całkowity kapitał

Wywożenie kapitału, czyli złe czytanie bilansu płatniczego

Wywożenie kapitału, czyli złe czytanie bilansu płatniczego

się dokładnie, co on mówi i jak to mówi. Nie zamierzam twierdzić, że z Polski nie odpływa nielegalnie kapitał albo że do Polski nie napływa nielegalnie kapitał. Odpowiedź na jedno i drugie brzmi: być może. Twierdzę natomiast, że raport GFI jest nietrafiony, ponieważ w istocie nie pokazuje żadnego z

Bank Millennium rozważa niewypłacanie dywidendy za 2015 rok

wypłacić dywidendy z zysku za 2015 rok. Dodatkowe bufory będzie musiało utworzyć 10-15 banków. Polityka dywidendowa Banku Millennium zakłada wypłatę dywidendy na poziomie od 30% do 50% rocznego zysku netto. Z zysku za 2014 rok bank nie wypłacił dywidendy i przeznaczył  619,5 mln zł na kapitał

GPW uprości Catalyst, by uwolnić dodatkowy potencjał jego wzrostu

ramach kampanii 'Kapitał dla rozwoju'" - powiedział Zawada podczas spotkania z dziennikarzami. Dodał, że aktywizacja banków na giełdowym rynku obligacji jest również celem giełdy w ramach umacniania Catalyst. "Giełda podejmuje działania w kierunku systematycznej poprawy jakości rynku i

Jamajka giełdowym mistrzem świata. W 2015 r. akcje firm z karaibskiej wyspy podrożały o blisko 80 proc.

Jamajka giełdowym mistrzem świata. W 2015 r. akcje firm z karaibskiej wyspy podrożały o blisko 80 proc.

, spółki pokazują coraz większe zyski, a ich giełdowe wyceny ciągle nie są wygórowane. Od paru lat Jamajka realizuje ambitny program reform nadzorowany przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. MFW w swoich raportach bardzo chwali Jamajkę . To przyciąga kapitał zagraniczny. Sama giełda w Kingston  nie

Podatek "od banków", czyli kto może mieć problem

Podatek "od banków", czyli kto może mieć problem

podnoszą, że wprowadzenie podatku może się przyczynić nie tylko do przerzucenia go na klientów, ale także do spadku akcji kredytowej banków. Gospodarka wyhamuje? Zdaniem Jakuba Borowskiego, głównego ekonomisty Credit Agricole, nowy podatek uszczupli kapitały banków. A te są przecież podstawą udzielania

LuxCo sprzedało wszystkie posiadane 1,46 mln akcji Alior Banku

zbyty w związku z całkowitym rozliczeniem pierwszego programu motywacyjnego dla menadżerów banku. Po dokonaniu przedmiotowej transakcji spółka LuxCo nie posiada już żadnych akcji banku" - podano także. Obecnie kapitał banku dzieli się na 72 681 196 akcji. Alior Bank rozpoczął działalność w

Kofola CS: Całkowita wartość oferty brutto wynosi 765 mln CZK

została objęta w ramach gwarantowania przez Erste Group Bank AG, Wiedeń. Kapitał zakładowy Kofola CS został podwyższony po opłaceniu przez Erste Group Bank AG ceny emisyjnej wszystkich nowych akcji. Erste Group Bank AG odsprzeda wszystkie nowe akcje, które objął w wykonaniu umowy gwarantowania i innych

Orlen Upstream z grupy PKN Orlen przejmuje akcje FX Energy

, ale nie później niż do końca pierwszego kwartału 2016 r." - podał we wtorek płocki koncern. W chwili przejęcia FX Energy zostanie wycofana z nowojorskiej giełdy NASDAQ. PKN Orlen posiada 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym Orlen Upstream, a spółka ta ma z kolei 100 proc. udziałów w kapitale

KNF: Wynik netto PTE wzrósł o 189% r/r do 1,09 mld zł w 2014 r.

wyniosła 3,9 mld zł i spadła w porównaniu do stanu na koniec 2013 roku o 1%. Na koniec grudnia 2014 roku wartość kapitału podstawowego 12 PTE wyniosła ponad 1,3 mld zł. Największy udział w kapitale mieli akcjonariusze z siedzibą w Polsce (54%), w Szwecji (19%) oraz w Holandii (10%). Udział akcjonariuszy

Przybywa firm z kapitałem zagranicznym, ale inwestycje skapują wolniej

Przybywa firm z kapitałem zagranicznym, ale inwestycje skapują wolniej

- 1812 podmiotów. Dla porównania rosyjski kapitał jest obecny w 328 firmach w Polsce. Inwestycje zagraniczne w Polsce są postrzegane głównie przez pryzmat sieci handlowych, banków i fabryk, które wysyłają swoje produkty za granicę (nierzadko do innych montowni, które dostarczone podzespoły wmontowują w

Magellan: Cena w wezwaniu Banca Farmafactoring nie odpowiada wartości godziwej

potencjalnej integracji BFF i spółki" - czytamy dalej. Magellan podał, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym wzywającego są własnością Banca Farmafactoring Sp.A., banku utworzonego i prowadzącego działalność we Włoszech (Banca) oraz w Hiszpanii, za pośrednictwem w całości kontrolowanej spółki

