całkowity kapitał

MF: 200 tys. zł kapitału dla firm pożyczkowych gwarantuje konkurencję

Ustalenie wymogu posiadania kapitału zakładowego dla firm pożyczkowych w wysokości co najmniej 200 tys. zł umożliwi funkcjonowanie na tym rynku nie tylko dużych przedsiębiorców, ale także małych - powiedziała wiceminister finansów Izabela Leszczyna w czwartek w Sejmie.

Przybywa firm z kapitałem zagranicznym, ale inwestycje skapują wolniej

Przybywa firm z kapitałem zagranicznym, ale inwestycje skapują wolniej

- 1812 podmiotów. Dla porównania rosyjski kapitał jest obecny w 328 firmach w Polsce. Inwestycje zagraniczne w Polsce są postrzegane głównie przez pryzmat sieci handlowych, banków i fabryk, które wysyłają swoje produkty za granicę (nierzadko do innych montowni, które dostarczone podzespoły wmontowują w

China Export Import Bank zainwestuje dodatkowy 1 mld USD w regionie CEE

Partners jest doradcą inwestycyjnym China CEE Investment Co-operation Fund, który został powołany na początku 2014 r., a kapitał pozyskał od the Export-Import Bank of China oraz państwowych instytucji finansowych z Europy-Środkowo-Wschodniej. Fundusz inwestuje jednorazowo od 20 do 75 mln USD (istnieje

Rząd przyjął założenia regulujące rynek firm pożyczkowych

środków własnych instytucji pożyczkowych. Będą obowiązywały wymogi dotyczące kapitału oraz formy organizacyjno-prawnej firmy. "Proponuje się, by formą taką była spółka kapitałowa z kapitałem zakładowym wynoszącym co najmniej 200 000 zł. Środki na ten kapitał nie będą mogły być przyjęte przez

Akcjonariusze Cyfrowego Polsatu zdecydowali o wypłacie 0,26zł na akcję dywidendy

dywidendy: Zysk netto spółki za rok obrotowy 2013 w wysokości 429.012.674,99 zł dzieli się w ten sposób, że: (i) na dywidendę dla akcjonariuszy spółki przeznacza się 102.859.516,76 zł, (ii) pozostałą część zysku netto, tj. 326.153.158,23 zł przeznacza się na kapitał zapasowy" – czytamy w

Spółka zależna IMC wyemitowała obligacje o wartości nom. ok. 9,33 mln USD

LLC wykupiło pozostałe obligacje serii B ze środków własnych, płacąc łącznie za kapitał i kupon kwotę 75,01 mln UAH, tj. 4,8 mln USD, poinformowano także w komunikacie. "Tym samym, według stanu z 19 grudnia 2014 r. spółka w terminie i w całości wykupiła obligacje serii B (o równowartości 9 mln

Akcjonariusze Ergis zdecydują 5 czerwca o wypłacie 0,1 zł dywidendy na akcję

na 16 czerwca, a dzień wypłaty dywidendy na 2 lipca. Z kolei na kapitał zapasowy (zyski zatrzymane) ma być przeznaczone 4,07 mln zł. Pod koniec kwietnia Ergis-Eurofilms przyjął politykę dywidendową, która zakłada propozycję wypłaty dywidendy w wysokości od 7,5% do 15% skonsolidowanego zysku

Forex urywa ręce. W ubiegłym roku 81 proc. inwestorów straciło pieniądze

Forex urywa ręce. W ubiegłym roku 81 proc. inwestorów straciło pieniądze

. Według nieoficjalnych informacji uzyskanych w biurach maklerskich potrzeba średnio od dwóch miesięcy do pół roku, aby niedoświadczony inwestor indywidualny stracił cały kapitał, z którym wszedł na ten rynek. UKNF przypomina w komunikacie, że inwestowanie z wykorzystaniem dźwigni finansowej wiąże się z

ZUK Elzab objął 47% udziałów Comp CI, zbudują razem platformę sprzedaży

Warszawa, 16.12.2014 (ISBnews) - ZUK Elzab objął 51.125 udziałów w kapitale zakładowym Comp Centrum Innowacji (CCI), stanowiących 47% kapitału zakładowego. Jednocześnie ZUK Elzab zawarł z CCI umowę sprzedaży autorskich praw majątkowych do dokumentacji oraz oprogramowania komputerowego

Dobre dane z rynku pracy w USA, dolar drożeje

dla bardziej ryzykownych aktywów. Z drugiej strony zapowiedziany program QE (pobudzenia europejskiej gospodarki poprzez m.in. program skupu obligacji) w wykonaniu EBC powoduje, że europejski kapitał poszukuje walut typu high-yield (które dają nadzieję na wyższy zarobek - PAP), co wspiera m.in

Województwo śląskie weźmie 30 mln zł kredytu na Koleje i Park Śląski

, m.in. dla Kolei Śląskich - przewidziano w grudniowej uchwale budżetowej na ten rok. Prócz Kolei Śląskich, o 5 mln zł podwyższony zostanie też kapitał wojewódzkiej spółki zarządzającej największym śródmiejskim parkiem w Polsce - Parkiem Śląskim. Spółka akcyjna Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku

