całkowity koszt nabycia

BNP Paribas BP miał 114,76 mln zł zysku netto w III kw. 2019 r.

października 2018 r. transakcji nabycia przez Bank Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska (RBPL). Rachunek zysków i strat grupy kapitałowej banku za trzy kwartały 2018 r. nie zawiera przychodów i kosztów RBPL, zaznaczono w raporcie. "Na porównywalność wyników zrealizowanych w analizowanych

Tylko dwa samochody w firmie? Wystarczająco, żeby oszczędzać z kartą paliwową!

Tylko dwa samochody w firmie? Wystarczająco, żeby oszczędzać z kartą paliwową!

przydzielany jest osobisty menadżer, który pełni rolę doradcy przy problemach operacyjnych, ale także może zmaksymalizować korzyści płynące z użytkowania karty. Można zwrócić się do niego z prośbą o pomoc w planowaniu trasy i wyborze stacji, analizę kosztów nabycia paliwa czy stworzenie planu efektywniejszego

Alior Bank: Całkowite koszty integracji z Bankiem BPH mogą spaść do 650 mln zł

Warszawa, 11.08.2016 (ISBnews) - Alior Bank szacuje, że całkowite koszty integracji z Bankiem BPH mogą być znacznie niższe od wstępnie planowanych ok. 950 mln zł i wynieść 650 mln zł do 2018 roku dzięki doświadczeniu grupy nabytemu podczas innych akwizycji, podał bank w sprawozdaniu. "

BZ WBK po przejęciu części DBPL oczekuje 335 mln zł synergii kosztowych do 2021r

poziomie 129 mln zł pomimo nabycia wydzielonej działalności DB Polska z relatywnie niską bazą kosztową" - czytamy w prezentacji. Ponadto oczekiwane są potencjalne dodatkowe synergie w zakresie niższego kosztu finansowania oraz możliwości cross-sellingu. "Całkowite koszty integracji przed

BNP Paribas Bank Polska miał 161,6 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.

wpłynęły poniższe czynniki: * fakt uwzględnienia w wynikach bieżącego okresu przychodów i kosztów Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. (RBPL) nabytej w dniu 31 października 2018 r., w tym włączenia w struktury Grupy 3 spółek należących wcześniej do grupy kapitałowej RBPL: * Raiffeisen

PARP: Rusza kolejna edycja konkursu 'Badania na rynek' o wartości 750 mln zł

produkcyjnej oraz hal. Dofinansowanie umożliwia również pokrycie kosztów związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jak również eksperymentalnych prac rozwojowych czy usług doradczych, czytamy dalej. "

Wynik Arctic Paper za 2017 r. obciążą odpisy aktualizacyjne

, poinformowała spółka. Jednocześnie spółka podjęła decyzję o zmianie założeń odnośnie okresu ekonomicznej użyteczności aktywów spółki Rottneros AB wynikających z rozliczenia ceny nabycia tej spółki, w efekcie czego zmianie ulegnie całkowity koszt amortyzacji w roku 2017 i 2016. "Odpis z tytułu utraty

ZCh Police przedłużyła termin zapisów w emisji publicznej akcji do 9 XII 2019

zmniejszyć ujemny bilans handlowy w obszarze tworzyw sztucznych i poprawi niezależność surowcowo-energetyczną Polski" - dodał Wardacki. Całkowity szacowany budżet realizacji projektu Polimery Police wynosi ok. 1,5 mld euro, z czego ok. 1,2 mld euro stanowić będą nakłady inwestycyjne. Na

Bank Millennium ma zgodę KNF na przejęcie Euro Banku

Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała zgodę na nabycie przez Bank Millennium 99,787% akcji Euro Banku, podały Bank Millennium i KNF w osobnych komunikatach. Tym samym spełniony został drugi warunek niezbędny do zmiany właścicielskiej w Euro Banku, zawarty w

Grupa Azoty wybrała Hyundai Engineering na gen. wykonawcę Polimerów Police

generalne wykonawstwo, w szczególności poniesione dotychczas nakłady inwestycyjne, przygotowanie terenu budowy, opłacenie licencji technologicznych oraz nabycie katalizatorów). Z kolei całkowity budżet związany z realizacją projektu, łącznie m.in. z kosztami finansowania w okresie budowy i rezerwami

PGE zamknęła transakcję nabycia aktywów EDF w Polsce

wyniku ostatecznego rozliczenia, całkowite wydatki jakie PGE poniosła w związku z Transakcją uwzględniają: - wartość kapitałów własnych w wysokości ok. 2,45 mld zł ustalona na dzień 31 grudnia 2016 r. wg formuły Locked-Box, - wewnątrzgrupowy dług na dzień zamknięcia transakcji, w kwocie ok. 1,68 mld zł

Planowana podwyżka renty socjalnej oznacza koszt ok. 45 mln zł miesięcznie

zł. "Celem świadczenia w postaci renty socjalnej jest kompensowanie braku możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego ze względu na to, że całkowita niezdolność do pracy powstała przed wejściem na rynek pracy. Renta socjalna przeznaczona jest dla osób, które w

