całkowity kapitał

MF: 200 tys. zł kapitału dla firm pożyczkowych gwarantuje konkurencję

Ustalenie wymogu posiadania kapitału zakładowego dla firm pożyczkowych w wysokości co najmniej 200 tys. zł umożliwi funkcjonowanie na tym rynku nie tylko dużych przedsiębiorców, ale także małych - powiedziała wiceminister finansów Izabela Leszczyna w czwartek w Sejmie.

China Export Import Bank zainwestuje dodatkowy 1 mld USD w regionie CEE

Partners jest doradcą inwestycyjnym China CEE Investment Co-operation Fund, który został powołany na początku 2014 r., a kapitał pozyskał od the Export-Import Bank of China oraz państwowych instytucji finansowych z Europy-Środkowo-Wschodniej. Fundusz inwestuje jednorazowo od 20 do 75 mln USD (istnieje

Rząd przyjął założenia regulujące rynek firm pożyczkowych

środków własnych instytucji pożyczkowych. Będą obowiązywały wymogi dotyczące kapitału oraz formy organizacyjno-prawnej firmy. "Proponuje się, by formą taką była spółka kapitałowa z kapitałem zakładowym wynoszącym co najmniej 200 000 zł. Środki na ten kapitał nie będą mogły być przyjęte przez

Akcjonariusze Cyfrowego Polsatu zdecydowali o wypłacie 0,26zł na akcję dywidendy

dywidendy: Zysk netto spółki za rok obrotowy 2013 w wysokości 429.012.674,99 zł dzieli się w ten sposób, że: (i) na dywidendę dla akcjonariuszy spółki przeznacza się 102.859.516,76 zł, (ii) pozostałą część zysku netto, tj. 326.153.158,23 zł przeznacza się na kapitał zapasowy" – czytamy w

Spółka zależna IMC wyemitowała obligacje o wartości nom. ok. 9,33 mln USD

LLC wykupiło pozostałe obligacje serii B ze środków własnych, płacąc łącznie za kapitał i kupon kwotę 75,01 mln UAH, tj. 4,8 mln USD, poinformowano także w komunikacie. "Tym samym, według stanu z 19 grudnia 2014 r. spółka w terminie i w całości wykupiła obligacje serii B (o równowartości 9 mln

Forex urywa ręce. W ubiegłym roku 81 proc. inwestorów straciło pieniądze

Forex urywa ręce. W ubiegłym roku 81 proc. inwestorów straciło pieniądze

. Według nieoficjalnych informacji uzyskanych w biurach maklerskich potrzeba średnio od dwóch miesięcy do pół roku, aby niedoświadczony inwestor indywidualny stracił cały kapitał, z którym wszedł na ten rynek. UKNF przypomina w komunikacie, że inwestowanie z wykorzystaniem dźwigni finansowej wiąże się z

Akcjonariusze Ergis zdecydują 5 czerwca o wypłacie 0,1 zł dywidendy na akcję

na 16 czerwca, a dzień wypłaty dywidendy na 2 lipca. Z kolei na kapitał zapasowy (zyski zatrzymane) ma być przeznaczone 4,07 mln zł. Pod koniec kwietnia Ergis-Eurofilms przyjął politykę dywidendową, która zakłada propozycję wypłaty dywidendy w wysokości od 7,5% do 15% skonsolidowanego zysku

ZUK Elzab objął 47% udziałów Comp CI, zbudują razem platformę sprzedaży

Warszawa, 16.12.2014 (ISBnews) - ZUK Elzab objął 51.125 udziałów w kapitale zakładowym Comp Centrum Innowacji (CCI), stanowiących 47% kapitału zakładowego. Jednocześnie ZUK Elzab zawarł z CCI umowę sprzedaży autorskich praw majątkowych do dokumentacji oraz oprogramowania komputerowego

Work Service SPV nabyło 28% udziałów w Work Service GmbH & Co. KG

[Work Service GmbH & Co. KG] za cenę 6.826.000 euro" - czytamy w komunikacie Work Service. Kapitał zakładowy spółki holdingowej wynosi 100.000 euro. Od daty zarejestrowania w niemieckim rejestrze handlowym przeniesienia 28% udziałów w spółce holdingowej Work Service SPV posiada 51% udziałów, a

Kreditech pozyskał 40 mln USD, ok. 30% kwoty przeznaczy na Kredito24 i Zaimo

hedgingowym. Rodzaj inwestycji to zwykłe udziały" - powiedziała ISBnews Małolepszy. Część pozyskanych of głównego inwestora - Värde Partners - środków zostanie przeznaczona na kapitał pożyczki. "Już teraz kwota pożyczki w Kredito24 została zwiększona z 2000 zł do 3000 zł. Jednocześnie

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 20.15

-procentowy udział we wszystkich przewozach węgla kamiennego w kraju. PROTEKTOR Fundusze zarządzane przez Noble Funds TFI zmniejszyły zaangażowanie w Protektora do 4,66 proc. udziałów w kapitale i głosów na jego WZ - podał Protektor w komunikacie. Przed zmianą fundusze zarządzane przez Noble Funds TFI