Work Service SPV nabyło 28% udziałów w Work Service GmbH & Co. KG

[Work Service GmbH & Co. KG] za cenę 6.826.000 euro" - czytamy w komunikacie Work Service. Kapitał zakładowy spółki holdingowej wynosi 100.000 euro. Od daty zarejestrowania w niemieckim rejestrze handlowym przeniesienia 28% udziałów w spółce holdingowej Work Service SPV posiada 51% udziałów, a

Kreditech pozyskał 40 mln USD, ok. 30% kwoty przeznaczy na Kredito24 i Zaimo

hedgingowym. Rodzaj inwestycji to zwykłe udziały" - powiedziała ISBnews Małolepszy. Część pozyskanych of głównego inwestora - Värde Partners - środków zostanie przeznaczona na kapitał pożyczki. "Już teraz kwota pożyczki w Kredito24 została zwiększona z 2000 zł do 3000 zł. Jednocześnie

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 20.15

-procentowy udział we wszystkich przewozach węgla kamiennego w kraju. PROTEKTOR Fundusze zarządzane przez Noble Funds TFI zmniejszyły zaangażowanie w Protektora do 4,66 proc. udziałów w kapitale i głosów na jego WZ - podał Protektor w komunikacie. Przed zmianą fundusze zarządzane przez Noble Funds TFI

Akcjonariusze Fortuny zgodzili się na wypłatę 0,22 euro dywidendy na akcję

2014 r., podano także. Kapitał spółki dzieli się na 52 mln akcji. W ub.r. akcjonariusze Fortuny zatwierdzili dywidendę w wysokości 0,67 euro na akcję. Decyzja była zgodna z rekomendacją zarządu. Całkowita dywidenda składała się z trzech części: ze skonsolidowanego zysku netto za 2012 rok (97

PIR wspomoże PCC Intermodal w rozbudowie terminali kwotą 85 mln zł

celem jest zapewnienie finansowania rentownych projektów infrastrukturalnych istotnych z punktu widzenia polskiej gospodarki. Program realizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który w jego ramach udziela kredytów i gwarancji oraz spółkę Polskie Inwestycje Rozwojowe, zapewniającą kapitał

Lotos chce pozyskać środki na wydobycie surowców; wyemituje 55 mln akcji

) przełomie 2017 i 2018 r. MSP podało w czwartek, że "Skarb Państwa zamierza utrzymać dotychczasowy udział w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Grupy LOTOS, który wynosi obecnie 53,19 proc.". "Cieszę się, że Grupa LOTOS konsekwentnie realizuje swoje plany. Priorytetem i obowiązkiem

DM IDMSA dąży do całkowitego wyjścia z inwestycji w Inventum TFI

. Tymczasem Polish American Investment Fund LLC powiadomił, że przekroczył próg 5% głosów Inventum TFI i posiada łącznie 1.583.000 akcji towarzystwa, co stanowi 9,99% w kapitale i w głosach ogółem. Inventum TFI podało, że od dłuższego czasu przygotowywało się na zmiany w strukturze akcjonariatu. "

Cyfrowy Polsat rekomenduje przeznaczenie 102,9 mln zł na dywidendę za 2013 r.

zł zostanie przeznaczonych na kapitał zapasowy.  "Ponadto zarząd spółki zarekomendował, aby dzień dywidendy został ustalony na dzień 13 maja 2014 r., natomiast dzień wypłaty dywidendy został ustalony na dzień 28 maja 2014 r. W dniu 1 kwietnia 2014 r., na wniosek zarządu spółki, Rada

PZU tworzy wypożyczalnię samochodów, hybrydowa Toyota za 100 zł/dzień (aktual.)

;Oczywiście, jeśli biznes będzie się rozwijał, a zainteresowanie ofertą będzie rosło, to nie wykluczamy zwiększania floty o kolejne pojazdy" - zaznaczył Tarkowski. Skonsolidowane kapitały własne PZU wynosiły 11 917,3 mln zł na koniec czerwca 2014 r. Wskaźnik rentowności kapitału (ROE) wyniosło 27,5

Spółka dystrybucyjna z Grupy Kęty zawarła umowę joint-venture w USA

dystrybucją systemów aluminiowych "Kapitał założycielski nowoutworzonej spółki wynosi 400 tys. USD, a spółka zależna Aluprof S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej poprzez spółkę zależną Aluprof System USA, Inc. będzie posiadała w nowo utworzonej spółce 45,5% udziałów; pozostałe udziały - odpowiednio 47,5

USA.Na Wall Street spadki po czterech dniach wzrostów

aktywów (QE) o wartości 60 mld euro miesięcznie. Program ma potrwać co najmniej do września 2016 r., co oznacza, że jego całkowita wartość wyniesie ok. 1 biliona euro. EBC będzie skupował obligacje o ratingu inwestycyjnym według kryterium udziału poszczególnych państw w kapitale EBC. Maley podkreślił, że

Resort finansów chce ukrócić lichwiarskie odsetki w branży pożyczkowej

w wysokości co najmniej 200 tys. zł. Kapitał ten nie będzie mógł pochodzić ze środków z pożyczki, kredytu, emisji obligacji lub źródeł nieudokumentowanych.