Stelmet miał 2,62 mln zł zysku netto, 10,7 mln zł EBITDA w I kw. 2019/2020

restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych. Z drugiej strony, wyniki z działalności operacyjnej wciąż znajdują się pod wpływem rosnących kosztów nabycia surowca drzewnego, kosztów energii elektrycznej oraz kosztów personalnych. W pierwszym kwartale roku obrotowego 2019/2020 Grupa Stelmet otrzymała 0,2 mln zł pomocy de

PKN Orlen ma porozumienie z Energą i Eneą w sprawie elektrowni Ostrołęka C

funkcjonujących bloków węglowych. Dodatkowo przy uwzględnieniu obecnych i prognozowanych cen gazu, emisji i węgla, technologia oparta o gaz ziemny pozwala wytwarzać energię taniej niż rozwiązania bazujące na węglu kamiennym. Na rzecz rozwiązania gazowego przemawiają niższe koszty kapitałowe oraz większa

ZCh Police zawarły ze Skarbem Państwa umowę dot. objęcia 5,5 mln akcji serii C

Warszawa, 06.12.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" zawarły umowę inwestycyjną ze Skarbem Państwa, dotyczącą nabycia akcji w ofercie publicznej z prawem poboru, dedykowanej finansowaniu projektu Polimery Police, podała spółka. Umowa jest następstwem

Santander Bank Polska miał 507,03 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r.

okresu porównawczego: zysku z nabycia zorganizowanej części Deutsche Bank Polska S.A. w wys. 419,3 mln zł" - czytamy dalej.  Koszty operacyjne ogółem zwiększyły się o 19,1% r/r do 4 488,7 mln zł w 2019 r. Bank podał, że w ub. roku koszty były pod wpływem takich zdarzeń jak: 

Millennium liczy na ok. 650 mln zł synergii z połączenia z Euro Bankiem w 5 lat

Millennium dla inwestorów.  "Całkowite koszty integracji przed opodatkowaniem wynoszące ok. 350 mln zł rozłożone na lata 2019 – 2022, ujęte głównie w ciągu pierwszych dwóch lat, w porównaniu do całkowitych synergii w ciągu najbliższych 5 lat wynoszących ok. 650 mln zł. Przewidywane docelowe

PGE ma umowę nabycia aktywów EDF w Polsce, wartość transakcji to 4,51 mld zł

Warszawa, 19.05.2017 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisała z EDF International SAS i EDF Investment II B.V. warunkowa umowę nabycia aktywów EDF w Polsce, podała spółka. Wartość transakcji to ok. 4,51 mld zł. "Umowa dotyczy w szczególności: - nabycia 99,51% akcji EDF

Zysk netto Pekabeksu wzrósł r/r do 7,24 mln zł w III kw. 2017 r.

zysku na okazyjnym nabyciu przedsiębiorstwa Ergon) i był wyższy o 25,58%. Rentowność netto na sprzedaży (bez uwzględniania zysku na okazyjnym nabyciu przedsiębiorstwa Ergon) wyniosła 3,73% podobnie jak rok wcześniej. "Całkowity wolumen produkcji w okresie od stycznia do września 2017, wypracowany

Odziedziczyłeś mieszkanie i chcesz je sprzedać? Już wkrótce nie zapłacisz podatku

Odziedziczyłeś mieszkanie i chcesz je sprzedać? Już wkrótce nie zapłacisz podatku

zgłoszenie nabycia własności lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Jeśli dopełnią tego obowiązku, zostaną całkowicie zwolnieni z podatku od spadku. Dziedziczenie testamentowe Gdy zmarły zostawił testament, ma on pierwszeństwo przed ustawą. Spadkodawcy wolno rozporządzić majątkiem

Jak nie przyjąć długów w spadku? Jak sprzedać odziedziczone mieszkanie bez podatku? Poznaj zmiany w prawie spadkowym

spowodowanie wypadku drogowego (uchwała Sądu Najwyższego w składzie trzech sędziów z dn. 12 grudnia 2013 r., sygn. akt III CZP 74/13), zobowiązania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi (np. naprawy lub remontu), a także koszty związane z kosztami leczenia i opieki w ostatnich latach życia

Bank Millennium miał 173,66 mln zł zysku netto, 93,67 mld zł aktywów w II kw.

Warszawa, 29.07.2019 (ISBnews) - Bank Millennium odnotował 173,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 192,67 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Bank konsoliduje wyniki nabytego pod koniec maja br. Euro

Alior Bank: Docelowe synergie z połączenia z częścią BPH wzrosną do 381 mln zł

Warszawa, 09.11.2017 (ISBnews) - Po zakończeniu integracji z wydzieloną częścią Banku BPH, Alior Bank podał, że docelowe synergie wyniosą 381 mln zł do 2019 r. w stosunku do wcześniejszego oszacowania na poziomie 374 mln zł. Całkowite koszty integracji okazały się o 62 mln zł niższe niż planowane

PZWLP: Rynek wynajmu długoterminowego aut wzrósł o 9,5% r/r w III kw. 2019 r.

wynikami osiągniętymi rok wcześniej. W III kwartale firmy nabyły w formule wynajmu długoterminowego o 3,1% nowych samochodów osobowych więcej, niż w analogicznym czasie rok temu. Całkowita sprzedaż nowych aut do firm, uwzględniająca wszystkie możliwe rodzaje finansowania, była natomiast mniejsza o 2,7% r/r