Akcjonariusze Fortuny zgodzili się na wypłatę 0,22 euro dywidendy na akcję

2014 r., podano także. Kapitał spółki dzieli się na 52 mln akcji. W ub.r. akcjonariusze Fortuny zatwierdzili dywidendę w wysokości 0,67 euro na akcję. Decyzja była zgodna z rekomendacją zarządu. Całkowita dywidenda składała się z trzech części: ze skonsolidowanego zysku netto za 2012 rok (97

Cyfrowy Polsat chce przeznaczać na dywidendę 33-66% zysku od 2014 r.

rekomendację co do podziału zysku spółki oraz propozycję wypłaty dywidendy, zarząd będzie brać również pod uwagę kwotę osiągniętego przez spółkę jednostkowego zysku netto, sytuację finansową grupy kapitałowej spółki, istniejące zobowiązania, możliwość dysponowania kapitałami rezerwowymi, dokonywane przez

PIR wspomoże PCC Intermodal w rozbudowie terminali kwotą 85 mln zł

celem jest zapewnienie finansowania rentownych projektów infrastrukturalnych istotnych z punktu widzenia polskiej gospodarki. Program realizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który w jego ramach udziela kredytów i gwarancji oraz spółkę Polskie Inwestycje Rozwojowe, zapewniającą kapitał

Lotos chce pozyskać środki na wydobycie surowców; wyemituje 55 mln akcji

) przełomie 2017 i 2018 r. MSP podało w czwartek, że "Skarb Państwa zamierza utrzymać dotychczasowy udział w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Grupy LOTOS, który wynosi obecnie 53,19 proc.". "Cieszę się, że Grupa LOTOS konsekwentnie realizuje swoje plany. Priorytetem i obowiązkiem

DM IDMSA dąży do całkowitego wyjścia z inwestycji w Inventum TFI

. Tymczasem Polish American Investment Fund LLC powiadomił, że przekroczył próg 5% głosów Inventum TFI i posiada łącznie 1.583.000 akcji towarzystwa, co stanowi 9,99% w kapitale i w głosach ogółem. Inventum TFI podało, że od dłuższego czasu przygotowywało się na zmiany w strukturze akcjonariatu. "

PZU tworzy wypożyczalnię samochodów, hybrydowa Toyota za 100 zł/dzień (aktual.)

;Oczywiście, jeśli biznes będzie się rozwijał, a zainteresowanie ofertą będzie rosło, to nie wykluczamy zwiększania floty o kolejne pojazdy" - zaznaczył Tarkowski. Skonsolidowane kapitały własne PZU wynosiły 11 917,3 mln zł na koniec czerwca 2014 r. Wskaźnik rentowności kapitału (ROE) wyniosło 27,5

Cyfrowy Polsat rekomenduje przeznaczenie 102,9 mln zł na dywidendę za 2013 r.

zł zostanie przeznaczonych na kapitał zapasowy.  "Ponadto zarząd spółki zarekomendował, aby dzień dywidendy został ustalony na dzień 13 maja 2014 r., natomiast dzień wypłaty dywidendy został ustalony na dzień 28 maja 2014 r. W dniu 1 kwietnia 2014 r., na wniosek zarządu spółki, Rada

PIR uzupełnią kapitał na budowę elektrociepłowni w Olsztynie, wartej 600 mln zł

Warszawa, 03.02.2014 (ISBnews) – Polskie Inwestycje Rozwojowe (PIR) podpisały z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej (MPEC) w Olsztynie porozumienie w sprawie zapewnienia brakującego kapitału na budowę nowej elektrociepłowni, poda Urząd Miasta Olsztyna. Całkowita wartość

Spółka dystrybucyjna z Grupy Kęty zawarła umowę joint-venture w USA

dystrybucją systemów aluminiowych "Kapitał założycielski nowoutworzonej spółki wynosi 400 tys. USD, a spółka zależna Aluprof S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej poprzez spółkę zależną Aluprof System USA, Inc. będzie posiadała w nowo utworzonej spółce 45,5% udziałów; pozostałe udziały - odpowiednio 47,5

Goodyear zwiększył udział w FO Dębica do 81,4%

4,99% kapitału zakładowego spółki i uprawniających do wykonywania 688.757 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, stanowiących 4,99% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - głosi komunikat. Wskutek powyższego nabycia, The Goodyear Tire & Rubber Company posiada pośrednio (za

Cinema City połączyła się z Cineworld Group, zmieniła nazwę na Global City Hold.

