zdecydowali o udzieleniu zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału poprzez emisję nowych akcji z częściowym lub całkowitym wyłączeniem prawa poboru, wynika z komunikatu dotyczącego uchwał walnego. "Udziela się zarządowi

Notowania niklu na LME wzrosły o prawie 1/4 od początku czerwca

drożeć, docierając obecnie do poziomów przekraczających 14200 USD za tonę. Oznacza to zwyżkę aż o prawie jedną czwartą w porównaniu do cen z początku czerwca. Dynamiczne zwyżki wynikają z wyraźnego wzrostu popytu na nikiel w Chinach, gdzie metal ten jest wykorzystywany w produkcji tzw. surówki

JLL: W Warszawie przybyło 23,7 tys. m2 biur w I kw., w budowie jest 770 tys. m2

podpisały umowy najmu na ponad 202 tys. m2 biur. Najwięcej powierzchni wynajęto w Centrum, Centralnym Obszarze Biznesu (COB) oraz na Mokotowie. Łącznie te trzy obszary odpowiadały za 75% całkowitego popytu na biura w stolicy. Do najważniejszych kontraktów zawartych w I kw. tego roku należały: nowa umowa

Oferta BSC Drukarni Opakowań na produkcję opakowań została wybrana przez Havi

od 1 marca 2019 r. Wartość obrotów w czasie trwania umowy zasadniczo powinna pozostać na poziomie dotychczasowym, który w roku 2018 wyniósł ok. 28 mln zł. "Jednocześnie klient zaznaczył, że zgodnie z jego najlepszymi szacunkami wartość obrotów może stopniowo rosnąć, co może wynikać z popytu

CBRE: Liczba noclegów w hotelach w Polsce osiągnęła rekordowe 45 mln w 2019 r.

hoteli międzynarodowych marek w centrum Warszawy, które posiadają rozbudowane zaplecze konferencyjne i bogatą ofertę bankietową, wyniosło ponad 70%. Zgodnie z danymi Hotstats, popyt jest głównie napędzany przez gości indywidualnych, których udział stanowi 55% całkowitego obłożenia, co pokrywa się z

Savills: Zasoby regionalnych rynków biurowych przekroczą 5 mln m2 do końca marca

wyniosła łącznie ponad 500 tys. m2. W budowie pozostaje kolejne 920 tys. m2. Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na głównych rynkach poza stolicą, tj. w Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Lublinie i Szczecinie na koniec grudnia 2018 r. wynosiły łącznie 4,9 mln m2

S&P: PKB Polski spadnie o 2% w 2020 r., a następnie wzrośnie o 4,8% w 2021 r.

roku globalnej recesji, ze spadkiem PKB na poziomie 0,4%, zaś w strefie euro i w Wielkiej Brytanii - po 2%, wskazało S&P. "Samo to sprawia, że perspektywy Polski na 2020 rok są wyzwaniem. Oprócz trudnego otoczenia zewnętrznego, także popyt krajowy poważnie ucierpi z powodu przyjętych przez rząd

C&W: Zasoby rynku pow. przemysłowych przekroczyły 15 mln m2 na koniec III kw.

 000 m2, a całkowity popyt w okresie pierwszych trzech kwartałów osiągnął rekordowy poziom 2,89 miliona m2 i był wyższy o 15% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Tradycyjnie najwięcej wynajęto na pięciu głównych rynkach (prawie 2,18 mln m2), z których liderem był region Górnego

Colliers: Wartość transakcji inwestyc. w Polsce wyniosła 2,6 mld euro w I półr.

różnorodnością inwestorów. Popyt pozostawał na wysokim poziomie we wszystkich sektorach, jednak wyraźnie dominowały transakcje biurowe. "Najwięcej zainwestowano w aktywa biurowe - ponad 60% całkowitego poziomu obrotów (1,62 mld euro). Na drugiej pozycji uplasował się rynek handlowy (18%) o wartości 0,45

KPMG: Polski rynek poligraficzny liderem w CEE z 15,4 mld zł sprzedaży w 2017 r.