Wskaźnik C/I Alior Banku wyniósł 49,1% na koniec 2016 r. 

zwiększając skalę prowadzonej działalności. Współczynnik kosztów do dochodów (C/I) Alior Banku (stand-alone, bez Banku BPH) na koniec 2016 r. wyniósł 49,1%" - czytamy w komunikacie.  Całkowite przychody Alior Banku z działalności operacyjnej wyniosły 3,2 mld zł na koniec 2016 r., tj. o 47% więcej

Jak wziąć kredyt hipoteczny na dom lub mieszkanie. Co to jest zdolność kredytowa? [PORADNIK]

różnica prawie 26 proc., a mówimy o miesięcznym koszcie dla naszego budżetu domowego. Jeszcze bardziej spektakularne są różnice w całkowitej kwocie do spłaty. Posługując się przywołanymi przykładami kwot rat, kredytobiorca zwróci instytucji finansowej od 654 tys. zł do – w skrajnym przypadku &ndash

ZBP: Wartość nowych kredytów hipotecznych wzrosła o ok. 16% r/r w 2019 r.

o 4,44%). To wszystko pomimo występowania tych samych co przed rokiem barier - konsekwentnego i dynamicznego wzrostu cen gruntów pod zabudowę oraz wzrostu kosztów budowy mieszkań, zarówno w zakresie wykonawstwa, jak i kosztów nabycia materiałów budowlanych. "Na rynku mieszkaniowym

Stelmet miał 3,55 mln zł straty netto, 8,91 mln zł zysku EBIT w I poł. r.obr.

także.  "Podobnie, jak cała gospodarka odczuwamy rosnące koszty energii elektrycznej oraz presję płacową. Do tego dochodzi wzrost kosztów nabycia drewna, czyli głównego wykorzystywanego przez nas surowca, będący konsekwencją zmian w systemie sprzedaży wprowadzonych przez Lasy Państwowe

Zobacz, jak poprawnie oszacować usługi projektowe i nadzoru inwestorskiego

może realizować ten sam wykonawca . Nie ma natomiast podstaw do szacowania kosztu nadzoru łącznie z kosztami prac projektowych czy nadzorowanych robót budowlanych. Sposoby szacowania zamówienia określają art. 32−35 ustawy Pzp . W opisanym stanie faktycznym, za podstawę ustalenia wartości

Santander Bank Polska miał 767,11 mln zł zysku netto w IV kw. 2018 r.

przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2213,05 mln zł zysku rok wcześniej. Dochody ogółem Grupy Santander Bank Polska wyniosły 8 736,4 mln zł w 2018 r.  i były wyższe o 12,5% r/r. Po wyłączeniu z dochodów ogółem zysku z nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska (387,7 mln

Brokreacja chce wypłacać dywidendę już po 1. roku działania nowego browaru

krakowskiego browaru Brokreacja. Kwota zbiórki w wysokości 4,2 mln zł ma pokryć część kosztów budowy jednego z najnowocześniejszych browarów w Polsce. Każdy miłośnik piwa może nabyć akcje dzięki platformie Beesfund. Akcjonariusze mają otrzymać dywidendę już po pierwszym roku działania zakładu" - czytamy w

FFiL Śnieżka miała 19,48 mln zł zysku netto, 25,6 mln zł EBIT w II kw. 2019 r.

poziom marż niż Śnieżka), wyższe koszty sprzedaży i marketingu (np. na ogólnopolskie kampanie reklamowe), koszty związane z rozwojem FFiL Śnieżka (np. koszty transakcyjne nabycia udziałów w Poli-Farbe, wzrost zatrudnienia w kluczowych działach oraz inwestycje w oprogramowanie informatyczne

MPiT: Ustawa o rekompensatach dla branż energochłonnych wchodzi dziś w życie

Warszawa, 29.08.2019 (ISBnews) - Około 300 przedsiębiorstw z branż energochłonnych - takich jak chemiczna, hutnicza czy papiernicza - zyskuje prawo do rekompensat za zawarte w cenie energii koszty nabycia uprawnień do emisji CO2 dzięki ustawie o rekompensatach dla branż energochłonnych, która

Play czuje się 'komfortowo' z realizacją strategii rozwoju do 2022

kosztów w związku z systematycznym wyłączaniem roamingu wewnętrznego na kolejnych obszarach" - powiedział Harion podczas spotkania z dziennikarzami. Wskazał, że w tym roku operator chce doprowadzić do wyłączenia roamingu krajowego w 5 dużych miastach. "Będzie je poprzedzała kampania

PSPA: W optymistycznym scenariuszu może być w Polsce 1 mln aut elektr. w 2030 r.

na EV. Klienci w Niemczech mają prawo do premii środowiskowej w wysokości 4 tys. euro przy nabyciu samochodu zeromisyjnego lub 3 tys., gdy zdecydują się na hybrydę typu plug-in. Wysokie dopłaty przewiduje program rumuński: 9,5 tys. euro przy zakupie modelu całkowicie elektrycznego i 4,2 tys. euro w