International N.V. zgodzili się na przeniesienie przez spółkę na Cineworld Group plc wszystkich akcji w kapitale zakładowym Cinema City Holding B.V., spółki całkowicie zależnej. Na początku roku brytyjski operator kinowy Cineworld Group ogłosił fuzję aktywów kinowych z Cinema City International. Po

Warmińsko-mazurskie. 3,7 mln zł do rozdysponowania w programie mikropożyczek

Stowarzyszeniem "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka" od kwietnia prowadzi jedyny w regionie, finansowany ze środków unijnych program "Warmińsko-Mazurski Fundusz na start". UE przeznaczyła na program 7 mln zł z tego 6,3 mln zł na kapitał pożyczkowy a 0,7 mln na szkolenia

KNF: przygotowujemy odpowiedź dla premier Kopacz

egzaminu" - powiedział Krzysztoszek. Zaznaczył jednak, że do badania były brane dane z sektora bankowego z końca 2013 r., a wskazany bank uzupełnił już potrzebne kapitały. "W tej chwili nie ma zagrożenia dla stabilności sektora bankowego. Wręcz przeciwnie, badania potwierdzają, że bezpieczeństwo

Przegląd informacji ze spółek

, podał Gaz-System. Zarząd Gino Rossi podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii E o łącznej wartości 8,0 mln zł do 23 grudnia 2014 r., poinformowała spółka. Celem emisji jest pozyskanie środków finansowych na kapitał obrotowy. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy podpisała aneks do umowy z

Gruby portfel państwa

przeciwko sprzedaży polskich cukrowni kapitałowi niemieckiemu, wyśmiewany był jako pieniacz (prawdą jest, że nie pomógł sprawie swoim niewyjaśnionym do dziś zachowaniem na sejmowym korytarzu). Kapitał jest bezpaństwowy - mówiono - wszystkich traktuje równo. Sprzedaż nie rodzi żadnego zagrożenia. Od tego

Pozwólcie wreszcie OFE inwestować w energetykę

koniec lat 90., kiedy OFE powstawały, politycy stwierdzili, że bezpośrednie inwestycje, "zamrażające" kapitał na długie lata, byłyby zbyt ryzykowne, skoro udział w OFE jest przymusowy, ryzyko należy ograniczyć do minimum. Ale według nowych reguł OFE mają być całkowicie dobrowolne. Jaki jest

Lotos chce pozyskać środki na wydobycie surowców; wyemituje 55 mln akcji

, że "Skarb Państwa zamierza utrzymać dotychczasowy udział w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Grupy LOTOS, który wynosi obecnie 53,19 proc.". "Cieszę się, że Grupa LOTOS konsekwentnie realizuje swoje plany. Priorytetem i obowiązkiem Ministra Skarbu Państwa jako większościowego

Słoweńcy oburzeni decyzją Chorwatów. PZU faworyzowane kosztem słoweńskiej spółki?

transakcji, jakich dokonano w ostatnich latach, a w których główną rolę grał chorwacki kapitał. Wśród przykładów wymienia Drogę Kolińską, firmę z branży spożywczej, którą za 243 mln euro kupiła grupa Atlantic należąca do Emila Tedeskiego, drugiego pod względem zamożności człowieka w Chorwacji. Tymczasem

Firmy z warmińsko-mazurskiej SSE chcą utworzyć ponad 800 miejsc pracy

reprezentują wyłącznie polski kapitał, a aż 14 zezwoleń dotyczy nowej inwestycji" - dodał Karólewski. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, planowana wartość nakładów inwestycyjnych wzrosła 18-krotnie, a prawie 10-krotnie wzrosła liczba mających powstać nowych miejsc pracy. W I półroczu

Spółka z programu "Inwestycje polskie" ma nową nazwę i logo

Wartościowych), Piotr Kamiński (członek zarządu Totalizatora, b. wiceprezes GPW) oraz Katarzyna Zajdel-Kurowska (doradca prezesa BGK, b. przedstawicielka Polski w Międzynarodowym Funduszu Walutowym i b. wiceminister finansów). Kapitał zakładowy Polskich Inwestycji Rozwojowych SA wynosi 300 tys. zł. Wszystkie

Znikną pożyczki na 3-4 lata

administracyjnym. 200 tys. zł kapitału Ważną kwestią sporną była forma spółki oraz wysokość kapitałów niezbędnych do prowadzenia działalności pożyczkowej. Początkowo MF proponowało formę spółki kapitałowej z kapitałem zakładowym 60 tys. zł. Forma spółki nie budzi zastrzeżeń, jednak wysokość kapitału zakładowego

SGI Baltis rozpoczyna projekt mieszkaniowy w Słupsku za ok. 40 mln zł

Wielkopolskim i Poznaniu. Posiada kapitał własny o wartości ponad 350 mln zł.  (ISB) sg/amo

Rentierzy rządzą. I niszczą świat

Thomas Piketty, profesor Paryskiej Szkoły Ekonomii, nie nosi powszechnie znanego nazwiska. Ale wkrótce to się może zmienić, bo wydano angielski przekład jego znakomitych rozważań na temat nierówności ''Capital in the Twenty-First Century'' (Kapitał w XXI wieku). Żyjemy w nowym pozłacanym wieku, w

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 15

przyjmowane od 13 października do 4 listopada 2014 r. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 7 listopada, a dzień rozliczenia transakcji przez KDPW - 13 listopada. W wyniku wezwania, Cedrob zamierza nabyć 6.394.051 akcji, stanowiących 23 proc. udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym

