całkowity kapitał

Województwo śląskie weźmie 30 mln zł kredytu na Koleje i Park Śląski

Uchwałę o zaciągnięciu 30 mln zł kredytu przyjęli w poniedziałek radni Śląskiego. Pieniądze zostaną przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego instytucji należących do woj. śląskiego: 25 mln zł dostaną Koleje Śląskie, a 5 mln zł Park Śląski.

Cyfrowy Polsat chce przeznaczać na dywidendę 33-66% zysku od 2014 r.

rekomendację co do podziału zysku spółki oraz propozycję wypłaty dywidendy, zarząd będzie brać również pod uwagę kwotę osiągniętego przez spółkę jednostkowego zysku netto, sytuację finansową grupy kapitałowej spółki, istniejące zobowiązania, możliwość dysponowania kapitałami rezerwowymi, dokonywane przez

PZU wypłaci w XI zaliczkową dywidendę za 2013 r. w kwocie 20 zł na akcję

kapitału nadwyżkowego, przy czym całkowita kwota dywidend wypłaconych w oparciu o kapitał nadwyżkowy za lata 2013 - 2015 nie może przekroczyć 3 mld zł. Dzięki temu zachowany zostanie wysoki poziom ROE oraz wzrośnie całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy (TSR – ang. Total Shareholder Return)"

Cyfrowy Polsat rekomenduje przeznaczenie 102,9 mln zł na dywidendę za 2013 r.

zł zostanie przeznaczonych na kapitał zapasowy.  "Ponadto zarząd spółki zarekomendował, aby dzień dywidendy został ustalony na dzień 13 maja 2014 r., natomiast dzień wypłaty dywidendy został ustalony na dzień 28 maja 2014 r. W dniu 1 kwietnia 2014 r., na wniosek zarządu spółki, Rada

Goodyear zwiększył udział w FO Dębica do 81,4%

4,99% kapitału zakładowego spółki i uprawniających do wykonywania 688.757 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, stanowiących 4,99% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - głosi komunikat. Wskutek powyższego nabycia, The Goodyear Tire & Rubber Company posiada pośrednio (za

PIR uzupełnią kapitał na budowę elektrociepłowni w Olsztynie, wartej 600 mln zł

Warszawa, 03.02.2014 (ISBnews) – Polskie Inwestycje Rozwojowe (PIR) podpisały z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej (MPEC) w Olsztynie porozumienie w sprawie zapewnienia brakującego kapitału na budowę nowej elektrociepłowni, poda Urząd Miasta Olsztyna. Całkowita wartość

Cinema City połączyła się z Cineworld Group, zmieniła nazwę na Global City Hold.

International N.V. zgodzili się na przeniesienie przez spółkę na Cineworld Group plc wszystkich akcji w kapitale zakładowym Cinema City Holding B.V., spółki całkowicie zależnej. Na początku roku brytyjski operator kinowy Cineworld Group ogłosił fuzję aktywów kinowych z Cinema City International. Po

Resort finansów chce ukrócić lichwiarskie odsetki w branży pożyczkowej

w wysokości co najmniej 200 tys. zł. Kapitał ten nie będzie mógł pochodzić ze środków z pożyczki, kredytu, emisji obligacji lub źródeł nieudokumentowanych.

BGŻ i Rabobank Polska podpisały plan połączenia obu banków

Rabobank Polska. W związku z Połączeniem kapitał zakładowy Banku BGŻ zostanie podwyższony o kwotę 5.002.000 zł do kwoty 56.138.764 zł" - czytamy w komunikacie. W Planie Połączenia ustalono następujący parytet wymiany akcji: za 1 akcję Rabobank Polska akcjonariuszowi Rabobank Polska zostanie

Plaza Centers zanotowała 81 mln euro straty po I poł. 2013 roku

zbycia) wzrosła do 100 mln euro z 66 mln euro na koniec ubiegłego roku. Kapitał pracujący utrzymał się na poziomie 390 mln euro, a bieżąca pozycja gotówkowa wynosi ok. 32 mln euro po spłacie obligacji na 67 mln euro w dniu 1 lipca. Grupa Plaza Centers jest deweloperem centrów handlowo-rozrywkowych

Emitel: Roszczenia Magna Polonia są bezzasadne, nie ma możliwości ugody

185 mln zł. Roszczenia objęte pozwem związane są z transakcją zbycia przez Magna Polonia na rzecz Emitela 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą Romford Investments, będącej w dacie dokonywania transakcji jedynym wspólnikiem spółki pod firmą INFO-TV-Operator. Na początku grudnia

Kielce. 10 mln zł na wsparcie nowatorskich pomysłów biznesowych

roku, a wsparcie będzie mogło otrzymać 11 firm. "Chcemy wesprzeć przede wszystkim firmy z województwa świętokrzyskiego, ale nie jest wykluczone, że kapitał otrzymają także przedsięwzięcia realizowane poza regionem" - tłumaczył. Jak dodał Mazurkiewicz, na wsparcie będą mogły liczyć osoby