PZWLP: Rynek wynajmu długoterminowego aut wzrósł o 17,5% r/r w 2018 r.

rok wcześniej. "Za wysoką sprzedaż nowych aut w Polsce, podobnie jak już od dłuższego czasu, odpowiadają przede wszystkim firmy, które w 2018 r. nabyły aż 72,3% wszystkich samochodów, a ich udział w tym zakresie wciąż rośnie - w ubiegłym roku zwiększył się o 2,6% w porównaniu z rokiem 2017"

Ergis zrealizuje z Saule projekt dot. folii UHB-PET o wartości ok. 100 mln zł

Warszawa, 18.09.2017 (ISBnews) - Ergis chce we współpracy z Saule uruchomić produkcję unikatowych odmian ultrabarierowych folii z PET (UHB-PET) do zastosowań w giętkich elementach elektronicznych, podała spółka. Całkowity koszt projektu szacowany jest na ok. 100 mln zł, wydatkowanych w latach

Zysk netto Mennicy Polskiej wzrósł r/r do 124,24 mln zł w 2017 r.

Mennicy, podwyższenie stanu środków pieniężnych, wzrost kapitałów własnych (w efekcie odwrócenia wykazywanego przed realizacją transakcji w kapitałach własnych odpisu aktualizującego wartość akcji pomiędzy ostatnią wyceną ewidencyjną równą 242 217 tys. zł a historycznym kosztem nabycia równym 341 032 tys

Energa miała wstępnie 525 mln zł EBITDA w IV kw. 2017 r.

rodzaju koszty w perspektywie średnio- i długoterminowej" – skomentował prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie. EBITDA za 2017 rok nie zawiera w sobie wpływu zysku z okazyjnego nabycia akcji Polimex-Mostostal w kwocie 50 mln zł ujętego na dzień 30 czerwca 2017 roku. Na podstawie

Echo sprzedaje Sagittarius Business House na rzecz funduszu W-HIH Immo Invest

Investment. "Cena sprzedaży przedsiębiorstwa została ustalona, jako: (i) iloraz NOI (tj. różnicy między przychodem operacyjnym a nieodliczanymi kosztami operacyjnymi) Przedsiębiorstwa oraz stopy kapitalizacji w wysokości 6,175%. Wysokość ceny jest szacowana na ok. 65 000 000 euro. Cena będzie płatna w

ZPP: Ustawa krajobrazowa narusza prawa nabyte w branży reklamy zewnętrznej

znaczące konsekwencje finansowe. Mowa tu nie tylko o karach finansowych, kosztach rozbiórki urządzeń i tablic reklamowych, ale także o środkach, przeznaczonych na realizację konkretnych inwestycji, które w świetle łamania praw nabytych stają się zupełnie zmarnowane" – skomentował prezes ZPP

Zysk netto Fortuny wzrósł wstępnie o 86,4% r/r do 15,4 mln euro w 2017 r.

także.   "Wygrane brutto z zakładów i gier sportowych na pierwotnych rynkach FEG osiągnęły wartość 218,4 mln euro, co stanowi wzrost o 42,1% rok do roku. Z tego 10,5 mln euro przyniosły wygrane brutto z gier w Czechach" - czytamy w komunikacie.   Całkowite koszty operacyjne w

Przegląd prasy

owoców -- Ubiegły rok był czwartym z rzędu, w którym spadła globalna liczba mocy węglowych w fazie rozwoju  --Drastycznie obniżony limit kosztów pozaodsetkowych, proponowany przez UOKiK zwiększy zapotrzebowanie banków na kapitał  Parkiet --Pandemia calkowicie wygasiła popyt na meble

Bank Millennium miał wstępnie 212,5 mln zł zysku netto w IV kw. 2018 r.

pracowników na koniec roku wyniosła 6 132 osób (w pełnych etatach)" - czytamy dalej. Efektywność kosztowa grupy poprawiła się nieznacznie w roku 2018: Wskaźnik koszty/dochody (C/I) wyniósł 46,5% tj. mniej o 0,3 pkt proc. r/r, podano też w materiale. "Całkowity koszt ryzyka (pro-forma), który

Przegląd prasy

czasie największego oblężenia sklepów ISBnews --Telewizja Polsat złożyła ofertę nabycia spółek należących do Grupy Interia --Alior Leasing wprowadza możliwość istotnego obniżenia raty leasingowej --KGHM miał 1 421 mln zł zysku netto, 5 229 mln zł skoryg. EBITDA w 2019 r. --Indeks WIG20 wzrósł o

BZ WBK i Deutsche Bank Polska podpisały plan podziału

zezwolenia na podział Deutsche Bank Polska. Zwrot z inwestycji szacowany jest przez BZ WBK na 15,5% (bez uwzględnienia kosztów integracji) do 2021 r., podał bank.  Podpisanie planu podziału jest jednym z warunków niezbędnych do przeprowadzenia transakcji nabycia wydzielonej części DBPL

PKN Orlen ma bezwarunkową zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie Energi

, które rozpoczęło się 31 stycznia br. W ramach wezwania PKN Orlen ustalił cenę akcji Energi na 7 zł. Zgodnie z nim PKN Orlen zobowiązuje się nabyć akcje objęte zapisami pod warunkiem, że zapisami w wezwaniu zostanie objęta liczba akcji uprawniających do wykonywania co najmniej 66% ogólnej liczby głosów