Wielka emisja akcji Grupy Lotos. Spółka liczy na 1 mld zł, kurs pikuje

Do 55 milionów nowych akcji ma zostać wyemitowanych z prawem poboru, a więc będą je mogli zakupić dotychczasowi akcjonariusze. Jedna ich stara akcja będzie uprawniała do jednego prawa poboru. Obecnie kapitał akcyjny Lotosu dzieli się na niemal 130 milionów akcji. Z emisji nowych koncern chce

ABSL: Kraków skupia 24% zatrudnionych w zagranicznych centrach usług dla biznesu

z zagranicznym kapitałem w całym kraju pracuje 128 tys. specjalistów. W ciągu ostatnich dwóch i pół roku, branża urosła o 50%. "Największym ośrodkiem sektora usług dla biznesu w Polsce jest Kraków. Miasto zajmuje pozycję lidera pod względem zatrudnienia – w 85 zlokalizowanych tu

Ciągle na zielonej wyspie? Rozmowa z Markiem Belką, prezesem NBP

świecie i relatywnie wysokie w Polsce mogłyby oznaczać pewne umocnienie złotego. Inwestorzy wybierają bowiem te państwa, gdzie stopy procentowe są wyższe, i tam płynie kapitał. W tej sytuacji gospodarczej takie umocnienie byłoby nam nie na rękę. Recesja w strefie euro. Mamy się czego bać? - Nie

Mispol miał 11,25 mln zł straty netto w I poł. 2011 r., wobec zysku przed rokiem

206,00     XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania***** 134 058,00 132 899,00 33 627,00 33 558,00     XVI. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jedn. dominującej***** 89 227,00 109 496,00

PIR ma umowę na modernizację akademików UJ w ramach PPP

kapitał inwestycyjny. Do tej pory w ramach Programu podpisano 81 umów o wartości 19,5 mld zł. (ISBnews)

Gdynia i Kosakowo zaskarżą decyzję KE w sprawie lotniska

Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo będzie budowany, mimo decyzji KE. Uważa, że projekt jest uzasadniony ekonomicznie. "Jesteśmy przekonani, że takie właśnie inwestycje będą strategicznie służyły rozwojowi" - przekonywał. Spółka Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo ma kapitał w wysokości 91 mln zł, z tego

Mimo krytyki Poczta spółką akcyjną

przekształcona w spółkę akcyjną o kapitale państwowym. Jednocześnie kapitał nowej spółki ma wzrosnąć o 2,7 miliarda euro w celu jej modernizacji.Rządząca centroprawica prezydenta Nicolasa Sarkozy'ego tłumaczy, że reforma ta jest konieczna ze względu na przygotowanie francuskiej Poczty do pełnej liberalizacji

Szef KNF: Zostaję w OFE, jestem za prawem wyboru

, długoterminowy kapitał, którego tak w Polsce brakuje - argumentował Jakubiak w wywiadzie dla Bloomberg Businessweek Polska.Jak ocenia zamiary rządu wobec OFE? - Jest szereg problemów i niejasności. Wiele zostało już wskazanych przez inne instytucje państwowe. Zwracamy uwagę, że projektodawca powinien dysponować

Emerytury dożywotnie - kto będzie nam je wypłacał?

dziesięć lat albo wybrałby emeryturę dożywotnią. Jeżeli ta część z OFE byłaby pobierana przez dziesięć lat, to samo świadczenie byłoby wyższe, bo jest ono wyliczane w następujący sposób: kapitał emerytalny w OFE zebrany przez danego emeryta podzielony przez przewidywaną średnią długość życia w miesiącach

TO NIE KONIEC TAJEMNICY BANKOWEJ

kapitał zagraniczny właśnie dzięki rozwiniętej tajemnicy bankowej. Ostatnio, także Hongkong, Mauritius czy Macao, deklarujące wcześniej silną opozycję względem standardu i optujące za jego przyjęciem w przyszłości. Jak dało się jednak zauważyć przy okazji FATCA, uzgadnianie i wdrażanie standardu jest

4fun Media wyemituje obligacje serii A o łącznej wartości nominalnej 3-6 mln zł

kapitału obrotowego. "Zarząd 4fun Media S.A. podaje do wiadomości o podjęciu w dniu dzisiejszym uchwały w sprawie emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii A zabezpieczonych oraz określenia treści warunków emisji. Na podstawie powyższej uchwały spółka wyemituje nie mniej niż 3.000 i nie więcej

PZU proponuje 54 zł łącznej dywidendy na akcję za 2013, zaktualizowało politykę

być niższa niż 50% i nie wyższa niż 100% zysku netto wykazanego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy PZU zgodnym z MSSF; oraz (…) Kapitał nadwyżkowy, przy czym całkowita kwota dywidend wypłaconych w oparciu o kapitał nadwyżkowy w latach 2013 - 2015 nie może przekroczyć 3 mld zł"

