całkowite zwolnienie

Sławomir Skomra

Biznes szuka miejsca. Dlaczego Janów nie chce płatków?

Biznes szuka miejsca. Dlaczego Janów nie chce płatków?

Bakalland chce rozbudować jedną ze swoich fabryk i zatrudnić kolejnych pracowników. Na celowniku jest Janów Podlaski... ale według firmy władze gminy wcale nie palą się do współpracy. - Nie stać nas na całkowite zwolnienie z podatków firmy, która bardzo dobrze sobie radzi - odpiera zarzuty wójt Janowa.

Kogo nie można zwolnić z pracy. Nie tylko ochrona przedemerytalna

Wiek, stan zdrowia, urlop, rodzicielstwo, a nawet przynależność do związku zawodowego chronią pracownika przed zwolnieniem

Rząd przyjął projekt ustawy o 0% PIT do 26. roku życia

życia – do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym 85 528 zł (odpowiada to górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej). W 2019 r. limit zwolnienia wyniesie 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego, ponieważ zwolnienie będzie obowiązywać przez 5 miesięcy (od sierpnia do

Prezydent podpisał ustawy tworzące tarczę antykryzysową

ZUS przez trzy miesiące, wprowadzenie tzw. postojowego oraz szeregu instrumentów kredytowych dla małych i dużych firm. Według rządu, całkowita wartość tego pakietu to co najmniej 10% PKB. Propozycje zawarte w tarczy antykryzysowej obejmują m.in. zwolnienie z ZUS mikrofirm, których obroty spadły o

Sejm odrzucił większość poprawek Senatu do tzw. tarczy antykryzysowej

. Pakiet ustaw tworzących tzw. tarczę antykryzysową zakłada zwolnienie małych przedsiębiorców z odprowadzania składek ZUS przez trzy miesiące, wprowadzenie tzw. postojowego oraz szeregu instrumentów kredytowych dla małych i dużych firm. Według rządu, całkowita wartość tego pakietu to co najmniej 10% PKB

Dostał wypowiedzenie z pracy dzień przed 4-letnim okresem ochronnym. "Decyduje data wręczenia dokumentów"

Dostał wypowiedzenie z pracy dzień przed 4-letnim okresem ochronnym. "Decyduje data wręczenia dokumentów"

Zgodnie z kodeksem pracy przed zwolnieniem chronieni są wszyscy pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, którym brakuje czterech lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, chronione są więc 56-letnie kobiety i 61-letni mężczyźni. Okres ochronny obejmuje wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o

Prawnicy czytelnikom odc. 8. Zamierzam zawiesić działalność. Kiedy mogę zgłosić się do urzędu pracy jako bezrobotny?

Prawnicy czytelnikom odc. 8. Zamierzam zawiesić działalność. Kiedy mogę zgłosić się do urzędu pracy jako bezrobotny?

od dnia udzielenia pożyczki. Do 30 czerwca 2020 r. może Pani ubiegać się o całkowite zwolnienie z nieopłaconych składek ZUS za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r., jeśli zgłosiła Pani do ubezpieczenia mniej niż 10 osób przed dniem 1 lutego oraz w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia 2020 r. Składka za

Zmiany w ochronie przedemerytalnej. Kogo nie można zwolnić z pracy? Ile wynosi świadczenie przedemerytalne?

Zmiany w ochronie przedemerytalnej. Kogo nie można zwolnić z pracy? Ile wynosi świadczenie przedemerytalne?

Ochrona przedemerytalna. Jak jest obecnie? Zgodnie z kodeksem pracy przed zwolnieniem chronieni są wszyscy pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, którym brakuje czterech lat do osiągnięcia wieku emerytalnego. Od 1 października 2017 r. wynosi on 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Chronione

PSPA: Dostawczy pojazd elektryczny może się opłacać po 4-7 latach użytkowania

został całkowity koszt posiadania pojazdów w kilku scenariuszach. W analizie przyjęto cztery scenariusze: 1. Dzienny dystans - 120 km, możliwy do pokonania w trakcie 8-godzinnego dnia pracy pojazdu na jednym ładowaniu; zwolnienie z akcyzy oraz odliczenie 100% VAT; amortyzacja liniowa. 2

PG Silesia: Większościowy udziałowiec jest gotów sprzedać swoje udziały

udziałowiec PG Silesia nie wyklucza możliwości zaoferowania swoich udziałów, jakie posiada w czechowickiej kopalni, mniejszościowym udziałowcom - w razie zainteresowania - lub Skarbowi Państwa. Pod pewnymi warunkami jest on gotów rozważyć możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia PG Silesia z obowiązku

Wsparcie dla najstarszych. Co się należy seniorom?

miesięcznie. Zasiłku nie dostaną ci, którzy przebywają w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub otrzymują dodatek pielęgnacyjny z ZUS. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej. 3. Bez opłat za telewizję Zwolnienie z płacenia abonamentu przysługuje m.in. osobom, które

Millennium liczy na 100 mln zł synergii w tym roku po połączeniu z Euro Bankiem

Warszawa, 03.02.2020 (ISBnews) - W ramach procesu restrukturyzacji po połączeniu z Euro Bankiem w ub.r., Bank Millennium planuje zamknięcie 60 placówek w 2020 roku oraz zwolnienie 260 osób w I kwartale 2020, podała instytucja. Skuteczne dokończenie restrukturyzacji powinno umożliwić uzyskanie

Na ile lat przed emeryturą szef nie może cię zwolnić?