W Tarnobrzeskiej SSE zdecydowano o wsparciu dla 5 inwestycji na 80 mln zł

;małe i średnie firmy, zwłaszcza rodzinne i z polskim kapitałem. Najwyższa jest również pomoc finansowa dla tej grupy przedsiębiorców w województwie lubelskim. Firmy MSP otrzymują wsparcie w wysokości odpowiednio 70 i 60% całkowitych kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji" - podsumowano

PDH Polska zatwierdził wstępnie ofertę Hyundai Engineering na 'Polimery Police'

, w szczególności poniesione dotychczas nakłady inwestycyjne, przygotowanie terenu budowy, opłacenie licencji technologicznych oraz nabycie katalizatorów, wskazano również. "Całkowity budżet związany z realizacją projektu, łącznie m.in. z kosztami finansowania w okresie budowy wraz z rezerwami

Pomoc społeczna w czasie koronawirusa. Kto może dostać zasiłek, dopłatę do czynszu, pieniądze na leki odzież, opał?

przyznania pomocy jest nieprzekroczenie kryterium dochodowego. 2. Zasiłek stały Osoba, której dochody nie przekraczają ustawowego kryterium, może się starać o zasiłek stały, jeśli: – jest niezdolna do pracy z powodu wieku (kobieta ma 60 lat, a mężczyzna 65 lat), – jest całkowicie niezdolna do

Alior chce zakończyć fuzję prawną z BPH w X lub XI br. , operacyjna w I kw. 2017

informatycznego i operacyjnego chcemy być gotowi do końca marca przyszłego roku" - podkreślił prezes. Alior Bank podał dziś w raporcie, że szacuje, iż całkowite koszty integracji z Bankiem BPH mogą być znacznie niższe od wstępnie planowanych ok. 950 mln zł i wynieść 650 mln zł do 2018 roku dzięki

WEI: Zakup Grupy Lotos umożliwi PKN Orlen dalszą ekspansję

wobec innych koncernów. Dodatkowo fuzja pomoże w optymalizacji kosztów, także tych administracyjnych, związanych z kosztem obsługi dwóch odrębnych bytów prawno-instytucjonalnych" - czytamy w komunikacie. Przedsięwzięcie wpisuje się w politykę przejmowania przez Orlen zagranicznych rafinerii

Przegląd informacji ze spółek

Śląski umożliwia klientom korporacyjnym zarządzanie finansami swojej firmy całkowicie zdalnie, bez wychodzenia z domu, podał bank. Bacteromic, spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej Scope Fluidics, osiągnęła piąty kamień milowy w projekcie BacterOMIC, podało Scope Fluidics. Efektem

"Tarcza finansowa''. Małe firmy szturmują banki - kto pierwszy, ten lepszy. Jak złożyć wniosek? Kiedy nie trzeba zwracać pieniędzy?

dwie pierwsze części programu: dla mikrofirm oraz MŚP. ''Tarcza finansowa''. Na co przeznaczone są pożyczki? Przedsiębiorca nie ma całkowitej dowolności w wydawaniu otrzymanego wsparcia. Subwencję można wykorzystać wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności

Bank Millennium kupił ok. 99,8% akcji Euro Banku za 1,833 mld zł

właściwego organu antymonopolowego (UOKiK) oraz (ii) uzyskanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) potwierdzającej brak sprzeciwu KNF wobec nabycia, podano także. Dodatkowo, dziś bank spłacił niepodporządkowane finansowanie udzielone Euro Bankowi przez Société Générale (SG

Atal wyemitował obligacje serii AH o wartości nominalnej 70 mln zł

także. "Wartość zaciągniętych zobowiązań emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia, tj. na dzień 31.12.2017r. wynosiła 1 026 734 tys. zł. Perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji będą kształtować się na poziomie

Przegląd informacji ze spółek

wysokości 3% podstawy opodatkowania jako formy opodatkowania okresów odsetkowych obligacji jednorazowo obciąży linię "Koszty finansowe, netto" w skonsolidowanym rachunku zysków i strat grupy łączną kwotą 70,1 mln zł, pomniejszając tym samym skonsolidowany zysk netto w II kwartale 2019 r., podała

Dochodzisz swoich praw w sądzie pracy w sporze z pracodawcą? Będziesz zwolniony z opłat sądowych

już 12 lat minęło od wejścia w życie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w tym czasie wzrosły dochody społeczeństwa, a koszty sądowe pozostały na tym samym poziomie. Ministerstwo Sprawiedliwości uważa taką sytuację za niedopuszczalną, bo w ten sposób „Skarb Państwa faktycznie dotuje

ZBP: Wartość nowych kredytów hipotecznych wzrosła o 0,41% kw/kw w IV kw. 2018 r.

samych co przed rokiem barier - konsekwentnego i dynamicznego wzrostu cen gruntów pod zabudowę oraz wzrostu kosztów budowy mieszkań, zarówno w zakresie wykonawstwa, jak i kosztów nabycia materiałów budowlanych, podano również. Na rynku mieszkaniowym kontynuowany był wzrost cen. Tempo wzrostu było

Marvipol ma umowę sprzedaży Prosta Tower za ostatecznie 26,8 mln euro netto

jednocześnie o dokonaniu przez PT w dniu 15 grudnia 2016 r. całkowitej spłaty udzielonego przez mBank S.A. kredytu w kwocie 13,7 mln euro" - czytamy też w komunikacie. W połowie listopada br. Marvipol podał, że Prosta Tower zawarła przedwstępną umowę sprzedaży na rzecz spółki kapitałowej z siedzibą w

Zysk netto Selvity spadł r/r do 2,72 mln zł w 2016 r.