Komisja Europejska zatwierdziła pomoc państwa dla PLL LOT

planie restrukturyzacji konwersji pożyczki z grudnia 2012 r. na kapitał zakładowy spółki oraz jej dokapitalizowanie. Dzięki temu w spółce nie będzie ujemnych kapitałów i zostanie obniżone zadłużenie. "LOT dostał 400 mln zł w ramach tzw. pomocy na ratowanie. Tą pomoc na ratowanie w planie

Mispol miał 0,12 mln zł zysku netto w 2010 r., wobec straty przed rokiem

. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 132 899 128 330 33 558 31 238     XVI. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 109 496 96 224 27 648 23 422     XVII. Kapitał własny

"Parkiet": Energetyka wiatrowa popularna w Polsce

doświadczenie zdobyte wcześniej w swoich krajach. Nie bez znaczenia jest także spory kapitał potrzebny do realizacji tak dużych inwestycji, jakimi są farmy wiatrowe. Polskie firmy dopiero się uczą, a czasem wchodzą w mariaże z obcymi firmami. Trudno jest im samodzielnie rozpocząć tak wielkie przedsięwzięcia

Alterco kupi udziały w katowickim projekcie Diamentowe Wzgórze za 12,5 mln zł

podjęcie przez Strony współpracy i dokonanie wspólnej inwestycji na nieruchomości o powierzchni ok. 10 ha, położoną w Katowicach, której jedynym użytkownikiem wieczystym jest Acero" – czytamy w komunikacie. W dniu zawarcia umowy całkowity kapitał zakładowy spółki Diamentowe Wzgórze wynosi 5

Przegląd informacji ze spółek

Polsce i za granicą.   ZUK Elzab objął 51.125 udziałów w kapitale zakładowym Comp Centrum Innowacji (CCI), stanowiących 47% kapitału zakładowego. Jednocześnie ZUK Elzab zawarł z CCI umowę sprzedaży autorskich praw majątkowych do dokumentacji oraz oprogramowania komputerowego, stanowiącego

Przegląd informacji ze spółek

za 2013 rok w kwociec 6,58 mln zł na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 27 czerwca. Akcjonariusze Alchemii zdecydują o upoważnieniu zarządu spółki do skupu akcji własnych stanowiących do 20% kapitału zakładowego spółki, wynika

Grupa Lotos miała ponad 120 mln zł straty netto

będzie uprawniała do jednego prawa poboru. Obecnie kapitał akcyjny Lotosu dzieli się na niemal 130 milionów akcji. Z emisji nowych papierów koncern chce pozyskać ok. 1 mld zł. Środki te przeznaczy na inwestycje między innymi w wydobycie węglowodorów.

RN Infovide Matrix rekomenduje wypłatę 0,1 zł dywidendy na akcję

. Z kolei na kapitał zapasowy spółki proponuje się przeznaczyć pozostałą część zysku za 2010 rok w kwocie 1,86 mln zł. Infovide Matrix miało 4,80 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2010 roku wobec 12,89 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane

Echo ma umowę nabycia terenu przy Galerii Sudeckiej w Jeleniej Górze

sieci Helios oraz największego klubu fitness Fabryka Formy. Kolejnym etapem będzie budowa retail parku, w ramach którego powstanie m.in. market sieci Leroy Merlin o powierzchni całkowitej 15 tys. m2. To wszystko sprawia, że nasza inwestycja będzie bezkonkurencyjna w skali regionu" - powiedział

Polskie Jadło miało 0,12 mln zł straty netto w I kw. 2011 r.

  1898       XVIII. Kapitał własny 24754   6170       XIX. Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 20529   5117    

Bat na chwilówki, kolejny projekt resortu finansów

. Firma musi mieć kapitał o wartości co najmniej 200 tys. zł pochodzący z udokumentowanego źródła, ale nie z pożyczki lub kredytu. Musi też działać w formie spółki kapitałowej, bo to zdaniem resortu finansów zapewnia transparentność (chodzi np. o rozdział funkcji zarządzających od kontrolnych). Członkowie

Bez umów śmieciowych, euro i pakietu klimatycznego. Postulaty PiS

. strzec polskiej kolei i polskiej poczty, musimy wspierać polski kapitał, w tym kapitał finansowy, musimy repolonizować banki - mówił. - Nie możemy dalej dawać okradać się obcym lichwiarzom - dodał. Nie dla umów śmieciowych i euro Kaczyński odniósł się również do postulatów związkowców związanych z

Polskie Jadło miało 2,28 mln zł straty netto w 2010 r., spadek o 61,8% r/r

krótkoterminowe 6 115 3 806 1 527 877     XVIII. Kapitał własny 25 012 22 409 6 246 5 163     XIX. Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 20 643 22 409 5 155

Cicha rewolucja rolna w Korei Północnej

się starała przyciągnąć kapitał zagraniczny i uciec z izolacji międzynarodowej, dlatego w kraju i za granicą pokaże stabilność systemu" - dowodzą.