Na ile lat przed emeryturą szef nie może cię zwolnić?

całkowitej niezdolności do pracy. Okresy ochronne nie obowiązują w przypadku zwolnienia dyscyplinarnego. Jeżeli więc pracodawca przyłapie pracownika np. na piciu alkoholu w pracy, może go natychmiast zwolnić, nie sprawdzając, czy jest w wieku przedemerytalnym, czy nie. Okres ochronny przepada też, gdy

Koronawirus i twoje pieniądze. Jak państwo chce pomóc pracownikom? Wszystko o "tarczy antykryzysowej"

Koronawirus i twoje pieniądze. Jak państwo chce pomóc pracownikom? Wszystko o "tarczy antykryzysowej"

. Chodzi m.in. o dokumenty potwierdzające źródła dochodów, spadki dochodów firmy, zwolnienie z pracy. Ich kopię będzie można dostarczyć w formie elektronicznej. Gdy pracownik socjalny będzie miał wątpliwości, na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej lub dyrektora centrum usług społecznych może

ZUS zapłaci za sanatorium. Kto ma szansę na wyjazd?

ZUS zapłaci za sanatorium. Kto ma szansę na wyjazd?

określony czas np. na pięć lat) z tytułu niezdolności do pracy. O wyjazd możemy się starać również, jeśli podczas kontroli zwolnienia lekarskiego lekarz orzecznik ZUS uzna, że sanatorium jest wskazane, albo gdy staramy się o świadczenie rehabilitacyjne lub rentę z tytułu niezdolności do pracy. Przykład

Sejm przyjął pakiet ustaw tworzących tzw. Tarczę Antykryzysową

Warszawa, 28.03.2020 (ISBnews) - Zwolnienie małych przedsiębiorców z odprowadzania składek ZUS przez trzy miesiące, wprowadzenie tzw. postojowego oraz szereg instrumentów kredytowych dla małych i dużych firm wprowadza pakiet ustaw tworzących tzw. Tarczę Antykryzysową, którą w sobotę rano przyjął

Borys z PFR: Chęć wsparcia w ramach tarczy finans. zgłosiło już 400 dużych firm

; - powiedział Borys w wywiadzie dla Radia Wnet. "Mamy nadzieję, że w perspektywie najbliższych dni ta zgoda zostanie udzielona i dzięki temu będziemy mogli również w przypadku dużych firm zapobiec niebezpiecznym sytuacjom, a przede wszystkim - zwolnieniom pracowników, bo te firmy zatrudniają blisko 3 mln

ZPPHiU proponuje 8% od obrotu jako całkowitą opłatę dla wynajmujących

Usług: - 8% od obrotu jako całkowita opłata dla wynajmujących (OCR) do momentu osiągnięcia 90% przychodów z 2019 r., - zapewnienie wynajmującym prolongaty terminu opłat odsetek i rat kapitałowych oraz przedłużenie umów najmu o okres zwolnienia z czynszu, - zapewnienia finansowania koniecznego do

Dla kogo ochrona przedemerytalna

Dla kogo ochrona przedemerytalna

Zgodnie z kodeksem pracy przed zwolnieniem chronieni są wszyscy, którym brakuje czterech lat do osiągnięcia wieku emerytalnego. Od października 2017 r. wynosi on 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Chronione są więc 56-letnie kobiety i 61-letni mężczyźni. Wyjątki w ustawie Rząd wprowadził

Zmiany w kodeksie pracy. Szybszy powrót do pracy po nieuzasadnionym zwolnieniu

Zmiany w kodeksie pracy. Szybszy powrót do pracy po nieuzasadnionym zwolnieniu

– wydane przez sąd II instancji, chyba że żadna ze stron postępowania nie złożyła środka odwoławczego od wyroku sądu I instancji. Przykład. Pan Andrzej, spawacz, został zwolniony z pracy 1 grudnia 2017 r. Szef jako przyczynę zwolnienia podał likwidację stanowiska pracy, ale na to miejsce przyjął

"Tarcza antykryzysowa": dodatkowy zasiłek opiekuńczy i zmiany w opłatach

"Tarcza antykryzysowa": dodatkowy zasiłek opiekuńczy i zmiany w opłatach

pozwala korzystać m.in. z prawa do: dodatkowego urlopu wypoczynkowego, dłuższej przerwy w pracy czy krótszego wymiaru czasu pracy, ulgi w podatkach, zniżki w komunikacji, zwolnienia z opłat radiowo-telewizyjnych i do świadczeń z pomocy społecznej – jak zasiłek stały lub okresowy. Wydłużeniu podlega

Ustawa dot. wspierania inwestycji ma poprawić konkurencyjność Polski w regionie

- preferencyjne oprocentowanie (od 1%) przez okres maksymalnie 20 lat. W projekcie ustawy proponuje się wprowadzenie w Polsce następujących rozwiązań: "1. Całkowite odejście od ograniczeń terytorialnych przy stosowaniu instrumentu zwolnień podatkowych z zachowaniem zasad dotyczących przeznaczenia terenów

Rząd przyjął projekt przepisów elimin. nadużycia w obrocie skażonym alkoholem

także wątpliwości interpretacyjne związane z obligatoryjnym zwolnieniem od akcyzy alkoholu etylowego całkowicie skażonego. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od daty publikacji w Dzienniku Ustaw, podano także. (ISBnews)  

Projekt ustawy dot. nadużyć w obrocie skażonym alkoholem przesłany do Sejmu

rozporządzenia Komisji (UE) nr 162/2013 z dnia 21 lutego 2013 r., którym zmieniono załącznik do rozporządzenia (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażania alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego, podano w "Ocenie skutków regulacji" (OSR). Według

Colliers: Polska miała 48% udziału w inwestycjach w nieruchomości w CEE w I kw.