Nowe przepisy uniemożliwią omijanie prawa przy udzielaniu "chwilówek"

objęcia nadzorem KNF instytucji pożyczkowych oraz reglamentację tego typu działalności. "Zezwolenie dostanie tylko ten, kto będzie spełniał określone wymogi, co jest sensownym pomysłem. Obecnie wiele podmiotów działających na rynku ma najniższy możliwy kapitał, nie wiadomo skąd on pochodzi, skąd

Pozwólcie wreszcie OFE inwestować w energetykę

Pozwólcie wreszcie OFE inwestować w energetykę

koniec lat 90., kiedy OFE powstawały, politycy stwierdzili, że bezpośrednie inwestycje, "zamrażające" kapitał na długie lata, byłyby zbyt ryzykowne, skoro udział w OFE jest przymusowy, ryzyko należy ograniczyć do minimum.Ale według nowych reguł OFE mają być całkowicie dobrowolne. Jaki jest więc

Znikną pożyczki na 3-4 lata

Znikną pożyczki na 3-4 lata

administracyjnym. 200 tys. zł kapitału Ważną kwestią sporną była forma spółki oraz wysokość kapitałów niezbędnych do prowadzenia działalności pożyczkowej. Początkowo MF proponowało formę spółki kapitałowej z kapitałem zakładowym 60 tys. zł. Forma spółki nie budzi zastrzeżeń, jednak wysokość kapitału zakładowego

mBank najlepszą spółką bankową ostatnich 10 lat

;budowaniu pozycji rynkowej przełożyła się na stabilność generowanych przychodów i tak wysokie zyski dla akcjonariuszy. Ci którzy byli z nami związani od początku 2003 roku mogli niemal potroić swój kapitał - dodaje XY. Ranking stworzony został w oparciu o formułę TSR czyli wyliczenia całkowitej stopy zwrotu

Słoweńcy oburzeni decyzją Chorwatów. PZU faworyzowane kosztem słoweńskiej spółki?

Słoweńcy oburzeni decyzją Chorwatów. PZU faworyzowane kosztem słoweńskiej spółki?

, jakich dokonano w ostatnich latach, a w których główną rolę grał chorwacki kapitał. Wśród przykładów wymienia Drogę Kolińską, firmę z branży spożywczej, którą za 243 mln euro kupiła grupa Atlantic należąca do Emila Tedeskiego, drugiego pod względem zamożności człowieka w Chorwacji.Tymczasem całkowita

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 20

serii D ma zostać ustalona przez zarząd spółki z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu oraz przy założeniu maksymalizacji wpływów z emisji akcji serii D. Obecnie kapitał zakładowy Action dzieli się na 16,61 mln akcji. BBI DEVELOPMENT Środowe NWZ BBI Development zdecydowało o scaleniu

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15

zawarły umowę połączenia w celu przeniesienia wszystkich akcji w kapitale zakładowym spółki Cinema City Holding B.V., całkowicie zależnej od spółki, podmiotu, który będzie posiadał działalność kinową spółki w chwili zamknięcia, na Cineworld na podstawie wartości przedsiębiorstwa (z wyłączeniem zadłużenia

Spółka z programu "Inwestycje polskie" ma nową nazwę i logo

Spółka z programu "Inwestycje polskie" ma nową nazwę i logo

Wartościowych), Piotr Kamiński (członek zarządu Totalizatora, b. wiceprezes GPW) oraz Katarzyna Zajdel-Kurowska (doradca prezesa BGK, b. przedstawicielka Polski w Międzynarodowym Funduszu Walutowym i b. wiceminister finansów).Kapitał zakładowy Polskich Inwestycji Rozwojowych SA wynosi 300 tys. zł. Wszystkie

Gdynia i Kosakowo zaskarżą decyzję KE w sprawie lotniska

Gdynia i Kosakowo zaskarżą decyzję KE w sprawie lotniska

Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo będzie budowany, mimo decyzji KE. Uważa, że projekt jest uzasadniony ekonomicznie. "Jesteśmy przekonani, że takie właśnie inwestycje będą strategicznie służyły rozwojowi" - przekonywał. Spółka Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo ma kapitał w wysokości 91 mln zł, z tego

Oscarowe product placement

potencjał drzemiący w zdobytym kapitale, nie zostawiła by w ogóle miejsca dla głosu swoich odbiorców, a co najważniejsze - zraziłaby ich do siebie. Nachalna komunikacja bowiem to jeden z podstawowych błędów popełnianych przy wdrażaniu tak subtelnej formy jaką jest product placement. Jak widać, taki sposób

SGI Baltis rozpoczyna projekt mieszkaniowy w Słupsku za ok. 40 mln zł

Wielkopolskim i Poznaniu. Posiada kapitał własny o wartości ponad 350 mln zł.  (ISB) sg/amo