Prezes PKO BP: Z rynku znikną banki, których udział nie przekracza 5-7%

najbliższych pięciu lat cztery banki podzielą między siebie rynek? To raczej mało prawdopodobne" - powiedział Jagiełło w rozmowie z "Gazetą Wyborczą". Zaznaczył, że sytuacja, w której polski kapitał kontroluje 40% branży bankowej, a zagraniczny 60% powinna być odwrócona, jednak pozostaje

ARiMR: rolnicy mogą skorzystać z ułatwień w spłacie kredytów

wpływa na spadek sprzedaży, a w konsekwencji na pogorszenie sytuacji finansowej producentów, a także na spłatę kredytów. Agencja przypomniana rolnikom, że mogą skorzystać z ułatwień w spłacie preferencyjnego kredytu (z dopłatami ARiMR). Bank może zastosować prolongatę spłaty rat kapitału i odsetek, o

Kielce. 10 mln zł na wsparcie nowatorskich pomysłów biznesowych

roku, a wsparcie będzie mogło otrzymać 11 firm. "Chcemy wesprzeć przede wszystkim firmy z województwa świętokrzyskiego, ale nie jest wykluczone, że kapitał otrzymają także przedsięwzięcia realizowane poza regionem" - tłumaczył. Jak dodał Mazurkiewicz, na wsparcie będą mogły liczyć osoby

Warmińsko-mazurskie. 3,7 mln zł do rozdysponowania w programie mikropożyczek

Stowarzyszeniem "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka" od kwietnia prowadzi jedyny w regionie, finansowany ze środków unijnych program "Warmińsko-Mazurski Fundusz na start". UE przeznaczyła na program 7 mln zł z tego 6,3 mln zł na kapitał pożyczkowy a 0,7 mln na szkolenia

KNF: przygotowujemy odpowiedź dla premier Kopacz

egzaminu" - powiedział Krzysztoszek. Zaznaczył jednak, że do badania były brane dane z sektora bankowego z końca 2013 r., a wskazany bank uzupełnił już potrzebne kapitały. "W tej chwili nie ma zagrożenia dla stabilności sektora bankowego. Wręcz przeciwnie, badania potwierdzają, że bezpieczeństwo

Przegląd informacji ze spółek

, podał Gaz-System. Zarząd Gino Rossi podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii E o łącznej wartości 8,0 mln zł do 23 grudnia 2014 r., poinformowała spółka. Celem emisji jest pozyskanie środków finansowych na kapitał obrotowy. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy podpisała aneks do umowy z

Gruby portfel państwa

przeciwko sprzedaży polskich cukrowni kapitałowi niemieckiemu, wyśmiewany był jako pieniacz (prawdą jest, że nie pomógł sprawie swoim niewyjaśnionym do dziś zachowaniem na sejmowym korytarzu). Kapitał jest bezpaństwowy - mówiono - wszystkich traktuje równo. Sprzedaż nie rodzi żadnego zagrożenia. Od tego

Pozwólcie wreszcie OFE inwestować w energetykę

koniec lat 90., kiedy OFE powstawały, politycy stwierdzili, że bezpośrednie inwestycje, "zamrażające" kapitał na długie lata, byłyby zbyt ryzykowne, skoro udział w OFE jest przymusowy, ryzyko należy ograniczyć do minimum. Ale według nowych reguł OFE mają być całkowicie dobrowolne. Jaki jest

Lotos chce pozyskać środki na wydobycie surowców; wyemituje 55 mln akcji

, że "Skarb Państwa zamierza utrzymać dotychczasowy udział w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Grupy LOTOS, który wynosi obecnie 53,19 proc.". "Cieszę się, że Grupa LOTOS konsekwentnie realizuje swoje plany. Priorytetem i obowiązkiem Ministra Skarbu Państwa jako większościowego

Nowe przepisy uniemożliwią omijanie prawa przy udzielaniu "chwilówek"

objęcia nadzorem KNF instytucji pożyczkowych oraz reglamentację tego typu działalności. "Zezwolenie dostanie tylko ten, kto będzie spełniał określone wymogi, co jest sensownym pomysłem. Obecnie wiele podmiotów działających na rynku ma najniższy możliwy kapitał, nie wiadomo skąd on pochodzi, skąd

W 2014 r. Polska otrzymała 5,5 mld euro kredytów z EBI

pożyczek. Plan Junckera zakłada, że dzięki przyciągnięciu kapitału prywatnego całkowita wartość wygenerowanych inwestycji w latach 2015-2017 sięgnie 315 mld euro. Hoyer podkreślił, że fundusz będzie jedynie częścią większej układanki i sam nie rozwiąże problemów Europy. Jego zdaniem EBI powinien

Słoweńcy oburzeni decyzją Chorwatów. PZU faworyzowane kosztem słoweńskiej spółki?

transakcji, jakich dokonano w ostatnich latach, a w których główną rolę grał chorwacki kapitał. Wśród przykładów wymienia Drogę Kolińską, firmę z branży spożywczej, którą za 243 mln euro kupiła grupa Atlantic należąca do Emila Tedeskiego, drugiego pod względem zamożności człowieka w Chorwacji. Tymczasem