Całkowity portfel Asseco Poland wynosi ok. 5,8 mld zł, wzrost o 7% r/r

Warszawa, 17.11.2014 (ISBnews) - Całkowity portfel zamówień Asseco Poland wynosi obecnie prawie 5,8 mld zł i jest o 7% wyższy niż rok wcześniej, poinformowali przedstawiciele spółki. Portfel w oprogramowaniu i usługach własnych wynosi z kolei 4,77 mld zł, co oznacza wzrost o 8% r/r. "

Bezwartościowe ograniczenia w ustawie o NBP

konsekwencja to stworzenie ryzyka, że emisja pieniądza bazowego będzie nadmierna. W Stanach Zjednoczonych kapitał wiarygodności jest ogromny, w Polsce tak jeszcze nie jest. Nawet jeśli taka emisja oznacza zwiększenie szans na stabilizację sektora finansowego na krótką metę, to równocześnie pojawia się ryzyko

Polskie Jadło miało 0,72 mln zł straty netto w IV kw. 2010, spadek o 90,8% r/r

. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec . poprzedniego roku obrotowego) 28 110 22 409 5 455 5 455     XIX. Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej (na koniec bieżącego kwartału i koniec . poprzedniego roku obrotowego

Pekaes miał 52,55 mln zł zysku netto w I kw. 2011 r., wobec straty przed rokiem

; XII. Kapitał własny 348654 296096 86905 74766     XIII. Kapitał podstawowy 33021 33021 8231 8338     XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 348115

SLD kontra PO. Spierają się o wakacje ubezpieczeniowe i kredyt podatkowy

ubezpieczeniowe i kredyt podatkowy. Mają być one formą pomocy, aby młoda firma mogła się zakorzenić, kumulować kapitał na rozwój, a nie wypłacać go w formie składek ubezpieczeniowych i podatków - powiedział Szejnfeld. Wakacje ubezpieczeniowe W ramach tzw. wakacji ubezpieczeniowych w okresie pierwszych sześciu

Przedsiębiorcy: Zagraniczne rynki? Nie, nie chcemy

potrzebny jest spory kapitał. Trzeba zbudować struktury, zatrudnić ludzi, uruchomić dystrybucję. To wymaga bardzo dużego wysiłku, pieniędzy, a przede wszystkim doskonałego produktu. W Polsce mało jest firm z takim potencjałem - mówi Ryszard Florek, twórca Fakro. Eksportują tam, gdzie blisko Jeśli polska

DGA ma umowę z PARP o dofinansowanie projektu w kwocie 8,22 mln zł

Warszawa, 13.06.2011 (ISB) – Firma doradczo – inwestycyjna DGA ma umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) o dofinansowanie projektu "Efektywność energetyczna w praktyce" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Wynik netto PTE spadł o 24,2% r/r do 292,4 mln zł w I poł. 2010 r.

kwotowego, miesięcznego limitu w opłacie za zarządzanie wysokości 15,5 mln zł. Wszystkie PTE posiadały kapitały własne na poziomie wyższym niż wymagany przepisami prawa i te właśnie kapitały stanowiły główne źródło finansowania majątku towarzystw. Całkowite przychody PTE wyniosły 956 mln zł, co oznacza

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna rozpoczęła swoją działalność

Koncern utworzony został na bazie PGE Elektrowni Bełchatów i to właśnie w Bełchatowie będzie miał swoją siedzibę. Zarząd Elektrowni Bełchatów stał się automatycznie zarządem PGE GiEK SA. Kapitał zakładowy spółki wynosi 6,5 mld zł.PGE GiEK zatrudnia obecnie ponad 22 tys. pracowników w całym kraju

ZA Tarnów miały 390,95 mln zł zysku netto w 2010 r., wobec straty przed rokiem

;   XVI. Zobowiązania długoterminowe 433 695 199 778 109 511 48 629     XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 929 610 268 245 234 732 65 295     XVIII. Kapitał własny 1 950 102

SPROSTOWANIE: Pekaes miał 0,70 mln zł straty netto w 2010 r.

i ich ekwiwalentów 14796 15039 3695 3465     XI. Aktywa razem 402879 394306 101729 95980     XII. Kapitał własny 296096 305583 74766 74384  

Pekaes miał 0,70 mln zł zysku netto w 2010 r., spadek o 61,3% r/r

101729 95980     XII. Kapitał własny 296096 305583 74766 74384     XIII. Kapitał podstawowy 33021 33250 8338 8094     XIV. Kapitał własny przypadający

AB SA miało 8,25 mln zł zysku netto w IV kw. r. obr. 2011/2011, wzrost o 9,8%

na 30.06.2010 Stan na 30.06.2011 Stan na 30.06.2010     XVII. Aktywa razem 904 613 788 409 225 702 190 171     XVIII. Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 332 634 283

Dom Maklerski IDMSA się zwija. Zwolni 83 proc. pracowników, sprzeda TFI

złotych w SkyClub. Podniesiono kapitał spółki z 2,5 do 11,8 mln zł i spłacono długi Triady (Sky Club był właścicielem tej marki). Działania na niewiele się zdały, gdyż biuro ogłosiło na początku lipca upadłość, pozostawiając za granicą kilka tysięcy osób. Wniosek o upadłość zgłosiła też giełdowa sieć