. Odpowiada za 36% przychodów branży w regionie, które według danych Eurostatu wyniosły 9,1 mld euro. Firmy poligraficzne w regionie Europy Środkowo-Wschodniej zatrudniały łącznie 148 tys. osób, co oznacza, że Polska z 50 tys. pracowników stanowi 34% całkowitej siły roboczej tej części kontynentu. W

JLL: W I kw. przybyło 620 tys. m2 magazynów, w budowie jest ok. 2 mln m2

deweloperskiej. W pierwszym kwartale zasoby magazynowe urosły o przeszło 620 tys. m2, co jest wynikiem dwukrotnie większym w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku. Całkowita podaż powierzchni magazynowej w Polsce osiągnęła poziom 16,3 mln m2" - czytamy w komunikacie. Na koniec I kwartału tego roku w

POPiHN: Konsumpcja paliw w Polsce wzrosła o 12% r/r w I-III kw 2017 r.

, podano także.  "Ogółem konsumpcja 6 głównych gatunków paliw (BS, ON, LPG, LOO, JET i COO)  była na poziomie wyższym o 12% od konsumpcji po 3 kwartałach 2016,  przy czym o 6 punktów procentowych (z 30% do 36%) wzrósł udział oficjalnego importu paliw w zaspokojeniu popytu krajowego

POPiHN: Konsumpcja 3 głównych paliw wzrosła o 4% r/r do 15,07 mln m3 w I półr.

także o 4% r/r i wyniosła 16,14 mln m3. "W I połowie 2018 roku popyt na paliwo w kraju został zaspokojony większą od ubiegłorocznej produkcją krajową oraz uzupełniająco importem, który ostatecznie okazał się nieco mniejszy, niż w tym samym okresie 2017 roku. Skuteczna eliminacja z rynku szarej i

PIE: Gdyby odmrożenie turystyki nastąpiło od sierpnia, PKB spadnie o 72,2 mld zł

turystycznych uderzyły niepewność wpływająca na obniżenie popytu na te usługi oraz restrykcje ograniczające możliwość przemieszczania się. W Europie 43% destynacji było całkowicie lub częściowo niedostępnych z powodu zamknięcia granic, 21% z powodu zamknięcia wjazdu do kraju dla osób przyjeżdżających z

JLL: W Polsce podpisano umowy najmu na ponad 710 tys. m2 biur w I poł. 2019

sektora nowoczesnych usług biznesowych, który w I połowie 2019 roku odpowiadał za 43% wynajętej powierzchni biurowej poza Warszawą. Warto podkreślić również zmiany w strukturze popytu na rynkach regionalnych. W pierwszych sześciu miesiącach roku blisko 40% całkowitego wolumenu transakcji, czyli 116,5 tys

CMR: Sprzedaż sklepów małoformatowych: +9,4% r/r, supermarketów: -1,1% r/r w VI

Warszawa, 22.07.2019 (ISBnews) - Całkowita wartość sprzedaży w sklepach małoformatowych do 300 m2 wzrosła o 9,4% r/r, zaś w supermarketach 301-2500 m2 z wyłączeniem dyskontów zmniejszyła się o 1,1% r/w czerwcu, wynika z danych Centrum Monitorowania Rynku (CMR). "Jak wynika z danych CMR i

Alior Bank wyemituje obligacje o wartości do 250 mln zł 

Warszawa, 25.07.2017 (ISBnews) - Alior Bank zdecydował o emisji do 250 000 obligacji serii J o łącznej wartości do 250 mln zł, podał bank informując jednocześnie, że łączny popyt na obligacje, zadeklarowany przez potencjalnych inwestorów w procesie budowy księgi popytu przekroczył

Mex Polska chce zacząć nabór do nowego franczyzowego PanKejka w I kw. 2020 r.

równoległy rozwój na rynku polskim wszystkich posiadanych sieci lokali gastronomicznych aby całkowita ich liczba do końca roku 2022 osiągnęła liczbę 73; rozwój na terenie Niemiec sieci bistr Pijalnia Wódki i Piwa oraz rozwój, docelowo, wszystkich posiadanych sieci w oparciu o model franczyzowy. "