Spółka z programu "Inwestycje polskie" ma nową nazwę i logo

Wartościowych), Piotr Kamiński (członek zarządu Totalizatora, b. wiceprezes GPW) oraz Katarzyna Zajdel-Kurowska (doradca prezesa BGK, b. przedstawicielka Polski w Międzynarodowym Funduszu Walutowym i b. wiceminister finansów). Kapitał zakładowy Polskich Inwestycji Rozwojowych SA wynosi 300 tys. zł. Wszystkie

SGI Baltis rozpoczyna projekt mieszkaniowy w Słupsku za ok. 40 mln zł

Wielkopolskim i Poznaniu. Posiada kapitał własny o wartości ponad 350 mln zł.  (ISB) sg/amo

Firmy z warmińsko-mazurskiej SSE chcą utworzyć ponad 800 miejsc pracy

reprezentują wyłącznie polski kapitał, a aż 14 zezwoleń dotyczy nowej inwestycji" - dodał Karólewski. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, planowana wartość nakładów inwestycyjnych wzrosła 18-krotnie, a prawie 10-krotnie wzrosła liczba mających powstać nowych miejsc pracy. W I półroczu

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 20

serii D ma zostać ustalona przez zarząd spółki z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu oraz przy założeniu maksymalizacji wpływów z emisji akcji serii D. Obecnie kapitał zakładowy Action dzieli się na 16,61 mln akcji. BBI DEVELOPMENT Środowe NWZ BBI Development zdecydowało o scaleniu

Szwajcaria gotowa do interwencji. "Przewartościowany frank zagraża firmom"

wskutek utraty pracy lub choroby kredytobiorca nie był w stanie spłacać zobowiązań wobec banku. Ten występowałby do funduszu w imieniu swojego klienta o nisko oprocentowaną pożyczkę na spłatę odsetek. Dla klienta byłyby to tzw. wakacje kredytowe, w czasie których spłacany jest tylko sam kapitał. W

Bank JP Morgan mógł zarobić na frankowym szoku nawet 300 mln dol.

indywidualny stracił cały kapitał, z którym wszedł na ten rynek. Być bezpieczną przystanią Szwajcaria broniła kursu swojej waluty przed nadmiernym umocnieniem od września 2011 roku, tuż po historycznej pierwszej obniżce wiarygodności kredytowej USA. Pieniądze inwestorów całego świata zaczęły płynąć do

Rentierzy rządzą. I niszczą świat

Thomas Piketty, profesor Paryskiej Szkoły Ekonomii, nie nosi powszechnie znanego nazwiska. Ale wkrótce to się może zmienić, bo wydano angielski przekład jego znakomitych rozważań na temat nierówności ''Capital in the Twenty-First Century'' (Kapitał w XXI wieku). Żyjemy w nowym pozłacanym wieku, w

Znikną pożyczki na 3-4 lata

administracyjnym. 200 tys. zł kapitału Ważną kwestią sporną była forma spółki oraz wysokość kapitałów niezbędnych do prowadzenia działalności pożyczkowej. Początkowo MF proponowało formę spółki kapitałowej z kapitałem zakładowym 60 tys. zł. Forma spółki nie budzi zastrzeżeń, jednak wysokość kapitału zakładowego

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 20

) trafi na kapitał rezerwowy. Z zysku za 2012 rok na dywidendę z Kruszwicy trafiło 2,53 mln zł, czyli 0,11 zł na jedną akcję. SERINUS ENERGY Serinus Energy do połowy lipca planuje rozpoczęcie produkcji ze strefy S6 na odwiercie Makiejewskoje-17 - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Spółka

Na Węgrzech Mercedes produkuje już trzeci model auta

, otwartej niespełna trzy lata temu. Dwa z tych nowych modeli - Mercedes CLA i CLA Shooting Brake - są produkowane wyłącznie na Węgrzech. - Na Węgrzech działa ponad 6 tys. firm o kapitale całkowicie lub częściowo niemieckim, które mają wpływ na życie ponad 1 mln Węgrów - powiedział podczas ceremonii Viktor

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI spadła do 2,86 mld zł w XII

-ubezpieczyciela. Nasza całkowita ekspozycja na tego dystrybutora nie jest obecnie duża i wynosi poniżej 5% aktywów. Pozytywnie natomiast zakończył się rok jeśli chodzi o success fee. Dzięki dobrym wynikom funduszy Quercus Ochrony Kapitału i Quercus Turcja, opłata zmienna za zarządzanie wyniosła blisko 3 mln zł

Wielka emisja akcji Grupy Lotos. Spółka liczy na 1 mld zł, kurs pikuje

Do 55 milionów nowych akcji ma zostać wyemitowanych z prawem poboru, a więc będą je mogli zakupić dotychczasowi akcjonariusze. Jedna ich stara akcja będzie uprawniała do jednego prawa poboru. Obecnie kapitał akcyjny Lotosu dzieli się na niemal 130 milionów akcji. Z emisji nowych koncern chce