KNF będzie kontrolować parabanki

wobec przedsiębiorcówPrzedsiębiorca, który zamierza prowadzić działalność polegającą na udzielaniu pożyczek będzie musiał założyć w tym celu spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną. Minimalny kapitał zakładowy takiej spółki kapitałowej będzie musiał wynosić co najmniej 200 000 zł, a

Sfinks prognozuje minimum podwojenie sprzedaży w Polsce do 2020 roku

koniec bieżącego roku zysk netto spółki wyniesie 8,1 mln zł, a w 2020 r. osiągnie on poziom 24,9 mln zł. Jednostkowa EBITDA uzyska wówczas wartość 54,2 mln zł wobec 20,1 mln zł wygenerowanych w 2015 r. Już w tym roku spółka ma mieć dodatnie kapitały własne w wysokości 6 mln zł i zwiększać je rokrocznie

KNF zaleciła BOŚ dodatkowe 0,88 pkt proc. wymogu kapitałowego

wynoszą: Współczynnik kapitału T1 = 9+0,66 = 9,66% Całkowity współczynnik kapitałowy TCR = 12+0,88 = 12,88%. Zalecenie to powinno być respektowane od daty jego otrzymania do odwołania - tzn. do czasu, kiedy KNF uzna, na podstawie analiz i oceny nadzorczej, że ryzyko związane z walutowymi kredytami

KNF zaleciła Millennium utrzymywanie 3,83 pkt proc. dodatk. wymogu kapitałowego

rekomendowany przez KNF wynoszą: Współczynnik kapitału Tier I (T1) = 9+2,87=11,87 % Całkowity współczynnik kapitałowy (TCR) = 12+3,83=15,83%" - czytamy dalej. W raporcie finansowym grupy kapitałowej banku za III kwartał br., opublikowanym w piątek, podane zostało, że skonsolidowany całkowity

Przejęcie władzy, a nie rozwój. Rząd rozda pieniądze, których nie ma

Przejęcie władzy, a nie rozwój. Rząd rozda pieniądze, których nie ma

podejrzliwość wobec kapitału zagranicznego, jaka dominuje w środowisku PiS, i nie dotyczy to bynajmniej tylko banków i sieci sklepowych. Zasmucającym przykładem są poglądy wicepremiera i ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego, który w jednej z wypowiedzi ubolewa, że Polska słono płaci za kapitał zagraniczny

Eksperci: pomysł funduszy inwestycyjnych przy spółkach skarbu interesujący

Eksperci: pomysł funduszy inwestycyjnych przy spółkach skarbu interesujący

funduszach, zaznaczył, że zależy ona od możliwości finansowania dłużnego przez polski bądź międzynarodowy system finansowy. - Musimy mieć świadomość, że nawet jeżeli inwestycje takich funduszy będą skierowane głównie na kapitał nowych przedsięwzięć, to całkowita skala inwestycji zależy również od możliwości

Zatrudnienie w SSE w Polsce wzrosło do 296 tys. osób na koniec 2014 r.

wzrost o ponad 8,8 mld zł w stosunku do roku poprzedniego. Zainwestowany w strefach kapitał, tak jak w roku 2013, w ponad 74% pochodził z sześciu krajów - były to: Polska, Niemcy, USA, Holandia, Japonia i Włochy. Największy udział w skumulowanej wartości inwestycji miały firmy z branży motoryzacyjnej (26

Wymiana zarządu w Tauronie. Nowym prezesem zaufany ministra skarbu

Wymiana zarządu w Tauronie. Nowym prezesem zaufany ministra skarbu

Rada nadzorcza Tauronu, którą w zeszłym tygodniu wymienił nowy minister skarbu Dawid Jackiewicz, we wtorek niemal całkowicie zmieniła zarząd tego koncernu energetycznego. Rada odwołała cztery osoby z zarządu, w tym prezesa Jerzego Kurellę, który kierował koncernem od początku października. Zaraz

Cena maksymalna w IPO Master Pharm ustalona na 8 zł

założeniu sprzedaży wszystkich oferowanych akcji, nowi akcjonariusze obejmą 29,15% udziału w kapitale spółki. Cele emisji akcji serii B to: wyposażenie istniejącego zakładu w Łodzi (4 mln zł z emisji, łącznie: 4,44 mln zł), doposażenie obecnego zakładu Grokam (2 mln zł z emisji, łącznie: 2,01 mln zł

ARP objęła większościowy pakiet udziałów w Przewozach Regionalnych

Warszawa, 30.09.2015 (ISBnews) - Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) i Przewozy Regionalne (PR) podpisały umowę dokapitalizowania. Oznacza to, że ARP objęła 1 540 607 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PR, pokrywając je gotówką w kwocie 770,3 mln zł, podała ARP. "Podpisanie umowy