Samar: Liczba rejestracji nowych aut o DMC do 3,5 t spadła o 14,5% r/r w I

Warszawa, 05.02.2020 (ISBnews) - Liczba rejestracji nowych samochodów osobowych oraz dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony spadła o 14,5% r/r i wyniosła 43 889 szt. w styczniu 2020 r., podał IBRM Samar, powołując się na dane CEPiK. Wynik ze stycznia jest o 26,95% niższy w

C&W: W Polsce w budowie było rekordowe 2,25 mln m2 magazynów na koniec I półr.

wysokim poziomie, o czym świadczy 76-proc. udział nowych umów i rozszerzeń powierzchni najmu. Wśród rynków cieszących się największą aktywnością najemców były: Polski Centralna (19% udziału w popycie całkowitym) oraz Warszawa i okolice (19%), Górny Śląsk (13%), a także Poznań (11%) i Wrocław (11

BM Reflex: Tempo obniżek cen na stacjach paliw będzie malało

oczekiwania spadku przez OPEC światowej konsumpcji ropy naftowej o 12 mln bbl/d w II kwartale tego roku i 6,8 mln bbl/dd  w całym 2020 roku. Bez ograniczeń podaży ropy naftowej  w maju całkowicie mogą już się wypełnić światowe magazyny na ropę naftową.  Zgodnie z zaprezentowanym w czwartek 9

Colliers: Na 9 głównych rynkach oddano ponad 300 tys. m2 biur w I poł. 2017 r.

% całkowitego popytu) zostało podpisanych w strefie Centrum (115,4 tys. m2). Na rynkach regionalnych popyt brutto w I poł. 2017 r ukształtował się na poziomie 331,4 tys. m2, o 23% więcej niż rok wcześniej. Najwięcej umów zostało zawartych w Krakowie (30% całkowitego wolumenu) i we Wrocławiu (28% popytu brutto

Colliers: Nowoczesna powierzchnia magazynowa przekroczyła 13 mln m2 na koniec IX

). Wynajęto tu odpowiednio - 150 tys. m2 i ponad 130 tys. m2. Wśród najemców najbardziej aktywne były firmy z sektora 3PL (logistyka firm trzecich), które wygenerowały 23,7% całkowitego popytu. "Przewidujemy, że popyt na powierzchnie magazynowe w kolejnym kwartale utrzyma się na wysokim poziomie, w

JLL: Popyt na powierzchnie biurowe w Polsce może sięgnąć 5 mln m2 do 2019 r.

. W Warszawie udział umów ekspansji w całkowitym popycie w 2016 r. wyniósł 10% (75 900 m2), a na rynkach regionalnych - 13%, przy czym w Krakowie wyniósł aż 20%. Bardzo istotny jest również wysoki odsetek przednajmów w popycie na biura, szczególnie poza stolicą - w zeszłym roku na umowy tego typu

Wskaźnik PMI dla Polski wzrósł m/m do 48 pkt w grudniu 2019 r.

Zatrudnienia oraz Zapasów Pozycji Zakupionych równoważył odczyt Wskaźnika Czasu Dostaw" - wskazał Markit Nowe zamówienia i produkcja spadły czternasty miesiąc z rzędu, co przedsiębiorcy z sektora wytwórczego uzasadniali osłabieniem popytu związanym ze spowolnieniem gospodarczym. Tempo spadku jednak

Na rynkach rosną ceny towarów z grupy zbóż i roślin oleistych

całkowicie nadrobić zaległości, a niektóre pola przeznaczone pierwotnie do zasiewów kukurydzy, będą przeznaczone na inne uprawy. Głównym kandydatem jest soja, której zasiewy mogą przypadać na późniejszy okres. W przypadku pozostałych towarów z grupy zbóż i roślin oleistych wzrosty cen nie były tak

Wzrost napięć na Bliskim Wschodzie powoduje zwyżkę cen ropy naftowej

poinformował, że w poprzednim tygodniu zapasy ropy w tym kraju wzrosły o imponujące 5,4 mln baryłek, podczas gdy jeszcze na początku tygodnia szacowano ich zniżkę. Całkowity poziom zapasów znalazł się na poziomie 472 mln baryłek, co jest najwyższym poziomem od 2017 roku. Te informacje są negatywnym sygnałem