. Koszt Programu jest kosztem memoriałowym i nie wiąże się z wydatkami gotówkowymi spółki. Na podkreślenie zasługuje fakt, że do końca 2016 roku Grupa rozpoznała w księgach ok. 95% całkowitych kosztów programu i planuje zakończenie ujmowania memoriałowego kosztów w pierwszym kwartale 2017 r. (583 tys. zł

Bank Millennium podtrzymuje, że nie planuje wypłacać dywidendy z zysku za 2018

planowane przejęcie Euro Bank S.A., bank zamierza zatrzymać całość zysku netto za rok 2018 w kapitałach własnych, w celu wzmocnienia współczynników kapitałowych. Powinno to skutkować wzrostem współczynnika kapitałowego T1 oraz całkowitego współczynnika kapitałowego TCR grupy (do poziomu odpowiednio 21,9% i

Przegląd prasy

Rimini i Chanii --Robyg: Sprzedaż z polecenia osiągnęła 20% całkowitej kontraktacji w 2019 r. --Noobz from Poland pozyskał od inwestorów 0,56 mln zł --Lux Med przejął Projekt Uśmiech Centrum Dentystyczne w Gdańsku --Savills: Popyt na magazyny stabilizuje się po rekordach z lat 2017-2018 --ZE

Przegląd informacji ze spółek

Goldenline (spółka zależna), podała spółka. Z Goldenline odejdzie 80% pracowników, a koszt dobrowolnych odejść wyniesie około 0,9 mln zł i obciąży wyniki grupy Agora w II kw. 2020 r. Towarowa Giełda Energii (TGE) wprowadziła nowy instrument dla gazu ziemnego wysokometanowego grupy E, przesyłanego w

Przegląd prasy

Warszawa, 25.02.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --PiS przedstawiło duży projekt stymulujący gospodarkę, ponieważ spodziewa się "pewnego spowolnienia" gospodarczego wg gazety --Morawiecki szacuje koszt zapowiedzianego

PKN Orlen: Przejęcie Energi umożliwi m.in. pozyskanie znaczącego portfela OZE

. Pozwoli to na ograniczenie kosztów operacyjnych związanych z obrotem energią na Towarowej Giełdzie Energii. Z kolei połączenie bazy klientów obydwu grup wygeneruje potencjał do sprzedaży dodatkowych produktów i usług, szczególnie w segmencie mniejszych odbiorców, podkreślono.  Koncern wskazał, że

Przegląd informacji ze spółek

Wartość nominalna portfeli wierzytelności nabytych przez Grupę Best w II kwartale br. wyniosła 547,4 mln zł, co oznacza wzrost o 177% w skali roku. Koszt nabycia nowych portfeli sięgnął w tym czasie 70,4 mln zł i był wyższy o 77% licząc rok do roku, podała spółka.  Erbud zawarł z Echo

Przegląd informacji ze spółek

kogeneracyjnego bloku biomasowego, którego całkowity koszt wyniesie ponad 151,6 mln zł, podał Fundusz. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zezwoliła na rozpoczęcie działalności przez ING Bank Hipoteczny, podała Komisja.  Grupa Lotos powiększyła sieć stacji paliwowych o 10 lokalizacji w IV kw

Misselling, czyli naciąganie. Jak się nie dać oszukać instytucjom finansowym

pożyczkowych czy domów maklerskich. Różnica między najtańszym a najdroższym produktem może być gigantyczna. Warto też porównać ich całkowite koszty, oprocentowanie, bo te decydują, ile będziesz spłacał. Po czwarte: z zakupu każdego produktu można się wycofać do 14 dni od momentu podpisania umowy, bez podania

KE: Polski system wsparcia OZE jest zgodny z unijnym prawem pomocy publicznej

zaakceptowała także system ulg dla odbiorców przemysłowych w zakresie ponoszenia kosztów finansowania systemu wsparcia OZE. "Oba mechanizmy wsparcia, zarówno zielone certyfikaty, jak i ulgi dla odbiorców przemysłowych uwzględnione zostały w ustawie z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz aktach

Prairie: Studium ewaluacyjne dla Dębieńska w najbliższych tygodniach

tygodniach. "Infrastruktura kolejowa, energetyczna i drogowa wymaga jedynie drobnych remontów i modernizacji, aby można ją było wykorzystać do wsparcia pełnej skali wydobycia w Dębieńsku, a całkowity szacowany koszt tych prac to ok. 10 mln USD" – czytamy w komunikacie. Spółka szacuje, że