, skupiały się przede wszystkim na pomocy przedsiębiorstwom najbardziej dotkniętym ograniczeniami i rozwiązaniu problemów dotyczących wynagrodzeń pracowników. Poza propozycją potencjalnie krótkoterminowego zwolnienia z podatku, wielu właścicieli nieruchomości może mieć poczucie, że zostali pominięci w

Komu się należy świadczenie rehabilitacyjne? Komu ZUS odmawia wypłaty pieniędzy?

zachorowaliśmy lub jesteśmy na tyle wyczerpani fizycznie lub psychicznie, że nie możemy dalej pracować. Świadczenia nie można dostać od razu. Przysługuje dopiero po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego (gdy jesteśmy na zwolnieniu), czyli po 182 dniach, a w przypadku zachorowania na gruźlicę lub w

Prawnicy czytelnikom, odc. 5. Czy mogę wziąć L4 ze strachu?

. finansowych. Mam wątpliwości, czy możemy starać się o pomoc ze strony państwa w sytuacji, gdy: w ustawie potocznie zwanej tarcza 2.0 w Art. 31zo. pkt 1a pojawiają się poniższe warunki, aby skorzystać ze zwolnienia 50 proc. składek ZUS: 1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r., 2) w okresie

Rząd przyjął projekt ustawy o wspieraniu inwestycji na całym obszarze Polski

;Najważniejsze propozycje: - Całkowite odejście od ograniczeń terytorialnych przy stosowaniu zwolnień podatkowych, z zachowaniem zasad dotyczących przeznaczenia terenów. Zlikwidowana zostanie długotrwała i obciążająca przedsiębiorcę procedura zmiany granic SEE. Do tej pory obszar objęty wsparciem

PSPA: W optymistycznym scenariuszu może być w Polsce 1 mln aut elektr. w 2030 r.

poziomu 1 mln "elektryków" jest możliwe 5 lat później, przy dodatkowym wsparciu, takim jak np. czasowe zwolnienie z VAT, wynika z raportu "Polish EV Outlook 2019", opracowanego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) i firmę doradczą Frost & Sullivan. "Z raportu

Miliardy wydawane "na wyścigi". Wszystko, co chcesz wiedzieć o "tarczach antykryzysowych" i o tym, ile są warte [PODSUMOWANIE]

miesięcy. Kredytów miały udzielać banki, które współpracują z BGK. I to do nich mieli zwracać się przedsiębiorcy. Ponadto mikroprzedsiębiorcy i samozatrudnieni w ramach pierwszej „tarczy” dostali możliwość zwolnienia ze składek na Zakład Ubezpieczeń Społecznych na okres trzech miesięcy

KRD: 54,6% MŚP spodziewa się pogorszenia sytuacji ekonom. w ciągu 3 miesięcy

rejestrowane wzrosło o 0,3% do 5,7%. Wiele firm stara się przeczekać trudny okres i nie zwalniać pracowników. Wnioski płynące z badania KRD pokazują, że być może i w kolejnych miesiącach nie będziemy mieli do czynienia z zapowiadaną falą zwolnień. 60,5% przedsiębiorstw nie zamierza bowiem redukować

Katarzyna twierdziła, że dostała od gości weselnych aż 120 tys. zł, ale nie miała dowodu. Sąd jej nie uwierzył i nałożył podatek

umowa została zawarta w formie aktu notarialnego. Notariusz sam obliczy wysokość należnego podatku, pobierze go, a następnie przekaże do właściwego urzędu skarbowego. Podatek od prezentów. Zwolnienia podatkowe Dobra wiadomość jest taka, że najbliższa rodzina, czyli małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki

Prawnicy czytelnikom, odc. 14. Jestem w ciąży. Czy pracodawca w czasie pandemii może obniżyć mi pensję?

środków.  Odnosząc się do postawionego pytania, przysługuje panu postojowe w wysokości 1300 zł z uwagi na zwolnienie z opłacania podatku VAT oraz rozliczanie się kartą podatkową. Należy zauważyć, że status emeryta lub rencisty nie jest równoznaczny z posiadaniem tytułu do ubezpieczeń społecznych

Od kiedy ochrona przedemerytalna. Pracodawcy chcą likwidacji przywilejów pracowników

zwolnieniu z płacenia podatku osób do 26. roku życia, bo to z kolei dyskryminacja starszych. Związkowcy - XIX-wieczny wyzysk się skończył - Musimy uznać, że niektórych grupom społecznym jest trudniej na rynku pracy, dlatego potrzebna jest ich ochrona. Oczywiście pracodawcy chcieliby całkowicie wolnego rynku

Chory? Jedź do sanatorium. Zapłaci ZUS

zwolnieniu), czyli po 182 dniach, a w przypadku ciąży lub zachorowania na gruźlicę – po 270 dniach. Kiedy renta lub świadczenie rehabilitacyjne? Decyduje lekarz Po zakończeniu chorobowego, gdy nadal nie możemy pracować, ZUS może nam przyznać rentę – na stałe lub czasowo. Coraz częściej

Prawnicy czytelnikom, odc. 12. Szef za trzy dni pracy zdalnej zabiera mi dzień urlopu

odniesienie do tego przypadku? Sam urlop dla poratowania zdrowia nie stanowi ochrony stosunku pracy wynikającego z umowy o pracę. Złożenie wniosku o taki urlop nie ma znaczenia, gdy zaistnieje konieczność dokonania zwolnień z powodu całkowitej lub częściowej likwidacji szkoły albo zmian ograniczających jej