Wskaźnik PMI dla Polski spadł m/m do 47,6 pkt w grudniu

nowych zamówień spadła trzeci raz w ciągu ostatnich czterech miesięcy i tempo tego spowolnienia było najsilniejsze od czerwca 2009 roku. "Liczba nowych zamówień eksportowych spadła piąty miesiąc z rzędu, czego powodem był zgłaszany przez firmy mniejszy popyt na rynkach europejskich (głównie

C&W: Poza Warszawą ma powstać blisko 1 mln m2 powierzchni biurowej

). Relatywnie wysoką aktywność najemców odnotowano również w Poznaniu, w Łodzi oraz w Katowicach. W strukturze popytu w pierwszej połowie 2018 r. dominowały nowe umowy (54%), przed renegocjacjami (19%) i ekspansjami (16%). 11% całkowitej aktywności najemców stanowiły powierzchnie zajęte przez właścicieli

Rekordy w polskim rynku magazynowym

w tym roku największy udział (24 proc.) w popycie brutto, tj. 540 tys. mkw. - W III kw. 2016 r. rynek magazynowy w Polsce wzbogacił się o 363 tys. mkw., zbliżając się tym samym do poziomu blisko 11 mln mkw. całkowitych zasobów. Deweloperzy nie zwalniają tempa. Na koniec września w budowie

Echo szacuje wartość realizowanych i planowanych projektów na ok. 2,7 mld euro

Warszawa, 21.03.2019 (ISBnews) - Echo Investment szacuje całkowitą docelową wartość wszystkich realizowanych i planowanych projektów na ok. 2,7 mld euro, podała spółka. "Echo Investment jest na dobrej drodze do dalszego dynamicznego rozwoju: całkowita docelowa wartość wszystkich

POPiHN: Konsumpcja paliw w Polsce wzrosła o 3% r/r w I-III kw 2018 r.

krajowy 3 głównych paliw transportowych (benzyn, oleju napędowego oraz autogazu) wykazał wynik lepszy o 3% od notowanego dla 9 miesięcy 2017, przy czym udział importu w tym segmencie rynku paliw ciekłych zmalał z 39% do 33%. Wolumen wzrostu tego rynku to 0,7 mln m3 przy całkowitym zużyciu paliw przez

Śnieżka miała 26,04 mln zł zysku netto, 34,09 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018

zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 484,3 mln zł w porównaniu z 473,76 mln zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 95,1 mln zł (15,2% więcej r/r). Dominujący udział w całkowitych przychodach ze sprzedaży grupy (77,6%) miała sprzedaż krajowa. W raportowanym okresie wzrosła ona

Colliers: W budowie znajduje się 1,3 mln m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej

;Dominującymi sektorami w odniesieniu do popytu pozostaną w tym roku 3PL, e-commerce i handel. Nie zmienią się także kluczowe czynniki decydujące o wyborze lokalizacji magazynu, czyli dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej i bliskość ośrodków akademickich" - powiedział dyrektor działu powierzchni

Colliers International: Rynek budowlany w CEE-6 wydaje się przegrzany

wyjątkowa w regionie - rozmiar i płynność naszego rynku mogą złagodzić skutki ewentualnego spowolnienia, dlatego deweloperzy z większą obawą niż na popyt ze strony klientów spoglądają na koszty pracy oraz materiałów. "W mitologii greckiej Ikar za bardzo zbliżył się podczas lotu do słońca

KPMG: Banki nadal chętnie finansują inwestycje w nieruchomości, także w Polsce

inwestycjami w tym zakresie" - powiedział szef zespołu doradztwa dla rynku budownictwa i nieruchomości w KPMG w Polsce Steven Baxted, cytowany w materiale. KPMG podało też, że w I półroczu 2019 r. utrzymywała się tendencja spadkowa całkowitego wolumenu inwestycji nieruchomościowych w

JLL: W Polsce podpisano umowy najmu na 1,2 mln m2 biur w I-III kw. br.