Szef KNF: Zostaję w OFE, jestem za prawem wyboru

, długoterminowy kapitał, którego tak w Polsce brakuje - argumentował Jakubiak w wywiadzie dla Bloomberg Businessweek Polska.Jak ocenia zamiary rządu wobec OFE? - Jest szereg problemów i niejasności. Wiele zostało już wskazanych przez inne instytucje państwowe. Zwracamy uwagę, że projektodawca powinien dysponować

Stabilny kurs złota to możliwość zysku dla klientów mBanku

perspektywa wysokich zysków - do 10 proc. w skali roku, przy całkowitej gwarancji wpłaconego kapitału i braku prowizji. Co ważne, produkt umożliwia inwestycję w złoto bez konieczności posiadania kruszcu - mówi Marcin Konkel, kierujący Wydziałem Produktów Inwestycyjnych mBanku. - To ciekawa alternatywa dla

Mispol miał 11,25 mln zł straty netto w I poł. 2011 r., wobec zysku przed rokiem

206,00     XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania***** 134 058,00 132 899,00 33 627,00 33 558,00     XVI. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jedn. dominującej***** 89 227,00 109 496,00

Emerytury dożywotnie - kto będzie nam je wypłacał?

dziesięć lat albo wybrałby emeryturę dożywotnią.Jeżeli ta część z OFE byłaby pobierana przez dziesięć lat, to samo świadczenie byłoby wyższe, bo jest ono wyliczane w następujący sposób: kapitał emerytalny w OFE zebrany przez danego emeryta podzielony przez przewidywaną średnią długość życia w miesiącach. W

Work Sevice przydzielił obligacje serii Q o wartości 55 mln zł

, z zastrzeżeniem, że w przypadku braku realizacji akwizycji pozyskane środki będą mogły być przeznaczone na inne cele m.in. na kapitał obrotowy. Obligacje będą podlegać wykupowi według ich wartości nominalnej w dniu wykupu, tj. 4 października 2016 r., podano także. Wartość zaciągniętych

Gdynia i Kosakowo zaskarżą decyzję KE w sprawie lotniska

będzie budowany, mimo decyzji KE. Uważa, że projekt jest uzasadniony ekonomicznie. "Jesteśmy przekonani, że takie właśnie inwestycje będą strategicznie służyły rozwojowi" - przekonywał. Spółka Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo ma kapitał w wysokości 91 mln zł, z tego 85 mln zł należy do Gdyni, a 6

Bat na chwilówki, kolejny projekt resortu finansów

musi mieć kapitał o wartości co najmniej 200 tys. zł pochodzący z udokumentowanego źródła, ale nie z pożyczki lub kredytu. Musi też działać w formie spółki kapitałowej, bo to zdaniem resortu finansów zapewnia transparentność (chodzi np. o rozdział funkcji zarządzających od kontrolnych). Członkowie

Mimo krytyki Poczta spółką akcyjną

przekształcona w spółkę akcyjną o kapitale państwowym. Jednocześnie kapitał nowej spółki ma wzrosnąć o 2,7 miliarda euro w celu jej modernizacji.Rządząca centroprawica prezydenta Nicolasa Sarkozy'ego tłumaczy, że reforma ta jest konieczna ze względu na przygotowanie francuskiej Poczty do pełnej liberalizacji

Bez umów śmieciowych, euro i pakietu klimatycznego. Postulaty PiS

. strzec polskiej kolei i polskiej poczty, musimy wspierać polski kapitał, w tym kapitał finansowy, musimy repolonizować banki - mówił. - Nie możemy dalej dawać okradać się obcym lichwiarzom - dodał.Nie dla umów śmieciowych i euroKaczyński odniósł się również do postulatów związkowców związanych z

Mispol miał 0,12 mln zł zysku netto w 2010 r., wobec straty przed rokiem

. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 132 899 128 330 33 558 31 238     XVI. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 109 496 96 224 27 648 23 422     XVII. Kapitał własny

Przegląd informacji ze spółek

Gino Rossi sprzedał 3-letnie obligacje serii B o wartości 15 mln zł, podała spółka w komunikacie. Pozyskane środki zasilą kapitał obrotowy. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny PKP Cargo, podała spółka w komunikacie. Na jego podstawie zaoferowane zostaną

SLD kontra PO. Spierają się o wakacje ubezpieczeniowe i kredyt podatkowy

ubezpieczeniowe i kredyt podatkowy. Mają być one formą pomocy, aby młoda firma mogła się zakorzenić, kumulować kapitał na rozwój, a nie wypłacać go w formie składek ubezpieczeniowych i podatków - powiedział Szejnfeld. Wakacje ubezpieczeniowe W ramach tzw. wakacji ubezpieczeniowych w okresie pierwszych sześciu

"Parkiet": Energetyka wiatrowa popularna w Polsce

doświadczenie zdobyte wcześniej w swoich krajach. Nie bez znaczenia jest także spory kapitał potrzebny do realizacji tak dużych inwestycji, jakimi są farmy wiatrowe. Polskie firmy dopiero się uczą, a czasem wchodzą w mariaże z obcymi firmami. Trudno jest im samodzielnie rozpocząć tak wielkie przedsięwzięcia