Francja wprowadza podatek od transakcji finansowych

Sarkozy zaprezentował całą serię działań. Będą to m.in. podniesienie podstawowej stopy podatku VAT - z 19,6 proc. do 21,2 proc., zmniejszenie obciążeń finansowych płaconych przez firmy, zmiana prawa budowlanego czy utworzenie państwowego "banku przemysłowego" o kapitale 1 mld euro, którego

UKNF: Przewalutowanie kredytów w CHF na PLN to straty sektora na 40-50 mld zł

tak wysoka, że utraciłyby one wszystkie kapitały i stały się niewypłacalne, - konsekwencją silnego spadku kapitałów byłoby zmniejszenie funduszy własnych sektora bankowego z 135,9 mld zł do 93,6 mld zł, tj. o 42,3 mld zł czyli o 31,1%, - silny spadek funduszy własnych tylko w niewielkim stopniu

Droga do bezpiecznej przyszłości

składki przez cały okres), co sprawia, iż wskaźnik inflacji można z rozważań wyeliminować. Okres odkładania środków finansowych kończy się wraz ze skończeniem 67 roku życia, czyli osiągnięciem wieku emerytalnego.Osoba oszczędzająca 10% miesięcznie po 43 latach (25-67 lat) zgromadzi kapitał w wysokości

Sygnity celuje w poprawę przychodów r/r w roku finansowym 2014/2015

braku umów na rynku, zaczyna się dziać w tym sektorze. Będziemy koncentrować się na nowych tematach. Target całkowitych przychodów jest ambitniejszy niż w minionym roku" - powiedział Zborowski podczas konferencji prasowej. Spółka chce m.in. rozwijać współpracę z Pocztą w produktach takich, jak

IJ: W pracach rządowych diametralnie zmieniono przepisy ws. sektora pożyczkowego

) utworzenia przy Ministerstwie Gospodarki rejestru firm pożyczkowych. Innym trafnym i służącym konsumentom rozwiązaniem było dopuszczenie do rynku pożyczek pozabankowych jedynie spółek akcyjnych i spółek z o.o. o minimalnym kapitale 200 tys. zł. Jak ocenia IJ, wydawało się, że wersja ustawy, która wyszła z

Gdynia walczy z Komisją Europejską o lotnisko. Skarga trafiła do sądu

uzasadniony ekonomicznie. - Jesteśmy przekonani, że takie właśnie inwestycje będą strategicznie służyły rozwojowi - przekonywał. Spółka Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo ma kapitał w wysokości 91 mln zł, z tego 85 mln zł należy do Gdyni, a 6 mln zł do Kosakowa. 70 mln zł z tej kwoty przeznaczono na budowę

Emerytura minimalna [PORADNIK]

Każdy dostanie na starość tyle, ile uzbierał. Ten kapitał jest dzielony przez przewidywaną średnią długość życia, którą podaje GUS. Wynikiem jest nasza emerytura. To oznacza, że część z nas może mieć emeryturę 200-300 zł. Takim osobom, które dodatkowo spełnią określone warunki, państwo będzie

Grupa Lotos miała 679,18 mln zł zysku netto w 2010 r., spadek o 24,6% r/r

; XVI. Kapitały własne przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej 7.498.819 6.809.393 1.893.498 1.657.513     XVII. Udziały niekontrolujące 14.658 36.752 3.701 8.946     XVIII. Kapitały

Będzie projekt ustawy dot. ochrony klientów firm pożyczkowych

być maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie w spłacie oraz odsetek od odsetek. Przewidziano także ograniczenie całkowitych kosztów kredytu konsumenckiego. Zgodnie z proponowanymi zmianami przy kierowaniu do prokuratury zawiadomień o podejrzeniu popełnienia określonych przestępstw KNF będzie mogła

Jerzy Hausner: Dokąd idziemy?

tekst do autoryzacji. Kapitał społeczny jest wtedy, kiedy się kompletnie nie znamy, a mimo to sobie ufamy. Z zasady wierzę temu nieokreślonemu innemu - komuś spoza mojej molekuły. Wierzę, że ludzie nieznajomi raczej są uczciwi, nie traktuję ich jako niebezpieczne źródło zakłóceń w moim życiu. Wtedy

Boryszew miał 38,67 mln zł zysku netto w III kw. 2011 r., wzrost o 22,6% r/r

; XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 202 761 967 318 272 661 244 254     XVIII. Kapitał własny 1 355 119 1 130 992 307 200 285 582     XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu

Google jak totalitarne państwo - niemiecki wydawca prasy oskarża

liberalnych społeczeństw - twierdzi Dopfner. Równie dobrze takie stwierdzenia brzmiałyby w ustach szefa Stasi - tajnej policji NRD. Google nie chodzi jednak o dominację dla samej dominacji. Firma, tworząc fikcję darmowych serwisów, buduje swoisty kapitał, którym jest baza danych na temat ludzkich zachowań w