. 515 000 m2 biur, czyli o 23% więcej niż między I a III kwartałem 2018 roku. Jest to w dużej mierze zasługą Krakowa. Popyt sięgnął tam 234 000 m2, co stanowiło 45% zapotrzebowania na biura na rynkach regionalnych. "Rozwój polskiego rynku biurowego powinniśmy analizować nie tylko w odniesieniu do

Utarczki słowne na linii USA Chiny ciążą notowaniom WIG20

inwestorzy widzą perspektywę wzrostu popytu na ten surowiec, a tym samym mają nadzieję na szybkie znoszenie ograniczeń i uwalnianie kolejnych gospodarek. To właśnie doniesienia na ten temat będą kluczowe w najbliższych dniach. Stan całkowitego paraliżu gospodarczego w opinii inwestorów nie

PZPM i KPMG: Rejestracje aut osobowych spadły o 23% r/r w I kw. 2020 r.

marki premium+ (spadek o 4,5%). Klienci indywidualni w I kwartale 2020 r. zarejestrowali 35,1 tys. wszystkich samochodów i ograniczyli popyt o 27,3%. W tej liczbie kupili 2,4 tys. samochodów premium+, o 38,7% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r." - czytamy w komunikacie. "Już po

CBRE: Zasoby powierzchni magazynowej wzrosły o 2 mln m2 r/r do 15 mln m2

gospodarczy w naszym kraju - zwiększający się popyt, rosnące zakupy, rozwój sprzedaży internetowej napędza bezpośrednio rynek magazynowy. Nie bez znaczenia jest również liczba inwestycji zagranicznych. Jesteśmy obecnie w punkcie szczytowym tej hossy. Ani pod koniec tego roku, ani w przyszłym nie spodziewamy

C&W: Powierzchnia magazynowa w 2017 może wzrosnąć o więcej niż 1,2 mln m2 w ubr.

odnotowano w regionie Polski Centralnej (423 000 m2), Górnego Śląska (414 000 m2) oraz w regionie warszawskim (367 000 m2, w tym 333 000 m2 w okolicach). Najczęściej zawierano nowe umowy 67%, a przedłużanie kontraktów oraz powiększanie powierzchni najmu stanowiły odpowiednio 24% i 9% całkowitego popytu

Akcja kredytowa mBanku wzrosła o 5,2% kw/kw w I kw., wskaźnik NPL: 4,5%

kwartalnym i wyniosła 7 555,8 mln zł (z uwzględnieniem nowej sprzedaży, podwyższeń limitów oraz odnowień).  Bank podał, że skala spadku nowej sprzedaży wynika z jednej strony z wysokiej aktywności w IV kwartale 2019 roku, a z drugiej z przejściowego, zmniejszonego popytu na nowe finansowanie w obliczu

Apator Rector ma umowę na wdrożenie w Enerdze Operator za 12,5 mln zł

sterowania popytem (kolekcjonowanie danych pomiarowych), - zwiększenia zdolności przesyłowych sieci poprzez pomiar jej obciążenia i ewidencję urządzeń na sieci (śledzenie kosztów ich utrzymania), - usprawnienia procedur biznesowych poprzez udostępnienie pracownikom szerokiego dostępu do informacji"

Stelmet miał 12,29 mln zł netto, 33,5 mln zł EBITDA w III kw. r.fin. 2017/2018

niż przed rokiem pierwszym półroczu, gdy w wynikach sprzedaży drewnianej architektury ogrodowej było widać wpływ dłuższej niż zwykle zimy, trzeci kwartał przyniósł istotne ożywienie popytu na wyroby DAO. W efekcie w trzecim kwartale zanotowaliśmy wzrost sprzedaży DAO na wszystkich rynkach Europy

Samar: Liczba rejestracji nowych aut o DMC do 3,5 t spadła o 12,41% r/r w VIII

Warszawa, 04.09.2019 (ISBnews) - Liczba rejestracji nowych samochodów osobowych oraz dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony spadła o 12,41% r/r i wyniosła 54 217 szt. w sierpniu 2019 r., podał IBRM Samar, powołując się na dane CEPiK. Wynik z sierpnia jest o 1,06