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 15

przyjmowane od 13 października do 4 listopada 2014 r. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 7 listopada, a dzień rozliczenia transakcji przez KDPW - 13 listopada. W wyniku wezwania, Cedrob zamierza nabyć 6.394.051 akcji, stanowiących 23 proc. udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym

Kubańczycy się cieszą, bo Obama luzuje embargo

Pakiet przepisów łagodzących embargo prezydent Barack Obama wprowadził miesiąc po zapowiedzi przywrócenia stosunków dyplomatycznych zerwanych ponad 50 lat temu, gdy Kuba wywłaszczyła kapitał amerykański. Kilka dni temu kubański reżim wypuścił 53 więźniów politycznych, co było warunkiem rozmów z USA

Mispol miał 11,25 mln zł straty netto w I poł. 2011 r., wobec zysku przed rokiem

206,00     XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania***** 134 058,00 132 899,00 33 627,00 33 558,00     XVI. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jedn. dominującej***** 89 227,00 109 496,00

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15

zawarły umowę połączenia w celu przeniesienia wszystkich akcji w kapitale zakładowym spółki Cinema City Holding B.V., całkowicie zależnej od spółki, podmiotu, który będzie posiadał działalność kinową spółki w chwili zamknięcia, na Cineworld na podstawie wartości przedsiębiorstwa (z wyłączeniem zadłużenia

Ponad 800 nowych miejsc pracy w warmińsko-mazurskiej SSE

, a większość inwestorów - poza jednym - reprezentuje wyłącznie polski kapitał. Kuchciński zaznaczył, że wszystkie pozwolenia wydano w pierwszej połowie roku. Jak przypomniał, od lipca SSE nie mogły wydawać nowych zezwoleń. Powodem był brak nowelizacji rozporządzenia w sprawie przyznawania pomocy

ABSL: Kraków skupia 24% zatrudnionych w zagranicznych centrach usług dla biznesu

z zagranicznym kapitałem w całym kraju pracuje 128 tys. specjalistów. W ciągu ostatnich dwóch i pół roku, branża urosła o 50%. "Największym ośrodkiem sektora usług dla biznesu w Polsce jest Kraków. Miasto zajmuje pozycję lidera pod względem zatrudnienia – w 85 zlokalizowanych tu

Ciągle na zielonej wyspie? Rozmowa z Markiem Belką, prezesem NBP

świecie i relatywnie wysokie w Polsce mogłyby oznaczać pewne umocnienie złotego. Inwestorzy wybierają bowiem te państwa, gdzie stopy procentowe są wyższe, i tam płynie kapitał. W tej sytuacji gospodarczej takie umocnienie byłoby nam nie na rękę. Recesja w strefie euro. Mamy się czego bać? - Nie

Mimo krytyki Poczta spółką akcyjną

przekształcona w spółkę akcyjną o kapitale państwowym. Jednocześnie kapitał nowej spółki ma wzrosnąć o 2,7 miliarda euro w celu jej modernizacji.Rządząca centroprawica prezydenta Nicolasa Sarkozy'ego tłumaczy, że reforma ta jest konieczna ze względu na przygotowanie francuskiej Poczty do pełnej liberalizacji

Emisja długu podporządkowanego PZU możliwa w połowie 2015r, strategia w styczniu

AB (publ) wynikające z obligacji zostały zabezpieczone gwarancją udzieloną przez PZU SA. PZU SA posiada 100% akcji w kapitale zakładowym PZU Finance AB (publ). PZU Finance AB jest notowana na Dublin Stock Exchange od lipca 2014 roku. (ISBnews)

Gdynia i Kosakowo zaskarżą decyzję KE w sprawie lotniska

Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo będzie budowany, mimo decyzji KE. Uważa, że projekt jest uzasadniony ekonomicznie. "Jesteśmy przekonani, że takie właśnie inwestycje będą strategicznie służyły rozwojowi" - przekonywał. Spółka Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo ma kapitał w wysokości 91 mln zł, z tego

PIR ma umowę na modernizację akademików UJ w ramach PPP

kapitał inwestycyjny. Do tej pory w ramach Programu podpisano 81 umów o wartości 19,5 mld zł. (ISBnews)

Emerytury dożywotnie - kto będzie nam je wypłacał?

dziesięć lat albo wybrałby emeryturę dożywotnią. Jeżeli ta część z OFE byłaby pobierana przez dziesięć lat, to samo świadczenie byłoby wyższe, bo jest ono wyliczane w następujący sposób: kapitał emerytalny w OFE zebrany przez danego emeryta podzielony przez przewidywaną średnią długość życia w miesiącach

Szef KNF: Zostaję w OFE, jestem za prawem wyboru

, długoterminowy kapitał, którego tak w Polsce brakuje - argumentował Jakubiak w wywiadzie dla Bloomberg Businessweek Polska.Jak ocenia zamiary rządu wobec OFE? - Jest szereg problemów i niejasności. Wiele zostało już wskazanych przez inne instytucje państwowe. Zwracamy uwagę, że projektodawca powinien dysponować

e-Kancelaria chce pozyskać do 4 mln zł z obligacji na refinansowanie i rozwój

22,51 mln zł to zobowiązania krótkoterminowe, podano także. Spółka poinformowała, że do czasu całkowitego wykupu obligacji będzie starała się utrzymywać relatywnie stały poziom zadłużenia - stosownie do skali prowadzonej działalności, wykorzystując przy tym finansowanie kapitałem własnym oraz obcym