Mostostal Zabrze ma porozumienie z HZI ws. współpracy strategicznej

stron wyniku, 2) zwiększenia przez HZI możliwości prowadzenia prac projektowych (inżynierskich), jak również poszerzenia bazy dostawców podzespołów, urządzeń oraz usług montażu, 3) optymalizacji kosztów HZI, w tym kosztów projektowania oraz zakupów, prefabrykacji i montaży orurowania i konstrukcji

Jakie dodatki i ulgi należą się starszym

Dodatek pielęgnacyjny wypłacany przez ZUS przysługuje osobom, które mają prawo do emerytury lub renty i skończyły 75 lat. Wtedy jest przyznawany z urzędu. Należy się także tym dorosłym, którzy są całkowicie niezdolni do pracy i samodzielnej egzystencji (w takiej sytuacji wiek jest nieważny), ale

Bank umarza odsetki. Nawet 200 tys. zł w prezencie. Kilkadziesiąt tysięcy osób zostanie uwolnionych od kredytów z lat 90.

dokładnie, i powiedzieli, że resztę mamy płacić normatywem. Myślę, że 99 proc. osób, które w ten sam sposób nabyło mieszkania, nie miało początkowo świadomości, że zaciągają kredyt, którym uwiązani będą przez lata  – opowiada pani Anna. Każdy się cieszył, że ma mieszkanie za 10 proc. czy 20 proc

ZPF: Wartość niespłaconych zobowiązań finans. w Europie przekracza 1 bln euro

przypadku Cabot Credit Management" - powiedział prezes ZPF Andrzej Roter, cytowany w komunikacie. Konkurencja na rynku powoduje, że koszty nabycia portfeli wierzytelności rosną - stąd, o ile specjaliści od windykacji mogli odzyskać jeszcze przed pięciu laty dwu-trzykrotność wartości zakupu

Przegląd informacji ze spółek

całkowitą spłatę zadłużenia z tytułu emisji obligacji do 2019 r., podała spółka.  Winhall Investments, spółka zależna Vantage Development, zawarła dwie umowy dotyczące nabycia udziałów w prawie użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości we Wrocławiu za łącznie ok. 55 mln zł netto, podał

Przegląd informacji ze spółek

programu sektorowego "GameINN", podała spółka. Całkowity koszt kwalifikowany projektu to 6 869 870,44 zł, natomiast kwota rekomendowanego dofinansowania to 4 823 229,55 zł. Miraculum odnotowało 1,31 mln zł jednostkowej straty netto w II kw. 2019 r. wobec 1,14 mln zł straty rok wcześniej, podała

Przegląd informacji ze spółek

dofinansowanie projektu pn. "Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji wysokogatunkowych papierów graficznych o zwiększonej nieprzezroczystości i sztywności zginania przy zmniejszonym udziale włókien drewna przy pomocy polimerowego crosslinker'a", o całkowitej wartości ponad 40 mln zł, przy czym

11bit Studios miało 0,98 mln zł straty netto, -0,4 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r.

chodzi o podtrzymywanie monetyzacji gry 'This War of Mine' oraz koncentracji całego zespołu na przygotowaniach do premiery 'Frostpunka'" - powiedział prezes Grzegorz Miechowski, cytowany w osobnym komunikacie. Jak podała spółka w osobnym komunikacie w I kw. 2018 roku 11 bit studios całkowicie

Przegląd informacji ze spółek

koszty integracji przed opodatkowaniem to  255 mln zł i zostaną rozłożone na lata 2018-2021. W tym czasie suma synergii kosztowych wyniesie 335 mln zł.  Bank Zachodni WBK (BZ WBK) podpisał z Deutsche Bank AG umowę transakcyjną zakładającą nabycie wydzielonej części Deutsche Bank Polska

Zysk netto GTC wzrósł r/r do 694,87 mln zł w 2016 r.

euro w porównaniu do 33,2 mln euro w 2015 roku, pomimo wzrostu całkowitego zadłużenia z 739 mln euro na dzień 31 grudnia 2015 roku do 893 mln euro na dzień 31 grudnia 2016 roku, wskazano w liście. "Wszystkie te czynniki, w szczególności przejęcia i oszczędności w kosztach finansowych

Przegląd informacji ze spółek

% udziałów - zawarła warunkową umowę nabycia gruntu pod budownictwo mieszkaniowe dla inwestycji wieloetapowej znajdującej się na terenie Drezna, podała spółka. Umowa zakupu o wartości 44,25 mln euro będzie realizowana etapami, a całkowite zamknięcie transakcji przewidziane jest na 15 stycznia 2020 roku

Przegląd informacji ze spółek

8 777 339 akcji Enei, rozpozna koszt finansowy w jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w kwocie 27 729 622,91 zł, podała spółka. Szacowana liczba lokali, które zostaną rozpoznane w przychodach grupy kapitałowej J.W. Construction Holding za I kwartał 2020 r. wynosi ok

Zysk netto Trans Polonia wzrósł r/r do 8,22 mln zł w 2016 r.