Kobiety w ciąży wymuszają 9-miesięczne zwolnienia lekarskie? "Widzę coś odwrotnego" [WYWIAD]

daleko odmienny od fizjologii, zarówno w sferze fizycznej, jak i psychicznej. Kobiety, które chcą iść na zwolnienie, mają obawy co do swojego stanu zdrowia albo zdradzają objawy zmęczenia, jakie dla nich niesie ta ciąża. Wysłanie kobiety na krótkie zwolnienie jest całkowicie zasadne, żeby ona sobie

"Tarcza finansowa PFR". Państwo umorzy dług, ale przedsiębiorcy zapłacą podatek

częściowego zwolnienia z podatku dokonanych umorzeń”. 11 mld zł do budżetu państwa Jeżeli nic się w tej sprawie nie zmieni, a subwencja nadal pozostanie pożyczką, w przyszłym roku przedsiębiorcy korzystający z "tarczy" będą musieli oddać część pieniędzy fiskusowi. - Podatek dochodowy

Prawnicy czytelnikom, odc. 3. Czy pracownik, który jest w kwarantannie, ma prawo do wynagrodzenia za pracę? I kto płaci?

zostanie zwolniony przedsiębiorca, to 9% podstawy wymiaru. Ponadto zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS obejmuje nie tylko składkę zdrowotną, ale też wszystkie rodzaje składek, tj. obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, Fundusz Pracy i Fundusz

BIG InfoMonitor: Koronawirus całkowicie sparaliżował działanie 30% firm w Polsce

przede wszystkim zwolnienia, a tego nikt dziś nie chce: ani biznes, któremu zależy na zachowaniu pracowników, bo gdy sytuacja się uspokoi trudno będzie bez ludzi szybko rozpocząć działalność, ani państwo, a tym bardziej pracownicy. Stąd oczekiwanie szybkiego i kompleksowego wsparcia ze strony państwa, w

Anwim nie spodziewa się boomu elektromobilności w Polsce w najbliższych latach

promowanie sprzedaży aut wyposażonych w instalacje CNG i LNG. Wykorzystanie paliw w transporcie daje to oszczędności nawet do 19 eurocentów na 1 km wynikające ze zwolnienia z opłat drogowych MAUT oraz dodatkowe ok. 15% wynikające z niższej ceny CNG/LNG w porównaniu do oleju napędowego"

Milion osób z dłuższą ochroną przedemerytalną. Kiedy można zwolnić emeryta i ile można dorobić do emerytury?

tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Okresy ochronne nie obowiązują w przypadku zwolnienia dyscyplinarnego. Jeżeli pracodawca przyłapie pracownika np. na piciu alkoholu w pracy, może go natychmiast zwolnić, nie sprawdzając, czy jest w wieku przedemerytalnym, czy nie. Okres ochronny przepada, gdy

Wpłać zaliczkę i uratuj miejscowy biznes. Pomysł KIG na wsparcie przedsiębiorców w kryzysie

do nas sygnały o zwolnieniach pracowników i planach zawieszania działalności. Wierzymy w siłę płynącą ze wsparcia społecznego i w efekcie powrót do normalnego funkcjonowania większości mikro- i małych przedsiębiorstw.

KUPS liczy na nową regulację dot. nawyków prozdrowotnych, bez podatku cukrowego

zwolnienia. W optymistycznym wariancie pracę może stracić od 320 do 480 tys. osób (obniżenie wzrostu PKB w 2020 r. do 1%), w pesymistycznym - od 1,12 mln do 1,28 mln osób zostanie bez pracy (gdyby PKB odnotował 5-proc. spadek). (ISBnews)  

Tarcza 2.0.: komu należą się pożyczki dla mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych

tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, bo są zatrudnieni w innym zakładzie pracy, na przykład w budżetówce. Co istotne – świadczenia można łączyć, czyli jednocześnie starać się o pożyczkę, zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne czy o „postojowe”. Urzędy będą rozpatrywać

Sfinks Polska zakończył restrukturyzację zadłużenia wobec ING BSK i PKO BP

naliczonych spółce na dzień dokonania całkowitej spłaty (25 luty 2016 r.)" - czytamy w komunikacie. Dokonanie spłaty zadłużenia na rzecz PKO BP, jak też zwolnienie z długu i umorzenie przez odsetek przez ING BSK jest zakończeniem procesu restrukturyzacji zadłużenia Sfinks posiadanego względem tych

Przegląd prasy

--W tarczy antykryzysowej nie będzie preferencji podatkowych dla firm. Będzie zaś zwolnienie z ZUS dla zatrudniających do 9 osób i samozatrudnionych ISBnews --MR: Szacowana całkowita wartość pakietu pomocowego to co najmniej 10% PKB --Prezes GUS: Zwolnienie mikrofim z odprowadzania składek to

Eko Export ma strategiczną umowę na pozyskiwanie mikrosfery w Kazachstanie

polegające na całkowitym zwolnieniu w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, podatku od gruntów, czynszu za grunty, podatku VAT, opłat celnych. Dodatkowo grunt wymagany do realizacji przedsięwzięcia zostanie udostępniony nieodpłatnie" - czytamy dalej. Według spółki