Alterco kupi udziały w katowickim projekcie Diamentowe Wzgórze za 12,5 mln zł

podjęcie przez Strony współpracy i dokonanie wspólnej inwestycji na nieruchomości o powierzchni ok. 10 ha, położoną w Katowicach, której jedynym użytkownikiem wieczystym jest Acero" – czytamy w komunikacie. W dniu zawarcia umowy całkowity kapitał zakładowy spółki Diamentowe Wzgórze wynosi 5

Przedsiębiorcy: Zagraniczne rynki? Nie, nie chcemy

potrzebny jest spory kapitał. Trzeba zbudować struktury, zatrudnić ludzi, uruchomić dystrybucję. To wymaga bardzo dużego wysiłku, pieniędzy, a przede wszystkim doskonałego produktu. W Polsce mało jest firm z takim potencjałem - mówi Ryszard Florek, twórca Fakro.Eksportują tam, gdzie bliskoJeśli polska firma

IJ: W pracach rządowych diametralnie zmieniono przepisy ws. sektora pożyczkowego

) utworzenia przy Ministerstwie Gospodarki rejestru firm pożyczkowych. Innym trafnym i służącym konsumentom rozwiązaniem było dopuszczenie do rynku pożyczek pozabankowych jedynie spółek akcyjnych i spółek z o.o. o minimalnym kapitale 200 tys. zł. Jak ocenia IJ, wydawało się, że wersja ustawy, która wyszła z

Gdynia walczy z Komisją Europejską o lotnisko. Skarga trafiła do sądu

uzasadniony ekonomicznie. - Jesteśmy przekonani, że takie właśnie inwestycje będą strategicznie służyły rozwojowi - przekonywał. Spółka Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo ma kapitał w wysokości 91 mln zł, z tego 85 mln zł należy do Gdyni, a 6 mln zł do Kosakowa. 70 mln zł z tej kwoty przeznaczono na budowę

Gdynia i Kosakowo zaskarżyły decyzję KE w sprawie lotniska

Port lotniczy Gdynia-Kosakowo będzie budowany, mimo decyzji KE. Uważa, że projekt jest uzasadniony ekonomicznie. "Jesteśmy przekonani, że takie właśnie inwestycje będą strategicznie służyły rozwojowi" - przekonywał. Spółka Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo ma kapitał w wysokości 91 mln zł, z

RN Infovide Matrix rekomenduje wypłatę 0,1 zł dywidendy na akcję

. Z kolei na kapitał zapasowy spółki proponuje się przeznaczyć pozostałą część zysku za 2010 rok w kwocie 1,86 mln zł. Infovide Matrix miało 4,80 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2010 roku wobec 12,89 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 15

wypłatę akcjonariuszom 0,6 zł dywidendy na akcję z zysku za 2013 r. - poinformowała spółka w komunikacie. Na dywidendę miałoby trafić 10,8 mln zł z zysku netto za 2013 r. Pozostałą kwotę, czyli 872 tys. zł, zarząd chce przeznaczyć na kapitał zapasowy. Z zysku za 2012 rok spółka wypłaciła w formie

UKNF: Przewalutowanie kredytów w CHF na PLN to straty sektora na 40-50 mld zł

tak wysoka, że utraciłyby one wszystkie kapitały i stały się niewypłacalne, - konsekwencją silnego spadku kapitałów byłoby zmniejszenie funduszy własnych sektora bankowego z 135,9 mld zł do 93,6 mld zł, tj. o 42,3 mld zł czyli o 31,1%, - silny spadek funduszy własnych tylko w niewielkim stopniu

Polskie Jadło miało 0,12 mln zł straty netto w I kw. 2011 r.

  1898       XVIII. Kapitał własny 24754   6170       XIX. Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 20529   5117    

Polskie Jadło miało 2,28 mln zł straty netto w 2010 r., spadek o 61,8% r/r

krótkoterminowe 6 115 3 806 1 527 877     XVIII. Kapitał własny 25 012 22 409 6 246 5 163     XIX. Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 20 643 22 409 5 155

Droga do bezpiecznej przyszłości

składki przez cały okres), co sprawia, iż wskaźnik inflacji można z rozważań wyeliminować. Okres odkładania środków finansowych kończy się wraz ze skończeniem 67 roku życia, czyli osiągnięciem wieku emerytalnego.Osoba oszczędzająca 10% miesięcznie po 43 latach (25-67 lat) zgromadzi kapitał w wysokości

PZU SA i PZU Życie zawarły porozumienie w sprawie wypłaty dywidendy

inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA posiadanych przez PZU Życie SA. Różnica pomiędzy całkowitą kwotą dywidendy, a wartością aktywów niepieniężnych przeznaczonych na wypłatę dywidendy zostanie wypłacona w formie środków pieniężnych"