Grupy zarówno przychody ze sprzedaży, jak i wyniki finansowe. Sprzedaż TPG wyniosła 176,6 mln zł, przy zysku EBITDA na poziomie 24,6 mln zł. Z kolei zysk netto wzrósł do 8,2 mln zł. Wskazane wartości zostały obciążone kosztami przeprowadzonej akwizycji. Rok 2016 zakończyliśmy z sumą bilansową na

Przegląd prasy

I-III 2020 r. --Mennica rozpozna koszt finansowy wys. 27,73 mln zł zw. z wyceną akcji Enei --J.W. Construction szacuje, że rozpozna ok. 30 lokali w przychodach za I kw. --Spółki Grupy Ciech podpisały umowy na tzw. faktoring odwrotny --PLL LOT wykonał 388 'lotów do domu' od 15 marca do 5

Koszty Alior Banku związane z przejęciem część BPH to ok. 11,5 mln zł w I półr.

Warszawa, 11.08.2016 (ISBnews) - Łączna wartość kosztów poniesionych przez Alior Bank w związku z przejęciem wydzielonej działalności Banku BPH wyniosła w I półroczu 2016 r. około 11,5 mln zł. Wskaźnik koszty/dochody ukształtował się na poziomie 47,7% w I półr.  i był o 2,1 pkt proc

Przegląd informacji ze spółek

 w styczniu, podała spółka. Ponadto otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na promocję własnej marki na rynkach zagranicznych. Kwota dofinansowania wynosi 290 775,00 zł - całkowity koszt projektu to 388 tys. zł. Onico odnotowało 0,97 mln zł

BZ WBK utrzymał wskaźnik C/I na poziomie 47% w 2014 r.

r. i 28,6 mln zł w III kw. 2013 r.) z całkowitej bazy kosztowej grupy, odnotowano wzrost w skali kwartału w wysokości 1,9%. W całym roku całkowite koszty grupy osiągnęły poziom 3 103,8 mln zł i były wyższe o 8,4% r/r. "Po wyłączeniu kosztów integracji i pozostałych kosztów jednorazowych

Przegląd prasy

. Analitycy narzekają, że zabrakło w niej prognoz kosztów produkcji i cen węgla --Zaledwie 7% brakuje wskaźnikowi WIG do pobicia rekordu ze szczytu ostatniej hossy. Dominuje przekonanie, że to tylko kwestia czasu --Notowania Pekao rok po ogłoszeniu przejęcia go przez PZU i PFR zyskały niewiele. Dywidenda

Katarzyna twierdziła, że dostała od gości weselnych aż 120 tys. zł, ale nie miała dowodu. Sąd jej nie uwierzył i nałożył podatek

, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, rodzeństwo, pasierb, ojczym, macocha, mogą być całkowicie zwolnieni z podatku od darowanej kwoty pieniężnej. Pod dwoma wszakże warunkami: obdarowany ma potwierdzenie przelewu na konto lub przekaz pocztowy oraz zgłosi darowiznę urzędowi skarbowemu w terminie sześciu

Przegląd prasy

postępowanie ws. możliwego kartelu sprzedawców ciężarówek --Bank Pekao wprowadził kolejne innowacje dla klientów detalicznych i mikrofirm --PKO BP największym bankiem korporacyjnym, z ponad 100 mld zł finans. dla biznesu --Eurostat: Koszty 1 godz. pracy w Polsce 10,1 euro, średnia UE: 27,4 euro w ub.r

Przegląd informacji ze spółek

Alchemia odnotowała 7,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-IV kw. 2017 r. wobec 0,22 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. LC Corp Invest X, spółka zależna LC Corp S.A. nabył prawa własności nieruchomości o łącznej

Przegląd informacji ze spółek

;Innowacyjna technologia walcowania rur bezszwowych ze stali stopowych o projektowanych parametrach jakościowych przeznaczonych dla przemysłu energetycznego i wydobywczego" realizowanego w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, podała spółka. Całkowity koszt realizacji

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

biznes tnie koszty i szuka oszczędności. Jak się okazuje - nie tylko, w kosztach związanych z utrzymaniem biur czy kadry pracowniczej ale równie często w obszarze wydatków na usługi i rozwiązania IT. Wniosek? W dobie kryzysu firmy korzystać będą z takich, które mogą być rozliczane na bieżąco i nie

Założenie fundacji - jakie niesie za sobą korzyści?

;Należy pamiętać, że wnoszenie środków do specyficznego podmiotu, jakim jest fundacja prawa polskiego jest dużo bardziej efektywne podatkowo niż wspomaganie spółki prawa handlowego gotówką bądź aportem. Czemu? Bo nabycie przez fundację, na drodze darowizny, praw majątkowych jest wolne od podatku od

Przegląd informacji ze spółek

spółka w raporcie. Maxcom odnotowało 2,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 11,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. PKN Orlen zakończył proces rozliczania wszystkich transakcji nabycia akcji Energa po zakończonym

Przegląd informacji ze spółek

, koszt inwestycji może sięgnąć nawet 200 mln zł.  Erbud Industry Południe, spółka pośrednio zależna w 99,3% od Erbudu, zawarła z Tauronem Wytwarzanie umowę na remont kapitalny kotła OFz-425 nr 2 w Elektrowni Siersza w Trzebini za 20,99 mln zł netto, podał Erbud. NB Polska wybrał oferty ES