Wyniki finansowe PZU lepsze od oczekiwań analityków. 941 mln zł zysku

medycznych, wykonywaniu badań i zajęć rehabilitacyjnych. Aby to osiągnąć, PZU chce przeznaczyć 800 mln zł na rozwój opieki zdrowotnej, w tym 450 mln zł na przejmowanie innych przychodni, klinik czy sanatoriów. PZU znowu zwalnia Aby zmniejszyć koszty, PZU zdecydował się na przeprowadzenie kolejnych zwolnień

Przegląd informacji ze spółek

zwolnienia grupowego i rozpoczęciu procedury konsultacji w sprawie zwolnień grupowych z przedstawicielami pracowników, podał Awbud. Planowane zwolnienia będą dotyczyć ograniczonej grupy pracowników, zatrudnionych aktualnie w dziale wykonawstwa własnego. Akcjonariusze LPP zdecydowali na walnym zgromadzeniu

Dochodzisz swoich praw w sądzie pracy w sporze z pracodawcą? Będziesz zwolniony z opłat sądowych

; – czytamy w projekcie. A gdy spór jest o prawa niemajątkowe? Wtedy opłata jest niezależna od wartości sporu. Nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 10 tys. zł (obecnie widełki te wynoszą od 30 zł do 5 tys. zł). Zwolnienia z opłat Będą większe możliwości zwolnienia osoby fizycznej (czyli

Prezes GPW: Na wprowadzeniu PPK skorzysta cały rynek kapitałowy

ISBnews Dietl. Skierowany w czwartek do konsultacji społecznych projekt ustawy o PPK przewiduje zwolnienie podmiotu zatrudniającego ze składek na ubezpieczenie społecznej (ZUS) od składek wnoszonych do PPK oraz zaliczenie tych składek do kosztów uzyskania przychodu, składkę powitalną w wysokości 250 zł

Przegląd informacji ze spółek

. 8 mln zł miesięcznie w 2020 r., podała spółka. Zwolnienia grupowe obejmą 204 pracowników. Warimpex Finanz- und Beteiligungs ocenia, że bieżący rok będzie trudny, jednak wcale nie musi okazać się jednoznacznie zły dla spółki, poinformował prezes Franz Jurkowitsch. Spółka jest generalnie

Dynamika płac może spowolnić do poziomów ujemnych w br. wg analityków

jedynie o 0,5% r/r. Żeby zobrazować bezprecedensowość tego odczytu warto sobie uświadomić, że w ciągu jednego miesiąca zredukowano mniej więcej tyle samo etatów, ile w trakcie całego kryzysu z lat 2008/2009 - wtedy miesięczne spadki sięgały maksymalnie 33 tys. Obok tradycyjnych zwolnień na tak gwałtowne

Zachorowałeś lub miałeś wypadek? Komu się należy zasiłek lub renta wyrównawcza?

zasiłku mają tylko osoby zatrudnione na umowę o pracę. Nie dostaną go: osoby zatrudnione na umowie-zleceniu, osoby zatrudnione na umowie o dzieło, bezrobotni, emeryci, renciści, nauczyciele na świadczeniach kompensacyjnych. Tylko dwa lata Zasiłek nie przysługuje, gdy: przebywamy na zwolnieniu chorobowym

Hoop Polska zamyka zakład na Podlasiu. 140 osób bez pracy

pozostałych zakładach - w Kutnie i Grodzisku, co według spółki ma podnieść jej konkurencyjność i pomóc w walce o pozycję lidera na rynku. Decyzja trudna, ale konieczna? O decyzji w środę poinformowano zarówno media, jak i Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim, bo w grę wchodzą zwolnienia grupowe. Dla

Millennium i Euro Bank formalnie połączyły się, cel 1 mld zł zysku podtrzymany

dotyczącą gwarancji i zwolnienia z odpowiedzialności z tytułu ryzyka), z dużą szansą na zejście poniżej 20% w okresie kilku miesięcy" - czytamy także.  Przejęcie Euro Banku jest zgodne ze strategią Banku Millennium na lata 2018-2020 i powinno wpłynąć na osiągnięcie współczynnika ROE na poziomie

Jak (jeszcze) wcześniej zostać emerytem. Po obniżeniu wieku zmienią się zasady przechodzenia na emerytury pomostowe i świadczenia przedemerytalne

możemy się ubiegać tylko wtedy, gdy pracę straciliśmy z winy pracodawcy. Na przykład zlikwidowano nasze stanowisko pracy, były zwolnienia grupowe, zakład zbankrutował lub sąd ogłosił jego upadłość. Przykład. Świadczenia nie dostanie pani Stanisława z Poznania, pracownica szwalni, która sama poprosiła

Rafalska: Zakaz handlu w niedziele nie zwiększy bezrobocia

wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed mówił, że wejście w życie ustawy nie spowoduje zwolnień pracowników w sektorze handlowym. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę 30 stycznia br. z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni

Prawnicy Czytelnikom, odc. 9. 5 tys. zł pożyczki dla firm? Brać czy nie brać?

na zwolnieniu lekarskim. Został mi wypłacony tylko zasiłek za 33 dni przez pracodawcę. Kiedy zgłosiłam się z zapytaniem do ZUS, dlaczego nie dostałam zasiłku za pozostałe miesiące, dostałam odpowiedź, że pracodawca nie złożył druku Z3. Skontaktowałam się z pracodawcą i poprosiłam o złożenie takiego

Świdnica chce wyrzucić z miasta automaty do gry

wysokości równej zainwestowanym pieniądzom. Według władz miasta, zakaz zwolnienia z podatku nie wyeliminuje hazardu całkowicie, ale ograniczy jego rozwój. Rada miasta Świdnicy ma głosować nad odpowiednią uchwałą na początku listopada. W blisko 60-tysięcznej Świdnicy jest około 120 punktów z automatami

Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

Świadczenie rehabilitacyjne jest przeznaczone dla osób, które mimo wykorzystania maksymalnego okresu zwolnienia lekarskiego nie wyzdrowiały. Wynosi średnio 1581 zł brutto. Świadczenie rehabilitacyjne zamiast renty Na zwolnieniu mamy prawo być przez 182 dni (dla chorych na gruźlicę i kobiet w ciąży

Kopex spłacił przed terminem 142,56 mln zł zadłużenia w ramach transzy C

pochodziły m.in. z pożyczki udzielonej przez spółkę zależną od TDJ. Zgodnie z zapisami zawartej umowy pożyczki, pełna spłata wierzytelności w kwocie 75 mln zł powinna nastąpić do 31 grudnia 2018 r., podano także. "W wyniku spłaty transzy C zadłużenia nastąpi zwolnienie zabezpieczeń przypisanych do tej

Rząd obiecywał, że możesz złożyć PIT do końca maja? Jest pułapka. Nie uprzedzali? A szkoda

punkty karne, złożyć wniosek o dowód osobisty, uzyskać odpis aktów stanu cywilnego, umówić się na wizytę w placówce ZUS, sprawdzać swoje zwolnienia lekarskie itp. 2. Rozliczenie PIT. Co z niedopłatą? Trzeba ją, rzecz jasna, prędzej czy później zapłacić – niezależnie od rządowych ułatwień. Na

PIU: Liczba osób z prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym wzrosła o 26% do 2,1 mln

przedsiębiorców i dla budżetu państwa każda choroba pracownika to koszty. Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne jest więc inwestycją w pracę bez przestojów, zwolnień i o dużej efektywności" - podsumowano. (ISBnews)  

PSPA: 76% Polaków rozważających zakup e-auta uzależni swą decyzję od dopłaty

pojemności silnika. Przykładowo, jeżeli nabywca wybierze model elektryczny zamiast SUVa z silnikiem Diesla, który emituje 180 g CO2 na każdy przejechany kilometr, z tytułu zwolnienia z podatku zachowa w portfelu nawet 455 euro (ok. 2 tys. zł) rocznie. Przez 10 lat pozwala to zaoszczędzić ok. 20 tys. zł

URE zatwierdził zmianę taryfy PGNiG z podwyżkami dla największych odbiorców

stycznia 2017 r., nowego przepisu art. 62b ust. 1 ustawy Prawo energetyczne, wprowadzającego zwolnienie z obowiązków taryfikacyjnych m.in. w odniesieniu do sprzedaży paliwa gazowego w punkcie wirtualnym, nowa taryfa nie zawiera zapisów dotyczących punktu wirtualnego" - czytamy dalej. Nowa Taryfa

BIG InfoMonitor: Zaległości Polaków wzrosły do 79,8 mld zł w I kw. br.

. Kłopoty wynikające z zamrożenia gospodarki, zamknięcia firm, zwolnień i ograniczenia pracy będą widoczne w zaległościach najwcześniej w kwietniu. Najpierw pojawią się w kredytach, a potem w zaległościach pozakredytowych, czyli nieopłaconych w terminie rachunkach za telefon, media, kablówkę czy

500 zł dla osób z niepełnosprawnościami. Kiedy złożyć wniosek? Sprawdź kryteria i niezbędne formalności

społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego). Nie będą z niego dokonywane potrącenia i egzekucje komornicze. Czytaj też: Urlopy, zasiłki, ochrona przed zwolnieniem - co przysługuje mamom i kobietom w ciąży? Obcokrajowcy Czy obcokrajowcy mogą dostać dodatkowe pieniądze? Resort pracy wyjaśnia

URE zatwierdził zmianę taryfy PGNiG z podwyżkami dla największych odbiorców

przyjmowany do aktualnie obowiązującej taryfy" - czytamy w komunikacie. W konsekwencji, średnia cena paliwa gazowego wysokometanowego wzrosła o 4%, a w przypadku gazu ziemnego zaazotowanego o 3,9%. W związku ze zwolnieniem PGNiG z obowiązku przedstawiania taryf do zatwierdzenia przez URE dla

PiS zapowiada poprawkę do projektu ustawy ws. opodatkowania funduszy zamkniętych

dochodowym od osób prawnych PiS proponuje m.in. objęcie funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO) oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (SFIO) zwolnieniem przedmiotowym - zamiast zwolnienia podmiotowego - obejmującym dochody (przychody) z odsetek, dywidend oraz innych przychodów z tytułu

Przywileje i ochrona kobiet w ciąży. Co przysługuje przyszłej matce według prawa pracy?

na czas nieokreślony Pracując na podstawie umowy na czas nieokreślony, kobieta jest objęta ochroną przed zwolnieniem od pierwszego dnia ciąży. Jeżeli pracodawca wypowie umowę pracownicy, która nie wiedziała, że spodziewa się dziecka, ma obowiązek przywrócić ją do pracy. Co więcej, gdy pracownica

Kompania tnie, ale dyrektorzy nie muszą bać się zwolnienia

zachęcić, Kompania każdemu miałaby wypłacić 20 tys. zł odprawy. Co powiedzą związki? Początkowo górnicza spółka przedstawiła związkom do akceptacji listę 270 przewidzianych do zwolnienia pracowników, którzy uprawnienia emerytalne uzyskali w latach 2011-2013. Potem jednak pojawiła się propozycja, aby