Kino Polska chce przejmować dystrybutorów marki FilmBox na świecie

planuje emisję maksymalnie 6 mln akcji bez prawa poboru. „Wśród istotnych zdarzeń w I półroczu 2013 r. na uwagę zasługuje rozpoczęcie działań zmierzających do rozszerzenia działalności Grupy na rynki międzynarodowe. Planowane aktywności mają na celu całkowite przejęcie przez Grupę Kino Polska TV

Polskie Jadło miało 0,72 mln zł straty netto w IV kw. 2010, spadek o 90,8% r/r

. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec . poprzedniego roku obrotowego) 28 110 22 409 5 455 5 455     XIX. Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej (na koniec bieżącego kwartału i koniec . poprzedniego roku obrotowego

Japonia szuka nowych dróg importu gazu ziemnego

Luizjanie. W te projekty zaangażowany jest kapitał japoński. Ikeyama uważa, że ceny gazu w potencjalnych kontraktach gazowych z USA nie będą indeksowane cenami ropy, jak to ma miejsce np. w kontraktach długoterminowych Gazpromu z europejskimi odbiorcami. Dzięki temu mogą być bardziej elastyczne i przez to

Pekaes miał 52,55 mln zł zysku netto w I kw. 2011 r., wobec straty przed rokiem

; XII. Kapitał własny 348654 296096 86905 74766     XIII. Kapitał podstawowy 33021 33021 8231 8338     XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 348115

DGA ma umowę z PARP o dofinansowanie projektu w kwocie 8,22 mln zł

Warszawa, 13.06.2011 (ISB) – Firma doradczo – inwestycyjna DGA ma umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) o dofinansowanie projektu "Efektywność energetyczna w praktyce" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Ostateczna wysość dywidendy Grupy Kęty wynosi 6 zł na jedną akcję

Warszawa, 08.07.2013 (ISBnews) - Grupa Kęty ustaliła wysokość dywidendy za 2012 r. wypłacanej akcjonariuszom w wysokości 6 zł na jedną akcję, podała spółka w komunikacie. Całkowita liczba akcji objętych dywidendą wynosi ostatecznie 9.286.863. W dniu podjęcia uchwały liczba akcji

Forex dla długodystansowców

ofercie brokerów dźwignia rzędu 100:1, czyli umożliwiająca otwieranie pozycji sto razy wyższej niż wnoszony depozyt, to norma. Lewar na poziomie 400:1 również nie jest niczym szczególnym. Możliwość operowania środkami znacznie wyższymi niż posiadany kapitał jest obietnicą dużych zysków i przyciąga

Nie chcę mieć konta w ZUS

Reforma emerytalna zakończyła się, zanim weszła w życie. W przyszłym roku, jeśli zmiany przyjmie parlament, pozostaną po niej wyłącznie kikuty. W spadku po reformie pozostanie kapitał początkowy, kwota zapisana w ZUS dla jednego z filarów, dziwaczne subkonto - w sumie niewiele mówiące zapisy

Francja wprowadza podatek od transakcji finansowych

Sarkozy zaprezentował całą serię działań. Będą to m.in. podniesienie podstawowej stopy podatku VAT - z 19,6 proc. do 21,2 proc., zmniejszenie obciążeń finansowych płaconych przez firmy, zmiana prawa budowlanego czy utworzenie państwowego "banku przemysłowego" o kapitale 1 mld euro, którego

AB SA miało 8,25 mln zł zysku netto w IV kw. r. obr. 2011/2011, wzrost o 9,8%

na 30.06.2010 Stan na 30.06.2011 Stan na 30.06.2010     XVII. Aktywa razem 904 613 788 409 225 702 190 171     XVIII. Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 332 634 283

Wynik netto PTE spadł o 24,2% r/r do 292,4 mln zł w I poł. 2010 r.

kwotowego, miesięcznego limitu w opłacie za zarządzanie wysokości 15,5 mln zł. Wszystkie PTE posiadały kapitały własne na poziomie wyższym niż wymagany przepisami prawa i te właśnie kapitały stanowiły główne źródło finansowania majątku towarzystw. Całkowite przychody PTE wyniosły 956 mln zł, co oznacza

ZA Tarnów miały 390,95 mln zł zysku netto w 2010 r., wobec straty przed rokiem

;   XVI. Zobowiązania długoterminowe 433 695 199 778 109 511 48 629     XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 929 610 268 245 234 732 65 295     XVIII. Kapitał własny 1 950 102

Vivus.pl chce sprzedać pożyczki gotówkowe za 700 mln zł w 2014 r.

mln zł. To wydaje się realne w przyszłym roku" - zapewnił prezes. Vivus.pl należy do grupy 4finance - pożyczkodawcy działającego na 11 rynkach w Europie oraz USA i Kanadzie. Grupa jest europejskim liderem na rynku pożyczek online. W Polsce firma rozpoczęła działalność w lipcu 2012 r. Kapitał

SPROSTOWANIE: Pekaes miał 0,70 mln zł straty netto w 2010 r.