Forex urywa ręce. W ubiegłym roku 81 proc. inwestorów straciło pieniądze

. Według nieoficjalnych informacji uzyskanych w biurach maklerskich potrzeba średnio od dwóch miesięcy do pół roku, aby niedoświadczony inwestor indywidualny stracił cały kapitał, z którym wszedł na ten rynek. UKNF przypomina w komunikacie, że inwestowanie z wykorzystaniem dźwigni finansowej wiąże się z

Eksperci: pomysł funduszy inwestycyjnych przy spółkach skarbu - interesujący

finansowej kapitału lokowanego w funduszach, zaznaczył, że zależy ona od możliwości finansowania dłużnego przez polski bądź międzynarodowy system finansowy. "Musimy mieć świadomość, że nawet jeżeli inwestycje takich funduszy będą skierowane głównie na kapitał nowych przedsięwzięć, to całkowita skala

Województwo śląskie weźmie 30 mln zł kredytu na Koleje i Park Śląski

, m.in. dla Kolei Śląskich - przewidziano w grudniowej uchwale budżetowej na ten rok. Prócz Kolei Śląskich, o 5 mln zł podwyższony zostanie też kapitał wojewódzkiej spółki zarządzającej największym śródmiejskim parkiem w Polsce - Parkiem Śląskim. Spółka akcyjna Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku

Przewozy Regionalne mają pierwszą umowę wieloletnią - z warmińsko-mazurskim

objęła 1 540 607 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PR, pokrywając je gotówką w kwocie 770,3 mln zł. Przewozy Regionalne podały kilka dni temu, że planują przeznaczyć łączne ponad 660 mln zł na nowy lub całkowicie zmodernizowany tabor do 2018 r. Przewozy Regionalne są największym

Alior rekomenduje zdjęcie z obrad NWZ 30 XI uchwał ws. emisji warrantów i akcji

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru, podała instytucja. "Powyższa rekomendacja podyktowana jest trwającym obecnie procesem realizacji transakcji (…) dotyczącej zawarcia

Energa: Negatywne czynniki obniżą EBITDA o mniej niż 300 mln zł w 2016 (aktual.)

Warszawa, 17.11.2015 (ISBnews) - Energa spodziewa się 200 mln zł negatywnego wpływu obniżki średniego ważonego kosztu kapitału (WACC) na przyszłoroczny wynik EBITDA segmentu Dystrybucja. Całkowity negatywny wpływ wszystkich czynników na EBITDA nie powinien sięgnąć 300 mln zł, poinformował

Energa: Negatywny wpływ WACC na EBITDA nie przekroczy 300 mln zł w 2016 r.

Warszawa, 17.11.2015 (ISBnews) - Energa spodziewa się 200 mln zł negatywnego wpływu obniżki średniego ważonego kosztu kapitału (WACC) na przyszłoroczny wynik EBITDA segmentu Dystrybucja. Całkowity negatywny wpływ na EBITDA r/r nie powinien sięgnąć 300 mln zł, poinformował wiceprezes ds

PKP Cargo rekomenduje wypłatę 110 mln zł dywidendy

podział zysku netto w kwocie 58.610 tys. zł wynikającego z jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. w następujący sposób: (i) kwotę 4.689 tys. zł przeznaczyć na kapitał zapasowy, (ii) kwotę 53.922 tys. zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy

UniCredit poza Ukrainą nie planuje sprzedaży innych aktywów w regionie

prezes. Jeśli sprzedaż nie dojdzie do skutku, to grupa zamierza wzmocnić w przyszłym roku kapitały banku na Ukrainie w wysokości , która pozostaje jeszcze do określenia, ale w każdym razie będzie "znacznie niższa" niż tegoroczne 250 mln USD. Plan grupy UniCredit zakłada nowe wolumeny

Dobre dane z rynku pracy w USA, dolar drożeje

dla bardziej ryzykownych aktywów. Z drugiej strony zapowiedziany program QE (pobudzenia europejskiej gospodarki poprzez m.in. program skupu obligacji) w wykonaniu EBC powoduje, że europejski kapitał poszukuje walut typu high-yield (które dają nadzieję na wyższy zarobek - PAP), co wspiera m.in

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 20.15

-procentowy udział we wszystkich przewozach węgla kamiennego w kraju. PROTEKTOR Fundusze zarządzane przez Noble Funds TFI zmniejszyły zaangażowanie w Protektora do 4,66 proc. udziałów w kapitale i głosów na jego WZ - podał Protektor w komunikacie. Przed zmianą fundusze zarządzane przez Noble Funds TFI

Przegląd informacji ze spółek

inwestycji warta jest 380 mln zł, powstaną dzięki niej 153 nowe miejsca pracy. Idea Bank rozważy w połowie przyszłego roku, czy będzie sięgać po kapitał z giełdy - przez emisję akcji lub obligacji, poinformował prezes Jarosław Augustyniak. Obecne kapitały powinny wystarczyć bankowi na rozwój przez

Przegląd informacji ze spółek

„trzymaj" jednocześnie podwyższając 9-miesięczną cenę docelową do 488,23 zł za akcję z 425 zł poprzednio, wynika z raportu datowanego na 22 lipca. Akcjonariusze Kredyt Inkaso zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za rok finansowy 2014/2015 na kapitał zapasowy oraz pokrycie strat z lat