Branża ślubna sparaliżowana. W tym roku niemal bez szans na zarobek

"tarczy antykryzysowej". – Większość z nas korzysta z tarczy, przede wszystkim ze zwolnienia z ZUS, część także z postojowego lub pożyczki z urzędu pracy. Dofinansowanie do działalności raczej nas nie obejmuje, ponieważ pracujemy i zarabiamy sezonowo, luty czy marzec zwykle nie są dla

Przegląd informacji ze spółek

CI Games uzyskało przychody z dystrybucji cyfrowej na poziomie 3,9 mln zł w IV kw. 2018 r. wobec prognozowanych 3,26 mln zł, podała spółka. Rumuńska spółka zależna Ciechu - Ciech Soda Romania podjęła decyzję w sprawie rozpoczęcia procedury przeprowadzenia zwolnień grupowych, podał Ciech

Kto ile zarobi w 2019? Zobacz, kto wywalczył większą podwyżkę

emeryturę. Mundurowi wywalczyli nie tylko podwyżki wynagrodzeń. Minister Brudziński obiecał im też pełnopłatne zwolnienia chorobowe, ale jedynie dla funkcjonariuszy, "którzy są na pierwszej linii i na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo, patrolując ulice, wyjeżdżając do pożarów, czy strzegą naszych

Poczta Polska milczy w Senacie o listonoszach, którzy upomnieli się o prawa pracowników. "Solidarność" chwali zarząd i popiera niewypłacanie nadgodzin

; Inni otrzymali nagany. Jak na zwolnienie pracowników, którzy walczyli o podwyżki i przestrzeganie prawa pracy na Poczcie Polskiej, zareagowali związkowcy z zakładowej "Solidarności"? - "Solidarność" wielokrotnie naciskała na nas, żebyśmy zaniechali dalszego protestu - mówi

Szef Ski Teamu: Naszych klientów bezrobocie dotknie w niewielkim stopniu

;. Złożyliśmy wniosek do wojewódzkiego urzędu pracy o dofinansowanie pensji pracowniczych w wysokości 40 proc. wynagrodzeń w lutym. W sumie wraz ze zwolnieniem firmy na trzy miesiące z płacenia składek ZUS od wysokości dofinansowania da to 370 tys. zł pomocy bezzwrotnej pod warunkiem utrzymania zatrudnienia na

Unijne przepisy mogą pokrzyżować plany Gazpromu

zwolnienie Nord Stream 2 z unijnych wymogów pociągnęłoby za sobą takie samo zwolnienia dla innych podmorskich gazociągów do importu gazu spoza Unii, jak wskazano w ekspertyzie. Dzięki temu Gazprom mógłby wrócić do planu ułożenia przez Morze Czarne gazociągu South Stream na Bałkany. Rezygnację z tej

Pułapka ulgi meldunkowej. NSA: Fiskus powinien rozważyć umorzenie podatku ofiarom ulgi

Zgodnie z przepisami po sprzedaży nieruchomości (mieszkania, domu, działki) przed upływem pięciu lat od jej nabycia trzeba zapłacić 19 proc. podatku dochodowego. Rząd przyznał jednak zwolnienie z podatku dochodowego od sprzedaży właścicielom mieszkań nabytych w latach 2007-08 i sprzedanych przed

PZ Cormay dokona przeglądu opcji strategicznych, decyzje mogą zapaść w I kw.

-L do nowej lokalizacji na terenie Lublina lub okolicznych powiatów. Jedną z podstawowych przesłanek przemawiających za ewentualną zmianą lokalizacji Inwestycji CP-L są korzyści wynikające z wejścia w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, głównie w formie zwolnień

Dla kogo wcześniejsza emerytura już od października? Jak przejść wcześniej na emeryturę?

okresów składkowych. Przykład. Pani Anna, sprzedawczyni z Krosna, pracowała przez 15 lat. To są więc jej okresy składkowe. To za mało, aby ubiegać się o emeryturę minimalną. Ale pani Anna była 6 lat na zwolnieniach lekarskich (okresy nieskładkowe). Okresy nieskładkowe mogą stanowić maksymalnie 1/3

ECSW dokonała zapłaty zobowiązań wobec dotychczasowych instytucji finansujących

bankowych ECSW uzyskała na podstawie umów pożyczek zawartych z PGNiG i Tauron, zgodnie z którymi każdy ze sponsorów udzielił pożyczki w kwocie 290,7 mln zł, podano również. „W związku z realizacją zapisów umowy standstill, […] instytucje finansujące będą zobowiązane do zwolnienia wszelkich

Jak wyjechać do sanatorium z ZUS za darmo

kontroluje nasze zwolnienie lekarskie, orzeka, czy są przesłanki do przyznania świadczenia rehabilitacyjnego, albo wydaje orzeczenie w sprawie niezdolności do pracy, gdy ktoś stara się o rentę. Przykład. Pan Jerzy, sprzedawca z Warszawy, miał zawał serca. Od dwóch miesięcy był na zwolnieniu lekarskim. ZUS

Przegląd informacji ze spółek

dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars spadła o 12,7% r/r do 645,1 mln zł w marcu 2020 r., podała spółka. W związku z ogłoszeniem upadłości Elektrobudowy wszczęta została procedura zwolnień grupowych w trybie ustawy z 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy

Przegląd prasy

zwolnień w 2020 roku --Ronson jest optymistycznie nastawiony do poziomu sprzedaży w 2020 r. --Scope Fluidics: PCR|ONE osiąga parametry na poziomie rynkowych standardów --KE: Deficyt general government Polski wyniesie 1% PKB w 2019, 0,2% PKB w 2020 --KE obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski do 4,1% w