i ich ekwiwalentów 14796 15039 3695 3465     XI. Aktywa razem 402879 394306 101729 95980     XII. Kapitał własny 296096 305583 74766 74384  

Pekaes miał 0,70 mln zł zysku netto w 2010 r., spadek o 61,3% r/r

101729 95980     XII. Kapitał własny 296096 305583 74766 74384     XIII. Kapitał podstawowy 33021 33250 8338 8094     XIV. Kapitał własny przypadający

Przeciw demontażowi reformy emerytalnej

Z perspektywy kilkunastu lat widać, że system kapitałowy poprawnie spełnia swe podstawowe funkcje i daje zadowalające zwroty z lokowanych w nim składek, zapewniając przy tym polskiej gospodarce dodatkowy zastrzyk tak potrzebnego jej kapitału. Uważamy zatem, że przenoszenie zobowiązań z OFE do ZUS

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna rozpoczęła swoją działalność

Koncern utworzony został na bazie PGE Elektrowni Bełchatów i to właśnie w Bełchatowie będzie miał swoją siedzibę. Zarząd Elektrowni Bełchatów stał się automatycznie zarządem PGE GiEK SA. Kapitał zakładowy spółki wynosi 6,5 mld zł.PGE GiEK zatrudnia obecnie ponad 22 tys. pracowników w całym kraju

Wojna prawicowych mediów. Tym razem poszło o SKOK-i

Fratria, którą współtworzą wydawcy niezależnych portali internetowych oraz spółka Apella SA. Kapitał jest całkowicie polski, nie ma pochodzenia postkomunistycznego, a konstrukcja spółki nie pozwala na żadne wrogie przejęcie. Pismo zbiera już też sporo reklam - bronili się w swoim portalu wPolityce.pl.Kto

GPW objęła kolejne 230,4 tys. akcji Aquis Exchange Limited za 3 mln GBP

32,61% praw majątkowych i praw głosu. "Docelowo, po zakończeniu procesu pozyskiwania kapitału przez Aquis Exchange, posiadane przez GPW 384.025 akcji powinno stanowić 36,23% całkowitej liczby akcji i uprawniać spółkę do 30,00% praw majątkowych i praw głosu w Aquis Exchange. Nabyte akcje dają GPW

Grupa Lotos miała 679,18 mln zł zysku netto w 2010 r., spadek o 24,6% r/r

; XVI. Kapitały własne przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej 7.498.819 6.809.393 1.893.498 1.657.513     XVII. Udziały niekontrolujące 14.658 36.752 3.701 8.946     XVIII. Kapitały

Przegląd informacji ze spółek

raporcie. Bank Ochrony Środowiska (BOŚ), w związku dodatkowym zapotrzebowaniem na kapitał, wynikającym z dostosowania do Bazylea III (pakiet CRD IV/CRR), zwróci się do akcjonariuszy z wnioskiem o przeznaczenie całości wypracowanego zysku netto za 2013 r. na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie

Kto skorzystał najbardziej na upadku Związku Radzieckiego?

, brak prawa We wszystkich krajach pokomunistycznych problemem był brak wystarczających oszczędności w społeczeństwie, które mogłyby zostać zamienione na kapitał i służyć prywatyzacji. Stosowano więc rozmaite zastępcze metody prywatyzacji, w tym prywatyzację kuponową i sprzedaż firm na preferencyjnych

Boryszew miał 38,67 mln zł zysku netto w III kw. 2011 r., wzrost o 22,6% r/r

; XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 202 761 967 318 272 661 244 254     XVIII. Kapitał własny 1 355 119 1 130 992 307 200 285 582     XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu

Ujemne stopy procentowe wielkim ryzykiem dla strefy euro

sposób na osłabienie rodzimej waluty. Kłopoty z przewartościowaniem waluty mają teraz kraje o silnych gospodarkach, wysokich ocenach wiarygodności kredytowej, lecz leżące poza strefą euro. Tak postąpiła w połowie zeszłego roku Dania. Ścięła stopę depozytową poniżej zera właśnie po to, żeby kapitał nie

Ujemne stopy wielkim ryzykiem dla strefy euro

. Kłopoty z przewartościowaniem waluty mają teraz kraje o silnych gospodarkach, wysokich ocenach wiarygodności kredytowej, lecz leżące poza strefą euro. Tak postąpiła w połowie zeszłego roku Dania. Ścięła stopę depozytową poniżej zera właśnie po to, żeby kapitał nie napływał i nie wzmacniał korony, co

Boryszew miał 51,32 mln zł zysku netto w II kw. 2011 r., wzrost o 143,7% r/r

    XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 1 027 152,00 967 318,00 257 651,00 244 254,00     XV. Kapitał obrotowy netto 270 959,00 215 576,00 67 967,00 54 434,00     XVI

AB miało 7,66 mln zł zysku netto w III kw. 2010/11 r. obr., wzrost o 29,9% r/r

Stan na Stan na     XVIII.   31.03.2011 31.03.2010 31.03.2011 31.03.2010     XIX. Aktywa razem 1 012 170 712 537 252 592 184 490     XX. Kapitały