Ograniczenia kosztów kredytów i pożyczek potrzebne na cito

ustawy antylichwiarskiej dotyczą bowiem jedynie maksymalnej wysokości oprocentowania nominalnego, jakie może zostać nałożone na kapitał kredytu czy pożyczki w skali roku. Jest to przy tym wartość zmienna, ponieważ wskazana ustawa zakłada, że ograniczenie wysokości oprocentowania odpowiadać będzie

Lotos chce pozyskać środki na wydobycie surowców; wyemituje 55 mln akcji

) przełomie 2017 i 2018 r. MSP podało w czwartek, że "Skarb Państwa zamierza utrzymać dotychczasowy udział w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Grupy LOTOS, który wynosi obecnie 53,19 proc.". "Cieszę się, że Grupa LOTOS konsekwentnie realizuje swoje plany. Priorytetem i obowiązkiem

Trigon DM: Koszt przewalutowania kredytów w CHF dla sektora ok. 34 mld zł

. Znalezienie księgowego rozwiązania umożliwiającego bankom zbilansowanie kosztu przewalutowania poprzez zawiązanie aktywa na przyszłe ulgi na podatku bankowym uchroniłoby banki przed ubytkami w kapitałach i koniecznością dokapitalizowania. Taki scenariusz musiałby być wcześniej uzgodniony z KNF, bankami i

Kredyt Inkaso wyemitowało obligacje serii Y o wartości nominalnej 40 mln zł

czasu całkowitego wykupu obligacji, wartość jego zobowiązań nie przekroczy 225% skonsolidowanych kapitałów własnych. "Celem emisji obligacji serii Y jest pozyskanie środków na zrefinansowanie części zadłużenia finansowego spółki, obligacji wyemitowanych przez Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany

Opolskie. Tereny SSE w regionie mają się zwiększyć o ok. 190 ha

złożyło łącznie w ub.r. 13 podmiotów reprezentujących głównie kapitał polski i niemiecki. "Cześć zakładów jest już w budowie, część jest projektowana, inne złożyły listy intencyjne lub deklaracje" - wyjaśnił. Wśród nich była np. niemiecka firma z branży motoryzacyjnej Mubea Automotive Poland

Wskaźnik C/I ING BSK spadł do 52,9% w I półr., zysk netto w górę o 12,8% r/r

wycenianych metodą praw własności)  wzrosły o 5,9% do 1 887,4 mln zł w I półroczu. "Całkowite dochody grupy kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej (obejmujące oprócz zysku netto również inne pozycje przychodów i kosztów uwzględnione w kapitałach

Resort finansów chce ukrócić lichwiarskie odsetki w branży pożyczkowej

w wysokości co najmniej 200 tys. zł. Kapitał ten nie będzie mógł pochodzić ze środków z pożyczki, kredytu, emisji obligacji lub źródeł nieudokumentowanych.

Oferta publiczna Master Pharm rusza dziś, spółka chce pozyskać 32,5-54,5 mln zł

to czas ok. tygodnia od przydziału akcji, podano w dokumencie. Oferującym jest Trigon Dom Maklerski. Przy założeniu sprzedaży wszystkich oferowanych akcji, nowi akcjonariusze obejmą 29,15% udziału w kapitale spółki. "Ponieważ na datę prospektu nie jest znana cena akcji oferowanych ani

Spółki BZ WBK-Aviva zwiększyły zysk netto o 56% w 2014 r.

br. Bank Zachodni WBK oraz Aviva International Insurance zawarły umowę zbycia 17% akcji w BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych oraz BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie i dokonały przeniesienia tych akcji na Aviva. Obecnie BZ WBK posiada 49% łącznej liczby akcji w kapitale

Idea Bank celuje w powyżej 70 mln zł kwartalnego zysku netto

zaliczenia w całości zysku za br. do kapitałów własnych pozwoli spełnić nowe wymogi kapitałowe, które będą obowiązywać od 2016 r. "To był kolejny kwartał, w którym pokazaliśmy wzrost wyniku netto - bez zdarzeń jednorazowych. Nasz zysk wzrósł do ponad 85 mln zł z 79 mln zł kwartał wcześniej. Po trzech

CoGyn Pharmaceuticals wejdzie na NewConnect poprzez odwrotne przejęcie

Pharmaceuticals planuje w ciągu 3 miesięcy pozyskać kapitał w wysokości 10 mln zł (ok. 3 mln USD) od inwestorów instytucjonalnych z Polski, aby sfinansować program rozwoju klinicznego, komercjalizacji i licencjonowania produktów CoGyn, podano w komunikacie. Firma zarejestruje też spółki holdingowe na Malcie i

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka. Środki zostaną przeznaczone na całkowity wykup obligacji serii B oraz kapitał obrotowy. Akcjonariusze MCI Management zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za 2014 rok w kwocie 352,28 mln zł w całości na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał na