Kogo nie można zwolnić przed emeryturą [PORADNIK]

osiągnięciem tego wieku". W Polsce do 2013 roku wiek emerytalny wynosił 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Czteroletnia ochrona przed zwolnieniem rozpoczynała się więc odpowiednio po ukończeniu 56 i 61 lat. Po wydłużeniu wieku emerytalnego Od 2013 r. rozpoczęło się wydłużanie wieku emerytalnego do 67

Rozliczenie PIT 2020. To ostatni dobry rok dla organizacji zbierających 1 procent

internet swoje punkty karne, złożyć wniosek o dowód osobisty, uzyskać odpis aktów stanu cywilnego, umówić się na wizytę w placówce ZUS, sprawdzać swoje zwolnienia lekarskie itp. Drugi sposób logowania się do usługi Twój e-PIT to liczby. Trzeba podać: PESEL albo NIP i datę urodzenia, przychód z PIT-11 za

Przegląd prasy

niczego by nie ryzykował, dając firmom wsparcie, które pozwoli im utrzymać w hibernacji moce wytwórcze Dziennik Gazeta Prawna --Kubisiak z PIE: Proces rejestracji bezrobotnych w urzędach pracy jest opóźniony wobec decyzji firm o zwolnieniach --Prezes Grupy Azoty: Realizacja projektu Polimery Police

Znów problemy z 500 plus. Pani Beata walczy z Bankiem Millennium

komorniczej Macieja Wojtczaka dowiedzieliśmy się, że zaraz po otrzymaniu pisma od pani Beaty kancelaria wystosowała do banku odpowiednie pismo zwalniające z zajęcia pieniędzy pani Beaty. - Jeżeli dłużnik informuje nas o takiej sytuacji, od razu składamy pismo do banku o zwolnienie tych pieniędzy. Nie mamy

Odziedziczyłeś mieszkanie i chcesz je sprzedać? Już wkrótce nie zapłacisz podatku

zwolnienie może być zakup nieruchomości nie tylko na terytorium Polski, ale też Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Ważne! Jeśli kupimy nieruchomość tańszą od tej, którą sprzedaliśmy, zwolnienie obejmie tylko część dochodu ze sprzedaży. Podatek po zmianach Nowelizacja ustawy

PHO: Zakaz handlu w niedziele grozi zwolnieniem 10 tys. pracowników ochrony w br

%. W perspektywie tylko tego roku doprowadzić to może do zwolnienia nawet 10 tysięcy pracowników. Wśród nich przynajmniej 1/3 to pracownicy kwalifikowani, a kolejna 1/3 to osoby przygotowane specjalnie do zapewniania bezpieczeństwa w placówkach handlowych" - czytamy dalej

Podwyżki w budżetówce - kto może dostać większe wynagrodzenie?

pensji, wprowadzenia 100 proc. odpłatności za nadgodziny. Związki mundurowe zapewniają, że będą domagać się też, aby w tym roku MSWiA wprowadziło pełnopłatne zwolnienia lekarskie. W czerwcu 2014 r., za rządów PO-PSL, weszła w życie ustawa zmniejszająca wynagrodzenie mundurowych na chorobowym do 80 proc

Strajk związkowców ograniczył moce elektrowni atomowych

przedsiębiorstw do międzynarodowej konkurencji. Projekt zmian w ustawodawstwie przewiduje też pewne ułatwienia dla pracodawców dotyczące zwolnień i związanych z nimi odpraw, a także osłabienie praw związkowych, by zaradzić rekordowemu bezrobociu sięgającemu 10 proc. Zgodnie z uprawnieniami przewidzianymi w

BPH przewiduje, że całkowite koszty restrukturyzacji wyniosą do 212 mln zł

; 4. podjęcie decyzji o zamknięciu 16 oddziałów własnych; 5. doprecyzowanie warunków i wysokości odszkodowań dla pracowników Banku, z którymi zostanie rozwiązany stosunek pracy w wyniku zwolnień grupowych; 6. uszczegółowienie warunków wypłaty świadczeń na rzecz pracowników oddziałów własnych Banku

Jakie dodatki i ulgi należą się starszym

wniosek w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej. Jego wysokość nie jest uzależniona od dochodu osoby niepełnosprawnej i dochodu rodziny. Uwaga! Od 1 listopada 2019 roku wysokość zasiłku to 215,84 zł miesięcznie. Ulga na telewizję Zwolnienie z płacenia abonamentu przysługuje m.in. osobom, które

Jak nie przyjąć długów w spadku? Jak sprzedać odziedziczone mieszkanie bez podatku? Poznaj zmiany w prawie spadkowym

drugiej grupie – 7276 zł. W trzeciej grupie – 4902 zł. Ulga mieszkaniowa W podatku spadkowym jest też ulga mieszkaniowa dla osób, które nie mają zwolnienia z tego podatku (nie mają własnego lokum). Ulga obejmuje mieszkania o powierzchni do 110 m kw. Podatek płaci się od wartości nadwyżki ponad

Przed emeryturą nie mogą cię zwolnić

pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku". W Polsce do 2013 roku wiek emerytalny wynosił 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Czteroletnia ochrona przed zwolnieniem

MR: Szacowana całkowita wartość pakietu pomocowego to co najmniej 10% PKB

.; * Odroczenie do 13 lipca 2020 r. obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy); * Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki zawieranej do dnia 31 sierpnia 2020 r. * Wydłużenie terminu na