Mispol miał 16,43 mln zł straty netto w I kw. 2011 r., wobec zysku przed rokiem

58 419 61 206     XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania***** 140 498 132 899 35 020 33 558     XVI. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej***** 93 874 109 496

Dywersyfikacja portfela, czyli ile jajek w jednym koszyku

". W przenośni łatwo sobie wyobrazić, jakie byłyby opłakane skutki, gdy taki "koszyk" wyleciał inwestorowi z rąk, i co zostałoby z jego zawartości. Takim potknięciem z "pełnym koszykiem" może być np. bankructwo spółki, w którą zainwestowało się wszystkie oszczędności. Kapitał

Grupa Kęty miała 30,87 mln zł zysku netto w II kw. 2011 r., wzrost o 60,0% r/r

    XVIII. Kapitał własny udziałowców jednostki dominujacej 879 910,00 867 141,00 220 717,00 218 958,00     XIX. Kapitał akcyjny 66 964,00 66 964,00 16 797,00 16 909,00    

PKN Orlen miał 898,65 mln zł zysku netto w II kw. 2011 wobec straty przed rokiem

069 889,00     XVIII. Kapitał własny 26 550 180,00 24 239 953,00 6 659 856,00 6 080 357,00     XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 23 825 703,00 21 627 938,00 5

TPSA miała 995,00 mln zł zysku netto w II kw. 2011 r., wzrost o 206,2% r/r

772,00     XIX. Kapitały własne razem 13 807 000,00 14 634 000,00 3 463 352,00 3 695 175,00     XX. Kapitał własny przypisany właścicielom TP S.A. 13 793 000,00 14 620 000,00 3 459 840,00 3 691

TPSA miała 1183,00 mln zł zysku netto w I poł. 2011 r., wzrost o 94,3% r/r

102,00 2 056 662,00     XVIII. Zobowiązania długoterminowe razem 5 959 000,00 6 094 000,00 1 494 757,00 1 538 772,00     XIX. Kapitały własne razem 13 807 000,00 14 634 000,00 3 463 352,00

Zelmer miał 31,39 mln zł zysku netto w I poł. 2011 r., wzrost o 82,3% r/r

długoterminowe 67 420,00 13 784,00 16 912,00 3 481,00     XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 217 850,00 179 744,00 54 646,00 45 386,00     XIX. Kapitał własny 296 683,00 294 772,00

Alma miała 64 tys. zł zysku netto w I poł. 2011 r., wobec straty przed rokiem

259,00 49 177,00     XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 272 489,00 304 198,00 68 351,00 76 812,00     XIV. Kapitał własny 277 113,00 277 621,00 69 511,00 70 101,00  

Francja - Prezydent odracza kontrowersyjną reformę poczty

państwa uznaje za priorytet inne projekty, przede wszystkim reformę szpitali.Proponowany projekt reformy poczty zakłada, że od 1 stycznia 2010 roku ma być ona przekształcona w spółkę akcyjną o kapitale państwowym. Jednocześnie skarb państwa chce podwyższyć kapitał nowej spółki o 2,7 miliarda euro w celu

Riverside liczy na zakup co najmniej jednej firmy z EBITDA min. 8 mln zł w 2011

przez fundusze w Polsce (ponad 1 mld euro wliczając wydany kapitał nie licząc długu bankowego) a wartość całego polskiego rynku M&A (nie tylko sfinansowanego przez PE) wyniosła 59% wartości całego rynku CEE. „Jednakże istnieje jeszcze spory potencjał wzrostu rynku PE w Polsce z uwagi na fakt ze

Tauron miał 340 mln zł zysku netto w II kw. 2011 r., wzrost o 59,6% r/r

; XXI. Kapitał podstawowy 8 762 747,00 15 772 945,00 2 198 050,00 3 982 765,00     XXII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 15 157 415,00 14 704 825,00 3 802 090,00 3 713 058,00  

Tauron miał 382,47 mln zł zysku netto w I kw. 2011 r., wzrost o 31,1% r/r

284 5 680 595 5 916 290     XXII. Kapitał podstawowy 8 762 747 15 772 945 2 184 189 3 982 765     XXIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 15 091 762 14 704

Przegląd informacji ze spółek

akcję, podała spółka w komunikacie po ZWZ. Pozostała część zysku zasili kapitał zapasowy oraz rezerwowy. Akcjonariusze spółki ABC Data zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 12,25 mln zł na pokrycie strat z lat ubiegłych, a kwotę 21,17 mln zł na kapitał zapasowy spółki  z zysku wysokości 36,33 mln zł

MRR: Do końca 2012 r. wydamy 90 proc. unijnych pieniędzy

. Co roku na rynek trafia około 50 mld zł unijnych pieniędzy. Utrzymamy to tempo do końca tej perspektywy - zapowiada Adam Zdziebło, wiceminister rozwoju regionalnego.Resort zapowiada, że w drugiej połowie tego roku będzie kilka nowych konkursów. W programie "Kapitał ludzki", który finansuje