ING OFE chce przeprowadzenia programu opcji menedżerskich w Grupie Kęty

;Maksymalna liczba akcji oferowanych w programie nie może przekroczyć 180 000 akcji spółki, stanowiących 1,92% kapitału zakładowego spółki na dzień podjęcia uchwały. Program zostanie podzielony na trzy równe transze, każda wynosząca 1/3 całkowitej liczby akcji oferowanych w programie i odpowiadającej im

Liczba akcji w wezwaniu na walory PKM Duda przekroczyła 33,01% kapitału

Warszawa, 25.06.2015 (ISBnews) - Liczba akcji objętych zapisami w wezwaniu Cedrobu na walory Polskiego Koncernu Mięsnego Duda przekroczyła 9,18 mln sztuk (tj. 33,01% kapitału), czyli liczbę, jaką zamierzał nabyć Cedrob, podała spółka. Akcje objęte zapisami złożonymi po 24 czerwca nie zostaną

Kielce. 10 mln zł na wsparcie nowatorskich pomysłów biznesowych

roku, a wsparcie będzie mogło otrzymać 11 firm. "Chcemy wesprzeć przede wszystkim firmy z województwa świętokrzyskiego, ale nie jest wykluczone, że kapitał otrzymają także przedsięwzięcia realizowane poza regionem" - tłumaczył. Jak dodał Mazurkiewicz, na wsparcie będą mogły liczyć osoby

USA.Na Wall Street spadki po czterech dniach wzrostów

aktywów (QE) o wartości 60 mld euro miesięcznie. Program ma potrwać co najmniej do września 2016 r., co oznacza, że jego całkowita wartość wyniesie ok. 1 biliona euro. EBC będzie skupował obligacje o ratingu inwestycyjnym według kryterium udziału poszczególnych państw w kapitale EBC. Maley podkreślił, że

Asseco utrzymało 6. miejsce w rankingu Truffle 100

się wyżej w rankingu. Zestawienie uwzględnia przychody firm (całkowite oraz ze sprzedaży własnego oprogramowania i usług) oraz liczbę osób pracujących w obszarze R&D w 2014 roku, wyjaśniono w komunikacie. Grupa Asseco w 2014 r. uzyskała blisko 1,2 mld euro przychodów ze sprzedaży swojego

PZU wciąż niechętne do zakupów banków

;zadanie" już wykonał. Skąd więc wziąć pieniądze na przejęcie przez krajowy kapitał akcji banków wystawianych na sprzedaż przez "zagranicę"? - To pytanie, na które poszukujemy dobrej odpowiedzi. Wolny kapitał w Polsce jest, pytanie, jak go zmobilizować w tym celu. Być może pomysłem byłaby

ARiMR: rolnicy mogą skorzystać z ułatwień w spłacie kredytów

wpływa na spadek sprzedaży, a w konsekwencji na pogorszenie sytuacji finansowej producentów, a także na spłatę kredytów. Agencja przypomniana rolnikom, że mogą skorzystać z ułatwień w spłacie preferencyjnego kredytu (z dopłatami ARiMR). Bank może zastosować prolongatę spłaty rat kapitału i odsetek, o

Pozwólcie wreszcie OFE inwestować w energetykę

koniec lat 90., kiedy OFE powstawały, politycy stwierdzili, że bezpośrednie inwestycje, "zamrażające" kapitał na długie lata, byłyby zbyt ryzykowne, skoro udział w OFE jest przymusowy, ryzyko należy ograniczyć do minimum. Ale według nowych reguł OFE mają być całkowicie dobrowolne. Jaki jest

Warmińsko-mazurskie. 3,7 mln zł do rozdysponowania w programie mikropożyczek

Stowarzyszeniem "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka" od kwietnia prowadzi jedyny w regionie, finansowany ze środków unijnych program "Warmińsko-Mazurski Fundusz na start". UE przeznaczyła na program 7 mln zł z tego 6,3 mln zł na kapitał pożyczkowy a 0,7 mln na szkolenia

GTC ma przedwstępną umowę nabycia biurowca Pixel w Poznaniu za ok. 136,6 mln zł

ostatecznej umowy zakupu nieruchomości nastąpi w I kw. 2016 r. "Po pomyślnym podniesieniu kapitału i dokonanym przed kilkoma tygodniami zakupem Duna Tower w Budapeszcie, jest to kolejny krok na drodze do realizacji przyjętej strategii wzrostu. Dzisiejszy zakup wzmacnia naszą pozycję na rozwijających

KNF: przygotowujemy odpowiedź dla premier Kopacz

egzaminu" - powiedział Krzysztoszek. Zaznaczył jednak, że do badania były brane dane z sektora bankowego z końca 2013 r., a wskazany bank uzupełnił już potrzebne kapitały. "W tej chwili nie ma zagrożenia dla stabilności sektora bankowego. Wręcz przeciwnie, badania potwierdzają, że bezpieczeństwo