W 2014 roku Polska otrzymała 5,5 mld euro kredytów z EBI

wykorzystywane np. w formie pożyczek. Plan Junckera zakłada, że dzięki przyciągnięciu kapitału prywatnego całkowita wartość wygenerowanych inwestycji w latach 2015-2017 sięgnie 315 mld euro. Hoyer podkreślił, że fundusz będzie jedynie częścią większej układanki i sam nie rozwiąże problemów Europy. Jego zdaniem

Mispol miał 0,12 mln zł zysku netto w 2010 r., wobec straty przed rokiem

. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 132 899 128 330 33 558 31 238     XVI. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 109 496 96 224 27 648 23 422     XVII. Kapitał własny

PZU proponuje 54 zł łącznej dywidendy na akcję za 2013, zaktualizowało politykę

być niższa niż 50% i nie wyższa niż 100% zysku netto wykazanego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy PZU zgodnym z MSSF; oraz (…) Kapitał nadwyżkowy, przy czym całkowita kwota dywidend wypłaconych w oparciu o kapitał nadwyżkowy w latach 2013 - 2015 nie może przekroczyć 3 mld zł"

TO NIE KONIEC TAJEMNICY BANKOWEJ

kapitał zagraniczny właśnie dzięki rozwiniętej tajemnicy bankowej. Ostatnio, także Hongkong, Mauritius czy Macao, deklarujące wcześniej silną opozycję względem standardu i optujące za jego przyjęciem w przyszłości. Jak dało się jednak zauważyć przy okazji FATCA, uzgadnianie i wdrażanie standardu jest

Węgry borykają się z długiem; rząd szuka pieniędzy, uderzając w kapitał zagraniczny

jest finansowana ze środków unijnych. Dla ogromnej, zamkniętej gospodarki takiej jak rosyjska, która dysponuje ropą naftową, gazem i innymi surowcami taki model funkcjonowania może być wykonalny przez dłuższy czas. Ale dla bardzo małej, całkowicie otwartej gospodarki kraju-członka Unii Europejskiej

4fun Media wyemituje obligacje serii A o łącznej wartości nominalnej 3-6 mln zł

kapitału obrotowego. "Zarząd 4fun Media S.A. podaje do wiadomości o podjęciu w dniu dzisiejszym uchwały w sprawie emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii A zabezpieczonych oraz określenia treści warunków emisji. Na podstawie powyższej uchwały spółka wyemituje nie mniej niż 3.000 i nie więcej

Alterco kupi udziały w katowickim projekcie Diamentowe Wzgórze za 12,5 mln zł

podjęcie przez Strony współpracy i dokonanie wspólnej inwestycji na nieruchomości o powierzchni ok. 10 ha, położoną w Katowicach, której jedynym użytkownikiem wieczystym jest Acero" – czytamy w komunikacie. W dniu zawarcia umowy całkowity kapitał zakładowy spółki Diamentowe Wzgórze wynosi 5

"Parkiet": Energetyka wiatrowa popularna w Polsce

doświadczenie zdobyte wcześniej w swoich krajach. Nie bez znaczenia jest także spory kapitał potrzebny do realizacji tak dużych inwestycji, jakimi są farmy wiatrowe. Polskie firmy dopiero się uczą, a czasem wchodzą w mariaże z obcymi firmami. Trudno jest im samodzielnie rozpocząć tak wielkie przedsięwzięcia

Komisja Europejska zatwierdziła pomoc państwa dla PLL LOT

planie restrukturyzacji konwersji pożyczki z grudnia 2012 r. na kapitał zakładowy spółki oraz jej dokapitalizowanie. Dzięki temu w spółce nie będzie ujemnych kapitałów i zostanie obniżone zadłużenie. "LOT dostał 400 mln zł w ramach tzw. pomocy na ratowanie. Tą pomoc na ratowanie w planie

RN Infovide Matrix rekomenduje wypłatę 0,1 zł dywidendy na akcję

. Z kolei na kapitał zapasowy spółki proponuje się przeznaczyć pozostałą część zysku za 2010 rok w kwocie 1,86 mln zł. Infovide Matrix miało 4,80 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2010 roku wobec 12,89 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane

Przegląd informacji ze spółek

za 2013 rok w kwociec 6,58 mln zł na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 27 czerwca. Akcjonariusze Alchemii zdecydują o upoważnieniu zarządu spółki do skupu akcji własnych stanowiących do 20% kapitału zakładowego spółki, wynika

Polskie Jadło miało 0,12 mln zł straty netto w I kw. 2011 r.