Polwax miał 3,85 mln zł zysku netto, 4,71 mln zł zysku EBIT w I poł. 2018 r.

surowców parafinowych, na co nałożył się niski popyt ze strony rynku. Duża presja odbiorców na obniżki cen wyrobów osłabła dopiero w drugim kwartale. Z końcem pierwszego półrocza zaznaczył się trend wzrostów cenowych związanych ze spadkiem podaży surowców parafinowych. Całkowite przychody spółki, które w

Inflacja może spowolnić do ok. 1,2-2% r/r na koniec tego roku wg analityków

Piotr Bartkiewicz "Spadek popytu będzie skutkował niższą inflacją także w kolejnych miesiącach. Prognozujemy, że CPI na koniec roku kształtować się będzie w okolicach 1,2%r/r tj. poniżej celu inflacyjnego NBP. Średnia inflacja w 2020 wyniesie około 2,8%r/r, już w lipcu wróci do celu na poziomie

C&W: W Polsce przybyło ok. 230 tys. m2 powierzchni handlowych w I poł. 2019 r.

stanowiły otwarcia nowych i rozbudowy istniejących już centrów handlowych. Nowa podaż powiększyła całkowite zasoby rynku do blisko 15 mln m2. Analitycy Cushman & Wakefield wskazują, że 40% nowej podaży w 2019 roku zostanie dostarczona na rynki, których populacja nie przekracza 200 000 mieszkańców"

Pekabex miał 22,83 mln zł zysku netto, 38,94 mln zł EBITDA w I poł. 2018 r.

; - czytamy w raporcie. Wynik EBITDA wyniósł 38,94 mln zł i wzrósł o 96% r/r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 391,59 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 281,84 mln zł rok wcześniej. "Całkowity wolumen produkcji w tys. m3 wypracowany przez 4 zakłady produkcyjne w pierwszym półroczu 2018

PKB może skurczyć się o ok. 6-10% r/r w II kw. br. wg analityków

dotyczące sprzedaży detalicznej towarów w kwietniu br. są kolejnymi najsłabszymi w historii badań w Polsce. Całomiesięczne zamrożenie gospodarki, w tym zamknięcie większości sklepów, w połączeniu z izolacją społeczeństwa, przełożyło się na gwałtowny spadek popytu konsumpcyjnego. Ujemne dynamiki w stosunku

Grupa Azoty zidentyfikowała ryzyka dot. pandemii, na razie działa bez ograniczeń

następujące: - Segment Nawozy Agro Na dzień sporządzenia informacji nie odnotowano ograniczeń popytu na rynku nawozowym. Negatywne skutki mogą potencjalnie dotyczyć sprzedaży eksportowej. Niższą sprzedaż do kontrahentów zagranicznych może zniwelować mniejszy import i wzrost sprzedaży krajowej. Udział rynku

Samar: Liczba rejestracji nowych aut o DMC do 3,5 t spadła o 39,9% r/r w III

Warszawa, 03.04.2020 (ISBnews) - Liczba rejestracji nowych samochodów osobowych oraz dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony spadła o 39,9% r/r i wyniosła 33 985 szt. w marcu 2020 r., podał IBRM Samar, powołując się na dane CEPiK. Wynik z marca jest o 21,25% niższy w

BM Reflex: Obniżki cen paliw na stacjach wyhamują w drugiej połowie sierpnia

grudzień termin wprowadzenia 10% ceł na pozostałe produkty importowane z Chin. Dodatkowo część produktów mających znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa narodowego zostanie z tych ceł całkowicie zwolniona. Rynek ropy naftowej zareagował na te dane dynamicznymi wzrostami, gdyż to właśnie obawy o popytową

C&W: Łączny wolumen transakcji inwestycyjnych może przekroczyć 6 mld euro w br.

& Wakefield. W pierwszej połowie br. całkowita wartość transakcji inwestycyjnych w Polsce wyniosła 3 246 mln euro, co oznacza wzrost o 113% w skali roku.  Według C&W stopy kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości handlowych i biurowych spadną pod koniec br. poniżej 5%, natomiast w sektorze