Mimo krytyki Poczta spółką akcyjną

przekształcona w spółkę akcyjną o kapitale państwowym. Jednocześnie kapitał nowej spółki ma wzrosnąć o 2,7 miliarda euro w celu jej modernizacji.Rządząca centroprawica prezydenta Nicolasa Sarkozy'ego tłumaczy, że reforma ta jest konieczna ze względu na przygotowanie francuskiej Poczty do pełnej liberalizacji

Spółka z programu "Inwestycje polskie" ma nową nazwę i logo

Wartościowych), Piotr Kamiński (członek zarządu Totalizatora, b. wiceprezes GPW) oraz Katarzyna Zajdel-Kurowska (doradca prezesa BGK, b. przedstawicielka Polski w Międzynarodowym Funduszu Walutowym i b. wiceminister finansów). Kapitał zakładowy Polskich Inwestycji Rozwojowych SA wynosi 300 tys. zł. Wszystkie

Mispol miał 11,25 mln zł straty netto w I poł. 2011 r., wobec zysku przed rokiem

206,00     XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania***** 134 058,00 132 899,00 33 627,00 33 558,00     XVI. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jedn. dominującej***** 89 227,00 109 496,00

Gruby portfel państwa

przeciwko sprzedaży polskich cukrowni kapitałowi niemieckiemu, wyśmiewany był jako pieniacz (prawdą jest, że nie pomógł sprawie swoim niewyjaśnionym do dziś zachowaniem na sejmowym korytarzu). Kapitał jest bezpaństwowy - mówiono - wszystkich traktuje równo. Sprzedaż nie rodzi żadnego zagrożenia. Od tego

Immofinanz uplasował 8,5 mln akcji zwykłych Buwog po 17,625 euro za sztukę

Warszawa, 16.09.2015 (ISBnews) - Immofinanz uplasował 8,5 mln akcji zwykłych Buwog, stanowiących ok. 8,5% kapitału zakładowego. Cena sprzedaży wyniosła 17,625 euro na akcję, zgodnie z ceną zamknięcia z 15 września, generując łączne wpływy brutto na poziomie 150 mln euro, podał Immofinanz

Słoweńcy oburzeni decyzją Chorwatów. PZU faworyzowane kosztem słoweńskiej spółki?

transakcji, jakich dokonano w ostatnich latach, a w których główną rolę grał chorwacki kapitał. Wśród przykładów wymienia Drogę Kolińską, firmę z branży spożywczej, którą za 243 mln euro kupiła grupa Atlantic należąca do Emila Tedeskiego, drugiego pod względem zamożności człowieka w Chorwacji. Tymczasem

Nowe przepisy uniemożliwią omijanie prawa przy udzielaniu "chwilówek"

objęcia nadzorem KNF instytucji pożyczkowych oraz reglamentację tego typu działalności. "Zezwolenie dostanie tylko ten, kto będzie spełniał określone wymogi, co jest sensownym pomysłem. Obecnie wiele podmiotów działających na rynku ma najniższy możliwy kapitał, nie wiadomo skąd on pochodzi, skąd

Ministrem gospodarki Ukrainy: Balcerowicz? O, uwielbiam go

średnich firm ukraińskich. Duże firmy chemiczne, infrastrukturalne, budowlane i telekomunikacyjne powinny zostać sprzedane zagranicznym inwestorom. Oni je zmodernizują i dadzą świeży kapitał na rozwój i tworzenie miejsc pracy. Jestem przeciwny sprzedawaniu firm Rosjanom, sprzedawaniu firm ukraińskim

Dokąd zmierza giełda? Konferencja WallStreet w Karpaczu

zachęt dla inwestorów, aby większa część ich oszczędności była konwertowana na kapitał dostępny dla przedsiębiorstw na rynku kapitałowym - mówi nam Waldemar Markiewicz. - W Polsce udział depozytów bankowych w całkowitych oszczędnościach gospodarstw domowych wynosi ponad 50 proc. i znacznie przekracza

Śląski Fundusz Pożyczkowy wznowił udzielanie preferencyjnych pożyczek

przeznaczyć ją na finansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji w woj. śląskim. W tym roku udało się zwiększyć maksymalną wielkość preferencyjnej pożyczki z 600 tys. zł do 1 mln zł. Aby ubiegać się o pieniądze potrzebny jest wkład własny w wysokości minimum 20 proc. całkowitej wartości wydatków

Nie boję się PolskiegoBusa!

PolskiBus, spółka nazywająca się polską, chociaż z kapitałem wyłącznie zagranicznym. I ten kapitał w Suwałkach będzie miał nie lada orzech do zgryzienia. Bo do Warszawy PKS Suwałki wozi mieszkańców nowoczesnymi, klimatyzowanymi i komfortowymi autobusami, w których w każdym zamontowane jest darmowe wi-fi, a

Lotos chce pozyskać środki na wydobycie surowców; wyemituje 55 mln akcji

, że "Skarb Państwa zamierza utrzymać dotychczasowy udział w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Grupy LOTOS, który wynosi obecnie 53,19 proc.". "Cieszę się, że Grupa LOTOS konsekwentnie realizuje swoje plany. Priorytetem i obowiązkiem Ministra Skarbu Państwa jako większościowego