  1898       XVIII. Kapitał własny 24754   6170       XIX. Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 20529   5117    

Przegląd informacji ze spółek

Polsce i za granicą.   ZUK Elzab objął 51.125 udziałów w kapitale zakładowym Comp Centrum Innowacji (CCI), stanowiących 47% kapitału zakładowego. Jednocześnie ZUK Elzab zawarł z CCI umowę sprzedaży autorskich praw majątkowych do dokumentacji oraz oprogramowania komputerowego, stanowiącego

Polskie Jadło miało 2,28 mln zł straty netto w 2010 r., spadek o 61,8% r/r

krótkoterminowe 6 115 3 806 1 527 877     XVIII. Kapitał własny 25 012 22 409 6 246 5 163     XIX. Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 20 643 22 409 5 155

Grupa Lotos miała ponad 120 mln zł straty netto

będzie uprawniała do jednego prawa poboru. Obecnie kapitał akcyjny Lotosu dzieli się na niemal 130 milionów akcji. Z emisji nowych papierów koncern chce pozyskać ok. 1 mld zł. Środki te przeznaczy na inwestycje między innymi w wydobycie węglowodorów.

Drugi dzień rolniczych protestów. Blokady w wielu miejscach w kraju

Poniedziałek był dniem, gdy za akcjami stał rolniczy OPZZ, we wtorek pałeczkę przejęli związkowcy z "Solidarności" Rolników Indywidualnych. I protestują z większym przytupem. Zaczęli o godz. 10 na krajowej dziewiętnastce w Zabłudowie pod Białymstokiem. 50 ciągników całkowicie zablokowało

Bez umów śmieciowych, euro i pakietu klimatycznego. Postulaty PiS

. strzec polskiej kolei i polskiej poczty, musimy wspierać polski kapitał, w tym kapitał finansowy, musimy repolonizować banki - mówił. - Nie możemy dalej dawać okradać się obcym lichwiarzom - dodał. Nie dla umów śmieciowych i euro Kaczyński odniósł się również do postulatów związkowców związanych z

Zbigniew Jagiełło: Placówki bankowe nieprędko odejdą

krajowy kapitał akcji banków wystawianych na sprzedaż przez "zagranicę"? - To pytanie, na które poszukujemy dobrej odpowiedzi. Wolny kapitał w Polsce jest, pytanie, jak go zmobilizować w tym celu. Być może pomysłem byłaby konstrukcja podobna do funduszu private equity, który mógłby inwestować w

Bat na chwilówki, kolejny projekt resortu finansów

. Firma musi mieć kapitał o wartości co najmniej 200 tys. zł pochodzący z udokumentowanego źródła, ale nie z pożyczki lub kredytu. Musi też działać w formie spółki kapitałowej, bo to zdaniem resortu finansów zapewnia transparentność (chodzi np. o rozdział funkcji zarządzających od kontrolnych). Członkowie

Echo ma umowę nabycia terenu przy Galerii Sudeckiej w Jeleniej Górze

sieci Helios oraz największego klubu fitness Fabryka Formy. Kolejnym etapem będzie budowa retail parku, w ramach którego powstanie m.in. market sieci Leroy Merlin o powierzchni całkowitej 15 tys. m2. To wszystko sprawia, że nasza inwestycja będzie bezkonkurencyjna w skali regionu" - powiedział

Gdynia i Kosakowo zaskarżą decyzję KE w sprawie lotniska

będzie budowany, mimo decyzji KE. Uważa, że projekt jest uzasadniony ekonomicznie. "Jesteśmy przekonani, że takie właśnie inwestycje będą strategicznie służyły rozwojowi" - przekonywał. Spółka Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo ma kapitał w wysokości 91 mln zł, z tego 85 mln zł należy do Gdyni, a 6

Polskie Jadło miało 0,72 mln zł straty netto w IV kw. 2010, spadek o 90,8% r/r

. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec . poprzedniego roku obrotowego) 28 110 22 409 5 455 5 455     XIX. Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej (na koniec bieżącego kwartału i koniec . poprzedniego roku obrotowego

Cicha rewolucja rolna w Korei Północnej

się starała przyciągnąć kapitał zagraniczny i uciec z izolacji międzynarodowej, dlatego w kraju i za granicą pokaże stabilność systemu" - dowodzą.

Pekaes miał 52,55 mln zł zysku netto w I kw. 2011 r., wobec straty przed rokiem

; XII. Kapitał własny 348654 296096 86905 74766     XIII. Kapitał podstawowy 33021 33021 8231 8338     XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 348115

Całkowity portfel Asseco Poland wynosi ok. 5,8 mld zł, wzrost o 7% r/r

Warszawa, 17.11.2014 (ISBnews) - Całkowity portfel zamówień Asseco Poland wynosi obecnie prawie 5,8 mld zł i jest o 7% wyższy niż rok wcześniej, poinformowali przedstawiciele spółki. Portfel w oprogramowaniu i usługach własnych wynosi z kolei 4,77 mld zł, co oznacza wzrost o 8% r/r. "

Bezwartościowe ograniczenia w ustawie o NBP

konsekwencja to stworzenie ryzyka, że emisja pieniądza bazowego będzie nadmierna. W Stanach Zjednoczonych kapitał wiarygodności jest ogromny, w Polsce tak jeszcze nie jest. Nawet jeśli taka emisja oznacza zwiększenie szans na stabilizację sektora finansowego na krótką metę, to równocześnie pojawia się ryzyko