Do funduszy lepiej nie kupą, mości panowie [ROZMOWA]

fundusze, kierując się dwucyfrowymi stopami zwrotu z przeszłości, ten poniósł często trudne do zaakceptowania straty. Lepiej, kiedy kapitał płynie na rynek akcji stopniowo z udziałem bardziej wyedukowanych inwestorów niż działających stadnie. Zmniejsza to ryzyko spekulacyjnej bańki, która wcześniej czy

PGE miała 3014,12 mln zł zysku netto w 2010 r., spadek o 10,6% r/r

51.473.939 54.447.798 12.997.485 13.253.444     XVI. Kapitał własny 37.682.773 38.849.752 9.515.131 9.456.636     XVII. Kapitał podstawowy 18.697.837 17.300.900 4.721.318

Złe kredyty dobijają hiszpańskie banki. Tak źle nie było od lat

euro po Grecji, Portugalii i Irlandii.W marcu hiszpański rząd ogłosił wprowadzenie reform, które mają poprawić sytuację banków. Zgodnie z rządowymi propozycjami banki muszą zwiększyć swój kapitał podstawowy z 6 do 8 proc. całkowitej wartości aktywów lub nawet do 10 proc., jeśli nie są notowane na

PKO ucieka przed problemami

bankowy" - napisał w oficjalnym oświadczeniu Narodowy Bank Polski.Komentarze w mediach podkreślają oczywisty fakt, że zabrany przez akcjonariuszy zysk obniży kapitały własne banku, a tym samym wpłynie na jego zdolność do rozwijania akcji kredytowej. Piszą, że dywidenda zasili budżet państwa - jakby

Zarejestrowano połączenie PGE Elektrowni Bełchatów S.A. ze spółkami przejmowanymi

całkowitej mocy zainstalowanej wynoszącej 12,4 GW może wyprodukować ok. 40 proc. krajowej energii elektrycznej. Spółka jest również lokalnym dostawcą ciepła w regionach, w których funkcjonują jej oddziały. Nowy podmiot zatrudnia łącznie ponad 20 tys. pracowników. Kapitał zakładowy spółki wynosi

Plaza Centers sprzeda centrum handlowe w Indiach za 40,5 mln euro

momencie gdy finansowanie w Indiach nadal jest skrajnie drogie. Nasze drugie wyjście w Indiach następuje po zbyciu kompleksu biurowego w Pune, w stanie Maharashtra, wcześniej w tym roku i jest zgodne z naszą strategią delewarowania bilansu i recyklingu kapitału, przede wszystkim poprzez zbycie pobocznych

PO ma projekt dot. wakacji ubezpieczeniowych i kredytu podatkowego

pomocy, aby młoda firma mogła się zakorzenić, kumulować kapitał na rozwój, a nie wypłacać go w formie składek ubezpieczeniowych i podatków" - powiedział Szejnfeld. Jak tłumaczył w ramach tzw. wakacji ubezpieczeniowych w okresie pierwszych 6 miesięcy po założeniu firmy dana osoba byłaby całkowicie

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw

z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), Załącznik I.. przedsiębiorstwo średnie mniej niż 250 pracowników oraz roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub całkowity

Metallgesellschaft

Niemiec.Po I wojnie światowej Metallgesellschaft AG został dofinansowany przez banki amerykańskie i brytyjskie i umocnił znacznie swoją pozycję rynkową - w 1935 uzyskał status monopolu w którego skład wchodziły 44 spółki (w tym 10 zagranicznych) a zatrudnienie osiągnęło ponad 30 tys. ludzi. Kapitał akcyjny

Funkcja produkcji

, stały wzrost stopnia aktywności zawodowej zamężnych kobiet. W ten sposób przy danej liczbie ludności zwiększa się nakład czynnika – praca, produkcja całkowita i w przeliczeniu na jednego mieszkańca. kapitał – to "samopomnażająca się" wartość np. akcja, pieniądz, budynki, samochód

Keynesizm

o całkowitym popycie.W klasycznej ekonomii przyjmowano, że mechanizm popytu i podaży automatycznie reguluje całkowity popyt. Samoregulacja poziomu płac i cen miała gwarantować stałą równowagę między pełnym zatrudnieniem i całkowitym popytem. Nadmiar produkcji miał być zachowywany na przyszłość lub pożytkowany

Zadłużenie zagraniczne PRL

sięgało 10%. Z sumy około 27 mld dolarów odsetek zapłacono nieco ponad 12 mld dolarów, zaś około 15 mld dolarów powiększyło stan zadłużenia. W 1985 zadłużenie zagraniczne wynosiło 53,1% dochodu narodowego wytworzonego. W końcu 1989 roku całkowity dług zagraniczny wynosił 42,3 mld dolarów (77,4 mld w 2011

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.