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 20

serii D ma zostać ustalona przez zarząd spółki z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu oraz przy założeniu maksymalizacji wpływów z emisji akcji serii D. Obecnie kapitał zakładowy Action dzieli się na 16,61 mln akcji. BBI DEVELOPMENT Środowe NWZ BBI Development zdecydowało o scaleniu

Znikną pożyczki na 3-4 lata

administracyjnym. 200 tys. zł kapitału Ważną kwestią sporną była forma spółki oraz wysokość kapitałów niezbędnych do prowadzenia działalności pożyczkowej. Początkowo MF proponowało formę spółki kapitałowej z kapitałem zakładowym 60 tys. zł. Forma spółki nie budzi zastrzeżeń, jednak wysokość kapitału zakładowego

Firmy z warmińsko-mazurskiej SSE chcą utworzyć ponad 800 miejsc pracy

reprezentują wyłącznie polski kapitał, a aż 14 zezwoleń dotyczy nowej inwestycji" - dodał Karólewski. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, planowana wartość nakładów inwestycyjnych wzrosła 18-krotnie, a prawie 10-krotnie wzrosła liczba mających powstać nowych miejsc pracy. W I półroczu

Mispol miał 0,12 mln zł zysku netto w 2010 r., wobec straty przed rokiem

. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 132 899 128 330 33 558 31 238     XVI. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 109 496 96 224 27 648 23 422     XVII. Kapitał własny

Spółka zależna Erbudu sprzedała firmę Deptak Projekt P2 za 10,73 mln euro

250 zł każdy, o całkowitej wartości nominalnej 7 000 250 zł stanowiących 100% kapitału zakładowego Deptak i uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Deptak" - czytamy w komunikacie. Tytuł do przedmiotowych udziałów przeszedł na Cymbeline z chwilą podpisania umowy sprzedaży

LOT bez pilota. Co dalej z prywatyzacją?

jaw, że kupieniem LOT-u jest zainteresowany znany fundusz Indigo Partners, który jest m.in. inwestorem w Wizz Air. Jako pierwszy napisał o tym "Puls Biznesu". Żeby akcje LOT-u objął nowy inwestor, w polskich liniach lotniczych miało dojść do podwyższenia kapitału. Ale cały proces się

Samochód w firmie - jak odpisać VAT? Nowe przepisy

auta trzeba też opodatkować VAT-em w wysokości 23 proc. Są sytuacje, gdy zakup na własność w ogóle nie wchodzi w rachubę. Jeśli bilans firmy jest kiepski, to kapitał na zakup środków trwałych może być zablokowany, a wówczas uzyskanie kredytu bywa niemożliwe. Wynika to z faktu, że samochód kupowany na

Samochód w firmie - VAT, odliczenia, przepisy

auta trzeba też opodatkować VAT-em w wysokości 23 proc. Są sytuacje, gdy zakup na własność w ogóle nie wchodzi w rachubę. Jeśli bilans firmy jest kiepski, to kapitał na zakup środków trwałych może być zablokowany, a wówczas uzyskanie kredytu bywa niemożliwe. Wynika to z tego, że samochód kupowany na

Przegląd informacji ze spółek

dominującej w I kw. 2015 r. wobec 271,00 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Akcjonariusze LC Corp postanowili całość zysku netto za rok 2014 w wysokości 7,21 mln zł przeznaczyć na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego. Mikrokasa dokonała

Rentierzy rządzą. I niszczą świat

Thomas Piketty, profesor Paryskiej Szkoły Ekonomii, nie nosi powszechnie znanego nazwiska. Ale wkrótce to się może zmienić, bo wydano angielski przekład jego znakomitych rozważań na temat nierówności ''Capital in the Twenty-First Century'' (Kapitał w XXI wieku). Żyjemy w nowym pozłacanym wieku, w

Ciężarówki i autobusy "Made in Poland"

użytkowych. Jest przedsiębiorstwem rodzinnym i ma w pełni polski kapitał. Wszystko zaczęło się od założenia przez Krzysztofa Olszewskiego biura handlowego firmy Neoplan z siedzibą w Warszawie. Powstała spółka Neoplan Polska ze stuprocentowym udziałem rodziny Olszewskich. Decyzja o utworzeniu fabryki w

Pfleiderer Grajewo wznawia re-IPO związane z integracją grupy kapitałowej

Strategic Value Partners LLC, że wezmą udział w procesie book-buildingu i zakupią do 10,5 mln akcji. "Całkowita wielkość transakcji (nowe akcje oferowanych publicznie, istniejące akcje w ofercie prywatnej i istniejące akcje dla wierzycieli Atlantik) szacowana jest na ok. 740 mln zł (reprezentując

W 2014 r. Polska otrzymała 5,5 mld euro kredytów z EBI

pożyczek. Plan Junckera zakłada, że dzięki przyciągnięciu kapitału prywatnego całkowita wartość wygenerowanych inwestycji w latach 2015-2017 sięgnie 315 mld euro. Hoyer podkreślił, że fundusz będzie jedynie częścią większej układanki i sam nie rozwiąże problemów Europy. Jego zdaniem EBI powinien