Wynik netto PTE spadł o 24,2% r/r do 292,4 mln zł w I poł. 2010 r.

kwotowego, miesięcznego limitu w opłacie za zarządzanie wysokości 15,5 mln zł. Wszystkie PTE posiadały kapitały własne na poziomie wyższym niż wymagany przepisami prawa i te właśnie kapitały stanowiły główne źródło finansowania majątku towarzystw. Całkowite przychody PTE wyniosły 956 mln zł, co oznacza

DGA ma umowę z PARP o dofinansowanie projektu w kwocie 8,22 mln zł

Warszawa, 13.06.2011 (ISB) – Firma doradczo – inwestycyjna DGA ma umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) o dofinansowanie projektu "Efektywność energetyczna w praktyce" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna rozpoczęła swoją działalność

Koncern utworzony został na bazie PGE Elektrowni Bełchatów i to właśnie w Bełchatowie będzie miał swoją siedzibę. Zarząd Elektrowni Bełchatów stał się automatycznie zarządem PGE GiEK SA. Kapitał zakładowy spółki wynosi 6,5 mld zł.PGE GiEK zatrudnia obecnie ponad 22 tys. pracowników w całym kraju

ZA Tarnów miały 390,95 mln zł zysku netto w 2010 r., wobec straty przed rokiem

;   XVI. Zobowiązania długoterminowe 433 695 199 778 109 511 48 629     XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 929 610 268 245 234 732 65 295     XVIII. Kapitał własny 1 950 102

SPROSTOWANIE: Pekaes miał 0,70 mln zł straty netto w 2010 r.

i ich ekwiwalentów 14796 15039 3695 3465     XI. Aktywa razem 402879 394306 101729 95980     XII. Kapitał własny 296096 305583 74766 74384  

Pekaes miał 0,70 mln zł zysku netto w 2010 r., spadek o 61,3% r/r

101729 95980     XII. Kapitał własny 296096 305583 74766 74384     XIII. Kapitał podstawowy 33021 33250 8338 8094     XIV. Kapitał własny przypadający

SLD kontra PO. Spierają się o wakacje ubezpieczeniowe i kredyt podatkowy

ubezpieczeniowe i kredyt podatkowy. Mają być one formą pomocy, aby młoda firma mogła się zakorzenić, kumulować kapitał na rozwój, a nie wypłacać go w formie składek ubezpieczeniowych i podatków - powiedział Szejnfeld. Wakacje ubezpieczeniowe W ramach tzw. wakacji ubezpieczeniowych w okresie pierwszych sześciu

Przedsiębiorcy: Zagraniczne rynki? Nie, nie chcemy

potrzebny jest spory kapitał. Trzeba zbudować struktury, zatrudnić ludzi, uruchomić dystrybucję. To wymaga bardzo dużego wysiłku, pieniędzy, a przede wszystkim doskonałego produktu. W Polsce mało jest firm z takim potencjałem - mówi Ryszard Florek, twórca Fakro. Eksportują tam, gdzie blisko Jeśli polska

AB SA miało 8,25 mln zł zysku netto w IV kw. r. obr. 2011/2011, wzrost o 9,8%

na 30.06.2010 Stan na 30.06.2011 Stan na 30.06.2010     XVII. Aktywa razem 904 613 788 409 225 702 190 171     XVIII. Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 332 634 283

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Efekt dźwigni finansowej

(kapitału obcego): Zysk operacyjny / Kapitał całkowity * 100% > kD gdzie: kD – jest to stopa oprocentowania długu, zaś przez kapitał całkowity rozumiemy sumę kapitału obcego i własnego. W przeciwnym razie zysk operacyjny wypracowany przez kapitał obcy będzie niższy od kwoty odsetek (kapitał

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw

pracowników oraz roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub całkowity bilans roczny nie przekraczający 43 mln EUR przedsiębiorstwo małe mniej niż 50 pracowników oraz roczny obrót 10 mln euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR mikroprzedsiębiorstwo mniej niż 10 pracowników oraz roczny obrót

Dźwignia finansowa

, czyli: Zysk operacyjny > kD * Kapitał całkowity gdzie: kD – jest to stopa oprocentowania długu, zaś przez kapitał całkowity rozumiemy sumę kapitału obcego i własnego. 3. Zjawisko dźwigni finansowej związane jest z wykorzystaniem kapitałów obcych w celu podniesienia efektywności wykorzystania

Metallgesellschaft

Niemiec.Po I wojnie światowej Metallgesellschaft AG został dofinansowany przez banki amerykańskie i brytyjskie i umocnił znacznie swoją pozycję rynkową - w 1935 uzyskał status monopolu w którego skład wchodziły 44 spółki (w tym 10 zagranicznych) a zatrudnienie osiągnęło ponad 30 tys. ludzi. Kapitał akcyjny

Funkcja produkcji

, stały wzrost stopnia aktywności zawodowej zamężnych kobiet. W ten sposób przy danej liczbie ludności zwiększa się nakład czynnika – praca, produkcja całkowita i w przeliczeniu na jednego mieszkańca. kapitał – to "samopomnażająca się" wartość np. akcja, pieniądz, budynki, samochód

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.