Forex dla długodystansowców

ofercie brokerów dźwignia rzędu 100:1, czyli umożliwiająca otwieranie pozycji sto razy wyższej niż wnoszony depozyt, to norma. Lewar na poziomie 400:1 również nie jest niczym szczególnym. Możliwość operowania środkami znacznie wyższymi niż posiadany kapitał jest obietnicą dużych zysków i przyciąga

Boryszew miał 51,32 mln zł zysku netto w II kw. 2011 r., wzrost o 143,7% r/r

    XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 1 027 152,00 967 318,00 257 651,00 244 254,00     XV. Kapitał obrotowy netto 270 959,00 215 576,00 67 967,00 54 434,00     XVI

Wojna prawicowych mediów. Tym razem poszło o SKOK-i

Fratria, którą współtworzą wydawcy niezależnych portali internetowych oraz spółka Apella SA. Kapitał jest całkowicie polski, nie ma pochodzenia postkomunistycznego, a konstrukcja spółki nie pozwala na żadne wrogie przejęcie. Pismo zbiera już też sporo reklam - bronili się w swoim portalu wPolityce.pl.Kto

Francja - Prezydent odracza kontrowersyjną reformę poczty

państwa uznaje za priorytet inne projekty, przede wszystkim reformę szpitali.Proponowany projekt reformy poczty zakłada, że od 1 stycznia 2010 roku ma być ona przekształcona w spółkę akcyjną o kapitale państwowym. Jednocześnie skarb państwa chce podwyższyć kapitał nowej spółki o 2,7 miliarda euro w celu

AB miało 7,66 mln zł zysku netto w III kw. 2010/11 r. obr., wzrost o 29,9% r/r

Stan na Stan na     XVIII.   31.03.2011 31.03.2010 31.03.2011 31.03.2010     XIX. Aktywa razem 1 012 170 712 537 252 592 184 490     XX. Kapitały

Mispol miał 16,43 mln zł straty netto w I kw. 2011 r., wobec zysku przed rokiem

58 419 61 206     XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania***** 140 498 132 899 35 020 33 558     XVI. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej***** 93 874 109 496

Grupa Paged przejęła kontrolę nad Europa Systems za 109,5 mln zł

Warszawa, 22.08.2014 (ISBnews) - Grupa Paged nabyła 70% udziałów w Europa Systems, środkowoeuropejskim producencie systemów logistyki wewnętrznej, poinformował prezes grupy Daniel Mzyk. Całkowita wartość transakcji to 109,5 mln zł, przy 19,6 mln zł EBITDA oraz 13,8 mln zł zysku netto

Nie chcę mieć konta w ZUS

Reforma emerytalna zakończyła się, zanim weszła w życie. W przyszłym roku, jeśli zmiany przyjmie parlament, pozostaną po niej wyłącznie kikuty. W spadku po reformie pozostanie kapitał początkowy, kwota zapisana w ZUS dla jednego z filarów, dziwaczne subkonto - w sumie niewiele mówiące zapisy

PKN Orlen miał 898,65 mln zł zysku netto w II kw. 2011 wobec straty przed rokiem

069 889,00     XVIII. Kapitał własny 26 550 180,00 24 239 953,00 6 659 856,00 6 080 357,00     XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 23 825 703,00 21 627 938,00 5

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Efekt dźwigni finansowej

(kapitału obcego): Zysk operacyjny / Kapitał całkowity * 100% > kD gdzie: kD – jest to stopa oprocentowania długu, zaś przez kapitał całkowity rozumiemy sumę kapitału obcego i własnego. W przeciwnym razie zysk operacyjny wypracowany przez kapitał obcy będzie niższy od kwoty odsetek (kapitał

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw

pracowników oraz roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub całkowity bilans roczny nie przekraczający 43 mln EUR przedsiębiorstwo małe mniej niż 50 pracowników oraz roczny obrót 10 mln euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR mikroprzedsiębiorstwo mniej niż 10 pracowników oraz roczny obrót

Dźwignia finansowa

, czyli: Zysk operacyjny > kD * Kapitał całkowity gdzie: kD – jest to stopa oprocentowania długu, zaś przez kapitał całkowity rozumiemy sumę kapitału obcego i własnego. 3. Zjawisko dźwigni finansowej związane jest z wykorzystaniem kapitałów obcych w celu podniesienia efektywności wykorzystania

Metallgesellschaft

Niemiec.Po I wojnie światowej Metallgesellschaft AG został dofinansowany przez banki amerykańskie i brytyjskie i umocnił znacznie swoją pozycję rynkową - w 1935 uzyskał status monopolu w którego skład wchodziły 44 spółki (w tym 10 zagranicznych) a zatrudnienie osiągnęło ponad 30 tys. ludzi. Kapitał akcyjny

Funkcja produkcji

, stały wzrost stopnia aktywności zawodowej zamężnych kobiet. W ten sposób przy danej liczbie ludności zwiększa się nakład czynnika – praca, produkcja całkowita i w przeliczeniu na jednego mieszkańca. kapitał – to "samopomnażająca się" wartość np. akcja, pieniądz, budynki, samochód

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.