"Parkiet": Energetyka wiatrowa popularna w Polsce

doświadczenie zdobyte wcześniej w swoich krajach. Nie bez znaczenia jest także spory kapitał potrzebny do realizacji tak dużych inwestycji, jakimi są farmy wiatrowe. Polskie firmy dopiero się uczą, a czasem wchodzą w mariaże z obcymi firmami. Trudno jest im samodzielnie rozpocząć tak wielkie przedsięwzięcia

Polskie Jadło miało 0,47 mln zł zysku netto w I poł. 2011, wobec straty w 2010

.) 4 516,00 6 115,00 1 133,00 1 544,00     XVIII. Kapitał własny (koniec bież.półr. i koniec poprzedn.roku obrot) 25 305,00 25 012,00 6 349,00 6 315,00     XIX. Kapitały przypadające akcjonariuszom

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 20

) trafi na kapitał rezerwowy. Z zysku za 2012 rok na dywidendę z Kruszwicy trafiło 2,53 mln zł, czyli 0,11 zł na jedną akcję. SERINUS ENERGY Serinus Energy do połowy lipca planuje rozpoczęcie produkcji ze strefy S6 na odwiercie Makiejewskoje-17 - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Spółka

Synektik otrzyma dofinansowanie z UE dla I i II fazy badań znacznika

disease" został pozytywnie zweryfikowany przez Komisję Europejską pod względem oceny wykonalności, merytorycznej oraz strategicznej, kwalifikując się tym samym do uzyskania finansowania na jego realizację. Całkowita wartość projektu to 3 687 250 euro, a poziom finansowania tego projektu z Horyzont

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15

zawarły umowę połączenia w celu przeniesienia wszystkich akcji w kapitale zakładowym spółki Cinema City Holding B.V., całkowicie zależnej od spółki, podmiotu, który będzie posiadał działalność kinową spółki w chwili zamknięcia, na Cineworld na podstawie wartości przedsiębiorstwa (z wyłączeniem zadłużenia

Wzrost kosztów pogrąża wyniki finansowe Getin Noble Bank

Getin Noble Bank to dziś drugi największy - po PKO BP, w którym niecałe 30 proc. udziałów dzierży skarb państwa - bank kontrolowany przez krajowy kapitał. A konkretnie przez jednego z najbogatszych Polaków Leszka Czarneckiego. Obsługuje 2,5 mln klientów i ma 6. miejsce w rankingu największych

RN Infovide Matrix rekomenduje wypłatę 0,1 zł dywidendy na akcję

. Z kolei na kapitał zapasowy spółki proponuje się przeznaczyć pozostałą część zysku za 2010 rok w kwocie 1,86 mln zł. Infovide Matrix miało 4,80 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2010 roku wobec 12,89 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane

Wielka emisja akcji Grupy Lotos. Spółka liczy na 1 mld zł, kurs pikuje

Do 55 milionów nowych akcji ma zostać wyemitowanych z prawem poboru, a więc będą je mogli zakupić dotychczasowi akcjonariusze. Jedna ich stara akcja będzie uprawniała do jednego prawa poboru. Obecnie kapitał akcyjny Lotosu dzieli się na niemal 130 milionów akcji. Z emisji nowych koncern chce

Emerytury dożywotnie - kto będzie nam je wypłacał?

dziesięć lat albo wybrałby emeryturę dożywotnią. Jeżeli ta część z OFE byłaby pobierana przez dziesięć lat, to samo świadczenie byłoby wyższe, bo jest ono wyliczane w następujący sposób: kapitał emerytalny w OFE zebrany przez danego emeryta podzielony przez przewidywaną średnią długość życia w miesiącach

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 15

przyjmowane od 13 października do 4 listopada 2014 r. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 7 listopada, a dzień rozliczenia transakcji przez KDPW - 13 listopada. W wyniku wezwania, Cedrob zamierza nabyć 6.394.051 akcji, stanowiących 23 proc. udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym

Szwajcaria gotowa do interwencji. "Przewartościowany frank zagraża firmom"

wskutek utraty pracy lub choroby kredytobiorca nie był w stanie spłacać zobowiązań wobec banku. Ten występowałby do funduszu w imieniu swojego klienta o nisko oprocentowaną pożyczkę na spłatę odsetek. Dla klienta byłyby to tzw. wakacje kredytowe, w czasie których spłacany jest tylko sam kapitał. W

Grecy ponoszą ofiary trudne do zniesienia? Inni ponosili większe, żeby ich ratować

2004-07. Gdy wybuchł globalny kryzys finansowy, kapitał się wycofał, pozostawiając w gospodarkach bałtyckich głęboką dziurę. Kraje te miały własne waluty, lecz miały też sztywny kurs powiązany z walutą europejską, bo zmierzały do strefy euro (dziś są w niej wszystkie). Gdy wybuchł kryzys

Polskie Jadło miało 0,12 mln zł straty netto w I kw. 2011 r.

  1898       XVIII. Kapitał własny 24754   6170       XIX. Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 20529   5117    

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery